Reklaamikampaania üldtingimused: Autojuhid

Need on reklaamikampaania üldtingimused, mis kehtivad kõigile reklaamikampaaniatele või pakkumistele, mis Bolti autojuhtide jaoks korraldatakse. Enne kampaaniast osavõtmist palume võtta aega ja tingimused läbi lugeda, sest need reguleerivad:

 • kuidas kvalifitseeruda reklaamikampaaniast/pakkumisest osa võtma;
 • kuidas Bolt võimaldab Sulle asjakohaseid soodustusi;
 • kuidas saab Bolt peatada või tühistada reklaamikampaaniaid/pakkumisi;
 • mis juhtudel võib Bolt keelduda võimaldamast Sulle reklaamikampaaniat/pakkumist või teisi soodustusi.

Kui pole öeldud teisiti, on kõik suurtähtedega kirjutatud tingimused sama tähendusega kui Bolt Üldtingimused Juhtidele.

1.Millal need reklaamikampaania üldtingimused kehtivad?

 • Need tingimused kehtivad iga kord, kui osaled Bolti reklaamipakkumises või kampaanias.
 • Tingimusi ja muid konkreetse kampaaniapakkumisega seotud nõudmiseid tutvustatakse Sulle e-posti teel, rakenduses Bolt Driver või mõnel muul viisil, mida Bolt sobivaks peab.
 • Selleks, et kvalifitseeruda osalema reklaamikampaanias/pakkumises, pead vastama konkreetse kampaania/pakkumise tingimustele ning täitma nii reklaamikampaania üldtingimusi kui ka kõiki kohaldatavaid nõudmisi autojuhile.

2.Kuidas võib Bolt kampaaniaid/pakkumisi peatada või lõpetada?

 • Bolt võib peatada iga reklaamikampaania/pakkumise kuni edasiste korraldusteni või selle lõpetada igal ajal, kui on täidetud järgmised tingimused:
 • Sa pole veel täitnud kõiki konkreetse reklaamikampaania/pakkumise tingimusi; ja
 • reklaamikampaania/pakkumise peatamisest või lõpetamisest on sulle teada antud e-posti teel, Bolt Driveri rakenduse kaudu või mõnel muul viisil, mida Bolt sobivaks peab.

3.Pettused ja muud ebatavalised tegevused

 • Bolt võib peatada Sulle reklaamikampaania/pakkumisega seotud soodustuste pakkumise, mis tuleneb potentsiaalse pettuse või ebatavalise tegevuse uurimisest.
 • Bolt võib otsekohe ja ilma eelneva hoiatuseta peatada kogu reklaamikampaania/pakkumise või Sind sellest välja arvata, kui tuvastatakse pettus või muu ebatavaline tegevus.
 • Pettus: kõik katsed petta Bolti platvormi, teisi Bolti kasutajaid või kolmandaid osapooli (näiteks makseteenuste pakkujaid, kaardi väljastajaid jne). See võib hõlmata võltssõitude tekitamist, omavolilist maksevahendi kasutamist, varem kokkulepitud sõitusid, hinnamanipulatsioone jne.
 • Ebatavaline tegevus: ükskõik mis ebatüüpiline tegevus Bolti platvormil. Muuhulgas hõlmab see ise tehtud tellimusi, mitut järjestikust sõitu sama reisijaga (sama makseseadme või -vahendiga), üleliigset sooduskoodide kasutamist, ebatavalisi sõitusid (näiteks liiga palju sõite, mis algavad samast asukohast, või liiga palju sõite, mis on ebatavaliselt pikad või lühikesed aja või vahemaa poolest); ebatavaliselt palju sõite, kus esineb makseprobleeme (tagasimaksed, maksevahendi tõrked jne).

4.Reklaamikampaania/pakkumise soodustused

 • Bolt võimaldab tavaliselt Sulle Bolt Fee soodustusi, kui reklaamikampaania/pakkumise tingimused ei sätesta teisiti.
 • Juhul kui pakume Bolt Fee soodustust, rakendatakse seda järgmise Bolt Fee makseperioodi kohta kohe pärast reklaamikampaania/pakkumise lõppu või pärast seda, kui autojuht täidab reklaamikampaania/pakkumise tingimused või muud kehtivusperioodiga kampaania/pakkumise tingimused.
 • Bolti reklaamikampaania/pakkumise soodustuse saamiseks peab juhil olema aktiivne Bolti autojuhi konto kehtivate makseandmetega.
 • Kui pole sätestatud teisiti, on kõik reklaamikampaania/pakkumise soodustused ühele autojuhile saadaval vaid üks kord.

5.Üldiste kampaaniatingimuste muudatused

 • Bolt võib igal ajal ilma eelneva hoiatuseta neid üldiseid kampaaniatingimusi muuta.
 • Muutused kehtivad otsekohe kõikidele reklaamikampaaniatele/pakkumistele, millest Sa osa võtad.
 • Kõik üldiste kampaaniatingimuste muudatused ei rakendu käimasolevate reklaamikampaaniatele/pakkumistele, milles Sa oled juba osalejaks registreerunud, selleks ajaks, kui muudatused tehakse.

6.Muud olulised tingimused

 • Kõiki teisi meievahelisi suhteid, mis tulenevad Bolti reklaamikampaaniatest/pakkumistest, reguleerib dokument „Nõudmised autojuhile“.
 • Kui nende üldiste kampaaniatingimuste ja dokumendi „Nõudmised autojuhile“ vahel on vasturääkivusi, on need tingimused ülimuslikud.
 • Kui on vasturääkivusi üldiste kampaaniatingimuste ja konkreetse reklaamikampaania/pakkumise tingimuste vahel, on ülimuslikud viimased.

Allalaadimiseks skanni

Ainult üks samm veel

Rakenduse allalaadimiseks skanni seda QR-koodi oma telefoni kaameraga.