"Bolt Drive“ bendrosios sąlygos (galioja iki 2023-09-10)

Galioja nuo 2023 m. vasario 27 d.

Šios sąlygos yra teisiškai įpareigojanti sutartis (toliau – Sutartis) tarp jūsų (toliau – Naudotojas arba įvairios žodžio „Jūs“ formos) ir UAB „Bolt Services LT“ (toliau – „Bolt“ arba įvairios žodžio „Mes“ formos) dėl: i) „Bolt“ programėlėje (apibrėžta toliau) nurodytų variklinių transporto priemonių (toliau – Variklinės transporto priemonės) laikinos nuomos, kurią „Bolt“ teikia Jums nustatytoje paslaugų teritorijoje (toliau – Paslaugos); ir ii) Jūsų naudojimosi Mūsų mobiliąja programėle, skirta prieigai prie Paslaugų ir naudojimuisi jomis (toliau – „Bolt“ programėlė).

Jei reikia susisiekti:

 • Mūsų adresas yra: Žalgirio g. 90, Vilnius, 08104, Lietuva

 • El. paštas: Lithuania@bolt.eu

 • Internetu: su mūsų klientų aptarnavimo komanda galite susisiekti naudodamiesi Programėlėje esančia pokalbių funkcija.

Sutikdami su šia Sutartimi, sutinkate su šios Sutarties taikymu ir jos turiniu.

Privalomi ir įtraukti į Sutartį šie dokumentai:

 1. taikomos kainos, papildomi mokesčiai, baudos ir bet kokia kita informacija apie kainas bei taikomus mokesčius, kaip nurodyta „Bolt“ programėlėje (toliau – Kainoraštis) ir „Bolt Drive“ baudų ir papildomų mokesčių sąraše, kurį galima rasti adresu https://bolt.eu/en/legal/ (toliau – Baudų ir papildomų mokesčių sąrašas);

 2. instrukcijos, vadovai (įskaitant, kaip naudotis Varikline transporto priemone) ir bet kokios kitos „Bolt“ programėlėje rodomos gairės;

 3. kitos šioje Sutartyje nurodytos verslo ir produktų sąlygos, įskaitant paslaugų aprašus, politiką ir pranešimus, įskaitant „Bolt Drive“ privatumo pranešimą (toliau – Privatumo pranešimas), kurį galima rasti „Bolt“ programėlėje ir adresu https://bolt.eu/legal/, atitinkamai (mutatis mutandis) taikomi Jūsų asmens duomenų tvarkymui, susijusiam su naudojimusi Paslaugomis; ir

 4. papildomos (jei yra) konkrečiai šaliai ar miestui būdingos sąlygos, taikomos toje vietovėje, kurioje važiuojama, kaip nurodyta „Bolt“ programėlėje ir konkrečios šalies skiltyje, kurią galima rasti adresu https://bolt.eu/en/legal/.

Tobulėjant Mūsų paslaugoms, galime keisti šią Sutartį, paskelbdami pakeistą Sutartį savo svetainėje arba „Bolt“ programėlėje ir iš anksto apie tai jus informuodami el. paštu ir (arba) „Bolt“ programėlėje. Po tokio paskelbimo tolesnis naudojimasis Paslaugomis reiškia, kad sutinkate laikytis Sutarties su pakeitimais. Jei tuo metu, kai Variklinė transporto priemonė buvo rezervuota arba pradėta naudoti, galiojo ankstesnė šios Sutarties versija, ji galioja visą Variklinės transporto priemonės naudojimo laikotarpį.

Rodyklė

 1. „Bolt“ programėlės naudojimas

 2. Paskyros registravimas

 3. Vairuotojo pažymėjimo ir teisės vairuoti patvirtinimas

 4. Variklinės transporto priemonės naudojimas

4.1. Važiavimo pradžia

4.2. Eksploatavimo zona, važiavimo baigimas ir Variklinės transporto priemonės grąžinimas

4.3. Degalų pildymas ir įkrovimas

 1. Avarijos, pažeidimai, defektai ir remontas

 2. Paslaugų mokestis

 3. Mokėjimai ir sąskaitų faktūrų išrašymas

 4. Naudotojo įsipareigojimai ir atsakomybė

 5. Naudotojo atsakomybė

 6. Sutartinės baudos

 7. „Bolt“ įsipareigojimai ir atsakomybė

 8. Nutraukimas

 9. Kitos svarbios sąlygos

A priedas. Pavyzdinė atšaukimo forma

1. „Bolt“ programėlės naudojimas

1.1. Kad galėtumėte naudotis Paslaugomis, savo asmeniniame įrenginyje turite atsisiųsti ir įdiegti „Bolt“ programėlę.

1.2. „Bolt“ programėlė prieinama keliomis kalbomis, kurias galite pakeisti savo profilyje. Siekdami teikti Jums Paslaugas, galime sekti Jūsų įrenginio buvimo vietą per „Bolt“ programėlę. Paslaugų teikimui gali būti taikomi apribojimai, susiję su Jūsų įrenginio buvimo vieta. Šie apribojimai matomi Programėlės sąsajoje. Paslaugas teikiame ne visose jurisdikcijose. Kadangi mūsų Paslaugų prieinamumas gali periodiškai keistis, galutinio jurisdikcijų sąrašo nėra.

1.3. Siekdami suteikti Jums geriausią įmanomą paslaugą, galime periodiškai atnaujinti „Bolt“ programėlę. „Bolt“ programėlėje teikiamomis paslaugomis galima naudotis tik prisijungus prie interneto. Konkrečių techninių reikalavimų interneto ryšiui nėra, tačiau paslaugos kokybei gali turėti įtakos interneto greitis. Programėlę „Bolt“ galima naudoti „Android“ ir „Apple“ įrenginiuose, kuriuose įdiegti naujausi programinės įrangos atnaujinimai.

1.4. Jei „Bolt“ programėlėje atsiranda kokių nors defektų, stengiamės kuo greičiau juos ištaisyti, tačiau pripažįstate, kad „Bolt“ programėlės veikimas gali būti ribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų ir negalime garantuoti, kad „Bolt“ programėlė visada veiks be priekaištų. Neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, patirtus dėl to, kad „Bolt“ programėlė neveikia arba ja negalima naudotis norimu būdu.

1.5. Jei laikotės Sutarties, suteikiame Jums ribotą, neišimtinę, nesublicencijuojamą, atšaukiamą, neperleidžiamą licenciją pasiekti „Bolt“ programėlę ir ja naudotis Jūsų asmeniniame įrenginyje tik naudojantis Paslaugomis.

1.6. Teiksime paslaugas, kurios yra sukurtos, teikiamos ir palaiko atitiktį pramonės standartams ir geriausios praktikos pavyzdžiams, pavyzdžiui, ISO 27001/27002, kai tai įmanoma ir neprieštarauja kitiems sutartiems reikalavimams. Jei tvarkomi kredito kortelių duomenys, taip pat laikomasi Mokėjimo kortelių pramonės duomenų saugumo standarto.

2. Paskyros registravimas

2.1. Atsisiuntę ir įdiegę „Bolt“ programėlę, turite sukurti naudotojo paskyrą (toliau – Paskyra).

2.2. Registruojant Paskyrą Jūsų mobiliojo telefono numeris bus susietas su Jūsų Paskyra ir įtrauktas į Mūsų duomenų bazę. Turite užsiregistruoti pateikdami registracijos paraiškoje prašomą informaciją ir įkeldami reikiamus dokumentus, kaip to reikalaujame Mes. Taip pat turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Sutartį ir Privatumo pranešimą.

2.3. Savo Paskyrą turite susieti su galiojančia kredito ar debeto kortele arba kitu „Bolt“ programėlėje palaikomu mokėjimo būdu (toliau – Pasirinktas mokėjimo būdas).

2.4. Pateikę registracijos paraišką, turite įkelti savo galiojantį vairuotojo pažymėjimą į „Bolt“ programėlę pagal Sutarties 3 skyrių.

2.5. Negalite užregistruoti kelių „Bolt“ Paskyrų, prekiauti savo Paskyra ar ją nuomoti trečiajai šaliai ir kurti netikrų, neteisėtų „Bolt“ Paskyrų. Tai apima Paskyros sukūrimą naudojant netikrą, neteisėtą, melagingą informaciją.

2.6. Negalite leisti jokiai trečiajai šaliai naudotis Naudotojo paskyra.

2.7. Negalite atskleisti Paskyros prisijungimo duomenų jokiai trečiajai šaliai. Naudotojas atsako už Paskyros saugumą ir Naudotojo prisijungimo duomenų konfidencialumą.

2.8. Kurdami ir naudodamiesi savo Paskyra:

(a) Paskyrai sukurti naudosite savo tikrąjį vardą ir pavardę, tikslią asmens informaciją bei mokėjimo kortelės informaciją ir nuolat ją atnaujinsite;

(b) galite gauti prašymą pateikti savo kontaktinius duomenis (telefoną, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą);

(c) galite gauti prašymą pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą – savo vairuotojo pažymėjimo, asmens tapatybės kortelės ar kito vyriausybės išduoto teisėto asmens tapatybės dokumento nuotrauką, kad gautumėte ar išsaugotumėte prieigą prie Paslaugų;

(d) esate atsakingi už prieigą prie savo Paskyros, jos kontrolę ir saugumą bei atsakote už visus veiksmus, atliekamus jūsų Paskyroje, nebent pranešėte apie netinkamą Paskyros naudojimą pagal šių Taisyklių 2.10 skirsnį; ir

(e) suprantate, kad turime teisę sustabdyti arba išjungti jūsų Paskyrą tiek, kiek to reikia, kad i) užtikrintume teisėtą naudojimąsi „Bolt“ programėle, įskaitant, bet neapsiribojant, sukčiavimo prevencijos, rizikos vertinimo, tyrimo ir klientų aptarnavimo tikslais; ii) užtikrintume, jog laikotės šios Sutarties; iii) laikytumėtės galiojančių įstatymų arba teismo, teisėsaugos ar kitos administracinės agentūros ar vyriausybinės institucijos nurodymo; arba iv) kitais šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.9. Nedelsdami pranešite „Bolt“ vienu iš galimų kontaktinių kanalų, kad „Bolt“ galėtų užblokuoti prieigą prie Paskyros ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui šiais atvejais:

(a) atsiradus neteisėtai prieigai prie jūsų Paskyros ar naudojimuisi ja;

(b) praradus mobilųjį įrenginį, kuriame įdiegta „Bolt“ programėlė;

(c) praradus prisijungimo duomenis arba jiems tapus prieinamais trečiajai šaliai;

(d) jei Jūsų paskyra yra pažeista arba ja gali naudotis trečioji šalis; arba

(e) kitose situacijose, dėl kurių gali būti prarasta Jūsų Paskyros kontrolė.

3. Vairuotojo pažymėjimo ir teisės vairuoti patvirtinimas

3.1. Naudotojai turi įkelti ir patvirtinti savo tapatybę ir vairuotojo pažymėjimą konkrečiai Variklinės transporto priemonės kategorijai naudodami internetinį patvirtinimo procesą pagal „Bolt“ programėlėje pateiktus nurodymus.

3.2. Nepaisant to, „Bolt“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad įrodytumėte savo vairuotojo pažymėjimo galiojimą.

3.3. Sėkmingai patvirtinus vairuotojo pažymėjimą, „Bolt“ aktyvuoja Naudotojo prieigą prie Paslaugų „Bolt“ programėlėje. Gali būti palaikomi ne visi vairuotojo pažymėjimai, o tie, kurie palaikomi, yra rodomi „Bolt“ programėlėje.

3.4. Naudotojas turi teisę naudotis Paslaugomis, jei:

(a) pasiekė minimalų „Bolt“ programėlėje nurodytą amžių;

(b) turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tam tikros kategorijos Variklines transporto priemones, bent jau „Bolt“ programėlėje nurodytą laikotarpį; tam tikriems Variklinių transporto priemonių modeliams gali būti taikomas kitoks minimalus laikotarpis, kuris bus nurodytas „Bolt“ programėlėje;

(c) sėkmingai patvirtino savo vairuotojo pažymėjimo galiojimą „Bolt“ programėlėje, atlikdamas internetinį patvirtinimo procesą;

(d) turi su savimi galiojantį vairuotojo pažymėjimą visą Variklinės transporto priemonės nuomos laikotarpį, kuris prasideda nuo Variklinės transporto priemonės rezervavimo momento ir baigiasi tada, kai Naudotojas baigia važiuoti ir grąžina Variklinę transporto priemonę pagal Sutartį (toliau – Naudojimo laikotarpis), ir laikosi visų joje nustatytų sąlygų ir reikalavimų;

(e) sveikatos būklė leidžia vairuoti Variklinę transporto priemonę pagal vietos kelių eismo taisykles; ir

(f) nevartojo ir nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat nėra apsvaigęs nuo bet kokių kitų vaistų, galinčių pakenkti jo gebėjimui vairuoti.

3.5. Jei Naudotojo teisė vairuoti atimta ar sustabdyta arba Naudotojo vairuotojo pažymėjimas prarastas, Naudotojui teisiškai draudžiama vairuoti Variklinę transporto priemonę. Privalote nedelsdami nutraukti naudojimąsi Paslaugomis ir pranešti „Bolt“ apie teisės vairuoti atėmimą ar sustabdymą arba vairuotojo pažymėjimo praradimą. Jei to nepadarysite, visam laikui prarasite galimybę naudotis savo Paskyra.

3.6. Naudotojui griežtai draudžiama leisti tretiesiems asmenims vairuoti Variklinę transporto priemonę. Pažeidus šį reikalavimą, taikoma sutartinė bauda, nurodyta Baudų ir papildomų mokesčių sąraše, taip pat visam laikui uždraudžiama naudotis savo Paskyra.

4. Variklinės transporto priemonės naudojimas

Visose Variklinėse transporto priemonėse įrengtas elektroninis įtaisas, kuris užtikrina Variklinės transporto priemonės saugumą, leidžia Variklinę transporto priemonę išsinuomoti skaitmeniniu būdu (užrakinti / atrakinti), taip pat registruoja ir perduoda „Bolt“ Variklinės transporto priemonės buvimo vietą, Varikline transporto priemone nuvažiuotą atstumą, Variklinės transporto priemonės naudojimo laiką, sunaudotus degalus ir kitus su Varikline transporto priemone ir jos naudojimu susijusius duomenis (Daiktų interneto įrenginys).

4.1. Važiavimo pradžia

4.1.1. Prieš pradedant važiuoti, „Bolt“ programėlėje reikia rezervuoti Variklinę transporto priemonę. Variklinę transporto priemonę galima nemokamai rezervuoti „Bolt“ programėlėje nurodytam laikotarpiui. Nemokamas rezervavimo laikas prasideda, kai „Bolt“ programėlėje paspaudžiate „Rezervuoti“ (arba lygiavertį (-čius) mygtuką (-us). Jei Naudotojas nepradeda važiuoti per nemokamą rezervavimo laiką arba nutraukia Transporto priemonės rezervavimą ir baigiasi nemokamas rezervavimo laikas, tuomet automatiškai prasideda mokamas rezervavimo laikas iki „Bolt“ programėlėje nurodyto laiko limito (jei toks yra). Naudotojas moka Kainoraštyje nustatytą mokestį už apmokėtą rezervavimo laiką. Naudotojas gali bet kuriuo metu nutraukti rezervaciją, o už apmokėtą rezervacijos laiką Naudotojo bus pareikalauta sumokėti.

4.1.2. Jei Naudotojas nepradeda vairuoti Transporto priemonės iki „Bolt“ programėlėje nurodyto apmokėto rezervavimo laiko pabaigos arba praėjus 4 valandoms nuo apmokėto rezervavimo laiko pradžios, „Bolt“ turi teisę nutraukti tos Transporto priemonės rezervaciją.

4.1.3. Naudojimosi laikotarpis prasideda nuo Variklinės transporto priemonės rezervavimo momento.

4.1.4. Atvykęs prie transporto priemonės, Naudotojas turi pasirinkti atitinkamą komandą ir vadovautis „Bolt“ programėlėje pateiktais nurodymais, kad atrakintų Variklinę transporto priemonę, o baigęs važiuoti – ją užrakintų.

4.1.5. Naudotojas apžiūri Variklinės transporto priemonės vidų ir išorę, kad įsitikintų, jog Variklinė transporto priemonė neturi aiškiai matomų pažeidimų, ir įsipareigoja patikrinti, ar Variklinėje transporto priemonėje yra visi Variklinės transporto priemonės reikmenys ir priedai, pavyzdžiui, užvedimo raktelis (jei yra), Degalų / Įkrovimo kortelė (kaip apibrėžta toliau) ir Variklinės transporto priemonės dokumentai bei vadovai. Jei prie apgadinimo pritvirtinta etiketė, apie apgadinimą jau pranešta „Bolt“. Jei Naudotojas aptinka apgadinimą be pritvirtintos etiketės, jis nedelsdamas praneša „Bolt“ apie visus nustatytus neatitikimus „Bolt“ programėlėje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Priešingu atveju gali būti laikoma, kad visi nepranešti nuostoliai atsirado Naudotojo Naudojimo laikotarpiu.

4.1.6. Norėdami užvesti Variklinę transporto priemonę, naudokite joje esantį užvedimo raktelį. Jei Variklinei transporto priemonei nereikia užvedimo raktelio, ji užvedama paspaudus mygtuką ir laikant nuspaustą stabdžių pedalą.

4.2. Eksploatavimo zona, važiavimo baigimas ir Variklinės transporto priemonės grąžinimas

4.2.1. Naudotojas gali pradėti naudotis ir grąžinti Variklinę transporto priemonę tik „Bolt“ programėlėje nurodytoje Eksploatavimo zonoje (kaip apibrėžta toliau). Naudotojas gali grąžinti Transporto priemonę už Eksploatavimo zonos ribų tik gavęs išankstinį raštišką „Bolt“ sutikimą. Jei „Bolt“ sutinka grąžinti Variklinę transporto priemonę už Eksploatavimo zonos ribų, „Bolt“ iš Naudotojo Variklinės transporto priemonės transportavimo atgal į Veiklos zoną išlaidas išskaičiuos pagal Baudų ir papildomų mokesčių sąrašą.

4.2.2. Naudotojas privalo grąžinti Transporto priemonę tokios būklės, kuri yra ne blogesnė nei ta, kurios ji buvo gauta, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Jei Naudotojas pastebi bet kokią žalą, padarytą per Naudojimo laikotarpį, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti „Bolt“ per „Bolt“ programėlę.

4.2.3. Naudotojas gali bet kada nutraukti Naudojimosi laikotarpį, grąžindamas Transporto priemonę pagal šią Sutartį. Norėdamas grąžinti Variklinę transporto priemonę, Naudotojas turi:

(a) pastatyti Variklinę transporto priemonę „Bolt“ programėlėje nurodytoje Eksploatavimo zonoje, tokioje vietoje, į kurią bet kuriuo metu galima viešai patekti, ir laikydamasis galiojančių kelių eismo taisyklių ir reglamentų ir (arba) kitų teisinių reikalavimų, nuostatų ar apribojimų, susijusių su automobilių statymu konkrečioje Eksploatavimo zonos vietoje;

(b) išjungti variklį ir padėti užvedimo raktelį (jei yra) į jam skirtą vietą Variklinėje transporto priemonėje;

(c) užtikrinti, kad Naudotojo ar trečiosios šalies daiktai nebūtų palikti Variklinėje transporto priemonėje, ir apsitvarkyti (pvz., išmesti šiukšles);

(d) įsitikinti, kad visi Variklinės transporto priemonės dokumentai, Degalų / Įkrovimo kortelė ir kiti priedai yra Variklinėje transporto priemonėje;

(e) užtikrinti, kad langai ir durelės būtų tinkamai uždaryti; ir

(f) pasirinkti komandą „Baigti važiavimą“ (arba lygiavertį (-čius) mygtuką (-us) „Bolt“ programėlėje.

4.2.4. Laikoma, kad Naudotojui atlikus visus veiksmus ir įsitikinus, jog Variklinė transporto priemonė yra užrakinta, Naudojimo laikotarpis yra pasibaigęs.

4.2.5. Eksploatavimo zonoje Variklinė transporto priemonė negali būti grąžinama:

(a) aikštelėse su užtvaromis, išskyrus specialias automobilių stovėjimo aikšteles oro uostuose, pažymėtas „Bolt“ programėlėje (jei yra);

(b) požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse;

(c) privačiose automobilių stovėjimo aikštelėse (pvz., namų kieme);

(d) mokamose automobilių stovėjimo aikštelėse, išskyrus viešąsias neprižiūrimas mokamas automobilių stovėjimo aikšteles, kurias administruoja vietos savivaldybė; arba

(e) bet kuriose kitose vietose, kuriose stovėti draudžiama pagal kelių eismo taisykles ir nuostatus.

4.2.6. Naudotojas negali grąžinti Variklinės transporto priemonės, jei ši yra už Eksploatavimo zonos ribų, Variklinės transporto priemonės degimas įjungtas, durelės ir (arba) langai atidaryti, variklis neišjungtas arba dėl bet kurios kitos priežasties, nurodytos Naudotojui „Bolt“ programėlėje.

4.2.7. Eksploatavimo zonos, iš kurios paimama ir į kurią grąžinama Variklinė transporto priemonė, vietos gali skirtis. Kai kuriuos „Bolt“ programėlėje arba interneto svetainėje nurodytus Variklinių transporto priemonių modelius reikia paimti ir grąžinti į tą pačią Eksploatavimo zonos vietą.

4.2.8. Jei Naudotojas stato Transporto priemonę mokamoje automobilių stovėjimo aikštelėje, už stovėjimą jis turi sumokėti savo lėšomis.

4.2.9. Statydamas Variklinę transporto priemonę Naudotojas privalo imtis visų priemonių, kad užtikrintų Variklinės transporto priemonės ir joje esančių daiktų saugumą (t. y. užrakinti dureles, uždaryti langus, išjungti žibintus ir multimedijos skydelį, išjungti degimą ir t. t.), taip pat trečiųjų asmenų ir turto saugumą.

4.2.10. Jei Naudojimo laikotarpio nutraukti negalima, Naudotojas turi nedelsdamas apie tai pranešti „Bolt“ ir likti su Transporto priemone, kol „Bolt“ klientų aptarnavimo tarnyba priims sprendimą, ką daryti toliau.

4.3. Degalų pildymas ir įkrovimas

4.3.1. Kiekvienoje Variklinėje transporto priemonėje yra Degalų arba Įkrovimo kortelė. Degalams papildyti ir (arba) akumuliatoriui įkrauti galima naudoti tik Variklinėje transporto priemonėje esančią Degalų arba Įkrovimo kortelę. Naudojant Degalų arba Įkrovimo kortelę, degalų arba įkrovimo kaina yra įskaičiuota į Naudotojo mokamą Paslaugos mokestį (kaip apibrėžta toliau) ir iš Naudotojo atskirai neimama. Degalų arba Įkrovimo kortelę galima naudoti tik degalams pirkti arba akumuliatoriui įkrauti, bet ne kitoms prekėms įsigyti.

4.3.2. Naudotojas privalo pildyti degalų baką tik tokios rūšies degalais, kokius leidžiama naudoti Variklinėje transporto priemonėje.

4.3.3. Griežtai draudžiama naudoti Degalų arba Įkrovimo kortelę kitoms transporto priemonėms arba pilti degalus į bet kokią kitą talpyklą. Jei Naudotojas pažeidžia šį draudimą, „Bolt“ visais atvejais turi pranešti policijai apie neteisėtą pasisavinimą, o Naudotojas pagal Sutartį privalo sumokėti sutartinę baudą, nurodytą Baudų ir papildomų mokesčių sąraše.

4.3.4. Naudotojas privalo saugoti Degalų arba Įkrovimo kortelę ir po naudojimo palikti ją Variklinėje transporto priemonėje. Praradęs Degalų arba Įkrovimo kortelę, Naudotojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi valandas nuo tada, kai sužinojo apie praradimą, pagal Sutartį praneša apie tai „Bolt“ ir privalo sumokėti Sutartyje numatytas baudas, nurodytas Baudų ir papildomų mokesčių sąraše.

4.3.5. Naudotojas negali grąžinti Variklinės transporto priemonės su tuščiu degalų baku. Variklinės transporto priemonės degalų bakas laikomas tuščiu, jei degalų lygis yra 10 proc. arba mažesnis.

4.3.6. Jei degalų kiekis Variklinėje transporto priemonėje sumažėja iki 25 proc. ir Naudotojas, naudodamasis Degalų kortele, artimiausioje Degalų kortelę išdavusios bendrovės degalinėje papildo degalų baką, „Bolt“ gali suteikti Naudotojui nuolaidą.

4.3.7. Jei elektrinės Variklinės transporto priemonės akumuliatoriaus įkrovos lygis sumažėja iki 20 proc., Naudotojas privalo baigti kelionę ir grąžinti elektrinę Variklinę transporto priemonę į artimiausią įkrovimo stotelę.

5. Avarijos, pažeidimai, defektai ir remontas

5.1. Jei Variklinė transporto priemonė sugenda, jos prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai arba Variklinės transporto priemonės negalima toliau saugiai eksploatuoti, Naudotojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 valandą nuo problemos sužinojimo, priklausomai nuo pavojaus lygio, i) nustoti naudotis Varikline transporto priemone, ii) pranešti apie tai „Bolt“ programėlėje ir iii) laikytis tolesnių „Bolt“ pateiktų nurodymų. „Bolt“ turi teisę vienašališkai nutraukti Naudojimo laikotarpį.

5.2. Naudotojas privalo nedelsdamas pranešti „Bolt“ vienu iš galimų kontaktinių kanalų ir atitinkamoms valdžios institucijoms (policijai, priešgaisrinei tarnybai ir kt.) telefonu apie bet kokį eismo įvykį, vagystę, gaisrą ar padarytą žalą arba bet kokią kitą žalą, susijusią su Naudotojo vairuojama Varikline transporto priemone. Bet kuriuo tokiu atveju „Bolt“ pateikia Naudotojui nurodymus, kaip elgtis, o Naudotojas privalo jų laikytis. Naudotojas privalo užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir atlikti kitus būtinus veiksmus, kad būtų išvengta žalos Variklinei transporto priemonei, kitam turtui ir (arba) asmenims arba ši žala būtų sumažinta. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar nelaimingą atsitikimą sukėlė Naudotojas, ar trečioji šalis, ar žala yra nedidelė, ar ne.

5.3. Naudotojas privalo pranešti „Bolt“ vienu iš pirmiau nurodytų kontaktinių kanalų apie bet kokius eismo įvykius, Transporto priemonės apgadinimus ir defektus, esančius važiavimo pradžioje, kaip nurodyta 4.1.5 skirsnyje.

5.4. Pasikonsultavęs su „Bolt“, naudotojas imasi būtinų priemonių įrodymams išsaugoti ir žalai sumažinti.

5.5. Naudotojas neturi prisiimti jokios atsakomybės ar teikti panašių pareiškimų trečiosioms šalims, jei įvyktų eismo įvykis, į kurį patektų Naudotojo vairuojama Variklinė transporto priemonė. Jei Naudotojas, nepaisydamas šio draudimo, pateikia pareiškimą, kuriuo prisiima atsakomybę, toks pareiškimas taikomas tik jam asmeniškai. Nei „Bolt“, nei Variklinės transporto priemonės draudikui tokia deklaracija nėra privaloma.

5.6. „Bolt“ turi teisę į bet kokią kompensaciją, išmokėtą už Variklinei transporto priemonei padarytą žalą. Jei Naudotojas gavo tokių mokėjimų, jis privalo juos pervesti „Bolt“ be papildomo reikalavimo.

5.7. Tik „Bolt“ turi teisę pasirinkti remonto dirbtuves, kuriose bus remontuojama Variklinė transporto priemonė defektų ir žalos atveju.

5.8. Įvykus avarijai, po kurios Variklinės transporto priemonės nebegalima pervežti, Naudojimo laikotarpis baigiasi ne vėliau kaip Variklinę transporto priemonę perdavus „Bolt“ patvirtintai vilkimo įmonei.

6. Paslaugų mokestis

6.1. Paslaugų mokestį (toliau – Paslaugų mokestis) sudaro:

(a) naudojimosi laikotarpis: skaičiuojamas nuo Variklinės transporto priemonės atrakinimo momento arba, mokamos rezervacijos atveju, nuo mokamos rezervacijos laiko pradžios momento iki Variklinės transporto priemonės grąžinimo į Eksploatavimo zoną ir 4.2.3 skirsnyje nurodyto važiavimo pabaigos momento;

(b) nuvažiuotas atstumas: apskaičiuojamas dauginant Varikline transporto priemone nuvažiuotų kilometrų skaičių iš Kainoraštyje nurodytos vieno kilometro kainos. Varikline transporto priemone nuvažiuotas atstumas suapvalinamas iki artimiausio (didesnio) kilometro;

(c) jei taikoma ir kaip nurodyta „Bolt“ programėlėje, minimalus Paslaugų mokestis ir apmokėtas rezervavimo laikas; ir

(d) taikomi mokesčiai bei kitos vietos valdžios rinkliavos, kurias Mes privalome taikyti ir imti.

6.2. Paslaugos mokestis bus rodomas ir imamas pagal Paslaugų naudojimo metu galiojančią Sutartį ir Kainoraštį. Paslaugų mokesčiui apskaičiuoti gali būti taikomos įvairios metodikos ir pasiūlymai, įskaitant, bet neapsiribojant, išankstinę kainodarą ir tarifus. Skirtingos metodikos ir pasiūlymai visada bus išsamiai aprašyti ir paaiškinti Kainoraštyje.

6.3. Pradinis Variklinės transporto priemonės rezervavimo laikas, kurio trukmė nurodyta „Bolt“ programėlėje, yra nemokamas. Pasibaigus pradiniam rezervavimo laikui, Naudotojas gali taikyti mokamą rezervavimo laiką, kuris apmokestinamas pagal Kainoraštį.

6.4. Privalote sumokėti visus taikomus kelių mokesčius, stovėjimo privačiose ar viešose automobilių stovėjimo aikštelėse mokesčius ir visus kitus taikomus mokesčius, neįtrauktus į Paslaugų mokestį.

6.5. Už kelių eismo taisyklių pažeidimų, viešųjų ar privačių automobilių stovėjimo vietų pažeidimų, eismo įvykių ir Variklinei transporto priemonei padarytos žalos (toliau – Incidentai) tvarkymą ir valdymą, taip pat bet kokius mokesčius, baudas, sankcijas, įmokas, rinkliavas ir (arba) bet kokias kitas išlaidas, kurias „Bolt“ patiria „Bolt“ arba Jūsų sąskaita (toliau – Mokesčiai) ir kurios atsiranda dėl to, kad naudojatės Paslaugomis arba dėl to, kad naudodamiesi Paslaugomis pažeidžiate šią Sutartį arba bet kokį įstatymą, taisyklę, reglamentą, potvarkį ar pan., „Bolt“ turi teisę už kiekvieną atvejį iš Jūsų imti administracinį mokestį pagal Baudų ir papildomų mokesčių sąrašą (toliau – Administracinis mokestis).

7. Mokėjimai ir sąskaitų faktūrų išrašymas

7.1. Atsižvelgdami į konkrečioje kelionės vietoje palaikomas mokėjimo parinktis, Paslaugos mokestį galite sumokėti atlikdami Mokėjimą programėlėje, jei tai įmanoma padaryti per „Bolt“ programėlę.

7.2. Įgaliojate Mus iš Jūsų Pasirinkto mokėjimo būdo, susieto su Jūsų Paskyra, imti Paslaugų mokestį pagal šią Sutartį. „Bolt“ automatiškai nurašo Paslaugos mokestį iš jūsų Pasirinkto mokėjimo būdo. Turite įsitikinti, kad Jūsų Pasirinktas mokėjimo būdas turi pakankamai lėšų.

7.3. Jums rezervavus Variklinę transporto priemonę, mes automatiškai iš anksto patvirtiname sumą iš Jūsų Pasirinkto mokėjimo būdo, kad įsitikintume mokėjimo galimybę.

7.4. Sutinkate, kad Mes galime savo nuožiūra patys sumokėti 6.4 skirsnyje apibrėžtus Mokesčius atitinkamai (privačiai ar viešajai) trečiajai šaliai, net jei šiuos Mokesčius gauname Jūsų vardu, jei Mokesčiai atsiranda dėl to, kad naudojatės Paslaugomis arba dėl to, kad naudodamiesi Paslaugomis pažeidžiate šią Sutartį arba bet kokį įstatymą, taisyklę, reglamentą, potvarkį ar pan.

7.5. Sutinkate, kad „Bolt“ nurašytų Mokesčius, su jais susijusias Sutartines baudas ir kitas Sutartines baudas (kaip apibrėžta toliau), įskaitant Administracinį mokestį, iš Jūsų Pasirinkto mokėjimo būdo. Mokesčiai bus išskaičiuoti arba Naudotojo sutikimu, duotu per „Bolt“ programėlę, arba automatiškai, po 14 dienų nuo Naudotojo informavimo, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

7.6. Jei nesutinkate su mokesčiais, Sutartinėmis baudomis ir (arba) Administraciniu mokesčiu, visada galite susisiekti su mumis naudodamiesi šios Sutarties viršuje nurodytais konkrečios šalies kontaktiniais kanalais arba su Mūsų klientų aptarnavimo komanda per „Bolt“ programėlėje esančią pokalbių funkciją.

7.7. Jei mokėjimas Jūsų Pasirinktu mokėjimo būdu nepavyksta arba jei Jūsų Pasirinktas mokėjimo būdas dėl kokių nors priežasčių negali būti naudojamas, gali būti taikomi kiti mokėjimo būdai ir išieškojimo procedūros. Sutinkate atlyginti visas Mūsų išieškojimo išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstas teisines išlaidas, jei laiku nesumokėsite Mums mokėtinų sumų.

7.8. Sutinkate nedelsiant pridėti naują Pasirinktą mokėjimo būdą pasikeitus senajam ir dėl to sumažėjus Mūsų galimybei iš Jūsų imti mokestį pagal šią Sutartį.

7.9. Jei „Bolt“ negali iš anksto patvirtinti sumos iš jūsų Pasirinkto mokėjimo būdo, kaip nurodyta 7.3 skirsnyje, arba nurašyti Paslaugos mokesčio iš jūsų Pasirinkto mokėjimo būdo, kaip nurodyta 7.2 skirsnyje, „Bolt“ turi teisę sustabdyti arba nutraukti Naudojimosi laikotarpį. Tokiu atveju privalote nedelsdami baigti važiuoti ir grąžinti Transporto priemonę į Eksploatavimo zoną arba vykdyti kitus „Bolt“ nurodymus. Naudojimosi laikotarpis bus sustabdytas, kol sumokėsite Paslaugos mokestį.

7.10. Jei Naudotojas anksčiau laiku nesumokėjo Paslaugų mokesčio, „Bolt“ turi teisę reikalauti, kad Naudotojas sumokėtų už Paslaugas iš anksto, prieš pradėdamas jomis naudotis.

7.11. Atliekant mokėjimus kortelėmis, operatoriaus sąskaitomis ir kitais mokėjimo būdais (pvz., „Bolt Business“) per „Bolt“ programėlę (toliau – Mokėjimas programėlėje), „Bolt“ neatsako už galimas trečiųjų šalių mokėjimo išlaidas (pvz., mobiliojo ryšio operatorių, banko mokesčius). Šie paslaugų teikėjai gali imti iš jūsų papildomus mokesčius už mokėjimų, susijusių su Mokėjimu programėlėje, tvarkymą. „Bolt“ nėra atsakinga už tokius mokesčius ir atsisako bet kokios su tuo susijusios atsakomybės. Jūsų Pasirinktam mokėjimo būdui taip pat gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurias nustato atitinkamas trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjas; prieš naudodami mokėjimo būdą, susipažinkite su šiomis sąlygomis.

7.12. „Bolt“ teiks pagalbą sprendžiant problemas, susijusias su Mokėjimo programėlėje veikimu, įskaitant su Mokėjimu programėlėje susijusių ginčų sprendimą. Dėl mokėjimų palaikymo paslaugos kreipkitės adresu: Lithuania@bolt.eu. „Bolt“ kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų, išspręs visus su Mokėjimu programėlėje susijusius skundus ir paraiškas.

7.13. Po kiekvieno Paslaugų teikimo „Bolt“ parengia ir išsiunčia Naudotojui kvitą arba sąskaitą faktūrą už Paslaugų teikimo mokestį, įskaitant papildomus mokesčius, už Paslaugų teikimą. Kvitai arba sąskaitos faktūros bus išrašomos pagal galiojančius įstatymus. Kiekvieno Paslaugų teikimo kvitą arba sąskaitą faktūrą galima rasti savo Paskyroje.

7.14. Įgaliojame savo filialą „Bolt Operations OÜ“, registracijos numeris 14532901, registruotą adresu Vana-Lõuna 15, Talinas, Estija (toliau – „Bolt Operations“), veikti kaip Mūsų komercinį atstovą šios Sutarties atžvilgiu. „Bolt Operations“ turi teisę derėtis ir sudaryti šią Sutartį su Jumis Mūsų vardu, įskaitant, bet neapsiribojant, imti Paslaugų mokestį, Mokesčius, Sutartines baudas, Administracinį mokestį ar kitus mokesčius, kuriuos Jūs turite sumokėti pagal šią Sutartį, Mūsų vardu ir perduoti Mums atitinkamas lėšas. Jūsų mokėjimo prievolė pagal šią Sutartį laikoma įvykdyta, kai atitinkamas mokėjimas įskaitomas į „Bolt Operations“ mokėjimo sąskaitą.

8. Naudotojo įsipareigojimai ir atsakomybė

8.1. Naudotojas privalo:

(a) elgtis su Varikline transporto priemone ir naudoti ją pagal paskirtį, reguliariai ir apdairiai, laikytis gamintojo naudojimo instrukcijos nuostatų ir važiuoti saugiai, atsargiai, tausojant aplinką ir taupiai naudojant degalus;

(b) nedelsdamas pranešti „Bolt“ apie bet kokią Variklinės transporto priemonės žalą, įskaitant atsiradusią dėl smurto ar nelaimingo atsitikimo, arba apie bet kokį užteršimą; Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas pranešti „Bolt“ ir atitinkamoms valdžios institucijoms (pvz., policijai, priešgaisrinei tarnybai), jei Variklinė transporto priemonė sunaikinama, pažeidžiama, sugenda ar kitaip tampa netinkama naudoti, taip pat pranešti apie aplinkybes, trukdančias eksploatuoti ir naudoti Variklinę transporto priemonę;

(c) apdairiai saugoti Transporto priemonę nuo vagystės (langai turi būti uždaryti, o centrinis užraktas užrakintas);

(d) ilgesnių kelionių metu reguliariai tikrinti eksploatacinius skysčius ir padangų slėgį ir, jei reikia, juos sureguliuoti;

(e) prieš pradedant važiuoti patikrinti, ar nėra akivaizdžių defektų;

(f) palaikyti švarą ir tvarką Variklinėje transporto priemonėje (viduje ir išorėje);

(g) laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant kelių eismo įstatymus ir taisykles, taip pat Naudotojo naudojamų viešųjų ir privačių automobilių stovėjimo aikštelių taisyklių;

(h) nedelsiant sustoti, jei prietaisų skydelio ekrane užsidega įspėjamoji lemputė, ir susisiekti su „Bolt“, norint aptarti, ar galima tęsti kelionę;

(i) užtikrinti, kad, naudojant elektrinę Variklinę transporto priemonę, pradedant kelionę akumuliatoriaus talpa būtų pakankama, kad po kelionės transporto priemonė būtų grąžinta į Eksploatavimo zoną ir, jei reikia, būtų galima tinkamai pradėti įkrovimo procesą;

(j) naudoti Variklinę transporto priemonę Programėlėje nurodytoje Eksploatavimo zonoje. Naudotojui leidžiama naudoti Variklinę transporto priemonę už Eksploatavimo zonos ribų tik gavus išankstinį „Bolt“ sutikimą;

(k) bet kuriuo metu, jei to prašoma, nurodyti „Bolt“ tikslią Variklinės transporto priemonės buvimo vietą ir „Bolt“ prašymu leisti apžiūrėti Variklinę transporto priemonę; ir

(l) prieš pradedant važiuoti įsitikinti, kad keleivių salone nėra jokių nepritvirtintų daiktų (įskaitant šiukšles) ir kad visi Variklinėje transporto priemonėje esantys daiktai yra tinkamai pritvirtinti, atsižvelgiant į jų dydį ir svorį.

8.2. Naudotojas negali:

(a) vairuoti Variklinės transporto priemonės apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų arba vaistų, kurie gali sumažinti jo tinkamumą vairuoti. „Bolt“ taiko „nulinio girtumo“ politiką, taikomas griežtas draudimas vartoti alkoholį (0,0 ‰), o pažeidimo atveju „Bolt“ turi teisę reikalauti sutartinės baudos pagal 5.1 skirsnio g punktą;

(b) vairuoti Variklinės transporto priemonės, jei serga ar yra pavargęs arba jei Naudotojo vairavimas gali kelti pavojų eismo saugumui, Variklinei transporto priemonei ar kitiems asmenims;

(c) vairuoti neatsargiai, agresyviai ar aplaidžiai, įskaitant dalyvavimą nelegaliose lenktynėse ar driftą, bet kokį kitokį Variklinės transporto priemonės naudojimą ne įprastam važiavimui į darbą ar transportavimui. Pirmiau pateiktas pavyzdžių sąrašas nėra baigtinis. Bet koks nepagrįstas ar netinkamas Variklinės transporto priemonės naudojimas, kurį „Bolt“ nustato savo nuožiūra, laikomas šios Sutarties pažeidimu. Visose Variklinėse transporto priemonėse yra įrengtas Daiktų interneto įrenginys, leidžiantis Mums nustatyti bet kokį netinkamą Variklinių transporto priemonių naudojimą;

(d) naudoti Degalų kortelės kitoms transporto priemonėms, nei Variklinė transporto priemonė, kuriai priskirta Degalų kortelė, arba naudoti Įkrovimo kortelės kitoms transporto priemonėms, nei elektrinė Variklinė transporto priemonė, kuriai priskirta Įkrovimo kortelė;

(e) išjungti keleivio oro pagalvę, išskyrus atvejus, kai tai būtina norint vežti vaikus ar kūdikius su būtinu sėdynės paaukštinimu ar vaikiška kėdute, įrengta pagal 9.2 punkto f papunktį. Jei keleivio oro pagalvė buvo išjungta, baigdamas kelionę naudotojas turi vėl ją įjungti;

(f) vežti vaikus ar kūdikius be būtino sėdynės paaukštinimo arba vaikiškos kėdutės. Naudotojas privalo laikytis visų gamintojo nurodymų, susijusių su vaikiškų kėdučių montavimu;

(g) naudoti Variklinės transporto priemonės kelionėms bekele, automobilių sporto renginiams ar bet kokio pobūdžio lenktynėms, transporto priemonių bandymams, vairavimo mokymams, vežti asmenis komercinėmis sąlygomis ar komerciniam transportui (pvz., kurjerių paslaugoms, picų pristatymui), išskyrus atvejus, kai gaunamas specialus išankstinis raštiškas „Bolt“ sutikimas;

(h) leisti trečiajam asmeniui naudotis savo Paskyra ir (arba) vairuoti Variklinę transporto priemonę;

(i) subnuomoti Transporto priemonės, perleisti jokių teisių ir pareigų pagal šią Sutartį arba perduoti Transporto priemonės kitam asmeniui;

(j) naudoti Variklinės transporto priemonės kitoms transporto priemonėms vilkti;

(k) naudoti Variklinės transporto priemonės pavojingoms prekėms ir lengvai užsiliepsnojančioms, nuodingoms ar kitaip pavojingoms medžiagoms vežti, jei jų kiekis gerokai viršija buitinėms reikmėms leistiną;

(l) naudoti Variklinės transporto priemonės daiktams ar medžiagoms, kurie dėl savo pobūdžio, dydžio, formos ar svorio gali pakenkti vairavimo saugumui ar sugadinti Variklinės transporto priemonės saloną, vežti;

(m) naudoti Variklinės transporto priemonės nusižengimams, nusikaltimams ar kitai veiklai, kurią draudžia galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai;

(n) rūkyti ir (arba) vartoti svaigalus arba leisti kitiems rūkyti ar vartoti svaigalus Variklinėje transporto priemonėje;

(o) vežti gyvūnų Variklinėje transporto priemonėje, išskyrus atvejus, kai jie yra uždarytoje transportavimo dėžėje, kuri saugiai padėta Variklinėje transporto priemonėje arba jos bagažinėje;

(p) stipriai išpurvinti Variklinės transporto priemonės arba palikti joje bet kokių šiukšlių;

(q) vežti daugiau keleivių, nei leidžiama pagal Variklinės transporto priemonės registracijos liudijimą;

(r) atlikti Variklinės transporto priemonės remonto ir jokių pakeitimų arba pavesti atlikti tokį remontą ar pakeitimus savo paties įgaliojimu;

(s) slėpti ar bandyti nuslėpti autoįvykio metu padarytos žalos arba vengti atsakomybės už autoįvykį ir (arba) žalą; arba

(t) bandyti prisijungti prie Daiktų interneto įrenginio, kad perskaitytų, nukopijuotų, pakeistų ar ištrintų duomenis arba kitaip trikdytų įprastą Daiktų interneto įrenginio veikimą.

9. Naudotojo atsakomybė

9.1. Naudotojas yra atsakingas:

(a) už bet kokią žalą, padarytą Variklinei transporto priemonei, „Bolt“, trečiajai šaliai ar jų turtui per Naudojimo laikotarpį arba tuo metu, kai Variklinė transporto priemonė yra Naudotojo žinioje ar kontrolėje, įskaitant visą laiką, kai Variklinė transporto priemonė yra Naudotojo rezervuota, įskaitant šios Sutarties ir (arba) bet kokių galiojančių įstatymų ir taisyklių pažeidimus. Tokia žala apima Variklinės transporto priemonės, jos raktelių (jei Variklinė transporto priemonė turi raktelius) ir (arba) priedų, įskaitant Degalų arba Įkrovimo kortelę, vagystę arba praradimą, Variklinės transporto priemonės ir trečiųjų šalių turto remonto išlaidas, trečiųjų šalių sužalojimus, išlaidas, susijusias su Variklinės transporto priemonės susigrąžinimu arba transportavimu, atsitiktinę žalą, pvz., ekspertizės išlaidas, vilkimo mokesčius, sumažėjusią vertę, papildomas administravimo išlaidas ir prarastą Variklinės transporto priemonės arba trečiųjų šalių turto tinkamumą naudoti;

(b) už bet kokią žalą, atsiradusią dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, nusižengimų ar nusikalstamų veikų, padarytų su Varikline transporto priemone. Naudotojas padengia visas su tuo susijusias išlaidas ir nuostolius bei visiškai atsisako „Bolt“ pagal bet kokias trečiųjų šalių pretenzijas;

(c) už bet kokią žalą, kurią Variklinei transporto priemonei, „Bolt“, trečiajai šaliai ar jų turtui padarė trečioji šalis, kuriai Variklinę transporto priemonę Naudotojas perdavė valdyti pažeisdamas Sutartį;

(d) trečiųjų šalių mokesčių ir rinkliavų, įskaitant sutartines baudas, gautas eksploatuojant Variklinę transporto priemonę, sumokėjimą. Naudotojas žino, kad „Bolt“ gali dalytis atitinkamais Naudotojo asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kad galėtų apdoroti pretenziją; ir

(e) Paslaugų mokesčio, Mokesčių, Sutartinių baudų, Administravimo mokesčio ir kitų mokesčių pagal šią Sutartį, Kainoraštį ir Baudų ir papildomų mokesčių sąrašą sumokėjimą. „Bolt“ teisė reikalauti atlyginti žalą išlieka nepakitusi. Tokiu atveju Sutartinės baudos, jei jos yra priskaičiuotos, išskaičiuojamos iš žalos atlyginimo.

9.2. Naudotojo atsakomybė už Variklinei transporto priemonei padarytą žalą neviršija 500,00 EUR. Šis atsakomybės apribojimas taikomas tik tuo atveju, jei i) Variklinė transporto priemonė buvo naudojama laikantis šios Sutarties, ii) eismo įvykis ir (arba) Variklinei transporto priemonei padaryta žala įvyko dėl Naudotojo atsitiktinio neatsargumo, iii) apie žalą buvo nedelsiant pranešta pagal 8.1 skirsnio b punktą ir iv) Naudotojas bendradarbiavo su „Bolt“, kad būtų išspręsta susidariusi situacija. Atsakomybės apribojimas netaikomas, jei Naudotojas pažeidė šią Sutartį ir (arba) žala atsirado dėl Naudotojo tyčios ar didelio neatsargumo.

9.3. Naudotojas neatsako už bet kokį pažeidimą ar žalą, padarytą dėl „Bolt“ ir (arba) trečiojo asmens kaltės, išskyrus tuos atvejus, kai Naudotojas yra atsakingas už tokios trečiosios šalies veiksmus pagal šią Sutartį.

9.4. Naudotojas neatsako už Variklinės transporto priemonės gedimus, atsiradusius dėl ankstesnio naudojimo, eksploatacijos ar įprasto nusidėvėjimo, jei Naudotojas nedelsdamas praneša apie tai „Bolt“ vienu iš galimų kontaktinių kanalų ir laikosi „Bolt“ pateiktų nurodymų.

9.5. Bet kokio šios Sutarties pažeidimo, įskaitant mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą, atveju „Bolt“ turi teisę laikinai arba visam laikui sustabdyti arba nutraukti Paslaugų teikimą ir laikinai arba visam laikui užblokuoti prieigą prie „Bolt“ programėlės ir Paskyros. Apie tai Naudotojas bus informuotas el. paštu arba per „Bolt“ programėlę.

10. Sutartinės baudos

10.1. Jei Naudotojas pažeidžia šią Sutartį, „Bolt“ turi teisę reikalauti Sutartinių baudų, nurodytų šioje Sutartyje ir Baudų ir papildomų mokesčių sąraše, kurį galima rasti „Bolt“ programėlėje ir Mūsų svetainėje (toliau – Sutartinės baudos). Sutartinių baudų sumokėjimas neatleidžia Naudotojo nuo pareigos vykdyti atitinkamas šioje Sutartyje nustatytas prievoles. Naudotojas moka Sutartines baudas „Bolt“:

(a) už prarastus ar sugadintus Variklinės transporto priemonės priedus, įskaitant, bet neapsiribojant, Variklinės transporto priemonės raktelį;

(b) už tai, kad baigus važiavimą negrąžino Variklinės transporto priemonės raktelio ir nepranešė apie tai „Bolt“ per 30 minučių nuo važiavimo pabaigos;

(c) už apgadintą Variklinės transporto priemonės vidų ar išorę (pvz., įbrėžimus, įlenkimus) arba Variklinės transporto priemonės dalis ir įrangą;

(d) už rūkymą ar garinimą Variklinėje transporto priemonėje;

(e) už kelionės baigimą už šalies ar miesto teritorijos, nurodytos „Bolt“ programėlėje, kurioje Naudotojas gali pradėti važiuoti, baigti važiuoti ir grąžinti Variklinę transporto priemonę (toliau – Eksploatavimo teritorija);

(f) už netinkamą Variklinėje transporto priemonėje (išskyrus elektrinę Variklinę transporto priemonę) esančios Degalų kortelės, skirtos degalinėje įsigyti degalų ir papildyti Variklinę transporto priemonę (toliau – Degalų kortelė), arba elektrinėje Variklinėje transporto priemonėje esančios Įkrovimo kortelės, skirtos Įkrovimo stotelėje įsigyti elektros energijos ir įkrauti elektrinę Variklinę transporto priemonę (toliau – Įkrovimo kortelė), naudojimą;

(g) už agresyvų, neatsargų vairavimą, greičio apribojimų ir kelių eismo taisyklių nesilaikymą, neteisėtas lenktynes ar driftą arba bet kokį kitą Variklinės transporto priemonės naudojimą ne įprastoms kelionėms;

(h) už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir (arba) kitų psichoaktyviųjų medžiagų;

(i) už Variklinės transporto priemonės palikimą be įspėjimo;

(j) už leidimą kitam asmeniui naudotis savo Paskyra ir (arba) vairuoti Variklinę transporto priemonę;

(k) už kelių Paskyrų registravimą, netikros ar neteisėtos „Bolt“ Paskyros sukūrimą, Paskyros sukūrimą naudojant neteisėtą ar melagingą informaciją, įskaitant trečiosios šalies asmens duomenis, kontaktinę informaciją ar vairuotojo pažymėjimo informaciją;

(l) už tai, kad pavogė arba bandė pavogti bet kokią Variklinės transporto priemonės įrangą, priedus ir daiktus, įskaitant, bet neapsiribojant, raktelį, Degalų kortelę, Įkrovimo kortelę, vaikišką kėdutę ir degalus;

(m) už tai, kad į Variklinę transporto priemonę buvo įpilta netinkamų degalų;

(n) už tai, kad Variklinėje transporto priemonėje paliko maisto, skysčių ar kitų daiktų, kuriuos reikia išmesti po įprasto naudojimo;

(o) už tai, kad nedelsiant nepranešė bendrovei „Bolt“ apie Variklinės transporto priemonės apgadinimus ir incidentus, taip pat už tai, kad nedelsiant nepranešė bendrovei „Bolt“ ir (arba) atitinkamoms institucijoms apie eismo įvykius;

(p) už Variklinės transporto priemonės vagystę arba bandymą ją pavogti;

(q) už Variklinės transporto priemonės grąžinimą su tuščiu degalų baku, t. y. 10 proc. ar mažiau Variklinės transporto priemonės degalų bako arba 20 proc. ar mažiau elektrinės Variklinės transporto priemonės akumuliatoriaus įkrovos; ir

(r) už tai, kad nesumokėjo taikomų kelių mokesčių, mokesčių už automobilio stovėjimą privačiose ar viešose automobilių stovėjimo aikštelėse ir kitų taikomų mokesčių, neįtrauktų į Paslaugų mokestį;

(s) už kitus pažeidimus ir nusižengimus, kaip nurodyta Baudų ir papildomų mokesčių sąraše, kurį bendrovė „Bolt“ gali vienašališkai atnaujinti, apie tai pranešusi Jums.

10.2. „Bolt“ turi teisę savo nuožiūra sumažinti sutartinės baudos dydį, atsižvelgdama į kiekvieno pažeidimo pasekmes ir kitas svarbias aplinkybes.

11. „Bolt“ įsipareigojimai ir atsakomybė

11.1. „Bolt“ įsipareigoja užtikrinti, kad Variklinė transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga ir tinkama naudoti ir eksploatuoti Sutartyje nurodytu tikslu. Defektais nepripažįstami gedimai ar sutrikimai, kurie neturi įtakos eismo saugai ir neturi įtakos trumpuoju laikotarpiu, taip pat defektai, kurie nėra netinkamos Variklinės transporto priemonės techninės priežiūros pasekmė.

11.2. Mūsų bendra atsakomybė už bet kokius iš šios Sutarties kylančius reikalavimus, įskaitant grindžiamus deliktais ar kitais pagrindais, jokiu būdu neviršija 500,00 EUR arba mokesčių, sumokėtų Mums už Paslaugas, kurių metu įvyko incidentas, nelaimingas atsitikimas ar įvykis, dėl kurio kilo reikalavimas (-ai), sumos, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių sumų yra mažesnė. Tačiau mes neribojame jūsų teisės reikalauti atlyginti nuostolius ar naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis teisinėmis priemonėmis, jei mūsų Paslaugos neatitinka šios Sutarties.

11.3. Tiek, kiek tokį atsakomybės apribojimą leidžia galiojantys įstatymai, „Bolt“ neatsako už:

(a) žalą, kurią Naudotojas patyrė dėl vėlavimo, susijusio su naudojimusi Paslaugomis;

(b) žalą, kurią Naudotojas padarė tretiesiems asmenims naudodamasis Paslaugomis;

(c) bet kokius netiesioginius ar netiesioginius nuostolius, įskaitant pelno praradimą; ir

(d) nuostolius, viršijančius nesuteiktų arba netinkamai suteiktų Paslaugų kainą.

11.4. „Bolt“ neatsako už bet kokius Variklinėje transporto priemonėje paliktus ar iš jos pavogtus daiktus, nepriklausomai nuo to, ar jie priklauso Naudotojui, ar trečiajai šaliai. Visi Variklinėje transporto priemonėje rasti daiktai bus sunaikinti arba padovanoti po 30 dienų nuo jų radimo.

11.5. „Bolt“ neatsako už Naudotojo nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl negalėjimo naudotis Varikline transporto priemone, įvykus avarijai ar dėl kitų nuo „Bolt“ nepriklausančių priežasčių.

12. Nutraukimas

12.1. „Bolt“ turi teisę vienašališkai nutraukti Naudojimo laikotarpį pagal Sutartį.

12.2. Naudotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Naudojimo laikotarpį pagal Sutartį.

12.3. „Bolt“, suderinusi su Naudotoju, turi teisę bet kuriuo metu atsiimti Transporto priemonę ir pakeisti ją panašia.

12.4. Jūs turite įstatymuose numatytą teisę per 14 dienų atsisakyti šios Sutarties nenurodydami jokių priežasčių. Tokiu atveju galite i) naudoti A priede pateiktą pavyzdinę Sutarties atsisakymo formą arba ii) susisiekę su mumis pateikti bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti Sutarties.

13. Kitos svarbios sąlygos

13.1. Šiai Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir ji aiškinama pagal juos.

13.2. Jūsų įsipareigojimus gali reglamentuoti Eksploatavimo zonos įstatymai, pavyzdžiui, joje galiojantys eismo ir statymo nuostatai bei taisyklės (toliau – Vietos įstatymai), ir Jūs sutinkate laikytis visų tokių Vietos įstatymų.

13.3. Bet kokie ginčai, kylantys iš šios Sutarties, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Jei esate vartotojas ir gyvenate Europos Sąjungoje (ES), galite pareikšti ieškinį, kad įgyvendintumėte savo vartotojų apsaugos teises, susijusias su šia Sutartimi, ES šalyje, kurioje gyvenate. Taip pat galite turėti teisę pateikti prašymą savo vietos vartotojų teisių apsaugos institucijai arba per Europos Komisijos internetinę ginčų sprendimo platformą adresu: http://ec.europa.eu/odr.

13.4. Jei kyla prieštaravimų tarp šios Sutarties nuostatos ir Jums taikytinos Eksploatavimo zonos nuostatos, pirmenybė teikiama Eksploatavimo zonos sąlygų nuostatai, kiek tai susiję su prieštaravimu.

A priedas. Pavyzdinė atšaukimo forma

Kam: UAB „Bolt Services LT“ (Žalgirio g. 90, 08104 Vilnius, Lietuvos Respublika; el. paštas: Lithuania@bolt.eu):

Šiuo pranešimu pranešu, kad nutraukiu sutartį dėl paslaugos „Laikina variklinių transporto priemonių nuoma“ teikimo.

Užsakymo data: [pildo Naudotojas]

Naudotojo vardas ir pavardė: [pildo Naudotojas]

Naudotojo adresas: [pildo Naudotojas]

Naudotojo parašas (tik tuo atveju, jei apie šią formą pranešama raštu),

Data: [pildo Naudotojas]

Skenuoti ir atsisiųsti

Liko visai nedaug!

Telefono kamera nuskenuokite QR kodą ir atsisiųskite programėlę.