Privaatsusteatis reisijatele ja sõitjatele

Privaatsusteatisest saate teada, kuidas me teie isikuandmete eest hoolitseme. Samuti on selgitatud, millist teavet kasutame teile transporditeenuste osutamiseks, kuidas kasutame teie andmeid teie turvalisuse tagamiseks ning millised on teile kättesaadavad valikud ja kontrollivõimalused. Lisaks annab teatis ülevaate teie õigustest privaatsusele ja sellest, kuidas andmekaitsereeglid kõiki osapooli kaitsevad.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Bolt Operations OÜ, kui allpool ei ole öeldud teisiti.

Meie postiaadress on: Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Eesti

Oleme nimetanud andmekaitseametniku, kellega saate ühendust võtta aadressil privacy@bolt.eu või mõne meie postiaadressi kaudu, mille leiate linna lehekülgedelt. Märkige ümbrikule „Andmekaitseametnik“.

Mõiste „meie“ viitab Bolti äpi omanikule, Eesti Vabariigis asutatud osaühingule Bolt Operations OÜ. Mõiste „teie“ viitab reisijale või sõitjale, kes soovib, palkab ja/või saab transporditeenust oma Bolti äpi konto kaudu.

 1. Meie töödeldavad isikuandmed

Töötleme ainult vajalikku teavet, et saaksime teile oma transpordiplatvormil parimat teenust osutada.

 • Kontaktandmed: näiteks nimi, telefoninumber ja e-posti aadress. Mõne meie teenuse jaoks võime vajada rohkem andmeid, näiteks teie kodust aadressi.

 • Profiiliteave: näiteks teie profiilipilt, salvestatud aadressid, * keele- ja suhtluseelistused. Mõne meie teenuse jaoks võime vajada rohkem andmeid, näiteks teie juhiloa üksikasju.

 • Geograafiline asukoht: näiteks koht, kust soovite sõitu alustada või läheduses asuvate tõukerataste asukoht, kellaaeg, reisi kulg ja lõppsihtkoht.

 • Makseteave, näiteks tasutud summa ja kasutatud maksekaart.

 • Suhtlus- ja kirjavahetuse andmed, näiteks juhul, kui suhtlete meie äpis vestluse kaudu või räägite meie klienditeenindajatega.

 • Seadme piiratud identifitseerimisandmed, näiteks IP-aadress, millele Bolti äpp on installitud.

 • Andmed transporditeenuste kasutamise kohta: näiteks andmed reisi staatuse, aegade ja juhtide hinnang teie käitumise kohta.

 • Suhtlusega seotud andmed kiirsõnumite kaudu otse Bolti äpis (valik „Vestle juhiga“): suhtluse kuupäev ja kellaaeg ning selle sisu.

 • Andmed rendisõidukite andurite kohta. See sisaldab infot nagu sõiduki kiirus, mootorijõud, info sõidustiili kohta (sh äkiline pidurdamine või libisemine) ja sõidukil olevate objektide ning isiku(te) kogukaal ning kaalu muutumine.

 • Muu kasutaja poolt loodud sisu nagu näiteks pildid pargitud rendisõidukist.

 1. Töötlemise eesmärk

Töötleme teie isikuandmeid, et saaksime teile osutada ühte või mitut transporditeenust.

 • Ühendame teid juhiga, aitame teil leida tõukeratta või rentida sõiduki: kogume ja töötleme isikuandmeid reisijate ühendamiseks juhtidega, et teid saaks peale võtta ja kohale toimetada; või näitame teile, kus asuvad lähimad vabad rendisõidukid, näiteks meie autod või tõukerattad. Kiirsõnumeid otse Bolti äpis töödeldakse teenuse ja klienditoe osutamiseks (sh juhi ja sõitja vaheliste vaidluste lahendamiseks), turvalisuse huvides, samuti meie toodete ja teenuste täiustamiseks ning analüüsimiseks.

 • Viime teid sinna, kuhu soovite minna: näitame autojuhtidele sõidu ajal geograafilise asukoha andmeid ja reisijate telefoninumbreid, et korraldada tõhus pealevõtmine ja kohaletoimetamine ning muuta teekond ja marsruut läbipaistvaks. Neid andmeid kogutakse ainult siis, kui Bolti äpp on aktiveeritud. Geograafilise asukoha andmete kogumine peatub pärast Bolti äpi sulgemist. Mõnes riigis ei näe juhid reisijate telefoninumbreid; juht näeb täiesti teistsugust numbrit, mis suunatakse ajutiselt reisija telefoninumbrile, nii et juht ja reisija saavad suhelda.

 • Hoolitseme selle eest, et teie reis kulgeks sujuvalt: kasutame geograafilise asukoha andmeid, et veenduda sihtkohta jõudmises ja lahendada meie teenustega seotud kvaliteediprobleeme. Samuti peame teadma, kuhu soovite renditud sõiduki jätta, et saaksime õigesti arveldada, akusid laadida ja oma sõidukiparki hooldada.

 • Veendume, et äpp on optimaalne: kasutame kontaktandmeid, et teavitada reisijaid ja sõitjaid Bolti äpi uuendustest, et saaksite meie teenuseid kasutada. Samuti kogume piiratud andmeid seadmest, mida kasutate meie interneti-, mobiili- ja telefoniteenustega ühenduse loomiseks ning autentimise ja kontrollimise kaudu teie konto turvalisuse tagamiseks.

 • Veendume, et sõit on teile kõige kiirem, soodsam ja mugavam: geograafilise ala analüüsimiseks kogume andmeid reisijate ja sõitjate marsruutide kohta. See võimaldab meil näiteks anda juhtidele soovitusi kõige tõhusamate marsruutide kohta ja aitab veenduda, et meie rendisõidukid (nt tõukerattad) asuvad klientidele kõige mugavamates asukohtades.

 • Kogume teie makseandmeid: kogume makseandmeid, et töödelda sõidukijuhtide nimel sõitjate tehtud makseid. Samuti töötleme makseandmeid oma rendisõidukite, näiteks autode ja tõukerataste eest.

 • Hoiame ja edendame standardeid: kogume juhi tagasisidest andmeid reisi staatuste, aja ja reisijate hinnangute kohta, et soodustada kasutajate turvalisust, parandada meie tingimuste järgimist ning tagada, et pakume kõigile kvaliteetset ja nauditavat teenust. Klienditoe andmeid ja kirjavahetust kogutakse tagasiside saamiseks ning vaidluste ja teenuse kvaliteediprobleemide lahendamiseks.

 • Hoiame teid kursis: teie nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi kasutatakse teiega suhtlemiseks, näiteks selleks, et teavitada teid reisi lõppemisest, saata teile reisi kinnituslehed ja kviitungid ning teavitada teid olulistest teenuste uudistest, näiteks kui halva ilma tõttu peatame tõukerataste rentimise.

 • Kasutades Bolti rendisõidukeid, töötleme rendisõidukite andurite kaudu kogutud andmeid turvalisuse eesmärkidel, tuvastamaks potentsiaalselt ohtlikku sõidukäitumist ning vajadusel saatmaks andmesubjektile teateid tuvastatud ohtliku käitumise kohta - st kui kaal on võrreldes eelmise sõiduga oluliselt muutunud. Vastaval teatel ei ole andmesubjektile olulisi tagajärgi - eesmärk on tagada ohutu sõiduviis.

 1. Õiguslik alus

Meil on lubatud kasutada isikuandmeid ülalkirjeldatud viisil, kui meil on selleks asjakohane põhjus. Veendume alati, et meil on mõjuv põhjus teie andmete töötlemiseks.

 • Isikuandmeid töödeldakse tavaliselt selleks, et osutada teile Bolti äpi kaudu tellitud teenuseid. See tähendab, et teile lubatud teenuse osutamiseks ja meie tingimuste täitmiseks töötleme teie isikuandmeid nende kohustuste täitmiseks.

 • Muudel asjaoludel töötleme teie isikuandmeid üldjuhul õigustatud huvi alusel. Õigustatud huvide hulka kuuluvad meie ärihuvid, et osutada reisijatele ja partneritele uuenduslikku, isikupärastatud, turvalist ja kasumlikku teenust, välja arvatud juhul, kui muud huvid neid huvisid ületavad. Meie õigustatud huvid hõlmavad ka näiteks pettuslike maksete ja muu pahatahtliku tegevuse uurimist ja tuvastamist, meie võrgustiku ja süsteemide turvalisuse säilitamist ning kahtlustatavatele või reaalsetele kuritegudele reageerimist ja meie teenuste turvalisuse tagamise funktsioonide rakendamist ja säilitamist.

Võime aeg-ajalt tugineda muudele õiguslikele alustele, kui:

 • on vaja täita juriidilist kohustust, näiteks andmete töötlemine, kui seadus seda nõuab, sealhulgas näiteks juhul, kui esitatakse kehtiv õiguslik taotlus avaldada isikuandmeid kolmandale isikule, näiteks kohtule või järelevalveasutusele;

 • on vaja kaitsta teie või teiste elulisi huve, näiteks hädaolukorras või otsese ohu korral elule;

 • kui olete andnud meile selge nõusoleku muul eesmärgil, millest teid on täielikult teavitatud.

Riikides, kus õigustatud huvi ei ole Bolti töötlemistoimingute jaoks seaduslik alus (nt Nigeerias), tugineb Bolt selle asemel ülalnimetatud muule kehtivale õiguslikule alusele. Kui otsustate meile isikuandmeid mitte anda, võib see takistada meil teiega sõlmitud lepingu täitmist või seaduses ette nähtud toimingute tegemist. Samuti võib see tähendada seda, et me ei saa teie kontot hallata. Näiteks kogume ja töötleme teie Bolti äpi installimise ja kasutamise käigus esitatud isikuandmeid. Äpi kaudu geograafilise asukoha andmete jagamisest keeldumine tähendab, et me ei saa suunata juhti teie pealevõtmiseks teie asukohta ega näidata teile rentimiseks läheduses asuvaid sõidukeid. Samuti ei saa me täita oma kohustusi teie ees muudel asjaoludel, näiteks kui keeldute oma konto õigsuse tagamiseks identiteedi kontrollimisest, võidakse konto pettuse vältimiseks peatada või blokeerida.

 1. Vastuvõtjad

Teeme koostööd ainult usaldusväärsete partnerite ja ametiasutustega. Jagame andmeid ainult siis, kui selleks on asjakohane põhjus. Piirame andmete jagamist ainult vajalike andmetega. Me ei müü teie isikuandmeid.

 • Reisija isikuandmeid avalikustatakse juhtidele ainult siis, kui nad Bolti äpis konkreetset sõitu alustavad. Sellisel juhul näeb juht reisija nime, telefoninumbrit (mõnes riigis on see varjatud) ja geograafilise asukoha andmeid.

 • Pärast transporditeenuse osutamist jäävad reisija nimi ja telefoninumber (mõnes riigis on see varjatud) juhile nähtavaks 24–48 tunni jooksul. See on juhtidele vajalik, et lahendada reisijaga seotud probleeme, näiteks toimetada teile tagasi mõni autosse jäänud ese.

 • Reisijate tagasiside sõiduteenuse kvaliteedi kohta on anonüümne. Teie hinnang jääb teie ja Bolti vahele.

 • Olenevalt reisija asukohast võidakse isikuandmeid avaldada Bolt Operations OÜ kontserni ettevõtetele ja partneritele (kohalikud tütarettevõtted, esindajad, sidusettevõtted, agendid jne). Bolt Operations OÜ kontserni ettevõtted ja partnerid töötlevad isikuandmeid sama rangetel tingimustel, mis on kehtestatud siinses privaatsusteatises. Lisateavet saate lugeda oma riigi lehelt.

 • Mõnel juhul oleme juriidiliselt kohustatud jagama teavet väliste vastuvõtjatega. Näiteks kohtumääruse alusel või kui teeme kaebuste lahendamisel või uurimistegevuse käigus koostööd andmekaitse järelevalveasutusega. Samuti võime vastata päringutele, näiteks õiguskaitseorganite päringutele, kui leiame heas usus, et vastus on selle jurisdiktsiooni seadusega nõutud või toetab avalikku huvi, mõjutab selle jurisdiktsiooni kasutajaid ja on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega. Igal juhul veendume alati, et meil on seaduslik alus teabe jagamiseks, ja tagame, et dokumenteerime oma otsuse.

 1. Turvalisus ja juurdepääs
 • Kõik meie teenuste osutamise käigus kogutud isikuandmed edastatakse ja salvestatakse ettevõtete Zone Media Ltd. ja/või Amazon Web Services, Inc. andmekeskustesse, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil. Isikuandmetele on juurdepääs ainult Bolt Operations OÜ kontserni ettevõtete ja partnerite volitatud töötajatel ning neil on juurdepääs andmetele ainult teenuste kasutamisega seotud probleemide (sh transporditeenustega seotud vaidluste) lahendamiseks.

 • Bolt Operations OÜ kontserni ettevõtetel ja partneritel on juurdepääs isikuandmetele konkreetses riigis klienditoe pakkumiseks vajalikul määral.

 • Meie uurimis- ja teaduseesmärkide jaoks muudetakse kõik andmed (nt geograafilise asukoha hulgiandmed) anonüümseks, nii et teid ei ole võimalik kuidagi tuvastada.

 1. Teie õigused ja kontrollivõimalused

Soovime, et teil oleks võimalus oma andmeid kontrollida. Bolt pakub teile äpi kaudu kontrollivõimalusi, mille abil saate vaadata oma isikuandmeid, sealhulgas oma profiiliandmeid ja reiside ajalugu. Samuti pakume veebisaidil äpisiseseid seadeid, nagu turundussoovitused ja läbipaistev küpsistega nõusoleku kontroll.

Teie õigus tutvuda andmetega

 • Saate oma isikuandmetega tutvuda Bolti äpi kaudu. Teil on õigus küsida meilt oma isikuandmete koopiat. Erandjuhtudel, näiteks kui peame teiste õigusi tasakaalustama, võib juhtuda, et te ei pruugi alati saada kogu meie töödeldavat teavet.

Teie õigus andmete parandamisele

 • Saate oma isikuandmetega tutvuda ja neid ajakohastada Bolti äpi kaudu. Teil on õigus paluda meil parandada teavet, mis on teie arvates ebaõige. Samuti on teil õigus paluda meil täiendada teavet, mis on teie arvates puudulik.

Teie õigus andmete kustutamisele Teil on õigus teatud asjaoludel paluda meil kustutada teie isikuandmed.

Teie õigus töötlemise piiramisele

 • Teil on õigus teatud asjaoludel paluda meil piirata oma isikuandmete töötlemist. See tähendab, et teie andmeid saab kasutada ainult kindlatel eesmärkidel, näiteks juriidiliste nõuete või juriidiliste õiguste kasutamiseks.

Teie õigus esitada töötlemisele vastuväiteid

 • Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, kui töötleme teie andmeid oma õigustatud huvides, ning esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, mis hõlmab automatiseeritud töötlemist või profileerimist, millel on oluline mõju teie õigustele ja mis nõuab inimsekkumist. Samuti on teil õigus nõuda selgitust tehtud automatiseeritud otsuse loogika kohta.

Teie õigus andmete ülekandmisele

 • Teil on õigus paluda, et me edastaksime teie antud teabe ühelt organisatsioonilt teisele või annaksime selle teatud tingimustel teile. See kehtib ainult andmete kohta, mille olete meile andnud.

 • Otse Bolti äpi sõnumites olevate kiirsõnumite andmete säilitustähtaeg on 90 päeva, välja arvatud juhul, kui sõnumid on seotud teatatud juhtumiga – sel juhul säilitame neid 6 kuud.

 1. Andmete säilitamine

Bolt säilitab kasutajaandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. See tähendab, et säilitame erinevaid andmekategooriaid erineva aja jooksul olenevalt andmete tüübist, nendega seotud transporditeenusest ja eesmärkidest, milleks me andmeid kogusime.

 • Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teil on aktiivne reisijakonto. Kui teie konto suletakse, siis isikuandmed kustutatakse (kooskõlas meie andmete säilitamise graafiku ja reeglitega), välja arvatud juhul, kui need andmed on endiselt vajalikud juriidiliste kohustuste täitmiseks või raamatupidamise, vaidluste lahendamise või pettuste vältimise eesmärgil.

 • Finantsandmeid reisijatele osutatavate transporditeenuste kohta säilitatakse kolm aastat pärast viimast reisi. Muude raamatupidamiseesmärkide jaoks vajalikke andmeid säilitatakse seitse aastat pärast viimast reisi.

 • Kuriteo kahtluse, pettuse või valeandmete esitamise korral säilitatakse andmeid senikaua kuni neid on vaja ettevõtte siseste, õiguslike ja regulatiivsete tingimuste täitmiseks.

 • Maksevaidluste korral säilitatakse andmeid kuni nõude rahuldamiseni või selliste nõuete aegumiskuupäevani.

 • Reisiajaloo andmeid ja transporditeenuste kasutamise andmeid säilitatakse kolm aastat, seejärel muudetakse need anonüümseks.

 • Andmeid rendisõidukite andurite kohta säilitatakse 6 kuud.

Palun pange tähele, et Bolti äpi teie seadmest eemaldamine ei too kaasa teie isikuandmete kustutamist. Kui Bolti äppi ei ole kolme aasta jooksul kasutatud, võtame teiega ühendust ja palume teil kinnitada, kas soovite oma konto edaspidiseks kasutamiseks aktiivsena hoida. Kui mõistliku aja jooksul vastust ei laeku, suletakse konto ja isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui selliseid andmeid on vaja siinses privaatsusteatises eespool nimetatud eesmärkidel.

 1. Otseturundus
 • Võime saata teie e-posti aadressile ja/või telefoninumbrile otseturundussõnumeid, kui olete selleks loa andnud, või mittesiduva valiku alusel. Võime otseturundussõnumeid isikupärastada, kasutades teavet selle kohta, kuidas te Bolti teenuseid kasutate (näiteks kui tihti te Bolti äppi kasutate), ja teie transpordieelistuste andmeid.

 • Kui te ei soovi enam otseturundussõnumeid saada, klõpsake meie e-kirjade jaluses olevat linki „Tühista tellimus“ või loobuge Bolti äpi profiiliosas toodud võimaluse kaudu. Lihtne!

 1. Automatiseeritud otsuste tegemine

Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist hoiatuste väljastamisel ja sõiduteenuste peatamise rakendamisel. Automatiseeritud otsuste tegemise kasutamine tekitab vähem vigu ning on tõhusam ja turvalisem kui meie töötajate kasutamine. Hoiatuse või peatamise vajaduse hindamisel võetakse arvesse teie transporditeenuste kasutamise andmeid (andmed reisi staatuse kohta, sh tühistamised ja mitteilmumised ning andmed teie käitumise kohta, mida hindavad autojuhid). Automatiseeritud otsuste tegemise kohta saate lisateavet siit. Sõiduteenuse peatamine kehtib 6 kuud. Pärast seda taastatakse juurdepääs sõiduteenuse kasutamisele.

Kaebuste lahendamiseks võime kasutada ka automatiseeritud otsuste tegemist. Me võime kasutada teavet kaebuste kohta, mille esitate meie klienditoe meeskonnale vestlusfunktsiooni kaudu. Teie kaebustega seotud teavet võidakse kasutada automatiseeritud vastuse genereerimiseks, mida klienditoe töötaja hindab lõpliku otsuse tegemisel.

Iga ülaltoodud automatiseeritud otsuse korral on teil õigus nõuda, et otsuse vaatab üle inimene; esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele automatiseeritud otsuste tegemise eesmärgil, nagu on sätestatud jaotises „Teie õigused seoses teie isikuandmetega”; väljendada oma arvamust ning vaidlustada otsuse tulemus.

Pange tähele, et õigusele esitada vastuväiteid automatiseeritud otsuste tegemisele võivad kehtida teatud erandid ja piirangud kooskõlas kohaldatavate seaduste ja määrustega. Anname teile selget teavet teie õiguste kasutamise tagajärgede ja automatiseeritud otsuste vaidlustamisega seotud protsesside kohta.

 1. Vaidluste lahendamine
 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse esmajoones klienditoe kaudu (info@bolt.eu). Teil on õigus võtta ühendust Bolti andmekaitseametnikuga (privacy@bolt.eu).

 • Meie järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee).

 1. Privaatsusteatise täiustamine

Loodame, et see privaatsusteatis on lihtsasti mõistetav.

Andmekaitseseadused on olulised. Need tugevdavad reegleid ja suurendavad teie andmetega seotud õigusi. Paljud neist reeglitest võivad tunduda keerulised, kuid enamik järgib tervet mõistust. Võtame teie andmetega seotud kohustusi tõsiselt. Bolt teeb ka edaspidi sellesse privaatsusteatisse muudatusi, sest see on osa meie kohustusest kaitsta teie privaatsust ja tagada teile veelgi suurem läbipaistvus.

Lisateavet saate kohalikest reisijate üldtingimustest.

Allalaadimiseks skanni

Ainult üks samm veel

Rakenduse allalaadimiseks skanni seda QR-koodi oma telefoni kaameraga.