SÜRÜCÜLƏR ÜÇÜN BOLT TƏKLİFLƏRİ ÜZRƏ ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

Siz Bolt Təklifinə abunə olmaqla aşağıdakı əlavə şərtlərlə razılaşırsınız.

Nəzərə alın ki, bu xüsusi şərtlər, Bolt Tətbiqi və ya Bolt Platforması vasitəsilə Sürücülərə müxtəlif mal və/və ya xidmətlərin təqdim edilməsi üçün reklam kampaniyaları təklif edən üçüncü tərəf provayderlər/təchizatçılar (bundan sonra "Üçüncü Tərəf Provayder" adlandırılacaq) tərəfindən təqdim olunan mal və/və ya xidmətlərə şamil edilir.

Siz həmin xüsusi Üçüncü Tərəf Provayder ilə birbaşa müqavilə bağlayırsınız. Siz Üçüncü Tərəf Provayderin təqdim etdiyi malları/xidmətləri seçməklə siz həmin Üçüncü Tərəf Provayderin veb-səhifəsinə yönləndirilə və bu Üçüncü Tərəf Provayderin şərtləri və məxfilik siyasətinə əməl etməli ola bilərsiniz.

Üçüncü Tərəf Provayder öz mallarının və/və ya xidmətlərinin təqdim edilməsi ilə bağlı yarana biləcək bütün öhdəliklərə görə məsuliyyət daşıyır. Bolt nə sizinlə Üçüncü Tərəf Provayder arasında hər hansı əməliyyat nəticəsində yaranan hər hansı zərər və ya itkilərə görə, nə də Üçüncü Tərəf Provayderin məzmununun, məhsullarının və ya xidmətlərinin mövcudluğu və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

Bolt Tətbiqi və ya Bolt Platforması sadəcə olaraq Üçüncü Tərəf Provayder tərəfindən təqdim olunan mallar/xidmətlər və ya bu cür mallar/xidmətlərlə bağlı güzəştlər və endirimlər haqqında sizə məlumat verən marketinq kanalı kimi istifadə olunur.

Yəni Bolt nə özü provayder qismindəçıxış etmir, nə də Üçüncü TərəfProvayderlərin təqdim etdikləri bu cür malların/xidmətlərin vasitəçi provayderi rolunu oynamır. Bütün Üçüncü TərəfProvayderlər, öz növbəsində, Bolt iləəmək münasibətləri olmayan, yaxud Bolt-un adındançıxışetməyənmüstəqilüçüncü tərəf podratçılar, qeydiyyatdan keçmiş müəssisələr və ya digər hüquqi şəxslərdir.

Bu Şərtlər ingilis və Azərbaycandillərində tərtib edilmişdir. İngilis vəAzərbaycan mətnləri arasında hər hansıuyğunsuzluq olarsa, ingilis dilində olan versiyaya üstünlük veriləcəkdir.

Yükləmək üçün skan edin

Bitirmək üzrəsiniz!

Telefonunuzun kamerası ilə QR kodunu skan edərək tətbiqi yükləyin.