Jak se počítá vaše hodnocení

Po každé jízdě vás řidiči ohodnotí 1 až 5 hvězdičkami. Na základě vašeho předchozího hodnocení za 365 dní vypočítáme vaše průměrné hodnocení, které se zobrazí v aplikaci.

Proč je moje hodnocení cestujícího důležité?

Řidiči před přijetím objednávky vidí hodnocení cestujících, takže pokud máte nízké hodnocení, mohou vaši žádost odmítnout. Udržování vysokého hodnocení zvyšuje šanci, že řidič vaši žádost přijme.

Tipy pro chování cestujících

Zde je několik tipů, jak si udržet vysoké skóre hodnocení cestujícího:

Buďte uctiví a ohleduplní

Chceme, aby se cestující a řidiči cítili na platformě Bolt bezpečně a byli respektováni. Při jízdě v cizím vozidle si prosím dávejte pozor na svůj projev a k řidiči se vždy chovejte tak, jak byste chtěli, aby se choval k vám.

Zanechte vozidlo tak, jak jste ho našli

Při vystupování z vozidla si vždy vezměte s sebou odpadky a osobní věci. Řidiči by neměli být zodpovědní za úklid po vašem nepořádku.

Dveře zavírejte tiše

Při nastupování do vozidla nebo vystupování z něj se vyvarujte zbytečně silného bouchání dveřmi. Chovejte se k vozidlu tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vašemu vozidlu.

Používejte bezpečnostní pásy

Používání bezpečnostních pásů je zákonem. Jeho nedodržení je nejen trestným činem, ale vystavuje vás i řidiče vážnému riziku zranění.

Vyhýbejte se rušení jízd (pokud je to možné)

Uvědomujeme si, že v některých situacích můžete potřebovat jízdu zrušit. Pokud to však děláte neustále nebo zrušíte jízdu těsně před příjezdem řidiče, můžete získat nízké hodnocení.