Kuljettajien tietosuojaseloste

Bolt Operations OÜ (yritysrekisterinumero 12417834), joka sijaitsee osoitteessa Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Viron tasavalta, on kuljettajien henkilötietojen rekisterinpitäjä ja on nimittänyt tietosuojavastaavan(privacy@bolt.eu).

Termi ”me” viittaa Bolt Operations OÜ:öön. Se on yksityinen osakeyhtiö, joka on perustettu ja rekisteröity Viron tasavallan lakien mukaisesti ja jonka yritysrekisteritunnus on 14532901.

1. Käsittelemämme henkilötiedot

 • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asuinpaikka.
 • Kuljettajien ja ajoreittien maantieteellinen paikannus.
 • Ajoneuvoja koskevat tiedot (mukaan lukien rekisterinumero).
 • Kuljettajan tehokkuus ja luokitukset.
 • Ajokortti, valokuva, ammatti ja henkilöllisyysasiakirjat.
 • Rikostuomioita ja rikoksia koskevat tiedot. Kuljetuspalvelujen tarjoamiseen liittyviä taloudellisia tietoja ei pidetä henkilötietoina, koska kuljettajat tarjoavat palveluja taloudellisen ja ammatillisen toiminnan yhteydessä.
 • Tiedot, jotka liittyvät pikaviestien välityksellä tapahtuvaan viestintään suoraan Bolt-sovelluksessa (”Lähetä viesti” -toiminto): viestinnän päivämäärä ja kellonaika sekä sen sisältö.
 • Sovellettavan lain edellyttämät tiedot verotusta varten: kuten verovelvollisen tunnus, ALV-tunnus, syntymäpaikka, pankki tunnus, tiedot kustakin jäsenvaltiosta, jossa asut.

2. Käsittelyn tarkoitukset

 • Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme yhdistää matkustajat ja kuljettajat ja auttaa heitä liikkumaan kaupungeissa tehokkaammin.
 • Geopaikannusta ja ajoreittejä käsitellään maantieteellisen alueen analysoimiseksi ja ehdotusten antamiseksi kuljettajille. Jos et halua paljastaa sijaintiasi matkustajille, sinun on suljettava Bolt-sovellus tai ilmoitettava Bolt-sovelluksessa, että olet offline-tilassa etkä tällä hetkellä tarjoa kuljetuspalveluja.
 • Ajokorttia, ammattia, henkilöllisyysasiakirjoja sekä rikostuomioita ja rikoksia käsitellään voidaksemme määritellä, onko kuljettaja lain vaatimusten mukainen ja soveltuuko hän kuljettajan ammatin harjoittamiseen.
 • Bolt-sovellus näyttää kuljettajan kuvan, nimen ja ajoneuvon tiedot, jotta matkustajat voisivat tunnistaa kuljettajan ja ajoneuvon.
 • Saat Bolt-kuljettajaportaalista yhteenvetoja, jotka sisältävät tehokkuutesi ja luokituksesi kuljettajana. Kuljettajaa koskevat yhteenvedot ja luokitukset ovat välttämättömiä, jotta matkustajille voidaan tarjota luotettavia palveluja.
 • Henkilötietoja, jotka liittyvät suoraan Bolt-sovelluksen pikaviesteihin, käsitellään palvelun ja asiakastuen tarjoamiseksi (mukaan lukien kuljettajan ja kuljettajan välisten riitojen ratkaiseminen), turvallisuussyistä sekä tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseksi ja analysointia varten.
 • Keräämme ja käytämme tietoja kuljettajan sitoutumisesta ja vuorovaikutuksesta markkinoilla sekä heidän arvioinneistaan ​​(mukaan lukien kuljettajapisteesi) edistääksemme käyttäjien turvallisuutta, varmistaaksemme, että noudatat kuljettajaehtoja ja varmistaaksemme, että tarjoamme laadukasta ja nautittavaa palvelua kaikille. Jos kuljettajapisteesi putoaa tietyn kynnyksen alapuolelle, voimme lähettää sinulle ilmoituksen tai pyytää esimerkiksi tiivistämään lisäohjeita. Jos pisteesi laskee edelleen, Bolt-alustalle pääsy estetään väliaikaisesti; Bolt-tiimi tarkistaa tilisi ja joko poistaa jäädytyksen tai jatkaa sitä 12 kuukaudella. Voit valittaa kaikista tilisi jäädyttämispäätöksistä. Lisätietoja tilin jäädyttämispäätöksestä valittamisesta on Driver Score -kohtaisissa usein kysytyissä kysymyksissämme

3. Oikeusperusta

 • Henkilötietoja käsitellään kuljettajan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Boltin palvelujen käytön edellytyksenä on kuljettajan tunnistus- ja paikkatietojen käsittely.
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä oikeutetun edun perusteella petollisten maksujen tutkimiseksi ja havaitsemiseksi.
 • Rikostuomioita ja rikoksia koskevia tietoja käsitellään oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.

4. Maksun saajat

 • Henkilötietojasi luovutetaan vain matkustajille, joiden tilauksen olet hyväksynyt. Matkustajat näkevät kuljettajan nimen, ajoneuvon, puhelinnumeron, valokuvan ja sijainnin. Matkustajat näkevät kuitissa myös kuljettajan henkilötiedot.
 • Henkilötietoja voidaan kuljettajan sijainnista riippuen luovuttaa Boltin paikallisille tytäryhtiöille, edustajille, tytäryhtiöille, asiamiehille jne. Henkilötietoja käsitellään samoilla ehdoilla kuin tässä tietosuojailmoituksessa on ilmoitettu.
 • Saatamme luovuttaa tietoja oikeuden määräyksien perusteella tai silloin, kun teemme yhteistyötä tietosuojavalvontaviranomaisen kanssa valitusten tai tutkimusten käsittelyssä. Voimme myös jakaa henkilötietojasi lainvalvontaviranomaisille tai muille viranomaisille (kuten veroviranomaisille), mukaan lukien vastaaminen pyyntöihin, kun tiedot ovat lain edellyttämiä tai yleisen edun mukaisia ​​tehtäviä edistäviä. Kaikissa skenaarioissa varmistamme aina, että meillä on laillinen perusta tietojen jakamiseen, ja varmistamme, että dokumentoimme päätöksemme.

5. Turvallisuus ja käyttöoikeus

 • Palvelujen tarjoamisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot siirretään ja tallennetaan Zone Media LTD:n ja/tai Amazon Web Services, Inc:n datakeskuksiin, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella. Vain Bolt-konsernin yritysten ja yhteistyökumppaneiden valtuutetuilla työntekijöillä on henkilötietojen käyttöoikeus, ja he voivat käyttää tietoja ainoastaan palvelujen käyttöön liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi (mukaan lukien kuljetuspalveluja koskevat riidat).
 • Bolt-konsernin yritykset ja yhteistyökumppanit voivat nähdä henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeen asiakastuen tarjoamiseksi kyseisessä maassa, katso lisää https://bolt.eu/cities/.

6. Matkustajien henkilötietojen käsittely

 • Et saa käsitellä matkustajien henkilötietoja ilman meidän lupaamme. Et saa ottaa yhteyttä matkustajiin tai kerätä, tallentaa, säilyttää, antaa käyttöoikeutta, käyttää tai ristiinkäyttää matkustajan antamia tai Bolt-sovelluksen kautta saatavissa olevia henkilötietoja muuhun kuin kuljetuspalvelujen suorittamiseen.
 • Sinun on noudatettava matkustajien henkilötietojen käsittelyä koskevia sääntöjä ja ehtoja, jotka on esitetty matkustajien tietosuojailmoituksessa (https://www.bolt.eu/legal/). Jos rikot matkustajien henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia, voimme sulkea kuljettajatilisi ja vaatia sinulta vahingonkorvauksia.

7. Tietojen käytettävyys, korjaaminen, säilyttäminen, poistaminen ja siirrettävyys

 • Henkilötietoja voi tarkastella ja korjata Bolt Driver Portalissa.
 • Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin sinulla on aktiivinen kuljettajatili. Jos tilisi suljetaan, henkilötietojasi säilytetään vielä 3 vuoden ajan.
 • Kirjanpitoa varten tarvittavia tietoja säilytetään 7 vuotta.
 • Jos epäillään rikosta, petosta tai väärien tietojen antamista, tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen sisäisten, oikeudellisten ja sääntelyvaatimusten mukaisesti.
 • Tietoja säilytetään riitatapauksissa, kunnes vaatimus on täytetty tai kunnes vaatimuksen voimassaolo päättyy.
 • Vastaamme sähköpostitse lähetettyyn henkilötietojen poisto- ja siirtopyyntöön kuukauden kuluessa ja ilmoitamme tietojen poisto- ja siirtoajan.
 • Pikaviestitietojen säilytysaika suoraan Bolt-sovelluksen viesteissä on 90 päivää lukuun ottamatta tapauksia, joissa viestit liittyvät raportoituun tapaukseen – siinä tapauksessa säilytämme niitä 6 kuukautta.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat ratkaistaan asiakastuen kautta (info@bolt.eu) tai ottamalla yhteyttä Boltin tietosuojavastaavaan (privacy@bolt.eu).
 • Valvontaviranomainen on Viron tietosuojavaltuutettu www.aki.ee), johon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse info@aki.ee.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.12.2022

Skannaa lataaksesi

Melkein valmis!

Skannaa QR-koodi puhelimesi kameralla ladataksesi sovelluksen.