Γενικοί Όροι προς Οδηγούς

Οι κάτωθι Γενικοί Όροι καθορίζουν τις νομικές παραμέτρους του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ εσάς (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρεστε ως ‘εσείς’ ή ‘οδηγοί’) και της Bolt προς χρήση της εφαρμογής οδηγών Bolt για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς.

Αν επιθυμείτε συμμετοχή στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μέσω της εφαρμογής Bolt, θα πρέπει να συμφωνήσετε στους Όρους και Προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο παρών έγγραφο.

1.ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Bolt, (το οποίο αναφέρεται επίσης ως ‘εμείς’, ‘μας’ ή ‘εμείς’)πρόκειται για την Bolt ΟU-ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ενσωματώθηκε και ενεγράφη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες της Δημοκρατίας της Εσθονίας, με αριθμό εγγραφής 14532901. Ως έδρα της εταιρείας αναγράφεται η οδός Vana-Louna tn 39/1 Tαλίν, επαρχία Χαργιου, 10134, Δημοκρατία της Εσθονίας, καθώς επίσης και όλες οι εταιρείες και θυγατρικές του Ομίλου Bolt Ο Ομιλος Bolt ορίζεται ως α)εταιρείες επί των οποίων ασκεί έλεγχο η Bolt ΟU (για παράδειγμα, θυγατρικές της Bolt Operations OÜ). Οι συνεργάτες της Bolt ορίζονται ως οι τοπικοί αντιπρόσωποι, θυγατρικές, πράκτορες και ανάλογα, οι οποίοι επιλέγονται από την Bolt ΟU (για παράδειγμα πράκτορας πληρωμών). Ο πλήρης κατάλογος των εταιρειών και εταίρων του Ομίλου Bolt είναι προσβάσιμος στον ιστότοπο https://bolt.eu/cities/ 1.2. Υπηρεσίες Bolt-Καθορίζονται ως οι υπηρεσίες που παρέχει σε εσάς η Bolt, περιλαμβανομένης της παροχής και διαχείρισης της εφαρμογής Bolt, της πλατφόρμας Bolt, στήριξης πελατών της εταιρείας, μεσολάβηση για τον τρόπο πληρωμής και επικοινωνία μεταξύ εσάς και του πελάτη ή άλλες υπηρεσίες στήριξης, όπως περιγράφονται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις 1.3 Εφαρμογή Bolt-όπως καθορίζεται στους συγκεκριμένους Γενικούς Όρους, αναφέρεται σε εφαρμογή smartphone γιa παραλαβή και αποδοχή παραγγελιών, καθώς και διαχείριση υπηρεσιών μεταφοράς. 1.4 Πλατφόρμα Bolt-η τεχνολογία που συνδέει τους επιβάτες με τους οδηγούς, καθοδηγώντας την αποτελεσματική μετακίνηση τους εντός πόλεως. 1.5 Πελάτης-άτομο που αναζητεί Υπηρεσίας Μεταφοράς μέσω της Πλατφόρμας Bolt. 1.6. Οδηγός ή εσείς-το άτομο που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς μέσω της Πλατφόρμας Bolt. Κάθε οδηγός θα είναι κάτοχος ενός λογαριασμού Bolt ώστε να έχει δυνατότητα χρήσης της Εφαρμογής και Πλατφόρμας Bolt. 1.7 Γενικοί Όροι-οι όροι και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρών έγγραφο. 1.8. Συμφωνία-η παρούσα συμφωνία μεταξύ του Οδηγού και της Bolt αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών Bolt που αποτελούνται από τους κάτωθι Γενικούς Όρους: 1.8.2. Ειδικοί όροι που καταγράφονται στην Εφαρμογή Bolt, όπως για παράδειγμα πληροφορίες τιμολόγηση ή περιγραφή της υπηρεσίας. 1.8.3. οι κατευθυντήριες γραμμές για τους Οδηγούς και 1.8.4 άλλοι όροι που κατονομάζονται στην παρούσα συμφωνία και υπόκεινται σε τροποποιήσεις κατά διαστήματα, επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ή έγγραφα στα οποία γίνεται αναφορά στην παρούσα συμφωνία ή δύναται να προκύψουν στο μέλλον από συμφωνία Οδηγού και Bolt. 1.9. Άδεια- το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής Bolt και της σχετικής ιστοσελίδας, στη βάση της συγκεκριμένης Συμφωνίας. 1.10 Ιστοσελίδα-η ιστοσελίδα της Bolt στο http://www.bolt.eu/ και www.boltapp.com και οποιεσδήποτε υποσελίδες, περιλαμβανομένης της διαδικτυακής πύλης των οδηγών Bolt. 1.11 Κόμιστρο-το τέλος που υποχρεούται κάθε πελάτης να σας πληρώσει για την παροχή των Υπηρεσιών Μεταφοράς. 1.12-Τέλος Bolt-το τέλος που υποχρεούται ο Οδηγός να πληρώσει στην Bolt για το δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας Bolt. 1.13 Πληρωμή μέσω εφαρμογής-η χρήση πιστωτικών καρτών, πληρωμή μέσω κινητού ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος πληρωμής (επιχειρηματική πληρωμή Bolt) από τον επιβάτη μέσω της εφαρμογής Bolt για υπηρεσίες μεταφοράς. 1.14 Λογαριασμός Οδηγού Bolt-πρόσβαση σε διαδικτυακή πύλη με πληροφορίες και έγγραφα για τη χρήση των Υπηρεσιών Bolt κατά τη διάρκεια της παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς, περιλαμβανομένων και λογιστικών εγγράφων. Ο οδηγός αποκτά πρόσβαση στο δικό του λογαριασμό Bolt στο http://partners.bolt.eu, αναγράφοντας όνομα χρήση και κωδικό πρόσβασης. 1.15 Υπηρεσίες Μεταφοράς-η υπηρεσία που παρέχει ο οδηγός στον πελάτη του οποίου έχει αποδεχθεί το αίτημα μεταφοράς μέσω της εφαρμογής Bolt.

2. H ΣΥΜΦΩΝΙΑ 2.1 Πριν από τη χρήση των υπηρεσιών Bolt, θα πρέπει να εγγραφείτε στο σύστημα, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες στην σχετική αίτηση και μεταφόρτωση όλων των αναγκαίων εγγράφων που θα σας ζητήσουμε στην ιστοσελίδα της εφαρμογής. Μπορείτε να εγγραφείτε είτε ως φυσικό ή ως νομικό πρόσωπο. Με την ολοκλήρωση της αίτησης έγγραφής, η εταιρεία θα σας ανοίξει προσωπικό λογαριασμό, προσβάσιμο μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού που έχετε επιλέξει. Πιέζοντας το ‘Sign up’, στο κάτω μέρος της αίτησης εγγραφής, αντιπροσωπεύετε και δηλώνετε ότι: 2.1.1. με βάση τη σχετική νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα επίτευξης συμφωνίας μαζί μας προς χρήση της Πλατφόρμας Bolt για παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς. Έχετε μελετήσει επισταμένα, κατανοείτε πλήρως και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Γενικούς Όρους, περιλαμβανομένων όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν και καταγράφονται στο παρών έγγραφο της Συμφωνίας. Όλες οι πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει είναι ακριβείς, σωστές και ολοκληρωμένες και θα παραμείνουν ακριβείς, ενώ τα προσωπικά σας στοιχεία θα ενημερώνονται αναλόγως στο προσωπικό σας προφίλ. Δεν θα εξουσιοδοτήσετε άλλα άτομα να κάνουν χρήση του λογαριασμού σας στην Bolt, ούτε θα τον μεταφέρετε ή εκχωρήσετε σε οποιοδήποτε άτομο. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Bolt για μη-εγκεγκριμένες ή έκνομες ενέργειες, ή θα προχωρήσετε σε οποιαδήποτε πράξη που θα επηρεάσει ή θα καταστεί επιζήμια για την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών Bolt. Καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο Bolt, θα πρέπει να συμμορφώνεστε πλήρως με τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς οι οποίοι υφίστανται στο κράτος στο οποίο παρέχετε υπηρεσίες, περιλαμβανομένων (αλλά όχι αποκλειστικά) νομοθεσιών που ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών. 2.2 Yποχρεούστε να παρέχετε τα τραπεζικά σας στοιχεία κατά τη συμπλήρωση του εντύπου πληρωμής με την εγγραφή σας. Αν είστε νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό λογαριασμού της εταιρείας σας. Εμείς θα μεταφέρουμε τα κόμιστρα που πληρώθηκαν μέσω της εφαρμογής στον λογαριασμό που καταχωρήσατε. Δεν φέρουμε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε λάθη στις τραπεζικές συναλλαγές, αν έχετε δώσει ανακριβή στοιχεία λογαριασμού. 2.3. Mε την υποβολή της αίτησης εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με επιπρόσθετες προϋποθέσεις, επί των οποίων θα πρέπει να συμφωνήσετε, ώστε να προχωρήσετε στην χρήση των Υπηρεσιών Bolt. Οι προϋποθέσεις αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν καταχώρηση ποινικού μητρώου, ισχύουσας άδειας οδήγησης, εγκεκριμένη μηχανική κατάσταση του οχήματος, ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος, κατοχή κινητού συστήματος πλοήγησης-GPS- και άλλες σχετικές προϋποθέσεις όπως καταγράφονται στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας αποσταλεί. Μη-συμμόρφωση με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ενδεχομένως να οδηγήσει σε λύση της Συμφωνίας και τερματισμό του δικαιώματος χρήσης των Υπηρεσιών Bolt. 2.4 Συμφωνείτε ότι σε καθορισμένες πόλεις ή κράτη, η Bolt Operations OÜ ενδεχομένως να αναθέτει τις συμβατικές της υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τους Ορους και Προϋποθέσεις της Συμφωνίας, σε εταιρείες του Ομίλου Bolt και συνεργάτες. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάθεση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν την αξιολόγηση εγγράφων σχετικών με αιτήσεις εγγραφής, εκπαιδεύσεις, συλλογή των τελών που πληρώνονται μέσω Bolt, προώθηση του κομίστρου σε σας, διαχείριση πληρωμών μέσω της εφαρμογής, αδειοδότηση της εφαρμογής Bolt κλπ. Στοιχεία των τοπικών θυγατρικών και αντιπροσώπων είναι προσβάσιμα στον σύνδεσμο http://partners.bolt.eu. 2.5 Εγγραφή λογαριασμού ως νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία). Θεωρείστε ως νομικό πρόσωπο, αν ο παραλήπτης της πληρωμής έχει καταγραφεί ως νομικό πρόσωπο στα στοιχεία κατάθεσης της πληρωμής (όπως καταγράφονται στο Λογαριασμό Οδηγών Bolt). Σε αυτή την περίπτωση το αναγραφέν νομικό πρόσωπο θεωρείται ο παροχέας των Υπηρεσιών Μεταφοράς και συμβαλλόμενο μέρος στους παρόντες Γενικούς Όρους και οποιαδήποτε επιπρόσθετα έγγραφα της σχετικής Συμφωνίας ή μελλοντικές διευθετήσεις. Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, μόνο το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο όπως καταγράφεται στην υπηρεσία εγγραφής είναι αντικειμενικά ο υπεύθυνος παροχέας των Υπηρεσιών Μεταφοράς. Αυτό το φυσικό πρόσωπο δύναται να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του οδηγού μόνο αν αυτός/αυτή έχει αναγνώσει και συμφωνήσει σε δέσμευση του σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και τα όποια επιπρόσθετα έγγραφα που αποτελούν μέρος της Συμφωνίας. Το νομικό πρόσωπο που αναγράφεται στα στοιχεία πληρωμής και το φυσικό πρόσωπο που παρέχει τις Υπηρεσίες Μεταφοράς σε ενιαίο λογαριασμό Bolt, παραμένει κοινά και καθ’ολοκληρίαν υπεύθυνο για οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας στην οποία έχει συμβληθεί ο οδηγός. 2.6 Eγγραφή του Λογαριασμού Oδηγών Bolt ως γραφείο (στόλος ταξί) μεταφοράς επιβατών. Με την ολοκλήρωση χωριστής συμφωνίας, ένα γραφείο μεταφοράς μπορεί να ανοίξει με τη σειρά του λογαριασμούς στους υπαλλήλους του ή/και τους παροχείς μεταφοράς. Σε τέτοια περίπτωση, το γραφείο μεταφοράς υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι του ή/και οι παροχείς υπηρεσιών συμμορφώνονται σε όσα απαιτούνται από τους Γενικούς Όρους και οποιαδήποτε άλλη μελλοντική Συμφωνία και συμφωνεί να ενεργεί στη βάση των προϋποθέσεων και υποχρεώσεων που καθορίζονται και από τις οποίες δεσμεύεται. Το γραφείο μεταφορών και οι υπάλληλοι του ή/και παροχείς υπηρεσιών θα παραμείνουν κοινά και καθ’ολοκληρίαν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας στην οποία έχουν συμβληθεί υπάλληλοι ή/και παροχείς υπηρεσιών. 2.1.9 είστε πλήρως σύμφωνοι με την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της Bolt την οποία μπορείτε να αναγνώσετε στην ιστοσελίδα της, στο σύνδεσμο http://partners.bolt.eu. 3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BOLT ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΔΗΓΩΝ 3.2 Άδεια χρήσης της εφαρμογής Bolt και του Λογαριασμού Οδηγών Bolt. Δια του παρόντος εγγράφου, που υπόκειται στις πρόνοιες της Συμφωνίας, σας παραχωρούμε μη-αποκλειστική, χωρίς δικαίωμα υπεκχώρησης και μη-μεταβιβάσιμη Άδεια χρήσης της Εφαρμογής Bolt και της αντίστοιχης Ιστοσελίδας, στη βάση των προνοιών που αναφέρονται εφεξής. Ανεξαρτήτως των πιο πάνω και σε περίπτωση επίτευξης χωριστής συμφωνίας, οι εταιρείες γραφεία ταξί θα έχουν το δικαίωμα υπεκχώρησης της Εφαρμογής Bolt για οδηγούς του γραφείου. 3.3 Κατά τη χρήση της Εφαρμογής Bolt η/και της Ιστοσελίδας, απαγορεύονται τα εξής: Η αποσυμπίληση, ανάστροφη μηχανική, ή οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια εξασφάλισης του πηγαίου κώδικα της εφαρμογής Bolt, του διαδικτυακού Λογαριασμού Οδηγών η οποιοδήποτε άλλο λογισμικό της Bolt. Tροποποίηση της εφαρμογής Bolt ή του λογαριασμού Οδηγών ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, ή χρήση τροποποιημένων εκδοχών της εφαρμογής Bolt η του λογαριασμού Οδηγών. Μετάδοση αρχείων με ιούς, διάδοση μολυσμένων αρχείων, ή οιονδήποτε αλλοιωμένων αρχείων, παρόμοιων με την εφαρμογή Bolt ή προγράμματα, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβες ή να αποβούν επιζήμια στη λειτουργία της πλατφόρμας Bolt. Προσπάθεια μη-εγκεκριμένης πρόσβασης στην εφαρμογή Bolt, τον Λογαριασμό Οδηγών Bolt ή οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες Bolt. 3.4 Η άδεια που παραχωρείται εφεξής ανακαλείται αυτόματα και ταυτόχρονα με τον τερματισμό της Συμφωνίας. Ακολούθως θα πρέπει να τερματίσετε αμέσως τη χρήση της εφαρμογής Bolt και του Λογαριασμού Οδηγών Bolt, ενώ η εταιρεία έχει το δικαίωμα φραγής και διαγραφής του λογαριασμού σας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 3.7 Xρήση ετικέτας και επιγραφών Bolt. Επιπρόσθετα, ενδεχομένως να σας δώσουμε ετικέτες, αυτοκόλλητα ή άλλες επιγραφές που αναφέρονται στην Bolt ή αποτελούν οπτική ένδειξη ότι χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Bolt. Σας παραχωρούμε μη-αποκλειστική, χωρίς δικαίωμα υπεκχώρησης και μη-μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης αυτών των επιγραφών, αποκλειστικά προς σκοπούς ενημέρωσης για την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς μέσω της εφαρμογής. Με τον τερματισμό της Συμφωνίας υποχρεούστε να αφαιρέσετε αμέσως και να καταστρέψετε οποιεσδήποτε ετικέτες ή επιγραφές που αναφέρονται στην Bolt ή τo εμπορικό της είδος. 3.8. Τα πνευματικά δικαιώματα και το εμπορικό σήμα που συνδέεται με την εταιρεία, περιλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα (source code), της βάσης δεδομένων, των λογότυπων και των γραφικών σχεδιασμών και οπτικού υλικού, αποτελούν ιδιοκτησία της Bolt και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα καθώς η/και νομοθεσίες περί εμπορικών μυστικών καθώς και πρόνοιες διεθνών συνθηκών. Η χρήση της πλατφόρμας Bolt, της ιστοσελίδας ή οιονδήποτε άλλων υπηρεσιών Bolt δεν συνεπάγεται και απόκτηση δικαιωμάτων, η κυριότητα σε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας.

  1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 4.1. Οι υποχρεώσεις του Οδηγού. Διά του παρόντος, εγγυάστε την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς με βάση τη Συμφωνία στην οποία έχετε συμβληθεί, καθώς και σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς, ισχύοντες στο κράτος επί του οποίου παρέχετε τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς. Παρακαλώ σημείωσε ότι είστε νομικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παραβίαση τοπικών ή διεθνών νομοθεσιών και κανονισμών, που ενδέχεται να ανακύπτουν από την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς. 4.2 Υποχρεούστε, μεταξύ άλλων, να κατέχετε όλες τα σχετικά διπλώματα (περιλαμβανομένης ισχύουσας άδειας οδηγού), άδεια άσκησης επαγγέλματος, ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια αστικής ευθύνης (εκεί και όπου ισχύει), άδειες κυκλοφορίας, πιστοποιήσεις και άλλα σχετικά έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα για την περιφέρεια με δικαιοδοσία στην περιοχή όπου παρέχετε Υπηρεσίες Μεταφοράς. Υποχρεούστε να διατηρείτε σε ισχύ όλα τα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω. H Bolt διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να σας ζητήσει αποδείξεις, υποβολή προς επιβεβαίωση και επανεξέταση όλων των αναγκαίων διπλωμάτων, αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών από την αρμόδια αρχή, εγγραφές, άλλες πιστοποιήσεις, καθώς και τις ανανεώσεις τους. 4.3. Θα πρέπει να παρέχετε Υπηρεσίες Μεταφοράς με τον ύψιστο επαγγελματισμό και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα και να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια εξυπηρέτησης των αναγκών του πελάτη προς τον καλύτερο του συμφέρον. Μεταξύ άλλων, υποχρεούστε, 1) να επιλέγετε τη φθηνότερη δυνατή διαδρομή για τον πελάτη, εκτός και αν σας ζητήσει συγκεκριμένα μια άλλη πορεία, 2) απαγορεύονται μη-εγκεκριμένες ενδιάμεσες στάσεις, 3) απαγορεύεται η είσοδος στο ταξί οποιουδήποτε πέραν του πελάτη και όσων τον συνοδεύουν ως συνεπιβάτες και 4) θα πρέπει να συμμορφώνεστε στους σχετικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, για παράδειγμα, δεν πρέπει να ενεργείται κατά τρόπο που να παρεμποδίζει την οδήγηση ή την οδική κυκλοφορία, όπως για παράδειγμα χρήση κινητού ενώ το όχημα βρίσκεται εν κινήσει. 4.4 Έχετε το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίσετε τη χρονική στιγμή παροχής των υπηρεσιών μεταφοράς. Έχετε επίσης τη δυνατότητα ή την επιλογή να αποδεχθείτε, να απορρίψετε ή να αγνοήσετε παραγγελίες πελατών. 4.5 Πιθανά έξοδα κατά τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών Μεταφοράς. Υποχρεούστε να παρέχετε και να συντηρείτε τον εξοπλισμό, καθώς και όλα τα αναγκαία μέσα, με δικά σας έξοδα, περιλαμβανομένων του οχήματος, της έξυπνης συσκευής (smart device), το σχεδιασμό δεδομένων στο κινητό κλπ. Υποχρεούστε να πληρώνετε όλα τα πιθανά έξοδα κατά τη διάρκεια της παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς, περιλαμβανομένων, χωρίς όμως να περιορίζονται, στη βενζίνη, τα έξοδα του σχεδιασμού δεδομένων στο κινητό, την απόσβεση του οχήματος, την ασφάλεια,, οποιαδήποτε εταιρικούς φόρους, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι η χρήση της εφαρμογής Bolt στο κινητό σας συνεπάγεται ανάλωση μεγάλου όγκου δεδομένων στο κινητό σας. Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε να εγγραφείτε σε σχέδιο δεδομένων με απεριόριστη ή πολύ υψηλή χωρητικότητα. 4.6 Κόμιστρα. Έχετε το δικαίωμα να χρεώσετε κόμιστρο μετά την αποδοχή της κάθε παραγγελία επιβάτη μέσω της Πλατφόρμας Bolt και αφού συμπληρώσετε την Υπηρεσία Μεταφοράς όπως σας έχει ζητηθεί (π.χ. Κόμιστρο). To κόμιστρο υπολογίζεται στη βάση πλαφόν, την απόσταση της διαδρομής με βάση το σύστημα πλοήγησης (GPS) και τη διάρκεια της. Αν είστε αδειοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών ταξί, το κόμιστρο καθορίζεται από το ταξίμετρο, αν σας υποχρεωμένος βάσει νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ρυθμίσετε το κόμιστρο που προτείνεται από την εφαρμογή Bolt ώστε να ευθυγραμμιστεί με την πραγματική χρέωση. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι το προεπιλεγμένο κόμιστρο (πλαφόν) είναι το προταθέν κόμιστρο όπως αναγράφεται στην Πλατφόρμα Bolt. To προεπιλεγμένο κόμιστρο ενδεχομένως να έχει διακυμάνσεις, αναλόγως των δεδομένων που θα διαμορφώνονται στην τοπική αγορά. Έχετε τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης ενός χαμηλότερου κόμιστρου από το προεπιλεγμένο, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην Bolt, υπογραμμένο ψηφιακά ή διά χειρός. Επιπρόσθετα, έχετε επίσης το δικαίωμα να χρεώσετε τον πελάτη χαμηλότερο κόμιστρο από το προταθέν της Bolt ή αυτό του ταξίμετρου (σημειώστε όμως ότι η χαμηλότερη χρέωση προς τον πελάτη δεν συνεπάγεται και την μείωση του τέλους προς την Bolt για παροχή της υπηρεσίας). 4.7 Προσυμφωνηθέν κόμιστρο. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσφέρετε στον επιβάτη επιλογή διαδρομής που επιτρέπει προσυμφωνηθέν κόμιστρο για συγκεκριμένη παροχή μεταφοράς. Το Προσυμφωνηθέν Κόμιστρο επικοινωνείται μέσω της εφαρμογής Bolt στον επιβάτη πριν από το αίτημα της μεταφοράς και σε σας όταν η διαδρομή γίνει αποδεκτή, ή στο τέλος της διαδρομής. Το κόμιστρο θα επανέλθει στη βάση της παραγράφου 4.6 αντί του προσυμφωνηθέντος αν ο επιβάτης διαφοροποιήσει τον προορισμό κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Και αυτό γιατί σε τέτοια περίπτωση, η διαδρομή θα διαρκέσει περισσότερο, λόγω τροχαίας κίνησης ή όταν άλλοι παράγοντες ή απρόσμενες συνθήκες επηρεάσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδρομής (για παράδειγμα σε περίπτωση διαδρομής όπου ισχύουν διόδια). 4.8 Αν εντοπίσετε οποιοδήποτε λάθος στον υπολογισμό του κόμιστρου και επιθυμείτε να προβείτε σε διορθώσεις, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα στο τμήμα ‘Αναπροσαρμογή Κόμιστρου’ της εφαρμογής Bolt. Aν δεν υποβάλετε το αίτημα κατά αυτό τον τρόπο, τότε η Bolt δεν θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του κόμιστρου ή να σας καταβάλει το αντίτιμο του λάθους στον υπολογισμό. 4.9. Η Bolt διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει αναλόγως το κόμιστρο οποιασδήποτε συγκεκριμένης ολοκληρωμένης διαδρομής, αν διαπιστώσουμε παραβίαση των κανονισμών (όπως αν ακολουθήσετε μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη διαδρομή για να αυξηθεί το κόμιστρο ή δεν σταματήσετε τον μετρητή κόμιστρου της εφαρμογής Bolt μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μεταφοράς), ή σε περίπτωση εντοπισμού τεχνικού λάθους που επηρεάζει το τελικό κόμιστρο. Η Bolt διατηρεί επίσης το δικαίωμα μείωσης ή ακύρωσης του κόμιστρου, σε περίπτωση εύλογης αιτίας η οποία να υποδηλώνει απάτη ή υποβολή σχετικού παραπόνου από πελάτη που δεικνύει παραβίαση των κανονισμών. Η Bolt θα ασκήσει τέτοιο δικαίωμα μόνο κατά συνετό, λογικό και αιτιολογημένο τρόπο. 4.10. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το κόμιστρο Υπηρεσιών Μεταφοράς απευθείας σε σας ή μέσω την εφαρμογή πληρωμής όπως περιγράφεται στο τμήμα έξι των παρόντων Γενικών Όρων. Σε περίπτωση απευθείας πληρωμής, έχετε την ευθύνη, οφείλετε να εισπράξετε το κόμιστρο. Αν ο πελάτης δεν μπορεί ή αρνηθεί να πληρώσει, η Bolt θα αποστείλει εκ μέρους σας, έγγραφο χρέους στον πελάτη. Μια τέτοια εξουσία παρέχεται στην Bolt ως δια πληρωμής αντιπροσώπου και δεν συνεπάγεται ότι υπάρχει δέσμευση εκ μέρους της να παράσχει αποζημίωση αν δεν πληρωθείτε. Αν οι επιβάτες δεν συμφωνήσουν να πληρώσουν το κόμιστρο για την παροχή Υπηρεσίας Μεταφοράς, το κόμιστρο θα πρέπει να πληρωθεί από τον επιβάτη που έχει ζητήσει την παροχή της υπηρεσίας. Αν ο επιβάτης αιτιολογημένα αρνείται να πληρώσει το κόμιστρο γιατί οι πληροφορίες που παρείχατε στην εφαρμογή Bolt είναι λανθασμένες, τότε η Bolt δεν θα σας αποζημιώσει για οποιαδήποτε έξοδα. 4.11 Αποδείξεις. Μετά από την επιτυχή μεταφορά κάθε πελάτη στον προορισμό του, η Bolt θα εκδίδει και αποστέλλει απόδειξη στον επιβάτη, η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: το εμπορικό όνομα της εταιρείας, τον χώρο παροχής των υπηρεσιών, το ονοματεπώνυμο του οδηγού, φωτογραφία του, τον αριθμό άδειας (αν ισχύει) τον αριθμό έγγραφής του οχήματος, την ημερομηνία, την ώρα και την αρχή και το τέλος της διαδρομής, τη διάρκεια και την απόσταση, το πληρωτέον κόμιστρο και το κόμιστρο που πληρώθηκε για την παροχή των Υπηρεσιών Μεταφοράς. Η απόδειξη για κάθε παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς είναι προσβάσιμο σε σας μέσω του Λογαριασμού Οδηγού Bolt. 4.12 Τέλος ακύρωσης και χρόνου αναμονής Ο επιβάτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης αιτήματος παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς, το οποίο ο εκάστοτε οδηγός αποδέχεται μέσω της εφαρμογής Bolt. Σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός δικαιούται το Κόμιστρο ακύρωσης Υπηρεσιών Μεταφορών (Τέλος Ακύρωσης) σε περίπτωση ακύρωσης αποδεκτού αιτήματος για παροχή Υπηρεσιών μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζεται από την εφαρμογή Bolt. 4.13 Σε περίπτωση κατά την οποία πελάτης ή συνεπιβάτες του προκαλέσουν εξ αμελείας ζημιά στο όχημα σας ή την ταπετσαρία του, κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της δημιουργίας λεκέδων ή κηλίδων καθώς και δυσοσμίας), έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον πελάτη την καταβολή προστίμου 50 ευρώ και να διεκδικήσετε επιπλέον αποζημίωση για οποιεσδήποτε ζημιές, οι οποίες ξεπερνούν το ποσό του προστίμου. Αν ο πελάτης αρνηθεί να πληρώσει το πρόστιμο ή/και οποιαδήποτε αποζημίωση για αποκατάσταση των υλικών ζημιών, θα πρέπει να μας ενημερώσετε και θα επιχειρήσουμε εμείς να εισπράξουμε το πρόστιμο η/και οποιεσδήποτε σχετικές ζημιές από τον πελάτη. Σημειώστε ωστόσο ότι δεν φέρουμε οποιαδήποτε νομική ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που δύναται να προκληθούν από πελάτες σε σχέση με την καθαριότητα και την κατάσταση του οχήματος. 4.14 Φορολογικές υποχρεώσεις. Διά του παρόντος αναγνωρίζετε ότι υποχρεούστε σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες σας αναλογούν σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς, περιλαμβανομένων, 1)πληρωμή φόρου εισοδήματος, κοινωνικών ασφαλίσεων ή οποιαδήποτε συναφή φορολογία και 2) εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων φορολογικής εγγραφής, καθώς και υπολογισμό και πληρωμή όλων των φορολογικών ευθυνών που απορρέουν από την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς, όπως προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση αιτήματος του Τμήματος Φορολογίας για παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις υπηρεσίες, έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε στο τμήμα φορολογικά στοιχεία στο πλαίσιο και στο βαθμό που αναφέρεται στη νομική πράξη συμφωνίας. Επιπρόσθετα, υποχρεούστε σε συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς. Δια της παρούσης, συμφωνείτε σε καταβολή στην Bolt, εθνικών τελών, διεκδικήσεων, πληρωμών, προστίμων ή άλλων φορολογικών υποχρεώσεων, που θα προκύψουν από υποχρεώσεις σχετικές προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και τις οποίες δεν θα έχετε φροντίσει να διευθετήσετε (περιλαμβανομένης της πληρωμής του φόρου εισοδήματος και κοινωνικής πρόνοιας). 4.15 Εξουσιοδότηση έκδοσης τιμολογίων. H Βolt διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης τιμολογίου εκ μέρους σας προς τον πελάτη για αποζημίωση όλων των πιθανών εξόδων, όπως κόμιστρα, παραπεμπτικά τέλη, πρόστιμα που προκύπτουν εκ της συμβάσεως σας ή οποιαδήποτε άλλα τέλη σας οφείλει η Bolt. Θα έχετε άμεση πρόσβαση στο εκδοθέν τιμολόγιο μέσω του Λογαριασμού Οδηγού Bolt. 5. ΤΕΛΗ BOLT 5.1 Η χρήση της εφαρμογής Bolt συνεπάγεται την πληρωμή συγκεκριμένου τέλους (Το τέλος Bolt) και καθορίζεται στη βάση του κομίστρου έκαστης Υπηρεσίας Μεταφοράς την οποία έχετε ολοκληρώσει. Το ποσό του τέλους που υποχρεούστε να καταβάλετε σας αποστέλλεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή της εφαρμογής Bolt, του λογαριασμού Οδηγών και άλλους συναφείς τρόπους. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο τέλος θα διαφοροποιείται κατά καιρούς και θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως. 5.2 Θα πρέπει να καταβάλλετε το συγκεκριμένο τέλος και άλλες συνδρομές προς την Bolt για τον προηγούμενο μήνα, τουλάχιστον μέχρι τις 15 του επόμενου. Τυχόν καθυστέρηση της υποχρέωσης σας συνεπάγεται πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής που υπολογίζεται σε ποσό ανάλογο του 0,04% (μηδέν κόμμα μηδέν τέσσερα τοις εκατό) επί του συγκεκριμένου απλήρωτου τέλους καθημερινά. Υποχρεούστε να καταβάλετε όλα τα σχετικά προς την συλλογή οφειλών έξοδα μας
  2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BOLT 6.1 Παρέχουμε τη δυνατότητα στους επιβάτες να πληρώσουν για Υπηρεσίες Μεταφοράς μέσω πιστωτικής κάρτας, εταιρικού λογαριασμού, μέσω κινητού απευθείας στην εφαρμογή ή άλλων μεθόδων (Bolt Βusiness). Δια του παρόντος εγγράφου, μας εξουσιοδοτείτε να ενεργούμε ως ο περιορισμένης ευθύνης εμπορικός σας αντιπρόσωπος, αποκλειστικά για σκοπούς συλλογής, εκ μέρους σας, των κομίστρων, σχετικών φορολογιών, ή άλλων χρεώσεων που πληρώνονται από τον πελάτη μέσω της εφαρμογής (in-app payment). Οποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής από τον πελάτη μέσω της εφαρμογής θα θεωρείται ολοκληρωμένη με τη συμπλήρωση της συναλλαγής. 6.2 Δεν έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε πληρωμή από τον πελάτη μέσω της εφαρμογής ή να τον επηρεάσετε να μην κάνει χρήση του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής. Αν αρνηθείτε πληρωμής in-app χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλουμε πρόστιμο 15 ευρώ, βάσει του συμβολαίου σας για κάθε άρνηση η/και να μπλοκάρουμε το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής Bolt σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης. 6.3 Η Bolt διατηρεί το δικαίωμα διανομής κωδικού προώθησης στους πελάτες κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια ή με προγραμματισμό. Υποχρεούστε να αποδεχθείτε τη χρήση κωδικού προώθησης μόνο όταν ο επιβάτης κάνει χρήση του κωδικού εφαρμογής για την εφαρμογή μέσω πιστωτικής κάρτας. Οι κωδικοί αυτοί δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε περίπτωση διαδρομής πληρωτέας με μετρητά. Αν διαπιστώσουμε δολιότητα και παράνομη πράξη από κάποιο οδηγό κατά παράβαση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων μας, ο κωδικός θα ακυρωθεί και το ποσό που εκκρεμεί δεν θα επιστραφεί από την Βolt στον Οδηγό. 6.4 Έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε τις εκθέσεις των πληρωμών in-app μέσω του Λογαριασμού Οδηγών Bolt ή της εφαρμογής. Οι καταστάσεις θα καταγράφουν τα ποσά πληρωμών που διευθετήθηκαν για την προηγούμενη βδομάδα μέσω in-app την προηγούμενη βδομάδα, καθώς και τα παρακρατηθέντα ποσά για το τέλος Bolt. Θα πρέπει να μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε σημαντικές συνθήκες οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν την υποχρέωση μας να συλλέξουμε και να διανέμουμε τα κόμιστρα που πληρώνονται μέσω του in-app. 6.5 Δεν υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε το κόμιστρο που οφείλει ο πελάτης σε περίπτωση αποτυχίας ή μη-ολοκλήρωσης της συναλλαγής μέσω της εφαρμογής in-app, λόγω ακύρωσης της πιστωτικής κάρτας ή πληρωμής μέσω κινητού του πελάτη για λόγους που δεν αποδίδονται σε μας. Σε μια τέτοια περίπτωση θα σας βοηθήσουμε να ζητήσετε το κόμιστρο και θα το καταθέσουμε στο λογαριασμό σας μόλις το καταβάλει ο πελάτης. 6.6 Πριν από την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι η υπηρεσία προσφέρεται κανονικά στον σωστό πελάτη ή ο ίδιος/ίδια έχει επιβεβαιώσει ότι ο επιβάτης έχει εξουσιοδότηση για τη διαδρομή με πληρωμή από το λογαριασμό του και επιτρέπει και σε άλλους επιβάτες. Αν κάνετε λάθος στην αναγνώριση του πελάτη και η εφαρμογή πληρωμής χρεωθεί σε άτομο το οποίο δεν έχει εγκρίνει τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς για άλλους επιβάτες ή δεν έχει δικαίωμα στην παροχή τους, τότε θα επιστρέψουμε τα χρήματα στον πελάτη για το κόμιστρο που χρεώθηκε. Σε αυτή την περίπτωση δεν δικαιούστε κόμιστρο από μας. Επιπρόσθετα, για κάθε λανθασμένη πληρωμή ή χρέωση μέσω της εφαρμογής in-app, η Bolt δύναται να σας επιβάλει συμβατικό πρόστιμο μέχρι και 10 ευρώ. 6.7 Παρακαλώ σημειώστε ότι θα συγκρίνουμε τα κόμιστρα που πληρώνονται μέσω της εφαρμογής in-app με αυτά που υποχρεούστε να μας καταβάλετε (π.χ. τα τέλη Bolt και συμβατικά πρόστιμα). Διατηρούμε το δικαίωμα να εκπληρώσουμε οποιεσδήποτε νομικές ευθύνες σε οποιαδήποτε εταιρεία του συγκροτήματος Bolt, στην οποία περίπτωση, αποκτούμε το δικαίωμα να υποβάλουμε διεκδικήσεις από σας. Ενδεχομένως να αντισταθμίσουμε οποιεσδήποτε από τις οικονομικές σας ευθύνες με αυτές που διατηρείται εναντίον μας. 6.8 Αν δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε την αμοιβή γιατί δεν έχετε καταγράψει τα στοιχεία του λογαριασμού σας στον Λογαριασμό Οδηγών, ή αν έχουν καταγράφει ανακριβώς, τότε έχουμε το δικαίωμα να κατακρατήσουμε την αμοιβή για 180 μέρες. Αν δεν μας ενημερώσετε για τα σωστά στοιχεία του λογαριασμού σας εντός 180 ημερών από την ημερομηνία που έχει καταγράφει το δικαίωμα στη συγκεκριμένη αμοιβή, η διεκδίκηση του κομίστρου που δεν σας έχει καταβληθεί λήγει οριστικά. 7. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν εξυπηρέτηση πελατών για τη χρήση της εφαρμογής Bolt. Διατηρούμε το δικαίωμα τερματισμού των υπηρεσιών στήριξης στους πελάτες σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις των οφειλών σας για περισσότερες από 5(πέντε) εργάσιμες ημέρες. 8. ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8.1 Με στόχο την εγγύηση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και της παροχής επιπρόσθετων διαβεβαιώσεων στους πελάτες, δια του παρόντος εγγράφου αποδέχεστε ότι οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να βαθμολογούν και αξιολογούν την ποιότητα των Υπηρεσιών Μεταφοράς που τους παρέχετε. O μέσος όρος της βαθμολογίας σας θα καταγράφεται ως σύνδεσμος στον Λογαριασμό Οδηγού και θα είναι προσβάσιμος στους πελάτες μέσω της εφαρμογής Bolt. Βρίσκεται στη διακριτική μας ευχέρεια να αφαιρέσουμε κάποιο σχόλιο αν κρίνουμε πως είναι κακοπροαίρετο ή κακόπιστο και δεν θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της βαθμολογίας σας. 8.2 Πέρα από τη βαθμολογία των πελατών, και η Bolt αξιολογεί το επίπεδο της δραστηριότητας σας, με κριτήριο την αποδοχή, την άρνηση, τη μη-ανταπόκριση και την ολοκλήρωση αιτημάτων για Υπηρεσίες μεταφοράς. 8.3 Δια του παρόντος εγγράφου, αναγνωρίζετε επίσης ότι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών απαιτεί μια ελάχιστη μέση αξιολόγηση και ελάχιστη μέση βαθμολογία δραστηριότητας για όλους τους οδηγούς, την οποία και θα πρέπει να διατηρούν σε ψηλά επίπεδα. Σε περίπτωση που δεν αυξήσετε το μέσο όρο της βαθμολογίας σας πάνω από την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή, μετά από σχετική παρατήρηση από μας, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο Λογαριασμός Οδηγού σας θα ανασταλεί, προσωρινά ή μόνιμα. Ενδεχομένως να ανατρέψουμε την απόφαση μας, αν υπάρξει αιτιολόγηση από εξωτερικούς παράγοντες ή εντοπιστεί ότι η ανάκληση του λογαριασμού προκλήθηκε από λάθος του συστήματος ή ψευδή βαθμολογία.

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ (MARKET OVERVIEWS) ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 9.1 Αξιολογήσεις αγοράς. Ενδεχομένως να σας αποστείλουμε μέσω της εφαρμογής Bolt, το Λογαριασμό Οδηγού Bolt, sms, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλους τρόπους, κάποιες αξιολογήσεις αγοράς, με στόχο να γνωρίζετε τις περιόδους μεγαλύτερης ζήτησης των υπηρεσιών από επιβάτες. Οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν προϋποθέτουν οποιαδήποτε υποχρέωση από μέρους σας. Καθώς οι εκτιμήσεις αγοράς βασίζονται σε μη-επικαιροποιημένα στατιστικά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η πραγματική κατάσταση της αγορά θα αντιστοιχεί στις εκτιμήσεις της αξιολόγησης. 9.2 Εκστρατείες που υπόσχονται ελάχιστο εισόδημα. Θα διεξάγουμε κατά διαστήματα εκστρατείες, στις οποίες θα εγγυούμαστε ένα ελάχιστο εισόδημα αν παρέχετε Υπηρεσίες Μεταφοράς σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν δεν καταφέρετε να συγκεντρώσετε το συγκεκριμένο ελάχιστο ποσό, θα καταβάλουμε τη διαφορά. Οι όροι και προϋποθέσεις θα σταλούν μέσω της εφαρμογής Bolt, του Λογαριασμού Οδηγού Bolt, με sms, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλους τρόπους. Η επιλογή του χρόνου διεξαγωγής ή μή της εκστρατείας και των οδηγών που θα συμμετάσχουν, θα είναι στη διακριτική μας ευχέρεια. Aν σε οποιαδήποτε περίπτωση, υπάρξει εύλογη υποψία παράνομων, παράτυπων δραστηριοτήτων ή απάτης, θα παρακρατηθεί/δεσμευθεί το κόμιστρο σας, μέχρι την επίλυση του ζητήματος. 9.3 Εκστρατείες για πελάτες. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ενδεχομένως να διοργανώνουμε διάφορες εκστρατείες για πελάτες με στόχο την προώθηση της πλατφόρμας Bolt. Αν το κόμιστρο μειωθεί στο πλαίσιο προώθησης της πλατφόρμας, θα σας αποζημιώνουμε, στη βάση της χρηματικής αξίας της προσφοράς που παρέχεται στον πελάτη. Ενδεχομένως να αντισταθμίσουμε την αποζημίωση της διαφημιστικής εκστρατείας με το τέλος συμμετοχής στην εφαρμογή Bolt. 10. Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 10.1 Δια του παρόντος εγγράφου, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι σας παρέχουμε μια κοινωνική πλατφόρμα και όχι Υπηρεσίες Μεταφοράς. Παρέχοντας την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες Bolt, δρούμε ως εμπορικοί μεσάζοντες, συνδέοντας τους Επιβάτες με τους Οδηγούς, ώστε να διακινούνται στις πόλεις πιο αποτελεσματικό. Αποδέχεστε επίσης ότι εσείς παρέχετε τις Υπηρεσίες μεταφοράς στη βάση συμβολαίου, είτε ανεξάρτητα, είτε μέσω εταιρείας, ως οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα. 10.2 Αναγνωρίζετε ρητώς ότι δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει εργοδοτική σχέση ή περιβάλλον μεταξύ μας. Αναγνωρίζετε ακόμη ότι δεν υπάρχει κοινοπραξία ή συνεταιρισμός μεταξύ μας. Δεν μπορείτε να λειτουργήσετε ούτε ως υπάλληλος, ούτε ως εμπορικός πράκτορας ή αντιπρόσωπος μας, ούτε να μας δεσμεύσετε με οποιοδήποτε συμβόλαιο. Αν λόγω υποχρεωτικής νομοθεσίας ή άλλωσπως, θα θεωρηθείτε υπάλληλος μας, διά του παρόντος, συμφωνείτε να αποποιηθείτε οποιωνδήποτε διεκδικήσεων έναντι μας, οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν μέσα από το αποτέλεσμα της αντίληψης μιας εργοδοτικής σχέσης. 10.3 Δεν μπορείτε να μετακυλήσετε τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που εκπηγάζουν από τους Γενικούς Όρους της Συμφωνίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. 11. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με βάση του Σημειώματος Προσωπικών Δεδομένων, προσβάσιμες στην Bolt. 12. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 12.1 Η πλατφόρμα Bolt παρέχεται στη βάση ‘όπως είναι’ (as is) και ‘ως διαθέσιμης’ (as available). Δεν αντιπροσωπεύουμε, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή εγγυούμαστε ότι η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα είναι αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από τεχνικά προβλήματα. Καθώς η χρήση της Πλατφόρμας Bolt για παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς επαφίεται στη ζήτηση, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι η χρήση της θα οδηγήσει σε αιτήματα παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς. 12.2. Στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπουν οι ισχύουσες νομοθεσίες, ούτε εμείς, ούτε η/και αντιπρόσωποι, διοικητική ομάδα και υπάλληλοι της Bolt δεν υπέχουν νομική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές η απώλεια ενδεχομένως να υποστείτε, ως αποτέλεσμα χρήσης των Υπηρεσιών Bolt. Oι απώλειες αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, σε: Οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά σε περιουσία, η οικονομικό πλήγμα; Απώλεια κέρδους ή αναμενόμενης αποταμίευσης; Aπώλεια πελατών, συμβολαίων, επαφών, εμπιστοσύνης, φήμης και οποιαδήποτε άλλη απώλεια που απορρέει από την διακοπή της υπηρεσίας; Aπώλεια ή ανακρίβειες δεδομένων και Άλλου είδους απώλειες ή ζημιές. 12.3 Η οικονομική μας ευθύνη σχετικά προς παραβίαση των Γενικών Όρων ή της Συμφωνίας, περιορίζεται στα 500 ευρώ. Έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε απώλειες μόνο σε περίπτωση εσκεμμένης παραβίασης των Γενικών Όρων ή της Συμφωνίας από μέρους μας. 12.4 Δεν υπέχουμε νομική ευθύνη για τις ενέργειες ή αδράνεια του επιβάτη ή των συνεπιβατών, όπως επίσης δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια η ζημιές σε σας ή το όχημα σας ως αποτέλεσμα των ενεργειών ή μη-ενεργειών του επιβάτη ή των συνεπιβατών. 12.5. Υπέχετε πλήρη νομική ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση των Γενικών Όρων, της Συμφωνίας, ή σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών και θα πρέπει να τερματίσετε και να επανορθώσετε για τέτοια παραβίαση, αμέσως μετά την παραλαβή σχετικού αιτήματος από μας ή οποιαδήποτε εθνική αρχή. Υποχρεούστε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε άμεση η/και έμμεση απώλεια ή/και ζημιά, απώλεια κερδών, έξοδα, ποινές και πρόστιμα τα οποία θα είναι σχετικά προς την δική σας παραβίαση των Γενικών Όρων, Συμφωνίας καθώς και της νομοθεσίας και των κανονισμών. Σε περίπτωση υποβολής οποιωνδήποτε οικονομικών απαιτήσεων από επιβάτες εναντίον μας, σε σχέση με την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς, υποχρεούστε να αποζημιώσετε πλήρως την εταιρεία εντός 7(επτά) ημερών μετά την παραλαβή του ανάλογου αιτήματος από μας. Αν καταθέσουμε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις εναντίον σας, υποχρεούστε να αποζημιώσετε την εταιρεία για τα νομικά έξοδα που θα καταβληθούν ως προς την αξιολόγηση των ζημιών και υποβολή χρηματικών απαιτήσεων που αφορούν αποζημιώσεις.

  1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 13.1 Οι πρόνοιες της Συμφωνίας όπως ρητά καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, τίθενται σε ισχύ από την υποβολή της διαδικτυακής αίτησης εγγραφής. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο και όροι αποτελούν μέρος της Συμφωνίας, τίθενται σε ισχύ όταν η αίτηση εγγραφής εγκριθεί και επιστραφεί σε σας και αρχίσετε ή συνεχίσετε την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς στην Πλατφόρμα Bolt, εκτός σε περίπτωση άλλης συγκεκριμένης πρόνοιας στη Συμφωνία. 13.2. Έχετε τη δυνατότητα να τερματίσετε τη Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, με προειδοποίηση 7 (επτά) ημερών προς την Bolt. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης περιόδου, τερματίζεται το δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών Bolt. Η Bolt διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού της Συμφωνίας για οποιοδήποτε λόγο και στη διακριτική της ευχέρεια, με προειδοποίηση τουλάχιστον 3(τριών) ημερών. 13.4 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άμεσου τερματισμού της Συμφωνίας και φραγή της πρόσβασης σας στην Πλατφόρμα Bolt χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση παραβίασης των Γενικών Όρων και της Συμφωνίας, σχετικών νομοθεσιών ή κανονισμών, δυσφήμησης της Bolt, ή πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στην εμπορική φήμη και αξιοπιστία της εταιρείας. Η απόφαση θα βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Bolt, η οποία σε αυτή την περίπτωση διατηρεί επίσης το δικαίωμα να σας εμποδίσει να ανοίξετε νέο Λογαριασμό Οδηγού. 13.5 Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε άμεση φραγή της πρόσβασης σας τόσο στην Πλατφόρμα και τον Λογαριασμό Οδηγού Bolt, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής έρευνας, αν υποψιαστούμε παραβιάσεις της Συμφωνίας ή παράνομες δραστηριότητες. Η πρόσβαση θα αποκατασταθεί μόνο όταν οι υποψίες διαψευσθούν μέσα από την έρευνα. 13.6 Στοχεύουμε στην παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας στους επιβάτες και ως εκ τούτου παρακολουθούμε τις δραστηριότητες των οδηγών που έχουν εγγραφεί στην Πλατφόρμα Bolt. Aν αποτύχετε να εκπληρώσετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις υπηρεσιών μεταφοράς, όπως η υποχρέωση να έχετε αξιολόγηση στον ελάχιστο αποδεκτό μέσο όρο, καθώς και την ανάλογη βαθμολογία δραστηριοτήτων, τότε διατηρούμε το δικαίωμα τερματισμού της Συμφωνίας χωρίς προειδοποίηση. 14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 14.1 Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ μετά τη σχετική σας ενημέρωση από την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της εφαρμογής ή του Λογαριασμού Οδηγού Bolt, και με δεδομένο ότι συνεχίζετε την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς. 14.2 Για οποιαδήποτε τροποποίηση των Γενικών Όρων, απαιτείται η καταχώρηση τους ως αναθεωρημένη εκδοχή στην ιστοσελίδα (bolt), με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 (δεκατεσσάρων) ημερών. Αν συνεχίσετε τη χρήση των Yπηρεσιών Bolt, θεωρείται δεδομένο ότι αποδέχεστε την τροποποίηση των όρων. 15. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 15.1 Οι Γενικοί Όροι και Συμφωνία θα διέπονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις της Δημοκρατίας της Εσθονίας. Οποιαδήποτε διαφορά δύναται να ανακύψει σε σχέση με τους Γενικούς Όρους ή την Συμφωνία δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων, τότε θα επιλυθεί οριστικά από το Επαρχιακό Δικαστήριο Harju. 16. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 16.1 Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας, υποχρεούστε να μας ενημερώσετε άμεσα. 16.2 Οποιαδήποτε γνωστοποίηση στο πλαίσιο της Συμφωνίας θεωρείται επαρκώς δοθείσα αν: 1) παραδοθεί προσωπικά, 2) αποσταλεί από υπηρεσία ταχυμεταφοράς με απόδειξη παραλαβής 3) αποσταλεί ως συστημένη επιστολή 4)αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 4) καταχωρηθεί στην εφαρμογή Βolt ή τον Λογαριασμό Οδηγού Bolt. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση αποσταλεί στη βάση της παρούσας πρόνοιας θα θεωρηθεί ότι παρελήφθη, αν 1) παραδοθεί προσωπικά, κατά το χρόνο παράδοσης στο συμβαλλόμενο μέρος, 2)αν παραδοθεί από υπηρεσία ταχυμεταφοράς κατά την ημερομηνία που δηλώνεται από την υπηρεσία ως αυτή κατά την οποία η γνωστοποίηση παραδόθηκε στο μέρος, 3) αν αποσταλεί συστημένη μέσω ταχυδρομείου τη δέκατη μέρα μετά την παράδοση του εγγράφου στο ταχυδρομείο για παράδοση στο μέρος, 4) αν καταχωρηθεί στην εφαρμογή ή τον Λογαριασμό Οδηγού Bolt και 5) αν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την ημέρα που το μέρος το οποίο λαμβάνει τη γνωστοποίηση, επιβεβαιώσει την παραλαβή της σχετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή τη δεύτερη ημέρα μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένου ότι ο αποστολέας δεν έχει λάβει ειδοποίηση λανθασμένης διεύθυνσης ή άλλου λάθους (γνωστοποίηση ότι δεν έχει παραληφθεί από το μέρος) και έχει ξαναστείλει την ηλεκτρονική επιστολή την επόμενη εργάσιμη μέρα, χωρίς να λάβει γνωστοποίηση λάθους. 17. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Αν οποιαδήποτε πρόνοια των Γενικών Όρων κριθεί μη-εφαρμόσιμη, τα συμβαλλόμενα μέρη θα την αντικαταστήσουν, διασφαλίζοντας ότι αποτελεί προσέγγιση της προηγούμενης, σε ότι αφορά πρόθεση και οικονομική επίδραση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος Γενικών Όρων: 04.04.2019.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.