Általános Szerződési Feltételek - 1.8. Verzió

A Bolt HTX Kft. szerződéses partnerei által nyújtott, a Bolt védjegye alatt végzett személytaxi-szolgáltatásra-, illetve a Bolt App alkalmazásra vonatkozó szerződéses feltételek.

A Bolt védjegye alatt történő utazáshoz, illetve a Bolt App használatához Önnek el kell fogadnia az alábbi rendelkezéseket.

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

1.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bolt HTX Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-285252, székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., továbbiakban: Társaság), mint önálló diszpécserszolgálat (személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat) által szervezett, vele szerződéses kapcsolatban álló, személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások, ideértve azok képviseletében eljáró, a személytaxi vezetőjét is (a továbbiakban: együttesen Szolgáltató) által végrehajtott, és a Bolt Operations OÜ (székhely: Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Észtország; nyilvántartási száma: 14532901) (a továbbiakban: Bolt) által kifejlesztett és részben üzemeltetett Bolt applikáción (a továbbiakban úgy is mint: Applikáció, illetve Bolt App) keresztül nyújtott személytaxi-szolgáltatásra (a továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkoznak.

1.2 A szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: Utas, Felhasználó vagy Ön) a szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF-et, amely – előzetes megismerhetősége érdekében – a Társaság honlapján közzétételre, és időről időre aktualizálásra kerül.

1.3 Az utas az Applikációt a google play, windows store vagy App Store oldalakról ingyenesen töltheti le, a letöltéssel egyidejűleg pedig elfogadja az Applikáció általános szerződéses feltételeit. Az Applikáció Magyarországon történő, az 1.1 pontban meghatározott Szolgáltatáshoz kapcsolódó használata a jelen ÁSZF-ben foglalt kiegészítésekkel együtt érvényes.

2. A Szolgáltatás leírása

2.1 A Szolgáltatás keretében a Társaság az Applikáción, vagy a Társaság diszpécserszolgálatán keresztül leadott megrendeléseket teljesíti, amely alapján a Szolgáltató a Felhasználót, valamint annak poggyászát az ÁSZF és az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint a Felhasználó igénye szerinti helyre elszállítja.

2.2 A Társaság – tekintettel arra, hogy a Szolgáltatást a Szolgáltató teljesíti az Ön és Szolgáltató között létrejövő jogviszony alapján – a Szolgáltatásért nem felelős, vállalja ugyanakkor, hogy a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos problémák és panaszok esetén az ügyet haladéktalanul kivizsgálja, és indokolt esetben a Szolgáltatót szankcionálja, illetőleg minden tőle telhetőt megtesz és közreműködik abban, hogy Ön megfelelő jóvátételhez juthasson.

2.3 A Szolgáltatót a Szolgáltatásra – az alábbi a)-e) alpontban meghatározott kivétellel – szerződéskötési kötelezettség terheli.

 • Nem köteles elvállalni az Utas szállítását, ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 25 km-t meghaladó távolságra rendelik meg vagy a jogszabály más módon rendelkezik.
 • A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését megtagadhatja, megszakíthatja, vagy az Utast abból kizárhatja, ha megítélése szerint az Utas
  • ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik;
  • magatartásával a közlekedés biztonságát, saját, utastársai vagy a személytaxi vezetőjének testi épségét, egészségét, vagy a személytaxinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti; vagy
  • ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet, ideértve annak utasterét is, beszennyezheti.
 • A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú személy kísérő nélküli szállítását a Szolgáltató megtagadhatja.
 • A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését megtagadhatja, megszakíthatja, vagy az Utast abból kizárhatja, ha azt a jogszabály vagy annak alapján az ÁSZF egyébként kifejezetten lehetővé teszi.

3. A Szolgáltatás igénybevétele és az arra vonatkozó szerződés létrejötte

3.1 A Szolgáltatást az Utas – a Társaságon keresztül – a Szolgáltatótól az Applikáció, vagy a Társaság diszpécserszolgálatának segítségével veheti igénybe, amely a Szolgáltatásra vonatkozó megrendelésnek minősül.

3.2 A Szolgáltatásra a szerződés

 • az előzetes megrendelés elfogadásával, és
 • az Utasnak – feltéve, hogy a Szolgáltató a fenti 2.3 pont alapján nem tagadja meg a személyszállítást –személytaxiba utazási szándékkal történő beszállásával jön létre.

3.3 A fenti megrendelés esetén a személytaxi becsült kiállási idejét az Utas az Applikáción keresztül látja, a valós kiállási idő azonban ettől eltérhet. Vis maior (pl. tömegközlekedési sztrájk, természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet) esetében a Társaság és/vagy a Szolgáltató és/vagy Bolt a szerződésben foglaltak teljesítésére nem vagy csak korlátozottan képes, s ezen esetekre felelősséggel nem tartozik.

3.4 Az Utas felelős az Applikációban megadott adatainak valódiságáért, helyességéért és aktualitásáért. Az adataiban bekövetkezett esetleges változásokat (különösen új telefonszám, bankkártya szám esetén) frissíteni köteles, az ennek elmaradásából eredő károkért, vagy egyéb problémákért a Társaság és/vagy Bolt felelősséget nem vállal.

3.5 A Társaság külön felhívja az Utasok figyelmét, hogy amennyiben az Applikációban regisztrált telefonszám utóbb megszüntetésre-, vagy visszaadásra kerül, akkor haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot adategyeztetés céljából, vagy kérjék a regisztrált fiókjuknak törlését.

4. A Bolt App használata

4.1 A Bolt információs társadalommal összefüggő szolgáltatást biztosít és nem végez személyfuvarozási szolgáltatásokat. A személyfuvarozási szolgáltatásokat a Szolgáltatók végzik. A Szolgáltatók egyénileg, gazdasági és szakmai tevékenységként biztosítják a személyfuvarozási szolgáltatásokat (személyesen vagy egy társaságon keresztül). A fogyasztói jogokból, a személyfuvarozási szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályokból vagy egyéb jogi kötelezettségekből eredő viták az Utasok és a Szolgáltatók között kerülnek rendezésre. A Szolgáltatókra és az általuk nyújtott Szolgáltatásra vonatkozó adatok az adatkezelési nyilatkozatban meghatározott módon elérhetők az Applikációban, az utazásokról szóló összesítők pedig elküldésre kerülnek az Utas profiljában megadott e-mail címre.

4.2 A Bolt alkalmazás használatakor Ön kiválaszthatja, hogy a Szolgáltatónak (közvetlenül a személytaxi vezetőjének) fizet a Szolgáltatásért vagy a Bolt applikáción belüli fizetési rendszeren keresztül. A választott fizetési mód a fuvar megrendelését követően már nem módosítható. A Viteldíjakra vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 6. pontja tartalmazza.

4.3 A Bolt applikáció telepítése során az Utas mobiltelefonszámát a megfelelő Bolt felhasználói fiókhoz rendeljük és hozzáadjuk adatbázisunkhoz. Ha már nem használja mobiltelefonszámát, arról értesítést kell küldenie a Bolt részére 7 napon belül, így anonimizálni tudjuk fiókadatait. Ha nem értesít minket telefonszámának változásáról, mobilhálózatának üzemeltetője ugyanezt a számot hozzárendelheti egy következő személyhez, és a Bolt alkalmazás használatakor ez az új személy láthatja az Ön adatait.

4.4 A Szolgáltatás Bolt alkalmazáson keresztüli igénybevételéhez az Utas köteles megadni a felvételi címet, illetve azt a címet, ahová utazni kíván.

5. A Szolgáltatás teljesítése

5.1 Kapcsolatfelvétel az Utassal: a rendelési címre való megérkezést követően, amennyiben az Utas az általa megjelölt címen néhány percen belül nem száll be az autóba, a Szolgáltató a rendelkezésre álló információk alapján minden ésszerűen elvárható intézkedést elkövet az Utassal való kapcsolatfelvétel érdekében (Applikáción keresztül való üzenetküldés, telefonhívás).

5.2 Az Utas és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

 • Az Utas jogosult
  • tiszta, jó állapotban lévő, valamennyi szükséges engedéllyel rendelkező, biztonságos személytaxiban utazni;
  • udvarias, valamennyi közlekedési szabályt betartó Szolgáltatóval utazni;
  • nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rádióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető általi mobiltelefon-használattól mentes utazáshoz;
  • dohányfüst-mentes utazáshoz;
  • önállóan, a személytaxi más utassal való megosztása nélküli utazásra, kivéve, ha az utas máshogy rendelkezik;
  • minden esetben a hitelesített taxaméter által generált viteldíjat kell fizetnie (6. fejezet), és arról bizonylatot kapnia;
  • igénye szerint légkondicionálásra vagy fűtésre;
  • bankkártyával felár nélkül történő fizetésre;
  • működő biztonsági öv használatára, amely minden utas számára ajánlott;
  • segítőkutya szállítására.
 • A Szolgáltató köteles az Utassal szemben minden körülmények között udvarias, segítőkész magatartást tanúsítani.
 • A Szolgáltató köteles az Utasnak segítséget nyújtani be- és kiszállásnál. Amennyiben a címre érkezést követően a körülmények megengedik, a Szolgáltató lehetőség szerint várja az Utast a személytaxi mellett, hogy számára a beszállást a személytaxi ajtajának kinyitásával megkönnyítse, illetve a csomagokat szükség szerint a csomagtartóban elhelyezze. Mozgásában korlátozott, vagy nehezen mozgó Utas esetén (pl. mankót használ, kerekesszékkel közlekedik, vak vagy gyengén lát, idős) a Szolgáltató a körülményektől függetlenül köteles a ki-, és beszálláshoz, valamint a kényelmes utazáshoz szükséges segítséget nyújtani (pl. ülésbeállítás).
 • A Szolgáltató a Szolgáltatás megkezdése előtt köteles az úti cél ismeretében az útvonalat az Utassal egyeztetni. Az egyeztetés során a Szolgáltató köteles felhívni az Utas figyelmét az ismerete szerint fennálló forgalmi akadályokra. Amennyiben az Utas a Szolgáltatóra bízza az útvonal megtervezését, abban az esetben a Szolgáltató köteles a legrövidebb útvonalat választani; ettől eltérni kizárólag az Utas beleegyezésével lehet. A Szolgáltató csak az utassal történő útvonal egyeztetést követően indulhat el. Amennyiben a Szolgáltató nyelvi vagy más ok miatt az utassal nem tud útvonalat egyeztetni, köteles a legrövidebb útvonalat választani. A Szolgáltató ugyanakkor nem köteles olyan útvonalon fuvart teljesíteni, amely a gépjármű épségét veszélyeztetheti, és az ilyen utas igény fenntartása esetén jogosult a Szolgáltatást megtagadására vagy megszakítására.
 • A Szolgáltató az Utassal bizalmaskodó beszélgetést nem kezdeményezhet, illetve a beszélgetést nem erőltetheti. Amennyiben az Utas kezdeményez beszélgetést, Szolgáltató köteles a társalgást udvarias hangnemben, az utas hangulatához mérten folytatni. A Szolgáltató politikai tartalmú, alkotmányos, személyiségi jogok körébe tartozó (pl. faji, vallási, kisebbségi kérdések) beszélgetését nem kezdeményezhet, de az ilyen irányú kérdésekre nem is köteles válaszolni. Az esetleges beszélgetés során a Szolgáltat az Utas magánügyeivel (ideértve a jövedelmi, vagyoni viszonyokat is), magánéletével kapcsolatos kérdést nem tehet fel, továbbá nem hozhat az Utas tudomására olyan információt, amely annak magánéletét, magánügyeit érinti, vagy érintheti. A Szolgáltató a diszkréció szabályait köteles betartani. A Szolgáltató a saját magánéletére, magánügyeire vonatkozó kérdésekre nem köteles válaszolni, az e körben történő közlések saját döntésétől függenek. A Szolgáltató az Utast nem terhelheti saját magánéleti, jövedelmi vagy egyéb problémáival. A Szolgáltató szexuális/erotikus tartalmú megjegyzéseket az Utasra nem tehet, szexuális kapcsolat létesítését nem ajánlhatja fel, az Utas kinézetére vonatkozóan az udvariasság határain belül kizárólag pozitív véleményt nyilváníthat.
 • A Szolgáltató a tudomására jutott üzleti vagy magántitkot köteles megőrizni tekintet nélkül arra, hogy az közvetlen közlés útján, vagy közvetett módon (pl. telefonbeszélgetés vagy az Utasok közötti beszélgetés) jutott a tudomására.
 • A Szolgáltató műsorszóró rádiót, magnót, CD-t kizárólag az Utas előzetes hozzájárulásával hallgathat. Ha az Utas kéri, a rádió, magnó, CD működtetését meg kell szüntetni.
 • A Szolgáltató a lehetőségekhez képest kötelezett a személytaxi belső hőmérsékletének megfelelő szabályozására; az ablakot lehúzni, felhúzni, a fűtést és a klímaberendezést szabályozni csak az Utas kérése vagy beleegyezése esetén lehet.
 • A Szolgáltató csak különösen fontos helyzetekben használhat mobiltelefont. Hívás fogadását az utas jelenlétében minden esetben a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.
 • A személytaxiban a dohányzás és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök használata a jogszabály erejénél fogva tilos.
 • A személytaxiban az étel- és italfogyasztás nem megengedett.

5.3 Poggyász szállítása

 • Az Utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen el lehet helyezni. Az utasnak az utastérbe magával vitt poggyászáért és értéktárgyaiért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
 • Poggyászként nem szállítható olyan tárgy amely
  • méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el;
  • a Szolgáltató, az utas vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat; vagy
  • a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.
 • Amennyiben a Szolgáltató a személytaxiban bármilyen értéktárgyat talál, azt köteles haladéktalanul jelezni a Társaságnak, amely a talált értéktárgyakról nyilvántartást vezet. A talált értéktárgyak megőrzése a Szolgáltató kötelezettsége. Amennyiben az Utas személye és elérhetősége ismert, úgy a Társaság haladéktalanul értesíti arról, hogy az értéktárgyat a személytaxiban hagyta, és tájékoztatja az értéktárgy átvételének lehetőségeiről.
 • Amennyiben a Szolgáltató közvetlenül az Utas részére juttatja el a talált értéktárgyat, az átadás körülményeiről a Szolgáltató és az Utas közösen egyezik meg és a visszajutattásért teljes mértékben a Szolgáltató és az Utas felelős. A tárgy visszaadása előtt a Szolgálatatónak közölni kell a tulajdonossal a várhatóan felmerülő költségeket és kérésére számlát kell erről adni. Ha a tulajdonos kéri a tárgy visszajuttatását, akkor az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a tulajdonosnak meg kell térítenie a Szolgáltató felé.
 • A személytaxiban az Utas által okozott károk esetén a Szolgáltató jogosult az utas részéről az általa okozott károk megtéríttetésére, amely során a követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az Utast terheli. A kártérítési eljárás a Szolgáltató és az Utas között zajlik, a Társaság azonban szükség esetén segítheti a két fél közötti kommunikációt.

6. A Szolgáltatás ellenértéke

6.1 Az ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatás ellenértéke a viteldíj (Viteldíj). A Viteldíjat a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: Taxaméter) a következő elemekből képezi:

 • Alapdíj: a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható díj;
 • Távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter szerint a megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer);
 • Idővel arányos egységdíj: a Szolgáltatás közben a taxaméter szerint az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc).

A fizetendő Viteldíjat a taxaméter az Alapdíjból, a Távolsággal arányos díjból és az Idővel arányos díjból – a Határsebesség figyelembevétele mellett – képezi. A Határsebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj növekedését rögzíti azzal, hogy az Idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebesség érték alatt kerül alkalmazásra.

6.2 A Viteldíj mértéke az aktuálisan érvényben lévő hatósági ár alapján kerül meghatározásra. Amennyiben egy adott városban nincs hatósági ár megszabva, úgy a Viteldíj elemei megtatlálhatóak a https://bolt.eu/hu-hu/cities/ honalpon. A Viteldíjat minden esetben a hitelesített taxameter számolja és mutatja.

6.3 A Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló Szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a szolgáltató a fenti Viteldíjat alkalmazhatja.

6.4 A fizetendő viteldíj képzése:

 • az Utas személytaxiba történő beszállását követően a taxaméter elindításával kezdődik meg és az Utas által kért végcélra való megérkezéskor a taxaméter leállításával fejeződik be;
 • előrendelés vagy megrendelés esetén, a fizetendő Viteldíj képzése az Utas és a Szolgáltató által előzetesen meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az előrendelés vagy a megrendelés címén tartózkodik.

6.5 Mivel a Szolgáltatást a Társasággal szerződésben álló Szolgáltató teljesíti a saját nevében és javára, a Viteldíj is a Szolgáltatót illeti, ő a számla (nyugta) kiállítója és annak jogosultja is. Ennek értelmében a számla kiállítása a Szolgáltató felelőssége. A Társaság a fuvarközvetítésért az Utastól díjazásra nem jogosult. Ha az Utas számlát kér, akkor azt az adott fuvar végén közvetlenül a Sofőrtől kell kérnie.

6.6 A Viteldíj a Szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg esedékes. A Viteldíjat az Utas az Applikáción keresztül, készpénzben vagy (többlet díj nélkül) bankkártyával, magyar forintban köteles kiegyenlíteni.

6.7 Tekintettel arra, hogy Magyarországon a Szolgáltatásért felszámítható díjat és annak alkalmazási feltételeit helyi rendeletek határozzák meg így a Társaságnak semmilyen kedvezményre jogosító külföldi Bolt kupont nem áll módjában elfogadnia, összhangban a hazai jogszabályi rendelkezésekkel.

7. Az új felhasználókra érvényes promóciós kód

7.1 Bolt, a Társasággal kötött megállapodás alapján, átvállalhat az Utastól fix összegű viteldíjat a magyarországi Applikáció használathoz kapcsolódóan, az Applikáción keresztüli fuvarrendelés és fizetés esetén, valamint az Applikáció használatának és a Bolt márkanév népszerűsítése érdekében.

Ön az érvényben lévő promóciós kódok valamelyikének a Szolgáltatás megrendelése előtt az

Applikációban való rögzítésével jelzi, hogy igénybe veszi a Bolt által felajánlott fizetésátvállalást.

7.2 Az időszaki rendszerhasználati támogatás feltételeinek részleteiről a Bolt, valamint a Társaság közösen tájékoztatja a hazai utasokat közösségi oldalain, az Applikáción keresztül, vagy egyéb reklámfelületeken.

7.3 Ha az utazásáért fizetendő Viteldíj meghaladja az utazásához allokált beváltható kreditet, az egyenleg automatikusan levonódik a fiókjához beállított fizetési módon.

7.4 Az Applikáció magyarországi használatával Ön hozzájárul és elfogadja, hogy a jelen fejezetben részletezettek szerint az Applikáció használatáért a Bolt a közzétett tájékoztatóban meghatározott mértékű viteldíj kifizetését Öntől átvállalja, és az összeget Ön helyett automatikusan megtérítse egyszeri alkalommal, a megrendelt fuvar elvégzését követően, amennyiben az adott promóciós kódot a személytaxi rendelését megelőzően Ön sikeresen aktiválta az Applikációban. Egyazon utazás során kizárólag egy promóciós kód felhasználására van lehetőség.

7.5 Amennyiben tehát Ön a Viteldíjat az Applikáción keresztül téríti meg, úgy a teljes Viteldíj felszámításra, illetve igény esetén kiszámlázásra kerül a Szolgáltató által, azonban amennyiben a Bolt által kibocsátott promóciós kódot érvényesítí az Applikáción belül, úgy a közzétett tájékoztatóban meghatározott utalvány értéke nem kerül az Ön számlájáról levonásra, azt a Bolt téríti meg közvetlenül a Szolgáltató számára.

7.6 A Bolt által kibocsátott promóciós kódot csak abban az esetben használhatja fel, amennyiben Ön Applikáción keresztül rendeli a szolgáltatást és a Viteldíjat az Applikáción keresztül előre regisztrált bankkártyájával fizeti meg; a személytaxiban történő bankkártyás, vagy készpénzes fizetésre a promóciós kódok nem érvényesek. A tartozásátvállalás egyszeri utazásra vonatkozik, melynek az utazást követően fennmaradó összege további utazásra nem vihető át, illetve nem felhasználható, készpénzre nem beváltható.

7.7 A promóciós kódokat a Bolt bármikor, bármilyen okból, a Bolt-ot terhelő felelősség nélkül letilthatja, támogatását felfüggesztheti. A Bolt fenntartja a jogot a tartozásátvállalástól való elállásra, abban az esetben, ha a promóciós kódok felhasználása hibásan, csalárd módon, jogtalanul vagy a vonatkozó promóciós kód feltételeinek teljesülése nélkül vagy a jelen ÁSZF megsértésével történt.

7.8 A promóciós kódok kizárólag a Bolt által az adott promóciós kódra vonatkozóan meghatározott külön feltételeknek megfelelően használhatóak fel, és érvényességük az Ön által történő felhasználásuk előtt lejárhat.

8. Azon régi Felhasználókra vonatkozó promóciós kód, akik új Felhasználót hívnak meg

8.1 A 7. pontban rögzített, az Applikáció használatához kötődő támogatás igénybevételére jogosulttá válhat az a Felhasználó is, aki az Applikáción keresztül meghívással új Felhasználót ösztönöz az Applikáció használatára, illetve az Applikáción keresztül történő Viteldíj kiegyenlítésére, illetve az a Felhasználó is, aki a meghívás elfogadásával igénybe veszi a a Szolgáltatását.

8.2 Fentiek szerint Önnek lehetősége van új Felhasználót meghívni akár az Applikáción keresztül is. Az Applikációban elérhető a Bolt által az Ön részére generált egyedi promóciós kód.

8.3 Amennyiben az új meghívott Felhasználó az Applikációt letölti, és az Applikáción belül a promóciós kódot megadja, úgy azzal hozzájárulását adja és elfogadja, hogy a fentiekben pontban részletezettek szerint az Applikáció használatáért a Bolt a közzétett tájékoztatóban meghatározott mértékű viteldíj kifizetését átvállalja, és az összeget helyette automatikusan megtérítse egyszeri alkalommal, a megrendelt fuvar elvégzését követően.

8.4 Amennyiben az Ön által meghívott Felhasználó a Szolgáltatását fentiek szerinti igénybe vette, és számára a rendszerhasználati támogatás összege jóváírásra került, úgy Önt erről e-mailben értesítjük, mely értesítés tartalmaz egy Bolt Operations OÜ által kibocsátott promóciós kódot.

8.5 Amennyiben Ön ezt a kódot az Applikáción belül megadja, úgy hozzájárulását adja és elfogadja, hogy a fentiekben részletezettek szerint az Applikáció használatáért Bolt a közzétett tájékoztatóban meghatározott mértékű viteldíj kifizetését Öntől átvállalja, és az összeget Ön helyett automatikusan megtérítse egyszeri alkalommal, a megrendelt fuvar elvégzését követően.

A Bolt csak abban az esetben téríti meg Ön, vagy a meghívott Felhasználó helyett az átvállalt viteldíj összegét (fix összegű fuvardíj kedvezményt) amennyiben Ön, vagy a meghívott Felhasználó azt a Viteldíjat az Applikáción keresztül egyenlíti ki. Bankkártyás, vagy készpénzes fizetésre ez az ajánlat nem érvényes.

8.6 A jelen fejezetben nem részletezettekre egyebekben a 7. fejezetben írt rendelkezések az irányadók.

9. Adománygyűjtés

A Társaság időszakos együttműködési megállapodás alapján jótékony célú adománygyűjtést vállal karitatív szervezetek részére.

Az adománygyűjtés ideje alatt elérhető promóciós fül alatt Ön a Szolgáltatás mellé az adománygyűjtéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatást igényelhet, és emellett adományt ajánlhat fel, mely teljes egészében az adományozott karitatív szervezet részére kerül megfizetésre.

A kiegészítő szolgáltatás megrendelésével Ön hozzájárul, hogy az Ön által felajánlott adomány összegét a Társaság, mint adománygyűjtő kezelje és a célszervezet részére utólag megfizesse.

Az adománygyűjtés részleteiről a Bolt, valamint a Társaság közösen tájékoztatja a hazai utasokat közösségi oldalain, illetve egyéb reklámfelületeken.

10. Időszakos promóciós kampányok

A Társaság időszakos jelleggel promóciós kampányt indít, mely során az általa szervezett Szolgáltatás nem minősül taxi-személyszállításnak, így az utazás a promóciós autókkal díjtalan. Promóciós autó megrendelése kizárólag Applikáción keresztül lehetséges, melyet az Applikációban feltüntetett külön fül jelez. A promóciós autó megrendelésével az Utas beleegyezik, hogy az autóban promóciós céllal felvétel készül, melyet a Társaság promóciós célra szabadon felhasználhat. Utas azzal, hogy megrendeli a promóciós autót, tudomásul veszi, hogy az autóban készült kép, hang és videofelvételek tekintetében, azok felhasználásával összefüggésbena Társasággal szemben semmilyen anyagi követelésre nem jogosult. Az Utas tudomásul veszi, hogy a promóciós autókat vezető sofőr kizárólag B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, az Utas a promóciós autó használatát saját felelősségre veszi igénybe.

11. Bolt Applikáción belüli fizetés

11.1 A Szolgáltatásért fizethet bankkártyával, mobilszolgáltatón keresztüli számlázással vagy más fizetési módokon, amelyek előzetes aktiválást igényelnek a Bolt Applikációban. A Bolt, külön megállapodás alapján, az Applikáción belüli fizetési szolgáltatás biztosításával a Szolgáltatók vonatkozásában teljesítési segédként jár el. Az Ön kötelezettsége a Szolgáltató felé akkor teljesül, amikor kiadják a fizetési megbízást az összegek átutalására a Bolt bankszámlájára. Ön mint utas felelős a fizetés megtörténtéért, ekként a szükséges fedezeti összegnek a rendelkezésre állásáért.

11.2 A Bolt Applikáción belüli fizetés esetén a Szolgáltató nevében és javára Bolt kapja meg a Viteldíjat és elszámolja azt a Szolgáltatóval. A Bolt kérhet további adatokat is Öntől a fizetési mód igazolására.

11.3 Ha a Viteldíj megfizetése az Applikáción belül történik, se a Társaság, se a Bolt nem vállal felelősséget a harmadik feleknél esetlegesen felmerülő fizetéssel kapcsolatos költségekért (mobilszolgáltatók, banki díjak stb.). Harmadik felek felszámíthatnak Önnek további díjakat az Applikáción belüli fizetések feldolgozása során. Se a Társaság, se a Bolt nem felelős ezekért a díjakért és kizár minden felelősséget e tekintetben. A kiválasztott fizetési módra a vonatkozó harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatójának további feltételei is érvényben lehetnek; kérjük, olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt alkalmazná a Bolt Applikáción belüli fizetési módot.

11.4 Társaság és a Bolt felelősséget vállalnak az Alkalmazáson belüli fizetés működéséért, egyben a Társaság támogatást nyújt a problémák megoldásában. Az Alkalmazáson belüli fizetéssel kapcsolatos jogviták megoldása is a Társaságon keresztül történik.

11.5 Felhívjuk figyelmét, hogy a Bolt esetenként próbaterhelést (a becsült díj maximális összegéig), ideiglenes kártya ellenőrzést végezhet, amelynek célja, hogy megbizonyosodjon a Bolt fiókjához használt fizetési kártya érvényességéről. A próbaterhelés során zárolt összeg, mely nem kerül levonásra az Ön bankszámlájáról maximum pár munkanapon belül feloldásra kerül.

12. Egyéb rendelkezések

12.1 Az ÁSZF rendelkezéseivel érintett jogviszonyra alapvetően az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról,
 • a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxiszolgáltatás hatósági áráról.

12.2 Az Utas a Szolgáltatással kapcsolatosan a következő helyeken tehet panaszt vagy bejelentést:

 • Postai úton a Társaság címén: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.; vagy e-mailen: budapest@bolt.eu, hungary@bolt.eu;
 • Elektronikus formában az Applikáción keresztül
 • Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Fogyasztókapcsolati Iroda 1052 Budapest, Városház utca 7;
 • Nemzeti Közlekedési Hatóság 1066 Budapest, Teréz krt. 62. e-mail: office@nkh.gov.hu; tel: +36 1 373 1400
 • BKK Zrt. Ügyfélszolgálata 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. e-mail: bkk@bkk.hu; tel: +36 1 325 5255; +36 30 774 1000

12.3. A Szolgáltatással kapcsolatosan személyes adatok kezelésére is sor kerül. Az adatkezelés szabályait a Társaság Adatkezelési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen ÁSZF részének minősül. Amennyiben az adatkezelési szabályokat nem fogadja el, adatait ne adja meg Társaságunk részére!

12.4 A Társaságnak és a Szolgáltatóknak külön megállapodásba foglalt, jogviszonyaira jelen ÁSZF rendelkezései közvetlenül nem terjednek ki, azonban a Szolgáltató és a Társaság közötti külön megállapodásban definiált egyedi szerződések (azaz az Ön és a Szolgáltató között a Szolgáltatásra létrejövő megállapodások) vonatkozásában a külön megállapodások a Szolgáltató kifejezett kötelezettségévé teszik, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerje, és annak szabályait (különösen az Utast és a Szolgáltatót illető kölcsönös jogok és kötelezettségek, valamint a Viteldíj megfizetésének szabályai körében) az egyedi szerződésekben is érvényre juttassa.

12.5 A jelen ÁSZF 2023. Március 7. napján lép hatályba.

12.6 A Társaság egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására, azzal, hogy a már megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.

Szkennelés és letöltés

Majdnem ott!

Az app letöltéséhez kérjük szkenneld be a QR-kódot telefonod kamerájával.