BOLT PLUS tellimise tingimused (kehtivad alates 29. aprill 2023)

Viimati uuendatud: 29. aprill 2023

Siinsete tingimuste trükiversiooni saate salvestamiseks ja hilisemaks kasutamiseks alla laadida siit.

Selles dokumendis määratakse kindlaks, kuidas tellida ja kasutada Bolt Plusi hüvesid, mida pakub Bolt Operations OÜ, osaühing, mis on asutatud ja registreeritud Eesti Vabariigi seaduste alusel registrikoodiga 14532901 ning mille registrijärgne asukoht on Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Eesti Vabariik (edaspidi: Bolt). Bolt Plusi hüvede tellimisel ja kasutamisel kohaldatakse neid tingimusi ning see on sõnaselgelt lisatud aadressil https://bolt.eu/et-ee/legal/ee/terms-for-riders/ kättesaadavatele üldistele kasutustingimustele (edaspidi ühiselt: Tingimused).

1. Kuidas Bolt Plus toimib?

Bolt Plus on igakuine või aastane tellimisteenus.

Bolt Plus võimaldab kasutada Bolti platvormi kaudu pakutavaid soodushinnaga teenuseid (näiteks soodustusega sõite) ja muid lisahüvesid, mis on märgitud igas Bolt Plusi tellimuspakkumises.

Bolt Plusi hüvesid saate kasutada üksnes riigis, kus olete teinud tellimuse.

Bolt Plus on automaatselt pikendatav teenus, mille eest võetakse olenevalt teie tellimuse mudelist tasu iga kuu või aasta. Bolt Plusi tellimuse saate tühistada allpool punktis 3 esitatud reeglite kohaselt.

Bolt Plus on tasuline tellimisteenus, mida Bolt pakub oma kasutajatele (edaspidi: Bolt Plusi tellimus). See võimaldab kasutajatel kasutada soodushinnaga sõiduteenuseid ja muid lisahüvesid, mis on mõeldud Bolt Plusi tellimuse ja Bolti platvormi (edaspidi ühiselt: Hüved) kasutamise edendamiseks. Hüved võivad olla seotud nii Bolti kui ka transporditeenuste osutajate pakutavate teenustega ning sel juhul sõltub võimalus kasutada Hüvesid alati kolmandate isikute osutatavate asjakohaste transporditeenuste kättesaadavusest ja teenuse tellimuse kinnitusest, mille esitate Bolti platvormi kaudu.

Bolt Plusi Hüved ning muud tingimused ja asjakohased andmed, näiteks tingimused seoses sellega, kus ja millal saab Hüvesid kasutada, tellimustasu, tähtaeg ja korduvate arvete esitamise aeg, on alati saadaval Bolti rakenduses teie profiili all. Palun tutvuge enne tellimuse esitamist alati Bolti rakenduses Hüvede ja lisatingimustega. Samuti arvestage, et Hüvesid võidakse igal ajal muuta, mistõttu palume kontrollida alati oma Bolti rakenduses kehtivaid andmeid. Seda saate teha Bolti rakenduses oma profiili all, kust leiate kõik üksikasjad ja saate hallata oma kehtivat Bolt Plusi tellimust.

2. Kestus ja tasud

Kui esitate Bolti rakenduses tellimuse, võetakse teilt Bolt Plusi tellimustasu (edaspidi: Tellimustasu). See on automaatselt korduv tellimus, mis tähendab, et tellimuse pikenemisel võetakse teilt uuesti Tellimustasu. Bolt Plusi tellimuse automaatse pikendamise aeg sõltub nii teie esialgse tellimuse kuupäevast kui ka sellest, kas olete valinud kuu- või aastatellimuse.

Bolt Plusi tellimuse esitamisel annate Boltile ja/või tema sidusettevõtjatele volituse võtta teie valitud makseviisi (välja arvatud Bolt Balance’i makseviisi) abil Tellimustasu tellimusperioodi alguses ja igal järgneval arveperioodil tellimuse automaatse pikendamise ajal, kuni tühistate Bolt Plusi tellimuse (vt üksikasju punktides 3 ja 8). Siinsete tingimuste tähenduses on sidusettevõtjad äriühingud, kus Boltile kuulub enamusosalus, ja äriühingud, millele kuulub Boltis enamusosalus, mis on Bolti kontrolli all või mille kontrolli all on Bolt, Bolti kontserni kuuluvad äriühingud, ristosalusega äriühingud või Boltiga sõlmitud äriühingute vahelise kokkuleppe pooled. Korduvad maksed tehakse sama makseviisi abil, mille valisite algul Bolt Plusi tellimust esitades, kui te ei ole oma maksemeetodit Bolt Plusi tellimuse jaoks vahepeal muutnud. teie Bolt Plusi tellimusele võivad kohalduda Bolt Balance-i tingimused. Bolt ei vastuta mis tahes kaardimaksete ega võimalike arvelduskrediidi tasude eest. Lisaks volitate Bolti võtma tasu mis tahes makseviisi abil, mis on seotud teie Bolti kontoga, juhul kui peamine makseviis lükatakse tagasi või kui see ei ole enam Boltile teie Tellimustasu maksmisel kättesaadav. Bolt võib teie makseviisilt Tellimustasu võtmiseks teha mitu katset. Palun arvestage, et kui Bolti rakenduses esitatud makseviisid lükatakse tagasi või maksed ebaõnnestuvad muul viisil, on Boltil õigus tühistada teie Bolt Plusi tellimus ja teie Hüvede kehtivus lõpeb arveperioodi lõpus.

Kui olete valinud aastatellimuse, teavitame teid tellimuse eelseisvast automaatsest pikendamisest vähemalt 30 päeva ette.

Oma Bolt Plusi tellimuse andmed, sealhulgas teabe tellimuse automaatse pikendamise ja järgmise arveperioodi kohta leiate alati Bolti rakendusest oma profiili alt. Samuti on teil võimalik tühistada oma Bolt Plusi tellimus seal või punktis 8 esitatud taganemisvormi näidise abil, kui tühistate tellimuse esialgse taganemisõiguse kehtivusajal, nagu on kirjeldatud punktis 3.

Kui pakutavad Hüved muutuvad olulisel määral ja/või tellimustasu suureneb, teavitame teid sellest enne tellimuse järgmist automaatset pikendamist.

Bolt Plusi tellimustasu sisaldab käibemaksu. Tellimustasu jaotust näete alati Boltilt saadud asjakohastel maksekviitungitel. Teile saadetakse Bolt Plusi tellimuse pikendamisel iga kord kviitung.

3. Bolt Plus tellimuse tühistamine

Bolt Plusi tellimuse saate tühistada oma Bolti rakenduses (Profiil -> Halda tellimust -> Tühista tellimus) kuni 24 tundi enne järgmist maksetähtpäeva (mida näete alati Bolti rakenduses), tagamaks, et teie Bolt Plusi tellimust ei pikendata automaatselt. Kui soovite tühistada oma Bolt Plusi tellimuse hiljem kui 24 tundi enne järgmise arveperioodi algust, võtke ühendust meie klienditoega (Bolti rakenduse klienditoe jaotise kaudu). Sellisel juhul puudub teil õigus Bolt Plusi tellimust tühistada, kuid Bolt püüab leida teie jaoks vastuvõetava lahenduse.

Palun arvestage, et kui tühistate kehtiva Bolt Plusi tellimuse, jõustub tellimuse lõpetamine arveperioodi lõpus ja kuni selle ajani on teil jätkuvalt juurdepääs Bolt Plusi Hüvedele. Tellimuse automaatset pikendamist ei kohaldata enne, kui esitate uue tellimuse. Arvestage ka seda, et Tellimustasu ei tagastata, mis tähendab, et teie kehtiva Bolt Plusi tellimuse tühistamise korral ei tee Bolt teile mis tahes tagasimakseid, välja arvatud juhul, kui tühistate tellimuse esialgse taganemisõiguse kehtivusajal, nagu on kirjeldatud allpool. Kui teil on õigus tagasimaksele, tagastab Bolt raha teie Bolt Balance’i kontole.

Taganemisõiguse kehtivusaeg

Teil on võimalik tühistada oma Bolt Plusi tellimus ilma põhjuseta ja saada raha tagasi igal ajal esimese 14 päeva jooksul alates Bolt Plusi tellimuse esitamisest (edaspidi: taganemisõiguse kehtivusaeg). Taganemisõiguse kehtivusaeg lõpeb pärast 14 päeva möödumist päevast, mil sõlmisite siinsete tingimuste kohase lepingu.

Selleks et tühistada Bolt Plusi tellimus taganemisõiguse kehtivusajal, järgige ülalpool punktis 3 esitatud tühistamise reegleid. Seadusest tuleneva taganemisõiguse kasutamisel võite täita ka punktis 8 esitatud standardvormi ja saata selle taganemisõiguse kehtivusaja jooksul Boltile. Kui taganete siinsete tingimuste täitmisest taganemisõiguse kehtivusajal, tagastame kõik teilt saadud maksed ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil olete meid teavitanud oma taganemisotsusest. Tagasimakse taotlemiseks võtke ühendust meie klienditoega (Bolti rakenduse klienditoe jaotise kaudu).

Taganemisõiguse kasutamiseks väljaspool Bolti rakendust, peate teavitama meid oma otsusest taganeda lepingust, saates meile ühemõttelise taganemisavalduse postiaadressil Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Eesti Vabariik või e-posti aadressil notices@bolt.eu. Võite kasutada tingimuste punktis 8 esitatud taganemisvormi näidist, kuid see ei ole kohustuslik.

Pärast taganemisõiguse kehtivusaja lõppu saate Bolt Plusi tellimuse tühistada ainult punkti 3 kohaselt ja ilma tagasimakseteta. Seega jõustub tellimuse tühistamine pärast taganemisõiguse kehtivusaja lõppu alles kehtiva arveperioodi lõpus ja seega tellimust ei pikendata enam automaatselt. Taganemisõiguse kehtivusaega ei kohaldata tellimuse automaatsele pikendamisele.

4. Bolt Plusi tellimusega seotud piirangud

Bolt Plusi tellimuse Hüved on personaalsed ja kehtivad ainult teie Bolti kontol.

Kui märkame, et eirate kasutuseeskirju (näiteks kahtlustatakse Hüvede kuritarvitamist või teistele isikutele üleandmist) või rikute Tingimusi, või kui kahtlustame, et te ei järgi kohaldatavaid õigusakte, tekitate muul viisil Boltile ja/või Bolti platvormi kolmandast isikust teenusepakkujatele kahju, võib Bolt peatada teie Bolt Plusi hüvede kättesaadavuse ilma ette teatamata ja piirata teie edasist juurdepääsu Bolt Plusi tellimusele või muule sarnasele teenusele. Teie arveperiood pikeneb automaatselt teenuse osutamise peatamise aja võrra, nii et teile ei teki sel ajal mis tahes kulusid. Teete koos Boltiga kõik endast oleneva, et lahendada probleem võimalikult kiiresti, nii et tellimuse peatamise aeg jääb võimalikult lühikeseks.

Bolt Plusi tellimuse kasutamiseks peab teil olema internetiühendus ja Bolti konto ning peate meile esitama ühe või mitu kehtivat makseviisi.

Bolt Plusi tellimuse Hüved kehtivad ainult riigis, kus esitasite algul Bolt Plusi tellimuse. Hüved võivad erineda olenevalt linnast, kus te Bolt Plusi tellimust kasutate. Selleks et kasutada Bolt Plusi tellimust mitmes riigis, esitage tellimus igas riigis, kus soovite, et Bolt Plusi tellimus kehtiks. Sel juhul võetakse teilt korduvalt tasu mitme Bolt Plusi tellimuse eest kooskõlas siinsete tingimuste punktis 2 kindlaks määratud reeglitega.

Bolt jätab endale õiguse lõpetada igal ajal oma äranägemise järgi Bolt Plusi teenuse pakkumine ühel või mitmel turul (linnades või riikides). Kui Bolt lõpetab Bolt Plusi tellimuse pakkumise teatud turul, tühistatakse teie Bolt Plusi tellimus automaatselt ja te ei saa kasutada oma tellimusest tulenevaid Hüvesid arveperioodi lõpuni, mille eest olete maksnud. Teavitame teid teenuse osutamise lõpetamisest vastaval turul vähemalt 30 päeva ette ja lubame teil kasutada Bolt Plusi tellimust kuni arveperioodi lõpuni. Kui Boltil ei ole mingil põhjusel võimalik pakkuda Bolt Plusi teenust kuni arveperioodi lõpuni, tagastab Bolt teile ülejäänud arveperioodi eest makstud raha.

5. Bolt Plusi ja siinsete Tingimuste muutmine

Bolt jätab endale õiguse muuta Bolt Plusi Hüvesid, Tellimustasu ja muid kohaldatavaid tingimusi oma äranägemise järgi. Olulised muudatused Bolt Plusi tellimusega seotud Hüvedes ja/või Bolt Plusi Tellimustasu tõus kohalduvad alles alates järgmisest arveperioodist pärast tellimuse automaatset pikendamist.

Bolt teavitab teid alati kõikidest olulistest muudatustest Bolt Plusi Hüvedes, muudes tingimustes ja/või siinsetes Tingimustes e-posti teel enne järgmist arveperioodi ja tellimuse automaatset pikendamist. Kui Bolt Plusi Tellimustasu tõstetakse, teatab Bolt sellest teile 45 kalendripäeva e-posti teel ette. Kui te ei nõustu Hüvede ja/või hinna muutmisega, saate tühistada oma Bolt Plusi tellimuse ülaltoodud punkti 3 kohaselt. Bolt jätab endale õiguse tühistada teie Bolt Plusi tellimuse juhul, kui te ei nõustu Bolt Plusi tellimuse muudatustega. Vastasel juhul jõustuvad kõik muudatused automaatselt järgmise arveperioodi alguses ja tellimuse automaatsel pikendamisel või tellimustasu muudatuste korral järgmisel arveperioodil pärast 45-päevast etteteatamisaega, nagu on kirjeldatud eespool.

6. Teie isikuandmed

Bolt töötleb teie isikuandmeid alati kooskõlas meie privaatsusteatega (kättesaadav aadressil www.bolt.eu/legal). Kui kasutate Bolt Plusi tellimust, ei kogu me täiendavaid isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui soovite kasutada Bolt Plusi Hüvesid, mida pakutakse teie sünnipäeval. Sel juhul on vajalik teie sünnikuupäev.

7. Kaebused ja lepingu üksikasjad

Teil on õigus esitada riiklike õigusaktide kohaselt kaebus, eeldusel et teavitate meid mõistliku aja jooksul pärast puuduste avastamist. Lisaks võite meiega ühendust võtta, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid või oma Bolti rakenduse klienditoe funktsiooni.

Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada teie ja Bolti kokkuleppel, võite esitada kaebuse ELi pakutava internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mille leiate siit: www.ec.europa.eu/odr.

8. Taganemisvormi näidis

Taganemisvormi näidis (täitke ja tagastage see vorm ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)

Bolt Operations OÜ Vana-Lõuna tn 15 Tallinn 10134 Eesti Vabariik E-post: notices@bolt.eu

Mina/me () teatan/teatame, et ma/me () taganen/taganeme oma järgmise teenuse () osutamise lepingust ()

Tellitud () / saadud ()

Tarbija(te) nimi/nimed

Tarbija(te) aadress(id)

Tarbija(te) allkiri/allkirjad (üksnes paberkandjal teate korral)

Kuupäev

Allalaadimiseks skanni

Ainult üks samm veel

Rakenduse allalaadimiseks skanni seda QR-koodi oma telefoni kaameraga.