Bolt rakenduse kasutustingimused

Jõustunud 19.06.2020

Bolt on veebis toimiv taksosõidu tellimise rakendus, mille abil vahendatakse taksotellimise soove rakendusekasutajate ja Bolt süsteemiga liitunud taksosõiduteenuse pakkujatele vahe. Bolt rakenduse õiguste omajaks ja teenuse pakkujaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing Bolt Technology OÜ (registrikood 12417834). Bolt on seejuures infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta ise taksosõiduteenuseid ning ei vastuta ühelgi viisil taksosõiduteenuse pakkujate ja tellijate vahel sõlmitud lepingute täitmise eest.

1. Bolt rakenduse kasutamine

1.1 Bolt rakenduse kasutamiseks peab installeerima tarkvara ning registreerima kasutajakonto. Bolt rakenduse installeerimisel seostakse Bolt teenuse kasutaja mobiiltelefoni number kasutajakontoga ning lisatakse andmebaasi.

1.2 Taksosõiduteenuse osutamiseks sõlmib taksosõiduteenuse pakkuja taksosõiduteenuse tellijaga otse lepingu Bolt rakenduse kaudu.

1.3 Bolt rakendust kasutades saab kasutaja valida, kas soovib tasuda taksosõidu eest taksojuhile või siis kasutada Bolt krediitkaardi- või mobiilimakset.

1.4 Teave taksosõidu eeldatava hinna kohta esitatakse Bolt rakenduse kasutajale Bolt rakenduse kaudu enne tellimuse tegemist. Eeldatav hind ei kohaldu, kui Bolt rakenduse kasutaja või inimesed, kelle jaoks taksosõit telliti, muudavad sõidu ajal sihtkohta, sõit võtab oluliselt kauem kui eelnevalt hinnatud tulenevalt liiklusest või muudest asjaoludest, või kui muud ootamatud asjaolud sõiduga seotud detaile oluliselt mõjutavad (nt kasutatakse teed, mille kasutamisele kohalduvad teemaksud).

2. Bolt krediitkaardi- ja mobiilimakse tingimused

2.1 Bolt rakenduse kasutaja saab tasuda taksosõidu eest krediitkaardimaksega, mille jaoks peab eelnevalt aktiveerima rakenduses krediitkaardi andmed ning nõustuma Bolt kasutustingimustega.

2.2 Mobiilimakseid saab teha Bolt rakenduse kasutaja, kellel on sõlmitud mobiilimakse leping.

2.3 Krediitkaardi- ja mobiilimakset tehes on tasu saajaks Bolt Technology OÜ, kes tasub saadud tasud edasi taksosõiduteenuse pakkujatele.

2.4 Krediitkaardi- või mobiilimakset tehes lisandub teenusetasu iga taksosõidu tellimuse kohta. Nimetatud teenustasu sisaldab maksete vahendustasusid, sh Visa / MasterCard teenustasusid. Teenustasu suurus on kuvatud mobiilirakenduses. Juhul kui mobiilimakse vahendaja kehtestab maksetehingu teenuse kasutamise tasu, mille peavad tasuma taksoteenuse tellijad eraldi, siis ei sisaldu nimetatud tasud Bolt krediitkaardi- ja mobiilimakset tasus.

2.5 Krediitkaardimaksete vahendamine Bolt rakenduses toimub ADYEN BV kaudu ning juhindub järgmistest tingimustest https://www.adyen.com/home/support/manuals Terms & Conditions.

2.6 Bolt vastutab krediitkaardimaksete toimimise eest ning pakub kaardiomanikule tuge probleemide lahendamisel. Samuti toimub krediitkaardi- või mobiilimaksete vaidluste lahendamine Bolt vahendusel. Bolt krediitkaardi- või mobiilimaksete tugiteenuse kontakt on: info@bolt.eu. E-kirjaga laekunud pöördumisele vastatakse ühe tööpäeva jooksul. Bolt lahendab kõik krediitkaardi- või mobiilimaksetega seotud kaebused ja avaldused kahe tööpäeva jooksul.

2.7 Bolt käitub krediitkaardi- või mobiilimakset pakkudes taksoteenuse pakkujate majandusagendina vahendades Bolt rakenduses tehtavaid makseid. Iga taksoteenuse pakkuja on volitanud Bolt'i kui majandusagenti seoses taksoteenuse pakkuja ja kasutaja vahel sõlmitavate reisijaveolepingute vahendamisega, sealhulgas volitaja nimel taksoteenuse kasutajatelt makseid vastu võtma ning edastama saadud vahendid taksoteenuse pakkujale. Taksoteenuse kasutaja kohustus taksoteenuse pakkuja ees loetakse täidetud hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks Bolt pangakontole. Bolt ei ole taksoteenuse tellija maksekäsundi täitja.

3. Takso tellimine ja loobumine

3.1 Juhul kui Bolt rakenduse kasutaja tellib takso ning taksojuht on kinnitanud teenuse vastuvõtmise, siis loetakse seda takso tellimiseks.

3.2 Tellitud takso kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus taksojuht on teavitanud tellimuse vastuvõtmisest ning Bolt rakenduse kasutaja loobub peale vastava teate saamist taksosõidu teenusest.

3.3 Tellitud takso kasutamisest loobumiseks loetakse samuti olukorda, kus Bolt rakenduse kasutaja või inimesed, kelle jaoks taksosõit telliti, ei ilmu taksosse Bolt rakenduses määratud ajalimiidi jooksul alates ajast, millal taksojuht teavitas takso saabumisest sihtkohta.

3.4 Taksosõidust loobumisel peab Bolt rakenduse kasutaja tasuma tühistamistasu. Tühistamistasu ei pea tasuma, kui taksosõidust loobumisest teavitamine jääb Bolt rakenduses määratud ajalimiidi sisse.

3.5 Meil on õigus tühistada rakenduse kasutamise õigus juhul kui kasutaja on loobunud ööpäevas kolmel järjestikusel korral tellitud takso kasutamisest. Sellisel juhul teavitab rakendus kasutajat tühistamise kordadest ning peale kolmandat loobumist tühistab Bolt kasutuse õiguse. Bolt kasutamise õiguse võib tühistada kuni kuueks kuuks. Seejärel saab kasutaja aktiveerida uuesti oma kasutajakonto.

4. Bolt rakenduse kasutamise tingimused

4.1 Bolt on mobiilirakendus, mis võimaldab soovijatel leida sobiv taksosõiduteenuse pakkuja kasutades geograafilise asukoha andmeid.

4.2 Bolt rakenduse kasutamine toimub Bolt Technology OÜ poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on taksosõiduteenuse tellijale tasuta. Juhul kui tarkvaras on puudused, siis me kõrvaldame need esimesel võimalusel, kuid palun arvestage, et rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning me ei saa garanteerida, et rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta me kahjude eest, mis tekib seoses sellega, et Bolt rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul kui taksoteenuse tellija rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.

4.3 Kuna Bolt rakendus on kommunikatsioonivahend taksosõidu tellija ja taksosõiduteenuse pakkuja vahel, siis sellest tulenevalt ei saa Bolt mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest. Seetõttu ei saa me tagada seda, et Bolt kaudu toimunud taksosõit toimub alati korrektselt ja puudusteta.

4.4 Bolt rakendus ei ole taksoveo pakkumine ning Bolt rakenduse kaudu ei korraldata veoteenuse osutamist. Samuti ei ole tegemist agenditeenusega leidmaks taksoveo pakkujatele kliente.

4.5 Bolt rakenduse tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.

4.6 Boltil on õigus ühepoolselt ajutiselt või alaliselt peatada kasutaja poolt Bolti rakenduse kasutamine kui kasutaja rikub mistahes käesolevaid Bolt rakenduse kasutustingimusi või Bolt peab seda vajalikuks Bolti maine või juhtide turvalisuse kaitsmiseks.

5. Bolt kontot registreerides nõustute järgmiste tingimustega:

5.1 Bolt-il on õigus lisada rakenduse kasutaja isikuandmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid taksosõiduteenuse pakkujatele vastavalt privaatsustingimustele (https://bolt.eu/et/privaatsus/).

5.2 Bolt-il on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel.

5.3 Bolt võib edastada isiku- ja pangaandmeid krediitkaardi- ja mobiilimaksete vahendajatele

6. Bolt rakenduse kasutamise hea tava

6.1 Kuna Bolt ei ole taksoveo pakkuja ega vahendaja, siis me ei saa mõjutada taksoteenuse kvaliteeti. Taksosõidu puuduste ja kvaliteediga seonduvad probleemid tuleb lahendada vastavalt taksoveo pakkuja või taksoveo üle järelevalvet teostava ameti reeglitele.

6.2 Bolt soovib kaasa aidata sellele, et taksosõidu kvaliteet paraneks. Seetõttu palume täita Bolt rakenduses tagasiside vorm. Selle kaudu saame me teha taksosõidu pakkujatele ettepanekuid teenuse kvaliteedi parandamiseks.

6.3 Me ootame Bolt rakenduse kasutajalt, et nad kasutavad rakendust heatahtlikult ning on taksojuhtide suhtes viisakad. Kui sa põhjustad Bolt rakendust kasutades taksosõidu pakkumiseks kasutatud sõidukile kahju (nt plekid, hais) on taksoveo pakkujal õigus nõuda sinult leppetrahvi tasumist kuni 50 euro ulatuses ning kahju hüvitamist ulatuses, mis ületab leppetrahvi summat. Kui sa leppetrahvi ei tasu või kahju ei hüvita, on Bolt'il õigus nõuda seda taksosõidu pakkuja eest.

6.4 Bolt annab endast parima, et Bolt rakendust kasutaksid ausad, oma ametist ja klientidest lugu pidavad taksojuhid. Samas ei saa me kuidagi tagada seda, et Bolt rakenduse vahendusel leitud taksojuht osutuks alati kõigile neile tunnustele vastavaks. Juhul kui saate ebameeldiva taksosõidu osaliseks, siis teavitage sellest taksoveoteenuse pakkujat või järelevalveasutust.