Pravila o zaštiti osobnih podataka vozača

dostupno online na: https://bolt.eu/hr/legal/hr/privacy-for-drivers/

Društvo Bolt Operations OÜ (Registracijski broj društva 14532901) sa sjedištem u Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estonija, je voditelj obrade osobnih podataka vozačima i imenovalo je Službenika za zaštitu podataka. (​privacy@bolt.eu).

Izrazi "mi", "nas", "nama" odnose se na vlasnika Bolt aplikacije, Bolt Operations OÜ, društvo s ograničenom odgovornošću, osnovano u Republici Estoniji.

1. Osobni podaci koje obrađujemo

 • Ime, e-pošta, broj telefona, prebivalište.
 • Geolokacija vozača i rute vožnji.
 • Podaci o vozilima (uključujući broj registracije).
 • Učinkovitost i ocjene vozača.
 • Vozačka dozvola vozača, fotografija, zanimanje i identifikacijske dokumente.
 • Podaci iz kaznene i prekršajne evidencije. Financijski podaci o pružanju usluga prijevoza ne smatraju se osobnim podacima jer vozači pružaju usluge u okviru gospodarskih i poslovnih djelatnosti.
 • Informacije potrebne prema mjerodavnom zakonu za potrebe oporezivanja: kao što je Vaš identifikacijski broj poreznog obveznika, PDV ID, mjesto rođenja, identifikator financijskog računa, informacije o svakoj državi članici u kojoj ste rezident.

2. Svrhe obrade podataka

 • Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke u svrhu povezivanja putnika s vozačima kako bismo im pomogli da se što učinkovitije kreću gradovima.
 • Geolokacija i rute vožnji obrađuju se da bi se analiziralo geografsko područje i dali prijedlozi vozačima. Ako ne želite otkriti svoju geolokaciju putnicima, morate ugasiti Bolt aplikaciju ili naznačiti u Bolt aplikaciji da ste odspojeni i da trenutno ne pružate uslugu prijevoza.
 • Vozačaka dozvola, zanimanje, identifikacijski dokumenti i podaci o kaznenim i prekršajnim osudama obrađuju se da bi se utvrdila usklađenost s pravnim uvjetima i prikladnost za zanimanje vozača.
 • Bolt aplikacija objavljuje vozačevu fotografiju, ime i podatke o vozilu da bi putnici mogli prepoznati vozača i vozilo.
 • Primit ćete sažetke s Bolt Portala za vozače društva (Bolt Driver Portal), koji će uključivati Vašu učinkovitost i ocjenu kao vozača. Sažetak i ocjena vozača potrebni su da bi se pružile pouzdane usluge putnicima.
 • Prikupljamo i koristimo informacije o angažmanu i interakciji vozača na tržištu, te njihovim ocjenama (uključujući “Uspješnost vozača”) kako bismo potaknuli sigurnost korisnika, osigurali usklađenost s Uvjetima za vozače i osigurali da pružamo kvalitetnu i ugodnu uslugu za svakoga. Ako Vaš rezultat vozača padne ispod određene razine, možemo Vam poslati obavijest ili zahtjev da, na primjer, proučite neke daljnje upute. Ako Vaš rezultat nastavi padati, bit će Vam privremeno onemogućen pristup Bolt platformi; Vaš će račun pregledati Bolt tim koji će ili ukinuti suspenziju ili je produžiti na razdoblje od 12 mjeseci. Možete se žaliti na svaku odluku o obustavi Vašeg računa. Za dodatne informacije o tome kako uložiti žalbu na odluku o obustavi vašeg računa, pogledajte naša FAQ o “Uspješnost vozača” ovdje.

3. Pravna osnova

 • Osobni podaci obrađuju se radi izvršenja ugovora sklopljenog s vozačem. Preduvjet za korištenje Bolt usluga je obrada vozačevog identifikacijskog dokumenta i geolokacijskih podataka.
 • Osobni podaci mogu se obrađivati s osnove legitimnog interesa pri istraživanju i otkrivanju prijevarnih plaćanja.
 • Podaci iz kaznene i prekršajne evidencije obrađuju se radi ispunjavanja pravne obveze.

4. Primatelji

 • Vaši osobni podaci otkrit će se samo putnicima čiju ste narudžbu prihvatili. Putnici će moći vidjeti ime vozača, vozilo, broj telefona i podatke o geolokaciji. Putnici također vide vozačeve osobne podatke na računu.
 • Ovisno o vozačevoj lokaciji, osobni se podaci mogu otkriti lokalnim podružnicama, zastupnicima, povezanim društvima, agentima itd. društva Bolt Operations OÜ. Obrada osobnih podataka odvijat će se pod istim uvjetima kao što je utvrđeno u ovim Pravilima o obradi osobnih podataka.
 • Podatke možemo otkriti prema sudskom nalogu ili ako surađujemo s nadzornim tijelom za zaštitu podataka u rješavanju pritužbi ili istraga. Također možemo dijeliti Vaše osobne podatke s tijelima za provođenje zakona ili drugim javnim tijelima (kao što su porezna tijela), uključujući odgovaranje na zahtjeve kada su informacije obavezne prema zakonu ili promiču zadatak od javnog interesa. U svakom slučaju, uvijek ćemo se uvjeriti da imamo zakonsku osnovu za dijeljenje informacija i pobrinut ćemo se da dokumentiramo svoju odluku.

5. Sigurnost i pristup

 • Bilo koji osobni podaci prikupljeni za vrijeme pružanja usluga prenose se i pohranjuju u centrima za podatke Zone Media LTD i/ili Amazon Web Services, Inc. koji se nalaze na teritoriju zemalja članica Europske Unije. Samo ovlašteni zaposlenici i partneri društava iz grupacije Bolt Operations OÜ imaju pristup osobnim podacima i oni mogu pristupiti osobnim podacima samo u svrhu rješavanja problema vezanih uz korištenje usluga (uključujući sporove u vezi usluga prijevoza).

  Društva i partneri grupacije Bolt Operations OÜ mogu pristupiti osobnim podacima u mjeri u kojoj je potrebno da bi pružili podršku korisniku u određenoj zemlji, vidi više na https://bolt.eu/cities/

6. Obrada osobnih podataka putnika

 • Ne smijete obrađivati osobne podatke putnika bez našeg odobrenja. Ne smijete kontaktirati bilo kojeg putnika ili prikupljati, snimati, pohranjivati, odobriti pristup, koristiti ili unakrsno koristiti osobne podatke koje putnik da ili su Vam dostupni putem Bolt aplikacije iz bilo kojeg razloga osim u svrhu izvršenja usluge prijevoza.
 • Obvezni ste pridržavati se pravila i uvjeta za obradu osobnih podataka putnika na način kako je propisano u Pravilima o zaštiti osobnih podataka putnika. ((​http://www.bolt.eu/legal/). Ako prekršite uvjete za obradu osobnih podataka putnika, možemo ukinuti Vaš vozački račun i tražiti naknadu štete od Vas.

7. Pristup, ispravljanje, zadržavanje, brisanje i prenosivost podataka

 • Osobni podaci mogu se vidjeti i ispraviti na Bolt Portalu za vozače.
 • Vaši osobni podaci će se pohranjivati sve dok je Vaš vozački račun aktivan. Ako se Vaš račun zatvori, Vaši osobni podaci će se pohranjivati još tri godine.
 • Podaci potrebni u računovodstvene svrhe pohranjivat će se sedam godina.
 • U slučaju sumnje u prekršaj ili kazneno djelo, prijevaru ili lažne podatke, podaci će se pohranjivati deset godina.
 • U slučaju spora, podaci će se čuvati sve do namirenja potraživanja ili isteka roka za takva potraživanja.
 • Na zahtjev za brisanjem i prijenosom osobnih podataka poslan e-poštom odgovorit ćemo u roku jednog mjeseca i navesti razdoblje brisanja i prijenosa podataka.

8. Rješavanje sporova

 • Sporovi vezani uz obradu osobnih podataka rješavat će se putem korisničke podrške (info@bolt.eu) ​ili putem kontaktiranja Bolt Službenika za zaštitu osobnih podataka  (​privacy@bolt.eu).
 • Nadzorno tijelo je Estonski inspektorat za zaštitu osobnih podataka (www.aki.ee​) koji se može kontaktirati putem e-pošte info@aki.ee.

Ova Obavijest o privatnosti zadnji put je ažurirana 30.12.2022.