Bolti tõukerataste ohutusaruanne 2022

12. juuni 2022

Bolt safety report 2022

See blogipostitus annab ülevaate Bolti elektriliste tõukerataste ohutuse 2022. aasta aruandest. Kogu aruandega saad tutvuda siin.

2022. aastal tähistame Bolti elektriliste tõukerataste neljandat sünnipäeva. Selle aja jooksul oleme alustanud tegevust enam kui 200 linnas üle kogu Euroopa.

Võime tunda uhkust oma taskukohase, lihtsasti kättesaadava ja jätkusuutliku viimase miili sõiduteenuse üle, mida hindavad nii sõitjad kui ka kogukonnad laiemalt. Meie eesmärk on muuta linnad elamisväärsemaks ja me teeme kogu aeg tööd, et oma eesmärgi täitmise poole liikuda.

Nagu keskkonnasäästlikkus on ka ohutus üks meie kõige olulisematest prioriteetidest, sest meile Boltis on klientide heaolu kõige tähtsam. Me suudame hästi kohaneda pidevalt muutuvate ohutusnõuetega ja seetõttu olemegi mobiilsusteenust pakkuvate ettevõtete seas esirinnas.

Bolti nägemus ohutusest

Selleks et saaksime pakkuda oma klientidele kõigi Bolti teenuste puhul – olgu selleks sõidu- või autojagamine või hoopis mikromobiilsus – parimat võimalikku kasutuskogemust, peame tagama, et nad jõuaksid oma sihtkohta ohutult.

Markus Villig, Bolti tegevjuht

Meie nägemus ohutusest ei piirdu ainult eeskirjade täitmisega. Meie eesmärk on luua tõukerattaohutuse uus standard, mis pakub meie tegevusvaldkonnale orientiiri ja on teistele eeskujuks.

Siiski ei saa me oma tõukerattaohutuse nägemust üksi ellu viia. Meie eesmärkide saavutamine oleneb poliitikakujundajate, linnade ja kogukondade, tõukerattaga sõitjate ning teiste operaatorite ühisest koostööst.

Oma toodete ja teenuste ohutuse tagamise kõrval otsime pidevalt võimalusi, kuidas harida huvirühmi ohutuse vallas. Ka see ülevaade on näide sellest, kuidas jagame oma teadmisi ja häid tavasid kogu ülejäänud tegevusvaldkonnaga, et muuta linnakeskkonda meile kõigile ohutumaks.

2021 numbrites

2021 olnud Bolti tõukeratastele seni kõige tegusam aasta. Võrreldes sellele eelnenud aastaga kasvas Bolti tõukerattasõitude hulk lausa 400%.

Kuid see polnud ainus positiivne areng, nii et vaatame lähemalt ka teisi.

 • Kuigi aastatel 2020–2021 kasvas koos tõukerattasõitude koguarvuga ka sõitude ajal juhtunud õnnetuste koguarv, vähenes õnnetusjuhtumite hulk 10 000 sõidu kohta 13%.
 • Vigastuste hulk 10 000 sõidu kohta vähenes veelgi rohkem, lausa 26%.

Õnnetuste ja vigastuste arvu vähenemine näitab, et kuigi tõukerattasõitude arv on kasvutrendis, on meie jõupingutused ohutuse vallas kandnud vilja.

Samamoodi nägime õnnetuste ja vigastuste arvu märkimisväärset paranemist 1 miljoni tõukeratastega läbitud kilomeetri kohta.

 • Bolti tõukeratastega seotud õnnetuste arv 1 miljoni läbitud kilomeetri kohta paranes 2020. aastaga võrreldes 12%.
 • Vigastuste hulk 1 miljoni läbitud kilomeetri kohta vähenes 26%.

(Õnnetustest ja vigastustest antakse teada Bolti rakenduse kaudu ning need võivad olla ka väikesed, näiteks kriimustused ja verevalumid.)

Kuna eespool nimetatud positiivsed trendid toimusid sõitjate arvu märkimisväärse kasvu ajal, on selge, et kuigi laieneme kiiresti, oleme samal ajal vastutustundlikud ja hoolime oma klientide heaolust.

Kuigi meie tegevusvaldkonnas pole ühtset tõukerattaõnnetustest teatamise süsteemi, näitavad ametlikud andmed, et võrreldes teiste tõukerattarenti pakkuvate ettevõtetega on meie teenuse kasutajate vigastuste hulk märkimisväärselt väiksem.

Me tunneme oma saavutuste üle uhkust, kuid me ei jää loorberitele puhkama. Teame, et ohutuse vallas on alati arenguruumi. Mõtleme pidevalt välja uusi lahendusi, et muuta oma tõukerattad veelgi ohutumaks nii sõitjatele kui ka teistele liiklejatele. Vaatame nüüd lähemalt meetmeid, mille kallal oleme töötanud.

Bolti ohutusprogramm

Ohutusvaldkond pakub igal aastal arenguvõimalusi, aga ka uusi proovikive. Seetõttu oleme Boltis välja töötanud ulatusliku ohutusprogrammi, mida arendame pidevalt, et vastata klientide ja kogukondade muutuvatele vajadustele. 

Meie ohutusprogramm toetub kolmele peamisele tugisambale.

Riistvara ohutus, sõitjate harimine, rakenduse funktsioonid

Need sambad moodustavad tervikliku ohutusstrateegia, mis kohandub Bolti iga tõukerattalinna ainulaadsete vajadustega.

Riistvara ohutus

Toode on meie ohutusstrateegia esimene tugisammas ja selle põhjust pole raske ära arvata: ohutu toode on ohutu teenuse alus.

Bolt vastutas täielikult tõukerattamudeli Bolt 4 loomise ja tootmise eest ning seda tõukeratast kasutatakse meie enamikul tõukerattaturgudel. Selline lähenemine andis meile täieliku kontrolli muu hulgas kvaliteedi ja ohutustestide üle, võimaldades tagada, et Bolti tõukerataste kasutamine on ohutu.

Meie uusim tõukeratas on Bolt 5 – meie sõidukipargi kõige ohutum ja uuenduslikum elektriline tõukeratas.

Meie tõukerattamudelite lipulaev on loodud linnade ja kasutajate tagasiside põhjal. Partnerlinnade ja Bolti eesmärgid on kooskõlas – me otsime parimaid viise, kuidas integreerida mikromobiilsust linnakeskkonna ühistranspordi infrastruktuuri.

Dmitri Pivovarov, Bolti rendisõidukite tootejuht

Bolt 5-l on palju ohutusfunktsioone, mis täiustavad meie eelmiste mudelite niigi kõrgeid ohutusstandardeid.

 • Suuremad rattad – 12-tolline esiratas, mis tagab parema stabiilsuse, juhitavuse ja kontrolli sõiduki üle.
 • Hüdrauliline vedrustus – parem konaruste ja muude ebatasasuste summutamine, mis pakub enamikul teedel paremat sõidukogemust.
 • Kontrollitud pidurdamine – elektromagnetiline esipidur ja tagumine trummelpidur aitavad sõitjal kiirust tõhusalt reguleerida ja tõukeratta ilma tasakaalu kaotamata peatada.
 • Esi- ja tagatuled – parem nähtavus, et parandada sõiduohutust ka hämaramates tingimustes.

Sõitjate harimine

Sõitjate turvalisuse tagamiseks ei piisa ainult ohutust tootest, vaja on parandada ka sõitjate teadlikkust. Harime oma kasutajaid erinevate kanalite kaudu pidevalt, pakkudes neile teavet sõiduohutuse kohta. Näiteks saadame kasutajatele rakenduse kaudu sõnumeid ja tõuketeatisi, kirjutame blogipostitusi, jagame harivaid sotsiaalmeediapostitusi ja korraldame isegi vastavasisulisi üritusi.

Kasutajate teadlikkuse parandamine

Meie rakenduse kasutajate käsutuses on spetsiaalsed ohutussätted, mis hõlmavad allpool toodud funktsioone ja teavet.

 • Algaja seadistus – määra kindlaks maksimaalne kiirus ja õpi elektrilise tõukerattaga sõitma.
 • Sõiduõpetused – sammsammulised juhtnöörid, mis õpetavad tõukeratast kasutama.
 • Ohutusnõuanded – näpunäited ohutuks sõiduks.
 • Kohalikud reeglid – nimekiri kohalikest eeskirjadest ja nõuetest, mida sõitjad peavad teadma.

Peale selle jagame rakenduse ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu laiali kiivreid, et motiveerida kasutajaid neid sõidu ajal kandma.

Korrektse parkimise soodustamine

Korrektselt parkimine pole lihtsalt hea tava – see on oluline ohutusmeede. Bolti elektrilisi tõukerattaid kasutades peab arvestama kogukonna kõigi liikmetega, eriti nendega, kellel on nägemis- või liikumispuue.

Seetõttu võtsime osa Iirimaa Riikliku Pimedate Nõukogu (NCBI) korraldatud õpikojast ja teeme tihedat koostööd linnavõimudega, et õpetada sõitjaid vastutustundlikult parkima. Me viime selle sõnumi ka oma rakendusest otse tänavale ja korraldame piirkondades, kus on varem olnud parkimisega probleeme, temaatilisi kampaaniaid. Näiteks korraldasime Vilniuses koos kohaliku omavalitsusega kampaania nimega „Nedėk skerso“ (tõlkes „Ära blokeeri oma tõuksiga kõnniteed“). Selle kampaaniaga kutsusime Bolti tõukerataste kasutajaid üles arvestama oma kaaslinlastega ka pärast sõidu lõpetamist.

Peale selle katsetame oma tõukeratastega tehisintellektipõhist parkimistuvastuse funktsiooni, mis tunneb ära valesti parkimise ja palub sõitjatel tõukerattaid ohutult parkida.

Me plaanime korraldada sarnaseid kampaaniaid kogu Euroopas, et jätkata sõitjate harimist ning motiveerida neid vastutustundlikult ja ohutult parkima.

Rakenduse ohutusfunktsioonid

Kuigi sõitjate teadlikkuse parandamine on väga oluline, võtame aktiivselt meetmeid, et ennetada ohtlikku käitumist ning tagada tõukeratastega sõitjate ja teiste liiklejate ohutus. Selleks kasutame rakenduse ohutusfunktsioone, mille abil saame tuvastada ohtlikku sõidustiili ja vajaduse korral vastavalt reageerida. Vaatame nüüd veidi lähemalt Bolti rakenduse ohutusfunktsioone.

Tandemsõidu ennetamine

Tandemsõit, mille puhul on tõukerattal mitu inimest korraga, on üks kõige ohtlikumaid tõukerattaga sõitmise viise. See ei pane ohtu mitte ainult sõitjaid, vaid ka jalakäijaid ja teisi liiklejaid.

Sellise sõidustiili vastu võitlemiseks töötasid meie insenerid välja tandemsõidu ennetamise funktsiooni, mille eesmärk on takistada mitmekesi sõitmist. Kuna selline süsteem on uuenduslik kõigi tõukerattaoperaatorite seas, alustasime sellele patendi taotlemise protsessi.

Funktsioon suudab tuvastada äkilisi kaalumuudatusi ja saadab Bolti rakenduse kaudu kasutajatele automaatselt teavituse tandemsõidu ohtude kohta.

Joobeseisundis sõitmise ennetamine

Tõukerattaga joobeseisundis sõitmine on äärmiselt ohtlik ja paljudes linnades ka ebaseaduslik. Alkoholi ja teiste meelemürkide tarvitamine mõjub negatiivselt sõitjate otsustusvõimele ja reaktsioonikiirusele, mis omakorda suurendab õnnetustesse sattumise riski.

Seetõttu töötasime joobeseisundis sõitmise vastu võitlemiseks välja rakendusesisese kognitiivse testi. Ajavahemikul, kui joobeseisundi tõttu juhtunud õnnetuste osakaal on kõige suurem, palub meie rakendus enne sõidu alustamist teha kasutajal kognitiivse reaktsiooni testi. Kui kasutaja testi ei läbi, soovitab rakendus tungivalt kasutada hoopis Bolti sõidujagamisteenust.

Pidurdamisel libisemise tuvastamine

Pidurdamisel libisemine võib kujutada erilist ohtu nii tõukerattaga sõitjatele kui ka jalakäijatele. Selline libisemine juhtub tavaliselt siis, kui sõidetakse suurel kiirusel, pidurdatakse kõvasti ja äkiliselt või tehakse järsk pööre.

Võtame praegu kasutusele pidurdamisel libisemise tuvastamise funktsiooni, mis tunneb ära, kui tõukeratta tagaratas lukustub järsu pidurdamise tõttu, ja annab kasutajale sellest rakenduse kaudu märku.

Veel üks lisakiht sõitjate kaitseks

Hoolimata meie jõupingutustest muuta Bolti tõukerattad võimalikult ohutuks, ei hüüa kahjuks õnnetused tulles. Riskide maandamiseks teeme koostööd maailma juhtiva kindlustusfirmaga Allianz, et pakkuda tõukerataste kasutajatele lisakaitset, mis on siginat-saginat täis linnakeskkonnas hädavajalik.

Peaaegu kõik Bolti tõukeratastega sõitjad on kohe pärast sõidu alustamist kaitstud kahte tüüpi kindlustusega. Klientidele, kes kasutavad tõukerattaid Saksamaal, Prantsusmaal, Maltal ja Poolas, pakuvad kindlustust meie teised partnerid. Kõik see on ühe rendihinna sees ja varjatud tasude pärast muretsema ei pea.

Õnnetusjuhtumikindlustus kindlustab sõitja võimalike raskete vigastuste vastu ja pakub rahalist toetust kuni sõitja täieliku paranemiseni.

Vastutuskindlustus katab Bolti tõukerattaga sõitmisel kolmandale isikule tekitatud kahju (eeldusel, et sõitja pole rikkunud Bolti kasutustingimusi ega liikluseeskirju).

Pidev töö ohutuma tuleviku nimel

Me teame, et ohutu sõiduteenuse pakkumine pole sprint, vaid igikestev maraton, mille käigus tuleb ületada erinevaid takistusi, mis nõuavad lakkamatut pingutust ja valvsust.

Samuti mõistame, et iga linn on koos ainulaadsete proovikivide ja dünaamikaga erinev. Oma teenuse kohandamine iga kindla keskkonna järgi on ainus viis tagada, et pakume sõitjatele ja kogukonnale võimalikult ohutut teenust.

Meie pühendumust ei kajasta mitte ainult arvukad välja töötatud ohutusfunktsioonid, vaid ka ametlik tunnustus, mille oleme saanud maailma parimatelt ohutussertifikaate väljastavatelt asutustelt. Tunneme uhkust selle üle, et Boltile anti 2021. aastal ohutusjuhtimise süsteemide eest ISO 45001 sertifikaat.

See oli vaid põgus pilguheit ohutusmeetmetele, mille kallal Boltis töötame. Oma järge ootavad juba uued funktsioonid, koostööd ja muud algatused, millega jätkame nii oma toodete ohutuse täiustamist kui ka arendame mikromobiilsuse ohutustavasid laiemalt. Loodetavasti oli see blogipostitus kasulik lugemine, mis andis sulle ka aimu, kui tähtis on meile Boltis ohutu teenuse pakkumine ja klientide heaolu. Kui soovid antud teemaga lähemalt tutvuda, siis loe meie elektriliste tõukerataste ohutuse 2022. aasta aruannet.

Ja pea meeles: kui tahad kasutada taskukohast sõiduteenust, mis on samal ajal ka turvaline ja keskkonnahoidlik, siis vali Bolt! Mõnusaid sõite!

Hiljutised postitused