Globalni opći uvjeti za Bolt e-Romobile

Globalni opći uvjeti za Bolt e-Romobile 1. Općenito

1.1 Ovi Opći uvjeti predstavljaju ugovor ("Ugovor") između Vas ("Vi", "Korisnik" ili "Vozač") i Taxify OÜ, registracijski broj 14532901 ili naših povezanih društava ("Bolt", "Mi", "Nas" ili "Naše"), u vezi s Vašim korištenjem (i) električnih romobila ("Romobil"); (ii) naše mobilne aplikacije za pristupanje i korištenje Romobila ("Aplikacija"); i (iii) ostale povezane usluge naplate, održavanja, preuzimanja i sličnih usluga koje smo učinili dostupnim (Romobil, Aplikacija i povezane usluge zajednički "Usluge").

1.2 Sljedeći su dokumenti pozivanjem na njih obuhvaćeni ovim Ugovorom:

1.2.1 pravila za upravljanje Romobilima kako je navedeno u Dodatku A ovom Ugovoru ("Pravila vožnje");

1.2.2 cjenik, informacije o cijenama, svi važeći uvjeti Promidžbenog koda i sve upute, priručnici (uključujući Korisnički priručnik Romobila) i smjernice prikazane u Aplikaciji; i

1.2.3 drugi poslovni i proizvodni uvjeti navedeni u ovom Ugovoru, uključujući opise usluga, pravila i obavijesti, uključujući naša Pravila o privatnosti ("Pravila o privatnosti") koja su dostupna u Aplikaciji ili na: https://bolt.eu/legal/

1.2.4 Dodatni uvjeti koji se odnose na određenu državu ili grad ("Područje pružanja usluge") i primjenjuju na područje u kojem se obavlja vožnja.

1.3 Kako se Naše Usluge budu razvijale, možemo izmijeniti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku. Izmjene i dopune stupit će na snagu nakon objavljivanja izmijenjenog Ugovora ili njegovih dodatnih uvjeta na Našoj internetskoj stranici ili u Aplikaciji. Daljnje korištenje Usluga nakon takvog objavljivanja predstavlja Vaš pristanak da budete vezani takvim izmijenjenim Ugovorom. Zadržavamo pravo da Vas obavijestimo o izmjenama i dopunama Ugovora putem Aplikacije, kontaktnih informacija navedenih u Vašem korisničkom računu ili na bilo koji drugi razuman način.

2. Korištenje Aplikacije

2.1 Usluge se koriste putem Aplikacije. Aplikacija omogućuje osobama koje trebaju prijevoz pronalazak Romobila dijeljenjem podataka o njihovom zemljopisnom položaju.

2.2 Kako biste koristili Uslugu potrebno je instalirati Aplikaciju i registrirati korisnički račun ("Račun"). Tijekom instalacije Aplikacije Vaš broj mobitela povezat će se s Vašim Računom i bit će dodan u Našu bazu podataka.

2.3 U slučaju bilo kakvih grešaka u Aplikaciji, nastojimo ih što prije ispraviti, ali potvrđujete da ste svjesni da funkcionalnost Aplikacije može biti ograničena zbog povremenih tehničkih grešaka i da Vam ne možemo jamčiti neograničeno, besprijekorno funkcioniranje Aplikacije u svako doba. Ne odgovaramo ni za kakve gubitke nastale kao posljedica neispravnosti Aplikacije ili nemogućnosti korištenja Aplikacije na željeni način.

2.4 Pod uvjetom da se pridržavate odredaba ovog Ugovora, jamčimo Vam ograničenu, neisključivu, neprenosivu, opozivu, neprenosivu licenciju za pristup i korištenje Aplikacije na Vašem osobnom uređaju isključivo u vezi s Vašim korištenjem Usluga.

3. Podobnost korisnika i Računi

3.1 Imate pravo koristiti Usluge ako:

3.1.1 Imate Račun;

3.1.2 Vaš Račun je povezan s važećom kreditnom ili debitnom karticom ili drugim načinom plaćanja koji podržava Aplikacija ("Izabrani način plaćanja"),

3.1.3 Imate najmanje 18 godina,

3.1.4 Imate vozačku dozvolu valjanu u Području pružanja usluga na kojem koristite Usluge, i

3.1.5 Fizički ste sposobni i imate potrebne vještine i iskustvo za korištenje, vožnju i upravljanje Romobilom na siguran i stručan način.

3.2 Prilikom izrade i korištenja Vašeg Računa:

3.2.1 suglasni ste da ćete koristiti isključivo Vaše pravo ime, točne osobne podatke i podatke o karticama za izradu Računa, te da ćete navedene podatke uvijek održavati ažuriranima,

3.2.2 suglasni ste da Vas se može zatražiti dostava dokaza identiteta u obliku slike s vozačke dozvole ili identifikacijskog dokumenta izdanog od strane nadležnog tijela da bi Vam bio odobren ili da biste održavali pristup Uslugama,

3.2.3 odgovorni ste za pristup, kontrolu i sigurnost Vašeg Računa te za: (i) korisničko ime i lozinku Vašeg Računa; i (ii) sve radnje izvršene s Vašim Računom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, aktiviranje (otključavanje), korištenje, deaktiviranje (završavanje vožnje) i odgovarajuće parkiranje Romobila u skladu s ovim Ugovorom, ili ako to ne učinite, osim ako ste prijavili zlouporabu Vašeg Računa u skladu s Člankom 3.2.4., možemo pretpostaviti da ste Vi ovlastili nekoga da koristi Vaše korisničko ime i lozinku,

3.2.4 suglasni ste da ćete Nas odmah obavijestiti ako postanete svjesni neovlaštenog pristupa ili korištenja Vašeg Računa ili druge situacije koja može uzrokovati gubitak kontrole nad Vašim Računom,

3.2.5 suglasni ste da imamo pravo obustaviti ili onemogućiti Vaš Račun u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za: (i) osiguranje zakonite uporabe Aplikacije, uključujući, bez ograničenja, za sprječavanje prijevara, procjenu rizika, istraživanje i podršku korisnicima; (ii) osiguranje Vašeg pridržavanja ovom Ugovoru; (iii) pridržavanje mjerodavnim zakonima ili nalozima suda, tijela kaznenopravnog progona ili drugih upravnih agencija ili vladinih tijela; ili (iv) kako je inače propisano ovim Ugovorom,

3.2.6 suglasni ste da Vam možemo slati tekstualne (SMS), push notifikacije i elektroničku poštu u vezi s Uslugama.

4. Korištenje Romobila

4.1 Otključavanjem Romobila putem Aplikacije, pristajete na najam Romobila u skladu s uvjetima ovog Ugovora, uz naplatu naknada i troškova obračunatih u skladu s Našim cjenikom primjenjivim u vrijeme najma.

4.2 Svaki put kada otključate Romobil i započnete vožnju, izjavljujete i jamčite da ste pročitali i razumjeli:

4.2.1 sve važeće zakone i propise koji se odnose na promet,

4.2.2 Pravila vožnje u Dodatku A,

4.2.3 Opće uvjete u pravila za Vaše Područje pružanja usluga; i uvjete podobnosti navedene u Člancima 3.1.1-3.1.5 i možete potvrditi da su ispunjeni.

4.3 Otključavanjem Romobila suglasni ste:

4.3.1 da Romobil i sva oprema koja se na njemu nalazi u svakom trenutku ostaje Naše vlasništvo i da ni na koji način nećete demontirati, popravljati, oštetiti ili uništiti Romobil ili bilo koju opremu koja se nalazi na njemu,

4.3.2 koristiti Romobil u skladu s ovim Ugovorom, uključujući Pravila vožnje i sve upute, priručnike i smjernice prikazane u Aplikaciji te u uvjetima i pravilima za Vaše Područje pružanja usluge,

4.3.3 da ni jednoj drugoj osobi nećete dopustiti korištenje Romobila koji ste Vi otključali,

4.3.4 preuzeti punu odgovornost za brigu o Romobilu za vrijeme najma i vratiti Romobil u istom stanju u kojem je bio iznajmljen na dozvoljeno parkirno mjesto naznačeno u Aplikaciji ("Dozvoljeno parkirno mjesto"). Ako je Romobil vraćen oštećen ili u neispravnom stanju, naplaćuje se naknada jednaka trošku popravka u skladu s Člankom 5.3.2.

4.4 Ako Romobilu tijekom najma ponestane energije, završit ćete vožnju u skladu s uputama u Aplikaciji i uvjetima ovog Ugovora te parkirati Romobil na Dozvoljeno parkirno mjesto.

4.5

Dužni ste nam prijaviti svaku nezgodu, sudar, štetu, tjelesnu ozljedu, krađu ili gubitak Romobila u skladu s Člankom 10.1 što je prije moguće, ali najkasnije u roku od 24 sata od trenutka nastalog slučaja. Ako nastali slučaj uključuje tjelesnu ozljedu, oštećenje imovine ili krađu Romobila, podnijet ćete prijavu lokalnoj policijskoj postaji u roku od 24 sata.

5. Plaćanje i Naknade

5.1 Bit će vam naplaćena naknada za korištenje Romobila i Usluga u skladu s Našim cjenikom navedenim u Aplikaciji ("Cjenik"). Svaka upotreba Romobila počinje kada kliknete "Otključaj" i završava kada kliknete "Završi vožnju" ili odgovarajuću tipku(e) u Aplikaciji. Naše naknade i druge pristojbe mogu podlijegati primjenjivim porezima i drugim troškovima mjesnih vlasti, koje možemo prikupljati i naplaćivati.

5.2 Možemo izdati promotivne kupone ili kodove koji su predmet svih dodatnih uvjeta utvrđenih na temelju promotivnog koda ("Promo kodovi"). Zadržavamo pravo izmjene ili otkazivanja Promo kodova u bilo koje vrijeme i prema Našem isključivom nahođenju. Možemo obustaviti ili poništiti Promo kod(ove) i Vaše korištenje Aplikacije u bilo kojem trenutku ako imamo razloga vjerovati da je korištenje ili unovčenje Promo koda bilo pogrešno, prijevarno, nezakonito ili se time krše primjenjivi uvjeti Promo kodova ili ovaj Ugovor.

5.3 Ako je Romobil, koji je otključan putem Vašeg Računa:

5.3.1 parkiran izvan Dozvoljenog parkirnog mjesta, prema Našem isključivom nahođenju, možemo Vam naplatiti naknadu u iznosu do 100 EUR;

5.3.2 naizgled oštećen više od oštećenja nastalog redovitom uporabom, u neispravnom stanju ili da je vandaliziran, onda, prema Našem isključivom nahođenju, možemo Vam naplatiti naknadu koja je jednaka trošku popravka ili zamjene Romobila i opreme,

5.3.3 napušten bez obavijesti, bit ćete odgovorni za sve naknade nastale do trenutka vraćanja Romobila uvećano za naknadu za potragu u iznosu od najviše 120 EUR, koja je naznačena u Aplikaciji, ovisno o vremenu koje je potrebno za povrat Romobila,

5.3.4 nije pronađen ili vraćen (vožnja je završena i Romobil parkiran) u roku od 48 sati, tada prema Našem isključivom nahođenju, možemo smatrati da je Romobil izgubljen ili ukraden, u kojem Vam slučaju možemo naplatiti iznos do 500 EUR po Romobilu i podnijeti policiji kaznenu prijavu protiv Vas.

5.4 Suglasni ste da ćete platiti sve kazne, naknade, penale i/ili sve druge troškove koji Nam nastanu uslijed Vašeg korištenja Romobila, nepropisnog parkiranja bilo kojeg Romobila ili su posljedica Vašeg kršenja bilo kojeg zakona, pravila, propisa ili naredbe tijekom korištenja Usluge.

5.5 Svi iznosi koji su dospjeli i plativi Nama bit će terećeni na Vašem Izabranom načinu plaćanja. Ako ti načini plaćanja ostanu bezuspješni, mogu se koristiti drugi postupci naplate. Suglasni ste da ćete nadoknaditi sve Naše troškove naplate, uključujući, ali bez ograničenja, opravdane pravne troškove, u slučaju da Nam do dospijeća ne platite dugovanje.

5.6 Usluge možete platiti Izabranim načinom plaćanja, koji je potrebno prethodno aktivirati unutar Aplikacije. Ovlašćujete Nas da teretimo Vaš Izabrani način plaćanja povezan s Vašim Računom za sve naknade i troškove koje ste prouzročili sukladno ovom Ugovoru. Takve pristojbe i naknade mogu podlijegati primjenjivim porezima, koji se mogu teretiti i naplaćivati od Nas.

5.7 Mi i Naši izvođači održavamo Plaćanje unutar Aplikacije, pružamo pomoć i rješavamo sporove u vezi s Plaćanjem unutar Aplikacije. Ako osporavate neku transakciju koju smo naplatili s Vašeg Izabranog načina plaćanja, morate Nas kontaktirati u skladu s Člankom 10.1., u roku od 10 radnih dana. 5.8 Za plaćanja kreditnim i debitnim karticama, možemo naplatiti naknadu za uslugu za svako plaćanje koje se dodaje svakoj narudžbi Usluga. Naknada za uslugu odnosi se na naknade za uslugu Visa/Mastercard. Iznos naknade za uslugu prikazan je u Aplikaciji. Vaša banka može dodatno naplatiti Vašu upotrebu Vaše kreditne ili debitne kartice što nije prikazano u Aplikaciji. Napominjemo da nakon što ste rezervirali Romobil, automatski autoriziramo iznos s Vaše kreditne kartice kako bismo potvrdili dostupnost plaćanja.

5.9 Suglasni ste da ćete Nas odmah obavijestiti o svim promjenama koje se odnose na Vaš Izabrani način plaćanja povezan s Vašim Računom i koji može umanjiti Našu sposobnost da od Vas naplatimo naknadu u skladu s ovim Ugovorom.

6. Odgovornost

6.1 Prihvaćate i suglasni ste se da Usluge, Romobile i prateću opremu koristite na Vašu isključivu i osobnu odgovornost, te da nismo odgovorni ni za kakve posljedice, potraživanja, zahtjeve, tužbene zahtjeve, gubitke, obveze, štete, ozljede, pristojbe, troškove i izdatke, kazne, pravne troškove ili isplate bilo koje vrste, bilo predvidive ili nepredvidive, te poznate ili nepoznate, koje Vi ili treća strana možete pretrpjeti kao posljedicu Vašeg korištenja Usluga. U potpunosti razumijete takve rizike priznajući da:

6.1.1 vožnja Romobila uključuje mnoge očite i ne tako očite rizike i opasnosti, koje mogu rezultirati ozljedom ili smrću Vas ili drugih, kao i oštećenjem imovine, te da se takvi rizici i opasnosti ne mogu uvijek predvidjeti ili izbjeći,

6.1.2 Romobil je sprava koja može neispravno raditi, čak i ako je pravilno održavan, te da takva neispravnost može uzrokovati ozljede, i

6.1.3 nošenje kacige ili druge zaštitne opreme i dužno pridržavanje Pravila vožnje i odredaba ovog Ugovora ključni su za smanjenje Vašeg rizika od ozljeda i opasnosti od nanošenja ozljeda ili štete drugima.

6.2 Ako korištenjem bilo koje od Usluga uzrokujete bilo kakvu ozljedu ili štetu drugoj osobi ili imovini, tada ćete biti odgovorni za sve posljedice, potraživanja, zahtjeve, tužbene zahtjeve, gubitke, obveze, štete, ozljede, naknade, troškove i izdatke, kazne, pravne troškove, odluke, tužbe ili isplate bilo koje vrste, bilo predvidive ili nepredvidive, te poznate ili nepoznate. Ako Nam Vaše ponašanje uzrokuje obvezu da platimo potraživanja treće strane, Vi ste isključivo odgovorni prema Nama i suglasni ste da ćete Nam naknaditi štetu za sve gubitke koje smo pretrpjeli plaćanjem tih potraživanja treće strane.

6.3 Zadržavamo pravo da ponudimo ugovor o osiguranju od odgovornosti (“Osiguranje”) u nekim ili svim Područjima pružanja usluga, kako bismo osigurali, uz ograničenja i iznimke Osiguranja, odgovornost koja Vam nastane u vezi s povredom treće osobe ili slučajnim oštećenjem fizičkog vlasništva treće osobe koje proizlazi iz Vašeg korištenja Romobila. Ako niste platili Osiguranje, tada razumijete i prihvaćate da preuzimate odgovornost za sve troškove koje ste Vi prouzročili trećoj strani, uključujući bez ograničenja troškove prijevoza hitne pomoći, boravka u bolnici i liječenja.

6.4 Sve Usluge, Romobil i pripadajuća oprema pružaju se kao "KAKVI JESU" i "KAKO SU DOSTUPNI". U najvećoj zakonski dopuštenoj mjeri, isključujemo i odbacujemo sva jamstva, uvjete, garancije ili uvjete bilo koje vrste, bilo izričite ili prešutne, ili nametnute bilo kojim mjerodavnim zakonom. Ne izjavljujemo, ne jamčimo niti garantiramo da će bilo koja Usluga, Romobili ili povezana opreme biti u dobrom stanju ili da neće doći do pogrešaka, kašnjenja, propusta, prekida ili netočnosti u vezi s bilo kojim Uslugama, Romobilima ili povezanom opremom. Posebno se odričemo i ne dajemo nikakve izjave, jamstva, potvrde ili obećanja, izričito ili prešutno, u pogledu toga :

6.4.1 jesu li informacije (uključujući sve upute u Aplikaciji) o Uslugama točne, potpune, ispravne, primjerene, korisne, pravovremene ili pouzdane;

6.4.2 hoće li se bilo koji nedostaci ili pogreške u Uslugama popraviti ili ispraviti,

6.4.3 hoće li Usluge biti dostupne u bilo koje određeno vrijeme ili u Području pružanja usluge, i

6.4.4 je li Vaša upotreba Usluga zakonita u nekoj određenoj jurisdikciji.

6.5 Svi prešutni uvjeti i jamstva bilo koje vrste u vezi s Uslugama isključeni su u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri. Ništa u ovom Ugovoru ne isključuje, ne ograničava ili ne mijenja bilo koje jamstvo, garanciju, uvjet ili zahtjev, pravo ili pravni lijek koji se podrazumijevaju ili nameću bilo kojim mjerodavnim propisom koji se ne može zakonski isključiti, ograničiti ili izmijeniti.

6.6 Ako je bilo koje jamstvo, uvjet, garancija ili rok prešutan ili se nameće u skladu s bilo kojim mjerodavnim zakonom i ne može se isključiti ("Odredba koja se ne može isključiti"), te ne možemo ograničiti Vaš pravni lijek za kršenja Odredbe koja se ne može isključiti, Naša odgovornost za kršenje Odredbe koja se ne može isključiti ograničava se (u mjeri u kojoj to propisi dopuštaju) isključivo na Naš izbor:

6.6.1 u slučaju robe, na zamjenu robe ili isporuku jednakovrijedne robe, popravak robe, plaćanje troškova zamjene robe ili stjecanje jednakovrijedne robe ili plaćanje troškova popravka robe; ili

6.6.2 u slučaju usluga, ponovno pružanje usluga ili plaćanje troškova ponovnog pružanja usluga.

6.7 Naša ukupna odgovornost za bilo koja i sva potraživanja koja proizlaze iz ovog Ugovora, uključujući i odgovornost za štetu ili drugu odgovornost, ni u kojem slučaju ne prelazi 500 EUR ili iznos naknada koji Nam je plaćen za razdoblje najma tijekom kojeg je nastupio slučaj, nesreća ili događaj koji je uzrokovao nastanak/e potraživanja, ovisno o tome koji je iznos niži.

6.8 Ni Mi ni Vi nećemo biti odgovorni za štete ili kašnjenja ili neuspjehe u izvedbi koji su posljedica okolnosti koje su izvan razumne kontrole strane koja ne ispunjava obvezu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prirodne pojave ili više sile, potres, požar, poplavu, rat, terorizam, građanske, industrijske ili vojne nemire, sabotažu, radnički štrajk ili zatvaranja, pandemiju, epidemiju, nered, gubitak ili nefunkcioniranje komunalnih ili komunikacijskih usluga, veliki kibernetički napad, sudski nalog, djelovanje civilne ili vojne vlasti, ili vladinu, sudsku ili regulatornu mjeru.

6.9 U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, ni Mi, niti bilo koje od Naših povezanih društava, predstavnika, direktora ili zaposlenika ne odgovaramo niti za koji gubitak ili štetu koju biste mogli pretrpjeti prema ili u vezi s ovim Ugovorom ili kao rezultat korištenja Aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

6.9.1 bilo kakvu izravnu ili neizravnu imovinsku štetu ili novčani gubitak;

6.9.2 izgubljenu dobit ili očekivanu uštedu;

6.9.3 gubitak posla, ugovora, kontakata, dobre volje, ugleda i bilo koji gubitak koji može nastati zbog prekida poslovanja;

6.9.4 gubitak ili netočnost podataka; ili

6.9.5 bilo koju drugu vrstu gubitka ili štete.

7. Vaš sadržaj

7.1 Potvrđujete da će bilo koji tekst, slike ili druge informacije koje nam dostavite tijekom korištenja Usluga ("Vaš sadržaj") biti u skladu s Pravilima dopuštene uporabe, a kako je navedeno niže u Članku 8.

7.2 Mi ne polažemo pravo vlasništva nad Vašim sadržajem te će pravo vlasništva ostati Vaše i bilo koje treće strane čiji sadržaj uključite u Vaš sadržaj. Vi nam ustupate prostorno neograničeno, neekskluzivno, nenaplatno i trajno pravo korištenja, kopiranja, reprodukcije, distribucije, prilagođavanja, preoblikovanja, prerade, objavljivanja, prevođenja, licenciranja, pod-licenciranja i iskorištavanja Vašeg sadržaja bilo gdje i u bilo kojem obliku u svrhu pružanja Usluga (uključujući, ako je primjenjivo, dopuštanje drugim korisnicima uvid u Sadržaj).

7.3 Morate osigurati mogućnost da Nam date gore navedenu dozvolu za bilo koji sadržaj u vlasništvu treće osobe koji uključite u Vaš sadržaj.

7.4 Naše pravo korištenja Vašeg sadržaja ni na koji način ne utječe na Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka. Za informacije o tome na koji način koristimo Vaše osobne podatke, molimo pogledajte Naša Pravila o zaštiti osobnih podataka.

7.5 Imamo pravo nadzirati bilo koji od Vaših Sadržaja i ne prihvatiti, odbiti ili izbrisati bilo koji Vaš sadržaj ako smatramo da se time krši neko od Pravila dopuštene uporabe.

8. Pravila dopuštene uporabe

8.1 Uz druge uvjete navedene u ovom Ugovoru, ovaj članak opisuje posebna pravila koja se primjenjuju na Vaše korištenje Aplikacije ("Pravila dopuštene uporabe").

8.2 Tijekom korištenja Aplikacije ne smijete:

8.2.1 zaobići, onemogućiti ili na drugi način ometati bilo koja sigurnosna obilježja Aplikacije;

8.2.2 dopustiti drugoj osobi da u Vaše ime koristi Aplikaciju, osim uz Vaše ovlaštenje;

8.2.3 koristiti Aplikaciju ako smo Vas privremeno isključili ili Vam zabranili da je koristite;

8.2.4 zagovarati, promicati ili sudjelovati u bilo kojem nedopuštenom ili nezakonitom ponašanju ili ponašanju koje uzrokuje štetu ili ozljedu bilo koje osobe ili imovine;

8.2.5 mijenjati, ometati, prisluškivati, poremetiti ili hakirati Aplikaciju;

8.2.6 zloupotrebljavati Aplikaciju svjesnim uvođenjem virusa, trojanskih konja, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji bi naškodio Aplikaciji ili bilo kojem korisniku Aplikacije;

8.2.7 prikupljati bilo koje podatke iz Aplikacije osim u skladu s ovim Ugovorom;

8.2.8 dostaviti ili priložiti bilo koji Vaš sadržaj koji sadrži golotinju ili nasilje ili je nasilan, prijeteći, nepristojan, obmanjujući, neistinit ili uvredljiv;

8.2.9 dostaviti ili priložiti bilo koji Vaš sadržaj koji nije Vaše vlasništvo ili kojeg nemate pravo koristiti ili na drugi način kršiti autorska prava, zaštićeni žig ili ostala prava trećih strana;

8.2.10 koristiti Vaš sadržaj na način da kršite bilo koji od uvjeta licenciranja koji je odredio vlasnik;

8.2.11 dostaviti ili priložiti bilo kakve informacije ili komentare o drugoj osobi bez dopuštenja te osobe;

8.2.12 prijetiti, zloupotrebljavati ili napadati nečiju privatnost ili izazivati uznemirenost, neugodnost ili nepotrebnu tjeskobu ili zlostavljati, uzrujavati, sramotiti, alarmirati ili dosađivati bilo kojoj drugoj osobi;

8.2.13

8.2.14 koristiti bilo koji automatizirani sustav, uključujući, ali ne ograničavajući se na, "robote", "paukove" ili "izvanmrežne čitače" za pristup Aplikaciji na način da šalje više zahtjeva nego što ih čovjek može razumno proizvesti u istom vremenskom razdoblju; ili

druge radnje koja se smatraju neprikladnima za korištenje Aplikacije.

8.3 Nepoštivanje Pravila dopuštene uporabe predstavlja značajno kršenje ovog Ugovora i može dovesti do:

8.3.1 trenutnog privremeno ili trajnog opoziva Vašeg prava na korištenje Aplikacije;

8.3.2 trenutnog privremeno ili trajnog uklanjanja bilo kojeg Vašeg sadržaja;

8.3.3 upozorenja;

8.3.4 zakonskih radnji protiv Vas, uključujući sudski postupak za naknadu svih troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na, razumne administrativne i pravne troškove) koji su posljedica kršenja; i

8.3.5 otkrivanja takvih informacija tijelima kaznenopravnog progona na način na koji smatramo da je to potrebno.

9. Mjerodavno pravo

9.1 Ovaj Ugovor je sastavljen i tumačit će se u skladu sa zakonima Republike Estonije.

9.2 Vaše obveze mogu biti regulirane zakonima Područja pružanja usluga, na primjer, prometnim zakonima i propisima koji se primjenjuju na Području pružanja usluga ("Mjesni zakoni") i suglasni ste da ćete se pridržavati bilo kojih takvih Mjesnih zakona.

9.3 I Mi i Vi neopozivo i bezuvjetno se podvrgavamo neisključivoj nadležnosti sudova Estonije i bilo kojih sudova koji su nadležni za razmatranje žalbi bilo kojeg od tih sudova i odričemo se bilo kakvog prava na prigovor na bilo koji postupak koji se vodi na tim sudovima.

10. Ostalo

10.1 Obavijesti i bilo koja druga komunikacija u vezi s ovim Ugovorom ili Uslugama trebala bi biti putem Aplikacije, poslana e-poštom na info@bolt.eu ili prijavljena putem kanala podrške korisnicima koji su dostupni na Našoj internetskoj stranici.

10.2 Suglasni ste se da ovaj Ugovor i sve pripadajuće sporazume možemo automatski prenijeti prema Našem isključivom i vlastitom nahođenju.

DODATAK A

Opća pravila vožnje – Električni romobili

1 Sigurnosne provjere

1.1 Vaša je dužnost provesti savjesnu sigurnosnu provjeru prije korištenja Romobila koja uključuje, ali se ne ograničava na, sljedeće:

(a) dobro stanje okvira; (b) dobro stanje kotača (tj. da kotači nisu ispuhani ili obloženi krhotinama ili blatom); (c) siguran rad kočnica; (d) dostatna količina baterije; (e) provjera rada zvona Romobila; (f) da su svjetla i reflektori su u dobrom radnom stanju ako Romobil namjeravate voziti po mraku; (g) da je Romobil bez ikakvih znakova oštećenja, neuobičajenog ili pretjeranog trošenja ili drugih mehaničkih problema ili potrebe za održavanjem; i (h) slijediti upute koje su Vam dane u trenutku najma Romobila.

1.2 Tijekom vožnje neprestano morate pratiti jesu li Romobil i njegov rad u skladu s gore navedenim sigurnosnim zahtjevima. Ako u bilo koje trenutku tijekom vožnje otkrijete povredu sigurnosnih zahtjeva ili primijetite bilo kakav drugi potencijalno nesigurni nedostatak, stanje ili prijetnju, morate odmah prestati s vožnjom skutera, kada to bude sigurno, i poslati obavijest u skladu s Člankom 10.1 Ugovora.

2 Sigurnost na cesti

2.1 U svakom trenutku Romobil morate voziti i njime upravljati na siguran način. Tijekom korištenja, vožnje ili upravljanja Romobilom, dužni ste:

(a) poštivati sve važeće prometne zakone i propise; (b) koristiti sigurnosnu opremu kako je preporučeno i potrebno u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima, a koja je opravdano potrebna za smanjenje rizika od tjelesnih ozljeda (poput kacige, zaštitnih jastučića i odgovarajućih cipela); (c) ne upravljati Romobilom pod utjecajem alkohola, narkotika, lijekova ili drugih opojnih sredstava koja mogu narušiti Vašu sposobnost sigurnog upravljanja Romobilom; (d) pridržavati se ograničenja brzine i prilagoditi brzinu ovisno o situaciji, uzimajući u obzir Vaše vozačko iskustvo, uvjete na cesti, stanje ceste i Romobila, vremenske uvjete, gustoću prometa i druge prometne uvjete na način da možete zaustaviti Romobil bez udaranja u bilo koju prepreku koja postoji ili za koju se realno može očekivati da bude na putu; (e) ne koristiti mobilni telefon, tablet, prijenosno računalo, uređaj za razmjenu tekstualnih poruka, uređaj za puštanje muzike ili drugi uređaj koji bi Vas mogao odvratiti od sigurnog upravljanja Romobilom; (f) ne voziti Romobil na neasfaltiranim cestama, kroz vodu (izvan normalne gradske vožnje) ili na bilo kojem mjestu kojem je zabranjeno, nezakonito ili smeta drugima; (g) ne koristiti Romobil za utrke, planinsku vožnju, vratolomije ili majstorije; (h) ne voziti Romobil na brzim i cestama s ograničenjima; (i) ne voziti Romobil u suprotnom smjeru od toka prometa; (j) ne voziti Romobil na putevima koji su namijenjeni isključivo pješacima; (k) ne voziti se izvan dopuštenog područja vožnje određenog Aplikacijom; (l) ne voziti po lošem ili opasnom vremenu ili uvjetima na cesti, uključujući snijeg, tuču, led, susnježicu, ledenu kišu ili oluju, koji bi mogli vožnju Romobilom učiniti opasnom; (m) ne prelaziti ograničenje maksimalne težine Romobila (210 funti/95 kilograma) Skutera; (n) ne prevoziti dodatne osobe(u); (o) ne nositi predmete (npr. aktovke, naprtnjače, torbe i/ili druge predmete) ako Vas to može spriječiti da sigurno upravljate Romobilom; i (p) nositi odjeću svijetle boje ili reflektor kako bi osigurali da Vas drugi sudionici u prometu mogu lako primijetiti.

3 Parkiranje

3.1 Obvezni ste: (a) ne parkirati Romobil protivno važećim zakonima i propisima; i (b) parkirati Romobil na način da on bude vidljiv i u uspravnom položaju tako da i drugi korisnici mogu koristiti Romobil.