Opći uvjeti za vozače

Ovi Opći uvjeti utvrđuju glavne uvjete i odredbe koje se primjenjuju i koji uređuju korištenje Bolt usluga.

Da biste pružali Uslugu prijevoza koristeći Bolt Platformu morate pristati na uvjete i odredbe navedene u nastavku.

1. DEFINICIJE

1.1. Bolt (također naveden kao "mi", "naše" ili "nama") – Bolt Operations OÜ, privatno društvo s ograničenom odgovornošću osnovano i registrirano u skladu sa zakonima Republike Estonije s registracijskim brojem 14532901, poslovna adresa Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Republika Estonij ali i društvima i partnerima grupe Taxify. Taxify grupa znači ((a) društva u kojima Bolt Operations OÜ ima vladajući položaj (na primjer povezana društva Bolt Operations OÜ), a društva partneri su lokalni predstavnici, podružnice, agenti itd. koje je imenovalo društvo Bolt Operations OÜ (npr. Agent za plaćanja). Popis društava i partnera grupe Taxify dostupni su na https://bolt.eu/cities/

1.3. Bolt Usluge – usluge koje pruža Bolt , uključujući osiguravanje i održavanje Bolt aplikacije, Bolt Platforme - In-app plaćanje, korisnička podrška, komunikacija između Vozača i Putnika i ostale slične usluge.

1.4. Bolt aplikacija – aplikacija za pametni telefon ili internet aplikacija kojom Vozači i Putnici traže i primaju Usluge prijevoza.

1.5. Bolt platforma – tehnologija koja spaja Putnike s Vozačima kako bi im pomogla da se učinkovitije kreću po gradu.

1.6. Putnik – osoba koja traži Usluge transporta koristeći Bolt Platformu.

1.7. Vozač (također „Vi") – osoba koja pruža Uslugu prijevoza putem Bolt platforme. Svaki Vozač će dobiti Bolt Račun vozača za korištenje Bolt aplikacije i Bolt Platforme.

1.8. Ugovor – ovaj ugovor između vozača i Bolta u vezi s korištenjem Bolt usluge koji se sastoji od:

1.8.1. ovih Općih uvjeta;

1.8.2. posebnih uvjeta prikazanih u Bolt aplikaciji, npr. u vezi s informacijama o cijenama ili opisima usluga;

1.8.3. smjernice za vozače; i

1.8.4. drugih uvjeta koji se spominju u ovom Ugovoru i koji se mogu povremeno mijenjati.

dodatne odredbe i uvjeti ili dokumenti koji se ovdje spominju ili će u budućnosti biti dogovoreni između Vozača i Bolta.

1.9. Naknada za vožnju – naknada koju je Putnik dužan platiti Vozaču za pružanje Usluge prijevoza.

1.10. Bolt naknada – naknada koju je Vozač dužan platiti Bolt -u za korištenje Bolt Platforme.

1.11. In-app plaćanje – kartice, naplate putem mobilnog operatera i drugi načini plaćanja (Bolt Business itd.) koje Putnik koristi putem Bolt aplikacije za plaćanje Usluga prijevoza.

1.12. Bolt Račun vozača – pristup internetskoj stranici koja sadrži informacije i dokumente o korištenju Bolt usluga tijekom pružanja Usluga prijevoza, uključujući računovodstvenu dokumentaciju. Vozač može pristupiti Bolt računu vozača na http://partners.bolt.eu na način da unese svoje korisničko ime i zaporku.

1.13. Usluge prijevoza– usluga prijevoza koju Vozač pruža Putniku čiji je zahtjev Vozač prihvatio putem Bolt aplikacije.

1.14. Agent za plaćanje - Bolt Operations OÜ, tj. agent odgovoran za usluge tehničke podrške za pružanje platnih usluga kako bi se olakšalo plaćanje i/ili fakturiranje u ime Bolt Operations OÜ. Platni agent također može odlučivati o svim pritužbama i rješavati sve sporove u vezi s plaćanjima koje je izvršio Bolt Operations OÜ.

2. SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Prije korištenja Bolt usluge morate se prijaviti tako da u zahtjevu za prijavu na internetskoj stranici dostavite tražene podatke i učitate potrebnu dokumentaciju na način na koji zatražimo. Možete se prijaviti kao fizička osoba ili obrtnik. Po uspješnom završetku prijave, izdat ćemo Vam osobni račun dostupan putem korisničkog imena i zaporke.

Klikom na gumb "Prijava" koji se nalazi na dnu zahtjeva za prijavu, izjavljujete i jamčite da:

prema važećim pravnim aktima, imate pravo sklopiti ugovor s nama za korištenje Bolt Platforme radi pružanja Usluge prijevoza; pažljivo ste proučili, u potpunosti razumjeli i pristajete biti obvezani ovim Općim uvjetima, uključujući svim obvezama koje proizlaze iz ovdje navedenog i Ugovora;

sve informacije koje ste nam predočili su istinite, točne i potpune;

održavat ćete Bolt Račun vozača točnim i informacije na profilu uvijek ažuriranima;

nećete ovlastiti druge osobe da koriste Vaš Bolt Račun vozača, niti ga prenijeti ili dodijeliti drugoj osobi;

nećete koristiti Bolt uslugu u neovlaštene ili nezakonite svrhe i narušiti ispravno funkcioniranje Bolt usluga;

cijelo vrijeme ćete se u potpunosti pridržavati svih zakona i propisa koji se primjenjuju u državi u kojoj pružate Uslugu prijevoza, uključujući (ali ne ograničavajući se na) zakone koji uređuju usluge putničkog prijevoza;

2.2. Dužni ste dati bankovne podatke prilikom ispunjavanja podataka o plaćanju nakon registracije. Ako ste pravna osoba, morate upisati bankovni račun društva. Mi prenosimo naknade za plaćanje putem aplikacije na bankovni račun koji ste unijeli. Mi nismo odgovorni ni za kakve netočne transakcije u slučaju da ste unijeli pogrešne bankovne podatke.

2.3. Nakon ispunjavanja zahtjeva za prijavu, dobit ćete e-mail s dodatnim uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se koristili Bolt uslugama. Ovi uvjeti mogu uključivati dostavu pisanih potvrda ili ovjerenih preslika kaznenih evidencija, fiskalnih certikata, valjane vozačke dozvole, potvrde o zadovoljavajućem tehničkom stanju vozila, završetak tečaja, posjedovanje mobilnog uređaja koji podržava GPS i druge uvjete kako je opisano u odgovarajućoj e-pošti. Nepoštivanje spomenutih uvjeta i odredaba može rezultirati raskidom Ugovora i gubitkom prava na korištenje Bolt usluge.

2.4. Slažete se da u određenim gradovima ili državama Bolt Operations OÜ može prenijeti bilo koju od naših obveza koje proizlaze iz Općih uvjeta. To uključuje, između ostalog, prijenos prava i obveza u vezi s pregledom dokumenata koji se odnose na zahtjeve za prijavu, obuku, naplatu Bolt naknade, prosljeđivanje Vama dospjelih pristojbi, posredovanje u vezi s In-app plaćanjem, licenciranje Bolt aplikacije, itd. Detaljima o društvima Taxify grupacije i partnerima možete pristupiti ovdje http://bolt.eu/cities.

2.6. Registriranje računa kao Pravna osoba (tj.društvo). Smatrat ćete se Pravnom osobom, ako je primatelj naknada označen kao Pravna osoba u pojedinostima plaćanja (kao što je dostupno na Bolt Računu vozača). U tom slučaju, navedena Pravna osoba se smatra pružateljem usluga prijevoza i stranka ovih Općih uvjeta, Ugovora i svih dodatnih ugovora. Samo određena fizička osoba naznačena u postupku prijave može doista pružati Usluge prijevoza. Takva fizička osoba može koristiti račun Vozača samo ako je pročitala i pristala biti obvezana ovim Općim uvjetima i bilo kojoj daljnjoj dokumentaciji koja je dio Ugovora. PRAVNA OSOBA NAVEDENA U PODACIMA ZA PLAĆANJE I FIZIČKA OSOBA KOJA DOISTA PRUŽA USLUGU PRIJEVOZA PREMA Bolt -U SOLIDARNO SU ODGOVORNE ZA SVE POVREDE OPĆIH UVJETA I SPORAZUMA KOJE POČINI VOZAČ.

2.7. Registracija Bolt računa vozača kao društva s flotom vozila. Nakon sklapanja zasebnog ugovora, društvo s flotom vozila može samo registrirati račune za svoje zaposlenike i / ili pružatelje usluga. U tim slučajevima društvo s flotom vozila obvezno je osigurati da njegovi zaposlenici i / ili pružatelji usluga udovoljavaju zahtjevima Općih uvjeta, Ugovora i svih dodatnih ugovora i da su suglasni postupati u skladu i biti obvezani tim uvjetima i odredbama. Društvo s flotom vozila i njegovi zaposlenici i / ili pružatelji usluga ostaju solidarno odgovorni za svako kršenje koje počini takav zaposlenik i / ili pružatelj usluga.

3. PRAVO KORIŠTENJA BOLT APLIKACIJE I BOLT RAČUNA VOZAČA

3.1. Licencija za korišenje Bolt aplikacije i Bolt Računa vozača. Ovime Vam dajemo licenciju za korištenje Bolt aplikacije i Bolt računa vozača. Licencija Vam ne daje pravo na podlicenciranje ili prijenos bilo kakvih prava trećoj osobi. Neovisno o gore navedenom i ako je tako posebno dogovoreno, društva s flotom vozila mogu podlicencirati licencije za Bolt aplikaciju i Bolt račun vozača članovima svoje flote.

3.2. Pri korištenju Bolt aplikacije i / ili Bolt računa vozača ne smijete:

dekompilirati, obrnuti inženjeringom ili na neki drugi način pokušati doći do izvornog koda Bolt aplikacije, Bolt Računa vozača ili drugog softvera Bolt;

izmijeniti Bolt aplikaciju ili Bolt račun vozača na bilo koji način ili oblik ili koristiti modificirane inačice Bolt aplikacije ili Bolt Računa vozača;

prenositi datoteke koje sadrže viruse, oštećene datoteke ili bilo koji drugi program koji mogu oštetiti ili negativno utjecati na operacije na Platformi Bolt;

pokušati neovlašteno pristupiti Bolt aplikaciji, Bolt Računu vozača ili bilo kojoj drugoj Bolt usluzi.

3.3. Ovdje navedena licencija automatski se ukida istodobno s otkazom Ugovora. Nakon prestanka važenja Ugovora morate odmah prestati koristiti Bolt aplikaciju i Bolt račun vozača i imamo pravo blokirati i izbrisati Bolt Račun vozača bez prethodne obavijesti.

3.4. Upotreba oznaka i oznaka Bolt. Dodatno, vam možemo dati oznake, naljepnice, ili druge znakove koji se odnose na brend Bolt ili na neki drugi način naznačuju da koristite Bolt Platformu. Dajemo Vam neekskluzivnu i neprenosivu licenciju, koja se ne može podlicencirati, za korištenje takvih znakova i isključivo kako biste naznačili da pružate Usluge prijevoza putem Bolt Platforme. Nakon raskida Ugovora, morate odmah ukloniti i baciti sve znakove koji se odnose na brend Bolt.

3.5. Sva autorska prava i žigovi, uključujući izvorni kod, baze podataka, logotipove i vizualno uređenje vlasništvo su Bolt -a i zaštićeni su autorskim pravom, zakonima o žigu i/ili zaštiti poslovne tajne te odredbama međunarodnih sporazuma. Korištenjem Bolt platforme ili bilo koje druge Bolt usluge ne stječete nikakva prava vlasništva na bilo kojem intelektualnom vlasništvu.

4. PRUŽANJE USLUGA PRIJEVOZA

4.1. Obveze vozača. Ovim jamčite da ćete Usluge prijevoza pružati u skladu s Općim uvjetima, Ugovorom, kao i zakonima i propisima koji su mjerodavni u državi u kojoj pružate Usluge prijevoza. Napominjemo da ste u cijelosti odgovorni za svako kršenje bilo kojeg mjesnog zakona i propisa koje može proizaći iz pružanja Usluge prijevoza.

4.2. Morate posjedovati sve dozvole (uključujući valjanu vozačku dozvolu), licencije, osiguranje automobila, osiguranje od odgovornosti (ako je primjenjivo), registracije, potvrde i ostalu dokumentaciju koja je potrebna u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom za pružanje Usluga prijevoza. Vaša je obveza održavati valjanost svih gore navedenih dokumenata. Bolt zadržava pravo da od Vas zatraži predočenje dokaza i podnošenje na pregled svih potrebnih licencija, dozvola, odobrenja, ovlasti, registracija i potvrda.

4.3. Usluge prijevoza morate pružati profesionalno u skladu s poslovnom etikom koja se primjenjuje na pružanje takvih usluga i nastojati izvršiti zahtjev Putnika u najboljem interesu Putnika. Između ostalog, (i) morate ići rutom koja je najjeftinija za Putnika, osim kada Putnik izričito zahtijeva drukčije, (ii) ne smijete izvršiti nikakva neovlaštena stajanja, (iii) ne smijete imati druge putnike u vozilu osim Putnika i putnika koji su u pratnji Putnika, te (iv) morate se pridržavati svih mjerodavnih prometnih zakona i propisa, tj. ne smijete izvršiti nikakve radnje koje bi mogle ometati vožnju ili uočavanje prometnih uvjeta, uključujući držanje telefona u ruci dok je vozilo u pokretu.

4.4. Zadržavate isključivo pravo utvrđivanja kada ćete pružiti Usluge prijevoza. Po vlastitom nahođenju prihvatit ćete, odbiti ili zanemariti zahtjeve za Usluge prijevoza koje su izvršili Putnici.

4.5. Troškovi koji Vam nastanu tijekom pružanja Usluga prijevoza. Obvezni ste o vlastitom trošku osigurati i održavati svu opremu i sredstva potrebna za pružanje Usluga prijevoza, uključujući automobil, pametni telefon, itd. Također ste odgovorni za plaćanje svih troškova koji Vam nastanu tijekom pružanja Usluga prijevoza, uključujući, a ne ograničavajući se na, gorivo, troškove paketa podatkovnog prometa, pristojbe, amortizaciji vozila, osiguranje, odgovarajući porez na dobit i plaće, itd. Napominjemo da korištenje Bolt aplikacije može izazvati potrošnju velike količine mobilnih podataka u Vašem paketu podatkovnog prometa. Stoga Vam preporučamo da se preplatite za paket podatkovnog prometa s neograničenim ili vrlo visokim kapacitetom uporabe podatkovnog prometa.

4.6. Naknada za vožnju. Imate pravo naplatiti Naknade za vožnju u svakom slučaju kada prihvatite Putnika na Bolt platformi i izvršite Usluge prijevoza na način na koji su naručene (tj. Naknade za vožnju). Naknada za vožnju računa se na temelju utvrđene osnovne Naknade za vožnju, udaljenosti određene vožnje na način na koji ju je utvrdio uređaj na temelju GPS-a i trajanja određene vožnje. Određena osnovna Naknada za vožnju može varirati ovisno o situaciji na lokanom tržištu. Možete pregovarati o Naknadi za vožnju tako da nam pošaljete odgovarajući zahtjev koji je potpisan ili digitalno ili vlastoručno. Osim toga, uvijek ćete imati pravo naplatiti Putniku manje od Naknade za vožnju naznačene u Bolt aplikaciji. Međutim, naplaćivanje Putniku manjeg iznosa od onog navedenog u Bolt aplikaciji ne umanjuje Bolt naknadu.

4.7. Unaprijed ugovorena naknada (Upfront Fare). Putniku se može ponuditi da koristi mogućnost vožnje koja putniku dopušta pristajanje na fiksnu cijenu za određenuuslugu prijevoza koju ste vi pružili (npr. Unaprijed ugovorena naknada (Upfront Fare). Unaprijed ugovorena naknada (Upfront Fare) priopćava se Putniku putem Bolt aplikacije prije početka vožnje, a vama, kada je vožnja prihvaćena ili na kraju vožnje. Naknada za vožnju izračunata u skladu s točkom 4.6. primjenjuje se umjesto Unaprijed ugovorene naknada (Upfront Fare)ako putnik promijeni odredište tijekom vožnje, vožnja traje znatno dulje od procijenjene zbog prometa ili drugih čimbenika, ili kada druge neočekivane okolnosti materijalno utječu na karakteristike vožnje (npr. ruta se koristi tamo gdje se primjenjuje cestarina).

4.8. Ako utvrdite da je došlo do pogreške u obračunu Naknade za vožnju i želite ispraviti obračun Naknade za vožnju, morate podnijeti zahtjev u odjeljku "Revizija Naknade za vožnju " Bolt aplikacije. Ako zahtjev u odjeljku "Revizija Naknade za vožnju" Bolt aplikacije nije podnesen, tada Bolt neće izvršiti ponovni obračun Naknade za vožnju niti će Vam nadoknaditi pogrešku koja je nastala u obračunu Naknade za vožnju.

4.9. Bolt može prilagoditi Naknadu za vožnju za izvršenu određenu narudžbu ako uočimo kršenje (poput vožnje dužom rutom ili nezaustavljanje taksimetra unutar Bolt aplikacije nakon što su Usluge prijevoza izvršene) ili u slučaju utvrđivanja tehničke greške koja utječe na konačnu Naknadu za vožnju. Bolt također može umanjiti ili poništiti Naknada za vožnju u slučaju kada imamo opravdani razlog sumnjati u prijevaru ili pritužba Putnika navodi da ste izvršili kršenje. Bolt svoje pravo umanjenja ili poništenja Naknada za vožnju koristit će isključivo na razuman i opravdan način.

4.10. Putnik može platiti Naknadu za vožnju za usluge prijevoza bilo izravno Vama ili putem In-app plaćanja kako je opisano u Članku 6 ovih Općih uvjeta. U slučaju da Putnik Naknadu za vožnju plati izravno, Vi ste obvezni naplatiti Naknadu za vožnju. U slučaju da Putnik propusti ili odbije platiti, Bolt će u, u Vaše ime poslati Putniku obavijest o dugu. Takva ovlast proizlazi iz ovlaštenja platnog agenta koja je dana Boltu i ne znači da je Bolt obvezan nadoknaditi Naknadu za vožnju koju Putnik nije platio. Ako putnici u vozilu ne pristaju platiti Naknadu za vožnju za pružanje Usluge prijevoza, Naknadu za vožnju platit će Putnik koji je naručio pružanje Usluge prijevoza. Ako Putnik opravdano odbije platiti Naknadu za vožnju zbog toga što su Vaše informacije navedene u Bolt aplikaciji netočne, tada Vam Boltneće nadoknaditi takav trošak.

4.11. Računi. Nakon svakog uspješnog pružanja Usluge prijevoza, Bolt će izraditi i proslijediti račun Putniku koji se sastoji od sljedećih informacija: tvrtke/naziva Pravne osobe ili obrtnika, mjesta poslovanja, imena i prezimena Vozača, slike Vozača, br. dozvole za uslugu (ako je primjenjivo), registracijskog broja vozila, datuma, vremena, početne i završne lokacije, trajanja i dužine, Naknade za vožnju i Naknade za vožnju koja je plaćena za pružanje Usluge prijevoza. Račun za svako pružanje Usluge prijevoza dostupan Vam je putem Bolt računa vozača.

4.12. Naknada za otkazivanje i naknada za čekanje

Putnik može otkazati zahtjev za uslugu prijevoza koju je vozač prihvatio putem Bolt aplikacije. Vozač ima pravo na Naknadu za otkazivanje usluge prijevoza (Naknada za otkazivanje) u slučaju da putnik otkaže prihvaćeni zahtjev za uslugu prijevoza nakon određenog vremenskog razdoblja utvrđenog u Bolt aplikaciji.

4.13. Ako tijekom pružanja Usluga prijevoza Putnik ili njegovi suputnici iz nemara oštete vozilo ili njegovu opremu (između ostaloga, tako da ostave mrlje ili zaprljaju vozilo ili uzrokuju smrad unutar vozila) imat ćete pravo zahtijevati od Putnika da plati novčanu kaznu do 50 EUR i tražiti naknadu svake štete koja premašuje novčanu kaznu. Ako Putnik ne pristane platiti novčanu kaznu i/ili nadoknaditi štetu, morate obavijestiti nas i tada ćemo pokušati u Vaše ime od Putnika naplatiti novčanu kaznu i/ili odgovarajuće troškove. Međutim, vodite računa o tome da ne preuzimamo nikakvu odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu u vezi s čišćenjem ili održavanjem vozila koju je uzrokovao Putnik.

4.14. Vaše porezne obveze. Ovime potvrđujete da ste obvezni u potpunosti ispuniti sve porezne obveze koje za vas nastanu na temelju primjenjivih zakona u vezi s pružanjem Usluga prijevoza, uključujući (I) plaćanje poreza na dohodak, poreza na socijalno osiguranje/davanja ili bilo koji drugi primjenjivi porez i (ii) ispuniti sve obveze prema zaposlenicima i prijave kod porezne uprave za računovodstvene obračune i prijenose pri odgovarajućim Državnim tijelima kako je propisano primjenjivim zakonom. U slučaju da nam Porezna uprava preda valjani zahtjev da im dostavimo podatke u vezi vašeg poslovanja, možemo Poreznoj upravi dostaviti podatke u vezi vašeg poslovanja u mjeri u kojoj je predviđeno valjanim zakonskim aktima. Nadalje, obvezni ste pridržavati se svih mjerodavnih poreznih propisa koji mogu biti primjenjivi u vezi s pružanjem Usluga prijevoza. Ovime ste suglasni naknaditi Boltu sve državne pristojbe, potraživanja, plaćanja, novčane kazne ili druge porezne obveze koje nastanu Boltu u vezi s obvezama koje proizlaze iz mjerodavnih poreznih propisa koje niste ispunili (uključujući plaćanje poreza na dohodak i socijalnih davanja/poreza).

4.15. Ovlaštenje vozača da izda račun. Bolt ima pravo izdati račun u vaše ime Putniku kako bi vam naknadili bilo koju Naknade za vožnju, ugovornu kaznu ili naknadu koju vam proslijedi Bolt. Račun će vam biti dostupan putem Bolt Računa vozača.

5. BOLT NAKNADE

5.1. Da biste koristili Bolt usluge, obvezni ste platiti naknadu (t.j. Bolt naknadu). Bolt naknada se plaća na temelju Naknade za vožnju svake Usluge prijevoza koju ste izvršili. Iznos Bolt naknade vam je dostupan putem elektroničke pošte, Bolt aplikacije, Bolt Računa vozača ili drugih primjenjivih sredstava. Napominjemo da se Bolt naknada može mijenjati u budućnosti. Poslat ćemo vam prethodnu obavijest o svakoj takvoj promjeni.

5.2. Obvezni ste platiti Bolt naknadu i bilo koje druge dospjele naknade za prethodni mjesec najkasnije do petnaestog dana sljedećeg mjeseca. Nakon kašnjenja s plaćanjem Bolt naknade obvezni ste platiti kaznu za zakašnjenje u iznosu od 0,04% (nula zarez nula četiri posto) neplaćenog iznosa po danu. Obvezni ste pokriti sve troškove koji nam nastanu , koji su povezani s naplatom dugovanja.

6. PLAĆANJA UNUTAR APLIKACIJE (IN-APP PAYMENTS)

6.1.Možemo omogućiti Putnicima da plate Usluge prijevoza karticom, putem mobilnog operatera (carrier billing) i drugih načina plaćanja (Bolt Business itd.) izravno unutar Bolt aplikacije t.j. In-app plaćanje). Ovime nas ovlašćujete da postupamo, u vaše ime, kao vaš specijalni komercijalni zastupnik samo u svrhu naplate, Naknade za vožnju ili drugih naknada koje Putnik plati pomoću plaćanja unutar aplikacije (In-app plaćanjm). Bilo koja obveza plaćanja koju Putnik izvrši Plaćanjem unutar aplikacije smatrat će se izvršenom od trenutka izvršenja plaćanja.

6.2. Ne smijete odbiti da Putnik izvrši plaćanje putem In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije)i li utjecati na Putnika da ne koristi In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije). U slučaju da odbijete prihvatiti In-app plaćanja (Plaćanja unutar aplikacije) bez opravdanog razloga, imat ćemo pravo zaračunati vam ugovornu kaznu od 15 eura za svako odbijanje i/ili blokirati vaše pravo da se koristite Bolt uslugama u slučaju ponavljanja takvog ponašanja.

6.3. Bolt zadržava pravo dijeljenja promotivnog koda vozačima po vlastitom nahođenju po promotivnoj osnovi. Morate prihvatiti korištenje promotivnog koda samo kada putnik u aplikaciji unese kod za vožnju koju plaćakarticom. Promo kodovi ne smiju se primjenjivati ​​na vožnje koje se plaćaju gotovinom. Ako postoji sumnja da je upotreba promotivnih kodova lažna, nezakonita, Vozač je koristi je protivno našim Uvjetima i odredbama koje se odnose na upotrebu promotivnog koda, tada se promotivni kod može otkazati i nepodmireni iznos neće biti vraćen Vozaču od strane Bolta..

6.4 Imate pravo na reviziju izvješća o Plaćanjima unutar aplikacije (In-app plaćanjima) u Bolt Računu vozača ili Bolt aplikaciji. Izvješća će pokazati iznose u In-app plaćanjima kojima se posredovalo prethodnog tjedna kao i pridržane iznose Bolt naknade. Obvezni ste nas obavijestiti o važnim okolnostima koje bi mogle utjecati na naše obveze naplate i raspodjele Naknade za vožnju naplaćenih putem Plaćanja unutar aplikacije (In-app plaćanjima).

6.5. Nismo vam obvezni platiti Naknade za vožnju koje je bio dužan platiti Putnik ako Plaćanje unutar aplikacije (In-app plaćanje) nije uspjelo iz razloga jer je Putnikova kreditna kartica ili drugo plaćanje otkazano ili neuspjelo iz drugih razloga. U tom slučaju pomoći ćemo vam pri zahtjevu za Naknadu za vožnju prema Putniku i izvršit ćemo vam prijenos Naknade za vožnju kad Putnik izvrši zatraženo plaćanje.

6.6. Prije pružanja usluga prijevoza, morate provjeriti da se usluga pruža pravome Putniku ili Putniku koji je izričito potvrdio da dopušta da se drugi putnici voze na Putnikov račun. Ako pogriješite pri prepoznavanju Putnika, a In-app plaćanje tereti osobu kojoj nije pružena ili koja nije odobrila Usluge prijevoza za druge putnike, tada ćemo vratiti toj osobi Naknadu za vožnju. U tom slučaju nemate nas pravo tražiti Naknadu za vožnju . Nadalje, za svako krivo primijenjeno In-app plaćanje, imat ćemo pravo naplatiti vam ugovornu kaznu do 10 eura.

6.7. Napominjemo da ćemo izvršiti prijeboj svih Naknada za vožnju plaćenih In-app plaćanjem s iznosima koje ste Vi obvezni platiti nama (tj. Bolt naknade i ugovorne kazne). Zadržavamo pravo ispuniti bilo koju Vašu financijsku obvezu prema bilo kojem društvu Taxify grupacijeu kojem slučaju ćemo steći pravo podnošenja tužbe protiv vas. Možemo izvršiti prijeboj bilo kojih vaših financijskih obveza s financijskim obvezama koje možda imate prema nama.

6.8. Ako vam ne možemo platiti dospjele Naknade, budući da niste unijeli detalje svog bankovnog računa u svom Računu vozača ili ako su detalji bankovnog računa netočno uneseni, u tom ćemo slučaju zadržati takva plaćanja 180 dana. Ako nas ne obavijestite o točnim detaljima bankovnog računa u roku od 180 dana od dana kada je određeno pravo na potraživanje takvih plaćanja, Vaše će potraživanje u vezi s plaćanjem Naknada koje Vam nije proslijeđeno isteći.

7. KORISNIČKA PODRŠKA

Pružamo Korisničku podršku vozača u vezi s korištenjem Bolt usluga. Imamo pravo prestati pružati usluge korisničke podrške ako kasnite s bilo kakvim plaćanjima više od 5 kalendarskih (dana).

8. OCJENE I AKTIVNOSTI

8.1. Kako biste Putnicima osigurali visoko kvalitetne usluge i pružili dodatna osiguranja, ovime prihvaćate da Vam Putnik može dati ocjenu i povratnu informaciju u vezi s kvalitetom usluge prijevoza koju ste pružili. Vaša prosječna ocjena (prosječni rejting) bit će povezana na Vaš Račun vozača i dostupna Putnicima na Bolt aplikaciji. Ako smatramo da ocjena ili komentar nije dan u dobroj vjeri, ta ocjena ili komentar ne mora biti uvažena na izračunu vaše ocjene.

8.2. Osim ocjene, mjerimo vašu razinu aktivnosti i pružamo Vam rezultat aktivnosti, koja se temelji na Vašoj aktivnosti koja se odnosi na prihvaćanje, odbijanje, ne odgovaranje i izvršavanje zahtjeva usluge prijevoza.

8.3. Kako bismo Putnicima pružili pouzdane usluge, određujemo minimalnu prosječnu ocjenu i minimalni rezultat aktivnosti koju Vozači moraju izvršiti i održavati. Ako, nakon primjerene naše obavijesti ne povećate svoj prosječnu ocjenu ili rezultat aktivnosti do minimalne razine unutar opisanog vremenskog razdoblja, Vaš će Račun vozača biti automatski obustavljen privremeno ili trajno. Možemo poništiti obustavu vašeg računa, ako je uzrokovan nekim vanjskim okolnostima ili je ustanovljeno da je obustava uzrokovana greškom u sustavu ili lažnim ocjenama.

9. Ispitivanje tržišta i kampanja

9.1. Ispitivanje tržišta. Možemo vam poslati, putem Bolt aplikacije, Bolt računa vozača, SMS-a, e-mail ili drugim putem, ispitivanje tržišta, kako bismo povećali osviještenost u vezi s time kada je potražnja od strane Putnika najveća. Takva ispitivanja tržišta imaju narav preporuke i ne predstavljaju vam nikakvu obvezu. Budući da su procjene ispitivanja tržišta utemeljene na prijašnjim statistikama, ne možemo garantirati da će stvarna situacija na tržištu odgovarati procjenama danima u ispitivanju tržišta.

9.2. Kampanje koje obećavaju minimalnu dobit. Možemo također provoditi kampanju, pri čemu je garancija minimalna dobit, ako pružite Usluge prijevoza unutar određenog vremenskog okvira. Ako niste postigli određeni minimum, dužni smo nadoknaditi razliku. Određeni zahtjevi i uvjeti bit će poslani putem Bolt aplikacije, Bolt Račun vozača, SMS-om, e-mailom ili drugim sredstvima. Imamo punu diskreciju u odlučivanju o tome, hoćemo li i kojim ćemo Vozačima nuditi takve kampanje. Ako imamo opravdane razloge da posumnjamo na to da ste počinili prijevarnu aktivnost, možemo Vam uskratiti vašu Naknadu za vožnju sve dok sumnja na prevaru ne bude riješena.

9.3. Kampanje za Putnike. Možemo također povremeno organizirati različite kampanje za Putnike, kako bismo promovirali Bolt platformu. Ako je Naknada za vožnju koju je Putnik platio smanjena kao dio takve kampanje, platiti ćemo Vam naknadu, čiji će iznos biti do novčane vrijednosti koristi ponuđene Putnicima. Možemo izvršiti prijeboj naknade za marketing s Bolt naknadom.

10. ODNOS IZMEĐU VAS, NAS I PUTNIKA

10.1. Ovime prihvaćate i suglasni ste da pružamo usluge informacijskog društva i ne pružamo Usluge Prijevoza. Pružanjem Bolt platforme i Bolt usluga, djelujemo kao tržišno mjesto povezujući Putnike s Vozačima, da bismo im pomogli u učinkovitijem kretanju po gradovima. Prihvaćate da pružate Usluge prijevoza na temelju ugovora za prijevoz putnika i da pružate Usluge prijevoza ili neovisno ili putem društva kao gospodarsku i profesionalnu aktivnost.

10.2. Prihvaćate da nije sklopljen nikakav ugovor o radu niti radni odnos između Vas ili. Također prihvaćate da ne postoje zajednički pothvati (joint venture) niti partnerstva između Vas i nas. Ne smijete djelovati kao zaposlenik, posrednik ili zastupnik nas niti se obvezivaiti bilo kojim ugovorom u naše ime. Ako zbog primjene obvezujućih zakona ili drugim putem, budete smatrani zaposlenikom nas ovime ste suglasni da ćete odbaciti pravo na podnošenje bilo kakvih zahtjeva koji bi proizašli kao posljedica tako impliciranog radnog odnosa.

10.3. Ne smijete prenijeti svoja prava i obveze koje proizlaze iz Općih uvjeta ili Ugovora bilo kojoj trećoj strani.

12. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci bit će obrađeni u skladu s Obavijesti o privatnosti, koja je dostupna na  

https://bolt.eu/hr/legal/hr/privacy-for-drivers/

12.1. Bolt platforma djeluje na principu "tako je - kako je" i "ako je dostupno". Ne izjavljujemo, ne jamčimo niti garantiramo da će pristup Bolt aplikaciji biti neprekinut ili bez greške. S obzirom da korištenje Bolt platforme za naručivanje usluge prijevoza ovisi o ponašanju Putnika, ne jamčimo da će korištenje Bolt platforme rezultirati Naručivanjem usluge prijevoza.

12.2. Do najveće moguće dozvoljene mjere u skladu s mjerodavnim zakonom, ni mi,niti predstavnici, direktori ili zaposlenici nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja Vam može nastati kao rezultat korištenja Bolt usluga uključujući, ali ne ograničavajući se na:

bilo koju izravnu ili neizravnu štetu na imovini ili gubitak novčanih sredstava;

gubitak dobiti ili planiranih ušteda;

gubitak posla, ugovora, kontakata, ugleda, goodwill-a, reputacije ili bilo koji gubitak koji može nastati zbog prekida poslovanja;

gubitak ili netočnost podataka; i

bilo koju drugu vrstu gubitka ili štete.

12.3. Naša financijska odgovornost u vezi s povredom Općih uvjeta ograničena je na 500 eura. Imat ćete pravo na zahtjev za naknadu štete samo u slučaju ako smo namjerno prekršili ugovor.

12.4. Nećemo biti odgovorni za radnje ili izostanak radnji Putnika ili suputnika te nećemo biti odgovorni za gubitak ili štetu koja je nastala Vama ili Vašem vozilu kao posljedica radnji ili izostanka radnji Putnika ili suputnika.

12.5. U cijelosti ste odgovorni za povredu Općih uvjeta, Ugovora ili drugih mjerodavnih zakona ili propisa te morate odmah nakon primitka naših zahtjeva ili zahtjeva državnih vlasti prestati i otkloniti tu povredu. Obeštetit ćete nas za sve izravne i/ili neizravne gubitke i/ili štetu, gubitak dobiti, troškove, ugovorne kazne, novčane kazne koje nama mogu nastati u s vezi povredom Općih uvjeta, Ugovora, mjerodavnih zakona i propisa. Ako Putnik istakne bilo kakvo potraživanje prema nama, u vezi s pružanjem Usluga prijevoza, tu štetu ste obvezni u potpunosti naknaditi nama u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka dotičnog zahtjeva od nas. U slučaju isticanja bilo kakvih potraživanja prema Vama, onda ste nam obvezni naknaditi sve troškove u vezi s procjenom štete i podnošenjem zahtjeva za naknadom te štete.

13. TRAJANJE I RASKID **

13.1. Odredbe izričito navedene u ovim Općim uvjetima stupaju na snagu predajom zahtjeva za registraciju. Ugovori i druge odredbe će stupiti na snagu kada Vam budu dostupni određeni dokument ili poruka, a Vi počnete ili nastavite pružati Uslugu prijevoza na Bolt platformi.

13.2. Ugovor možete raskinuti u bilo kojem trenutku na način da obavijestite Bolt najmanje 7 (sedam) dana unaprijed, nakon čega će prestati Vaše pravo korištenja Bolt platforme i Bolt usluga. Bolt može bilo kada i iz bilo kojeg razloga po vlastitom nahođenju raskinuti Ugovor na način da Vas obavijeste najmanje 3 (tri) dana unaprijed.

13.3. Bolt imaa pravo trenutno raskinuti Ugovor i ukinuti Vaš pristup Bolt platformi bez bilo kakve prethodne obavijesti u slučaju da povrijedite Opće uvjete ili Ugovor, bilo koje mjerodavne zakone ili propise, narušite ugled Bolta ili prouzročite štetu brendu Bolt, ugledu ili poslovanju na način kako je to određeno prema vlastitom nahođenju Bolta. U prethodno navedenim slučajevima možemo vam, prema vlastitom nahođenju, zabraniti registriranje novog Računa vozača.

13.4. Možemo trenutno zabraniti i vaš pristup Bolt aplikaciji i Bolt Računu vozača tijekom razdoblja istrage, ako posumnjamo na povredu Ugovora ili prijevarne aktivnosti s vaše strane. Blokada pristupa će biti uklonjena kada istragom budu uklonjene takve sumnje.

13.5. Cilj nam je svim Putnicima pružiti najvišu razinu usluge, stoga nadziremo aktivnosti Vozača na Bolt platformi. Ako ne ispunite minimalne uvjete u pružanju usluga, kao što je minimalni rejting i ocjena aktivnosti, ovlašteni smo trenutno raskinuti Ugovor bez prethodne obavijesti.

14. IZMJENE

14.1. Sve izmjene Ugovora će stupiti na snagu nakon što vam budu dostupne putem elektroničke pošte, Bolt aplikacije ili Bolt Računa vozača te vi nastavite pružati Usluge prijevoza.

14.2. U svrhu izmjene Općih uvjeta, na mrežnoj stranici (http://bolt.eu/legal/‎) ćemo objaviti izmjenjenu verziju te vas o tome obavijestiti minimalno 14 (četrnaest) dana ranije. Ako nastavite koristiti Bolt usluge, smatrat će se da ste prihvatili izmijenjene uvjete.

15. MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

15.1. Opći uvjeti i Ugovor podliježu, tumače se i provode u skladu sa zakonima Republike Estonije. Konvencija o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. (Bečka konvencija) se neće primjenjivati. Ako se spor koji proizlazi iz Općih uvjeta ili Ugovora ne može riješiti pregovorima, spor će se rješavati na Okružnom sudu Harj u Tallinnu, Estonija.

16. OBAVIJESTI

16.1. Dužni ste nas odmah obavijestiti o svim promjenama u vezi s Vašim kontakt podacima.

16.2. Bilo koja obavijest koja mora biti dana u skladu s Općim uvjetima i Ugovorom bit će propisno dana ako: (i) je osobno dostavljena, (ii) poslana kurirskom službom uz potvrdu o dostavi, (iii) poslana preporučenom poštom, (iv) poslana e-poštom ili (v) stavljena na raspolaganje putem Bolt aplikacije ili Bolt Računa vozača. bilo koja obavijest koja je poslana ili odaslana u skladu s ovim Člankom smatrat će se primljenom: (i) ako je dostavljena osobno, u vrijeme dostave ugovornoj strani, (ii) ako je dostavljena kurirskom službom, na datum koji dostavljačka služba navede kao datum kada je kuverta koja sadrži obavijest isporučena ugovornoj strani, (iii) ako je poslana preporučenom poštom, 10. dana nakon predaje dokumenta poštanskom uredu za dostavu ugovornoj strani, (iv) ako je stavljena raspolaganje putem Bolt aplikacije ili Bolt računa vozača, ili (v) ako je poslana e-poštom, da dan kada ugovorna strana koja prima e-poštu potvrdi primitak dotične e-pošte ili 2. dana nakon što je e-pošta poslana pod uvjetom da pošiljatelj nije primio obavijest o grešci (kojom se obavještava da e-pošta nije dostavljena ugovornoj strani) i da je e-poštu poslao ponovno idućeg kalendarskog dana i nije primio sličnu obavijest o greški.

17. ZAVRŠNE ODREDBE

Ako se neka od odredaba Općih uvjeta bude smatrala neprovedivom, ugovorne strane zamijenit će zahvaćenu odredbu provedivom odredbom koja je najsličnija namjeri i ekonomskom učinku zahvaćene odredbe.

Datum stupanja na snagu Općih uvjeta: 04.04.2019.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.