Νομικά

Για να βρείτε το έγγραφο που ισχύει για εσάς στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τη Bolt ελέγξτε την παρακάτω ενότητα για την τοποθεσία στην οποία χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Bolt. Σε περίπτωση μεταφράσεων του ίδιου εγγράφου, υπερισχύει η έκδοση που αναφέρεται πρώτη. Ανατρέξτε στα έγγραφα της διεθνούς ενότητας σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά έγγραφα για την τοποθεσία στην οποία χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Bolt.

Βέλγιο
Γαλλία
Γερμανία
Γεωργία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ισπανία
Λετονία
Πορτογαλία
Ρουμανία

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.