Taxi dispečerski softver

Vrhunski sustav za upravljanje vozačima, dispačerima i klijentima.

O Sustavu

Smanji troškove

Dispečerski softver bez troškova postavljanja ili posebnog hardvera.

Budi efikasan

Auto-dispečiranje po vozačevoj lokaciji i prilagođenom redu.

Dobij više vožnji

Stekni nove klijente sa iPhone i Android aplikacijama.

Try Bolt Dispatcher

Dobij besplatni pristup od 30 dana na naš softver. Bez obaveza.