Όροι και προϋποθέσεις εκστρατείας μάρκετινγκ για πελάτες

Γενικά

 1. Η εταιρεία Bolt Operations OÜ, διεύθυνση Vana-Lõuna tn 15, 10134 Ταλίν, Εσθονία, αριθμός μητρώου 14532901 είναι ο διοργανωτής της εκστρατείας End of Year '22.

 2. Η εκστρατεία θα διεξαχθεί από 19.12.2022 έως 31.01.2023 (συμπεριλαμβανομένης) (Διάρκεια της εκστρατείας) στο Αζερμπαϊτζάν, στην Κύπρο, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Γκάνα, στην Ιρλανδία, στην Κένυα, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στη Μάλτα, στις Κάτω Χώρες, στη Νιγηρία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Σλοβακία, στη Νότια Αφρική, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στην Τυνησία, στην Ουγκάντα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ουκρανία.

 3. Η διαδικασία της Εκστρατείας καθορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και στους όρους που καθορίζονται στο διαφημιστικό και πρόσθετο υλικό της Εκστρατείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλους τους Συμμετέχοντες.

 4. Δικαίωμα συμμετοχής στην Εκστρατεία έχουν όλοι οι χρήστες που διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό Bolt (Συμμετέχοντες).

 5. Δεν απαιτείται προηγούμενη εγγραφή για την Εκστρατεία - ωστόσο, για να συμμετέχει στην Εκστρατεία, ο Συμμετέχων πρέπει να αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Εκστρατείας (συμπεριλαμβανομένου του ότι οι νικητές των βραβείων συναινούν στη δημοσίευση του ονόματός τους στις ιστοσελίδες της Bolt, σε επικοινωνίες με πελάτες, σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης).

 6. Οι εργαζόμενοι της Bolt και των εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Bolt, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εκστρατεία.

 7. Είναι δυνατόν ένας και μόνο Συμμετέχων να κερδίσει πολλές φορές.

Βραβείο

 1. Μεταξύ των Συμμετεχόντων στην Εκστρατεία θα κληρωθεί πίστωση στον λογαριασμό της Bolt αξίας 3x 100 € (το Βραβείο).

 2. Το Βραβείο θα σας καταβληθεί μέσω κωδικών προσφοράς Bolt και ισχύει για 12 μήνες από τη στιγμή που θα σας διατεθεί.

 3. Το Bραβείο δεν θα καταβληθεί ή επιστραφεί σε μετρητά. Το Bραβείο δεν αντικαθίσταται ή ανταλλάσσεται με οποιονδήποτε τρόπο και η Bolt δεν θα αποζημιώσει οποιαδήποτε έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή του βραβείου.

 4. Εάν εφαρμόζεται, η Bolt θα καταβάλει τυχόν φόρους που σχετίζονται με την καταβολή του βραβείου.

Κλήρωση

 1. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 21.12.2022 έως την 01.02.2023 (συμπεριλαμβανομένης).

 2. Οι εκπρόσωποι της Bolt θα κληρώσουν το έπαθλο την/τις ημερομηνία/ες που αναφέρονται παραπάνω, με την παρουσία του νομικού συμβούλου της Bolt.

 3. Η συμμόρφωση με τους καθορισμένους όρους και προϋποθέσεις της εκστρατείας για τη συμμετοχή στην εκστρατεία ελέγχεται και ο νικητής της κλήρωσης ενημερώνεται ότι κέρδισε εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της κλήρωσης. Το όνομα του νικητή/των νικητών της Εκστρατείας θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Bolt, σε επικοινωνίες με πελάτες, σε ηλεκτρονικά μηνύματα ή/και σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Στην Εκστρατεία, η Bolt επεξεργάζεται δεδομένα του Συμμετέχοντα προκειμένου να εκπληρώσει τους όρους της Εκστρατείας, να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις και να επιδιώξει τα έννομα συμφέροντά της, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία (c) και (f) του κανονισμού (EU) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/EC (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την ανακοίνωση του ονόματος του Συμμετέχοντα και για τους σκοπούς της απονομής του Βραβείου. Η Bolt είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συμμετέχοντα.

 2. Τα δεδομένα παρέχονται στην Bolt εθελοντικά, αλλά η παράλειψή τους μπορεί να οδηγήσει στο οτι η Bolt δεν θα μπορέσει να επικοινωνήσει με τον νικητή της εκστρατείας. Η Bolt μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένη εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος θα κληρώσει τα βραβεία. Εάν η καμπάνια διεξάγεται σε πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (όπως, Facebook, Instagram), οι συμμετέχοντες της Bolt θα επεξεργάζονται το προφίλ και την δραστηριότητα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (αναρτήσεις, likes, σχόλια). Η Bolt μπορεί επίσης να μοιράζεται τα δεδομένα των συμμετεχόντων με άλλες οντότητες εντός του ομίλου Bolt, με παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών αποθήκευσης σε cloud, άλλων βασικών υπηρεσιών πληροφορικής και με παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ. Η Bolt ενδέχεται επίσης να υποχρεωθεί να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα με δημόσιες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Όταν η Bolt μοιράζεται δεδομένα με τους προμηθευτές της που βρίσκονται εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, η εν λόγω διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν κατάλληλης νομικής βάσης και η Bolt θα λαμβάνει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ή την απόφαση επάρκειας που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 3. Τα δεδομένα αποκτώνται απευθείας από τον συμμετέχοντα και μέσω πρόσθετων εργαλείων ή εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της εκστρατείας, όπως το End of Year '22.

 4. Ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διόρθωση ή διαγραφή αυτών ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Όταν τα δεδομένα ενός Συμμετέχοντα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης, ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκληση. Σε περίπτωση ανεπίλυτων ανησυχιών σχετικά με την προστασία της προσωπικής ασφάλειας, ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων.

 5. Για οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές επεξεργασίας της Bolt, ο Συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει με την Bolt μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135. Ο Συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Bolt στη διεύθυνση privacy@bolt.eu.

 6. Τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα θα διατηρηθούν έως ότου ο νικητής παραλάβει το βραβείο. Μετά την απονομή του βραβείου στον νικητή, η Bolt θα διατηρήσει το όνομα και το επώνυμο του νικητή μόνο για ένα έτος για χρήση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και σε άλλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την Bolt, ανάλογα με την περίπτωση και όπου απαιτείται - για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των νόμιμων περιόδων διατήρησης.

 7. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου κατά τη συμμετοχή του στην Εκστρατεία (για παράδειγμα, ενδεικτικά, ανάρτηση φωτογραφίας τρίτου προσώπου), τότε ο εν λόγω Συμμετέχων πρέπει να λάβει σαφή αποδοχή από το εν λόγω τρίτο πρόσωπο για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου για τους σκοπούς της Εκστρατείας.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 1. Ο Συμμετέχων δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε απατηλή, ανήθικη ή παράνομη δραστηριότητα, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν είναι διαφανής για την Bolt ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σκόπιμα ή άθελα εκμεταλλεύεται ή παρακάμπτει την Εκστρατεία.

 2. Ο Συμμετέχων δεν θα προβάλλει ούτε θα μεταδίδει οποιοδήποτε υλικό (είτε άμεσα είτε έμμεσα, για παράδειγμα μέσω συνδέσμου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου) το οποίο:

2.1. είναι ακατάλληλο, ανήθικο, απειλητικό, καταχρηστικό ή παραβιάζει την προσωπική ζωή κάποιου άλλου ή προκαλεί ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπη ανησυχία,

2.2. ενδέχεται να παρενοχλήσει, να αναστατώσει, να φέρει σε δύσκολη θέση, να ανησυχήσει ή να ενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,

2.3. προσωποποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο, ή παραποιεί την ταυτότητα των Συμμετεχόντων ή τη σχέση τους με οποιοδήποτε πρόσωπο,

2.4. δίνει την εντύπωση ότι το υλικό αυτό προέρχεται από την Bolt, εκτός εάν έχει δοθεί ειδικά στον Συμμετέχοντα από την Bolt για το σκοπό αυτό, ή

2.5. είναι επιβλαβής για τη φήμη της Bolt.

Υποχρεώσεις/Άλλα

 1. Συμμετέχοντας στην Εκστρατεία, ο Συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εκστρατείας.

 2. Σε περίπτωση εμφάνισης περιστάσεων ανωτέρας βίας, η Bolt έχει το δικαίωμα να διακόψει την Εκστρατεία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή οποιεσδήποτε συνέπειες. Εάν είναι δυνατόν, η Bolt θα παρέχει ειδοποίηση για την εν λόγω διακοπή μέσω της ιστοσελίδας της Bolt, μέσω επικοινωνιών με τους πελάτες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 3. Η Bolt διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την Εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μονομερούς αλλαγής και συμπλήρωσης των Όρων και Προϋποθέσεων της Εκστρατείας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Bolt θα δημοσιεύει τις εν λόγω αποφάσεις σχετικά με την Εκστρατεία μέσω της ιστοσελίδας της Bolt, σε ανακοινώσεις προς τους πελάτες, σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης.

 4. Η Bolt έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τον Συμμετέχοντα από την Εκστρατεία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση που ο Συμμετέχων παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εκστρατείας.

 5. Η Bolt δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που προκαλούνται από τρίτους και εμποδίζουν τον Συμμετέχοντα να συμμετέχει στην Εκστρατεία.

 6. Όλα τα παράπονα που σχετίζονται με την οργάνωση της Εκστρατείας πρέπει να υποβάλλονται στην Bolt μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου giveaways@bolt.eu κατά τη διάρκεια της Εκστρατείας. Η Bolt δεν θα επεξεργάζεται παράπονα σχετικά με την εκστρατεία τα οποία θα αποστέλλονται μετά τη λήξη της εκστρατείας.

Διεθνής έκδοση.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.