Globalni opći uvjeti za Bolt e-vozila

Na snazi od 01.07.2020.

1. Općenito

1.1 Ovi Opći uvjeti predstavljaju ugovor ("Ugovor") između Vas ("Vi", "Korisnik" ili "Vozač") i Bolt Operations OÜ, registracijski broj 14532901 ili naših povezanih društava ("Bolt", "Mi", "Nas" ili "Naše"), u vezi s Vašim korištenjem (i) svih vozila na ljudski ili električni pogon koja se stavljaju na raspolaganje u Aplikaciji, poput e-romobila i e-bicikala (zajedno "E-vozila"); (ii) Naše mobilne aplikacije za pristupanje i korištenje E-vozila ("Aplikacija"); i (iii) ostale povezane usluge, poput naplate, održavanja, preuzimanja i sličnih usluga ("Povezane usluge") koje smo učinili dostupnima (E-vozila, Aplikacija i Povezane usluge zajedno su "Usluge").

1.2 Sljedeći su dokumenti pozivanjem na njih obvezujući i obuhvaćeni ovim Ugovorom:

1.2.1 pravila za upravljanje E-vozilima kako je navedeno u Dodatku A ovom Ugovoru ("Pravila vožnje");

1.2.2 sigurnosne smjernice koje se odnose na korištenje E-vozila prikazane u Aplikaciji, te ovisno o slučaju, u sigurnosnom alatu sadržanom u Aplikaciji ("Sigurnosni alat")

1.2.3 mjerodavni cjenik kako je prikazan u Aplikaciji ("Cjenik"), sve ostale informacije o cijenama, pravila prikazana u Aplikaciji koje se odnose na Osnovnu karticu i Pretplatničku karticu (definirano u 4.1), sve mjerodavne uvjete za Promotivne kodove te sve upute, priručnici (uključujući, ako je primjenjivo, Korisnički priručnik E-vozila), te sve ostale smjernice prikazane u Aplikaciji, te

1.2.4 ostali poslovni uvjeti i uvjeti proizvoda navedeni u ovom Ugovoru, uključujući opise usluga, pravila i obavijesti, uključujući Naša Pravila privatnosti za putnike ("Pravila privatnosti") koja su stavljena na raspolaganje u Aplikaciji ili na: https://bolt.eu/legal/ te će se na odgovarajući način (mutatis mutandis) primjenjivati na obradu Vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem Usluga,

1.2.5 dodatni uvjeti koji se odnose na određenu državu ili grad ("Područje pružanja usluge") i primjenjuju na područje u kojem se obavlja vožnja.

1.3 Kako se Naše Usluge budu razvijale, u bilo kojem trenutku možemo izmijeniti ovaj Ugovor. Izmjene i dopune stupit će na snagu nakon objavljivanja izmijenjenog Ugovora ili njegovih dodatnih uvjeta na Našoj mrežnoj stranici ili u Aplikaciji. Daljnje korištenje Usluga nakon takvog objavljivanja predstavlja Vaš pristanak da budete vezani takvim izmijenjenim Ugovorom. Zadržavamo pravo na to da Vas obavijestimo o izmjenama i dopunama Ugovora putem Aplikacije, kontaktnih informacije navedenih u Vašem korisničkom računu ili na bilo koji drugi opravdan način.

2. Korištenje Aplikacije

2.1 Usluge se koriste putem Aplikacije. Aplikacija omogućuje osobama koje trebaju prijevoz pronalazak E-vozila dijeljenjem podataka o njihovom zemljopisnom položaju.

2.2 Kako biste koristili Uslugu potrebno je instalirati Aplikaciju i registrirati korisnički račun ("Račun"). Tijekom instalacije Aplikacije Vaš broj mobitela povezat će se s Vašim Računom i bit će dodan u Našu bazu podataka.

2.3 U slučaju bilo kakvih grešaka u Aplikaciji, nastojimo ih što prije ispraviti, ali potvrđujete da ste svjesni da funkcionalnost Aplikacije može biti ograničena zbog povremenih tehničkih grešaka i da Vam ne možemo jamčiti neograničeno besprijekorno funkcioniranje Aplikacije u svako vrijeme. Ne odgovaramo ni za kakve gubitke nastale kao posljedica neispravnosti Aplikacije ili nemogućnosti korištenja Aplikacije na željeni način.

2.4 Pod uvjetom da se pridržavate odredaba ovog Ugovora, jamčimo Vam ograničenu, neisključivu, koja se ne može podlicencirati, opozivu, neprenosivu, licenciju za pristup i korištenje Aplikacije na Vašem osobnom uređaju isključivo u vezi s Vašim korištenjem Usluga.

3. Podobnost korisnika i Računi

3.1 Imate pravo koristiti Usluge ako:

3.1.1 Imate Račun;

3.1.2 je Vaš Račun povezan s važećom kreditnom ili debitnom karticom ili drugim načinom plaćanja koji podržava Aplikacija ("Izabrani način plaćanja"),

3.1.3 Imate najmanje 18 godina i zakonski ste ovlašteni voziti E-vozila u skladu s lokalnim zakonima koji se odnose na najmanju dob za korištenje dostupnih E-vozila u Vašem Području pružanja usluge.

3.1.4 imate valjanu vozačku dozvolu u Području pružanja usluge u kojem koristite Usluge ako je takva dozvola obvezna za korištenje E-vozila,

3.1.5 ste fizički sposobni i imate potrebne vještine i iskustvo za korištenje, vožnju i upravljanje E-vozilima na siguran i stručan način.

3.2 Prilikom izrade i korištenja Svoga Računa:

3.2.1 suglasni ste da ćete koristiti isključivo Svoje pravo ime, točne osobne podatke i podatke o karticama za izradu Računa, te da ćete navedene podatke uvijek održavati ažuriranima,

3.2.2 suglasni ste da Vas se može zatražiti dostava dokaza identiteta u obliku slike s vozačke dozvole ili identifikacijskog dokumenta koji je izdalo nadležno tijelo da bi Vam bio odobren ili da biste održavali pristup Uslugama,

3.2.3 odgovorni ste za pristup, kontrolu i sigurnost Svog računa, te ste odgovorni za: (i) korisničko ime i lozinku Svog računa, te (ii) sve radnje koje se vrše na Vašem računu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, aktivaciju (otključavanje), korištenje, deaktivaciju (dovršetak Vaše vožnje) i propisno parkiranje E-vozila u skladu s ovim Ugovorom i ovisno o slučaju na Dopuštenom parkirnom mjestu, ili propust da to učinite, osim ako ste prijavili zlouporabu Svog računa u skladu s Člankom 3.2.4. Možemo pretpostaviti da svatko tko koristi Vaše korisničko ime i lozinku ima Vašu ovlast da to učini,

3.2.4 suglasni ste da ćete Nas odmah obavijestiti ako postanete svjesni neovlaštenog pristupa ili korištenja Vašeg Računa ili druge situacije koja može uzrokovati gubitak kontrole nad Vašim Računom,

3.2.5 suglasni ste da imamo pravo obustaviti ili onemogućiti Vaš Račun u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za: (i) osiguranje zakonite uporabe Aplikacije, uključujući, bez ograničenja, za sprječavanje prijevara, procjenu rizika, istraživanje i podršku korisnicima; (ii) osiguranje Vašeg pridržavanja ovog Ugovora; (iii) pridržavanje mjerodavnih zakona ili naloga suda, tijela kaznenopravnog progona ili drugih upravnih agencija ili vladinih tijela; ili (v) kako je inače propisano ovim Ugovorom,

3.2.6 suglasni ste da Vam možemo slati tekstualne (SMS), push notifikacije i elektroničku poštu u vezi s Uslugama.

4. Uporaba E-vozila

4.1 Otključavanjem E-vozila putem Aplikacije suglasni ste unajmiti E-vozilo na osnovi „plati koliko potrošiš“ ("Osnovna kartica") ili pretplatnim paketom ("Pretplatnička kartica") u skladu s uvjetima ovog Ugovora i u skladu s Cjenikom koji je primjenjiv tijekom razdoblja najma.

4.2 Svaki put kada otključate E-vozilo i počnete vožnju, izjavljujete i jamčite da ste pročitali i razumjeli:

4.2.1 sve važeće prometne zakone i propise,

4.2.2 Pravila vožnje u Dodatku A,

4.2.3 Sigurnosni alat,

4.2.4 mjerodavne odredbe i uvjete za Vaše Područje pružanja usluga; i

4.2.5 uvjete podobnosti navedene u Članku 3.1 i potvrđujete da su ispunjeni.

4.3 Otključavanjem E-vozila suglasni te i obvezujete se:

4.3.1 da E-vozilo i sva oprema koja se na njemu nalazi u svakom trenutku ostaje Naše vlasništvo i da ni na koji način nećete demontirati, modificirati, popravljati, oštetiti ili uništiti E-vozilo ili bilo koju opremu koja se nalazi na njemu,

4.3.2 koristiti E-vozilo u skladu s ovim Ugovorom, uključujući Pravila vožnje, Sigurnosni alat i sve upute, priručnike i smjernice prikazane u Aplikaciji te odredbe i uvjete za Vaše mjerodavno Područje pružanja usluge,

4.3.3 da niti jednoj drugoj osobi nećete dopustiti korištenje E-vozila koje ste Vi otključali,

4.3.4 preuzeti punu odgovornost za brigu o E-vozila za vrijeme najma i vratiti E-vozilo u istom stanju u kojem je bio unajmljeno na dopušteno parkirno mjesto u skladu s Mjesnim zakonima, vrstom E-vozila i uputama za parkiranje navedenima u Aplikaciji ("Dopušteno parkirno mjesto"). Ako je E-vozilo vraćeno oštećeno ili u neispravnom stanju, naplaćuje se naknada jednaka trošku popravka u skladu s Člankom 5.4.2.

4.4 Ako E-vozilu tijekom najma ponestane energije, prekinut ćete vožnju u skladu s uputama u Aplikaciji i uvjetima ovog Ugovora, te parkirati E-vozilo na Dopušteno parkirno mjesto.

4.5 Svaku nezgodu, sudar, štetu, tjelesnu ozljedu, ukradeno ili izgubljeno E-vozilo morate nam prijaviti u skladu s Člankom 10.1 čim se takav slučaj dogodi. Ako nastali slučaj uključuje tjelesnu ozljedu, oštećenje imovine ili krađu E-vozila, podnijet ćete prijavu lokalnoj policijskoj postaji u roku od 24 sata.

5. Plaćanje i Naknade

5.1 Naše Usluge možete koristiti Osnovnom karticom ili Pretplatničkom karticom ako je dostupna. Bit će vam naplaćena naknada za korištenje E-vozila i Usluga u skladu s Našim Cjenikom i vrstom E-vozila. Svaka upotreba Romobila počinje kada kliknete "Otključaj" i završava kada kliknete "Završi vožnju" (ili odgovarajuću(e) tipku(e) u Aplikaciji). Naše naknade i druge pristojbe mogu podlijegati primjenjivim porezima i drugim troškovima mjesnih vlasti, koje možemo prikupljati i naplaćivati.

5.2 U određenim Područjima pružanja usluge možete imati mogućnost kupnje Usluga Pretplatničkom karticom. Uvjeti i cjenovni uvjeti koji se odnose na Pretplatničku karticu bit će prikazani u Aplikaciji, morate ih pročitati i prihvatiti prije kupnje i uključivat će opis ograničenja Pretplatničke kartice. Ograničenja mogu uključivati dnevno vremensko ograničenje, broj otključavanja ili dnevno ograničenje vožnja. Pretplatničke kartice ne smiju se koristiti zajedno s promotivnim ponudama, nagradama ili drugim popustima. Kupnja Pretplatničke kartice ne jamči dostupnost Usluga. Pretplatničke kartice istječu na navedeni datum isteka, u trenutku kupnje u skladu s mjerodavnim uvjetima i cjenovnim uvjetima.

5.3 Imate zakonsko pravo odustati od Pretplatničke kartice u roku od 14 dana od datuma kupnje bez navođenja ikakvog razloga. Ako želite odustati od Pretplatničke kartice, možete ili (i) koristiti obrazac povlačenja iz Dodatka B ili (ii) dati bilo kakvu drugu jasnu izjavu u kojoj navodite odluku o odustanku od Pretplatničke kartice kontaktirajući Nas u skladu s Člankom 10.1.

5.4 Ako aktivirate Pretplatničku karticu unutar 14-dnevnog razdoblja odustanka nakon kupnje Pretplatničke kartice (što znači da ste izričito zatražili početak pružanja Usluga od tog datuma i prije isteka razdoblja odustanka), tada se izričito odričete svog prava odustanka. Ako svoje pravo odustanka koristite tijekom 14-dnevnog razdoblja, u skladu s gore navedenim uvjetima, imat ćete pravo na povrat na proporcionalnoj osnovi u skladu s ograničenjima Pretplatničke kartice koju ste kupili i koristili do raskida.

5.5 Možemo izdati promotivne kupone ili kodove koji su predmet svih dodatnih uvjeta utvrđenih na temelju promotivnog koda ("Promo kodovi"). Zadržavamo pravo izmjene ili otkazivanja Promo kodova u bilo koje vrijeme i prema Našem isključivom nahođenju. Možemo obustaviti ili poništiti Promo kod(ove) i Vaše korištenje Aplikacije u bilo kojem trenutku ako imamo razloga vjerovati da je korištenje ili unovčenje Promo koda bilo pogrešno, prijevarno, nezakonito ili se time krše primjenjivi uvjeti Promo kodova ili ovaj Ugovor.

5.6 Ako je E-vozilo, koje je otključano putem Vašeg Računa:

5.6.1 parkirano izvan Dopuštenog parkirnog mjesta, prema Svom isključivom nahođenju, možemo Vam naplatiti naknadu za preuzimanje u iznosu do 100 EUR;

5.6.2 naizgled oštećeno više od oštećenja nastalog redovitom uporabom, u neispravnom stanju ili je vandalizirano, onda Vam, prema Svom isključivom nahođenju, možemo naplatiti naknadu koja je jednaka trošku popravka ili zamjene E-vozila i opreme,

5.6.3 napušteno bez obavijesti, bit ćete odgovorni za sve naknade nastale do trenutka vraćanja E-vozila uvećano za naknadu za potragu u iznosu do 120 EUR i najviši iznos naknade za vožnju naznačen u Aplikaciji, ovisno o vremenu koje je potrebno za povrat E-vozila,

5.6.4 nije pronađeno ili vraćeno (tj. vožnja je završena i E-vozilo parkirano) u roku od 48 sati, tada prema Svom isključivom nahođenju, možemo smatrati da je E-vozilo izgubljeno ili ukradeno, u kojem Vam slučaju možemo naplatiti iznos do 500 EUR po E-vozilu i podnijeti policiji kaznenu prijavu protiv Vas.

5.7 Suglasni ste da ćete platiti sve kazne, naknade, penale i/ili sve druge troškove koji Nam nastanu uslijed Vašeg korištenja bilo kojeg E-vozila, nepropisnog parkiranja bilo kojeg E-vozila (npr. Izvan Dopuštenog parkirnog mjesta) ili su posljedica Vašeg kršenja bilo kojeg zakona, pravila, propisa ili naredbe tijekom korištenja Usluga.

5.8 Vaš Izabrani način plaćanja bit će terećen za sve iznose koji su dospjeli i plativi Nama. Ako ti načini plaćanja ostanu bezuspješni, mogu se koristiti drugi postupci naplate. Suglasni ste da ćete nadoknaditi sve Naše troškove naplate, uključujući bez ograničenja opravdane pravne troškove, u slučaju da Nam do dospijeća ne platite dugovanje.

5.9 Usluge možete platiti Izabranim načinom plaćanja, koji je potrebno prethodno aktivirati unutar Aplikacije. Ovlašćujete Nas da teretimo Vaš Izabrani način plaćanja povezan s Vašim Računom za sve naknade i troškove koje ste prouzročili sukladno ovom Ugovoru. Takve pristojbe i naknade mogu podlijegati primjenjivim porezima, koji se mogu teretiti i naplaćivati od Nas.

5.10 Mi i Naši ugovaratelji podržavamo Plaćanje unutar Aplikacije, pružamo pomoć i rješavamo sporove u vezi s Plaćanjem unutar Aplikacije. Ako osporavate neku transakciju koju smo naplatili s Vašeg Izabranog načina plaćanja, morate Nas kontaktirati u skladu s Člankom 10.1., u roku od 10 radnih dana.

5.11 Za plaćanja kreditnim i debitnim karticama, možemo naplatiti naknadu za uslugu za svako plaćanje koje se dodaje svakoj narudžbi Usluga. Naknada za uslugu odnosi se na naknade za uslugu Visa/Mastercard. Iznos naknade za uslugu prikazan je u aplikaciji. Vaša banka može dodatno naplatiti Vašu upotrebu Vaše kreditne ili debitne kartice što nije prikazano u aplikaciji. Napominjemo da nakon što ste rezervirali E-vozilo, automatski autoriziramo iznos s Vaše kreditne kartice kako bismo potvrdili dostupnost plaćanja.

5.12 Suglasni ste da ćete nas odmah obavijestiti o svim promjenama koje se odnose na Vaš Izabrani način plaćanja povezan s Vašim Računom i koji može umanjiti našu sposobnost da od Vas naplatimo naknadu u skladu s ovim Ugovorom.

6. Odgovornost

6.1 Prihvaćate i suglasni ste se da Usluge, E-vozila i prateću opremu koristite na Svoju isključivu i individualnu odgovornost, te da nismo odgovorni ni za kakve posljedice, potraživanja, zahtjeve, tužbene zahtjeve, gubitke, obveze, štete, ozljede, pristojbe, troškove i izdatke, kazne, pravne troškove ili isplate bilo koje vrste, bilo predvidive ili nepredvidive, te poznate ili nepoznate, koje Vi ili treća strana možete pretrpjeti kao posljedicu Svoga korištenja Usluga. U potpunosti razumijete takve rizike priznajući da:

6.1.1 vožnja E-vozila uključuje mnoge očite i ne tako očite rizike i opasnosti koje mogu rezultirati ozljedom ili smrću Vas ili drugih, kao i oštećenjem imovine, te da se takvi rizici i opasnosti ne mogu uvijek predvidjeti ili izbjeći,

6.1.2 E-vozilo je stroj koji može neispravno raditi, čak i ako je pravilno održavan, te da takva neispravnost može uzrokovati ozljede, i

6.1.3 nošenje kacige i druge zaštitne opreme i dužno pridržavanje Pravila vožnje i odredaba ovog Ugovora ključni su za smanjenje Vašeg rizika od ozljeda i opasnosti od nanošenja ozljeda ili štete drugima.

6.2 Ako korištenjem bilo koje od Usluga prouzročite bilo kakvu ozljedu ili štetu drugoj osobi ili imovini, tada ćete biti odgovorni za sve posljedice, potraživanja, zahtjeve, tužbene zahtjeve, gubitke, obveze, štete, ozljede, naknade, troškove i izdatke, kazne, pravne troškove, odluke, tužbe ili isplate bilo koje vrste, bilo predvidive ili nepredvidive, te poznate ili nepoznate. Ako Nam Vaše ponašanje uzrokuje obvezu da platimo potraživanja treće strane, Vi ste isključivo odgovorni prema Nama i suglasni ste da ćete Nam naknaditi štetu za sve gubitke koje smo pretrpjeli plaćanjem tih potraživanja treće strane.

6.3 Zadržavamo pravo da ponudimo ugovor o osiguranju od odgovornosti ("Osiguranje") u nekim ili svim Područjima pružanja usluga, kako bismo osigurali, uz ograničenja i iznimke Osiguranja, odgovornost koja Vam nastane u vezi s povredom treće osobe ili slučajnim oštećenjem fizičkog vlasništva treće osobe koje proizlazi iz Vašeg korištenja E-vozila. Ako niste platili Osiguranje, tada razumijete i prihvaćate da preuzimate odgovornost za sve troškove koje ste Vi prouzročili trećoj strani, uključujući bez ograničenja troškove prijevoza hitne pomoći, boravka u bolnici i liječenja.

6.4 Sve Usluge, posebice E-vozila i pripadajuća oprema pružaju se kao "KAKVE JESU" i "KAKO SU DOSTUPNE". U najvećoj zakonski dopuštenoj mjeri, isključujemo i odbacujemo sva jamstva, uvjete, garancije ili uvjete svake vrste, bilo izričite ili prešutne, ili nametnute bilo kojim mjerodavnim zakonom. Ne izjavljujemo, ne jamčimo niti garantiramo da će bilo koja Usluga, E-vozila ili povezana oprema biti u dobrom stanju ili da neće doći do pogrešaka, kašnjenja, propusta, prekida ili netočnosti u vezi s bilo kojim Uslugama, E-vozilima ili povezanom opremom. Posebno se odričemo i ne dajemo nikakve izjave, jamstva, potvrde ili obećanja, izričito ili prešutno, u pogledu toga:

6.4.1 jesu li informacije (uključujući sve upute u Aplikaciji) o Uslugama točne, potpune, ispravne, primjerene, korisne, pravovremene ili pouzdane;

6.4.2 hoće li se bilo koji nedostaci ili pogreške u Uslugama popraviti ili ispraviti,

6.4.3 hoće li Usluge biti dostupne u bilo koje određeno vrijeme ili u Području pružanja usluge, i

6.4.4 je li Vaša upotreba Usluga zakonita u bilo kojem Području pružanja usluga.

6.5 Svi prešutni uvjeti i jamstva bilo koje vrste u vezi s Uslugama isključeni su u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri. Ništa u ovom Ugovoru ne isključuje, ograničava ili mijenja bilo koje jamstvo, garanciju, uvjet ili zahtjev, pravo ili pravni lijek koji se podrazumijevaju ili nameću bilo kojim mjerodavnim propisom koji se ne može zakonski isključiti, ograničiti ili izmijeniti.

6.6 Ako je bilo koje jamstvo, uvjet, garancija ili rok prešutan ili se nameće u skladu s bilo kojim mjerodavnim zakonom i ne može se isključiti ("Odredba koja se ne može isključiti"), te ne možemo ograničiti Vaš pravni lijek za kršenja Odredba koja se ne može isključiti, Naša odgovornost za kršenje Odredbe koja se ne može isključiti ograničava se (u mjeri u kojoj to propisi dopuštaju) isključivo na Naš izbor:

6.6.1 u slučaju robe, na zamjenu robe ili isporuku jednakovrijedne robe, popravak robe, plaćanje troškova zamjene robe ili stjecanje jednakovrijedne robe ili plaćanje troškova popravka robe; ili

6.6.2 u slučaju usluga, ponovno pružanje usluga ili plaćanje troškova ponovnog pružanja usluga.

6.7 Naša ukupna odgovornost za bilo koja i sva potraživanja koja proizlaze iz ovog Ugovora, uključujući i odgovornost za štetu ili drugu odgovornost, ni u kojem slučaju ne prelazi 500 eura ili iznos naknada koji Nam je plaćen za razdoblje najma tijekom kojeg je nastupio slučaj, nesreća ili događaj koji je prouzročio nastanak/e potraživanja, ovisno o tome koji je iznos niži.

6.8 Ni Mi ni Vi nećemo biti odgovorni za štete ili kašnjenja ili neuspjehe u izvedbi koji su posljedica okolnosti koje su izvan razumne kontrole strane koja ne ispunjava obvezu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prirodne pojave ili više sile, potres, požar, poplavu, rat, terorizam, građanske, industrijske ili vojne nemire, sabotažu, radnički štrajk ili isključenje s rada (lock-out), pandemiju, epidemiju, nerede, gubitak ili nefunkcioniranje komunalnih ili komunikacijskih usluga, veliki kibernetički napad, sudski nalog, djelovanje civilne ili vojne vlasti, ili vladinu, sudsku ili regulatornu mjeru.

6.9 U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, ni Mi, ni bilo koje od Naših povezanih društava, predstavnika, direktora ili zaposlenika ne odgovaramo ni za kakav gubitak ili štetu koju biste mogli pretrpjeti prema ili u vezi s ovim Ugovorom ili kao rezultat korištenja Aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

6.9.1 bilo kakvu izravnu ili neizravnu imovinsku štetu ili novčani gubitak;

6.9.2 izgubljenu dobit ili očekivanu uštedu;

6.9.3 gubitak posla, ugovora, kontakata, goodwill-a, ugleda i bilo koji gubitak koji može nastati zbog prekida poslovanja;

6.9.4 gubitak ili netočnost podataka; ili

6.9.5 bilo koju drugu vrstu gubitka ili štete.

7. Vaš sadržaj

7.1 Potvrđujete da će bilo koji tekst, slike ili druge informacije koje nam dostavite tijekom korištenja Usluga ("Vaš/Svoj sadržaj") biti u skladu s Pravilima dopuštene uporabe, a kako je navedeno niže u odredbi 10.

7.2 Mi ne polažemo pravo vlasništva nad Vašim sadržajem te će pravo vlasništva ostati Vaše i bilo koje treće strane čiji sadržaj uključite u Svoj sadržaj. Vi nam ustupate prostorno neograničeno, neekskluzivno, nenaplatno i trajno pravo korištenja, kopiranja, reprodukcije, distribucije, prilagođavanja, preoblikovanja, prerade, objavljivanja, prevođenja, licenciranja, pod-licenciranja i iskorištavanja Svog sadržaja bilo gdje i u bilo kojem obliku u svrhu pružanja Usluga (uključujući, ako je primjenjivo, dopuštanje drugim korisnicima uvid u Vaš sadržaj).

7.3 Morate osigurati da ste u mogućnosti da Nam date gore navedena dozvolu za bilo koji sadržaj u vlasništvu treće osobe koji uključite u Svoj sadržaj.

7.4 Naše pravo korištenja Vašeg sadržaja ni na koji način ne utječe na Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka. Za informacije o tome na koji način koristimo Vaše osobne podatke, molimo pogledajte Naša Pravila privatnosti.

7.5. Imamo pravo nadzirati bilo koji od Vaših Sadržaja i ne prihvatiti, odbiti ili izbrisati bilo koji Vaš sadržaj ako smatramo da se time krši neko od Pravila dopuštene uporabe.

8. Pravila dopuštene uporabe

8.1 Uz druge uvjete navedene u ovom Ugovoru, ovaj članak opisuje posebna pravila koja se primjenjuju na Vaše korištenje Aplikacije ("Pravila dopuštene uporabe").

8.2 Tijekom korištenja Aplikacije ne smijete:

8.2.1 zaobići, onemogućiti ili na drugi način ometati bilo koja sigurnosna obilježja Aplikacije;

8.2.2 drugoj osobi dozvoliti korištenje Aplikacije u Vaše ime

8.2.3 koristiti Aplikaciju ako smo Vas privremeno isključili ili Vam zabranili da je koristite;

8.2.4. zastupati, promicati ili angažirati se u bilo kojem ilegalnom ili nezakonitom ponašanju ili ponašanju koje uzrokuje štetu ili povredu bilo kojoj osobi ili imovini;

8.2.5 mijenjati, ometati, presretati, poremetiti ili hakirati Aplikaciju;

8.2.6 zloupotrebljavati Aplikaciju svjesnim uvođenjem virusa, trojanskih konja, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji bi naškodio Aplikaciji ili bilo kojem korisniku Aplikacije;

8.2.7 prikupljati bilo koje podatke iz Aplikacije osim u skladu s ovim Ugovorom;

8.2.8 dostaviti ili priložiti bilo koji Svoj sadržaj koji sadrži golotinju ili nasilje ili je nasilan, prijeteći, nepristojan, obmanjujući, neistinit ili uvredljiv;

8.2.9 dostaviti ili priložiti bilo koji Svoj sadržaj koji nije vaše vlasništvo ili kojeg nemate pravo koristiti ili na drugi način kršiti autorska prava, zaštićeni žig ili ostala prava trećih strana;

8.2.10 koristiti Svoj sadržaj na način da kršite bilo koji od uvjeta licenciranja koji je odredio vlasnik;

8.2.11 dostaviti ili priložiti bilo kakve informacije ili komentare o drugoj osobi bez dopuštenja te osobe;

8.2.12. prijetiti, zlostavljati ili ugrožavati nečiju privatnost, ili uzrokovati neprilike, neugodnosti ili nepotrebnu zabrinutost ili gnjavažu, uzrujavanje, sramotu, uzbunjivati ili gnjaviti bilo koju drugu osobu; ili

8.2.13 koristiti bilo koji automatizirani sustav, uključujući, ali ne ograničavajući se na, "robote", "paukove" ili "izvanmrežne čitače" za pristup Aplikaciji na način da šalje više zahtjeva Aplikaciji nego što ih čovjek može razumno proizvesti u istom vremenskom razdoblju; ili

8.2.14 druge radnje koja se smatraju neprikladnima za korištenje Aplikacije.

8.3 Nepoštivanje Pravila dopuštene uporabe predstavlja značajno kršenje ovog Ugovora i može dovesti do:

8.3.1 trenutnog privremenog ili trajnog opoziva Vašeg prava na korištenje Aplikacije;

8.3.2 trenutnog privremenog ili trajnog uklanjanja bilo kojeg Vašeg sadržaja;

8.3.3 upozorenja;

8.3.4 zakonskih radnji protiv Vas, uključujući sudski postupak za naknadu svih troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na, razumne administrativne i pravne troškove) koji su posljedica kršenja; i

8.3.5 otkrivanja takvih informacija tijelima kaznenopravnog progona na način na koji razumno smatramo da je to potrebno.

9. Mjerodavno pravo

9.1 Na ovaj Ugovor se primjenjuju zakoni Republike Estonije, u skladu s kojima će se i tumačiti.

9.2 Vaše obveze mogu biti regulirane zakonima Područja pružanja usluga, na primjer, prometnim zakonima i propisima koji se primjenjuju na Području pružanja usluga ("Mjesni zakoni") i suglasni ste da ćete se pridržavati svih takvih Mjesnih zakona.

9.3 I Mi i Vi neopozivo i bezuvjetno se podvrgavamo neisključivoj nadležnosti sudova Estonije i bilo kojih sudova koji su nadležni za razmatranje žalbi bilo kojeg od tih sudova i odričemo se bilo kakvog prava na prigovor na bilo koji postupak koji se vodi na tim sudovima.

10. Ostalo

10.1 Obavijesti i bilo koja druga komunikacija u vezi s ovim Ugovorom ili Uslugama trebala bi biti putem Aplikacije, poslana e-poštom na info@bolt.eu ili prijavljena putem kanala podrške korisnicima koji su dostupni na Našoj mrežnoj stranici.

10.2 Suglasni ste se da ovaj Ugovor i sve pripadajuće sporazume možemo automatski prenijeti prema Svom isključivom i vlastitom nahođenju.

10.3 U slučaju sukoba ili proturječnosti između Globalnih općih uvjeta i uvjeta za Vaše primjenjivo Područje pružanja usluge, prevladat će uvjeti za Područje pružanja usluga.

DODATAK A

Opća pravila vožnje - E-vozila

1. Sigurnosne provjere

1 Vaša je dužnost provesti savjesnu sigurnosnu provjeru prije korištenja E-vozila koja uključuje, ali se ne ograničava na, sljedeće:

(a) dobro stanje okvira/šasije;

(b) dobro stanje kotača (tj. da kotači nisu ispuhani ili obloženi krhotinama ili blatom);

(c) siguran rad kočnica;

(d) dostatnu količinu baterije;

(e) provjeru radi li zvono na E-vozilu;

(f) da su svjetla i reflektori u dobrom radnom stanju ako namjeravate E-vozilo voziti u satima mraka;

(g) da je E-vozilo bez ikakvih znakova oštećenja, neuobičajenog ili pretjeranog trošenja ili drugih mehaničkih problema ili u potrebi za održavanjem,

(h) postupanje prema uputama, posebice prema Sigurnosnim alatima koji su vam dostupni u Aplikaciji u trenutku rezervacije E-vozila.

1.2 Tijekom vožnje neprestano morate pratiti jesu li E-vozilo i njegov rad u skladu s gore navedenim sigurnosnim zahtjevima. Ako u bilo koje trenutku tijekom vožnje otkrijete povredu sigurnosnih zahtjeva ili primijetite bilo kakav drugi potencijalno nesigurni nedostatak, stanje ili prijetnju, morate odmah prestati s vožnjom E-vozila, kada to bude sigurno, i poslati obavijest u skladu s Člankom 10.1 Ugovora.

2. Sigurnost na cesti

2.1 U svakom trenutku E-vozilo morate voziti i njime upravljati na siguran način. Tijekom korištenja, vožnje ili upravljanja E-vozilom, dužni ste:

(a) pridržavati se svih primjenjivih prometnih zakona i propisa;

(b) pridržavati se uputa iz Sigurnosnih alata;

(c) koristiti zaštitnu opremu prema preporukama i kako je potrebno u skladu s gore navedenim zakonima, propisima i uputama, a koja je razumno potrebna kako bi se izbjegao rizik osobne ozljede (poput kacige, zaštitnih jastučića i odgovarajućih cipela),

(d) ne voziti E-vozilo pod utjecajem alkohola, droga, lijekova ili drugih sredstava koji mogu narušiti Vašu sposobnost da sigurno upravljate E-vozilom;

(e) pridržavati se ograničenja brzine i prilagoditi brzinu situaciji uzimajući u obzir svoje vozačko iskustvo, uvjete na cesti, stanje ceste i E-vozila, vremenske uvjete, gustoću prometa i druge uvjete u prometu kako biste mogli zaustaviti E-vozilo bez udaranja u bilo koju prepreku koja je ili se može očekivati na cesti.

(f) ne koristiti mobilni telefon, tablet, laptop ili uređaj za slanje tekstualnih poruka, uređaj za reprodukciju glazbe ili drugi uređaj koji Vas može omesti od sigurne vožnje E-vozila;

(g) ne voziti E-vozilo na neasfaltiranim cestama, kroz vodu (izvan normalne gradske vožnje) ili na bilo kojem mjestu koje je zabranjeno, nezakonito ili smeta drugima;

(h) ne koristiti E-vozilo za utrke, planinsku vožnju, vratolomije ili majstorije;

(i) ne voziti E-vozilo na brzim i cestama s ograničenjima;

(j) ne voziti E-vozilo u suprotnom smjeru od toka prometa;

(k) ne voziti E-vozilo na putevima koji su namijenjeni isključivo pješacima;

(l) ne voziti se izvan dopuštenog područja vožnje određenog Aplikacijom;

(m) ne voziti po lošem ili opasnom vremenu ili uvjetima na cesti, uključujući snijeg, tuču, led, susnježicu, ledenu kišu ili oluju, koji bi mogli vožnju E-vozilom učiniti opasnom;

(n) ne prelaziti ograničenje maksimalne težine E-vozila (210 funti/95 kilograma);

(o) ne prevoziti dodatne osobe(u);

(p) ne nositi bilo koje predmete (npr. aktovke, naprtnjače, torbe i/ili druge predmete) ako Vas to može spriječiti da sigurno upravljate E-vozilom; i

(q) nositi odjeću svijetle boje kako bi osigurali da Vas drugi sudionici u prometu mogu lako primijetiti.

3. Parkiranje

3.1 Dužni ste;

(a) ne parkirati E-vozilo na način koji može prekršiti bilo koje primjenjive Mjesne zakone;

(b) ne zakrčiti cestu, ometati promet ili zakrčiti pločnike;

(c) vidljivo parkirati E-vozilo u stajaćem položaju tako da i drugi korisnici mogu uživati u korištenju E-vozila;

(d) slijediti upute o parkiranju prikazane u Aplikaciji i, ako je primjenjivo, parkirati E-vozilo na određenom Dopuštenom parkirnom mjestu;

(e) prijaviti bilo koje E-vozilo koje nije parkirano na Dopuštenom parkirnom mjestu za vrijeme korištenja Usluga, na način da Nas obavijestite u skladu s Člankom 10.1 ili koristeći potrebne značajke u Aplikaciji.

DODATAK B

Obrazac za povlačenje

Prima Bolt Operations OU (Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estonija; info@bolt.eu)

Ovime dajem obavijest o tome da se povlačim iz ugovora o pružanju sljedeće usluge: kupnja Pretplatničke kartice za korištenje Usluga.

Naručeno dana: (Ispunjava korisnik)

Ime korisnika: (Ispunjava korisnik)

Adresa korisnika: (Ispunjava korisnik)

Potpis korisnika (samo ako se ovaj obrazac šalje u papirnatom obliku)

Datum: (Ispunjava korisnik)

Hrvatska

Zatraži vožnju

Order food

© 2022 Bolt Technology OÜ