Turu Käitumisjuhised: Sõitjad

Soovime, et Bolti kasutuskogemus oleks kõigile ohutu, sujuv ja meeldiv. Meie turu terviklikkust kaitstes tagame, et juhid saavad pakkuda teenuseid ohutus ja tõhusas keskkonnas, sõitjad saavad nautida kiireid ja meeldivaid teenuseid ning BOLTi turg saab jätkata säästva suunitlusega tegutsemist.

Selleks, et anda sulle kui sõitjale selged juhised, kuidas saad meid nimetatud keskkonna loomisega aidata, oleme koostanud käitumisjuhised. Neid järgides aitad meil hoida juhid kaitstuna ja õnnelikuna ning alati valmis teid teenindama.

Sõitjad peaksid järgima järgmisi lihtsaid põhireegleid.

 • Ole alati juhiga viisakas ja tema auto suhtes lugupidav. 
  
 • Proovi oma sõitu mitte tühistada, välja arvatud siis, kui muud võimalust pole, kuna see pikendab sinu sihtkohta jõudmist ja raiskab juhi aega.
  
 • Ilmu tellitud sõidu jaoks alati kohale. Jälgi juhi saabumisaega ning ära lase tal liiga kaua oodata.
  

Nende ülaltoodud käitumisjuhiste pidev rikkumine kahjustab BOLTi turu terviklikkust ning on piisav põhjus sinu hoiatamiseks või sinu sõidutellimisteenuste kasutamisvõimaluse blokeerimiseks.

Miks on need käitumisjuhised Bolti turu jaoks olulised?

Ole alati juhiga viisakas ning tema aja ja auto suhtes lugupidav. Sellega võimaldad juhtidel tõhusalt tegutseda, mis tagab sulle ja teistele sõitjatele kiire ning meeldiva teenuse alati, kui seda vajad.

Juhiga viisakas ja tema auto suhtes lugupidav olemine loob juhtidele teenuste osutamiseks hea ning meeldiva keskkonna. Sellise keskkonna kujundamisel loome turu, kus juhid tõepoolest tahavad töötada. Mida rohkem juhte on saadaval, seda kiiremini sa sihtkohta jõuad.

Kõigil on vahel vaja sõit tühistada, mis on täiesti arusaadav. Kuid pidev tühistamine raiskab juhtide aega ja mõjub halvasti teiste sõitjate sõidukogemusele, hõivates juhid tellimustega, mida neil pole võimalik täita. Nende tellimuste tühistamise korral, kus juht on pealevõtmiskoha poole juba hulga maad sõitnud, võidakse rakendada tühistamistasu eesmärgiga hüvitada juhile tema raisku läinud aeg. Kuid see ei kõrvalda laialdasest ja korduvast seda tüüpi käitumisest tingitud mõjusid, mis piiravad teiste sõitjate võimalusi saada juhte, kes kiiresti nendeni jõuaks. Samuti ei korva see täielikult juhile seda tasu, mis ta oleks tühistatud sõidu eest teeninud.

Kui oled tellinud sõidu, kuid ei saa seda kasutada või seda pole enam vaja, siis on sõidu tühistamine palju parem kui see, et juhi saabudes sa lihtsalt ei ilmu kohale. Mõistame, et vahel on tühistamine vajalik, kuid mitte kohaleilmumine raiskab juhi aega ja takistab teistel sõitjatel selle juhi teenuseid kasutada, kuni sinu tellimus on tühistatud või täidetud.

Kuidas neid juhiseid jõustatakse?

Ole alati juhiga viisakas ja tema auto suhtes lugupidav.

Kõige esmaseks näitajaks on juhtide hinnang sõitjatele, kus keskmine hinnang arvutatakse kindla arvu võrdlemisi hiljutiste tellimuste põhjal. Arvestada võidakse ka muude näitajatega, näiteks klienditoele edastatud teadetega. Kui juhtide koondtagasiside sõitja kohta langeb alla teatud piiri, võidakse seda sõitjat hoiatada ja ta blokeerida.

Mõte on see, et kohtle oma juhti samamoodi, nagu soovid, et sind koheldaks, ja suhtu tema autosse nii, nagu see oleks sinu oma. Lähemalt vaadates on siin toodud loend kõige levinumatest käitumisviisidest, mille kohta võivad juhid negatiivset tagasisidet anda.

 • Jälgi hoolega, et sa juhi autot mingil viisil ei kahjustaks.
 • Ole lahke ja viisakas. Ära karju juhi peale ega ütle talle halvasti.
 • Parim on vältida vastuolulisi teemasid, nagu poliitika.
 • Kui tunned end halvasti, palu juhil auto peatada.
 • Ära lase juhil pärast saabumist pikka aega enda järele oodata.

Proovi mitte sõitu tühistada, kui siis ainult viimases hädas.

Mõistame, et vahel on tühistamine vajalik, näiteks sinu plaanid muutuvad ja sul pole vaja ära sõita või unustasid oma rahakoti ja sa ei leia seda või sulle määratud juht ei jõua piisavalt kiiresti kohale, ning oleme sellega oma juhistes arvestanud. Pöörame tähelepanu korduvatele tühistamisjuhtumitele ja kui see jõuab teatud piirini, võidakse juhti hoiatada või ta blokeerida.

Ilmu tellitud sõidu jaoks alati kohale. Jälgi juhi saabumisaega ning ära lase tal liiga kaua oodata.

Miski ei raiska juhi aega rohkem kui sõitja mitte kohaleilmumine. Samas mõistame, et mitte kõik sel põhjusel lõppevad sõidud ei ole tingitud sellest, et sõitja ei ilmunud kohale. Mõnel juhul võib olla juhil ja sõitjal keeruline üksteist leida, mistõttu võib juht sõidu tühistada ning märkida, et sõitja ei ilmunud kohale, kuigi tegelikkuses proovis sõitja siiski juhti leida. Seepärast vaatamegi sellise käitumise kordumist pikema aja lõikes, mis viitab harjumusele tellitud sõitudest mitte kinni pidada ja mis kahjustab oluliselt BOLTi turu terviklikkust. Me ei keskendu üksikjuhtumitele.

Siin on mõned head nõuanded, kuidas sel põhjusel sõitude tühistamist vältida.

 • Jälgi pidevalt rakenduses juhi saabumisaega. Proovi juhi saabumisel pealevõtmiskohas olla.
 • Kui sa jääd pealevõtmiskohta pisut hiljaks, anna juhile helistades või kirjutades teada, et oled teel.
 • Kui sul on raskusi juhi leidmisega, helista või kirjuta talle.

Üldiselt aitab suhtlemine suuresti kaasa sellele, et juht ootab sind ära, mitte ei tühista sõitu ega märgi, et sa ei ilmunud kohale.

Mis juhtub, kui ma juhiseid rikun?

Me hea meelega ei keelaks juurdepääsu ühelegi meie teenusele, kuid meil on kasutajate ja teenusepakkujate ees kohustus BOLTi turu terviklikkust kaitsta. Sellest tulenevalt võidakse siin kirjeldatud turu terviklikkust kahjustava korduva käitumise korral blokeerida sõitjate juurdepääs sõidutellimisteenuste kasutamisele kuueks (6) kuuks.

Sellise käitumise tuvastamisel saadetakse sulle Bolti rakenduse kaudu hoiatus, kui sa järgmine kord sõitu tellid. Hoiatusele on lisatud ka link kirjeldatud käitumisjuhistele, et saaksid meelde tuletada, kuidas võimalikku teenusekeeldu vältida, kui soovid platvormi edasi kasutada.

Kui me tuvastame BOLTI turu terviklikkust kahjustava tegevuse jätkumise, blokeeritakse sinu juurdepääs sõidutellimisteenustele. Sellisel juhul kuvatakse sulle järgmise sõidu tellimisel keeldu selgitav teade ja sa ei saa tellimist jätkata.

Mida saan teha, kui mind on blokeeritud?

Sul võib olla keelatud ainult sõidutellimisteenuse kasutamine, mitte teiste Bolti teenuste ega rakenduse kasutamine. Sa saad rakendust jätkuvalt muudel eesmärkidel kasutada, näiteks meie tõukerataste kasutamiseks, e-sõiduki rentimiseks, sõiduajaloo vaatamiseks ja kontoteabe kontrollimiseks, võttes abi saamiseks ühendust meie klienditoega.

Kas ma saan oma blokeeringut vaidlustada?

Kui arvad, et sind blokeeriti ebaõiglaselt või ekslikult, võid rakenduse kaudu Bolti toe poole pöörduda ning oma keelu ülevaatust taotleda.

Kui soovid täpsemalt teada, kuidas Bolt töötleb sinu andmeid, mis neid otsuseid mõjutavad, vaata meie privaatsuseeskirju, mille leiad siit.

Allalaadimiseks skanni

Ainult üks samm veel

Rakenduse allalaadimiseks skanni seda QR-koodi oma telefoni kaameraga.