Odredbe i uvjeti za putnike

Ovi Opći uvjeti utvrđuju glavne uvjete i odredbe koje se primjenjuju i koji uređuju korištenje Bolt aplikacije - tehnologije koja povezuje putnike s vozačima kako bi im pomogla kretati se po gradovima puno učinkovitije.

Izraz "nas" ili "mi" odnosi se na vlasnika Bolt aplikacije, Bolt Operations OÜ, privatno društvo s ograničenom odgovornosti, osnovano u Republici Estoniji (MBS 14532901), čije je sjedište u Bana-Louna tn 39/1, Tallinn 10134., također i na Taxify grupacije i partnere (lokalne podružnice, predstavnici, povezana društva, zastupnici itd.). Popis društava Taxify grupacije i partnera dostupna je na https://bolt.eu/cities/.

Za korištenje Bolt aplikacije morate pristati na dolje navedene odredbe i uvjete:

1. Korištenje Bolt aplikacije

1.1 Bolt pruža informatičke usluge i ne pruža usluge prijevoza. Usluge prijevoza pružaju vozači na temelju ugovora (s Vama) za prijevoz putnika. Vozači pružaju usluge prijevoza neovisno (ili osobno ili putem društva) kao gospodarski i profesionalni pružatelji usluga. Sporovi u vezi s pravima potrošača, zakonskih obveza ili mjerodavnog zakona u vezi s uslugama prijevoza bit će riješeni između putnika i vozača. Podaci u vezi s vozačima i njihovom uslugom prijevoza dostupni su na Bolt aplikaciji i računi za prijevoz se šalju na e-mail adresu navedenu u profilu putnika.

1.2 Prilikom korištenja Bolt aplikacije, možete izabrati hoćete li za uslugu prijevoza platiti vozaču ili koristi aplikaciju za plaćanje Bolt In-app plaćanje. Plaćanja za usluge Bolt Business vožnji reguliraju se zasebnim ugovorom za Business (Poslovne) vožnje. Naknada će obuhvaćati primjenjive poreze, ako to zahtijeva zakon. Naknada može uključivati druge primjenjive naknade, cestarine, i/ili dodatne troškove uključujući naknadu za rezervacije, lokalne cestarine, pristojbe za zračne luke ili troškove obrade za obročno plaćanje.

1.3 Tijekom instaliranja Bolt aplikacije, broj mobitela putnika povezat će se s određenim Bolt korisničkim računom i bit će dodan u našu bazu podataka. Ako više ne koristite uneseni broj svog mobilnog uređaja, o tome morate obavijestiti Bolt unutar 7 dana, kako bismo mogli zaštiti podatke Vašeg računa. Ako nas ne obavijestite o bilo kojoj promjeni Vašega broja, Vaš mobilni operater može dodijeliti isti broj mobilnog uređaja drugoj osobi koja, kad koristi Bolt aplikaciju, može vidjeti Vaše podatke.

2. Promotivni kodovi

2.1 Bolt Vam može poslati promotivne kodove na temelju određene promocije. Pomotivni kod može se primijeniti na plaćanje izvršenih vožnji ili druge značajke ili pogodnosti povezane s uslugom i / ili uslugom treće strane i koje su predmet dodatnih uvjeta koji se utvrđuju u svrhu dodjele promotivnog koda. Datum isteka promotivnih kodova biti će vidljiv u aplikaciji nakon što primijenite promotivni kod na račun.

2.2 Ako iznos vožnje premašuje iznos kredita koji se može iskoristiti i koji se dodjeljuje Vašoj vožnji, saldo će se automatski oduzeti od načina plaćanja računa. Isto tako, kredit za promotivni kod vrijedi samo za jednu vožnju i ne može se prenijeti na sljedeću vožnju / putovanje i stoga će biti izgubljen. Na jednu vožnju može se primijeniti samo jedan promotivni kod.

2.3 Bolt zadržava pravo otkazati bilo koji promotivni kod u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga. To uključuje, ali nije ograničeno na, ako Bolt smatra da se kodovi koriste na nezakonit ili prijevaran način, da su promotivni kodovi pogrešno izdani ili su istekli.

3. Bolt In-app plaćanje

3.1 Usluge prijevoza možete platiti karticom, putem mobilnog operatera i drugim načinom plaćanja (npr. Bolt Business vožnja itd.), koji zahtijevaju prethodnu aktivaciju u Bolt aplikaciji. Pružanjem usluge plaćanja Bolt In-app plaćanjem, Bolt djeluje kao trgovački zastupnik za pružatelje usluga prijevoza. Vaša obveza prema pružateljima usluga prijevoza bit će ispunjena kada bude upućen nalog za prijenos sredstava na račun Bolta .Vi ste kao putnik odgovorni za to da osigurate izvršenje plaćanja i da osigurate dostupnost dovoljnog iznosa novčanih sredstava.

3.2 Kada plaćanje vršite putem Bolt In-app plaćanjem, Bolt će primiti uplate i novac proslijediti vozačima. Bolt može od Vas zahtijevati dodatne podatke kako bi potvrdili način plaćanja.

3.3. Kada uslugu prijevoza plaćate putem Bolt In-app plaćanja, Bolt nije odgovoran za moguće naknade trećim osobama (mobilni operater, naknade banci itd.) Navedeni pružatelji usluge mogu naplatiti i dodatne naknade kada obrađuju plaćanja u vezi s Bolt In-app plaćanjem. Bolt nije odgovoran za takve naknade i odriče se svake odgovornosti u vezi s time. Na Vaš način plaćanja mogu se također primjenjivati dodatne odredbe i uvjeti nametnute od strane mjerodavnog pružatelja usluge plaćanja; molimo Vas da provjerite te odredbe i uvjete prije korištenja Vašeg načina plaćanja.

3.4. Bolt će biti odgovoran za funkcioniranje Bolt In-app plaćanja i pružit će podršku u rješavanju problema. Rješavanje sporova u vezi s Bolt In-app plaćanjem odvija se također preko nas. Za korisničku podršku u vezi s plaćanjem molimo Vas kontaktirajte: info@bolt.eu. Na upite podnesene putem e-maila ili Bolt aplikacije uslijedit će odgovor u roku od jednog radnog dana. Bolt će riješiti pritužbe i zahtjeve u vezi s Bolt In-app plaćanja unutar dva radna dana.

4. Naručivanje i otkazivanje usluga prijevoza

4.1. Ako naručujete usluge prijevoza i vozač je prihvatio izvršiti zadatak, u tom slučaju će se usluga prijevoza smatrati naručenom.

4.2. Nakon što vozač potvrdi da će izvršiti prijevoz, sklopit ćete poseban sporazum s vozačem za pružanje usluge putovanja u skladu s odredbama i uvjetima koje ste dogovorili s vozačem. Bolt ne pruža usluge prijevoza i nije stranka sporazuma s dotičnim vozačem.

4.3. Otkazivanjem naručene usluge prijevoza smatra se situacija u kojoj je vozač odgovorio na Vaš zahtjev, a Vi ste naknadno odbili ili otkazali uslugu prijevoza. U slučaju kad zahtjev za uslugom prijevoza, nakon određenog vremenskog razdoblja, bude otkazan obvezni ste platiti naknadu za otkazivanje. Ako naknada za otkazivanje bude naplaćena, vozač će biti o tome biti obaviješten putem aplikacije.

4.4. Ako otkažete zahtjev za uslugom prijevoza u više uzastopnih slučajeva unutar 24 sata, možemo privremeno blokirati Vaš račun u svrhu upozorenja. Nakon nekoliko takvih upozorenja, možemo obustaviti Vaš račun na duže razdoblje (npr. 6 mjeseci). Nakon tog razdoblja možete zatražiti da se Vaš račun ponovno aktivira te će Vaš zahtjev provjeriti Bolt.

4.5. Kada vozač obavijesti putnika o dolasku vozila na odredište, a putnik ili osobe za koje je prijevoz bio naručen, se ne pojave na tom mjestu, unutar određenog vremenskog razdoblja navedenog u Bolt aplikaciji, zahtjev će se smatrati otkazanim.

Vozač ponekad može odlučiti otkazati Vaš zahtjev te Vas molimo da imate na umu da Bolt nije odgovoran za takve situacije.

4.6. Kada vozač stigne i pošalje obavijest da je stigao, Bolt aplikacija može početi naplaćivati naknadu za čekanje u skladu s tarifama koje su navedene u Bolt aplikaciji.

4.7. Ako ste zatražili usluge prijevoza koristeći Bolt aplikaciju i prouzrokovali štetu na vozačevom vozilu ili njegovoj opremi (tako da ostave mrlje ili zaprljaju vozilo ili uzrokuju smrad unutar vozila), vozač će imati pravo zahtijevati da platite kaznu u iznosu od 50 eura i tražiti naknadu bilo koje štete koja premašuje iznos te kazne. Ako ne platite kaznu i/ili ne naknadite štetu, Bolt može zahtijevati plaćanje potraživanja u ime pružatelja usluge prijevoza.

5. Dozvola za korištenje Bolt aplikacije

5.1 Ako se pridržavate ovih Općih uvjeta, odobrit ćemo Vam pravo pristupa i korištenja Bolt aplikacije, bez naknade, opozivo i neekskluzivno, u skladu s ovim Općim uvjetima, Obavijesti o zaštiti osobnih podataka i primjenjivim uvjetima trgovine aplikacijama. Ne možete prenijeti ili dati u podlicenciju pravo na korištenje Bolt aplikacije. U slučaju da Vam se otkaže pravo korištenja Bolt aplikacije, otkazat će se i odgovarajuća neekskluzivna licencija.

6. Odgovornost

6.1 S obzirom da je Bolt aplikacija usluga informacijskog društva (sredstvo komunikacije) između putnika i vozača, ne možemo jamčiti ili preuzeti odgovornost za kvalitetu ili postojanje nedostataka u pružanju usluga prijevoza. S obzirom da korištenje Bolt aplikacije za narudžbu usluge prijevoza ovisi o ponašanju vozača, Bolt ne jamči da ćete uvijek imati dostupne ponude za pružanje usluge prijevoza.

6.2 Bolt aplikacija ne nudi niti posreduje uslugama prijevoza za putnike. Također nije posrednik u pronalaženju putnika za pružatelje usluge prijevoza. Bolt aplikacija koristi se kao sredstvo za organizaciju pružanja usluga prijevoza.

6.3 Korisnikovo pravo na povrat ne primjenjuje se na narudžbe putem Bolt aplikacije. Zahtjevom za povrat, u vezi s uslugom prijevoza, ne odustajete od sporazuma za vrijeme važenja kojeg je naručena usluga prijevoza.

6.4 Bolt aplikacija pruža se po principu "tako je - kako je" i "ako je dostupno". Bolt ne izjavljuje, ne jamči niti garantira da će pristup Bolt aplikaciji biti neprekinut ili bez greške. U slučaju grešaka na softveru, nastojat ćemo ih ispraviti u najkraćem roku, no molimo Vas da uzmete u obzir da rad aplikacije može biti ograničen zbog povremenih tehničkih pogrešaka, a mi ne možemo jamčiti da će aplikacija funkcionirati cijelo vrijeme, primjerice opća opasnost ili nepogoda može rezultirati prekidom usluge.

6.5 Bolt, njihovi predstavnici, direktori i zaposlenici nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja Vam može nastati kao rezultat korištenja Bolt aplikacije ili oslanjanja na vožnju, ugovorenu putem Bolt aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na: bilo koju izravnu ili neizravnu štetu na imovini ili gubitak novčanih sredstava; gubitak dobiti, gubitak posla, ugovora, kontakata, ugleda, reputacije ili bilo koji gubitak koji može nastati zbog prekida poslovanja; gubitak ili netočnost podataka; i bilo koju drugu vrstu gubitka ili štete.

6.6 Financijska odgovornost Bolta, u vezi s povredom ugovora ograničena je na 500 eura. Imat ćete pravo na zahtjev za naknadu štete samo u slučaju ako je Bolt namjerno prekršio ugovor. Bolt nije odgovoran za radnje ili propuste vozača te neće biti odgovoran za štetu koju vozač prouzroči putnicima.

6.7 Pristajete da ćete u potpunosti obeštetiti i oslobađate svake odgovornosti Bolt, njihove podružnice, predstavnike, zaposlenike i direktore od svih potraživanja ili gubitaka (uključujući odgovornosti, štete, troškove i izdatke bilo koje vrste) koje ste pretrpjeli kao rezultat Vašeg korištenja Bolt aplikacije (uključujući vožnje koje dobijete koristeći Bolt aplikaciju).

6.8 Bolt, može trenutačno obustaviti Vaše korištenje Bolt aplikacije ako povrijedite ove Opće uvjete ili ako smatramo da je neophodno zaštititi integritet Bolta ili sigurnost vozača.

7. Dobre prakse korištenja Bolt aplikacije

7.1 S obzirom da Bolt nije pružatelj ili posrednik usluga prijevoza, sva pitanja u vezi s nedostacima ili kvalitetom usluge prijevoza rješavat će se u skladu s pravilima i odredbama pružatelja usluge prijevoza ili nadležnim javnim vlastima.

7.2 Molimo Vas da u Bolt aplikaciji ispunite obrazac s povratnim informacijama. To nam omogućuje da vozačima damo prijedloge za unaprijeđene kvalitete njihove usluge.

7.3 Očekujemo da Bolt aplikaciju koristite u dobroj vjeri te da se s poštovanjem odnosite prema vozačima koji svoje usluge nude putem Bolt aplikacije. Bolt zadržava pravo zatvaranja Vašeg računa ako povrijedite odredbe iz Općih uvjeta ili ako su Vaše aktivnosti zlonamjerne, odnosno ako uskraćujete plaćanje za pruženu uslugu prijevoza, u slučaju prevare, nepoštivanje vozača itd. U takvim slučajevima, Vaš račun Bolt aplikacije može biti ukinut bez prethodne obavijesti.

7.4 Bolt će učiniti sve u svojoj moći kako bi osigurao da samo savjesni vozači, koji poštuju svoje zanimanje i putnike, koriste Bolt aplikaciju. Ipak, nismo u mogućnosti jamčiti da će svaki pružatelj usluga prijevoza, kojeg pronađe Bolt aplikacija, uvijek ispuniti prethodno navedene kriterije. U slučaju da Vam je pružena nepoželjna usluga prijevoza, molimo Vas da o tome obavijestite društvo odgovorno za uslugu, nadležno tijelo ili našu službu za korisnike.

8. Izmjene Općih uvjeta poslovanja

8.1. Ako Opći uvjeti budu značajno izmijenjeni, o tome ćete biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili putem obavijesti u Bolt aplikaciji. Ako nastavite koristiti Bolt aplikaciju, smatrat će se da prihvaćate izmjene.

9. Završne odredbe

Opći uvjeti podliježu, tumače se i provode u skladu sa zakonima Republike Estonije. Ako se spor koji proizlazi iz Općih uvjeta ne može riješiti pregovorima, ugovara se nadležnost Okružnog suda Harju u Tallinnu, Estonija. Ako se neka od odredbi Općih uvjeta ne može provesti, strane će je zamijeniti odredbom koju je moguće provesti, a koja je sadržajem i gospodarskim učinkom usklađena s dotičnom odredbom.

Datum stupanja na snagu Općih uvjeta: 21.03.2018.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.