Opće odredbe i uvjeti za Bolt Business (na snazi do 31.12.2021)

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na korištenje usluge Bolt Business.

Na snazi od 28.03.2018.

1. Definicije

1.1 Bolt – Bolt Operations OÜ, privatno društvo s ograničenom odgovornošću koje je osnovano i registrirano u skladu sa zakonima Estonije pod matičnim brojem 14532901, sa sjedištem u Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estonija;

1.2. Bolt aplikacija – aplikacija za pametni telefon koja se koristi za pristup uslugama Bolta;

1.3. Bolt Business – Bolt usluga za poslovne klijente za upravljanje i plaćanje vožnja koje su koristili putnici koje je ovlastio poslovni klijent;

1.4. Poslovni portal – ulaz za korištenje usluge Bolt Business koji je dostupan putem internetske stranice Bolta na https://business.bolt.eu;

1.5. Poslovni račun – Klijentov račun koji omogućuje korištenje usluge Bolt Business, npr. omogućuje Klijentu prijavu Putnika u Poslovni račun i plaćanje korištenja usluge Bolt Business;

1.6. Ride Booker - posebna Bolt Business platforma koja omogućuje Klijentu traženje vožnje za Ride Booker putnika;

1.7. Klijent – osoba koja je navedena kao Klijent na stranici prijave Poslovnog portala i koje koristi Poslovni račun;

1.8. Putnik – osoba koja koristi Bolt aplikaciju za narudžbu usluga prijevoza;

1.9. Ride Booker Putnik - osoba koja koristi usluge prijevoza bez korištenja Bolt aplikacije. Svaka odredba u Ugovoru vezano uz Putnika odnosi se i na Ride Booker Putnika, osim ako nije drugačije navedeno.

1.10. text in bold – Putnik kojeg je Klijent prijavio na Poslovnom računu i time je ovlašten koristiti Bolt Business unutar ograničenja koje odredi Klijent i odobri Bolt;

1.11. Administrator – pojedinac kojeg imenuje Klijent za upravljanje Poslovnim računom, tj. za prijavu i uklanjanje Korisnika, pregled i uređivanje Korisničkih podataka, upravljanje Korisničkim skupinama i njihovim pravima;

1.12. Vozač – pružatelj usluga prijevoza čije se usluge mogu naručiti putem Bolt aplikacije ili Ride Booker platforme;

1.13. Ugovor – ovaj ugovor između Klijenta i Bolta koji se sastoji od:

1.13.1. ovih Općih uvjeta,

1.13.2. posebnih uvjeta koji su navedeni na Poslovnom portalu i/ili u Bolt aplikaciji, npr. u vezi s informacijama o cijeni ili načinu plaćanja, korisničkim priručnicima, opisima usluga, i

1.13.3. ostalih uvjeta koji su navedeni u ovom Ugovoru, uključujući Opće uvjete za putnike (koji su dostupni na https://bolt.eu/legal/terms-for-riders/) koji mogu biti s vremena na vrijeme izmijenjeni, primjenjive uvjete i upute za promotivne kodove ili pravila za korištenje e-skutera ili ostalih vozila.

1.14. Naknada za vožnju – naknada koju je Korisnik obvezan platiti Vozaču za uslugu prijevoza;

1.15. Naknada za uslugu – naknada za Klijentovo korištenje usluge Bolt Business koja iznosi do 10% Naknade za vožnju;

1.16. Platni agent – Bolt Operations OÜ, agent odgovoran za usluge tehničke potpore za pružanje platnih usluga kako bi se olakšala plaćanja i/ili izdavanje računa u ime društva Bolt Operations OÜ

2. Postavljanje i upravljanje Poslovnim računom

Postavljanje Poslovnog računa

2.1. Prije korištenja usluge Bolt Business Klijent se mora prijaviti u Poslovni račun dostavom traženih podataka na Poslovnom portalu. Klijent jamči da je osoba koja prihvaća ove Opće uvjete ovlaštena obvezati Klijenta ovim Ugovorom.

2.2. Poslovni račun omogućuje Klijentu prijavu Putnika kao Korisnika i time ovlašćuje Korisnike na korištenje usluge Bolt Business u okviru koji odrede Klijent i Bolt.

2.3. Klijent potvrđuje i suglasan je da samo Putnici koji ispunjavaju sljedeće kriterije smiju koristiti Bolt Business kao Korisnici:

2.3.1. Putnik ima aktivni osobni Bolt račun (ne primjenjuje se na Ride Booker Putnika)

2.3.2. Putnik je potvrdio broj mobitela koji je dostavio tijekom postupka prijave; i

2.3.3. osobni Bolt račun Putnika nije blokiran, obustavljen ili izbrisan zbog kršenja Općih uvjeta usluge Bolt za Putnike.

2.4. Da bi prijavio Putnika kao Korisnika, Klijent će učitati potrebne podatke Putnika na Poslovni portal.

2.5. Putnici pozvani na korištenje usluge Bolt Business bit će automatski povezani s Poslovnim računom za plaćanje Klijenta te će im biti dano na izbor da plaćaju Naknadu za vožnju osobnim računom Putnika ili Klijentovim Poslovnim računom na osnovi pojedinačne vožnje.

2.6. Nakon uspješne prijave Bolt Klijentu pruža jedinstveno korisničko ime i lozinku za pristup Poslovnom računu putem Business Portala.

2.7. Klijent treba postaviti jednog ili više Administratora koji pristupaju Poslovnom računu i Poslovnom Portalu s osobnim korisničkim imenom i lozinkom administratora

Obrada osobnih podataka

2.8. Bolt i Klijent ostaju zasebni voditelji zbirki podataka u pogledu svih osobnih podataka koji se obrađuju na temelju ovog Ugovora. Bolt i Klijent će na taj način:

2.8.1. pridržavati se svih mjerodavnih propisa o zaštiti podataka, uključujući primjene odgovarajućih mjera za zaštitu tehničkih i organizacijskih podataka. Bolt obrađuje osobne podatke kao što je opisano u obavijesti o zaštiti osobnih podataka za Putnike (dostupna na https://bolt.eu/legal/privacy-for-riders/) uzimajući u obzir odgovarajuće estonske zakone;

2.8.2. odmah obavijestiti jedni druge o incidentima ili kršenjima obrade podataka koji su od važnosti za izvršavanje ovog Ugovora;

2.8.3. razumno pomagati jedni drugima u odgovaranju na zahtjeve ispitanika i ovlaštenih javnih vlasti.

2.9. Klijent pristaje na relevantni pravni okvir za obradu osobnih podataka, te da će, ako to zahtijevaju mjerodavni propisi o zaštiti podataka, prikupiti dopuštenje od svakog putnika te učiniti sljedeće;

2.9.1. obavijestiti svakog relevantnog Putnika da je zatražio od Bolta da kontaktira tog Putnika u vezi s prijavom Putnika kao Korisnika i da nakon takve prijave može uslijediti izravna poruka elektroničkog marketinga u vezi s Poslovnim računom, uključujući promotivne kodove i bonuse (ne primjenjuje se na Ride Booker Putnike).

2.9.2. obavijestiti svakog relevantnog Putnika o tome da će povezivanje Putnikova osobnog Bolt računa s Poslovnim računom pružati Klijentu pristup detaljnim informacijama o vožnjama naplaćenim na Poslovnom računu;

2.9.3. primiti komunikacijske poruke od Bolta za potrebe Bolt Business.

3. Pravila korištenja Bolt Business

3.1. Klijent je odgovoran za pružanje isključivo točnih i potpunih informacija Boltu i za svakodobno ažuriranje tih informacija .

3.2. Klijent je suglasan da će odmah obavijestiti Bolt o bilo kakvim promjenama koje se odnose na način plaćanja koji je izabrao Klijent povezan s Poslovnim računom koji bi mogao onemogućiti Bolt u naplatu Klijentu u skladu s ovim Ugovorom.

3.3. Klijent će ograničiti pristup Poslovnom portalu samo na ovlaštene Administratore koji ne smiju dijeliti niti prenositi svoje ovlasti pristupa nijednoj trećoj osobi. Klijent je odgovoran za radnje koje je odobrio.

3.4. Pod uvjetom da se Klijent pridržava odredbama ovog Ugovora, Bolt odobrava Klijentu besplatnu, opozivu, ne-isključivu, neprenosivu, nenamjensku licencu, bez prava na podlicenciranje, na pristup i upotrebu Poslovnog portala u skladu s i tijekom trajanja ovoga Ugovora.

3.5. Nakon što postane svjestan gubitka ili krađe mobilnog uređaja Korisnika, Klijent će odmah zatvoriti (ukloniti) broj telefona toga uređaja na Poslovnom portalu.

3.6. Klijent koristi uslugu Bolt Business isključivo u opravdane poslovne svrhe u skladu s ovim Ugovorom i neće je koristiti za neovlaštene ili nezakonite svrhe niti ometati pravilan rad Bolt Business.

3.7. U slučaju da je Korisnikov osobni račun obustavljen ili je prestao vrijediti, pristup Poslovnom računu tog Korisnika će biti također obustavljen.

3.8. Bolt zadržava pravo dodati, ukloniti i ažurirati sadržaje i funkcionalnosti Bolt Businessa u bilo koje vrijeme, uključujući i ponuditi popuste Putnicima na temelju njihovih vožnji koje su napravili kao Korisnici.

3.9. Klijent neće izravno niti će ovlastiti treće osobe da:

3.9.1. dekompiliraju, rastave, koriste obrnuti inženjering ili na drugi način pokušavaju izvesti izvorni kod ili temeljnu tehnologiju, metodologiju ili algoritme koji se odnose na Bolt Business;

3.9.2. zloupotrijebe Poslovni portal na način da svjesno uvode viruse, Trojance, računalne crve, logičke bombe (destruktivni kod) ili druge materijale koji bi naštetili korištenje Bolt Businessa u bilo kojem smislu;

3.9.3. zaobiđu, onemoguće ili se na bilo koji drugi način umiješaju u značajke koje se odnose na sadržaje Poslovnog portala;

3.9.4. zastupaju, promiču ili se angažiraju, u bilo kojem ilegalnom ili nezakonitom ponašanju ili ponašanju koje uzrokuje povredu ili štetu bilo kojoj osobi ili imovini;

3.9.5. prikupljaju bilo koje podatke s Poslovnog portala osim onih koji su predviđeni s ovim Ugovorom;

3.9.6. dostavljaju ili prilažu bilo koji sadržaj koji sadrži golotinju ili nasilje ili je zlostavljajući, prijeteći, sramotan ili varljiv, neistinit ili uvrjedljiv;

3.9.7. dostavljaju ili prilažu bilo koji sadržaj koji Klijent/Korisnik ne posjeduje ili nema pravo koristiti ili na bilo koji drugi način kršiti autorska prava, zaštitni znak ili druga prava trećih osoba;

3.9.8. koriste sadržaj u svrhu kršenja bilo kojih uvjeta licenciranja koje je odredio vlasnik;

3.9.9. dostavljaju ili prilažu bilo koje informacije ili komentare o bilo kojoj osobi na Business Portal bez pristanka te osobe;

3.9.10. prijete, zloupotrebljavaju ili ugrožavaju nečiju privatnost, ili uzrokuju neprilike, neugodnosti ili nepotrebnu zabrinutost ili gnjavažu, uzrujavanje, sramotu, alarmiraju ili gnjave bilo koju drugu osobu; ili

3.9.11. koriste bilo koji automatizirani sustav, uključujući bez ograničenja 'robote', 'botove', 'pretraživače' ili 'izvan mrežne čitače' za pristupanje Poslovnom portalu na način da šalje više poruka sa zahtjevom Poslovnom portalu nego što čovjek može opravdano proizvesti u istom vremenskom razdoblju;

3.9.12. povećaju troškove, povećavaju ili na neki drugi način oblikuju ili upravljaju Naknadama za vožnju koje su izračunate putem Bolt aplikacije.

3.9.13. nameću bilo koje dodatne naknade ili troškove Korisniku, osim Ride Booker Putniku, koje se odnose na korištenje usluge Bolt Businessa..

3.10. Ugovorne strane će čuvati u tajnosti bilo koje poslovne, tehničke i financijske informacije, uključujući uvjete i odredbe ovoga Ugovora, primljenih od druge strane u vezi s ovim Ugovorom, osim ako:

3.10.1. stranka, koja je dala podatke, dozvoli pisanim putem objavu određenih podataka;

3.10.2. su takvi podaci već javno dostupni;

3.10.3. stranka, koja je primila podatak, namjerava koristiti povjerljive podatke isključivo u svrhe dozvoljene ovim Ugovorom;

3.10.4. strana koja je primila podatke primi upravni ili sudski nalog, ili bilo koji zahtjev za objavom bilo kojih povjerljivih podataka, ako je dala pisanu obavijest o primljenom zahtjevu strani koja je dala podatke, omogućujući stranci koja je dala podatke da iznese bilo koje dostupne prigovore objavi podataka.

3.11. Strana koja je primila podatke zaštitit će povjerljive podatke strane koja je dala te podatke na isti način kao što štiti vlastite vlasničke i povjerljive podatke, ali u svakom slučaju, primjenjujući barem razumnu razinu pažnje.

4. Plaćanja i povrati

Općenito

4.1. Klijent je dužan odabrati metodu plaćanja za Poslovni Račun između ponuđenih metoda plaćanja u Poslovnom Portalu, uključujući npr. Direktno plaćanje, plaćanje unaprijed ili na kraju mjeseca.

4.2. Bolt zadržava pravo ukloniti ili izmijeniti i dopuniti dostupne načine plaćanja prema vlastitom nahođenju.

4.3. Klijent je odgovoran Boltu za plaćanje svih Naknada za vožnju, zajedno s Naknadom za uslugu koje prouzroče Korisnici na temelju korištenja Poslovnog računa, bez obzira je li Klijent Korisniku odobrio nastanak takvog troška.

4.4. Klijent je suglasan platiti bilo koje kazne, naknade, penale i bilo koje druge naknade i troškove koji nastanu za Bolt, a koji su posljedica Korisnikova otkazivanja vožnje, Korisnikova korištenja bilo kojeg vozila, Korisnikova nepropisnog parkiranja bilo kojeg vozila, ili su posljedica toga što je Korisnik prekršio bilo koji drugi zakon, pravilo, odredbu ili propis za vrijeme korištenja Bolt Businessa. Klijent ovlašćuje Bolt da automatski tereti Klijentovu kreditnu karticu za te iznose ili naplati Korisniku na drugi način u slučaju korištenja drugih načina plaćanja (ako je pružanje podataka kreditne kartice nužno za određenu metodu plaćanja).

4.5. Ako Klijent ospori bilo koju transakciju koja tereti Klijentov odabrani način plaćanja, Klijent mora kontaktirati Bolt u roku od 10 radnih dana od dana transakcije.

4.6. Pri izvršavanju plaćanja, primatelj plaćanja je društvo Bolt Operations OÜ. Klijent je suglasan da se plaćanja društvu Bolt Operations OÜ mogu izvršiti putem Platnog agenta. Društvo Bolt Operations OÜ je ovlastilo sve Platne agente da odgovore na bilo koje pritužbe i riješe bilo koje sporove u vezi s plaćanjima izvršenim društvu Bolt Operations OÜ. Klijent je suglasan raspraviti o svim pritužbama izravno s Platnim agentom.

4.7. Sva plaćanja su bespovratna osim ako je drukčije izričito propisano ovim Ugovorom ili primjenjivim propisima. Povrati iznosa će se uplatiti na Poslovni račun kao sredstva koja se mogu koristiti za plaćanja budućih vožnji.

4.8. Izvod s računa u kojemu su naznačene vožnje prema zemljama bit će dostupan Klijentu. Računi su dostupni Klijentu za pregled i preuzimanje na Poslovnom Portalu.

Izravna plaćanja

4.9. Za vrijeme trajanja ovog Ugovora, Klijent će osigurati i održavati jednu ili više valjanih kreditnih kartica povezanih s Poslovnim računom da bi omogućio Boltu da naplati bilo koja plaćanja povezana s korištenjem Bolt Business-a na način kako je navedeno u ovom Ugovoru.

4.10. Nakon što Klijent naruči vožnju, Bolt automatski naplaćuje iznos s Klijentove kreditne kartice koji je jednak korisnikovoj cijeni vožnje, uz Naknadu za uslugu koja se naplaćuje jedanput mjesečno.

4.11. Ako automatska naplata ne uspije, narudžba vožnje će biti odbijena, a Klijent će morati izabrati alternativni način plaćanja dostupan u Bolt aplikaciji. Klijent ostaje i dalje odgovoran za plaćanje obveze u slučaju da odbijanje vožnje ostane bezuspješno, bez obzira na okolnosti koje uobičajeno dovode do takvog odbijanja.

4.12. Sva plaćanja, uključujući i Naknadu za uslugu, obračunat će se u domaćoj valuti primjenjivoj u zemlji u kojoj je Korisnik koristio vožnju.

4.13. Klijentova banka može nametnuti dodatne naknade za korištenje Klijentove kreditne kartice, a koje nisu uključene ni u Naknadu za vožnju niti u Naknadu za uslugu.

Plaćanje unaprijed

4.14. Nakon Korisnikova zahtjeva za vožnjom, Bolt automatski naplaćuje Korisniku iznos jednak cijeni vožnje, uz Naknadu za uslugu.

4.15. Ako je Klijent potrošio iznos plaćen unaprijed, zahtjev za vožnjom (kao i buduće vožnje) biti će odbijen, a Klijent će morati izabrati alternativni način plaćanja dostupan u Bolt aplikaciji. Klijent je odgovoran za plaćanje također i u slučaju da odbijanje vožnje nije uspjelo bez obzira na okolnosti koje su uzrokovale odbijanje.

4.16. Sva plaćanja, uključujući Naknadu za uslugu, procesuiraju se u lokalnoj valuti zemlje u kojoj je vožnja ostvarena.

Plaćanje na kraju mjeseca

4.17. Bolt može, po vlastitom nahođenju, Klijentu ponuditi limit koji uključuje mjesečnu Naknadu za uslugu.

4.18. Ako Klijent potroši limit, zahtjevi za vožnju (kao i sve buduće vožnje) bit će odbijene, a Korisnik mora izabrati alternativan način plaćanja koji je dostupan u Bolt aplikaciji. Klijent ostaje odgovoran za plaćanje obveze i u slučaju da odbijanje vožnje ostane bezuspješno, bez obzira na okolnosti koje uobičajeno dovode do takvog odbijanja.

4.19. Bolt Klijentu podnosi mjesečni izvod za Naknade za uslugu i za vožnje koje Korisnici ostvare po Poslovnom računu za vrijeme prethodnog kalendarskog mjeseca. Bolt će Klijentu dostaviti izvod do 14. dana sljedećeg kalendarskog mjeseca na Poslovnom portalu.

4.20. Klijent će izvršiti plaćanje u skladu s izvodom u roku od 15 dana od datuma izvoda. Ako uplata ne bude izvršena do dana dospijeća, svi zahtjevi za vožnjama bit će odbijeni.

4.19. U slučaju da Klijent ne izvrši uplatu do datuma dospijeća u skladu s izvodom, obvezan je platiti 0,5% kamate dnevno na ukupni dospjeli iznos. Klijent je obvezan nadoknaditi Boltu sve razumne troškove (uključujući one koje naplaćuje agencija za naplatu dugova) zajedno sa svim upravnim, zakonskim i drugim troškovima koji nastanu pri naplati bilo kojeg dospjelog plaćanja. Najniža naknada za takve troškove je EUR 10,00.

4.20. Izvod će se dostaviti u valuti koja je primjenjiva na Klijentovu primarnu adresu. Bolt će odrediti primjenjivi tečaj za konverziju cijene vožnje uz Naknadu za uslugu za vožnje ostvarene u zemljama s drugim valutama prema vlastitom i razumnom nahođenju.

5. Odgovornost

5.1. Bolt ne nudi niti posreduje uslugama prijevoza. Također nije pružatelj usluga prijevozne agencije za pronalaženje Putnika za Vozače. Bolt neće preuzeti nikakvu odgovornost za kvalitetu ili postojanje nedostataka pri pružanju usluga prijevoza od strane Vozača. Budući da pružanje i dostupnost usluga prijevoza ovisi o Vozačima, Bolt ne može jamčiti i ne jamči da dostupnost Vozača ispunjava potrebe Klijenata.

5.2. Bolt Business je usluga koja se pruža na osnovi "kako je-tako je" i "ako je dostupno". Bolt ne jamči da će pristup usluzi Bolt Business biti neprekinut ili bez pogreške. U slučaju bilo kakvog nedostaka softwarea, Bolt će ga u najkraćem roku nastojati ispraviti.

5.3. Bolt nije odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koju Klijent ili Korisnik mogu pretrpjeti kao posljedicu korištenja usluge Bolt Business, osim ako nije drugačije popisano zakonom. Financijska odgovornost Bolta u vezi s ovim posljednjim ograničena je na EUR 500. Bolt nije odgovoran za djela, pogreške i propuste Vozača.

5.4. Bolt nije odgovoran Klijentu ili Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koje troškove, gubitke ili štete uzrokovane netočnim ili nepotpunim podacima koje je pružio Klijent.

5.5. Nepridržavanje pravilima navedenim u ovom Ugovoru predstavlja ozbiljnu povredu te Boltu daje pravo da (s ili bez obavijesti):

5.5.1. odmah, privremeno ili stalno, ukine pravo Klijentu ili Korisniku na korištenje Poslovnog računa i, ako je primjenjivo, Bolt aplikacije; i

5.5.2. primjeni i potraži bilo koji drugi pravni lijek koji je dostupan u skladu s ovim Ugovorom i mjerodavnim zakonom.

5.6. Klijent je odgovoran za sve aktivnosti Administratora i Korisnika. Klijent je odgovoran i za sve Naknade za vožnju nastale tijekom prijevare, neovlaštene ili druge nezakonite radnje u vezi s Korisnikovim korištenjem usluge Bolt Business. Klijent će bez odgađanja obavijestiti Bolt o saznanju o bilo kojoj prijevari, neovlaštenoj, lažnoj ili nedopuštenoj radnji.

5.7. Ako Korisnik više ne ispunjava uvjete za korištenje usluge Bolt ,Business isključiva odgovornost Klijenta je ukloniti pojedinca s popisa Korisnika na svom Poslovnim računom. Klijent ostaje odgovoran za sve naknade koje je Putnik prouzrokovao po Poslovnom računu prije trenutka uklanjanja tog putnika s popisa Korisnika.

5.8. Ni jedna strana u bilo kojem slluulčaju ne smije u izjavi za tisak koristiti ili se pozivati na ime, logo, zaštitni znak ili uslužni znak druge ugovorne strane bez prethodnog pristanka te druge strane..

5.9. Neispunjenje obveze bilo koje Ugovorne strane bit će opravdano do određene mjere i tijekom razdoblja kada je izvršenje nemoguće zbog štrajka, požara, poplave, zemljotresa, državnih akata ili naredbi ili ograničenja, neispunjenja dobavljača, ili izvođača, ili bilo kojeg drugog razloga kod kojeg je nemogućnost izvršenja izvan razumne kontrole te nije prouzročena nemarom ugovorne strane koja nije ispunila svoje obveze.

6. Rok i raskid

6.1. Ugovor stupa na snagu u trenutku uspješne obrade Klijentove prijave i ostaje na snazi do ukidanja u skladu s odredbama Ugovora.

6.2. Klijent može u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga raskinuti Ugovor na način da obavijesti Bolt najmanje 7 dana unaprijed.

6.3. Bolt može u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga raskinuti Ugovor na način da obavijesti Klijenta najmanje 3 dana unaprijed.

6.4. Sve otvorene obveze plaćanja, kao i obveze koje proizlaze iz odredbi ovog Ugovora o odgovornosti i tajnosti podataka ostaju na snazi i nakon raskida ovog Ugovora.

6.5. Bolt ima pravo bez prethodne obavijesti raskinuti Ugovor i onemogućiti Klijentov pristup Poslovnom portalu u slučajevima kada Klijent krši ovaj Ugovor, bilo koje primjenjive zakone ili odredbe ili šteti brendu, ugledu ili poslovanju Bolta.

6.6. Bolt može, također, bez odgađanja onemogućiti Klijentov pristup Poslovnom portalu tijekom razdoblja istrage, ako Bolt sumnja na kršenje ugovor ili prijevaru povezanu s Klijentovim Poslovnim računom.

7. Završne odredbe

7.1. Bilo koja obavijest iz ovog Ugovora bit će u dovoljnoj mjeri dana ako je dostavljena i smatrat će se da je primljena:

7.1.1. ako se, u vrijeme dostave, osobno dostavi stranci;

7.1.2. ako ju dostavi dostavljač, na datum koji je dostavljač naveo kao datum na koji je kuverta koja sadrži obavijest dostavljena ugovornoj strani;

7.1.3. ako je poslana preporučenom poštom, 10. dan nakon predaje dokumenta u poštanskom uredu radi dostave ugovornoj strani;

7.1.4. ako je dostupna putem Poslovnog portala, ili ako je poslana elektroničkom poštom, na dan na koji strana koja prima e-mail potvrdi primitak dotičnog e-maila ili 2. dan nakon slanja e-maila, pod uvjetom da pošiljatelj nije dobio obavijest o pogrešci ( da e-mail nije dostavljen dotičnoj strani).

7.2. Bilo koje izmjene Ugovora stupit će na snagu nakon što su Klijentu postale dostupne putem Poslovnog portala ili su kontakti, zabilježeni na Poslovnom računu, obaviješteni o njima. Nastavak korištenja usluge Bolt Business nakon obavijesti o izmjenama smatrat će se pristankom Klijenta na te promjene.

7.3. Klijent ne može ustupiti ovaj Ugovor, u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pisanog pristanka društva Bolt. Klijent može ustupiti Ugovor bez takvog pristanka, ali uz obavijest Boltu, u vezi sa spajanjem ili prodajom cijelog temeljnog kapitala ili imovine Klijenta. Bolt može, po vlastitom nahođenju, ustupiti Ugovor.

7.4. Ovaj Ugovor predstavlja ukupni dogovor između Ugovornih strana u vezi s njegovim predmetom te poništava svu prethodnu komunikaciju, nacrte, sporazume, izjave, jamstva, odredbe i obveze između ugovornih strana, bilo koje prirode, usmene ili pisane.

7.5. Ugovor podliježe, tumačit će se i izvršavati u skladu sa zakonima Estonije. Ako se spor koji nastane na temelju Ugovora ne može riješiti pregovorima, on će se konačno rješavati pred Okružnim sudom Harju .