Yleiset ehdot kuljettajille (voimassa 01.01.2023 alkaen)

Näissä yleisissä ehdoissa esitetään tärkeimmät Bolt-palveluiden käyttöön sovellettavat ja niitä säätelevät ehdot. Jotta voit tarjota kuljetuspalveluja Bolt Platformin kautta, sinun on hyväksyttävä alla esitetyt ehdot.

1. MÄÄRITELMÄT

1.1. Bolt (myös "me", "meidän" tai "meitä") – Bolt Operations OÜ on Viron tasavallan lakien mukaan perustettu ja rekisteröity yksityinen osakeyhtiö, jonka yritysrekisteröintitunnus on 14532901, rekisteröity toimipaikka osoitteessa Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Viron tasavalta, tai muu Bolt-konserniin kuuluva yritys tai yhteistyökumppani, jos Bolt Operations OÜ ei tarjoa Boltin palveluja. Luettelo Bolt-konsernin yrityksistä ja yhteistyökumppaneista on saatavilla osoitteessa https://bolt.eu/cities/.

1.2. Bolt-palvelut – Boltin tarjoamat palvelut, mukaan lukien Bolt-sovelluksen, Bolt Platformin, sovelluksen sisäisen maksamisen, asiakastuen, kuljettajan ja matkustajan välisen viestinnän ja muiden vastaavien palvelujen tarjoaminen ja ylläpito.

1.3. Bolt App – älypuhelinsovellus, jolla kuljettajat ja matkustajat voivat pyytää ja vastaanottaa kuljetuspalveluja

1.4. Bolt Platform – teknologia, joka yhdistää matkustajat ja kuljettajat ja auttaa heitä liikkumaan kaupungeissa tehokkaammin.

1.5. Matkustaja – henkilö, joka pyytää Kuljetuspalveluja Bolt Platformin kautta.

1.6. Kuljettaja (jäljempänä myös "sinä") – henkilö, joka tarjoaa Kuljetuspalveluja Bolt Platformin kautta. Jokainen kuljettaja saa henkilökohtaisen Bolt-kuljettajatilin, jolla hän voi käyttää Bolt App -sovellusta ja Bolt Platformia.

1.7. Sopimus – tämä kuljettajan ja Boltin välinen sopimus Boltin palveluiden käytöstä, joka koostuu seuraavista osista:

1.7.1. nämä yleiset ehdot

1.7.2. Bolt App -sovelluksessa näkyvät erityisehdot, esim. hintatiedot tai palvelukuvaukset

1.7.3. kuljettajien ohjeet, ja

1.7.4. muut tässä sopimuksessa mainitut ehdot, sellaisenaan ja kuin niitä voidaan ajoittain muuttaa.

1.8. Hinta – maksu, jonka Matkustaja on velvollinen maksamaan Kuljettajalle Kuljetuspalvelujen tarjoamisesta.

1.9. Bolt-maksu – maksu, joka Kuljettajan on maksettava Boltille Bolt Platformin käytöstä.

1.10. Sovelluksen sisäinen maksu – kortit, operaattorilaskutus ja muut maksutavat, joita Matkustaja käyttää Bolt-sovelluksen kautta Kuljetuspalvelujen maksamiseen.

1.11. Bolt-kuljettajatili – pääsy verkkosivustolle, joka sisältää tietoja ja asiakirjoja, jotka koskevat Bolt-palveluiden käyttöä kuljetuspalveluiden tarjoamisen yhteydessä, mukaan lukien kirjanpitoasiakirjat. Kuljettaja pääsee Bolt-kuljettajatilille osoitteessa https://partners.bolt.eu syöttämällä käyttäjätunnuksen ja salasanan.

1.12. Tippi – matkustajan harkintansa mukaan tarjoama juomaraha maksetun matkan Hinnan lisäksi.

1.13. Kuljetuspalvelut – Kuljettajan tarjoama kuljetuspalvelu matkustajalle, jonka pyynnön kuljettaja on hyväksynyt Bolt-sovelluksen kautta.

2. SOPIMUKSEN TEKEMINEN

2.1. Ennen Bolt-palveluiden käyttämistä sinun on rekisteröidyttävä antamalla pyydetyt tiedot verkkosivuston rekisteröintihakemuksessa ja lähettämällä tarvittavat asiakirjat, joita me vaadimme. Voit rekisteröityä joko oikeushenkilönä tai luonnollisena henkilönä. Kun olet täyttänyt rekisteröitymishakemuksen, luomme sinulle henkilökohtaisen tilin, johon pääset käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Napsauttamalla "Rekisteröidy"-painiketta rekisteröitymissovelluksen lopussa vakuutat ja takaat, että:

2.1.1. Sinulla on voimassa olevien säädösten nojalla oikeus tehdä kanssamme sopimus Bolt Platformin käyttämisestä Kuljetuspalvelun tarjoamiseen

2.1.2. Olet tutustunut huolellisesti näihin Yleisiin ehtoihin, ymmärrät ne täysin ja sitoudut noudattamaan niitä, mukaan lukien kaikki velvoitteet, jotka johtuvat näistä ehdoista ja sopimuksesta

2.1.3. kaikki meille antamasi tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä

2.1.4. pidät Bolt-kuljettajatilin tiedot täsmällisenä ja profiilitiedot aina ajan tasalla

2.1.5. et anna muille henkilöille lupaa käyttää Bolt-kuljettajatiliäsi etkä siirrä tai luovuta sitä kenellekään muulle henkilölle

2.1.6. et käytä Bolt-palveluja luvattomiin tai laittomiin tarkoituksiin etkä aiheuta haittaa Bolt-palvelujen asianmukaiselle toiminnalle

2.1.7. noudatat aina kaikkia lakeja ja määräyksiä, joita sovelletaan siinä valtiossa, jossa tarjoat Kuljetuspalveluja, mukaan lukien (muttei rajoittuen) matkustajakuljetuspalveluja säätelevät lait.

2.2. Sinun on ilmoitettava pankkitietosi rekisteröitymisen yhteydessä, kun täytät maksutiedot. Jos olet oikeushenkilö, sinun on ilmoitettava yrityksen pankkitili. Siirrämme sovelluksen sisäisen maksun maksut ilmoittamallesi pankkitilille. Emme ole vastuussa virheellisistä rahansiirroista, jos olet antanut väärät pankkitiedot.

2.3 Boltilla on oikeus jakaa asianomaisille veroviranomaisille kaikki tiedot, joita vaaditaan hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta 22. maaliskuuta 2021 annetun neuvoston direktiivin (EU) 2021/514 mukaisesti, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki Kuljettajalle maksetut tai hyvitettävät maksut Bolt järjestelmän kautta suoritettujen toimintojen yhteydessä. Jos et anna edellä mainitun direktiivin edellyttämiä tietoja, Boltilla on oikeus (i) lopettaa tilisi, (ii) estää sinua rekisteröitymästä uudelleen Bolt järjestelmään ja (iii) pidätellä Hinta, jonka Matkustaja on velvollinen maksamaan Kuljettajalle Kuljetuspalvelujen tarjoamisesta, niin kauan kuin et anna pyydettyjä tietoja.

2.4. Kun olet lähettänyt rekisteröintihakemuksen, saat sähköpostiviestin, jossa on lisäehtoja, jotka sinun on täytettävä voidaksesi käyttää Bolt-palveluja. Näihin ehtoihin voi kuulua rikosrekisteriotteen esittäminen, voimassa oleva ajokortti, ajoneuvon tyydyttävä tekninen kunto, koulutuksen suorittaminen, GPS:ää tukevan mobiililaitteen omistaminen ja muut asiaa koskevassa sähköpostiviestissä kuvatut ehdot. Vaatimusten ja ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen ja Bolt-palveluiden käyttöoikeuden päättymiseen. 2.4. Hyväksyt, että tietyissä kaupungeissa tai maissa Bolt Operations OÜ voi siirtää kaikki yleisistä ehdoista tai sopimuksesta johtuvat velvollisuutemme Bolt-konsernin yhtiöille ja yhteistyökumppaneille. Tähän sisältyy muun muassa oikeuksien ja velvollisuuksien luovuttaminen liittymishakemuksiin liittyvien asiakirjojen tarkistamiseen, koulutuksiin, Bolt-maksujen keräämiseen, erääntyneiden maksujen välittämiseen, sovelluksen sisäisen maksun välittämiseen sekä Bolt-sovelluksen lisensointiin jne. liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen. Tarkat tiedot Bolt-konsernin yrityksistä ja yhteistyökumppaneista löytyvät täältä https://bolt.eu/cities.

2.5. Tilin rekisteröinti oikeushenkilönä (eli yrityksenä). Sinua pidetään oikeushenkilönä, jos maksun vastaanottaja on merkitty oikeushenkilöksi maksutietoihin (jotka ovat saatavilla Bolt-kuljettajatilillä). Tällaisessa tapauksessa ilmoitettua oikeushenkilöä pidetään Kuljetuspalvelujen tarjoajana ja näiden yleisten ehtojen, sopimuksen ja mahdollisten muiden sopimusten osapuolena. Vain rekisteröitymisprosessissa ilmoitettu luonnollinen henkilö voi tosiasiallisesti tarjota Kuljetuspalveluja. Tällainen luonnollinen henkilö voi käyttää Kuljettajatiliä vain, jos hän on lukenut nämä yleiset ehdot ja muut sopimukseen kuuluvat asiakirjat ja suostuu noudattamaan niitä. MAKSUTIEDOISSA MAINITTU OIKEUSHENKILÖ JA LUONNOLLINEN HENKILÖ, JOKA TOSIASIALLISESTI TARJOAA KULJETUSPALVELUJA BOLT-TILILLÄ, OVAT YHTEISVASTUULLISESTI VASTUUSSA KULJETTAJAN TEKEMISTÄ YLEISTEN EHTOJEN JA SOPIMUKSEN RIKKOMISISTA.

2.7. Bolt-kuljettajatilin rekisteröinti kuljetuskalustoyhtiönä. Kuljetuskalustoa omistava yhtiö voi erillisen sopimuksen perusteella itse rekisteröidä tilejä työntekijöilleen ja/tai palveluntarjoajilleen. Tällöin kuljetuskalustoyhtiön on varmistettava, että sen työntekijät ja/tai palveluntarjoajat noudattavat yleisten ehtojen, sopimuksen ja mahdollisten lisäsopimusten vaatimuksia, ja se sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti ja noudattamaan niiden ehtoja ja velvoitteita. Kuljetuskalustoyhtiö ja sen työntekijät ja/tai palveluntarjoajat ovat yhteisvastuullisesti vastuussa työntekijän ja/tai palveluntarjoajan tekemistä rikkomuksista.

3. OIKEUS KÄYTTÄÄ Bolt-SOVELLUSTA JA Bolt-KULJETTAJATILIÄ

3.1. Lisenssi Bolt-sovelluksen ja Bolt-kuljettajatilin käyttöön. Edellyttäen, että noudatat Sopimuksen määräyksiä, myönnämme sinulle täten lisenssin käyttää Bolt-sovellusta ja Bolt-kuljettajatiliä. Lisenssi ei anna sinulle oikeutta alilisensoida tai siirtää mitään oikeuksia kolmansille henkilöille. Edellä mainituista seikoista riippumatta ja erikseen sovittaessa kuljetuskalustoyhtiöt voivat myöntää alilisenssejä Bolt-sovellukselle ja Bolt-kuljettajatilille kuljetuskalustoyhtiönsä jäsenille.

3.2. Bolt-sovellusta ja/tai Bolt-kuljettajatiliä käyttäessäsi et saa:

3.2.1. purkaa, muokata käänteisesti tai muulla tavoin yrittää saada käsiisi Bolt-sovelluksen, Bolt-kuljettajatilin tai muun Boltin ohjelmiston lähdekoodia

3.2.2. muuttaa Bolt-sovellusta tai Bolt-kuljettajatiliä millään tavalla tai muodossa tai käyttää Bolt-sovelluksen tai Bolt-kuljettajatilin muunnettuja versioita

3.2.3. lähettää tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, vioittuneita tiedostoja tai muita ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa tai vaikuttaa haitallisesti Bolt Platformin toimintaan

3.2.4. yrittää saada luvatonta pääsyä Bolt-sovellukseen, Bolt-kuljettajatiliin tai muihin Bolt-palveluihin.

3.3. Tässä myönnetty lisenssi raukeaa automaattisesti ja samanaikaisesti sopimuksen päättyessä. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen sinun on välittömästi lopetettava Bolt-sovelluksen ja Bolt-kuljettajatilin käyttö. Meillä on oikeus estää ja poistaa kuljettajatili ilman ennakkoilmoitusta.

3.4. Boltin tunnisteiden ja liikemerkkien käyttö. Lisäksi voimme antaa sinulle tunnisteita, etikettejä, tarroja tai muita merkkejä, jotka viittaavat Bolt-tuotemerkkiin tai muutoin osoittavat, että käytät Bolt Platformia. Myönnämme sinulle ei-yksinomaisen, ei-jälleenmyyntikelpoisen, ei-siirrettävissä olevan lisenssin käyttää tällaisia merkkejä ja ainoastaan osoittamaan, että tarjoat Kuljetuspalveluja Bolt Platformin kautta. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen sinun on välittömästi poistettava ja hävitettävä kaikki Bolt-brändiin viittaavat merkit.

3.5. Kaikki tekijänoikeudet ja tavaramerkit, mukaan lukien lähdekoodi, tietokannat, logot ja visuaaliset mallit, ovat Boltin omaisuutta, ja ne on suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja/tai liikesalaisuuslainsäädännöllä sekä kansainvälisillä sopimusmääräyksillä. Käyttämällä Bolt Platformia tai muita Boltin palveluja et saa mitään omistusoikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

4. KULJETUSPALVELUJEN TARJOAMINEN

4.1. Kuljettajan velvollisuudet. Takaat täten tarjoavasi Kuljetuspalveluja yleisten ehtojen, sopimuksen sekä sen valtion lakien ja määräysten mukaisesti, jossa tarjoat Kuljetuspalveluja. Huomaa, että olet täysin vastuussa kaikista paikallisten lakien ja asetusten rikkomisista, jotka voivat aiheutua Kuljetuspalvelujen tarjoamisesta.

4.2. Sinulla on oltava kaikki lisenssit (mukaan lukien voimassa oleva ajokortti), luvat, autovakuutus, vastuuvakuutus (tarvittaessa), rekisteröinnit, todistukset ja muut asiakirjat, joita kulloinenkin lainkäyttöalue edellyttää Kuljetuspalvelujen tarjoamiseksi. Sinun velvollisuutesi on pitää yllä kaikkien edellä mainittujen asiakirjojen voimassaoloa. Bolt pidättää oikeuden vaatia sinua esittämään todisteet ja toimittamaan tarkistettavaksi kaikki tarvittavat lisenssit, luvat, hyväksynnät, valtuudet, rekisteröinnit ja todistukset.

4.3. Sinun on tarjottava Kuljetuspalveluja ammattimaisesti tällaisten palvelujen tarjoamiseen sovellettavan liike-elämän etiikan mukaisesti ja pyrittävä toteuttamaan Matkustajan pyyntö Matkustajan edun mukaisesti. Muun muassa i) sinun on käytettävä matkustajalle vähiten kustannuksia aiheuttavaa reittiä, ellei matkustaja nimenomaisesti pyydä toisin, ii) et saa pysähtyä luvattomasti, iii) ajoneuvossa ei saa olla muita matkustajia kuin matkustaja ja hänen mukanaan matkustavat matkustajat ja iv) sinun on noudatettava kaikkia voimassa olevia liikennesäädöksiä ja -määräyksiä, eli et saa tehdä mitään toimia, jotka voivat häiritä kuljettajan ajamista tai liikenneolosuhteiden hahmottamista, mukaan luettuna puhelimen pitäminen hänen kädessään ajoneuvon ollessa liikkeessä.

4.4. Sinulla on yksinomainen oikeus päättää, milloin tarjoat Kuljetuspalveluja. Voit hyväksyä, hylätä tai jättää huomiotta matkustajien tekemät kuljetuspalvelupyynnöt oman valintasi mukaan.

4.5. Kuljetuspalvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset. Olet velvollinen hankkimaan ja ylläpitämään omalla kustannuksellasi kaikki kuljetuspalvelujen suorittamiseen tarvittavat laitteet ja välineet, kuten auton, älypuhelimen jne. Olet myös vastuussa kaikista kustannuksista, joita sinulle aiheutuu Kuljetuspalveluiden suorittamisesta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen polttoaine, mobiilidatapaketin kustannukset, tullimaksut, ajoneuvon kuoletukset, vakuutukset, asiaankuuluvat yritys- tai palkkaverot jne. Muista, että Bolt-sovelluksen käyttö saattaa kuluttaa paljon dataa matkapuhelimesi datapaketista. Siksi suosittelemme, että tilaat datapaketin, jossa on rajoittamaton tai erittäin suuri datankäyttökapasiteetti.

4.6. Hinnat. Sinulla on oikeus tehdä veloitus jokaisesta kerrasta, jossa olet ottanut matkustajan vastaan Bolt Platformilla ja suorittanut kuljetuspalvelun pyydetyllä tavalla (eli Hinta). Hinta lasketaan oletusarvoisen perushinnan, GPS-pohjaisen laitteen määrittämän tietyn matkan etäisyyden ja tietyn matkan keston perusteella. Perushinta voi vaihdella paikallisen markkinatilanteen mukaan. Markkinoilla, joilla sovelluksen sisäinen maksu on käytössä, voit neuvotella Hinnasta lähettämällä meille asiaa koskevan pyynnön, joka on joko digitaalisesti tai käsin allekirjoitettu. Lisäksi sinulla on aina oikeus veloittaa matkustajalta vähemmän kuin Bolt-sovelluksen ilmoittama Hinta. Bolt-sovelluksen esittämä matalampi veloitus matkustajalta ei kuitenkaan vähennä Bolt-maksua.

4.7. Ennakkohinta: Matkustajalle voidaan tarjota sellaista kyytipalveluvaihtoehtoa, jonka avulla matkustaja voi sopia kiinteästä Hinnasta tietystä tarjoamastasi kuljetuspalvelusta (eli ennakkohinta). Ennakkohinta ilmoitetaan Bolt-sovelluksen kautta matkustajalle ennen kyydin pyytämistä ja sinulle, kun kyyti hyväksytään tai kun kyyti on päättynyt. Kohdan 4.6 mukaisesti laskettua hintaa sovelletaan ennakkohinnan sijasta, jos matkustaja muuttaa määränpäätä matkan aikana, muutat reittiä matkan aikana tai pyydät kuljettajaa pysähtymään. Tässä tapauksessa syntyy sopimus uudesta matkasta ja matkaan sovelletaan uutta hintaa.

4.8. Markkinoilla, joilla sovelluksen sisäinen maksu on käytössä: jos huomaat, että matkan Hinnan laskemisessa on tapahtunut virhe, ja haluat tehdä korjauksia matkan hinnan laskemiseen, sinun on tehtävä vetoomus Bolt-sovelluksen kohdassa "Matkan hinnan tarkistaminen". Jos hakemusta Bolt-sovelluksen kohdassa "Matkan hinnan tarkistaminen" ei ole jätetty, Bolt ei laske Hintaa uudelleen eikä korvaa sinulle Hintaa laskettaessa tapahtunutta virhettä. Tätä vaihtoehtoa ei voida soveltaa markkinoilla, joilla maksetaan vain käteisellä.

4.9. Bolt voi mukauttaa tietyn suoritetun tilauksen Hintaa, jos havaitsemme rikkomuksen (kuten pidemmän reitin käyttämisen tai ettei Bolt-sovelluksen hintamittaria pysäytetä Kuljetuspalveluiden suorittamisen jälkeen) tai jos lopulliseen Hintaan vaikuttava tekninen virhe havaitaan. Bolt voi myös alentaa tai peruuttaa matkan Hinnan, jos meillä on perusteltu syy epäillä petosta tai jos matkustajan tekemä valitus osoittaa, että olet syyllistynyt rikkomukseen. Bolt käyttää oikeuttaan alentaa Hintaa tai peruuttaa sen vain kohtuullisella ja perustellulla tavalla.

4.10. Matkustajalla voi olla mahdollisuus maksaa Kuljetuspalvelujen Hinta joko suoraan sinulle tai sovelluksen sisäisen maksun kautta markkinoilla, joilla tämä vaihtoehto on käytettävissä, kuten näiden yleisten ehtojen kohdassa 6 on kuvattu. Jos matkustaja maksaa matkan Hinnan suoraan, sinun velvollisuutesi on periä hinta. Jos matkustaja ei maksa tai kieltäytyy maksamasta, Bolt lähettää matkustajalle maksuvaatimuksen puolestasi. Tällainen valtuutus perustuu Boltille maksunvälittäjänä annettuun toimeksiantoon, eikä siitä seuraa, että Boltilla olisi velvollisuus korvata matkustajan maksamatta jäänyt Hinta. Jos ajoneuvossa matkustavat henkilöt eivät suostu maksamaan kuljetuspalvelun Hintaa, kuljetuspalvelun tilannut matkustaja maksaa hinnan. Jos Matkustaja kieltäytyy perustellusti maksamasta matkan Hintaa sillä perusteella, että Bolt-sovelluksessa ilmoittamasi tiedot ovat virheellisiä, Bolt ei korvaa sinulle kyseisiä kuluja.

4.11. Vinkkejä Joillakin markkinoilla matkustajille voidaan antaa mahdollisuus antaa tippiä kuljetuspalvelujen onnistuneen tarjoamisen jälkeen. Matkustaja voi antaa tippiä vain Bolt for Tipping -yhtiön hyväksymällä tavalla. Tippi ei vaikuta Boltin maksamien maksujen määrään, eikä Bolt peri provisiota matkustajan maksamasta tipistä. Olet velvollinen täyttämään kaikki tippeihin liittyvät verovelvoitteet. Voimme rajoittaa tipin enimmäisarvoa oman harkintamme mukaan.

4.12. Kuitit Jokaisen onnistuneen Kuljetuspalvelun tarjoamisen jälkeen Bolt laatii ja toimittaa matkustajalle kuitin, joka sisältää joitakin tai kaikki seuraavista tiedoista: yrityksen toiminimi, toimipaikka, kuljettajan etu- ja sukunimi, kuljettajan valokuva, liikennelupanumero (tarvittaessa), ajoneuvon rekisterinumero, päivämäärä, kellonaika, alku- ja loppupaikka, kesto ja kesto, kuljetuspalvelun Hinta sekä kuljetuspalvelusta maksettu Hinta ja tippi. Saat kuittauksen kaikista Bolt-kuljettajatilin kautta tarjotusta Kuljetuspalveluista.

4.13. Peruutusmaksu ja odotusaikamaksu Matkustaja voi peruuttaa Kuljetuspalvelupyynnön, jonka Kuljettaja on hyväksynyt Bolt-sovelluksen kautta. Joillakin markkinoilla Kuljettajalla voi olla oikeus veloittaa peruuntuneen Kuljetuspalvelun Hinta (peruutusmaksu), jos Matkustaja peruuttaa hyväksytyn Kuljetuspalvelupyynnön tietyn Bolt App -sovelluksen määrittämän ajanjakson jälkeen.

4.14. Jos Matkustaja tai hänen kanssamatkustajansa vahingoittavat Kuljetuspalveluja tarjotessaan huolimattomasti ajoneuvoa tai sen kalustusta (muun muassa tahrimalla ajoneuvoa tai aiheuttamalla ajoneuvoon hajua), sinulla on oikeus vaatia Matkustajaa maksamaan enintään 50 euron suuruinen sakko ja vaatia korvausta sakon ylittävistä vahingoista. Jos matkustaja ei suostu maksamaan sakkoa ja/tai korvaamaan vahinkoa, sinun on ilmoitettava siitä meille, ja me pyrimme perimään sakon ja/tai vastaavat kustannukset matkustajalta puolestasi. Muista kuitenkin, että emme ota vastuuta matkustajan aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka liittyvät ajoneuvon puhdistamiseen tai huoltoon.

4.15. Verovelvollisuutesi Tunnustat täten, että olet velvollinen noudattamaan täysimääräisesti kaikkia verovelvoitteita, joita sinulle aiheutuu sovellettavasta lainsäädännöstä Kuljetuspalvelujen tarjoamisen yhteydessä, mukaan lukien (i) tuloveron, sosiaaliturvamaksun tai muun sovellettavan veron maksaminen ja (ii) kaikkien sovellettavan lainsäädännön edellyttämien työntekijä- ja verorekisteröintivelvoitteiden täyttäminen kirjanpitoa ja siirtoja koskevien laskelmien osalta sovellettaville valtion viranomaisille. Jos veroviranomainen esittää meille pätevän hakemuksen, joka koskee tietojen antamista sinun toiminnastasi, voimme antaa veroviranomaisen käyttöön sinun toimintaasi koskevia tietoja voimassa olevissa säädöksissä säädetyssä laajuudessa. Lisäksi sinun velvollisuutesi on noudattaa kaikkia sovellettavia verosäännöksiä, jotka koskevat Kuljetuspalvelujen tarjoamista. Sitoudut täten korvaamaan Boltille kaikki valtion maksut, vaateet, maksut, sakot tai muut verovelvoitteet, joita Boltille aiheutuu sovellettavista verosäännöksistä johtuvista velvoitteista, joita et ole täyttänyt (mukaan lukien tuloveron ja sosiaaliveron maksaminen).

4.16. Kuljettajan valtuutus laatia laskuja. Boltilla on oikeus laatia puolestasi lasku Matkustajalle korvatakseen sinulle mahdolliset Hinnat, sopimussakot tai muut maksut, jotka Bolt välittää sinulle. Niillä markkinoilla, joilla Bolt lähettää laskun, lasku on saatavilla Bolt-kuljettajatilin kautta.

5. BOLTIN MAKSUT

5.1. Jotta voit käyttää Bolt-palveluja, sinun on maksettava maksu (eli Bolt-maksu). Bolt-maksu maksetaan kunkin suorittamasi kuljetuspalvelutilauksen Hinnan perusteella. Bolt-maksun määrä ilmoitetaan sinulle sähköpostitse, Bolt App -sovelluksessa, Bolt-kuljettajatilillä tai muulla asianmukaisella tavalla. Huomioithan, että Bolt-maksu voi muuttua aika ajoin. Lähetämme sinulle ennakkoilmoituksen jokaisesta tällaisesta muutoksesta.

5.2. Sinun on maksettava Bolt-maksu ja muut edellisen kuukauden maksut viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivänä. Jos Bolt-maksun maksaminen viivästyy, olet velvollinen maksamaan viivästyssakon, jonka suuruus on 0,04 % (nolla pilkku nolla neljä prosenttia) maksamattomasta summasta päivää kohden. Olet velvollinen kattamaan kaikki meille perintätoimista aiheutuneet kulut.

6. SOVELLUKSEN SISÄISET MAKSUT

6.1. Voimme antaa Matkustajille mahdollisuuden maksaa Kuljetuspalvelusta kortilla, puhelinoperaattorin laskutuksella ja muilla maksutavoilla (Bolt Business jne.) suoraan Bolt-sovelluksessa (eli sovelluksen sisäinen maksaminen). Valtuutat täten meidät kaupallisena edustajanasi vastaanottamaan Matkustajan sovelluksen sisällä maksamat Hinnat tai muut maksut ja välittämään kyseiset varat sinulle. Matkustajan suorittama maksuvelvoite sovelluksen sisällä katsotaan täytetyksi siitä hetkestä alkaen, kun maksu on suoritettu.

6.2. Et saa kieltäytyä Matkustajan maksusta sovelluksen sisäisellä maksulla tai vaikuttaa Matkustajaan sovelluksen sisäisen maksun käyttöä vastaan. Jos kieltäydyt hyväksymästä sovelluksen sisäistä maksua ilman perusteltua syytä, meillä on oikeus veloittaa sinulta 15 euron suuruinen sopimussakko jokaisesta kieltäytymisestä ja/tai estää oikeutesi käyttää Bolt-palveluja, jos käyttäydyt toistuvasti näin.

6.3. Bolt pidättää oikeuden jakaa kampanjakoodeja kuljettajille harkintansa mukaan kampanjakohtaisesti. Sinun on hyväksyttävä kampanjakoodin käyttö vain silloin, kun matkustaja käyttää koodia sovelluksen sisällä matkalla, jossa käytetään korttimaksua. Kampanjakoodeja ei voi soveltaa käteisellä maksettuihin matkoihin. Jos tarjouskoodien käytön epäillään olevan vilpillistä, laitonta tai kuljettajan tarjouskoodien käyttöä koskevien käyttöehtojemme vastaista, tarjouskoodi voidaan peruuttaa, eikä Bolt palauta kuljettajalle jäljellä olevaa summaa.

6.4 Jos vaihtoehto on käytettävissä ja matkustaja valitsee tipin suoraan Bolt-sovelluksessa, Bolt veloittaa tipin puolestasi yhdessä matkustajan sovelluksen sisäisen maksun kautta maksamien Hintojen ja muiden maksujen kanssa. Jos tipin maksamisen epäillään olevan vilpillistä, laitonta tai muuta kuin kuljettajan tarjoamaan tai käyttämään palveluun liittyvää tippiä, joka on ristiriidassa käyttöehtojemme kanssa, Bolt voi pidättää juomarahan. 6.4. Sinulla on oikeus tarkastella sovelluksen sisäisiä maksuraportteja Bolt-kuljettajatilillä tai -sovelluksessa. Raporteissa esitetään edellisellä viikolla välitettyjen sovelluksen sisäisten maksujen määrät sekä pidätetyt Bolt-maksut. Sinun on ilmoitettava meille kaikista tärkeistä olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa velvollisuuksiimme kerätä ja jakaa sovelluksen sisäisen maksun kautta maksetut Hinnat.

6.5. Emme ole velvollisia maksamaan sinulle Matkustajan maksamaa Hintaa, jos sovelluksen sisäinen maksu epäonnistuu, koska Matkustajan luottokortti tai muu maksu on peruutettu tai epäonnistuu muista syistä. Tällaisessa tapauksessa autamme sinua pyytämään matkustajalta maksettavaa Hintaa ja toimitamme sen sinulle, kun matkustaja on suorittanut pyydetyn maksun.

6.6. Ennen Kuljetuspalvelujen tarjoamista sinun on varmistettava, että palvelu todella tarjotaan oikealle Matkustajalle tai että Matkustaja on nimenomaisesti vahvistanut, että hän sallii muiden matkustajien käyttää Matkustajan tilillä. Jos teet virheen matkustajan tunnistamisessa ja sovelluksen sisäinen maksu veloitetaan henkilöltä, jolle ei ole tarjottu tai joka ei ole hyväksynyt Kuljetuspalveluja muille matkustajille, meidän on korvattava veloitettu Hinta kyseiselle henkilölle. Tällaisessa tapauksessa sinulla ei ole oikeutta saada meiltä maksua. Lisäksi meillä on oikeus periä jokaisesta virheellisesti käytetystä sovelluksen sisäisestä maksusta enintään 10 euron suuruinen sopimussakko.

6.7. Huomaa, että kuittaamme kaikki sovelluksen sisäisen maksun kautta maksetut Hinnat tai tipit niistä määristä, jotka olet velvollinen maksamaan meille (eli Bolt-maksuista ja sopimussakoista). Pidätämme oikeuden täyttää kaikki taloudelliset velkasi Bolt-konserniin kuuluville yhtiöille, jolloin meillä on oikeus vaatia korvausta sinulta. Voimme kuitata kaikki velkasi taloudellisista velvoitteista, joita sinulla saattaa olla meitä kohtaan.

6.8. Jos emme pysty maksamaan sinulle maksuja tai tippejä, koska et ole ilmoittanut pankkitilisi tietoja kuljettajan tililläsi tai jos pankkitilin tiedot on merkitty väärin, pidätämme kyseiset maksut 180 päivän ajan. Jos et ilmoita meille oikeita pankkitilitietoja 180 päivän kuluessa siitä, kun oikeus vaatia tällaisia maksuja on vahvistettu, sinulle siirtämättä jäänyttä Hinta tai tippiä koskeva vaatimuksesi raukeaa.

7. ASIAKASTUKI

Tarjoamme kuljettajille asiakastukea Bolt-palveluiden käyttöön liittyen. Meillä on oikeus lopettaa asiakastukipalveluiden tarjoaminen, jos maksusi viivästyy yli 5 (viisi) kalenteripäivää.

8. ARVIOT JA TOIMINTA

8.1. Laadukkaan palvelun takaamiseksi ja lisävarmuuden antamiseksi matkustajille hyväksyt täten, että matkustajat voivat antaa sinulle arvosanan ja jättää palautetta tarjoamiesi kuljetuspalvelujen laadusta. Keskimääräinen arvosanasi liitetään kuljettajan tiliin ja on matkustajien nähtävillä Bolt App -sovelluksessa. Jos saamme selville, että arvosanaa tai kommenttia ei ole annettu vilpittömässä mielessä, tätä arvosanaa tai kommenttia ei ehkä oteta huomioon arvosanan laskennassa.

8.2. Luokituksen lisäksi mittaamme aktiivisuuttasi ja annamme sinulle aktiivisuuspisteytyksen, joka perustuu aktiivisuuteesi kuljetuspalvelupyyntöjen hyväksymisessä, hylkäämisessä, vastaamatta jättämisessä ja täyttämisessä.

8.3. Jotta voimme tarjota matkustajille luotettavia palveluita, voimme määrittää vähimmäiskeskiarvosanan ja vähimmäisaktiivisuuspistemäärän, joka kuljettajien on saavutettava ja säilytettävä. Jos et meiltä saadun asianmukaisen ilmoituksen jälkeen nosta keskimääräistä luokitustasi tai aktiivisuuspistemäärääsi vähimmäistasolle määrätyn ajan kuluessa, kuljettajatilisi jäädytetään automaattisesti joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Voimme peruuttaa tilisi jäädytyksen, jos se johtuu ulkoisista olosuhteista tai jos havaitaan, että jäädyttäminen johtui järjestelmävirheestä tai vääristä luokituksista.

9. MARKKINAKATSAUKSET JA KAMPANJAT

9.1. Markkinakatsaukset. Voimme lähettää sinulle Bolt-sovelluksen, Bolt-kuljettajatilin, tekstiviestien, sähköpostin tai muiden keinojen kautta markkinakatsauksia, joista saat tietoa, milloin kuljetuspalveluiden kysyntä on suurinta. Tällaiset markkinakatsaukset ovat ainoastaan suosituksia, eivätkä ne muodosta sinulle mitään velvoitteita. Koska markkinakatsauksen arviot perustuvat aiempiin tilastoihin, emme voi antaa takeita siitä, että todellinen markkinatilanne vastaa markkinakatsauksessa esitettyjä arvioita.

9.2. Kampanjat, joissa luvataan vähimmäistuloja. Voimme myös tarjota kampanjoita, joissa takaamme vähimmäistulon, jos tarjoat Kuljetuspalveluja tietyn ajan kuluessa. Jos et saavuta määriteltyä vähimmäismäärää, korvaamme erotuksen. Erityisvaatimukset ja -ehdot lähetetään Bolt App -sovelluksen, Bolt-kuljettajatilin, tekstiviestin, sähköpostin tai muun keinon kautta. Meillä on täysi harkintavalta päättää, tarjoammeko tällaisia kampanjoita, milloin ja keille kuljettajille. Jos meillä on perusteltua syytä epäillä, että olet syyllistynyt vilpilliseen toimintaan, voimme jäädyttää Hinnan, kunnes petosepäilyt on selvitetty.

9.3. Matkustajille suunnatut kampanjat. Saatamme myös toisinaan järjestää matkustajille erilaisia kampanjoita Bolt Platformin mainostamiseksi. Jos matkustajien maksamaa Hintaa alennetaan osana tällaista kampanjaa, maksamme sinulle korvauksen, joka vastaa matkustajille tarjotun edun rahallista arvoa. Voimme kuitata markkinointikorvauksen Bolt-maksusta.

10. SINUN, MEIDÄN JA MATKUSTAJIEN VÄLINEN SUHDE

10.1. Hyväksyt täten, että tarjoamme tietoyhteiskuntapalvelua emmekä tarjoa kuljetuspalveluja. Tarjoamalla Bolt Platformin ja Bolt-palveluita toimimme markkinapaikkana, joka yhdistää matkustajat ja kuljettajat ja auttaa heitä liikkumaan kaupungeissa tehokkaammin. Tunnustat, että tarjoat Kuljetuspalveluja matkustajien kuljettamista koskevan sopimuksen perusteella ja että tarjoat Kuljetuspalveluja joko itsenäisesti tai yrityksen kautta taloudellisena ja ammatillisena toimintana. Bolt toimii Bolt App -sovelluksen ylläpitäjänä kuljettajien kaupallisena edustajana välittäessään kuljettajan ja matkustajan välisiä sopimuksia, ja näin ollen se muun muassa ottaa vastaan maksuja matkustajilta ja välittää maksut kuljettajalle.

10.2. Tunnustat, että sinun ja meidän välillemme ei ole syntynyt tai tule syntymään työsopimusta tai työsuhdetta. Hyväksyt myös, että sinun ja meidän välillämme ei ole yhteisyritystä tai kumppanuutta. Et saa toimia meidän työntekijänämme, asiamiehenämme tai edustajanamme etkä tehdä mitään sopimuksia puolestamme. Jos sinua pidetään pakottavien lakien tai muiden lakien perusteella meidän työntekijänämme, sitoudut täten luopumaan tällaisen epäsuorasti syntyneen työsuhteen seurauksena syntyvistä vaatimuksista meitä kohtaan siltä osin kuin luopuminen on sovellettavan pakottavan lainsäädännön mukaan mahdollista.

10.3. Et voi siirtää Yleisistä ehdoista tai Sopimuksesta johtuvia oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi kolmannelle osapuolelle.

11. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

11.1. Henkilötietojasi käsitellään tietosuojailmoituksen mukaisesti, joka on nähtävillä osoitteessa https://bolt.eu/en/legal/privacy-for-drivers/

11.2. Boltilla on pääsy kaikkiin henkilötietoihin ja muihin tietoihin, jotka annat tai tuotat Bolt-palveluiden käytön yhteydessä. Boltin on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet tällaisten tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi ja noudatettava kaikkia sovellettavia tietosuojakäytäntöjä ja lakeja aina kun tällaiset tiedot sisältävät henkilötietoja. Ellei sovellettavissa tietosuojakäytännöissä ja laeissa toisin määrätä, Bolt säilyttää pääsyn näihin tietoihin myös sen jälkeen, kun sinun ja Boltin välinen sopimus on päättynyt.

11.3. Sinulla on pääsy henkilö- ja muihin tietoihin, jotka olet toimittanut tai jotka on tuotettu Bolt-palveluiden käytön yhteydessä, siinä määrin kuin ne ovat käytettävissäsi Bolt-kuljettajatililläsi Bolt App -sovelluksen kautta. Sinun on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksesi tällaisten tietojen luottamuksellisuuden ja noudattaaksesi sovellettavia tietosuojakäytäntöjä ja lakeja niin kauan ja siinä määrin kuin tällaiset tiedot sisältävät matkustajien henkilötietoja.

12. VASTUU

12.1. Bolt Platform tarjotaan sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin se on saatavilla. Emme edusta tai takaa, että Bolt Platformin käyttö on keskeytyksetöntä tai virheetöntä. Koska Bolt Platformin käyttö kuljetuspalvelujen pyytämiseen riippuu matkustajien käyttäytymisestä, emme takaa, että Bolt Platformin käyttö johtaa kuljetuspalvelupyyntöihin.

12.2. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa me tai Boltin edustajat, johtajat ja työntekijät emme ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, joita sinulle voi aiheutua Bolt-palveluiden käytön seurauksena, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

12.2.1. suoriin tai välillisiin omaisuusvahinkoihin tai rahallisiin menetyksiin

12.2.2. voiton tai odotettavissa olevien säästöjen menetykseen

12.2.3. liiketoiminnan, sopimusten, yhteyksien, liikearvon ja maineen menetykseen sekä kaikkiin liiketoiminnan keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuviin menetyksiin

12.2.4. tietojen katoamiseen tai epätarkkuuteen, ja

12.2.5. muunlaisiin menetyksiin tai vahinkoihin.

12.3. Siltä osin kuin sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä ei johdu muuta taloudellinen vastuumme yleisten ehtojen tai sopimuksen rikkomisesta on rajoitettu 500 euroon. Siltä osin kuin sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä ei johdu muuta sinulla on oikeus vaatia vahingonkorvausta vain, jos olemme tahallisesti rikkoneet yleisiä ehtoja tai sopimusta.

12.4. Emme ole vastuussa matkustajan tai muiden matkustajien toimista tai toimimatta jättämisestä, emmekä ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle tai ajoneuvollesi voi aiheutua matkustajan tai muiden matkustajien toimien tai toimimatta jättämisen seurauksena.

12.5. Olet täysin vastuussa yleisten ehtojen, sopimuksen tai muiden sovellettavien lakien tai määräysten rikkomisesta, ja sinun on lopetettava ja korjattava tällainen rikkomus välittömästi saatuasi meiltä tai joltain valtion viranomaiselta vastaavan vaatimuksen. Sinun on korvattava meille kaikki välittömät ja/tai välilliset menetykset ja/tai vahingot, voitonmenetykset, kulut, rangaistukset ja sakot, joita meille voi aiheutua yleisten ehtojen, sopimuksen sekä lakien ja asetusten rikkomisesta. Jos Matkustaja esittää meille vaatimuksia Kuljetuspalveluiden tarjoamiseen liittyen, sinun on korvattava tällainen vahinko meille täysimääräisesti 7 (seitsemän) päivän kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut meiltä asiaa koskevan pyynnön. Jos meillä on oikeus esittää korvausvaatimuksia sinua vastaan, sinun on korvattava meille kaikki vahingon arviointiin ja korvausvaatimusten esittämiseen liittyvät oikeudenkäyntikulut.

13. VOIMASSAOLOAIKA, KESKEYTTÄMINEN JA IRTISANOMINEN

13.1. Näissä yleisissä ehdoissa nimenomaisesti määritellyt ehdot tulevat voimaan rekisteröintihakemuksen jättämisestä. Sopimukset ja muut ehdot tulevat voimaan, kun kyseinen asiakirja tai viesti on asetettu saatavillesi ja aloitat tai jatkat Kuljetuspalvelujen tarjoamista Bolt Platformilla.

13.2. Voit irtisanoa sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä Boltille vähintään 7 (seitsemän) päivää etukäteen, minkä jälkeen oikeutesi käyttää Bolt Platformia ja Bolt-palveluja päättyy. Bolt voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sinulle vähintään 3 (kolme) päivää etukäteen.

13.3. Boltilla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi ja estää pääsysi Bolt Platformiin ilman ennakkoilmoitusta, jos rikot yleisiä käyttöehtoja tai sopimusta, sovellettavia lakeja tai määräyksiä, mustamaalaat Boltia tai aiheutat vahinkoa Boltin brändille, maineelle tai liiketoiminnalle Boltin oman harkinnan mukaan. Edellä mainituissa tapauksissa voimme oman harkintamme mukaan kieltää sinua rekisteröimästä uutta kuljettajatiliä.

13.4. Voimme myös välittömästi jäädyttää (estää) pääsysi Bolt Platformiin ja Bolt Driverin Bolt-kuljettajatilille tutkinnan ajaksi, jos epäilemme sopimuksen rikkomista tai petollista toimintaa puoleltasi. Pääsyn esto poistetaan, kun tutkimus on kumonnut tällaiset epäilyt.

13.5. Pyrimme tarjoamaan kaikille matkustajille mahdollisimman laadukasta palvelua, joten seuraamme kuljettajien toimintaa Bolt Platformissa. Jos et täytä palvelun vähimmäisvaatimuksia, kuten vähimmäisluokitus- ja aktiivisuuspistemäärää, meillä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi ilman ennakkoilmoitusta.

13.6. Asetuksessa (EU) 2019/1150 (asetus) säädettyjä lisävaatimuksia ja suojatoimia sovelletaan, jos sopimuksen irtisanominen tai Bolt Platformin käyttöoikeuden jäädyttäminen vaikuttaa Bolt-palveluja kuljetuspalvelujen tarjoamiseen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa (jäsenvaltio) käyttävän kuljettajan tai kalustoyrityksen oikeuksiin.

13.7. Kohdassa 13.6 (Jäsenvaltiossa toimiva yrityskäyttäjä) tarkoitetulla kuljettajalla ja kuljetuskalustoyhtiöllä on oikeus riitauttaa sopimuksen irtisanominen, estäminen ja muu väitetty asetuksen noudattamatta jättäminen Boltin osalta Boltin yrityskäyttäjien sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän sääntöjen mukaisesti.

14. MUUTOKSET

14.1. Bolt pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä käyttöehtoja milloin tahansa julkaisemalla uudistetun version verkkosivustollaan (https://bolt.eu/legal/) ja ilmoittamalla siitä sinulle (esim. sähköpostitse, Bolt App -sovelluksen tai Bolt-kuljettajatilin kautta) aina kun Boltin kohtuullisen käsityksen mukaan tällaiset muutokset ovat olennaisia.

14.2. Bolt ilmoittaa vähintään 15 päivää etukäteen (esim. sähköpostitse, Bolt App -sovelluksen tai Bolt-kuljettajatilin kautta) muutoksista, jotka vaikuttavat jäsenvaltiossa toimivien yrityskäyttäjien oikeuksiin, paitsi jos:

14.2.1. Boltia koskee lakisääteinen tai lainsäädöksellinen velvoite, joka edellyttää sen muuttavan yleisiä ehtoja tavalla, joka ei salli ennakkoilmoitusajan noudattamista

14.2.2. välitöntä muutosta tarvitaan, jotta voidaan torjua ennalta arvaamaton ja välitön vaara, joka liittyy terveyteen, turvallisuuteen tai kyberturvallisuusriskeihin, tai jotta Bolt-palveluja, matkustajia tai kuljettajia voidaan suojella petoksilta, haittaohjelmilta, roskapostilta tai tietomurroilta

14.2.3. olet päättänyt luopua ennakkoilmoitusajasta (esim. jatkat Bolt-palveluiden käyttöä muutosilmoituksen vastaanottamisen jälkeen), tai

14.2.4 Boltin perustellun näkemyksen mukaan muutokset ovat kuljettajien kannalta hyödyllisiä eivätkä vaadi heiltä teknisiä mukautuksia.

14.3. Jos et hyväksy yleisten ehtojen muutoksia tai muita sopimuksen ehtoja, sinulla on oikeus irtisanoa sopimus lopettamalla Bolt-palveluiden käyttö ja ilmoittamalla irtisanomisesta Boltille. Sopimuksen irtisanominen tulee voimaan ehdotetun muutoksen voimaantulopäivänä, ellei irtisanomisilmoituksessa toisin mainita. Kun käytät Bolt-palveluja muutoksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, annat suostumuksesi siihen, että muutetut yleiset ehdot tai sopimus sitovat sinua.

15. SOVELLETTAVA LAKI JA TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALTA

15.1. Yleisiin käyttöehtoihin ja sopimukseen sovelletaan Viron tasavallan lakeja, ja niitä tulkitaan ja noudatetaan Viron tasavallan lakien mukaisesti. Jos yleisiin ehtoihin tai sopimukseen liittyvää riitaa ei ole voitu ratkaista neuvotteluteitse, riita ratkaistaan Harjun maakunnan oikeudessa.

16. ILMOITUKSET

16.1. Olet velvollinen ilmoittamaan meille välittömästi kaikista yhteystietojesi muutoksista.

16.2. Kaikki yleisten ehtojen ja sopimuksen mukaisesti annettavat ilmoitukset on annettu riittävällä tavalla, jos ne:

16.2.1. toimitetaan henkilökohtaisesti

16.2.2. lähetetään kuriiripalvelun välityksellä ja toimitetaan todisteellisesti

16.2.3. lähetetään kirjattuna kirjeenä

16.2.4. lähetetään sähköpostitse tai

16.2.5. annetaan saataville Bolt App -sovelluksen tai Bolt-kuljettajatilin kautta.

16.3 Kaikki edellisen lausekkeen mukaisesti lähetetyt tai toimitetut ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi:

16.3.1. jos se toimitetaan henkilökohtaisesti, silloin kun se toimitetaan osapuolelle

16.3.2. jos ilmoitus toimitetaan kuriiripalvelun välityksellä, kuriiripalvelun ilmoittamana päivänä, jona ilmoituksen sisältävä kirjekuori on toimitettu osapuolelle

16.3.3. jos asiakirja lähetetään kirjattuna kirjeenä, kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on luovutettu postitoimistolle osapuolelle toimitettavaksi

16.3.4. annetaan saataville Bolt App -sovelluksen tai Bolt-kuljettajatilin kautta.

16.3.5. jos se lähetetään sähköpostitse, sinä päivänä, jona sähköpostin vastaanottaja vahvistaa vastaanottaneensa kyseisen sähköpostin, tai toisena päivänä sähköpostin lähettämisestä edellyttäen, ettei lähettäjä ole saanut virheilmoitusta (jossa ilmoitetaan, ettei sähköpostia ole toimitettu osapuolelle) ja että hän on lähettänyt sähköpostin uudelleen seuraavana kalenteripäivänä eikä ole saanut vastaavaa virheilmoitusta.

17. MUUT EHDOT

Jos jokin yleisten ehtojen määräys katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, osapuolet korvaavat kyseisen määräyksen täytäntöönpanokelpoisella määräyksellä, joka vastaa lähellekään kyseisen määräyksen tarkoitusta ja taloudellista vaikutusta.

Säännöt ja ehdot on päivitetty viimeksi 01.01.2023.

Skannaa lataaksesi

Melkein valmis!

Skannaa QR-koodi puhelimesi kameralla ladataksesi sovelluksen.