Όροι και Προϋποθέσεις για Επιβάτες

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, καθορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και καθορίζουν τη χρήση της εφαρμογής Bolt-τεχνολογία η οποία συνδέει επιβάτες με οδηγούς σε μια προσπάθεια πιο αποτελεσματικής διακίνησης μέσα στις πόλεις. Ο όρος ‘εμείς’ ‘η ‘εμάς’ αναφέρεται στον ιδιοκτήτη της εφαρμογής Bolt, την Bolt Operations OÜ, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδρυθείσα στην Δημοκρατία της Εσθονίας (Αρ. Εγγραφής Εταιρείας 14532901) και η οποία εδρεύει στην Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estonia, αλλά και τον όμιλο εταιρειών και εταίρων (τοπικών τμημάτων, αντιπροσώπων, θυγατρικών, πρακτόρων κλπ). Ο κατάλογος των εταιρειών του ομίλου Bolt και των εταίρων του, είναι προσβάσιμος στο https://bolt.eu/cities/. Προς χρήση της εφαρμογής Bolt θα πρέπει να συμφωνήσετε στους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1. Χρήση της εφαρμογής BOLT 1.1. Η Bolt αποτελεί υπηρεσία διαδικτυακής εξυπηρέτησης και όχι εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται από οδηγούς που βρίσκονται υπό συμβόλαιο (μαζί σας), για τη μεταφορά επιβατών. Οι οδηγοί παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς σε ανεξάρτητη βάση (ή ατομικά είτε μέσω γραφείου) ως πάροχοι οικονομικών, επαγγελματικών υπηρεσιών. Οι οποιεσδήποτε διαφορές ανακύψουν και αφορούν δικαιώματα καταναλωτών, νομικές υποχρεώσεις ή νομοθεσίες σχετικές προς την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, θα πρέπει να επιλυθούν μεταξύ των επιβατών και των οδηγών. Στοιχεία των οδηγών και των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή Bolt, ενώ οι αποδείξεις για διαδρομές αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταγράφεται στο προφίλ των επιβατών. 1.2. Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε απευθείας τον οδηγό ή να κάνετε χρήση της ειδικής εφαρμογής Bolt. Οι πληρωμές για επιχειρηματικές διαδρομές Bolt διέπονται από χωριστή συμφωνία. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν και τη σχετική φορολογία εκεί και όπου προβλέπεται από το νόμο. Η χρέωση δύναται να περιλαμβάνει και άλλα σχετικά τέλη, διόδια ή/και πρόσθετες επιβαρύνσεις, περιλαμβανομένου του τέλους κράτησης, δημοτικά διόδια, επιβαρύνσεις στο αεροδρόμιο ή τέλη επεξεργασίας για διαίρεση πληρωμών. 1.3. Κατά τη διάρκεια εγκατάστασης της εφαρμογής Bolt, ο αριθμός κινητού του επιβάτη συνδέεται με τον αντίστοιχο αριθμό λογαριασμού χρήστη Bolt και προστίθεται στη βάση δεδομένων μας. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε πλέον τον αριθμό του κινητού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε την Bolt εντός 7 ημερών, ώστε να αφαιρέσουμε τα επώνυμα δεδομένα από το λογαριασμό σας. Αν δεν μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στον αριθμό σας, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας θα παραχωρήσει τον αριθμό στο επόμενο άτομο και με τη χρήση της εφαρμογής Bolt, το άτομο αυτό θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

2. Κωδικοί προώθησης 2.1 Η Bolt θα σας αποστείλει κωδικούς προώθησης ανά μία προώθηση. H πίστωση από τον κωδικό προώθησης μπορεί να αξιοποιηθεί για πληρωμή με την ολοκλήρωση της διαδρομής ή άλλων στοιχείων της εφαρμογής, καθώς και ωφελήματα σχετικά ως προς την υπηρεσία και/ή υπηρεσία Τρίτου Μέρους, ενώ υπόκεινται σε οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους που τίθενται ανά έκαστο κωδικό προώθησης. Οι ημερομηνίες λήξης των κωδικών προώθησης θα καταγραφούν στην εφαρμογή μετά την τοποθέτηση του κωδικού προώθησης στο λογαριασμό σας. 2.2 Αν το ποσό της διαδρομής είναι μεγαλύτερο από την πίστωση που σας έχει δοθεί, το επιπλέον ποσό θα αφαιρεθεί αυτόματα από τη μέθοδο πληρωμής σας. Κατά τον ίδιο τρόπο, πίστωση κώδικα προώθησης ισχύει μόνο ανά διαδρομή και δεν δύναται να μεταφερθεί σε επόμενη διαδρομή/ταξίδι. Ως εκ τούτου αυτό το ποσό χάνεται. Μόνο ένας κώδικας προώθησης δύναται να εφαρμοστεί ανά ταξίδι. 2.3 Η Bolt διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε κώδικα προώθησης σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα: αν η Bolt θεωρήσει ότι οι κώδικες χρησιμοποιούνται κατά παράνομο ή δόλιο τρόπο, όσα εκδόθηκαν εκ παραδρομής και τα ληγμένα. 3. Εφαρμογή Πληρωμής Bolt 3.1 Μπορείτε να πληρώσετε για τις υπηρεσίες μεταφοράς με πιστωτική κάρτα, χρέωση από το κινητό και άλλες μεθόδους (όπως Bolt Business κλπ) οι οποίες χρειάζονται προηγούμενη ενεργοποίηση στην εφαρμογή Bolt. Με την παροχή της υπηρεσίας in app πληρωμή Bolt, η Bolt λειτουργεί ως εμπορικός πράκτορας για τους παρόχους των υπηρεσιών μεταφοράς. Η υποχρέωση σας προς τον παροχέα της υπηρεσίας μεταφοράς ολοκληρώνεται όταν δοθεί η εντολή πληρωμής για μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό της Bolt. Ως επιβάτης, έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε την ολοκλήρωση της συναλλαγής και επαρκές χρηματικό ποσό. 3.2 Όταν πληρώνετε μέσω της εφαρμογής in app Bolt, η Bolt λαμβάνει τις πληρωμές και προωθεί το ποσό στον οδηγό. Η Bolt δύναται να ζητήσει περισσότερα στοιχεία από σας για προς επιβεβαίωση της μεθόδου πληρωμής. 3.3 Οι πληρωμές μέσω της in app εφαρμογής Bolt, δεν συνεπάγονται ευθύνη της Bolt για ενδεχόμενα κόστη τρίτων μερών (όπως παροχέας κινητής τηλεφωνίας, τραπεζικά τέλη κλπ). Οι παροχείς της υπηρεσίας δύνανται να σας χρεώσουν επιπρόσθετα τέλη όταν επεξεργάζονται πληρωμές σχετικές προς την εφαρμογή πληρωμής Bolt. Η εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για τα συγκεκριμένα τέλη και παραιτείται οποιασδήποτε σχετικής εμπλοκής. Η μέθοδος πληρωμής σας ενδεχομένως να υπόκειται σε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται από υπηρεσία πληρωμής τρίτου μέρους; αξιολογήστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πριν από την χρήση της οποιασδήποτε μεθόδου πληρωμής. 3.4 Η Bolt έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία της in app πληρωμής και θα παράσχει στήριξη προς επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Χειριζόμαστε επίσης την επίλυση διαφορών σχετικών προς την συγκεκριμένη εφαρμογή Bolt. Για την υπηρεσία στήριξης υπηρεσιών πληρωμής, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@bolt.eu Ερωτήματα και διευκρινίσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της εφαρμογής Bolt, θα απαντώνται εντός μίας εργάσιμης μέρας. Η Bolt θα ανταποκρίνεται σε παράπονα ή αιτήματα σχετικά προς την πληρωμή in app, εντός δύο εργάσιμων ημερών. 4. Παραγγελία και ακύρωση υπηρεσιών μεταφοράς 4.1 Αν παραγγείλετε υπηρεσία μεταφοράς και ο οδηγός αποδεχθεί την υπηρεσία, τότε η υπηρεσία μεταφοράς επικυρώνεται. 4.2 Όταν ο/η οδηγός επιβεβαιώσει ότι θα αναλάβει την ολοκλήρωση της διαδρομής σας, θα καταλήξετε σε χωριστή συμφωνία με τον οδηγό για την διαδρομή στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που θα συμφωνήσετε μαζί του. Η Bolt δεν παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας σας με τον οποιοδήποτε οδηγό. 4.3 Ακύρωση της χρήσης υπηρεσίας μεταφοράς που έχετε παραγγείλει είναι η κατάσταση κατά την οποία ο οδηγός έχει ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα σας και εσείς ακολούθως απορρίψετε, ακυρώσετε ή αρνηθείτε την υπηρεσία. Όταν το αίτημα υπηρεσίας μεταφοράς ακυρωθεί μετά από συγκεκριμένη χρονική περίοδο, υποχρεούστε να πληρώσετε τέλος ακύρωσης. 4.4 Αν ακυρώσετε αίτημα υπηρεσίας μεταφοράς σε διαδοχικές πολλαπλές περιπτώσεις μέσα σε ένα 24ωρο, έχουμε το δικαίωμα προσωρινής φραγής του λογαριασμού σας, ως προειδοποίηση. Μετά από σειρά ανάλογων προειδοποιήσεων, ενδεχομένως να προχωρήσουμε σε αναστολή του λογαριασμού σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. 6 μήνες). Μετά από την περίοδο αυτή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επαενεργοποίηση του λογαριασμού σας και το αίτημα σας θα αξιολογηθεί από την Bolt.

4.5 Όταν ο οδηγός ειδοποιήσει τον επιβάτη για την άφιξη του οχήματος στον προορισμό του και ο επιβάτες ή τα άτομα για τα οποία παραγγέλθηκε η υπηρεσία μεταφοράς δεν βρίσκονται στο χώρο εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην εφαρμογή Bolt, τότε το αίτημα θεωρείται άκυρο. Η Bolt δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οδηγός ακυρώσει την παραγγελία σας.

4.6 Με την άφιξη του οδηγού και την ειδοποίηση του/της προς σας, η εφαρμογή Bolt θα αρχίσει να χρεώνει κόμιστρο, στη βάση του χρόνου αναμονής και κατά αναλογία της τιμής που καθορίζεται στην εφαρμογή Bolt.

4.7 Σε περίπτωση κατά την οποία μετά από παραγγελία υπηρεσιών μεταφοράς μέσω της εφαρμογής Bolt, προκαλέσετε οποιαδήποτε ζημιά στο όχημα ή την ταπετσαρία του (μεταξύ άλλων, αφήσετε κηλίδες, σημάδια, λεκέδες ή προκαλέσετε δυσοσμίες), ο οδηγός έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει πρόστιμο 50 ευρώ και αποζημίωση για οποιασδήποτε άλλες ζημιές που ξεπερνούν το κόστος του προστίμου. Αν αρνηθείτε να πληρώσετε το ποσό ή/και την αποζημίωση για τις ζημιές, η Bolt θα αντιπροσωπεύσει τον παροχέα της υπηρεσίας μεταφοράς στην διεκδίκηση του ποσού.

5. Άδεια χρήσης της εφαρμογής Bolt

H συμμόρφωση με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις συνεπάγεται παροχή ελεύθερων από ποσοστά, μετακλητού, μη αποκλειστικού δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης της εφαρμογής Bolt, στη βάση των Όρων και Προϋποθέσεων, το Σημείωμα Προσωπικών Δεδομένων και των σχετικών προνοιών της εφαρμογής. Απαγορεύεται η μεταφορά ή υπενοικίαση του δικαιώματος χρήσης της εφαρμογής Bolt. Σε περίπτωση ακύρωσης του δικαιώματος χρήσης σας, θα ακυρωθεί και η ανάλογη μη-αποκλειστική άδεια.

6. Νομική Ευθύνη

6.1 Καθώς η εφαρμογή Bolt αποτελεί διαδικτυακή υπηρεσία πληροφοριών (μέσο επικοινωνίας) μεταξύ επιβατών και οδηγών, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ή να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την ποιότητα ή τα όποια προβλήματα λειτουργίας στην παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς. Η χρήση της εφαρμογής Bolt για παραγγελία υπηρεσιών μεταφοράς εξαρτάται από την ανταπόκριση των οδηγών, ως εκ τούτου η Bolt δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι θα υπάρχουν πάντα οδηγοί στη διάθεση σας για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς.

6.2 Η εφαρμογή Bolt δεν προσφέρει, ούτε αποτελεί μεσάζων για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σε επιβάτες. Δεν είναι επίσης πρακτορείο υπηρεσιών μεταφοράς προς εξεύρεση επιβατών για τους συγκεκριμένους παρόχους. Η εφαρμογή Bolt χρησιμοποιείται ως μέσο οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς.

6.3 Το δικαίωμα του καταναλωτή σε επιστροφή χρημάτων δεν ισχύει για παραγγελίες μέσω της υπηρεσίας Bolt. Αίτημα επιστροφής χρημάτων από την υπηρεσία μεταφοράς δεν σας απαλλάσσει από τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της οποίας παραγγέλθηκε η υπηρεσία μεταφοράς.

6.4 Η εφαρμογή Bolt παρέχεται στη βάση ‘όπως είναι’ και ‘αναλόγως προσφοράς’. Η Bolt δεν αντιπροσωπεύει, εξουσιοδοτεί αλλά και ούτε εγγυάται ότι η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι απρόσκοπτη ή χωρίς τεχνικά προβλήματα. Σε περίπτωση βλάβης στο λογισμικό, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια επιδιόρθωσης το συντομότερο δυνατό, ωστόσο θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η λειτουργία της εφαρμογής ενδεχομένως να περιορίζεται από κάποια τεχνικά θέματα. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εφαρμογή θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, για παράδειγμα μια επείγουσα κατάσταση στο δημόσιο, ενδεχομένως να προκαλέσει διακοπή της υπηρεσίας.

6.5 Η Bolt, οι αντιπρόσωποι, διευθυντικό προσωπικό και υπάλληλοι της, δεν υπέχουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη από τη χρήση της εφαρμογής Bolt ή προβλήματα στη διαδρομή για την οποία συμφωνήσατε μέσω της εφαρμογής Bolt. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν αποκλείει: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά σε περιουσία η απώλεια χρημάτων: απώλεια κέρδους: απώλεια πελατείας, συμβολαίων, καλής θέλησης, φήμης και οποιασδήποτε άλλης απώλειας συνεπεία διακοπής της επιχείρησης: απώλεια στοιχείων ή ανακριβής καταγραφή; και οποιουδήποτε άλλου είδους απώλεια ή ζημιά.

6.6. Η οικονομική ευθύνη της Bolt αναφορικά με οποιαδήποτε παραβίαση συμβολαίου περιορίζεται στα 500 ευρώ. Διατηρείτε το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης μόνο αν διαπιστωθεί ηθελημένη παραβίαση του συμβολαίου από μέρους της Bolt. H Βolt δεν υπέχει ευθύνη για τις ενέργειες ή την αδράνεια του εκάστοτε οδηγού, ούτε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή τραυματισμό προκαλέσει στους επιβάτες.

6.7 Συμφωνείτε στην πλήρη αποζημίωση της Bolt και τις συνδεόμενες προς αυτή εταιρείες, αντιπροσώπους, υπαλλήλους και διευθυντικό προσωπικό, καθώς και την πλήρη αποσύνδεση τους από οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή απώλειες (περιλαμβανομένων υποχρεώσεων, ζημιών, κόστους και εξόδων οποιασδήποτε φύσεως) δύνανται να υποστούν ως αποτέλεσμα της δικής σας χρήσης της εφαρμογής Bolt (περιλαμβανομένων των διαδρομών μέσω χρήσης της εφαρμογής Bolt).

6.8 Η Bolt διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως την χρήση της εφαρμογής Bolt σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ή αν θεωρήσουμε αναγκαίο να προστατεύσουμε την ακεραιότητα της Bolt ή την ασφάλεια των οδηγών.

7. Η καλή πρακτική της εφαρμογής Bolt

7.1 Καθώς η Bolt δεν είναι παροχέας ή μεσάζων των υπηρεσιών μεταφοράς, οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν με βλάβες ή την ποιότητα της υπηρεσίας θα επιλυθούν στη βάση των ρυθμίσεων και κανονισμών του παροχέα της υπηρεσίας μεταφοράς ή της σχετικής δημόσιας αρχής.

7.2 Ως εφαρμογή Bolt, ζητάμε τη συμπλήρωση μιας φόρμας με σχόλια και αντιδράσεις για την υπηρεσία. Αυτό μας βοηθά να κάνουμε εισηγήσεις στους οδηγούς για βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας.

7.3 Αναμένουμε ότι θα κάνετε χρήση της εφαρμογής Bolt καλή τη πίστη και με σεβασμό προς τους οδηγούς που παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Bolt. Η Bolt διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό σας σε περίπτωση παραβίασης των όρων που καταγράφονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή προχωρήσετε σε παράνομες ενέργειες, όπως να μην πληρώσετε άμεσα για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς, απάτη ή ασέβεια προς τους οδηγούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα αναστείλουμε τον λογαριασμό σας στην εφαρμογή Bolt χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

7.4 Η Bolt θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ότι μόνο αξιόπιστοι και αξιοπρεπείς οδηγοί, που σέβονται το επάγγελμα τους, κάνουν χρήση της εφαρμογής Bolt. Ωστόσο δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι ο κάθε παροχέας υπηρεσιών μεταφοράς, ο οποίος εντοπίζεται από την εφαρμογή Bolt, ικανοποιεί τα προαναφερθέντα κριτήρια σε όλες τις περιπτώσεις. Αν έχετε εμπειρία ανεπαρκούς υπηρεσίας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία που έχει την ευθύνη της υπηρεσίας, την σχετική εποπτική αρχή ή τη δική μας γραμμή εξυπηρέτησης πελατών.

8. Τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις

8.1 Αν υπάρξουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τις ενημερώσεις της εφαρμογής Bolt. Αν συνεχίσετε τη χρήση της εφαρμογής, θεωρείται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

9. Τελικές πρόνοιες

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται, καθορίζονται και εφαρμόζονται στη βάση της σχετικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Εσθονίας. Αν οποιαδήποτε διαφορά που προκύψει από τους Γενικούς Όρους ή τη Συμφωνία δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων, την τελική απόφαση έχει το επαρχιακό δικαστήριο Harju στο Ταλίν της Εσθονίας. Aν οποιαδήποτε πρόνοια των Γενικών Όρων αποδειχθεί μη-εφαρμόσιμη, τότε τα μέρη θα την αντικαταστήσουν με μία εφικτή πρόνοια η οποία προσεγγίζει την πρόθεση και την οικονομική επίδραση της επηρεαζόμενης πρόνοιας.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των Γενικών Όρων και Προυποθέσεων-04.04.2019.

Σαρώστε για λήψη

Σχεδόν τελειώσαμε!

Σαρώστε τον κωδικό QR με την κάμερα του τηλεφώνου σας για να κατεβάσετε την εφαρμογή.