Ընդանուր պայմաններ փոխադրողների համար

Սույն Ընդանուր պայմանները սահմանում են հիմնական պայմանները և պահանջները, որոնք կիրառվում են Փոխադրողների կողմից Բոլտի ծառայություններից օգտվելու համար։ Բոլտ հարթակի միջոցով Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելու համար Դուք պետք է համաձայնեք ստորև նշված պայմաններին։

1. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.1. Բոլտ (նաև մենք, մեր կամ մեզ) – «Բոլտ Թեքնոլոջի» ՍՊԸ ընկերություն, ստեղծված Էստոնիայի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, գրանցված առևտրային ռեգիստրում 14532901 գրանցման համարի ներքո, գտնվելու վայրն է՝ Վանա-Լյոունայի փողոց 15, Տալլին, 10134, Էստոնիայի Հանրապետություն, և նաև Բոլտ խմբի ընկերությունները և գործընկերները․ Բոլտ խումբ նշանակում են այն ընկերությունները, որոնցում Բոլտ Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն իրականացնում է վերահսկողություն (oրինակ«Բոլտ Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ի դուստր ձեռնարկությունները). Բոլտ խմբի ընկերությունների և գործընկերների ցանկը հասանելի է հետևյալ հղումով https://bolt.eu/cities/։ 1.2. Բոլտի ծառայություններ - Բոլտի կողմից մատուցվող ծառայություններ, որոնք ներառում են Բոլտի հավելվածի, Բոլտի հարթակի, Հավելվածում վճարման վարումը, Ուղևորի և Փոխադրողի միջև հաղորդակցությանն աջակցությունը և այլ նմանատիպ ծառայություններ: 1.3. Բոլտի հավելված – սմարթֆոնի համար նախատեսված հավելված, որը թույլ է տալիս Ուղևորներին և Փոխադրողներինպատվիրել և ընդունել Տրանսպորտային ծառայություններ: 1.4. Բոլտի հարթակ - տեխնոլոգիա, որը կապում է Ուղևորներին Փոխադրողների հետ քաղաքների ներսում արդյունավետ տեղաշարժն ապահովելու համար: 1.5. Ուղևոր – անձ, ով Բոլտ հարթակի օգտագործման միջոցով պատվիրում է Տրանսպորտային ծառայություններ: 1.6. Փոխադրող – (նաև Դուք) ֆիզիկական անձ, ով մատուցում է Տրանսպորտային ծառայություններ Բոլտ հարթակի միջոցով․ Յուրաքանչուր Փոխադրող ձեռք է բերելու անձնական հաշիվ հասանելիություն Բոլտի Վարորդի հավելված և Բոլտ հարթակից օգտվելու նպատակով։ 1.7. Պայմանագիր – Փոխադրողի և Բոլտի միջև կնքված համաձայնագիրն է, որը ներառում է. 1.7.1- սույն Ընդանուր պայմանները, 1.7.2 - Բոլտ հավելվածում նշված հատուկ պայմանները, գնային քաղաքականության մասին տեղեկատվությունը կամ ծառայության նկարագրություն, 1.7.3 – Փոխադրողի ուղեցույցը և 1.7.4. սույն Պայմանագրում նշված այլ պայմաններ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ կարող են փոփոխության ենթարկվել: 1.8. Ուղեվարձ – դրամական գումար, որը Ուղևորը պարտավոր է վճարել Փոխադրողին Տրանսպորտային ծառայությունների իրականացման համար: 1.9. Բոլտի վճար – վճար, որը Փոխադրողը պարտավոր ե վճարել Բոլտին Բոլտ հարթակը օգտագործելու համար 1.10. Հավելվածով վճարում – քարտի միջոցով կամ վճարման այլընտրանքային այլ եղանակ, որը Բոլտը առաջարկում է Ուղևորին Բոլտի հավելվածում Ուղեվարձը վճարելու համար: 1.11. Բոլտի Փոխադրողի հաշիվ - հասանելիություն ինտերնետային կայքին, որը պարունակում է տեղեկատվություն և փաստաթղթեր Բոլտի ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ: Փոխադրողը կարող է մուտք գործել Բոլտի Փոխադրողի հաշիվ հետևյալ հղումով https://partners.bolt.eu, մուտքագրելով իր հաշվի օգտագործման անունը և գաղտնաբառը: 1.12. Տրանսպորտային ծառայություններ - տրանսպորտային և տաքսու-դիսպետչերական ծառայություններ, որը Փոխադրողը մատուցում է Ուղևորին, ում պատվերը Փոխադրողն ընդունել է Բոլտի հավելվածի միջոցով: 1.13. Բիլինգային ընկերություն/Վճարային գործակալ - «Բոլտ Օփրեյշնս» ՍՊԸ ընկերություն, որը Բոլտի անունից մատուցում է տեխնիկական աջակցության ծառայություններ` վճարում և/կամ բիլինգ իրականացնելու համար: Վճարային գործակալը կարող է նաև քննարկել ցանկացած բողոք և լուծել վեճերը Բոլտի կողմից կատարված վճարումների հետ կապված։

2. ՊԱՅՄԱՆԳՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ

2.1. Նախքան Բոլտի ծառայություններից օգտվելը, Դուք պետք է գրանցվեք կայքի գրանցման հայտում մուտքագրելով պահանջվող տեղեկատվությունը և վերբեռնելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը, Բոլտի կամ Բոլտի գործընկերների կողմից սահմանված պահանջներին համապատասխան (այսուհետ Գործընկեր). Դուք կարող եք գրանցվել կամ որպես Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռներեց, կամ որպես ֆիզիկական անձ: Գրանցման հայտի հաջող ավարտից հետո Բոլտը կամ Գործընկերը ձեզ կտրամադրեն անձնական հաշիվ, որը հասանելի է օգտատիրոջ անունով և գաղտնաբառով: Սեղմելով գրանցման հայտի վերջում գտնվող «Գրանցվել» կոճակը, Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ.

2.1.1. Հայաստանի Հանրապետության գործող իրավական ակտերի համաձայն, Դուք իրավունք ունեք համաձայնագիր կնքել՝ օգտագործելու Բոլտ հարթակը՝ Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելու համար, 2.1.2 Դուք ուշադիր ուսումնասիրել եք, լիովին հասկացել և համաձայնել, որ պարտավոր եք պահպանել սույն Ընդհանուր պայմանները, ներառյալ բոլոր պարտավորությունները, որոնք ծագում են, ինչպես նախատեսված են սույն հոդվածում և Համաձայնագրից,

2.1.3. Ձեր ներկայացրած ամբողջ տեղեկատվությունը ճշգրիտ, ճիշտ և ամբողջական է․

2.1.4. Դուք միշտ կպահեք Բոլտի Փոխադրողի հաշիվը ճշգրիտ և շարունակաբար կթարմացնեք պրոֆիլային տվյալները:

2.1.5. Դուք չեք թույլատրելու այլ անձանց օգտագործել Ձեր Բոլտի Փոխադրողի հաշիվը, ոչ էլ այն փոխանցել կամ վերագրել որևէ այլ անձի,

2.1.6. Դուք չեք օգտագործի Բոլտի ծառայություններն անթույլատրելի կամ անօրինական նպատակներով և չեք վնասի Բոլտի ծառայությունների պատշաճ գործունեությանը.

2.1.7. բոլոր ժամանակներում Դուք լիովին համապատասխանում եք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր օրենքներին և կանոնակարգերին, որոնք կիրառվում են Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելու համար, ներառյալ (բայց ոչ սահմանափակվելով) ուղևորափոխադրումների ծառայությունները կարգավորող օրենքներով,

2.2. Դուք պարտավոր եք գրանցման պահից վճարման մանրամասները լրացնելու ընթացքում տրամադրել Ձեր բանկային տվյալները: Եթե ​​Դուք իրավաբանական անձ եք, ապա պետք է մուտքագրեք ընկերության բանկային հաշիվը: Բոլտը կամ Գործընկերն Ձեր կողմից տրամադրած բանկային հաշվին են փոխանցում Բոլտի հավելվածում վճարման միջոցով ստացված գումարը: Ոչ Գործընկերը, ոչ էլ Բոլտը պատասխանատվություն չեն կրում դրամական միջոցների ոչ ճիշտ փոխանցումների համար, եթե Դուք տրամադրել եք սխալ բանկային տվյալներ:

2.3. Գրանցման հայտը ներկայացնելուց հետո Դուք կստանաք SMS և/կամ էլեկտրոնային նամակ` լրացուցիչ պայմաններով, որոնք պետք է բավարարվեն Բոլտի ծառայությունների օգտագործման համար: Այս պայմանները կարող են ներառել՝ դատվածության վերաբերյալ տեղեկատվություն, գործող վարորդական վկայական, տրանսպորտային միջոցների բավարար տեխնիկական վիճակ, դասընթացների ավարտ, GPS- ի աջակցող բջջային սարք և այլ պայմաններ, ինչպես նկարագրված է համապատասխան SMS- ի և/կամ էլեկտրոնային նամակի միջոցով: Ներկայացված պահանջներն ու պայմանները չկատարելը կարող է հանգեցնել Համաձայնագրի և Բոլտի ծառայություններից օգտվելու իրավունքի դադարեցմանը:

2.4. Հաշիվը որպես Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձ (այսինքն ՝ ընկերություն) կամ անհատ ձեռնարկատեր գրանցելը: Դուք համարվում եք Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռներեց, եթե վճարների ստացողը նշվում է որպես իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր վճարման մանրամասների մեջ (ինչպես հասանելի է Բոլտի Փոխադրողի հաշվում): Եթե ​​այդպես է, նշված Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռներեցը համարվում է Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն և հանդիսանում է սույն Ընդհանուր պայմանների, Համաձայնագրի և հետագա այլ համաձայնագրերի կողմ: Միայն գրանցման գործընթացում նշված հատուկ իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը կարող են փաստացի տրամադրել Տրանսպորտային ծառայություններ: Նման ֆիզիկական անձը կարող է օգտագործել Փոխադրողի հաշիվը միայն այն դեպքում, երբ նա կարդացել է և համաձայնել է պարտավորվել սույն Ընդանուր պայմաններով և Պայմանագրի մաս հանդիսացող ցանկացած այլ փաստաթղթերով: ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԸ ՆՇՎԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԵՋ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԸ, ՈՐԸ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ Է ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲՈԼՏԻ ՀԱՇՎԻ ՆԵՐՔՈ ՀԱՄԱՊԱՐՏ ԵՎ ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ԿՐՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԸՆԴԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՓՈԽԱԴՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ։

2.5. Բոլտի Փոխադրողի հաշիվը որպես ավտոպարկ ընկերություն գրանցելը: Առանձին պայմանագիր կնքելուց հետո ավտոպարկ ընկերությունը կարող է ինքնուրույն հաշիվներ գրանցել իր աշխատողների և (կամ) ծառայություններ մատուցողների համար: Այդ դեպքում ավտոպարկ ընկերությունից պահանջվում է ապահովել, որ իր աշխատակիցները և (կամ) ծառայություններ մատուցողը համապատասխանի Ընդհանուր պայմանների, Համաձայնագրի և հետագա այլ պայմանագրերի պահանջներին և համաձայնի կատարել իր կողմից ստանձնած պայմաններն ու պարտավորությունները ըստ համապատասխանության: Ավտոպարկ ընկերությունը և նրա աշխատակիցները և (կամ) ծառայություններ մատուցող անձինք պետք է համատեղ և լուրջ պատասխանատվություն կրեն այդպիսի աշխատողի և (կամ) ծառայություններ մատուցողի կողմից կատարված ցանկացած խախտման համար:

3. ԲՈԼՏԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ԵՎ ԲՈԼՏԻ ՓՈԽԱԴՐՈՂԻ ՀԱՇԻՎԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

3.1. Բոլտը կամ Գործընկերն ապահովում է Ձեզ Բոլտի հավելվածին և Բոլտի Փոխադրողի հաշիվներին հասանելիության իրավունք: Դուք իրավունք չունեք Ձեր մուտքի իրավունքը փոխանցել երրորդ անձանց:

3.2. Բոլտի հավելվածի և (կամ) Բոլտի Փոխադրողի հաշիվն օգտագործելու ընթացքում Դուք չեք կարող, 3.2.1. ապամոնտաժել, վերափոխել կամ այլ կերպ փորձել ձեռք բերել Բոլտի հավելվածի, Բոլտի Փոխադրողի հաշվի կամ Բոլտի այլ ծրագրային ապահովման աղբյուրի կոդերը, 3.2.2. ցանկացած ձևով փոփոխել Բոլտի հավելվածը կամ Բոլտի Փոխադրողի հաշիվը կամ օգտագործել Բոլտի հավելվածի կամ Բոլտի Փոխադրողի հաշվի փոփոխված տարբերակները. 3.2.3. փոխանցել ֆայլեր, որոնք պարունակում են վիրուսներ, վնասված ֆայլեր կամ ցանկացած այլ ծրագրեր, որոնք կարող են վնասել կամ բացասաբար ազդել Բոլտի հարթակի գործողությունների վրա, 3.2.4. փորձեք անթույլատրելի եղանակով մուտք գործել Բոլտի հավելվածո, Բոլտի Փոխադրողի հաշիվ կամ Բոլտի այլ ծառայություններ::

3.3. Սույնով տրված լիցենզիան ուժը կորցնում է ինքնաբերաբար և միաժամանակ` Համաձայնագրի դադարեցմամբ: Համաձայնագրի դադարեցումից հետո Դուք պետք է անհապաղ դադարեք օգտագործել Բոլտի հավելվածը և Բոլտի Փոխադրողի հաշիվը, և մենք իրավունք ունենք առանց նախազգուշացնելու արգելափակել և ջնջել Փոխադրողի հաշիվը:

3.4. Օգտագործել Բոլտի պիտակներ: Բացի այդ, մենք կարող ենք Ձեզ տրամադրել պիտակներ կամ այլ նշաններ, որոնք վերաբերում են Բոլտ ապրանքանիշին կամ այլ կերպ նշել, որ Դուք օգտագործում եք Բոլտի հարթակը: Մենք Ձեզ տրամադրում ենք ոչ բացառիկ, ոչ հրապարակային, ոչ փոխանցելի լիցենզիա` օգտագործելու նման նշաններ և միայն այն նպատակի համար, որ նշվի, որ Դուք Բոլտի հարթակի միջոցով Տրանսպորտային ծառայություններ եք մատուցում: Համաձայնագրի դադարեցումից հետո Դուք պետք է անհապաղ հեռացնեք բոլոր նշանները, որոնք վերաբերում են Բոլտ ապրանքանիշին:

3.5. Բոլոր հեղինակային իրավունքներն և ապրանքային նշանների, ներառյալ՝ կոդերի, տվյալների բազաների, պատկերանշանների և վիզուալ ձևավորումների օգտագործման իրավունքը պատկանում է Բոլտին և պաշտպանված են հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանի և (կամ) առևտրային գաղտնիքի վերաբերյալ օրենքներով և միջազգային պայմանագրային դրույթներով: Օգտագործելով Բոլտի հարթակը կամ Բոլտի ցանկացած այլ ծառայություն, Դուք չեք ստանում որևէ մտավոր սեփականության իրավունք:

4. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑԵԼԸ

4.1. Փոխադրողի պարտականությունները։ Դուք սույնով երաշխավորում եք Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցել համաձայն Ընդհանուր պայմանների, Համաձայնագրի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենքների և կանոնակարգերի : Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Դուք լիովին պատասխանատվություն եք կրում Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելուց լոկալ օրենսդրության և կանոնների ցանկացած խախտման համար: 4.2. Դուք պետք է ունենաք բոլոր լիցենզիաները (ներառյալ Փոխադրողի վավեր լիցենզիան), թույլտվությունները, ավտոմեքենայի ապահովագրությունը, պատասխանատվության ապահովագրությունը (անհրաժեշտության դեպքում), գրանցումները, վկայագրերը և այլ փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են ՀՀ օրենսդրությամբ Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելու համար: Վերոհիշյալ բոլոր փաստաթղթերի վավերությունը պահպանելը Ձեր պարտավորությունն է: Բոլտը իրավունք է վերապահում Ձեզանից պահանջել ներկայացնել ապացույցներ և վերանայել բոլոր անհրաժեշտ լիցենզիաները, թույլտվությունները, հաստատումները, իրավասությունը, գրանցումները և վկայագրերը: 4.3. Դուք պետք է Փոխադրման ծառայություններ մատուցեք մասնագիտական ​​եղանակով այդպիսի ծառայությունների մատուցման համար կիրառվող բիզնես էթիկայի համաձայն, և ձգտեք կատարել Ուղևորի խնդրանքը՝ ելնելով Ուղևորի շահերից: Ի թիվս այլոց, Դուք (i) պետք է երթևեկեք այն ճանապարհով, որն ավելի քիչ ծախսատար է Ուղևորի համար, եթե ՈՒղևորը բացահայտ այլ բան չի պահանջում. (ii) չեք կարող չարտոնված կանգառներ կատարել. (iii) չեք կարող ունենալ որևէ այլ ուղևոր մեքենայում, բացի Ուղևորից և Ուղևորին ուղեկցող ուղևորներից. և (iv) պարտավոր եք հետևել ճանապարհային երթևեկության յուրաքանչյուր համապատասխան ակտի և կանոնակարգի, այսինքն՝ չպետք է իրականացնեք որևէ գործողություն, որը կարող է խանգարել մեքենավարմանը կամ երթևեկության ընթացքին, ներառյալ տրանսպորտային միջոցը վարելիս ձեռքին հեռախոս պահելը: 4.4. Դուք պահպանում եք միանձնյա իրավունքը որոշելու, թե երբ եք մատուցում Տրանսպորտային ծառայություններ: Դուք պետք է ընդունեք, մերժեք կամ անտեսեք Ուղևորների կողմից ձեր ընտրությամբ կատարված Տրանսպորտային ծառայությունների հարցումները: 4․5. Ձեր կողմից կատարված ծախսերը Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելիս։ Դուք պարտավոր եք Ձեր միջոցներով ապահովել և պահպանել բոլոր սարքավորումներն ու միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են Տրանսպորտային ծառայություններն իրականացնելու համար, ներառյալ մեքենան, սմարթֆոնը և այլն: Դուք նաև պատասխանատու եք Տրանսպորտային ծառայություններն իրականացնելիս կատարած բոլոր ծախսերը վճարելու համար, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակելով դրանցով, վառելիքը, բջջային տվյալների պլանի ծախսերը, տուրքերի վճարը, տրանսպորտային միջոցի ամորտիզացիան, ապահովագրությունը, համապատասխան կորպորատիվ կամ աշխատավարձի հարկերը և այլն: Խնդրում ենք հաշվի առեք, որ Բոլտ հավելվածի օգտագործմամբ կարող է հանգեցնել Ձեր բջջային տվյալների պլանում ներառված մեծ քանակությամբ տվյալների սպառմանը: Այսպիսով, մենք առաջարկում ենք բաժանորդագրվել տվյալների անսահմանափակ կամ շատ բարձր օգտագործման կարողությամբ տվյալների պլանին: 4.6. Ուղեվարձեր։ Դուք իրավասու եք վճարել ուղեվարձը այն յուրաքանչյուր դեպքի համար, երբ Դուք ընդունել եք Ուղևոր Բոլտի հարթակի վրա և մատուցել եք Տրանսպորտային Ծառայություն ըստ պահանջի (այսինքն՝ Ուղեվարձը): Արժեքը հաշվարկվում է ելակետային բազային ուղեվարձի հիման վրա, GPS- ի վրա հիմնված սարքով որոշված ​​հատուկ ճանապարհորդության հեռավորության վրա: Բազային հիմնական ուղեվարձը կարող է տատանվել ելնելով տեղական շուկայի իրավիճակից: Կարող եք բանակցել սակագինը՝ մեզ ուղարկելով համապատասխան խնդրանք, որը ստորագրվել է կամ թվայնացված տարբերակով կամ ձեռքով: Բացի այդ, Դուք միշտ իրավունք կունենաք Ուղևորից գանձել ավելի քիչ, քան Բոլտի հավելվածում նշված սակագինը: Այնուամենայնիվ, Ուղևորի վրա Բոլտ հավելվածից ցածր գանձելը, չի նվազեցնում Բոլտի վարձը: 4.7. Կանխավճար: Ուղևորին կարող է առաջարկվել օգտագործել ուղեվորության այնպիսի տարբերակից, որը հնարավորություն է տալիս Ուղևորին համաձայնել հաստատված ֆիքսված գնի համար Ձեր կողմից մատուցվող Տրանսպորտային ծառայության տվյալ դեպքի համար (այսինքն՝ «Կանխավճար»): Կանխավճարը Բոլտ հավելվածի միջոցով հաղորդվում է Ուղևորին, նախքան ուղևորությունը պահանջելը, և Ձեզ համար, երբ ընդունվում է կամ ուղևորության ավարտին: 4.6 կետին համապատասխան հաշվարկված սակագինը պետք է կիրառվի Կանխավճարի փոխարեն, եթե Ուղևորը փոխում է նպատակակետը ուղևորության ընթացքում, ուղևորությունը տևում է նյութապես ավելի երկար, քան գնահատվում է երթևեկության կամ այլ գործոնների պատճառով, կամ, երբ այլ անսպասելի հանգամանքներ նյութապես ազդում են ուղևորության բնութագրերի վրա: (օրինակ՝ օգտագործվում է, երբ կիրառվում են վճարները): 4.8. Եթե ​​կարծում եք, որ Սակագների հաշվարկման ժամանակ սխալ է տեղի ունեցել և ցանկանում եք շտկումներ կատարել Ուղեվարձի հաշվարկման մեջ, ապա Դուք պետք է խնդրագիր ներկայացնեք Բոլտի հավելվածի «Ուղեվարձի վերանայման» բաժնում: Եթե ​​Բոլտի հավելվածի «Ուղեվարձի վերանայման» բաժնում չի ներկայացվել միջնորդագիր, ապա Բոլտը չի վերահաշվարկի Ուղեվարձը կամ չի փոխհատուցի Ձեզ Ուղեվարձի հաշվարկման մեջ կատարված սխալի համար: 4.9. Բոլտը կարող է ճշգրտել Ուղեվարձը որոշակի ավարտված պատվերի համար, եթե մենք հայտնաբերենք որևէ խախտում (օրինակ՝ ավելի երկար ճանապարհ անցնելը կամ Բոլտի հավելվածի Ուղեվարձը չկանգնեցնելը Տրանսպորտային ծառայություններն ավարտվելուց հետո) կամ վերջնական ՈՒղեվարձի չափի վրա ազդող տեխնիկական սխալի բացահայտման դեպքում: Բոլտը կարող է նաև նվազեցնել կամ չեղյալ հայտարարել Ուղեվարձը, եթե մենք ողջամիտ պատճառ ունենք կասկածելու Ձեզ խարդախության մեջ, կամ Ուղևորը բողոք է ներկայացրել Ձեր կողմից կատարված խախտման մասին: Բոլտը՝ Ուղեվարձը իջեցնելու կամ չեղյալ հայտարարելու իր իրավունքը պետք է իրականացնի միայն խելամիտ և արդար եղանակով: 4.10. Ուղևորը կարող է փոխադրման համար վճարել Ուղեվարձը անմիջապես Ձեզ, կամ Հավելվածով վճարման միջոցով, ինչպես նկարագրված է սույն Ընդհանուր պայմանների 6-րդ բաժնում: Այն դեպքում, երբ Ուղևորը անմիջապես վճարում է Ուղեվարձը, Ձեր պարտավորությունն է հավաքել Ուղեվարձը: Եթե ​​Ուղևորը չի վճարում կամ հրաժարվում է վճարելուց, Բոլտը Ձեր անունից Ուղևորին կուղարկի պարտքերի մասին ծանուցում: Նման թույլտվությունը բխում է Բոլտին կողմից տրամադրված գործակալին վճարելու լիազորությունից և չի ենթադրում, որ Բոլտը պարտավոր է փոխհատուցել Ուղևորի կողմից չվճարված Ուղեվարձը: Եթե ​​փոխադրամիջոցում գտնվող Ուղևորները համաձայն չեն վճարել Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման Ուղեվարձը, ապա Ուղեվարձը կվճարի այն Ուղևորը, ով պատվիրել է Տրանսպորտային ծառայությունը: Եթե ​​Ուղևորը հիմնավոր կերպով հրաժարվում է վճարել Ուղեվարձը այն պատճառով, որ Բոլտ հավելվածում նշված Ձեր տեղեկատվությունը ճիշտ չէ, ապա Բոլտը Ձեզ չի փոխհատուցի այդպիսի ծախսերի համար: 4.11. Ստացականները: Տրանսպորտային ծառայությունների յուրաքանչյուր հաջող մատակարարումից հետո, Բոլտը Ուղևորին է տրամադրում և ուղարկում անդորրագիր, որը ներառում է հետևյալ տեղեկատվությունը ընկերության անվանումը, գործունեության վայրը, Փոխադրողի անունն ու ազգանունը, Փոխադրողի լուսանկարը, ծառայության լիցենզիան: համարը (առկայության դեպքում), տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարը, ամսաթիվը, ժամը- սկզբը և ավարտը, տևողությունը և հեռավորությունը, Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման համար Ուղեվարձը: Տրանսպորտային յուրաքանչյուր ծառայության մատուցման համար դուրս գրված ստացականը Ձեզ հասանելի է Բոլտի Փոխադրողի հաշվի միջոցով: 4.12. Չեղարկման և սպասման համար սահմանված վճար: Ուղևորը կարող է չեղյալ համարել Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ պատվերը, որը Փոխադրողը ընդունել է Բոլտ Հավելվածի միջոցով: Փոխադրողը ենթակա է վճարման չեղյալ հայտարարված Տրանսպորտային ծառայության համար  (չեղարկման վճար) այն դեպքում, երբ Ուղևորը չեղարկում է Բոլտ հավելվածով ընդունված Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման պատվերը որոշակի ժամանակահատվածից հետո: 4.13. Եթե Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելու ընթացքում Ուղևորը կամ նրա ուղեկիցները անզգուշորեն վնասում են տրանսպորտային միջոցը կամ դրա գույքը (որոնցից են ՝ մեքենային պատճառված վնասները, աղտոտումը կամ մեքենայում տհաճ հոտի առաջացումը), ապա դուք իրավունք կունենաք Ուղևորից 50 եվրոին համարժեք ՀՀ դրամի տուգանք վճարելու պահանջ ներկայացնել և պահանջել փոխհատուցում տուգանքը գերազանցող ցանկացած վնասի համար: Եթե Ուղևորը համաձայն չէ վճարել տույժը և (կամ) վնասը փոխհատուցել, Դուք պետք է տեղեկացնեք մեզ, և մենք այնուհետև կփորձենք Ուղևորից Ձեր անունից տուգանք և/կամ համապատասխան ծախսեր ետ ստանալ: Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ մենք որևէ պատասխանատվություն չենք կրում Ուղևորի կողմից տրանսպորտային միջոցների մաքրման կամ պահպանման հետ կապված ուղղակի կամ անուղղակի պատճառված վնասների համար: 4.14. Ձեր հարկային պարտավորությունները․ Դուք սույնով ընդունում եք, որ Դուք պարտավոր եք ամբողջությամբ կատարել բոլոր այն հարկային պարտավորությունները, որոնք բխում են Ձեզ համար գործող օրենքներից՝ Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ, ներառյալ (i) եկամտահարկի վճարումը, սոցիալական ապահովության հարկը կամ կիրառվող ցանկացած այլ հարկ, և (ii) բոլոր աշխատողների և հարկային հաշվառման պարտավորությունների կատարումը հաշվապահական հաշվառման և գործող պետական մարմիններին փոխանցումների համար, ինչպես նախատեսված է գործող օրենսդրությամբ: Եթե Հարկային մարմինը մեզ ներկայացնի վավեր դիմում՝ Ձեր գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու համար, մենք կարող ենք Հարկային մարմնին տրամադրել Ձեր գործողությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն այն չափով, որը սահմանված է գործող իրավական ակտերով: Բացի այդ, Ձեր պարտավորությունն է պահպանել բոլոր կիրառելի հարկային կանոնակարգերը, որոնք կարող են կիրառվել՝ կապված Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման հետ: Դուք սույնով համաձայնում եք փոխհատուցել Բոլտին բոլոր պետական տուրքերը, պահանջները, վճարումները, տուգանքները կամ այլ հարկային պարտավորությունները, կապված հարկային կանոնակարգերից բխող պարտավորությունների հետ, որոնք Բոլտը կկատարի Ձեր փոխարեն (ներառյալ եկամտահարկը և սոցիալական հարկը վճարելը): 4.15. Փոխադրողի թույլտվությունը հաշիվ-ապրանքագրեր թողարկելու մասին: Բոլտը իրավունք ունի Ձեր անունից հաշիվ-ապրանքագիր թողարկել Ուղևորին, որպեսզի փոխհատուցի Ձեզ ցանկացած վճարներ, պայմանագրային տույժեր կամ այլ վճարներ, որոնք Բոլտը միջնորդում է Ձեզ համար: Պարտատոմսը հասանելի կլինի Ձեզ համար Բոլտ Փոխադրողի հաշվի միջոցով:

5. ԲՈԼՏԻ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

5.1. Բոլտի ծառայություններից օգտվելու համար Դուք պարտավոր եք վճարել սահմանված սակագինը (այսինքն՝ Բոլտի վճար): Բոլտի վճարը վճարվում է Ձեր յուրաքանչյուր ավարտած Տրանսպորտային ծառայության պատվերի գնի հիման վրա: Բոլտի վճարի գումարը Ձեզ հասանելի է դառնում էլ. փոստով, Բոլտ հավելվածով, Բոլտ Փոխադրողի հաշվի կամ այլ համապատասխան միջոցներով: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ Բոլտի վճարը կարող է ժամանակ առ ժամանակ փոխվել: Յուրաքանչյուր այդ փոփոխության մասին մենք նախնական ծանուցում ենք ուղարկում Ձեզ: 5.2. Դուք պետք է վճարեք Բոլտի վճարը և մեզ՝ վճարման ենթակա ցանկացած այլ գումար, անցած ամսվա համար, ամենաուշը այդ ամսին հաջորդող ամսվա 15-ին: Բոլտի վճարը ուշացնելու դեպքում Դուք պարտավոր կլինեք վճարել տույժ օրվա համար չվճարված գումարի 0,04% (զերո կետ զերո չորս տոկոս) չափով:

6. ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ

6.1. Մենք կարող ենք հնարավորություն տալ, որպեսզի Ուղևորները վճարեն Տրանսպորտային ծառայության համար քարտերի, փոխադրողին հաշիվ ներկայացնելով և վճարման այլ եղանակների միջոցով (Բոլտ բիզնես և այլն), ներառյալ ուղղակիորեն Բոլտ հավելվածում (այսինքն՝ ներքին-հավելվածային վճարում): Դուք սույնով մեզ լիազորում եք որպես Ձեր սահմանափակ առևտրային գործակալ բացառապես Ձեր անունից գանձել Ուղեվարձը կամ այլ վճարները, որոնք վճարում է Ուղևորը Հավելվածի վճարման միջոցով: Ուղևորի Հավելվածի վճարման միջոցով կատարված ցանկացած վճարման պարտավորություն համարվում է կատարված այն պահին, երբ կատարվել է վճարումը: Այն դեպքում, եթե Ուղևորը Ուղեվարձը վճարում է կանխիկ եղանակով, ապա Ուղեվարձը համարվում է վճարված Ուղևորի կողմից փոխադրողին վճարումը կատարելու պահին։ 6.2. Դուք չեք կարող հրաժարվել Ուղևորի կողմից Հավելվածի վճարման միջոցով կատարած Վճարից, կամ ազդել Ուղևորի վրա՝ Հավելվածով վճարումը չկատարելու համար։ Այն դեպքում, եթե Դուք հրաժարվում եք Ուղևորից ընդունել Հավելվածով վճարված գումարը առանց հիմնավորման, մենք իրավունք կունենանք Ձեզանից գանձել պայմանագրային տույժ 15 եվրոյի համարժեք ՀՀ դրամ, յուրաքանչյուր մերժման համար և/կամ չեղարկել Բոլտ Ծառայություններից օգտվելու Ձեր իրավունքը, նման պահվածքի կրկնվելու դեպքում: 6.3. Բոլտն իրավունք ունի տրամադրել վարորդներին պրոմո ծածկագրերը մեր հայեցողությամբ գովազդային հիմունքներով: Ձեզանից պահանջվում է ընդունել գովազդային կոդի օգտագործումը միայն այն դեպքում, երբ վարորդները կիրառում են ուղևորության կոդը քարտային վճարման եղանակով։ Պրոմո ծածկագրերը չեն կարող կիրառվել կանխիկ վճարվող ուղևորությունների համար։ Եթե պրոմո ծածկագրերի օգտագործումը իրականացվում է խարդախ եղանակով, ոչ օրինական, և պրոմո-կոդերի օգտագործումը իրականացվել է Փոխադրողի կողմից՝ հակասելով մեր կողմից սահմանված պայմաններին և պահանջներին, ապա պրոմո կոդը կարող է չեղարկվել, և գումարի մեծ մասը չի փոխհատուցվի Փոխադրողին, Բոլտի կողմից։ 6.4. Դուք իրավունք ունեք վերանայել Հավելվածով վճարման հաշվետվությունները Բոլտ Փոխադրողի հաշվին կամ Հավելվածում: Հաշվետվությունները ցույց են տալիս նախորդ շաբաթվա ընթացքում Հավելվածով վճարումների, միջնորդավճարների գումարները, ինչպես նաև Բոլտի Վճարներից պահված գումարները: Դուք պետք է տեղեկացնեք մեզ այն կարևոր հանգամանքների մասին, որոնք կարող են ազդել Հավելվածով վճարները գանձելու և բաշխելու մեր պարտավորությունների վրա: 6.5. Մենք պարտավոր չենք Ձեզ վճարել Ուղևորի Վճարը, եթե Հավելվածով Վճարումը չի կատարվել Ուղևորի կրեդիտ քարտի չեղարկման, կամ այլ հանգամանքերի առկայության արդյունքում: Այդ դեպքում, մենք կօգնենք Ձեզ, պահանջել Ուղևորից այդ գումարը, և այն ստանալուն պես անմիջապես կփոխանցենք Ձեզ։ 6.6. Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելուց առաջ Դուք պետք է հաստատեք, որ ծառայությունն իրականում մատուցվում է ճիշտ Ուղևորին, կամ Ուղևորը հստակ հաստատել է, որ նա թույլ է տալիս այլ ուղևորներին օգտվել Ուղևորի պրոֆիլից: Եթե Դուք սխալվեք ՈՒղևորին նույնականացնելու հարցում, և Հավելվածով վճարումը գանձվում է այն անձից, ով չի պատվիրել կամ չի հաստատել Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցումը ուրիշ ուղևորների համար, ապա մենք պետք է փոխհատուց ենք Վճարը այդ անձին։ Այդ դեպքում Դուք իրավունք չունեք մեզանից Վճար ստանալ։ Բացի այդ, Հավելվածով կատարած յուրաքանչյուր սխալ վճարի համար մենք իրավունք ունենք Ձեզանից գանձել պայմանագրով սահմանված տույժ՝ մինչև 10 եվրոյի համարժեք ՀՀ դրամ: 6.7. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մենք սահմանում ենք Հավելվածով կատարած ցանկացած վճար, ընդդեմ այն գումարների, որոնք Դուք պարտավոր եք վճարել մեզ (այսինքն՝ Բոլտի Վճարներ և պայմանագրային տույժեր): Մենք իրավունք ենք վերապահում կատարել Բոլտ խմբի ընկերությունների կոմղից ստանձնած ցանկացած ֆինանսական պարտավորություն, որի դեպքում մենք Ձեր դեմ հայց ներկայացնելու իրավունք ունենք: Մենք կարող ենք սահմանել ցանկացած ֆինանսական պարտավորություն այն ֆինանսական պարտավորությունների դեմ, որոնք Դուք կարող եք սահմանել մեր նկատմամբ։ 6.8. Եթե մենք ի վիճակի չենք վճարել Ձեզ գումարը, քանի որ Ձեր Փոխադրողի հաշվի մեջ նշված չեն Ձեր բանկային հաշվի մանրամասները, կամ բանկային հաշվի մանրամասները սխալ են նշված, ապա մենք այդպիսի գումարների վճարումը կարող ենք հետաձգել 180 օր ժամանակահատվածով: Եթե մեզ չհայտնեք բանկային հաշվի ճիշտ տվյալները 180 օրվա ընթացքում այդ գումարը պահանջելու իրավունքի հաստատման պահից, Ձեր պահանջի ժամկետը կապված Վճարի վճարումների հետ կլրանա: 6.9. Համաձայնագրի կատարման և Տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման հետ կապված ցանկացած հարկաբյուջետային պահանջներ Փոխադրողի պարտավորությունն է: 6.10. Կիրառելի հարկերը, տուրքերը, պարտավորությունները և (կամ) այլ վճարումները կատարվում են կողմերի կողմից հայտատու երկրի օրենսդրությանը համապատասխան:

7. ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒՄ

Բոլտը/Գործընկերը պետք է աջակցություն տրամադրեն Փոխադրողի հաճախորդներին կապված Բոլտի Ծառայությունների հետ։ Բոլտը/Գործընկերն իրավունք ունի դադարեցնել հաճախորդների աջակցության ծառայությունները, եթե ցանկացած գումարի վճարումը ուշանում է ավելի քան 5 (հինգ) օրացուցային օր: 8. ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 8․1. Բարձրորակ ծառայություն երաշխավորելու և Ուղևորներին լրացուցիչ վստահեցում ապահովելու համար, Դուք սույնով հաստատում եք, որ Ուղևորները կարող են Ձեզ գնահատել և թողնել իրենց կարծիքը Ձեր կողմից մատուցված Տրանսպորտային ծառայությունների որակի վերաբերյալ: Ձեր միջին գնահատականը կապված կլինի ձեր Փոխադրողի հաշվի հետ և այն հասանելի կլինի Ուղևորներին Բոլտ Հավելվածում: Եթե մենք պարզենք, որ գնահատումը կամ մեկնաբանությունը չի տրվում բարեխղճորեն, ապա այս վարկանիշը կամ մեկնաբանությունը գուցե չարտացոլվի Ձեր գնահատականի հաշվարկներում: 8.2. Բացի գնահատումից, Բոլտը կչափի Ձեր գործունեության մակարդակը և Ձեզ կտրամադրի գործունեության գնահատականը, որը հիմնված կլինի Տրանսպորտային ծառայության պահանջները ընդունելու, մերժելու, դրանց չպատասխանելու և չկատարելու Ձեր գործունեության վրա: 8.3. Ուղևորներին հուսալի ծառայություններ մատուցելու համար Բոլտը կարող է սահմանել նվազագույն միջին գնահատական և գործունեության նվազագույն միավոր, որը պետք է սահմանեն և պահպանեն Փոխադրողները: Եթե Բոլտի կողմից համապատասխան ծանուցում ստանալուց հետո սահմանված ժամկետում չբարձրացնեք Ձեր միջին գնահատականը կամ գործունեության գնահատականը պահանջվող նվազագույն մակարդակի, Ձեր Փոխադրողի հաշիվն ինքնաբերաբար կասեցվում է կամ ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ: Բոլտը կարող է չեղարկել Ձեր հաշվի կասեցումը, եթե նրա վրա ազդել են որևէ արտաքին հանգամանքներ, կամ պարզվում է, որ կասեցումը առաջացել է համակարգի սխալի կամ կեղծ վարկանիշների պատճառով:

9. ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ԱՐՇԱՎՆԵՐ

9.1. Շուկայական վերաբերյալ տեղեկատվություն: Բոլտը կարող է Ձեզ ուղարկել Բոլտ Հավելվածի, Բոլտ Փոխադրողի հաշվի SMS- ի, էլեկտրոնային փոստի կամ այլ եղանակների միջոցով շուկայի նորություններ՝ Ձեր իրազեկությունը բարձրացնելու համար՝ այն դեպքում, երբ Ուղևորների պահանջարկն ամենաբարձրն է: Նման շուկայական տեղեկությունները պարզապես խորհրդատվական բնույթ են կրում և Ձեզ համար որևէ պարտավորություն չեն հանդիսանում: Քանի որ շուկայի տեղեկատվությունների գնահատումը հիմնված է նախորդ վիճակագրության վրա, մենք չենք կարող որևէ երաշխիք տալ, որ շուկայի իրական իրավիճակը կհամապատասխանի շուկայի տեղեկատվության վերաբերյալ ներկայացված գնահատականներին:

9.2. Նվազագույն եկամուտ խոստացող գովազդային արշավներ: Բոլտը կարող է նաև գովազդային արշավներ իրականացնել, որոնց միջոցով Բոլտը երաշխավորում է նվազագույն եկամուտ, եթե Դուք տրամադրեք Տրանսպորտային ծառայություններ որոշակի ժամկետում: Եթե սահմանված նվազագույնը չափը չի ապահովվել Ձեր կողմից, Բոլտը փոխհատուցում է այդ բացը: Հատուկ պահանջներն ու պայմանները կուղարկվեն Բոլտ հավելվածի, Բոլտ Փոխադրողի հաշվի, SMS-ի, էլեկտրոնային փոստի կամ այլ միջոցներով: Բոլտը լիակատար իրավունք ունի որոշում կայացնելու, թե արդյոք, երբ և որ Փոխադրողներին են օգտվելու նման արշավներից: Եթե Բոլտը հիմնավորված պատճառ ունի կասկածելու Ձեր կողմից որևէ խարդախ գործունեություն ծավալելու մեջ, մենք կարող ենք պահել Ձեր Ուղեվարձը մինչև խարդախության վերաբերյալ կասկածը չբացահայտվի:

9.3. Գոցազդային արշավ Ուղևորների համար։ Բոլտը կարող է նաև ժամանակ առ ժամանակ կազմակերպել տարբեր արշավներ Ուղևորների համար՝ Բոլտի հարթակը խթանելու համար: Եթե Ուղևորների կողմից վճարվող Ուղեվարձը իջեցվում է որպես այդպիսի արշավի մի մաս, ապա Բոլտը Ձեզ վճարում է փոխհատուցում՝ կախված Ուղևորներին առաջարկվող սակագնի դրամական արժեքից: Մենք կարող ենք մարկետինգային փոխհատուցումը սահմանել Բոլտի կողմիմց սահմանված վճարի դիմաց:

10. ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՁԵՐ, ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՋ, ԲՈԼՏԻ ԵՎ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ

10.1. Դուք սույնով ընդունում և համաձայնում եք, որ Բոլտի հավելվածը և Բոլտի հարթակը պարզապես տեղեկատվության փոխանակման հարթակ են, և Բոլտն ինքնին չի տրամադրում տրանսպորտային և առաքման ծառայություններ: Բոլտի Հարթակը և Բոլտի Ծառայությունները Բոլտը/Գործընկերն աշխատում է որպես Ուղևորներին Փոխադրողի հետ կապող հարթակ օգնելով նրանց ավելի արդյունավետ տեղափոխվել քաղաքների ներսում: Դուք ընդունում եք, որ մատուցում եք Տրանսպորտային ծառայություններ: 10.2. Դուք ընդունում եք, որ ո՛չ աշխատանքային պայմանագիր, ո՛չ աշխատանքային հարաբերություններ չեն ստեղծվել կամ չեն ստեղծվի Ձեր և Բոլտ/Գործընկերոջ միջև: Դուք նաև ընդունում եք, որ Ձեր և Բոլտի/Գործընկերոջ միջև գոյություն չունի համատեղ ձեռնարկություն կամ գործընկերություն: Դուք չեք կարող գործել ոչ որպես աշխատակից, ոչ էլ որպես Բոլտ/Գործընկեր գործակալ կամ ներկայացուցիչ, և ոչ էլ որևէ Պայմանագիր կնքել Բոլտի անունից: 10.3. Դուք չեք կարող փոխանցել Ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները` ընդհանուր պայմաններից կամ համաձայնագրից բխող որևէ երրորդ կողմի:

11. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Ձեր անձնական տվյալները կվերամշակվեն համաձայն Գաղտնիության ծանուցման, որը հասանելի է https://bolt.eu/legal/ և Հայաստանի Հանրապետության անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրությանը համապատասխան:

12. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

12.1 Բոլտի հարթակը տրամադրվում է «ինչպես կա» և «ինչպես մատչելի» հիմունքներով: Գործընկեր/Բոլտը չի ներկայացնում, երաշխավորում կամ երաշխավորում է, որ Բոլտ Հարթակի մուտքը կլինի անխափան կամ անվճար: Քանի որ փոխադրման ծառայություններ պահանջելու համար Բոլտ հարթակի օգտագործումը կախված է Ուղևորների պահվածքից, Գործընկերը/Բ ոլտը չի երաշխավորում, որ Բոլտի հարթակից Ձեր օգտվելը կհանգեցնի Տրանսպորտային ծառայության ցանկացած պահանջի:

12.2. Օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով, ոչ Գործընկերոջ, ոչ Բոլտի ներկայացուցիչները, տնօրենները և աշխատակիցները պատասխանատվություն չեն կրում այն կորուստների կամ վնասների համար, որոնք կարող եք կրել Բոլտի ծառայություններից օգտվելու արդյունքում, որը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում միայն. 12.2.1. ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի գույքային կամ դրամական վնասով, 12.2.2. շահույթի կորստով կամ ակնկալվող խնայողությամբ; 12.2.3. բիզնեսի, պայմանագրերի, կապերի, բարի համբավի, հեղինակության և ցանկացած կորստով, որը կարող է առաջանալ բիզնեսի ընդհատումից. 12.2.4. տվյալների կորւստով կամ անճշտությամբ; և 12.2.5. կորուստի կամ վնասի ցանկացած այլ դրսևորմամբ: 12.3. Բոլտ/Գործընկերոջ ֆինանսական պարտավորությունը՝ կապված Գլխավոր պայմանների կամ Պայմանագրի խախտման հետ կկազմի 500 եվրո: Դուք իրավունք կունենաք պահանջել վնասի փոխհատուցում միայն այն դեպքում, եթե Բոլտը/ Գործընկերը դիտավորությամբ խախտել է Ընդհանուր Պայմանները կամ Համաձայնագիրը:

12.4 Գործընկերն ու Բոլտը պատասխանատվություն չեն կրում Ուղևորի կամ նրա ուղեկիցների գործողությունների համար, նաև Ուղևորների կամ նրա ուղեկիցների կողմից, մեքենային հասցված վնասի համար:

12.5. Դուք լիովին պատասխանատու կլինեք Ընդհանուր Պայմանների, Համաձայնագրի կամ կիրառելի այլ օրենքների կամ կանոնակարգերի խախտման համար և պետք է դադարեցնեք և շտկեք այդ խախտումը Բոլտից/Գործընկերից կամ որևէ պետական մարմնի կողմից համապատասխան պահանջը ստանալուց անմիջապես հետո: Դուք պարտավոր եք է փոխհատուցել Բոլտին/Գործընկերոջը ցանկացած ուղղակի և (կամ) անուղղակի կորստի և (կամ) վնասի, շահույթի կորստի, ծախսերի, տույժերի, տուգանքի համար, որը կարող են սահմանվել Բոլտի/Գործընկերոջ կողմից ՝ Գլխավոր Պայմանների, Համաձայնագրերի և օրենքների և կանոնակարգերի խախտման հետ կապված: Եթե Ուղևորը Բոլտի/Գործընկերոջ դեմ որևէ պահանջ է ներկայացնում՝ կապված Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելու հետ, ապա այդպիսի վնասը Բոլտին/Գործընկերոջը ամբողջությամբ կփոխհատուցեք Բոլտից/Գործընկերոջ կողմից համապատասխան պահանջը ստանալու պահից 7 (յոթ) օրվա ընթացքում: Եթե  Բոլտը/Գործընկերը Ձեր դեմ բողոք ներկայացնելու իրավունք ունի,  Դուք պարտավոր եք փոխհատուցել Բոլտին/Գործընկերոջը ցանկացած իրավական ծախս, որը կապված է վնասի հատուցման գնահատման և այդ վնասի հատուցման հետ կապված պահանջների ներկայացման հետ:

13. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

13.1. Սույն Ընդհանուր պայմաններում հստակ նշված պայմանները ուժի մեջ են մտնում գրանցման հայտը ներկայացնելու պահից: Համաձայնագրերը և այլ պայմաններն ուժի մեջ են մտնում այն բանից հետո, երբ հատուկ փաստաթուղթը կամ հաղորդագրությունը Ձեզ հասանելի կդառնա, և Դուք կսկսեք կամ շարունակեք Բոլտի Հարթակում Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցելը:

13.2. Դուք կարող եք ցանկացած պահի լուծել Պայմանագիրը՝ առնվազն 7 (յոթ) օր առաջ տեղեկացնելով Բոլտ/Գործընկերոջը, որից հետո դադարեցվում է Բոլտ Հարթակի և Բոլտ Ծառայությունների օգտագործման Ձեր իրավունքը: Բոլտը/Գործընկերը կարող է ցանկացած պահի և ցանկացած պատճառով դադարեցնել Համաձայնագիրը՝ Բոլտ/Գործընկերոջ բացառիկ հայեցողությամբ՝ նախապես տեղեկացնելով Ձեզ առնվազն 3 (երեք) օր առաջ:

13.3. Բոլտը/Գործընկերն իրավունք ունի անհապաղ դադարեցնել Պայմանագիրը և արգելափակել Ձեր հասանելիությունը Բոլտ Հարթակին՝ առանց որևէ նախնական ծանուցում ներկայացնելու, եթե խախտել եք Ընդհանուր պայմանները կամ Համաձայնագիրը, կիրառելի ցանկացած օրենք կամ կանոնակարգ, որը վնասում է Բոլտին, կամ վնաս կհասցնեք Բոլտի ապրանքանիշին, հեղինակությանը կամ բիզնեսին, ինչպես սահմանվել է Բոլտը/Գործընկերը` բացառիկ հայեցողությամբ: Վերոհիշյալ դեպքերում Բոլտ/Գործընկերը կարող է, իր հայեցողությամբ, արգելել գրանցել Փոխադրողի նոր հաշիվը:

13.4. Բոլտը/Գործընկերը կարող է նաև անմիջապես արգելափակել Ձեր մուտքը դեպի Բոլտի հարթակ և Բոլտի Փոխադրողի հաշիվ իրականացվող հետաքննության ընթացքում, եթե Բոլտը/Գործընկերը կասկածի տակ է դնում Համաձայնագրի կամ Ձեր անունից ձեռնարկված գործողությունների խախտումը: Մուտքի արգելքը չեղարկվում է այն ժամանակ, երբ հետաքննությունը հերքում է այդ կասկածները:

13.5. Բոլտը/Գործընկերը նպատակ ունի բարձրորակ ծառայություններ մատուցել բոլոր Ուղևորներին, ուստի Բոլտը/ Գործընկերը մոնիտորինգի է ենթարկում Փոխադրողների գործունեությունը Բոլտի Հարթակում: Եթե չկարողանաք բավարարել սպասարկման նվազագույն պահանջները, ինչպիսիք են նվազագույն գնահատականը և գործունեության գնահատականը, Բոլտը/Գործընկերն իրավունք ունի անհապաղ դադարեցնել Պայմանագիրը` առանց նախապես նախազգուշացման:

14. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

14.1. Համաձայնագրի ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ կմտնի այն բանից հետո, երբ դրանք Ձեզ հասանելի կդառնան էլեկտրոնային փոստով, Բոլտ Հավելվածով կամ Բոլտ Փոխադրողի միջոցով, և Դուք կշարունակեք տրամադրել Տրանսպորտային ծառայություններ: 14.2. Ընդհանուր պայմանները փոփոխելու համար Բոլտը/Գործընկերն առաջարկում է վերանայված տարբերակը տեղադրել կայքում (https://bolt.eu/legal/) և Ձեզ տալիս է առնվազն 14 (տասնչորս) օր առաջ նախազգուշացում: Եթե Դուք շարունակում եք օգտագործել Բոլտ Ծառայությունները, վերանայված պայմանները Ձեր կողմիցհամարվում են ընդունված:

15. ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՕՐԵՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

15.1. Ընդհանուր Պայմաններն և Պայմանագիրը հավաքագրվում են և մեկնաբանվում են և ուժի մեջ են մտնում Էստոնիայի Հանրապետության օրենքներին համապատասխան: Եթե Ընդհանուր պայմաններով կամ Համաձայնագրով բխող համապատասխան վեճը չի կարող լուծվել բանակցությունների միջոցով, ապա վեճը լուծվում է Հարյու շրջանի դատարանում:

16. ՆՇՈՒՄՆԵՐ

16.1. Դուք պարտավոր եք անհապաղ տեղեկացնել Բոլտին/Գործընկերոջը Ձեր կոնտակտային տեղեկատվության ցանկացած փոփոխության մասին:

16.2. Ցանկացած ծանուցում, որը պետք է տրամադրվի Ընդհանուր պայմաններով և Համաձայնագրով, պետք է բավարար չափով տրվի, եթե՝ 16.2.1. Առաքվել է անձամբ, 16.2.2. Ուղարկված է փոստատարի միջոցով`առաքման ստացականով, 16.2.3. ուղարկված է գրանցված փոստով, 16.2.4. ուղարկված էլեկտրոնային փոստով կամ 16.2.5. հասանելի է Բոլտ հավելվածի կամ Բոլտ Փոխադրողի հաշվի միջոցով:

16.3 Նախորդ կետի համաձայն ուղարկված կամ ուղարկված ցանկացած ծանուցում համարվում է, ստացված եթե՝ 16.3.1. առաքվելէ անձամբ, փոխանցման պահին; 16.3.2. ուղարկվել է փոստատարի միջոցով, փոստատարի կողմից նշված ամսաթվով, այն ամսաթիվը, երբ ծանուցումը պարունակող ծրարը հանձնվել է կողմին.
16.3.3. այն ուղարկված է գրանցված փոստով, փաստաթուղթը փոստային գրասենյակին հանձնելուց հետո10-րդ օրը, կողմին հանձնելու համար. 16.3.4. այն հասանելի լինի Բոլտ հավելվածի կամ Բոլտ Փոխադրողի հաշվի միջոցով, կամ 16.3.5. ուղարկվում է էլեկտրոնային փոստով, այն օրը, երբ էլեկտրոնային փոստով այն ստացող կողմը հաստատում է համապատասխան էլեկտրոնային փոստի ստացումը կամ էլ-նամակի ուղարկմանը հաջորդող 2-րդ օրը պայմանով, որ ուղարկողը չի ստացել սխալի մասին ծանուցում (տեղեկացնելով, որ էլեկտրոնային փոստը չի ուղարկվել կողմին) և հաջորդ օրացուցային օրը նորից ուղարկել է էլեկտրոնային փոստը և չի ստացել նման սխալի մասին ծանուցում:

17. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Եթե Ընդհանուր Պայմանների որևէ դրույթ համարվում է անիրագործելի, ապա կողմերը փոխարինում են այդ դրույթը մեկ այլ դրույթով, որը մոտավորապես համապատասխանում է փոփոխվելիք դրույթի նպատակին և տնտեսական ազդեցությանը:

Ընդհանուր Պայմանների ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը. 21.01.2020