Pasaulinės Bolt e-transporto priemonių paslaugų sąlygos (galioja iki 09.10.2022)

Įsigalioja nuo 2020-07-01

1. Bendroji dalis

1.1. Šios paslaugų sąlygos yra sudėtinė dalis sutarties (Sutartis) tarp Jūsų (Jūs, Naudotojas, Vairuotojas) ir Bolt Operations OÜ, registracijos numeris 14532901, arba mūsų padalinių (Bolt, Mes, Mūsų) dėl Jūsų naudojamų (i) visų žmogaus valdomų ir elektra varomų transporto priemonių, suteikiamų programėlėje, pavyzdžiui e-motorolerių ir e-dviračių (kartu – e-transporto priemonės); (ii) dėl e-transporto priemonių pasiekimo ir naudojimo Mūsų mobiliojoje programėlėje (Programėlė); (iii) dėl kitų susijusių paslaugų, pavyzdžiui, įkrovimo, priežiūros, paėmimo ir panašių paslaugų (Susijusios paslaugos), kurias Mes teikiame (E-transporto priemonių, Programėlės ir kitos susijusios paslaugos, karu vadinamos Paslaugomis). 1.2. Toliau čia minimi dokumentai yra įpareigojantys ir sudarantys šios Sutarties sudėtinę dalį: 1.2.1. E-transporto priemonių naudojimo taisyklės, išdėstytos šios Sutarties A priede (Vairavimo taisyklės); 1.2.2. Programėlėje arba kai kuriais atvejais programėlės saugos komplekte (Saugos komplektas) pateikti nurodymai susiję su E-transporto priemonių naudojimu; 1.2.3. Programėlėje parodytas taikomo mokesčio kainoraštis (Kainoraštis), Programėlėje parodyta visa kita kainos informacija, taisyklės susijusios su pagrindiniu važiavimu ir važiavimu pagal išankstinį apmokėjimą (apibūdinta 4.1. straipsnyje), bet kurie kiti Programėlėje parodyti dalykai – Rėmimo kodų sąlygos, visos instrukcijos, žinynai (įskaitant, kur taikoma, e-transporto priemonės Naudotojo vadovai) ir visi kiti nurodymai; 1.2.4. kitos šioje Sutartyje minimos verslo ir produkto sąlygos, įskaitant paslaugos aprašymus, politikas ir pranešimu, įskaitant Mūsų Privatumo politiką keleiviams (Privatumo politika) pateikiamą Programėlėje arba internete: https://bolt.eu/legal/ ir galiojančią atitinkamai (mutatis mutandis) Jūsų asmens duomenų apdorojimui, susijusiam su Paslaugų naudojimu; 1.2.5. Papildomos sąlygos konkrečioje valstybėje ar mieste (Paslaugos zona) taikomos zonose, kur važiuojama. 1.3. Plečiantis Mūsų Paslaugoms, Mes bet kuriuo metu galime papildyti šias Sąlygas. Papildymai įsigalios nuo jų ar papildančių sąlygų paskelbimo Mūsų svetainėje arba Programėlėje. Jei po tokių pranešimų Jūs tęsite paslaugų naudojimą, tai reikš Jūsų sutikimą Sutarties papildymams. Mes turėsime teisę tikti Jums pranešimus per Programėlę, į Jūsų sąskaitoje nurodytą kontaktinį adresą, ar kitu racionaliu būdu.

2. Programėlės naudojimas

2.1. Paslaugomis naudojamasi per Programėlę. Programėlė suteikia asmenims, kuriems reikia transportavimo paslaugų, galimybę surasti e-transporto priemones, atskleidžiant jų geografinės buvimo vietos duomenis. 2.2. Naudojimuisi Paslaugomis būtina įdiegti Programėlę ir įregistruoti naudotojo paskyrą (Paskyra). Programėlės įdiegimo metu, Jūsų mobilusis numeris bus susietas su Jūsų paskyra ir įtrauktas į Mūsų duomenų bazę. 2.3. Įvykus bet kuriems Programėlės sutrikimams, Mes įsipareigojame juos ištaisyti kuo įmanoma greičiau, o Jūs sutinkate, kad Programėlės veikimas gali būti apribojamas dėl atsitiktinių techninių gedimų ir tuo, kad visą laiką Mes negalėsime užtikrinti neriboto Programėlės veikimo be klaidų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dės žalos, atsiradusios dėl Programėlės neveikimo ar negalėjimo jos naudoti pageidaujamu būdu. 2.4. Jums laikantis Sutarties sąlygų, Mes suteikiame Jums ribotą, neišskirtinę, nesublicencijuojamą, atšaukiamą ir neperleidžiamą licenciją Programėlės pasiekimui ir naudojimui Jūsų asmeninėje įrangoje išskirtinai tik Jūsų naudojimuisi Paslaugomis.

3. Naudotojo teisė naudotis ir Paskyros

3.1. Jūs turite teisę naudotis Paslaugomis, jei: 3.1.1. Jūs turite Paskyrą; 3.1.2. Jūsų paskyra yra susieta su galiojančia kredito ar debito kortele ar kitu mokėjimo metodu palaikomu Programėlės (Pasirinktasis mokėjimų metodas); 3.1.3. Jūs esate ne jaunesnis ne 16 metų ir turite teisę vairuoti e-transporto priemones pagal vietinius įstatymus, ribojančius minimalų amžių e-transporto priemonių naudojimui Jums teikiamų paslaugų zonoje; 3.1.4. Jūs turite vairuotojo pažymėjimą, galiojantį Jums teikiamų paslaugų zonoje, jei toks pažymėjimas privalomas e-transporto priemonės naudojimui; 3.1.5. Jūs turite galiojantį civilinės atsakomybės draudimą Jums teikiamų paslaugų zonoje; 3.1.6. Jūs esate fiziškai pajėgus ir turite reikiamus įgūdžius bei patirtį naudojant, vairuojant ir valdant e-transporto priemones saugiai bei kompetentingai. 3.2. Sukurdami ir naudodami savo paskyrą, Jūs: 3.2.1. sutinkate sukuriant Paskyrą naudotis tik savo tikruoju vardu, tikslia asmens ir kortelės informacija, ir visuomet laiku atnaujinti tokią informaciją; 3.2.2. sutinkate, kad iš Jūsų gali būti pareikalauta pateikti tapatybės patvirtinimą pateikiant Jūsų vairuotojo pažymėjimo atvaizdą ar valstybės identifikacinio dokumento atvaizdą prieš gaunant Paslaugas ar jas pasiekiant; 3.2.3. esate atsakingas už savo Paskyros pasiekimą, valdymą ir saugumą, bei atsakingas už: (i) savo Paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį; (ii) visus Jūsų Paskyroje atliekamus veiksmus, įskaitant ir neapsiribojant, aktyvavimą (atrakinimą), naudojimą, atsijungimą (užbaigus važiavimą) ir tinkamą e-transporto priemonių parkavimą pagal šios Sutarties sąlygas bei parkavimo vietų sąlygas, jei yra, o to nedarant, išskyrus atvejus, kai Jūs informuojate apie netinkamą Jūsų Paskyros naudojimą pagal 3.2.4. punkto nuostatas. Mes laikome, kad bet kas, naudojantis Jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį, yra Jūsų įgaliotas tai daryti; 3.2.4. sutinkate nedelsdami Mus informuoti, jei sužinojote apie neteisėtą Jūsų paskyros panaudojimą ar pasiekimą, ar apie kitą situaciją, dėl kurios Jūs galite prarasti savo Paskyros valdymą; 3.2.5. sutinkate su tuo, kad Mes turime teisę sustabdyti ar išjungti Jūsų paskyrą, kiek to reikalauja (i) saugus teisėtas Programėlės naudojimas, įskaitant ir neapsiribojant, sukčiavimo prevencijos, rizikos įvertinimo, tyrimo ir klientų rėmimo tikslams; (ii) užtikrinimas, kad Jūs laikytumėtės šios Sutarties sąlygų; (iii) laikantis galiojančių įstatymų arba teismo, teisėtvarkos ar kitos administracinės įstaigos nurodymų; (iv) kitais šioje Sutartyje nurodytais pagrindais; 3.2.6. sutinkate, kad Mes siųsime Jums teksto pranešimus (SMS), Push pranešimus ir el. laiškus susijusius su Paslaugomis.

4. E-transporto priemonių naudojimas

4.1. Atrakindami e-transporto priemones Programėle, Jūs sutinkate nuomotis e-transporto priemonę pagal pay-as-you-go (mokėti kiek važiuosite) metodą (Bazinis naudojimas) arba pagal išankstinio mokėjimo paketo sąlygas (Išankstinio mokėjimo naudojimas), kaip numatyta šios Sutarties sąlygose ir pagal nuomos laikotarpiu taikomą Kainoraštį. 4.2. Kiekvieną kartą Jums atrakinus e-transporto priemonę ir pradėjus važiavimą, Jūs patvirtinate ir užtikrinate, kad esate perskaitęs ir supratote: 4.2.1. Visus taikytinus eismo įstatymus ir taisykles; 4.2.2. A priede esančias važiavimo taisykles; 4.2.3. Saugos komplekto instrukcijas; 4.2.4. Jūsų paslaugos zonoje galiojančias sąlygas; 4.2.5. naudojimo teisės sąlygas nurodytas 3.1. skyriuje (ir patvirtinote, kad jų yra laikomasi).
4.3. Atrakindami e-transporto priemonę, Jūs sutinkate ir įsipareigojate: 4.3.1. kad e-transporto priemonė ir visa prie jos pridedama įranga visuomet išlieka mūsų nuosavybe ir Jūs niekaip jos neardysite, nekeisite, neremontuosite, nesielgsite vandališkai ir nenuimsite e-transporto priemonės ženklų ir kitos prie jos prijungtos įrangos;
4.3.2. naudoti e-transporto priemonę pagal šią Sutartį, įskaitant Važiavimo taisykles, Saugos komplekto instrukcijas, visus nurodymus, vadovus ir gaires, parodytas Programėlėje, bei pagal sąlygas, galiojančias Jūsų Paslaugų zonoje; 4.3.3. neleisti jokiems kitiems asmenims naudotis Jūsų atrakinta e-transporto priemone; 4.3.4 prisiimti visą atsakomybę už e-transporto priemonę nuomos laikotarpi ir grąžinti e-transporto priemonę į leidžiamą parkavimo vietą tokios pačios būklės, kokios ji buvo nuomos pradžioje, pagal vietinius įstatymus, e-transporto priemonės tipą ir parkavimo instrukcijas pateikiamas Programėlėje (Leistinos parkavimo vietos). Jei e-transporto priemonė grąžinama pažeista ar sugadinta, tuomet Jums bus pritaikytas mokestis, tolygus remonto sąnaudoms, kaip numatyta 5.4.2. punkte. 4.4. Jei nuomos laikotarpiu pasibaigtų įkrauta e-transporto priemonės energija, Jūs privalote nutraukti važiavimą laikydamiesi Programėlėje pateikiamų nurodymų ir pastatyti e-transporto priemonę Leistinoje parkavimo vietoje. 4.5. Privalote Mums pranešti pagal 10.1. punkto tvarką apie bet kurį įvykį, susidūrimą, žalą, asmens sužeidimą, vagystę ar e-transporto priemonės praradimą iš karto po įvykio. Jei įvykis susijęs su asmens sužeidimu, žala turtui ar e-transporto priemonės vagyste, Jūs privalote pateikti pranešimą vietiniam policijos skyriui per 24 valandas.

5. Mokėjimai ir sumos

5.1. Jūs galite naudotis mūsų paslaugomis pagal Bazinio važiavimo arba Iš anksto apmokėto važiavimo planus, jei yra. Jums bus taikomas mokestis už e-transporto priemonės naudojimą ir Paslaugas pagal mūsų Kainoraštį ir e-transporto priemonės tipą. Kiekvienas e-transporto priemonės naudojimas prasideda Jums paspaudus „Atrakinti“ ir pasibaigia Jums paspaudus „Užbaigti važiavimą“ (ar kitą atitinkamą Programėlės mygtuką). Mūsų taikomi mokesčiai ir kitos taikomos sumos bus apmokestinamos atitinkamai mokesčiai ir kitomis vietinėmis rinkliavomis, kurias Mes įskaičiuosime į kainą. 5.2. Kai kuriose Paslaugų zonose, Jūs turėsite galimybę pirkti Paslaugas pagal išankstinio apmokėjimo tvarką. Išankstiniam mokėjimui taikomos sąlygos su Išankstinio mokėjimo apribojimais ir kainos bus parodomos Programėlėje, jas turite perskaityti ir patvirtinti prieš pirkimą. Apribojimai gali būti taikomi laikui per dieną, atrakinimų skaičiui arba nuvažiuotam per dieną atstumui. Išankstinio apmokėjimo negalima naudoti kombinuojant su rėmimo pasiūlymais, apdovanojimais ar kitomis nuolaidomis. Išankstinio apmokėjimo paslaugos įsigijimas negarantuoja Paslaugų suteikimo galimybės. Išankstinio apmokėjimo planas pasibaigia nurodytą pabaigos datą, pagal taikomas sąlygas ir kainodaros sąlygas.
5.3. Jūs turite teisę atsisakyti Išankstinio apmokėjimo paslaugos per 14-ka dienų nuo įsigijimo, nenurodydami priežasčių. Jei pageidaujate atsisakyti įsigytos Išankstinio mokėjimo paslaugos, galite naudotis (i) B priede apibūdinta atsisakymo tvarka (ii) pateikti kitokį Jūsų sprendimą dėl Išankstinio mokėjimo paslaugos atsisakymo išdėstantį pareiškimą susiekę su mumis, pagal 10.1. skyriaus tvarką. 5.4. Jei pradėsite naudotis Išankstinio apmokėjimo būdu įgyta paslauga per 14-ka dienų nuo įsigijimo, kol galiojo atsisakymo teisė, reiškia – Jūs aiškiai reikalaujate, kad Paslaugos būtų pradėtos tiekti nuo tos datos ir iki atšaukimo laikotarpio pabaigos), tuomet Jūs aiškiai atsisakote savo teisės atšaukti paslaugą. Jei Jūs pasinaudotumėte teise atšaukti paslaugas per 14 dienų, vadovaujantis aukščiau išdėstytomis sąlygomis, Jūs turėsite teisę į gražinimą pro-rata pagrindu, su apribojimais taikomais Jūsų įsigytai Išankstinio apmokėjimo paslaugai iki nutraukimo. 5.5. Mes galime išleisti skatinimo kuponus ar kodus, kuriems bus taikomos papildomos sąlygos (Skatinimo kodai). Mes turėsime teisę keisti ar atšaukti Skatinimo kodus bet kuriuo metu, savo nuožiūra. Mes galėsime sustabdyti arba panaikinti Skatinimo kodus ir Jūsų naudojimąsi Programėle, jei turėsime pagrindą manyti, kad Skatinimo kodų naudojimas ar išgryninimas įvyko dėl klaidos, dėl sukčiavimo, buvo neteisėtas ar pažeidžia taikomų Skatinimo kodų sąlygas ar šią Sutartį. 5.6. Jei e-transporto priemonė buvo atrakinta su Jūsų paskyra: 5.6.1. yra parkuojama už Leistinos parkavimo zonos ribų, tuomet Mes savo nuožiūra galime taikyti Jums paėmimo mokestį iki 100 eurų dydžio. 5.6.2. yra pažeista daugiau nei įprastinis nusidėvėjimas, yra sugadinta ar su ja pasielgta vandališkai, tuomet, Mes savo nuožiūra galime taikyti Jums mokestį, tolygų e-transporto priemonės ir įrangos remonto ar pakeitimo kainai; 5.6.3 jei e-transporto priemonė apleista be pranešimo, Jūs būsite atsakingi už visas išlaidas iki e-transporto priemonės bus surasta, papildomai, iki 120 eurų mokestį už paiešką ir maksimalų mokestį už važiavimą nurodytą Programėlėje, priklausantį nuo e-transporto priemonės atgavimo trukmės; 5.6.4. yra nerasta ar negrąžinta (t.y. važiavimas yra baigtas ir e-transporto priemonė yra parkuojama) per 48 valandas, tuomet Mūsų nuožiūra, Mes galime laikyti, kad e-transporto priemonė yra pamesta arba pavogta, o tokiu atveju mes taikysime Jums iki 500 eurų mokestį už e-transporto priemonę ir apie Jus pateiksime pranešimą policijai. 5.7. Jūs sutinkate mokėti visas baudas, mokesčius ir arba kitas mūsų patirtas išlaidas, atsiradusias Jums netinkamai naudojant ar parkuojant bet kurią e-transporto priemonę (pvz. už Leistinos parkavimo zonos ribų), ar atsiradusias naudojantis paslaugomis Jums pažeidus bet kurį įstatymą, taisyklę, tvarką ar nurodymą. 5.8. Visos Mums mokėtinos sumos pareikalautos per Jūsų pasirinktą mokėjimų metodą. Jei šie mokėjimai nebus įvykdyti, bus pasitelktos kitos išieškojimo procedūros. Jūs sutinkate kompensuoti visas Mūsų išieškojimo išlaidas, įskaitant ir neapsiribojant pagrįstas juridines išlaidas, jei nesumokėsite mums priklausančių mokėtinų sumų. 5.9. Jūs galite sumokėti už Paslaugas savo pasirinktu mokėjimo metodu, kuriam reikalingas išankstinis aktyvavimas per Programėlę. Jūs įgaliojate Mus nuskaičiuoti pinigus per Jūsų pasirinktą mokėjimo metodą, susietą su Jūsų paskyra visa pagal šią Sutartį priklausančia mokėjimų apimtimi. Tokiems mokėjimams gali būti taikomi mokesčiai, kuriuos Mes tai pat nuskaičiuosime. 5.10. Mes ir Mūsų rangovai priima mokėjimus per Programėlę, teikia pagalbą ir sprendžia ginčus susijusius su mokėjimais per Programėlę. Jei ginčysite bet kurias transakcijas, Mūsų nuskaitymus pagal Jūsų pasirinktą mokėjimo metodą, turite kreiptis į mus pagal 10.1. straipsnio tvarką per 10 dienų laikotarpį. 5.11. Kredito ir debito kortelių mokėjimų atvejais, Mes galime taikyti aptarnavimo mokestį už kiekvieną mokėjimą, pridedamą prie kiekvieno paslaugų užsakymo. Aptarnavimo mokestis taikomas Visa/Mastercard mokėjimams. Mokėjimo suma parodoma Programėlėje. Atkreipiame dėmesį, kad Jums užsisakius e-transporto priemonę, mes automatiškai patikriname sumą Jūsų kredito kortelėje, įsitikinimui, kad mokėjimas galimas. 5.12. Jūs sutinkate nedelsdami informuoti Mus apie visus pakeitimus susijusius su Jūsų pasirinktu mokėjimo metodu, kuris galėtų apsunkinti Mūsų galimybę pagal šią Sutartį nukreipti Jums mokėjimų reikalavimus.

6. Atsakomybė

6.1. Jūs sutinkate, kad naudodamasis paslaugomis, e-transporto priemonėmis ir susijusia įranga, imatės asmeninės ir individualios rizikos, ir Mes nesame atsakingi už jokias pasekmes, ieškinius, reikalavimus, bylas, nuostolius, įsipareigojimus, žalą, sužeidimus, mokesčius, kaštus ir išlaidas, baudas, teismo išlaidas ar bet kurios rūšies išmokas, numatytas ir nenumatytas, žinomas ar nežinomas, kurias Jūs ar trečioji šalis galėtų patirti dėl Jūsų naudojimosi Paslaugomis. Jūs visiškai suprantate tokius pavojus, sutinkate ir pareiškiate, kad: 6.1.1. važiavimas e-transporto priemonėmis yra susijęs su daugelių akivaizdžių ir mažiau akivaizdžių pavojų, dėl kurį galimi Jūsų ar kitų asmenų sužeidimai ar mirtis, žala turtui, ir kad tokių pavojų ne visuomet galima išvengti ar juos numatyti;
6.1.2. e-transporto priemonė yra mašina, kuri gali sugesti net ir tinkamai prižiūrima, o toks gedimas gali sukelti sužeidimus; 6.1.3. dėvėsite šamą ir kitą apsauginę įrangą bei tinkamai laikysitės Važiavimo taisyklių bei šios Sutarties, nes tai esminiai mažina Jūsų sužeidimų bei žalos ir sužeidimų kitiems asmenims pavojus. 6.2. Jei naudojimasis kuriomis nors Paslaugomis sukeltų sužeidimų ar žalą kitiems asmenims ar turtui, tuomet Jūs būsite atsakingas už visas ir bet kurias pasekmes, visų rūšių ieškinius, reikalavimus, priežastis, nuostolius, įsipareigojimus, žalą, sužeidimus, mokesčius, kaštus ir išlaidas, baudas, teisines išlaidas, nutartis, bylas ir išmokas, numatytas ir nenumatytas, žinomas ir nežinomas. Jei dėl Jūsų elgesio reikėtų mokėti pagal trečiųjų šalių ieškinius, Jūs būsite mums visiškai atsakingi ir apsaugosite mus nuo visų mūsų patirtų nuostolių apmokant tokius trečiųjų šalių reikalavimus 6.3. Mes turime teisę siūlyti atsakomybės draudimą (Draudimas) kai kuriose arba visose paslaugų zonose, kad apdraustume Jūsų atsakomybę dėl trečiųjų šalių sužeidimo ar netyčinės žalos fiziniam turtui, atsiradusius Jums naudojantis e-transporto priemone. Jei Jūs neapmokėsite už draudimo paslaugas, tuomet Jūs suprantate i sutinkate, kad Jūs prisiimate atsakomybę už visas ir bet kurias išlaidas dėl Jūsų atsiradusias trečiajai šaliai, įskaitant ir neapsiribojant, už medikų transporto paslaugas, dienas ligoninėje ir medicininį gydymą. 6.4. Viso Paslaugos, konkrečiai e-transporto priemonės ir susijusi įranga yra suteikiamos „kaip yra“ ir „kada yra“. Kiek leidžia įstatymas, mes neprisiimame ir nepripažįstame jokių garantijų, sąlygų, faktinių ar numanomų, kurios būtų taikomos pagal įstatymą. Nes neteigiame, neužtikriname ir negarantuojame, kad bet kurios Paslaugos, e-transporto priemonės ar susijusi įranga bus geros techninės būklės ir be priekaištų, ar kad vėlavimai, pertrūkiai ir netikslumai nekils dėl bet kurių Paslaugų, e-transporto priemonių ar susijusios įrangos. Konkrečiai, Mes nežadame, negarantuojame ir neužtikriname, nei tiesiogiai nei numanomai, kad: 6.4.1. informacija (įskaitant visas Programėlės instrukcijas) apie Paslaugas yra tiksli, visa, teisinga, adekvati, naudinga, savalaikė ar patikima; 6.4.2. bet kurie Paslaugų trūkumai bus pašalinti ar klaidos bus ištaisytos; 6.4.3. Paslaugos bus prieinamos bet kuriuo metu ar bet kurioje paslaugų zonoje; 6.4.4. Jūsų naudojimasis Paslaugomis bus teisėtas bet kurioje paslaugų zonoje. 6.5. Visos bet kurios rūšies sąlygos ir garantijos dėl Paslaugų, kiek leidžia įstatymas yra netaikomos. Šioje Sutartyje niekas neriboja, ir nekeičia jokių garantijų, sąlygų atlyginimo teisių, kurias numato ar kurių reikalauja galiojantys įstatymai, kurių nebūtų galima teisiškai apriboti ar pakeisti. 6.6. Jei bet kuri garantija ar sąlyga yra numatoma arba reikalaujama bet kurio galiojančio įstatymo, ir jos negalima apriboti, (Neapribota sąlyga), ir mes neturime galimybių apriboti Jūsų įpareigojimo atlyginti už Neapribotos sąlygos pažeidimą, tuomet mūsų atsakomybė už Neapribotos sąlygos pažeidimą bus ribojama tik (kiek leidžia įstatymas) tokia apimtimi: 6.6.1. prekių atveju – prekių pakeitimo ar tolygių prekių pateikimo, prekių remonto, prekių pakeitimo išlaidų ar tolygių prekių įsigijimo apmokėjimo, ar apmokėjimo už prekių remontą; 6.6.2. paslaugų atveju – paslaugų atnaujinimo arba paslaugų atnaujinimo išlaidų apmokėjimo apimtimi. 6.7. Jokiais atvejais Mūsų jungtinė atsakomybė dėl bet kurio ir visų ieškinių, kylanti iš šios Sutarties, neviršys 500 eurų arba sumos, mums sumokėtos per nuomos laikotarpį, per kurį įvyko įvykis ar atsitikimas, sukėlęs ieškinį (-ius), pagal tai, kuri suma mažesnė. 6.8. Nei Mes, nei Jūs nebūsime atsakingi už žalą dėl vėlavimo ar veikimo gedimų, kai taip atsitinka dėl nuo mūsų nepriklausančių ir nevaldomų aplinkybių, įskaitant ir neapsiribojant, dėl gamtos reiškinių, žemės drebėjimų, gaisro, potvynio, karo, terorizmo, civilinių, pramoninių ar karinių neramumų, sabotažo, streikų ar lokautų, pandemijų, epidemijų, maištų, komunalinių tarnybų darbo sutrikimo, stambios kibernetinės atakos, teismo įsakymo, civilinės ar karinės valdžios veiksmų, ar vyriausybės, teismų bei reguliuojančių įstaigų veiksmų. 6.9. Maksimaliai, kiek leidžia įstatymai, nei Mes, nei bet kurie mūsų padaliniai, atstovai, direktoriai ar darbuotojai nebus atsakingi už bet kurią žalą ar nuostolius, kurią Jūs padarytumėte vykdydami šią Sutartį ar dėl Programėlės naudojimo, įskaitant ir neapsiribojant: 6.9.1. bet kuri tiesioginė ar netiesioginė žala turtui ar piniginiai nuostoliai; 6.9.2. pelno ar numatytų santaupų netekimas; 6.9.3. verslo, sutarčių, kontaktų, geros valios, reputacijos praradimas ir bet kuris praradimas, galintis kilti iš verslo pertraukimo;; 6.9.4. duomenų ar jų tikslumo praradimas; 6.9.5. bet kuris kitas nuostolis ar žala.

7. Jūsų turinys

7.1. Jūs patvirtinate, kad visi tekstai, atvaizdai ir kita informacija (Jūsų turinys), kurią Jūs pateikiate mums naudodamiesi Paslaugomis, atitiks Tinkamo naudojimo taisykles, kaip išdėstyta 10straipsnyje. 7.2. Mes nereikšime teisių į Jūsų turinį ir jo nuosavybė išliks Jums ir visoms trečiosioms šalims, kurių turinį Jūs įtrauksite į savo turinį. Jūs suteikiate mums pasaulinę, neišskirtinę, nemokamą ir nuolatinę licenciją Jūsų turinio naudojimui, kopijavimui, reprodukavimui, platinimui, pritaikymui, reformavimui, modifikavimui, publikavimui, vertimui, licencijavimui, sublicencijavimui ir naudojimui visur ir bet kuriuo pavidalu kai mes teikiame Paslaugas (įskaitant, kur taikytina, leisdami kitiems naudotojams matyti Jūsų turinį). 7.3. Jūs privalote užtikrinti, kad galėsite suteikti mums aukščiau minėtą licenciją bet kuriam tretiesiems asmenims priklausančiam turiniui, kurį Jūs įtraukiate į savo turinį. 7.4. Mūsų teisė naudotis Jūsų turiniu jokiu būdu nepaveiks Jūsų privatumo teisių. Prašome žiūrėti mūsų Privatumo politiką – čia pateikta informacija apie tai, kaip mes naudojame Jūsų asmeninę informaciją. 7.5. Mes turime teisę stebėti visą Jūsų turinį ir atmesti, atsisakyti ar pašalinti bet kurį Jūsų turinį, ji manome, kad jis pažeidžia bet kurias Tinkamo naudojimo taisykles.

8. Tinkamo naudojimo taisyklės

8.1. Papildomai kitiems šios Sutarties reikalavimams, šis skyrius aprašo konkrečias taisykles, galiojančias Jums naudojant Programėlę (Tinkamo naudojimo taisyklės). 8.2. Naudodami Programėlę, Jūs privalote nedaryti šių dalykų: 8.2.1. apeiti, atjungti ar kitaip trukdyti bet kuriems Programėlės saugos įtaisams; 8.2.2. leisti kitiems asmenims naudotis Programėle Jūsų vardu; 8.2.3. naudoti Programėlę, jei Mes sustabdėme ar uždraudėme Jums ją naudoti; 8.2.4. patarti, skatinti ar užsiimti bet kuria neteisėta ar nelegalia veikla, ar bet kuriam asmeniui ar turtui sužeidimus ar žalą sukeliančia veikla; 8.2.5. modifikuoti, trukdyti, perimti, ardyti ar pagrobti Programėlės informaciją; 8.2.6. netinkamai naudoti Programėlę sąmoningai įdiegiant virusus, Trojėnus, kirminus, logines bombas ar kitą medžiagą, kuri galėtų pažeisti Programėlę ar pakenkti bet kuriam Programėlės naudotojui; 8.2.7. rinkti bet kuriuos Programėlės duomenis šios Sutarties neatitinkančiu būdu; 8.2.8. perduoti ir įdiegti bet kurį Jūsų turinį, kuriame būtų nuogybių, žiaurumų, priekabiavimų, gąsdinimų, nešvankybių, klaidinimų, netiesos ar įžeidimų; 8.2.9. perduoti ir įdiegti bet kurį Jūsų turinį, kuris Jums nepriklauso arba neturite teisės jo naudoti ir kitaip pažeisti autorines teises, prekinius ženklus ar kitas trečiųjų asmenų teises; 8.2.10. naudoti Jūsų turinį pažeidžiant bet kurias savininkų nurodytas licencijavimo sąlygas; 8.2.11. perduoti ir įdiegti bet kurią informaciją ar komentarus apie kitą asmenį be to asmens leidimo; 8.2.12. grasinti ar pažeisti kito asmens privatumą, erzinti, kelti nepatogumus, bauginti, priekabiauti, liūdinti, piktinti, gąsdinti ar įkyrėti kitiems asmenims; 8.2.13. naudoti automatizuotas sistemas, įskaitant ir neapsiribojant – Programėlės pasiekimui naudoti robotus, vorus, skaitytuvus kurie siųstų daugiau užklausų Programėlę nei per tą patį laiką galėtų siųsti žmogus; 8.2.14. atlikti kitus veiksmus, kurie laikomi netinkamais naudojant Programėlę. 8.3. Tinkamo naudojimo taisyklių nesilaikymas taps šios Sutarties materialaus pažeidimo priežastimi ir gali sukelti tokias pasekmes: 8.3.1. Jūsų teisė naudotis šia Programėle gali būti nedelsiant panaikinta, laikinai arba galutinai; 8.3.2. bet kuris Jūsų turinys gali būti nedelsiant laikinai arba galutinai pašalintas; 8.3.3. būsite įspėtas; 8.3.4. prieš Jus bus pradėtas teisminis procesas, įskaitant visų išlaidų išieškojimą (įskaitant ir neapsiribojant administracinių bei juridinių išlaidų) 8.3.5. tokia informacija bus atskleista teisėsaugos įstaigoms, jei manysime, kad tai yra būtina.

9. Jurisdikcija

9.1. Ši Sutartis sudaryta ir reguliuojama pagal Estijos Respublikos įstatymus. 9.2. Jūsų įsipareigojimai gali būti reguliuojami pagal Paslaugų zonos įstatymus, pavyzdžiui, pagal eismo ir parkavimo įstatymus bei taisykles taikomus Paslaugų zonoje (Vietiniai įstatymai), o Jūs sutinkate laikytis visų tokių Vietinių įstatymų. 9.3. Ir Mes, ir Jūs neatšaukiamai ir besąlygiškai paklūstame neišimtinei Estijos Respublikos teismų jurisdikcijai ir bet kurių teismų, kurie turi jurisdikciją išklausyti apeliacijas iš bet kurių tokių teismų bei panaikinti teisę prieštarauti bet kuriems į šiuos teismu pateiktiems procesams..

10. Kita

10.1. Pranešimai ir visa kita komunikacija dėl šios Sutarties ar Paslaugų turi būti vykdomi per Programėlę, siunčiami el. paštu į info@bolt.eu arba pranešami per klientų aptarnavimo tarnybų kanalus pasiekiamus per Mūsų svetainę. 10.2. Jūs sutinkate, kad ši Sutartis ir visi papildomi susitarimai būtų automatiškai priskirti Mums ir patikėti Mūsų nuožiūrai. 10.3. Esant konfliktui ar prieštaravimui tarp Pasaulinių paslaugų sąlygų ir sąlygų Jums taikomoje Paslaugų zonoje, būtina vadovauti Paslaugų zonos sąlygomis.

A PRIEDAS

Bendrosios važiavimo taisyklės – e-transporto priemonės

1. Saugos patikrinimai

1.1. Jūs esate atsakingas už saugos patikrinimų atlikimą prieš naudojant e-transporto priemonę, kurį apima be apriboji šie dalykai: (a) gera rėmo būklė; (b) gera ratų būklė (t.y. ratai yra pakankamai pripūsti ir neužteršti purvu ir dumblu); (c) saugiai veikia stabdžiai; (d) pakankamai įkrauti akumuliatoriai; (e) patikrinama, ar veikia e-transporto priemonės skambutis; (f) žibintai ir atšvaitai yra geros darbinės būklės, kai Jūs ketinate važiuoti e-transporto priemone tamsiu paros metu; (g) e-transporto priemonė yra be jokių pažeidimų požymių, ypatingai nusidėvėjusi ar su kitokiais mechaniniais gedimais, kuriuos reikėtų remontuoti; (h) laikytis instrukcijų, konkrečiai Saugos komplekto instrukcijų, kurios pateikiamos Jums Programėlėje e-transporto priemonės užsakymo metu. 1.2. Važiuodami, Jūs turite nuolat stebėti, kad e-transporto priemonė ir jos veikimas atitiktų aukščiau nurodytus saugos reikalavimus. Jei bet kuriuo metu važiavimo metu Jūs aptiktumėte saugos reikalavimų pažeidimą (-us) ar pastebėtumėte bet kurį kitą potencialiai nesaugų defektą, būklę ar pavojų, Jūs privalote nedelsiant liautis važiuoti e-transporto priemone, ir pranešti Mums pagal Sutarties 10.1. straipsnio tvarką.

2. Sauga kelyje

2.1. Jūs visuomet privalote vairuoti ir valdyti e-transporto priemonę saugiai. Naudodami, važiuodami ar valdydami e-transporto priemonę, Jūs privalote: a) laikytis visų galiojančių eismo taisyklių ir įstatymų; (b) Laikytis Saugos komplekto instrukcijų; (c) naudoti saugos įrangą kaip rekomenduojama ir reikalaujama pagal aukščiau minėtus įstatymus, taisykles ir instrukcijas, kurių pagrįstai reikalaujama asmenų sužeidimo pavojui sumažinti: šalmą, apsauginius skydelius ir tinkamus batus; (d) nevairuoti e-transporto priemonės veikiant alkoholiui, narkotikams, vaistams ar kitoms medžiagoms, kurios galėtų pabloginti Jūsų gebėjimą saugiai valdyti e-transporto priemonę; (e) laikytis greičio apribojimų ir nustatyti greitį pagal situaciją, atsižvelgiant į Jūsų vairavimo patirtį, kelio sąlygas, kelio ir e-transporto priemonės būklę, orų sąlygas, eismo intensyvumą ir kitas eismo sąlygas, kad Jūs galėtumėte sustabdyti e-transporto priemonę neatsitrenkdami į jokią kliūtį, kurios pagrįstai galima tikėtis kelyje; (f) nenaudoti mobilaus telefono, planšeto, nešiojamo kompiuterio, tekstų rašymo įrangos, muzikos grotuvo at kito įtaiso, kuris galėtų nukreipti Jūsų dėmesį nuo saugos e-transporto priemonės vairavimo; (g) nevažiuoti e-transporto priemone negrįstais keliais, per vandenį (išskyrus įprastines miesto sąlygas) ar vietose, kuriose važiuoti draudžiama, neteisėta ar kelia nepatogumų kitiems; (h) nenaudoti e-transporto priemonės lenktynėms, kalnų keliuose, triukams; (i) nevažiuoti e-transporto priemone greitkeliais ir keliams kuriems taikomi apribojimai; (j) nevažiuoti e-transporto priemone prieš eismą; (k) nevažiuoti e-transporto priemone keliais skirtais vien pėstiesiems; (l) nevažiuoti už Programėlėje nurodyto leistino važiavimo perimetro; (m) nevažiuoti blogomis ar pavojingomis orų sąlygoms, įskaitant sniegą, krušą, ledą, audrą, lietų ar perkūniją, kurie galėtų sukelti pavojų e-transporto priemonės važiavimui; (n) neviršyti maksimalios vežamo svorio ribos (95,25 kg); (o) nevežti papildomų asmenų; (p) nevežti jokių daiktų (pvz. lagaminų, kuprinių, krepšių ir (arba kitų daiktų), jei jie galėtų trukdyti valdyti e-transporto priemonę; (q) dėvėti šviesių spalvų aprangą, kad kiti eismo dalyviai galėtų Jus lengvai pastebėti.

3. Parkavimas

3.1. Jūs privalote: (a) neparkuoti e-transporto priemonės būdu, kuris galėtų prieštarauti bet kuriems galiojantiems Vietiniams įstatymams; (b) nesudaryti kliūčių ant kelio, netrukdyti eismui ir nedaryti per didelės netvarkos ant šaligatvių; (c) parkuoti e-transporto priemonę matomai ir stovinčioje padėtyje, taip kad ir kiti galėtų pasinaudoti e-transporto priemone; (d) laikytis parkavimo instrukcijų pateikiamų Programėlėje ir, jei taikoma, parkuoti e-transporto priemonę nustatytoje Leistino parkavimo zonoje; (e) pranešti apie bet kurią e-transporto priemonę parkuotą ne Leistinoje parkavimo zonoje, kuomet naudojamasi Paslaugomis, pranešimą pateikiant mums pagal 10.1. straipsnio tvarką arba naudojant atitinkamą Programėlės funkciją.

B PRIEDAS

Modelio atsisakymo forma

Kam: Bolt Operations OU (Vana-Lõuna 15, Talinas 10134, Estija, info@bolt.eu): Šiuo pranešu, kad atsisakau savo sutikimo šios paslaugos teikimui: Išankstinio mokėjimo už paslaugas įsigijimas. Užsakymo data : [užpildo naudotojas] Naudotojo (-ų) vardas, pavardė: [užpildo naudotojas] Naudotojo (-ų) adresas: [užpildo naudotojas] Naudotojo (-ų) parašas (tik jei ši forma pildoma popieriuje), Data: [užpildo naudotojas]