„BOLT“ Vairuotojų Privatumo Pranešimas

Šis privatumo pranešimas informuoja, kaip mes pažadame saugoti Jūsų asmeninius duomenis. Šiame pranešime nurodoma, kokią informaciją naudojame, teikdami Jums savo paslaugas, kaip naudojame Jūsų informaciją, kad užtikrintume Jūsų saugumą, ir kokios yra Jums prieinamos parinktys bei kontrolės priemonės. Šiame pranešime taip pat pasakojama apie Jūsų privatumo teises ir kaip taikomos duomenų apsaugos taisyklės, skirtos visus apsaugoti.

UAB „Bolt Services LT“ ir „Bolt Operations“ OÜ yra jungtiniai Jūsų duomenų valdytojai, jei toliau nėra kitaip nurodoma.

Mūsų kontaktiniai duomenys: Bolt Operations OÜ Įmonės kodas: 14532901 Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Estija

UAB „Bolt Services LT“ Įmonės kodas: 304960634 Žalgirio g. 90 LT-09303 Vilnius Lietuva

Paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, į kurį galite kreiptis adresu privacy@bolt.eu arba bet kuriuo iš mūsų pašto adresų, esančių miesto puslapiuose. Užrašykite ant voko „Duomenų apsaugos pareigūnui“. Terminas „mums“ arba „mes“ reiškia tiek „Bolt Operations“ OÜ, tiek UAB „Bolt Services LT“.

Terminas „Jūs“ arba „Jūsų“ reiškia vairuotoją, kuris naudojasi automobilių dalijimosi paslaugomis per savo „Bolt“ programos paskyrą.

1. Asmeniniai duomenys, kuriuos apdorojame

Apdorojame tik tą informaciją, kurios mums reikia, kad galėtume teikti geriausias paslaugas.

 • Kontaktiniai duomenys: Jūsų vardas, telefono numeris, el. paštas ir adresas. Galime gauti tokią informaciją iš „Bolt“ verslo kliento, kad galėtume vykdyti mokėjimus už naudojimąsi „Bolt“ paslaugomis.

 • Profilio informacija: Jūsų profilio nuotrauka, išsaugoti adresai, kalba ir komunikacijos prioritetai. Taip pat mums dėl dalijimosi automobiliais paslaugų reikia Jūsų vairuotojo pažymėjimo duomenų, įskaitant jo kopiją ir Jūsų nuotrauką.

 • Geolokacija: iš kurios vietos prašote pavežėti, netoli Jūsų esančių transporto priemonių vieta, laikas ir kelionės eiga.

 • Mokėjimo informacija: mokėtina suma ir Jūsų mokėjimo kortelė.

 • Komunikacijos ir korespondencijos įrašai: kai naudojatės mūsų vidine pokalbių paslaugos programa arba kalbate su klientų aptarnavimo agentu.

 • Riboti Jūsų įrenginio identifikavimo duomenys, pavyzdžiui, IP adresas, kuriuo įdiegta „Bolt“ programa.

 • Duomenys, susiję su komunikacija per momentinius pranešimus tiesiogiai „Bolt“ programoje: komunikacijos data ir laikas bei jos turinys.

 • Duomenys, surinkti prietaisų skydelio kameromis. Prietaisų skydelio kameros yra nukreiptos į kelią ir jos neįrašo jokių garsų.

 • Duomenys, surinkti automobilio jutikliais. Tai sudaro tokius duomenis kaip informacija, kada durys yra atidarytos ir įjungtas automobilio variklis, transporto priemonės greitis ir išsami informacija apie techninę automobilio būklę.

2. Apdorojimo tikslas

Jūsų asmeninius duomenis apdorojame toliau nurodytais tikslais:

 • Laikome Jūsų naudotojo paskyrą „Bolt“ programoje. Naudojame Jūsų asmeninius duomenis kurdami ir tvarkydami Jūsų naudotojo paskyrą „Bolt“ programoje ir išdėstydami Jums paslaugų teikimo sąlygas.

 • Padėsime Jums rasti automobilį. Renkame ir apdorojame asmeninius duomenis, kad galėtume nurodyti, kur yra mūsų artimiausios nuomai skirtos transporto priemonės. Naudojami momentiniai pranešimai tiesiogiai „Bolt“ programoje siekiant teikti paslaugas ir aptarnauti klientus, saugumo tikslais, taip pat siekiant tobulinti produktus ir paslaugas bei analizuoti.

 • Nuvešime Jus ten, kur norėsite nuvykti. Geolokacijos duomenys renkami tik tada, kai aktyvuojama „Bolt“ programa. Geolokacijos duomenų rinkimas sustabdomas, vos uždarius „Bolt“ programą.

 • Užtikrinsime, kad Jūsų kelionė būtų sklandi. Naudojame geolokacinius duomenis norėdami užtikrinti, kad nuvyksite į savo paskirties vietą, kad patvirtintume, kur prasideda ir baigiasi Jūsų kelionė, ir kad išspręstume su mūsų paslaugomis susijusias kokybės problemas. Taip pat turime žinoti, kur nusprendžiate palikti nuomojamą transporto priemonę, kad galėtume tinkamai apmokestinti ir išlaikyti savo transporto parką.

 • Užtikriname, kad programa būtų optimali. Naudojame kontaktinius duomenis, kad galėtume Jums pranešti apie „Bolt“ programos atnaujinimus ir kad galėtumėte toliau naudotis mūsų paslaugomis. Taip pat renkame ribotus duomenis iš įrenginio, kuriuo prisijungiate prie interneto, mobiliųjų ir telefoninių paslaugų, ir siekdami užtikrinti Jūsų paskyros saugumą, atlikdami autentifikavimo ir patvirtinimo patikras.

 • Užtikriname, kad mūsų paslaugos Jums būtų optimalios ir patogiausios. Renkame duomenis apie važiuotus maršrutus, kad išanalizuotume lankytas vietas, stebime automobilių stovėjimo ir naudojimo vietas. Tai padeda mums užtikrinti, kad mūsų nuomai skirti automobiliai būtų klientams patogiausiose vietose.

 • Priimame Jūsų įmokas. Gauname mokėjimo duomenis, kad galėtume apdoroti įmokas už savo nuomai skirtas transporto priemones ir pateikti Jums kvitus arba sąskaitas už paslaugą.

 • Palaikome ir skatiname standartų naudojimą. Renkame duomenis apie kelionių būsenas, kad prisidėtume prie naudotojų saugumo, skatintume laikytis mūsų taisyklių ir sąlygų ir užtikrintume, kad visiems suteikiame kokybiškas ir malonias paslaugas. Tai sudaro Jūsų duomenų tvarkymą siekiant užtikrinti saugumą, pavyzdžiui, pranešti Jums, jei pastebėjome, kad vairuojama nesaugiai, kaip tai nustatyta paslaugų teikimo sąlygose. Taip pat naudojame Jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume teisinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, užtikrintume, kad turėtumėte galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir teisėtą leidimą vairuoti. Mūsų renkami duomenys apie Jus gali būti naudojami vidinių peržiūrų ir analizės tikslais, taip pat atliekant teisėsaugos institucijų arba draudimo įmonių tyrimus nelaimingo atsitikimo atveju. Klientų aptarnavimo duomenis (įskaitant pokalbių telefonu su Jumis įrašymą) ir korespondenciją renkame grįžtamojo ryšio tikslais, sprendžiant ginčus ir aptarnavimo kokybės klausimus.

 • Informavimas. Bendraujant su Jumis naudosime Jūsų vardą ir pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą dėl tokių dalykų kaip galimybė informuoti, kad Jūsų kelionė buvo baigta, kelionės išrašų ir kvitų siuntimas ir pranešimai apie svarbius paslaugų atnaujinimus.

3. Teisinis pagrindas

Turime teisę naudoti asmeninę informaciją čia aprašytais būdais, jei tam turime tinkamą priežastį. Kad ir kaip naudotume Jūsų duomenis, tam visada turi būti adekvati priežastis.

 • Paprastai asmeniniai duomenys apdorojami siekiant teikti Jums paslaugas „Bolt“ programoje. Kad suteiktume paslaugą, kurią pažadėjome, ir nenusižengtume taisyklėms ir sąlygoms, apdorosime duomenis, siekdami įvykdyti šiuos įsipareigojimus.

 • Kitomis aplinkybėmis tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi teisėtais interesų pagrindais. Teisėti interesai sudaro mūsų komercinius interesus teikti novatoriškas, individualizuotas, saugias ir pelningas paslaugas, nebent šie interesai yra mažiau svarbūs kitiems interesams. Mūsų teisėti interesai taip pat sudaro tokius dalykus kaip apgaulingų mokėjimų ir kitos žalingos veiklos tyrimas ir nustatymas, mūsų tinklo ir sistemų saugumo užtikrinimas, bendradarbiavimas su draudimo įmonėmis, reagavimas į tikėtinus arba faktinius nusikaltimus ir tiesioginė rinkodara.

Galime remtis kitais teisiniais pagrindais, kai:

 • Būtina laikytis tokios teisinės prievolės kaip tvarkyti duomenis, kai to reikalauja įstatymas. Pavyzdžiui, jei yra galiojantis teisinis prašymas atskleisti asmeninę informaciją tokiai trečiajai šaliai kaip teismas arba valdančioji institucija.

 • Apsaugoti savo arba kitų gyvybiškai svarbius interesus, pavyzdžiui, ekstremalios situacijos ar neišvengiamos grėsmės gyvybei atveju.

 • Davėte mums aiškų sutikimą tai atlikti kitu konkrečiu tikslu, apie kurį buvote visiškai informuoti.

Jei nuspręsite nesuteikti mums asmeninės informacijos, tai gali trukdyti mums vykdyti su Jumis sudarytą sutartį arba kitus dalykus, kurių teisiškai iš mūsų tikimasi.

Tai taip pat gali reikšti, kad mes negalėsime valdyti Jūsų paskyros. Pavyzdžiui, renkame ir tvarkome Jūsų pateiktus asmeninius duomenis, kai įdiegiama ir naudojama „Bolt“ programa. Jei atsisakoma per programą dalintis geolokacijos duomenimis, tai reiškia, kad negalėsime parodyti Jums netoli esančių nuomojamų transporto priemonių. Negalėsime įvykdyti savo įsipareigojimų Jums kitomis tam tikromis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, jei neleisite patikrinti vairuotojo pažymėjimo, negalėsime Jums teikti dalijimosi automobiliais paslaugų.

4. Kada Jūsų duomenimis dalinamasi su trečiosiomis šalimis?

Mes dirbame tik su patikimais partneriais ir institucijomis, todėl dalijamės duomenimis tik tada, kai tam yra tinkama priežastis. Dalijamės tik tiek, kiek tai yra reikalinga, be to, neparduodame Jūsų asmeninės informacijos.

 • Asmeniniai duomenys, atsižvelgiant į Jūsų buvimo vietą, gali būti atskleisti „Bolt“ grupės įmonėms ir partneriams (vietinėms pavaldžiosioms įmonėms, atstovams, filialams, agentams ir t. t.). „Bolt“ grupės įmonės ir partneriai, apdorodami asmeninius duomenis, laikosi tokių pačių griežtų sąlygų, nustatytų šiame privatumo pranešime.

 • Mes tam tikromis aplinkybėmis teisiškai privalome dalintis informacija su išoriniais gavėjais. Pavyzdžiui, pagal teismo sprendimą arba bendradarbiaudami su duomenų apsaugos priežiūros institucija, kad išspręstume skundus arba atliktume tyrimus. Taip pat galime vykdyti prašymus, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų prašymus, kai sąžiningai tikime, kad būtina vykdyti pagal tos jurisdikcijos įstatymus, prisideda prie viešųjų interesų tikslo, daro poveikį tos jurisdikcijos naudotojams ir atitinka tarptautiniu mastu pripažintus standartus. Bet kuriuo atveju visada remsimės teisėtu pagrindu dalindamiesi informacija, taip pat užtikrinsime, kad sprendimas būtų aprašomas dokumentuose.

 • Taip pat galime dalintis Jūsų duomenimis su kitais „Bolt“ grupės subjektais, saugojimo interneto debesijoje paslaugų ir kitų esminių IT ir telekomunikacijos paslaugų teikėjais, patikros paslaugų teikėjais, rinkodaros paslaugų teikėjais, skolų išieškojimo agentūromis, draudimo įmonėmis ir automobilių stovėjimo aikštelių operatoriais.

 • Galime su „Bolt“ verslo klientu dalintis informacija, susijusia su kelione, kai naudotasi „Bolt“ verslo segmentu, atliekant įmoką už naudojimąsi „Bolt“ paslaugomis.

Kai Jūsų duomenis dalinamės su tiekėjais, esančiais už ES ar EEE ribų, toks asmeninių duomenų perdavimas atliekamas tik esant tinkamam teisiniam pagrindui. Imsimės atitinkamų apsaugos priemonių, pavyzdžiui, laikysimės standartinių sutarčių sąlygų arba Europos Komisijos priimto sprendimo dėl tinkamumo.

5. Saugumas ir prieiga

 • Bet kokie asmeniniai duomenys, surinkti teikiant mūsų paslaugas, yra perduodami ir saugomi „Zone Media Ltd.“ ir (arba) „Amazon Web Services, Inc.“ duomenų centruose, esančiuose Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose. Prieigą prie asmeninių duomenų turi tik įgalioti „Bolt“ grupės įmonių ir partnerių darbuotojai, kurie gali prieiti prie duomenų tik siekdami išspręsti su paslaugų naudojimu susijusias problemas (įskaitant nesutarimus dėl pervežimo paslaugų).

 • „Bolt“ grupės įmonės ir partneriai gali naudoti asmeninius duomenis tiek, kiek tai būtina klientams aptarnauti.

 • Visi duomenys mokslinių tyrimų ir moksliniais tikslais, pavyzdžiui, apytiksliai geolokacijos duomenys, yra anonimiški, todėl Jūsų niekas pagal juos negalės identifikuoti.

6. Duomenų subjekto teisės

Mes norime, kad Jūs galėtumėte kontroliuoti savo duomenis. „Bolt“ suteikia programoje valdymo priemones, joje galite peržiūrėti savo asmeninę informaciją, įskaitant profilio duomenis ir kelionių istoriją. Taip pat integravome tokius vidinius programos nustatymus kaip sutikimas gauti rinkodaros informaciją ir skaidrus sutikimas dėl slapukų kontrolės mūsų svetainėje.

Jūsų prieigos teisės

Galite gauti prieigą prie savo duomenų per „Bolt“ programą. Turite teisę prašyti mūsų pateikti Jūsų asmeninės informacijos kopijas. Yra keletas išimčių, pavyzdžiui, kai turime balansuoti tarp kitų žmonių teisių, o tai reiškia, kad ne visada galite gauti visą mūsų apdorojamą informaciją.

Duomenų keitimas

Galite gauti prieigą ir atnaujinti savo duomenis per „Bolt“ programą. Turite teisę prašyti mūsų ištaisyti informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra neteisinga. Taip pat turite teisę prašyti mūsų papildyti informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra tuo metu neišsami.

Duomenų šalinimas

Turite teisę prašyti, kad mes tam tikromis aplinkybėmis ištrintume Jūsų asmeninę informaciją.

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą

Turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų informacijos apdorojimą tam tikromis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad Jūsų duomenys gali būti naudojami tik tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, dėl teisinių ieškinių arba įgyvendinant teisėtas teises.

Jūsų teisė prieštarauti duomenų apdorojimui Galite turėti teisę nesutikti su duomenų apdorojimu, jei ją apdorojame remdamiesi teisėtais interesais. Galite paprieštarauti dėl bet kokio mūsų automatiniu būdu priimto sprendimo ir paprašyti, kad jį peržiūrėtų žmogus.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę prašyti, kad mes perduotume informaciją, kurią mums pateikėte, iš vienos organizacijos į kitą, arba kad ją perduotume Jums tam tikromis aplinkybėmis. Tai galioja tik informacijai, kurią mums pateikėte.

Jūsų teisė atšaukti sutikimą

Kai Jūsų duomenys apdorojami su Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti, nedarant poveikio duomenų apdorojimui su sutikimu teisėtumui iki jo atšaukimo.

7. Laikymas

Jūsų duomenis laikome tik tiek laiko, kiek reikia čia aprašytiems tikslams. Tai reiškia, kad mes laikome skirtingų kategorijų duomenis skirtingus laikotarpius, atsižvelgiant į duomenų tipą, paslaugas, su kuriomis jie susiję, ir į tikslus, dėl kurių mes surinkome duomenis:

 • Jūsų duomenys saugomi tol, kol turite aktyvią paskyrą. Jei Jūsų paskyra panaikinama, ištrinsime Jūsų duomenis (pagal mūsų laikymo grafiką ir taisykles), nebent tokių duomenų reikia įgyvendinant bet kokius teisinius įsipareigojimus arba apskaitai, ginčų sprendimui ar sukčiavimo prevencijos tikslais.

 • Finansiniai duomenys apie suteiktas paslaugas saugomi trejus metus nuo paskutinės kelionės. Duomenys, reikalingi kitiems apskaitos tikslams, saugomi septynerius metus nuo paskutinės kelionės.

 • Jei yra įtarimų dėl nusikalstamos veikos, įskaitant sukčiavimą, duomenys saugomi tiek, kiek to reikia pagal vidaus nuostatas, teisinius reikalavimus ir reglamentus.

 • Esant nesutarimams dėl mokėjimų, duomenys laikomi tol, kol pretenzija išsprendžiama arba baigiasi pretenzijos galiojimo laikas.

 • Kelionės istorijos duomenys ir duomenys apie „Bolt“ paslaugų naudojimą saugomi trejus metus, vėliau duomenys yra nuasmeninami.

8. Tiesioginė rinkodara

 • Galime siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus į Jūsų el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį, jei Jūs mums tai leidote arba pagal programoje nustatytą parinktį. Galime suasmeninti tiesioginės rinkodaros pranešimus naudodami informaciją apie tai, kaip naudojatės „Bolt“ paslaugomis, pavyzdžiui, ar dažnai naudojatės programa ir kokie Jūsų pavežėjimo prioritetai.

 • Jei nebenorite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, tiesiog spustelėkite nuorodą „Nutraukti prenumeratą“ vieno iš mūsų el. laiškų poraštėje arba išjunkite parinktį „Bolt“ programos profilio skyriuje.

9. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Automatizuotai priimame sprendimus, jei siunčiame įspėjimus ir pristabdome paslaugų teikimą. Automatizuotas sprendimų priėmimas padeda išvengti klaidų, yra veiksmingesnis ir saugesnis nei darbuotojų sprendimai. Vertinant įspėjimo ar paslaugų teikimo pristabdymo poreikį, atsižvelgiama į duomenis apie Jūsų naudojamą automobilio nuomos paslaugą (įskaitant greičio viršijimą). Daugiau apie tai galite skaityti čia.

Visada turite teisę prašyti, kad žmogus peržiūrėtų sprendimą, ir nepritarti sprendimui, išreikšti savo požiūrį ir gauti paaiškinimą, susisiekę programoje su klientų aptarnavimo skyriumi.

10. Ginčų sprendimas

 • Ginčai, susiję su asmeninių duomenų apdorojimu, sprendžiami klientų aptarnavimo skyriuje adresu info@bolt.eu, pirmojoje instancijoje. Turite teisę susisiekti su „Bolt“ duomenų apsaugos pareigūnu adresu privacy@bolt.eu.

 • Taip pat galite pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai. Mūsų priežiūros institucija – Estijos duomenų apsaugos inspekcija (www.aki.ee).

11. Kad šis pranešimas būtų puikus

Tikimės, kad šis privatumo pranešimas Jums buvo naudingas ir lengvai suprantamas.

Duomenų apsaugos įstatymai yra labai svarbūs. Jie sustiprina taisykles ir suteikia Jums daugiau teisių į informaciją. Nors kai kurios taisyklės gali atrodyti sudėtingos, jos pagrįstos sveika nuovoka. Atsakingai žiūrime į Jūsų duomenis.

Toliau keisime šį privatumo pranešimą, laikydamiesi savo įsipareigojimo saugoti Jūsų privatumą ir suteikti Jums dar daugiau skaidrumo.

Skenuoti ir atsisiųsti

Liko visai nedaug!

Telefono kamera nuskenuokite QR kodą ir atsisiųskite programėlę.