Bolt E-køretøjer Globale Servicevilkår

Gældende fra 03.06.2022

1. Generelt

1.1 Disse Servicevilkår udgør aftalen ("Aftalen") mellem dig ("Du", "Bruger" eller "Kører") og Bolt Operations OÜ, registreringsnummer 14532901, eller Vores datterselskaber ("Bolt", "Vi", "Os" eller "Vores"), vedrørende din brug af (i) ethvert menneskeligt drevet og elektrisk assisteret køretøj, der er gjort tilgængeligt i Appen, såsom e-scootere og elcykler (tilsammen "E-køretøjer"); (ii) Vores mobilapplikation til adgang til og brug af E-køretøjer ("App"); og (iii) andre relaterede Tjenester såsom opladning, vedligeholdelse, afhentning og lignende Tjenester ("Relaterede Tjenester"), der stilles til rådighed af Os (E-køretøjer, App og Relaterede Tjenester er refereres samlet til som "Tjenester").

1.2 Hvis du har brug for at tage kontakt til os:

1.2.1 Vores adresse er: Vana-Lõuna tänav 15, Tallinn 10134, Estland

1.2.4 Online: Du kan kontakt vores kundesupport via chatfunktionen i appen.

1.3 Følgende dokumenter er bindende og udgør en integreret del af denne Aftale:

1.3.1 reglerne for brug af E-køretøjerne som fastsat i bilag A til denne Aftale ("Kørselsregler");

1.3.2 de sikkerhedsretningslinjer vedrørende brugen af E-køretøjer, der er vist i Appen og efter omstændighederne i Appens sikkerhedsværktøjskasse ("Sikkerhedsværktøjskasse");

1.3.3 den gældende Gebyrliste, som vises i Appen ("Gebyrliste"), alle andre prisoplysninger, regler, der vises i Appen i forbindelse med Basic Pass og Pre-Paid Pass (defineret i 4.1), alle gældende vilkår for kampagnekoder og alle instruktioner, manualer (herunder, hvis det er relevant, brugermanualen for E-køretøjet) og alle andre retningslinjer, der vises i Appen; og

1.3.4 andre forretnings- og produktbetingelser, som der henvises til i denne Aftale, herunder servicebeskrivelser, politikker og meddelelser, herunder Vores privatlivspolitik for passagerer ("Privatlivspolitik"), som er tilgængelig i Appen eller på: https://bolt.eu/legal/, og som finder anvendelse (mutatis mutandis) på behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Tjenesterne;

1.3.5 supplerende land- eller by-specifikke ("Serviceområde") vilkår, der gælder i det område, hvor turen foretages.

1.4 Efterhånden som Vores Tjenester udvikler sig, forbeholder vi os ret til at ændre denne Aftale til enhver tid, ved at poste den ændrede Aftale eller de supplerende vilkår Vores websted eller i Appen og ved at meddele dig det på den e-mail, du angav ved din registrering. Din fortsatte brug af Tjenesterne efter en sådan posting udgør dit samtykke til at være bundet af den ændrede Aftale.

2. Brug af Appen

2.1 Tjenesterne bruges via Appen. Appen er tilgængelig på flere forskellige sprog, som kan ændres i din profil. Appen gør det muligt for personer, der har brug for transport, at finde E-køretøjer ved at dele data om deres geografiske placering. For at kunne levere vores Tjenester til dig, kan vi spore din enheds placering via Appen. Der kan være begrænsninger i udbuddet af Tjenester alt efter din enheds placering. Disse begrænsninger ses i Appens interface. Vi leverer ikke Ydelser i alle retsområder. Eftersom tilgængeligheden af vores Ydelser kan ændre sig over tid, findes der ikke nogen endelig liste over retsområder, hvor de er tilgængelige.

2.2 Brugen af Tjenesterne kræver installation af Appen og registrering af en brugerkonto ("Konto"). Under installationen af Appen vil dit mobilnummer blive knyttet til din Konto og tilføjet til Vores database.

2.3 Det kan være, at vi opdaterer Appen fra tid til anden for at kunne lever den bedst mulige ydelse til dig. De Tjenester, der er tilgængelige via Appen, kan kun tilgås med en internetforbindelse. Der er ikke nogen specifikke krav til internetforbindelsen, men kvaliteten af ydelsen kan afhænge af internethastigheden. Appen er tilgængelig på Android- og Apple-enheder i overensstemmelse med de seneste softwareopdateringer.

2.4 I tilfælde af fejl i Appen bestræber Vi Os på at rette dem så hurtigt som muligt, men Du anerkender, at appens funktionalitet kan være begrænset på grund af lejlighedsvise tekniske fejl, og Vi kan ikke garantere ubegrænset fejlfri funktion af Appen på alle tidspunkter. Vi påtager Os intet ansvar for eventuelle tab som følge af, at Appen ikke fungerer eller ikke kan bruges på den ønskede måde.

2.5 Forudsat at Du overholder Aftalens vilkår, giver Vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicensérbar, genkaldelig og ikke-overdragelig licens til at få adgang til og bruge Appen på din personlige enhed udelukkende i forbindelse med din brug af Tjenesterne.

2.6 Vi leverer Tjenester, som er designet, leveret og understøtter kompatibilitet med branchestandarder og best practice som f.eks. ISO 27001/27002, når det kan lade sig gøre, og såfremt det ikke er i strid med andre aftalte krav. Vi overholder også Payment Card Industry Data Security Standard.

3. Brugerberettigelse og konti

3.1 Du er berettiget til at bruge Tjenesterne, hvis:

3.1.1 Du har en Konto;

3.1.2 Din Konto er knyttet til et gyldigt kredit- eller betalingskort eller en anden betalingsmetode, der understøttes af Appen ("Valgt Betalingsmetode");

3.1.3 Du er mindst 18 år gammel og har lovlig tilladelse til at køre E-køretøjer i henhold til lokal lovgivning vedrørende minimumsalderen for brug af E-køretøjer i dit Serviceområde;

3.1.4 Du har et gyldigt kørekort i det Serviceområde, hvor Du bruger Tjenesterne, hvis et sådant kørekort er obligatorisk for brugen af E-køretøjet;

3.1.5 Du er sund og rask og har de nødvendige færdigheder og ekspertise til at bruge, køre og betjene E-køretøjer på en sikker og kompetent måde.

3.2 Når Du opretter og bruger din Konto:

3.2.1 accepterer Du kun at bruge dit rigtige navn, nøjagtige personlige oplysninger og kortoplysninger til oprettelse af Kontoen og at holde disse oplysninger opdateret til enhver tid;

3.2.2 accepterer Du, at Du kan blive bedt om at fremlægge et identitetsbevis i form af et billede fra dit kørekort eller et statsligt identifikationsdokument for at få eller bevare adgang til Tjenesterne;

3.2.3 er Du ansvarlig for adgangen til, kontrollen med og sikkerheden af din Konto og er ansvarlig for: (i) brugernavn og adgangskode til din Konto og (ii) alle handlinger, der udføres via din Konto, herunder, men ikke begrænset til, aktivering (oplåsning), brug, deaktivering (afslutning af din tur) og korrekt parkering af E-køretøjer i henhold til denne Aftale, herunder hvor relevant i det tilladte parkeringsområde, eller undladelse heraf, medmindre Du har rapporteret om misbrug af din Konto i henhold til afsnit 3.2.4. Vi er berettiget til at antage, at enhver, der bruger dit brugernavn og din adgangskode, er autoriseret af dig til at gøre det;

3.2.4 accepterer Du at underrette Os omgående, hvis Du får kendskab til uautoriseret adgang til eller brug af din Konto eller andre situationer, der kan medføre tab af kontrol over din Konto;

3.2.5 accepterer Du, at Vi har ret til at suspendere eller deaktivere din Konto i det omfang, det er nødvendigt for at (i) sikre lovlig brug af Appen, herunder uden begrænsning af hensyn til forebyggelse af svig, risikovurdering, efterforskning og kundesupport, (ii) sikre din overholdelse af denne Aftale, (iii) overholde gældende lovgivning eller ordre fra en domstol eller myndigheder, eller (v) som ellers fastsat i denne Aftale;

3.2.6 accepterer Du, at Vi må sende dig sms'er, push-meddelelser og e-mails i forbindelse med Tjenesterne.

4. Anvendelse af E-køretøjer

4.1 Ved at låse E-køretøjet op via Appen accepterer Du at leje E-køretøjet på et pay-as-you-go grundlag ("Basic Pass") eller via en forudbetalt pakke ("Pre-Paid Pass"), i henhold til vilkårene i denne Aftale og i overensstemmelse med den Gebyrliste, der gælder i lejeperioden.

4.2 Hver gang Du låser E-køretøjet op og starter kørslen, erklærer og garanterer Du, at Du har læst og forstået:

4.2.1 alle gældende færdselslove og -bestemmelser;

4.2.2 Kørselsreglerne i bilag A;

4.2.3 Sikkerhedsværktøjskassen;

4.2.4 de gældende vilkår og betingelser for dit relevante Serviceområde; og

4.2.5 de betingelser, der er anført i afsnit 3.1, og Du bekræfter, at de er opfyldt.

4.3 Ved at låse E-køretøjet op, accepterer og forpligter Du dig til:

4.3.1 at E-køretøjet og alt udstyr, der er knyttet til det, til enhver tid forbliver Vores ejendom, og at Du ikke må demontere, ændre, reparere, vandalisere eller ødelægge E-køretøjet eller udstyr, der er knyttet til det, på nogen måde;

4.3.2 at bruge E-køretøjet i overensstemmelse med denne Aftale, herunder Kørselsreglerne, Sikkerhedsværktøjskassen, alle instruktioner, manualer og retningslinjer, der vises i Appen, og vilkårene og betingelserne for dit relevante Serviceområde;

4.3.3 ikke at tillade andre personer at bruge det E-køretøj, som Du har låst op;

4.3.4 at påtage dig det fulde ansvar for at passe på E-køretøjet i lejeperioden og at aflevere E-køretøjet i samme stand, som det blev lejet, på et tilladt parkeringsområde i henhold til lokal lovgivning, E-køretøjstypen og de parkeringsinstruktioner, der er angivet i Appen ("Tilladt Parkeringsområde"). Hvis E-køretøjet returneres beskadiget eller i en tilstand af forfald, vil Du blive opkrævet et gebyr svarende til reparationsomkostningerne i henhold til afsnit 5.4.2.

4.4 Hvis E-køretøjet løber tør for opladningsstrøm under en lejeperiode, skal Du afslutte turen i overensstemmelse med instruktionerne i Appen og vilkårene i denne Aftale og parkere E-køretøjet i det Tilladte Parkeringsområde.

4.5 Du skal anmelde enhver ulykke, uheld, skade, personskade, stjålet eller bortkommet E-køretøj til Os i overensstemmelse med afsnit 10.1, så snart hændelsen indtræffer. Hvis hændelsen involverer personskade, materiel skade eller et stjålet E-Køretøj, skal Du foretage en anmeldelse til den lokale politiafdeling inden for 24 timer.

5. Betaling og gebyrer

5.1 Du kan bruge Vores Tjenester via et Basic Pass eller Pre-Paid Pass, hvis det er tilgængeligt. Du vil blive opkrævet gebyrer for din brug af E-køretøjet og Tjenesterne i overensstemmelse med Vores Gebyrliste og typen af E-køretøj. Hver brug af E-køretøjet starter, når Du klikker på "Lås op", og slutter, når Du klikker på "Afslut din tur" (eller tilsvarende knap(er) i Appen). Vores gebyrer og andre afgifter kan være underlagt gældende skatter og andre lokale offentlige afgifter, som kan opkræves og opkræves af Os.

5.2 I visse Serviceområder kan Du have mulighed for at købe Tjenester via et Pre-Paid Pass. Vilkår og prisbetingelser, der gælder for et Pre-Paid Pass, vil blive vist i Appen, skal læses og accepteres af dig før købet og vil omfatte en beskrivelse af begrænsningerne for et Pre-Paid Pass. Begrænsninger kan omfatte en daglig tidsbegrænsning, et antal oplåsninger eller en daglig kørselsbegrænsning. Pre-Paid Passes kan ikke bruges sammen med kampagnetilbud, rewards eller andre rabatter. Køb af et Pre-Paid Pass er ikke en garanti for, at Tjenesterne er tilgængelige. Pre-Paid Passes udløber på den udløbsdato, der er angivet på købstidspunktet i de gældende vilkår og prisbetingelser.

5.3 Du har en lovbestemt ret til at fortryde købet af et Pre-Paid Pass inden for 14 dage fra købsdatoen uden at angive nogen begrundelse. Hvis Du ønsker at fortryde købet af et Pre-Paid Pass, kan Du enten (i) bruge den standardfortrydelsesformular, der findes i bilag B, eller (ii) afgive en utvetydig erklæring, der beskriver din beslutning om at fortryde købet af et Pre-Paid Pass, ved at kontakte Os i overensstemmelse med afsnit 10.1.

5.4 Hvis Du aktiverer et Pre-Paid Pass i løbet af fortrydelsesperioden på 14 dage efter købet af dit Pre-Paid Pass (hvilket betyder, at Du udtrykkeligt anmoder om, at Tjenesterne begynder at blive leveret fra denne dato og dermed inden fortrydelsesperiodens udløb), giver Du udtrykkeligt afkald på din fortrydelsesret. Hvis Du udøver din fortrydelsesret i løbet af 14-dagesperioden i overensstemmelse med ovennævnte betingelser, har Du ret til en tilbagebetaling på et pro rata-grundlag betinget af begrænsningerne for det Pre-Paid Pass, som du har købt og brugt indtil opsigelsen.

5.5 Vi kan udstede kampagnekuponer eller -koder, der er underlagt yderligere vilkår, der fastsættes for hver enkelt kampagnekode ("Kampagnekoder"). Vi forbeholder Os retten til at ændre eller annullere kampagnekoder til enhver tid efter Vores eget skøn. Vi kan til enhver tid suspendere eller annullere Kampagnekode(r) og din brug af Appen, hvis Vi har grund til at tro, at brugen eller indløsningen af Kampagnekode(erne) var fejlagtig, svigagtig, ulovlig eller i strid med de gældende vilkår for Kampagnekoder eller denne Aftale.

5.6 Hvis et E-køretøj, der er låst op med din Konto:

5.6.1 er parkeret uden for det tilladte parkeringsområde, kan Vi efter Vores eget skøn opkræve et afhentningsgebyr på op til 100 EUR.

5.6.2 ser ud til at være beskadiget ud over normal slitage, er i en tilstand af forfald eller er blevet udsat for hærværk, kan Vi efter Vores eget skøn opkræve et gebyr svarende til omkostningerne til reparation eller udskiftning af E-køretøjet og udstyret;

5.6.3 forlades uden varsel, er Du ansvarlig for alle gebyrer, indtil E-køretøjet er fundet, plus et eftersøgningsgebyr på op til 120 EUR og et maksimalt kørselsgebyr, der er angivet i Appen, afhængigt af den tid, det tager at finde E-køretøjet;

5.6.4 ikke er fundet eller returneret (dvs. at turen er afsluttet og E-køretøjet parkeret) inden for 48 timer, kan Vi efter Vores eget skøn betragte E-køretøjet som tabt eller stjålet, og i så fald kan Vi opkræve dig op til 500 EUR pr. E-køretøj og indgive en politianmeldelse mod dig.

5.7 Du accepterer at betale alle bøder, gebyrer, sanktioner og/eller andre omkostninger, som Vi pådrager Os, og som skyldes din brug af et E-køretøj, at Du parkerer et E-køretøj forkert (f.eks. uden for et tilladt parkeringsområde) eller som følge af, at Du overtræder en lov, regel, forskrift eller bekendtgørelse, mens Du bruger Tjenesterne.

5 8 Alle beløb, der skyldes og skal betales til Os, vil blive opkrævet på din Valgte Betalingsmetode. Hvis denne betalingsmetode ikke virker, kan andre inkassoprocedurer anvendes. Du accepterer at kompensere Os for alle Vores inkassoomkostninger, herunder uden begrænsning rimelige advokatsalærer, hvis Du ikke betaler beløb, som Du skylder Os, når de forfalder til betaling.

5.9 Du kan betale for Tjenesterne med din Valgte Betalingsmetode, som kræver forudgående aktivering i Appen. Du giver Os tilladelse til at debitere din Valgte Betalingsmetode knyttet til din Konto for alle gebyrer og afgifter, som Du pådrager dig i henhold til denne Aftale. Sådanne gebyrer og afgifter kan være underlagt gældende skatter og afgifter, som kan opkræves af Os.

5.10 Vi og Vores leverandører understøtter betaling i Appen, yder assistance og løser tvister i forbindelse med betaling i Appen. Hvis Du anfægter transaktioner, som Vi har opkrævet på din Valgte Betalingsmetode, skal Du kontakte Os i overensstemmelse med afsnit 10.1 inden for 10 arbejdsdage.

5.11 For betalinger med kredit- og betalingskort kan Vi opkræve et servicegebyr for hver betaling, der tilføjes til hver bestilling af Tjenesterne. Servicegebyret er for Visa/Mastercard-servicegebyrer. Beløbet for servicegebyret vises i Appen. Din bank kan opkræve yderligere gebyrer for din brug af dit kredit- eller betalingskort, som ikke vises i Appen. Bemærk venligst, at når Du har booket et E-køretøj, forhåndsgodkender Vi automatisk et beløb fra Dit kreditkort for at bekræfte, at betalingen er tilgængelig.

5.12 Du accepterer straks at informere Os om enhver ændring vedrørende din Valgte Betalingsmetode knyttet til din Konto, som kan forhindre Vores evne til at opkræve dig i henhold til denne Aftale.

6. Ansvar

6.1 Du anerkender og accepterer, at din brug af Tjenesterne, E-køretøjer og relateret udstyr sker på din egen risiko, og at Vi ikke er ansvarlige for eventuelle konsekvenser, krav, søgsmål, tab, forpligtelser, skader, gebyrer, omkostninger og udgifter, bøder, retsafgifter eller udlæg af enhver art, uanset om de er forudsigelige eller uforudsigelige, og uanset om de er kendte eller ukendte, som Du eller en tredjepart måtte lide som følge af din brug af Tjenesterne. Du forstår fuldt ud sådanne risici ved at anerkende:

6.1.1 at kørsel med E-køretøjer indebærer mange åbenlyse og ikke så åbenlyse risici og farer, som kan medføre personskade eller død for dig eller andre samt skade på ejendom, og at sådanne risici og farer ikke altid kan forudses eller undgås;

6.1.2 at E-køretøjet er en maskine, der kan opleve funktionsfejl, selv om den er korrekt vedligeholdt, og at en sådan funktionsfejl kan forårsage personskade, og

6.1.3 at brug af hjelm og andet beskyttelsesudstyr og omhyggelig overholdelse af Kørselsreglerne og denne Aftale er afgørende for at reducere din risiko for skader og risikoen for at forårsage skader eller skade på andre.

6.2 Hvis din brug af Tjenesterne forårsager skade på en anden person eller ejendom, er Du ansvarlig for alle konsekvenser, krav, søgsmål, tab, forpligtelser, skader, gebyrer, omkostninger og udgifter, bøder, retsafgifter, domme, retssager eller udlæg af enhver art, uanset om de er forudsigelige eller uforudsigelige, og uanset om de er kendte eller ukendte. Hvis din adfærd medfører, at Vi skal betale krav fra tredjeparter, er Du ansvarlig over for Os og accepterer at holde Os skadesløs for alle tab, som Vi har lidt i forbindelse med betaling af disse krav fra tredjeparter.

6.3 Vi forbeholder Os ret til at tilbyde en ansvarsforsikringsordning ("Forsikringsdækning") i nogle eller alle Serviceområder for at forsikre, med forbehold af begrænsninger og undtagelser i Forsikringsdækningen, ansvar, som Du pådrager dig i forbindelse med skade på en tredjepart eller utilsigtet skade på en tredjeparts fysiske ejendom som følge af din brug af E-køretøjet. Hvis du af en eller anden årsag ikke omfattes af Forsikringsdækningen, forstår og anerkender Du, at Du påtager dig ansvaret for alle omkostninger, som Du har forårsaget på en tredjepart, herunder uden begrænsning omkostninger til ambulancetransport, hospitalsophold og lægebehandling.

6.4 Alle Tjenesterne, især E-køretøjer og relateret udstyr, leveres "SOM DET ER" og "SOM DET ER TILGÆNGELIGT". I det omfang loven tillader det, fraskriver Vi os alt ansvar og alle garantier, betingelser og indeståelser af enhver art, uanset om de er udtrykkelige eller stiltiende eller pålagt af gældende lovgivning. Vi garanterer ikke, at nogen af Tjenesterne, E-køretøjer eller relateret udstyr vil være i god stand eller i fejlfri tilstand, eller at der ikke vil forekomme forsinkelser, udeladelser, afbrydelser eller unøjagtigheder i forbindelse med nogen af Tjenesterne, E-køretøjer eller relateret udstyr. Vi fraskriver Os i særligt og giver ingen garantier eller indeståelser, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til:

6.4.1 om oplysningerne (herunder eventuelle instruktioner i Appen) i Tjenesterne er nøjagtige, fuldstændige, korrekte, tilstrækkelige, nyttige, rettidige eller pålidelige;

6.4.2 om eventuelle fejl eller mangler i Tjenesterne vil blive udbedret eller rettet;

6.4.3 om Tjenesterne vil være tilgængelige på et bestemt tidspunkt eller i et bestemt Serviceområde, og

6.4.4 om din brug af Tjenesterne er lovlig i et Serviceområde.

6.5 Alle stiltiende garantier af enhver art i forbindelse med Tjenesterne fraskrives i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov. Intet i denne Aftale udelukker, begrænser eller ændrer garantier, vilkår eller betingelser, rettigheder eller retsmidler, som er stiltiende eller pålagt i henhold til gældende lovgivning og som ikke lovligt kan udelukkes, begrænses eller ændres.

6.6 Hvis en garanti, betingelse, eller et vilkår er stiltiende eller pålagt i henhold til gældende lovgivning og ikke kan udelukkes ("Bestemmelse, der ikke kan udelukkes"), og Vi ikke kan begrænse dit retsmiddel i tilfælde af overtrædelse af den Bestemmelse, der ikke kan udelukkes, er Vores ansvar for overtrædelse af den Bestemmelse, der ikke kan udelukkes, begrænset udelukkende til (i det omfang loven tillader det) Vores valg mellem:

6.6.1 for så vidt angår varer, udskiftning af varerne eller levering af tilsvarende varer, reparation af varerne, betaling af udgifterne til udskiftning af varerne eller til anskaffelse af tilsvarende varer eller betaling af udgifterne til reparation af varerne, eller

6.6.2 for så vidt angår tjenesteydelser, levering af tjenesteydelserne på ny eller betaling af omkostningerne ved at få tjenesteydelserne leveret på ny.

6.7 Vores samlede ansvar for alle krav, der opstår i forbindelse med denne Aftale, herunder krav baseret på tort eller andre grunde, må under ingen omstændigheder overstige 500 EUR eller det beløb, der er betalt til Os for den lejeperiode, hvor den hændelse, ulykke eller begivenhed, der forårsagede kravet/kravene, fandt sted, alt efter hvad der er lavest. Vi begrænser dog på ingen måde din ret til at fremsætte erstatningskrav eller bruge andre juridiske midler, som er fastsat i henhold til lovgivningen, hvis vores Tjenester ikke lever op til disse Servicevilkår.

6.8 Hverken Vi eller Du er ansvarlige for skader eller for forsinkelser eller mangler i Tjenesterne som følge af omstændigheder, der ligger uden for den pågældende Parts rimelige kontrol, herunder, uden begrænsning, naturelementer eller naturkatastrofer, jordskælv, brand, oversvømmelse, krig, terrorisme, civile, industrielle eller militære uroligheder, sabotage, strejke eller lockout, pandemi, epidemi, oprør, tab af eller funktionsfejl i forsynings- eller kommunikationstjenester, større cyberangreb, retskendelse, handling fra civile eller militære myndigheder eller regeringsmæssige, retslige eller lovgivningsmæssige foranstaltninger.

6.9 I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er hverken Vi eller nogen af Vores tilknyttede selskaber, repræsentanter, direktører eller medarbejdere ansvarlige for tab eller skader, som Du måtte pådrage dig i henhold til eller i forbindelse med denne Aftale eller som følge af brugen af Appen, herunder, men ikke begrænset til:

6.9.1 enhver direkte eller indirekte skade på ejendom eller økonomisk tab;

6.9.2 tab af fortjeneste eller forventede besparelser;

6.9.3 tab af forretning, kontrakter, kontakter, goodwill, omdømme og ethvert tab, der kan opstå som følge af afbrydelse af forretningen;

6.9.4 tab eller unøjagtighed af data; eller

6.9.5 enhver anden form for tab eller skade.

7. Dit Indhold

7.1 Du bekræfter, at alle tekster, billeder eller andre oplysninger, som Du giver Os, mens Du bruger Tjenesterne ("Dit Indhold"), vil overholde Reglerne for acceptabel brug, som er beskrevet nedenfor i afsnit 10.

7.2 Vi gør ikke krav på ejerskab over Dit Indhold, og ejerskabet forbliver hos dig og enhver tredjepart, hvis indhold Du inkluderer i Dit Indhold. Du giver Os en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri og tidsubegrænset licens til at bruge, kopiere, reproducere, distribuere, tilpasse, omformatere, ændre, offentliggøre, oversætte, licensere, underlicensere og udnytte Dit Indhold hvor som helst og i hvilken som helst form med henblik på at levere Tjenesterne (herunder, hvor det er relevant, at give andre brugere mulighed for at se Dit Indhold).

7.3 Du skal sikre dig, at Du er i stand til at give Os ovennævnte licens til ethvert indhold, der ejes af en tredjepart, og som Du inkluderer i Dit Indhold.

7.4 Vores ret til at bruge Dit Indhold påvirker ikke på nogen måde dine rettigheder til beskyttelse af dit privatliv. Se venligst Vores Privatlivspolitik for oplysninger om, hvordan Vi bruger dine personlige oplysninger,

7.5 Vi har ret til at overvåge Dit Indhold og til at afvise, afvise eller slette Dit Indhold, hvis Vi mener, at det overtræder reglerne for acceptabel brug.

8. Regler for acceptabel brug

8.1 I tillæg til de øvrige bestemmelser i denne Aftale beskriver dette afsnit specifikke regler, der gælder for din brug af Appen ("Regler for Acceptabel Brug").

8.2 Når Du bruger Appen, må Du ikke:

8.2.1 omgå, deaktivere eller på anden måde gribe ind i nogen af Appens sikkerhedsrelaterede funktioner;

8.2.2 tillade en anden person at bruge Appen på dine vegne;

8.2.3 bruge Appen, hvis Vi har suspenderet eller forbudt dig at bruge den;

8.2.4 at anbefale, fremme eller deltage i ulovlig adfærd eller adfærd, der forårsager skader på personer eller ejendom, eller at deltage i ulovlig adfærd;

8.2.5 ændre, forårsage afbrydelser, opsnappe eller hacke Appen;

8.2.6 misbruge Appen ved bevidst at indføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der kan skade Appen eller en bruger af Appen;

8.2.7 at indsamle data fra Appen på anden måde end i overensstemmelse med denne Aftale;

8.2.8 at indsende eller bidrage med noget af Dit Indhold, der indeholder nøgenhed eller vold eller er krænkende, truende, obskønt, vildledende, usandt eller stødende;

8.2.9 indsende eller bidrage med noget af Dit Indhold, som Du ikke ejer eller har ret til at bruge, eller på anden måde krænker tredjeparters ophavsret, varemærker eller andre rettigheder;

8.2.10 at bruge Dit Indhold i strid med de licensbetingelser, der er angivet af ejeren;

8.2.11 at indsende eller bidrage med oplysninger eller kommentarer om en anden person uden dennes tilladelse;

8.2.12 true, misbruge eller krænke en andens privatliv eller forårsage irritation, ulejlighed eller unødig uro eller chikanere, forstyrre, genere, skræmme eller irritere andre personer;

8.2.13 bruge automatiserede systemer, herunder uden begrænsning "robotter", "spiders" eller "offline-læsere" til at få adgang til Appen på en måde, der sender flere forespørgselsmeddelelser til Appen, end et menneske med rimelighed kan producere i samme tidsrum; eller

8.2.14 andre handlinger, der anses for at være uhensigtsmæssige i forbindelse med brugen af Appen.

8.3 Manglende overholdelse af Reglerne for Acceptabel Brug udgør en væsentlig overtrædelse af denne Aftale og kan føre til:

8.3.1 øjeblikkelig midlertidig eller permanent ophævelse af din ret til at bruge Appen og/eller en anden Bolt-app eller tjeneste;

8.3.2 øjeblikkelig midlertidig eller permanent fjernelse af Dit Indhold;

8.3.3 advarsel;

8.3.4 retslige skridt mod dig, herunder retssager for at få dækket alle omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af overtrædelsen; og

8.3.5 videregivelse af sådanne oplysninger til retshåndhævende myndigheder, som Vi med rimelighed mener er nødvendigt.

9. Gældende ret

9.1 Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Republikken Estland.

9.2 Dine forpligtelser kan være underlagt lovgivningen i Serviceområdet, f.eks. trafik- og parkeringslove og -regler, der gælder i Serviceområdet ("Lokal Lovgivning"), og Du accepterer at overholde enhver sådan Lokal Lovgivning.

9.3 Såfremt Du er forbruger almindeligvis har bopæl i EU, er Du endvidere beskyttet af de obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor Du har bopæl. Både Vi og Du underkaster Os de estiske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion, hvilket betyder, at du kan fremsætte krav om fuldbyrdelse af dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i henhold til denne aftale i Estland eller det EU-land, du bor i.

9.4 Du kan også have ret til at indgive en indsigelse hos din lokale forbrugermyndighed eller via Europa-Kommissionens Onlinetvistbilæggelse på: http://ec.europa.eu/odr.

10. Diverse

10.1 Meddelelser og enhver anden kommunikation i forbindelse med denne Aftale eller Tjenester skal gives via Appen, sendes pr. e-mail til info@bolt.eu eller rapporteres via kundesupportkanaler, der er tilgængelige på Vores App eller websted.

10.2 Du accepterer, at denne Aftale og alle inkorporerede aftaler automatisk kan overdrages af Os efter Vores eget skøn.

10.3 I tilfælde af en konflikt eller modsigelse mellem disse globale servicevilkår og vilkårene og betingelserne for dit relevante Serviceområde, har vilkårene og betingelserne for Serviceområdet forrang.

BILAG A Generelle kørselsregler - E-køretøjer

1 Sikkerhedskontrol

1.1 Det er dit ansvar at foretage en omhyggelig sikkerhedskontrol før brug af E-køretøjet, som uden begrænsning omfatter følgende:

(a) god stand af rammen;

(b) hjulene skal være i god stand (dvs. at hjulene må ikke være flade eller blokeret af snavs eller mudder);

(c) sikker betjening af bremser;

(d) tilstrækkelig batteristrøm;

(e) kontrol af, at E-køretøjets klokke fungerer;

(f) at lygter og reflekser er i god stand, hvis Du har til hensigt at køre med E-køretøjet i mørke;

(g) E-køretøjet er fri for tegn på skader, usædvanlig eller overdreven slitage eller andre mekaniske problemer eller behov for vedligeholdelse, og

(h) følge instruktionerne, især Sikkerhedsværktøjskassen, som Du får udleveret i Appen, når Du booker E-køretøjet.

1.2 Under hele turen skal Du konstant overvåge, at E-køretøjet og dets drift overholder ovenstående sikkerhedskrav. Hvis De på noget tidspunkt under kørslen opdager en overtrædelse af sikkerhedskravene eller bemærker andre potentielt usikre fejl, forhold eller trusler, skal De straks ophøre med at køre med E-køretøjet, når det er sikkert at gøre det, og underrette Os i overensstemmelse med aftalens afsnit 10.1.

2 Trafiksikkerhed

2.1 Du skal køre og betjene E-køretøjet sikkert på alle tidspunkter. Når Du bruger, kører eller betjener E-køretøjet, skal Du:

(a) overholde alle gældende færdselslove og -bestemmelser;

(b) overholde instruktionerne i Sikkerhedsværktøjskassen;

(c) bruge det sikkerhedsudstyr, der anbefales og kræves i henhold til ovennævnte love, bestemmelser og instruktioner, og som med rimelighed er nødvendigt for at mindske risikoen for personskade (f.eks. hjelm, beskyttelsespuder og passende sko);

(d) ikke køre E-køretøjet under påvirkning af alkohol, narkotika, medicin eller andre stoffer, der kan forringe din evne til at betjene E-køretøjet på en sikker måde;

(e) overholde hastighedsgrænsen og tilpasse hastigheden til situationen under hensyntagen til din køreerfaring, vejforholdene, vejens og E-køretøjets tilstand, vejrforholdene, trafiktætheden og andre trafikforhold, således at Du er i stand til at standse E-køretøjet uden at ramme en forhindring, der er eller med rimelighed kan forventes at være på vejen;

(f) ikke bruge mobiltelefon, tablet, bærbar computer, sms-enhed, musikafspiller eller anden enhed, der kan distrahere dig fra sikker kørsel i E-køretøjet;

(g) ikke køre med E-køretøjet på ubefæstede veje, gennem vand (ud over normal bykørsel) eller på steder, der er forbudte, ulovlige eller udgør en gene for andre;

(h) ikke bruge E-køretøjet til racerløb, bjergkørsel, stunt- eller trickkørsel;

(i) ikke køre med E-køretøjet på motorveje og veje med begrænset adgang;

(j) ikke køre med E-køretøjet i strid med trafikstrømmen;

(k) ikke køre med E-køretøjet på veje, der udelukkende er beregnet til fodgængere;

(l) ikke køre uden for det tilladte køreområde, der er angivet i Appen;

(m) ikke køre i dårlige eller farlige vejr- eller vejforhold, herunder sne, hagl, is, slud, frostregn eller elektrisk storm, som kan gøre det farligt at køre med E-køretøjet;

(n) ikke overskride den maksimale vægtgrænse (210 pund) for E-køretøjet;

(o) ikke medbringe yderligere person(er);

(p) ikke medbringe nogen genstande (f.eks. mapper, rygsække, tasker og/eller andre genstande), hvis disse kan forhindre dig i at betjene E-køretøjet på sikker vis; og

(q) bære lyst tøj for at sikre, at andre trafikanter let kan se dig.

3 Parkering

3.1 Du skal:

(a) ikke parkere E-køretøjet på en måde, der kan være i strid med gældende lokal lovgivning;

(b) ikke spærre vejen, hindre trafikken eller fylde for meget på fortovene;

(c) parkere E-køretøjet synligt og i stående stilling, så andre brugere også kan nyde godt af E-køretøjet;

(d) følge de parkeringsinstruktioner, der vises i Appen, og, hvis det er relevant, parkere E-køretøjet i det udpegede Tilladte Parkeringsområde;

(e) rapportere ethvert E-køretøj, der ikke er parkeret i et Tilladt Parkeringsområde, mens Du bruger Tjenesterne, ved at underrette Os i overensstemmelse med afsnit 10.1 eller ved at bruge den relevante funktion i Appen.

BILAG B Model til fortrydelsesformular

Til Bolt Operations OU (Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estland info@bolt.eu):

Jeg meddeler hermed, at jeg trækker mig tilbage fra min kontrakt om levering af følgende tjeneste: køb af Pre-Paid Pass til brug af Tjenesterne.

Bestilt den: [udfyldes af forbrugeren]

Navn på forbruger(e): [udfyldes af forbrugeren]

Forbrugerens/forbrugernes adresse: [udfyldes af forbrugeren]

Forbrugerens (forbrugernes) underskrift (kun hvis denne formular anmeldes på papir),

Dato: [udfyldes af forbrugeren]

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.