Zásady ochrany osobních údajů pro cestující

Společnost Bolt Technology OÜ (registrační číslo společnosti: 12417834) se sídlem Vana- Lõuna 39/1, Tallinn 10134, Estonsko, je správcem osobních údajů cestujících a jmenovala svého pověřence pro ochranu osobních údajů (privacy@bolt.eu).

Pojmy „nás“ nebo „my“ se rozumí majitel aplikace Bolt, společnost Bolt Technology OÜ , která je společností s ručením omezením založenou a sídlící v Estonské republice.

1. Osobní údaje, které zpracováváme

● jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, ● poloha cestujícího, doba a cíl cesty, ● platební údaje, ● informace o sporech, ● identifikační údaje zařízení, na kterém je nainstalována aplikace Bolt.

2. Účel zpracování

● Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely propojení cestujících s řidiči, kteří tak mohou pomoci cestujícím efektivněji se pohybovat po městech. ● Řidičům zobrazujeme údaje o poloze cestujícího a telefonní číslo cestujícího za účelem zajištění efektivního vyzvednutí cestujícího. Údaje o poloze jsou shromažďovány pouze v době, kdy je aplikace Bolt aktivní. Údaje o poloze nejsou shromažďovány po zavření aplikace Bolt. V některých státech řidiči nevidí telefonní čísla cestujících. V takovém případě řidič vidí úplně jiné číslo, které krátkodobě přesměrovává hovory na telefonní číslo cestujícího, což umožňuje řidiči a cestujícímu komunikovat. ● Údaje o poloze mohou být použity k řešení problémů s kvalitou v souvislosti s přepravními službami. ● Kontaktní údaje používáme k upozorňování cestujících na aktualizace aplikace Bolt. ● Shromažďujeme údaje o jízdních trasách absolvovaných řidiči a cestujícími z důvodu geografického pokrytí, a to za účelem doporučování nejefektivnějších tras řidičům. ● Vaše jméno, telefonní číslo a e-mail používáme ke komunikaci s vámi. ● Platební údaje zjišťujeme pro účely zpracování platby cestujících za přepravní služby řidiče. ● Údaje ze zákaznické podpory jsou shromažďovány individuálně a ukládány pro účely řešení sporů a problémů s kvalitou služeb.

3. Právní základ

● Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služby sjednané s cestujícími. Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které cestující poskytnou v průběhu instalace a používání aplikace Bolt. Předpokladem pro používání služby Bolt je souhlas cestujících se zpracováním identifikačních údajů a údajů o poloze. ● Osobní údaje mohou být taktéž zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu, např. pro účely vyšetřování a odhalování podvodných plateb.

4. Příjemci

● Osobní údaje cestujícího jsou sděleny pouze řidiči, který aktivoval aplikaci Bolt. V takovém případě řidič uvidí jméno, telefonní číslo (v některých zemích je číslo skryté) a údaje o poloze cestujícího. ● Po poskytnutí přepravní služby bude jméno a telefonní číslo cestujícího (v některých zemích je číslo skryté) řidiči dostupné po dobu 24 hodin. To může být nezbytné, pokud řidiči potřebují vyřešit různé záležitosti v souvislosti s poskytováním služeb, např. kontaktovat cestujícího, pokud něco zapomněl ve vozidle. ● Zpětná vazba cestujících ohledně kvality služby řidiče je anonymní a řidiči neobdrží jméno a telefonní číslo cestujícího, který udělil hodnocení řidiči a poskytl zpětnou vazbu. ● V závislosti na lokalitě cestujícího mohou být osobní údaje cestujícího sdělovány společnostem ve skupině Bolt Technology OÜ a jejich partnerům (místní ​dceřiné společnosti, zástupci, přidružené osoby, zprostředkovatelé atd​.). Zpracování osobních údajů společnostmi ve skupině Bolt Technology OÜ a jejich partnery bude probíhat za podmínek uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

5. Zabezpečení a přístup

● Osobní údaje shromážděné v průběhu poskytování služeb jsou předávány do datových center společnosti Zone Media Ltd. a/nebo společnosti Amazon Web Services, Inc., které se nachází na území členského státu Evropské unie, a jsou v těchto datových centrech ukládány. Pouze oprávnění zaměstnanci společností ve skupině Bolt Technology OÜ a jejich partnerů mají přístup k osobním údajům a k těmto údajům smí přistupovat pouze pro účely řešení záležitostí souvisejících s používáním služby Bolt (včetně sporů týkajících se přepravních služeb). ● Společnosti ve skupině Bolt Technology OÜ a jejich partneři mohou přistupovat k osobním údajům v rozsahu nezbytném k poskytování zákaznické podpory v příslušné zemi, více informací viz https://bolt.eu/cities/. ● Údaje o poloze jsou zpracovávány v anonymizované podobě a personalizovány pouze tehdy, jestliže je nezbytné je propojit s cestujícím pro účely řešení sporů nebo podvodu. ● Pro výzkumné a vědecké účely se údaje používají v neidentifikovatelné podobě (anonymizované).

6. Přístup a oprava

● Ke svým osobním údajům můžete přistupovat přes aplikaci Bolt, kde je můžete také aktualizovat.

7. Uchovávání

● Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak dlouho budete mít aktivní účet cestujícího. V případě zrušení účtu budou osobní údaje vymazány (podle zásad uvedených v tomto oddíle) z databází, pokud je nebude nezbytné uchovávat pro účely vedení účetnictví, řešení sporů nebo prevence podvodů. ● Finanční údaje týkající se přepravních služeb poskytnutých cestujícím budou uloženy po dobu 3 let od poslední cesty. ● Údaje nezbytné pro účely vedení účetnictví budou uloženy po dobu 7 let (od poslední cesty). ● V případě podezření na spáchání trestného činu, podvodu nebo poskytnutí nepravdivých informací budou údaje uloženy po dobu 10 let. ● V případě sporů týkajících se plateb, budeme údaje uchovávat, dokud nebude nárok uspokojen nebo do data promlčení nároků. ● Údaje ohledně historie cest budou uloženy po dobu 3 let a pak budou anonymizovány. ● Vezměte prosím na vědomí, že odinstalování aplikace Bolt z vašeho zařízení nevede k vymazání vašich osobních údajů. ● V případě, že aplikace Bolt nebude použita po dobu 3 let, budeme vás informovat a požádáme vás o potvrzení, zda je účet stále aktivní. V případě, že neobdržíme odpověď, účet bude uzavřen a osobní údaje budou vymazány, pokud nebude potřeba mít je uložené pro účely vedení účetnictví, řešení sporů či prevence podvodů.

8. Výmaz

● Nezapomeňte, že požadavek na výmaz vašich údajů je možné učinit pouze tehdy, jestliže zároveň zrušíme váš účet. V důsledku požadavku na výmaz tak nebudete moci používat aplikaci Bolt prostřednictvím původního účtu, který bude zrušen. ● Na požadavek na výmaz osobních údajů zaslaný e-mailem budeme reagovat do měsíce a uvedeme lhůtu na výmaz údajů.

9. Přenositelnost

● Na požadavek na předání osobních údajů zaslaný e-mailem budeme reagovat do měsíce a uvedeme, kdy k předání údajů dojde. Po ověření dotyčného zákazníka vám poskytneme vaše osobní údaje, mezi které patří kontaktní údaje, historie cest za poslední 3 roky a platební údaje.

10. Přímý marketing

● Vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo budeme používat k zasílání sdělení v rámci přímého marketingu pouze v případě, že jste nám k tomu udělili svůj souhlas přes webové stránky bolt.eu nebo přes aplikaci Bolt. Sdělení v rámci přímého marketingu můžeme personalizovat s využitím informací o tom, jak používáte služby společnosti Bolt (četnost použití, cesty, platby). ● Pokud si již nepřejete dostávat sdělení v rámci přímého marketingu, klikněte na odkaz „Odhlášení z odběru“ v zápatí našeho e-mailu nebo v profilu v aplikaci Bolt.

11. Řešení sporů

● Spory týkající se zpracování osobních údajů se řeší prostřednictvím zákaznické podpory (info@bolt.eu) nebo přes pověřence společnosti Bolt Technology OÜ pro ochranu osobních údajů (privacy@bolt.eu). ● Dozorovým úřadem je estonský inspektorát ochrany osobních údajů (www.aki.ee), na který se můžete obrátit e-mailem na adrese info@aki.ee.