Nuostatos ir sąlygos elektrinių paspirtukų naudojimui

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Paslaugų Sąlygos yra tarp jūsų (​ „Jūs", „Naudotojas" ​arba „Vairuotojas" ​) ir „Bolt Technology OÜ“ ​, registracijos numeris ​ 12417834 ​arba su ja susijusių įmonių (​ Bolt, „Mes“ ​, ​ „Mus“ arba ​ "Mūsų" ​) sudaryta naudojimosi ​ (i) elektriniais paspirtukais (​ „Paspirtukas“ ​); ​ (ii) mūsų mobiliąja programėle, skirta prieigai prie Paspirtuko ir naudojimuisi juo („​ Programėlė ​“); ir ​ (iii) kitomis Mūsų teikiamomis paslaugomis, susijusiomis su įkrovimu, technine priežiūra, paėmimu ir panašiomis paslaugomis (Paspirtukas, Programėlė ir kitos susijusios paslaugos, kartu vadinamomis „Paslaugomis“ ​) Sutartis.

1.2 Į šią Sutartį nuorodos būdu yra įtraukti šie dokumentai:

1.2.1 šios Sutarties A priede pateiktos Paspirtukų naudojimo taisyklės (​„Važiavimo Taisyklės“);

1.2.2 Programėlėje rodomas įkainių sąrašas, informacija apie kainas, taikomų Nuolaidų Kodų sąlygos ir bet kokios kitos instrukcijos, vadovai (įskaitant Paspirtuko Naudotojo Vadovą) ir gairės.

1.2.3 kitos šioje Sutartyje nurodytos veiklos ir produktų sąlygos, įskaitant paslaugų aprašymus, politiką ir pranešimus, įskaitant Mūsų Privatumo Politiką (​ „Privatumo Politika“ ​), kuriuos galima rasti Programėlėje arba adresu: https://bolt.eu/legal/

1.2.4 Papildomos šalies ar konkretaus miesto (​ „Paslaugų Teritorija“ ​) sąlygos, taikomos vietovėje, kurioje važiuojama.

1.3 Plečiant mūsų Paslaugas, galime bet kada pakeisti šią Sutartį. Pakeitimai įsigalios paskelbus pakeistą Sutartį ar jos papildomas sąlygas Mūsų interneto svetainėje arba Programėlėje. Jums toliau naudojantis Paslaugomis po tokio pakeitimų paskelbimo, Jūs sutinkate laikytis pakeistos Sutarties. Pasiliekame teisę pranešti Jums apie pakeitimus naudojant Programėlę, su Jūsų Paskyra susietą kontaktinę informaciją ar kitu priimtinu būdu.

2. Programėlės naudojimas

2.1 Paslaugos teikiamos naudojantis Programėle. Programėlė suteikia galimybę asmenims, kuriems reikalinga transporto priemonė, rasti Paspirtuką dalijantis duomenimis apie minėtų asmenų buvimo vietą.

2.2 Norint naudotis Paslaugomis, reikia įdiegti Programėlę ir užregistruoti naudotojo paskyrą (​ „Paskyra“ ​). Diegiant Programėlę, Jūsų mobilaus telefono numeris bus susietas su Jūsų Paskyra ir įtrauktas į Mūsų duomenų bazę.

2.3 Įvykus Programėlės gedimams, stengsimės juos kuo skubiau ištaisyti, tačiau Jūs pripažįstate, kad Programėlės veikimas gali būti ribotas dėl kartais pasitaikančių techninių klaidų ir Mes negalime visą laiką užtikrinti neribotą Programėlės veikimą be gedimų. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius patirtus dėl Programėlės neveikimo ar galimybės nebuvimo naudotis Programėle norimu būdu.

2.4 Jums laikantis Sutarties, Mes suteikiame Jums ribotą, neišimtinę, nesublicencijuojamą, atšaukiamą ir neperduodamą licenciją pasiekti ir naudoti Programėlę Jūsų asmeniniame įrenginyje išimtinai su naudojimusi Paslaugomis susijusiems tikslams.

3. Naudotojui taikomi reikalavimai ir Paskyros

3.1 Jūs turite teisę naudotis Paslaugomis, jei:

3.1.1 turite Paskyrą;

3.1.2 Jūsų Paskyra yra susieta su galiojančia kredito ar debeto kortele arba kitu mokėjimo būdu, kurį palaiko Programėlė (​ „Pasirinktas mokėjimo būdas“ ​);

3.1.3 esate ne jaunesni kaip 18 metų,

3.1.4 turite Paslaugų Teritorijoje, kurioje naudojatės Paslaugomis, galiojantį vairuotojo pažymėjimą; ir

3.1.5 esate fiziškai pasirengęs ir turite reikiamų įgūdžių bei patirties saugiai ir tinkamai naudoti ir valdyti Paspirtuką bei juo važiuoti.

3.2 Sukurdami ir naudodami Jūsų paskyrą, Jūs:

3.2.1 Sukuriant Paskyrą, sutinkate naudoti savo tikrąjį vardą ir pavardę, tikslią asmeninę bei kortelės informaciją ir nuolat atnaujinti šią informaciją;

3.2.2 sutinkate, kad suteikiant prieigą prie Paslaugų ir ją išlaikant, Jūsų gali būti paprašyta pateikti tapatybės įrodymą – Jūsų vairuotojo pažymėjimo ar valstybės institucijų išduoto tapatybės nustatymo dokumento nuotrauką;

3.2.3 esate atsakingi už prieigą prie Jūsų Paskyros, jos valdymą ir saugumą bei: (i) Jūsų Paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį; ir (ii) visus Jūsų Paskyroje atliktus veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, Paspirtuko aktyvavimą (atrakinimą), naudojimą, deaktyvavimą (baigus važiavimą) ir tinkamą Paspirtuko pastatymą, kaip nurodyta šioje Sutartyje arba tokių veiksmų neatlikimą, nebent pranešėte apie piktnaudžiavimą Jūsų Paskyroje, kaip nurodyta 3.2.4 straipsnyje. Mes galime daryti prielaidą, kad kiekvienas Jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį naudojantis asmuo gavo tam Jūsų sutikimą;

3.2.4 sutinkate nedelsiant pranešti Mums, jei sužinote apie neteisėtą prieigą prie Jūsų Paskyros ar jos naudojimą ar kitą situaciją, dėl kurios Jūs galite netekti galimybės valdyti Jūsų Paskyrą;

3.2.5 sutinkate, kad Mes turime teisę sustabdyti ar atjungti Jūsų paskyrą tiek, kiek būtina: (i) užtikrinti teisėtą Programėlės naudojimą, įskaitant, bet neapsiribojant, sukčiavimo prevencijos, rizikos vertinimo, tyrimų ir klientų aptarnavimo tikslams; (ii) užtikrinti, kad Jūs laikysitės šios Sutarties; (iii) laikantis galiojančių įstatymų arba teismo, teisėsaugos institucijų, kitų administracinių įstaigų ar vyriausybės institucijų nutarimų; arba (iv) kitais toliau šioje Sutartyje nurodytais atvejais;

3.2.6 sutinkate, kad Mes galime Jums siųsti su Paslaugomis susijusias tekstines žinutes (SMS), informacinius pranešimus ir el. laiškus.

4. Paspirtuko naudojimas

4.1 Atrakindami Paspirtuką Programėle, Jūsų sutinkate išsinuomoti Paspirtuką laikantis šios Sutarties sąlygų sumokant kainą ir mokesčius, apskaičiuotus, remiantis nuomos laikotarpiu galiojančiu Mūsų įkainių sąrašu.

4.2 Kiekvieną kartą atrakinus Paspirtuką ir pradėjus važiuoti, Jūs pareiškiate bei patikinate, kad perskaitėte ir supratote:

4.2.1 visus galiojančios eismo įstatymus ir taisykles;

4.2.2 A priede pateiktas Važiavimo Taisykles;

4.2.3 Jums galiojančioje Paslaugų Teritorijoje taikomas sąlygas; ir 3.1.1-3.1.5 straipsniuose nurodytus naudotojui taikomus reikalavimus ir galite patvirtinti jų įvykdymą.

4.3 Atrakindami Paspirtuką, Jūs sutinkate:

4.3.1 kad Paspirtukas ir prie jo prijungta įranga visą laiką lieka Mūsų nuosavybe ir Jums draudžiama Paspirtuką ir prie jo prijungtą įrangą bet kokiu būdu išardyti, keisti jų konstrukciją, remontuoti, juos tyčia sugadinti ar aprašinėti;

4.3.2 naudoti Paspirtuką laikantis Sutarties, įskaitant Važiavimo Taisykles ir Programėlėje rodomų ir Jums galiojančios Paslaugų Teritorijos sąlygose pateiktų instrukcijų, vadovų ir gairių;

4.3.3 neleisti kitam asmeniui naudoti Jūsų atrakinto Paspirtuko;

4.3.4 prisiimti visą atsakomybę už Paspirtuko priežiūrą nuomos laikotarpiu ir grąžinti Paspirtuką tokios pat būklės, kokios jis buvo išnuomotas, į Programėlėje nurodytą leidžiamą statymo teritoriją (​ „Leidžiama Statymo Teritorija“ ​). Jei Paspirtukas grąžinamas sugadintas arba labai prastos būklės, Jūs turėsite sumokėti mokestį, kurio suma lygi remonto išlaidoms, kaip nurodyta 5.3.2 straipsnyje.

4.4 Jei nuomos laikotarpiu Paspirtukas išsikrauna, Jūs turite baigti važiavimą laikantis Programėlėje pateiktų nurodymų bei šios Sutarties sąlygų ir pastatyti Paspirtuką Leidžiamoje Statymo Teritorijoje.

4.5 Jūs privalote kuo greičiau, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo įvykio, pranešti Mums apie eismo įvykį, avariją, padarytą žalą, kūno sužalojimą, pavogtą ar prarastą Paspirtuką. Jei įvykio metu buvo patirtas kūno sužalojimas, padaryta turtinė žala ar pavogtas Paspirtukas, Jūs turite per 24 valandas pateikti pranešimą vietos policijos nuovadai.

5. Apmokėjimas ir mokesčiai

5.1 Už naudojimąsi Paspirtuku ir Paslaugomis Jūs turėsite sumokėti mokesčius, vadovaujantis Programėlėje pateiktu Mūsų įkainių sąrašu (​ „Įkainių Sąrašas“ ​). Kiekvienas Paspirtuko naudojimas prasideda Jums Programėlėje paspaudus „Atrakinti“ ir baigiasi paspaudus „Baigti Jūsų važiavimą“ arba lygiavertį mygtuką (-us). Mūsų mokesčiams ir kitiems mokėjimams gali būti taikomi mokesčiai ir kitos vietos valdžios rinkliavos, kurias (-uos) Mes apskaičiuosime ir rinksime.

5.2 Mes galime platinti nuolaidų kuponus ar kodus, taikant papildomas sąlygas, nustatytas nuolaidų kodams (​ „Nuolaidų Kodai“ ​). Mes pasiliekame teisę bet kada vien tik Mūsų nuožiūra keisti ar atšaukti Nuolaidų Kodus. Mes bet kada galime sustabdyti ar panaikinti Nuolaidų Kodą (-us) ir Jūsų naudojimąsi Programėle, jei turime pagrindo manyti, kad Nuolaidų Kodas (-ai) buvo įsigytas (-i) ir naudojamas (-i) klaidingai, sukčiaujant, neteisėtai ar pažeidžiant galiojančias Nuolaidų Kodų ar šios Sutarties sąlygas.

5.3 Jei naudojant Jūsų Paskyrą atrakintas Paspirtukas:

5.3.1 yra pastatytas už Leidžiamos Statymo Teritorijos ribų, Mes savo nuožiūra galime taikyti Jums iki 100 EUR paėmimo mokestį.

5.3.2 atrodo apgadintas viršijant įprastinį susidėvėjimą, yra labai blogos būklės ar tyčia sugadintas, tokiu atveju, Mes savo nuožiūra galime taikyti Jums mokestį, kurio dydis yra lygus Paspirtuko ir įrangos remonto ar pakeitimo sąnaudoms;

5.3.3 yra paliktas nepateikus pranešimo, Jūs turėsite sumokėti visus mokesčius, kol bus sugrąžintas Paspirtukas bei Programėlėje nurodytą iki 120 EUR

paieškos mokestį, kurio dydis priklauso nuo laiko, kurio prireikia susigrąžinti Paspirtuką;

5.3.4 jei jis nėra susigrąžinamas ar grąžinamas (važiavimas baigtas ir pastatytas Paspirtukas) per 48 valandas, Mes savo nuožiūra galime laikyti, kad Paspirtukas yra prarastas ar pavogtas, ir tokiu atveju Mes galime taikyti Jums iki 500 EUR mokestį už Paspirtuką ir apie Jus pranešti policijai.

5.4 Jūs sutinkate sumokėti visas baudas, mokesčius, nuobaudas ir (arba) kitas išlaidas, kurios Mums buvo skirtos ar kurias patyrėme Jums naudojant Paspirtuką, Jums netinkamai pastačius Paspirtuką ar Jums naudojantis Paslaugomis pažeidus įstatymus, teisės aktus, taisykles ar potvarkius.

5.5 Mums mokėtinos sumos bus sumokamos naudojant Jūsų Pasirinktą Mokėjimo Būdą. Jei šie mokėjimo būdai negalioja, gali būti naudojamos kitos mokėjimų surinkimo procedūros. Jums laiku nesumokėjus Mums mokėtinų sumų, Jūs sutinkate atlyginti Mūsų patirtas mokėjimų surinkimo išlaidas, įskaitant, bet jomis neapsiribojant, pagrįstas teisines išlaidas.

5.6 Už Paslaugas galite sumokėti Jūsų Pasirinktu Mokėjimo Būdu, kurį būtina prieš tai aktyvuoti Programėlėje. Jūs suteikiate Mums teisę nuskaičiuoti visus Jūsų pagal šią Sutartį mokėtinus mokesčius ir mokėjimus naudojant su Jūsų Paskyra susietą Jūsų Pasirinktą Mokėjimo Būdą. Šiems mokesčiams ir mokėjimams gali būti taikomi galiojantys mokesčiai, kuriuos Mes apskaičiuosime ir surinksime.

5.7 Mes ir mūsų rangovai palaikome Mokėjimus Naudojantis Programėle, teikiame pagalbą ir sprendžiame su Mokėjimu Naudojantis Programėle susijusius ginčus. Jei Jūs nesutinkate su nuskaitymo operacijomis naudojant Jūsų Pasirinktą Mokėjimo Būdą, turite per 10 darbo dienų susisiekti su Mumis, kaip nurodyta 10.1 straipsnyje.

5.8 Mokant kredito ar debeto kortele, Mes galime imti aptarnavimo mokestį už kiekvieną mokėjimą kiekvieną kartą atskirai užsakant Paslaugas. Aptarnavimo mokestis imamas mokant Visa/Mastercard. Aptarnavimo mokesčio dydis rodomas Programėlėje. Jūsų bankas gali taikyti papildomus Jūsų kredito ar debeto kortelės naudojimo mokesčius, kurie nerodomi Programėlėje. Atkreipkite dėmesį, kad Jums rezervavus Paspirtuką, mes automatiškai rezervuojame atitinkamą sumą Jūsų kredito kortelės sąskaitoje, taip patvirtinant, kad yra pakankamai lėšų mokėjimui atlikti.

5.9 Jūs sutinkate nedelsiant pranešti Mums apie pasikeitimus, susijusius su Jūsų Pasirinktu Mokėjimo Būdu susietu su Jūsų Paskyra, kurie galėtų trukdyti Mums imti iš Jūsų pagal sutartį mokėtinus mokesčius.

6. Atsakomybė

6.1 Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad Paslaugomis, Paspirtukais ir susieta įranga naudojatės vien tik Jūsų rizika bei, kad ​Mes neatsakome ​už numatomas ar nenumatytas, žinomas ar nežinomas, pasekmes, pretenzijas, reikalavimus, ieškinius, nuostolius, įsipareigojimus, žalą, sužalojimus, mokesčius, sąnaudas ir išlaidas, baudas, bet kokias teisines išlaidas ar išmokas, kurias Jūs ar trečiasis asmuo gali patirti Jums naudojantis Paslaugomis. Jūs visiškai suprantate minėtą riziką, pripažindami, kad:

6.1.1 važiuojant Paspirtuku kyla daug akivaizdžių ir mažiau akivaizdžių rizikų, pavojų ir grėsmių, dėl kurių Jūs ar kiti asmenys gali patirti mirtį, sužalojimus bei gali būti padaryta turtinė žala, ir tokias rizikas, pavojus ir grėsmes ne visada galima numatyti ar jų išvengti;

6.1.2 Paspirtukas yra mašina, kuri net ir tinkamai prižiūrint, gali sugesti, bei dėl to tokio gedimo galima patirti sužalojimą; ir

6.1.3 siekiant sumažinti Jūsų susižalojimo ar kitų asmenų sužalojimo ar jiems padarytos žalos riziką, yra labai svarbu dėvėti šalmą ir kitus apsauginius reikmenis bei griežtai laikytis Važiavimo Taisyklių ir šios Sutarties.

6.2 Jei Jums naudojantis Paslaugomis, sužalojamas kitas asmuo ar padaroma žala turtui, Jūs atsakysite už visas numatomas ar nenumatytas, žinomas ar nežinomas pasekmes, pretenzijas, reikalavimus, ieškinius, nuostolius, įsipareigojimus, žalą, sužalojimus, mokesčius, sąnaudas ir išlaidas, baudas, bet kokias teisines išlaidas, sprendimus, bylinėjimosi išlaidas ar išmokas. Jei dėl Jūsų elgesio Mes turėsime atlyginti žalą pagal trečiųjų šalių pateiktus reikalavimus, Jums tenka visa atsakomybė Mums ir Jūs sutinkate atlyginti Mūsų nuostolius, patirtus atlyginant žalą pagal trečiųjų šalių pateiktus reikalavimus.

6.3 Mes pasiliekame teisę pasiūlyti civilinės atsakomybės draudimą (​ „Draudimo Apsauga“ ​) kai kuriose ar visose Paslaugų Teritorijose ir apdrausti Jūsų atsakomybę, taikant Draudimo Apsaugoje nurodytus apribojimus ir išimtis, dėl trečiojo asmens sužalojimo ar atsitiktinės žalos trečiojo asmens fizinei nuosavybei, patirtų Jums naudojat Paspirtuką. ​ Jei nesate sumokėję už Draudimo Apsaugą ​, tokiu atveju ​ Jūs suprantate ir patvirtinate, ​kad Jūs prisiimate visą atsakomybę už dėl Jūsų patirtas trečiojo asmens išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, greitosios pagalbos transporto paslaugų, hospitalizavimo ir medicininio gydymo išlaidas.

6.4 Visos paslaugos, Paspirtukas ir susieta įranga yra teikiami „TOKIOS BŪKLĖS, KOKIOS YRA“ ir remiantis „PRIEINAMUMO“ principu. Kiek tai leidžiama pagal įstatymus, Mes netaikome ir atsisakome visų aiškiai išreikštų ir numanomų ar galiojančiuose įstatymuose nustatytų garantijų, sąlygų, garantinių įsipareigojimų ir terminų. Mes nedarome pareiškimų, nesuteikiame garantijos ir neprisiimame garantinių įsipareigojimų, kad Paslaugos, Paspirtukai ir susijusi įranga bus geros būklės ar veiks be klaidų bei kad, nebus vėlavimų, praleidimų, pertraukčių ar netikslumų, susijusių su Paslaugomis, Paspirtukais ar susieta įranga. Visų pirmiausia Mes atsisakome ir neteikiame jokių aiškiai išreikštų ar numanomų pareiškimų, garantinių įsipareigojimų, patvirtinimų ar patikinimų dėl:

6.4.1 informacijos apie Paslaugas (įskaitant nurodymus Programėlėje) tikslumo, išsamumo, teisingumo, tinkamumo, naudingumo, pateikimo laiku ar patikimumo;

6.4.2 Paslaugų trūkumų ar klaidų pašalinimo ar ištaisymo;

6.4.3 Paslaugų prieinamumo tam tikru laiku ar tam tikroje Paslaugų Teritorijoje; ir

6.4.4 Jūsų naudojimosi Paslaugomis atitinkamoje jurisdikcijoje teisėtumo.

6.5 Kiek tai leidžiama pagal įstatymus, yra taikomos išimtys visoms numanomoms sąlygoms ir garantiniams įsipareigojimams, susijusiems su Paslaugomis. Nė viena šio Susitarimo nuostata nepanaikina, neapriboja ir nekeičia garantijų, garantinių įsipareigojimų, sąlygų ar terminų, teisių ar teisių gynimo priemonių, numatytų ar taikomų pagal galiojančius įstatymus, kurių negalima teisėtai panaikinti, apriboti ar keisti.

6.6 Jei bet kokia garantija, sąlyga, garantinis įsipareigojimas ar terminas yra numanomi ar taikomi pagal galiojančius įstatymus ir jiems negali būti taikomos išimtys (​ „Nuostata, Kuriai Netaikoma Išimtis“ ​) ir Mes negalime apriboti Jūsų teisių gynimo priemonių pažeidus Nuostatą, Kuriai Netaikoma Išimtis, tokiu atveju Mūsų atsakomybė dėl Nuostatos, Kuriai Netaikoma Išimtis, pažeidimo yra apribojama (kiek tai leidžiama pagal įstatymus) Mums savo nuožiūra pasirenkant:

6.6.1 prekių atveju – pakeisti prekes arba pateikti lygiavertes prekes, suremontuoti prekes, sumokėti prekių pakeitimo ar lygiaverčių prekių įsigijimo išlaidas arba sumokėti prekių remonto išlaidas;

6.6.2 paslaugų atveju – suteikti paslaugas dar kartą, arba sumokėti dar kartą suteiktų paslaugų išlaidas.

6.7 Jokiu atveju Mūsų bendra atsakomybė už ieškinius, kylančius iš šios Sutarties, įskaitant grindžiamus deliktine atsakomybe ar kitais pagrindais, negali viršyti 500 EUR arba Mums nuomos laikotarpiu, per kurį įvyko incidentas, kelių eismo įvykis ar įvykis, dėl kurio buvo pareikštas (-i) ieškinys (-iai) sumokėtų mokesčių sumos, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė.

6.8 Nei Mes, nei Jūs neatsakome už žalą, vėlavimus ar netinkamą veikimą, atsiradusius dėl aplinkybių, kurių prievolės nevykdanti šalis pagrįstai negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, gamtos stichijas ar nenugalimą jėgą, žemės drebėjimus, gaisrus, potvynius, karą, terorizmą, pilietinius, karinius neramumus bei neramumus įmonėse, sabotažą, streikus, lokautus, pandemijas, epidemijas, riaušes, įrenginių ar ryšio paslaugų sutrikimą ar neveikimą, didelius kibernetinius išpuolius, teismų sprendimus, civilinių ar karinių institucijų nutarimus arba vyriausybės, teisėsaugos ar reguliavimo institucijų veiksmus.

6.9 Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, nei Mes, nei su Mumis susijusios įmonės, atstovai, vadovai ar darbuotojai neatsako už nuostolius ar žalą, kurią Jūs galite patirti vykdant šią Sutartį ar dėl naudojimosi Programėle, įskaitant, bet neapsiribojant:

6.9.1 bet kokią tiesioginę ar netiesioginę turtinę žalą ar piniginius nuostolius;

6.9.2 pelno ar numatomų santaupų praradimą;

6.9.3 verslo, sutarčių, kontaktų, prestižo, reputacijos ar kitokį praradimą, patirtą dėl veiklos nutraukimo;

6.9.4 duomenų praradimą ar netikslumą; arba

6.9.5 bet kokio kito pobūdžio nuostolius ar žalą.

7. Jūsų Turinys

7.1 Jūs patvirtinate, kad bet koks tekstas, vaizdai ar kita informacija, kurią pateikiate Mums naudodamiesi Paslaugomis (​ „Jūsų Turinys“ ​), atitinka Priimtino Naudojimo Taisykles, kaip nurodyta toliau 8 straipsnyje.

7.2 Mes nereiškiame nuosavybės teisės į Jūsų Turinį ir nuosavybės teisė toliau priklausys Jums arba trečiajam asmeniui, kurio turinį įtraukėte į Jūsų Turinį. Jūs suteikiate Mums pasaulinę, neišimtinę, nemokamą ir neriboto laikotarpio licenciją naudoti, kopijuoti, dauginti, platinti, pritaikyti, pertvarkyti, keisti, skelbti, transliuoti, licencijuoti, sublicencijuoti ir panaudoti Jūsų Turinį bet kur ir bet kokia forma Paslaugų teikimo tikslams (įskaitant, jei taikytina, leidimą kitiems naudotojams žiūrėti Jūsų Turinį).

7.3 Turite įsitikinti, kad Jūs galite suteikti Mums pirmiau nurodytą licenciją turiniui, priklausančiam trečiajam asmeniui, kurį Jūs įtraukėte į Jūsų Turinį.

7.4 Mūsų teisė naudoti Jūsų Turinį jokiu būdu nedaro įtakos Jūsų teisei į privatumą. Informaciją apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmeninę informaciją, rasite Mūsų Privatumo Politikoje.

7.5 Mes turime teisę stebėti visą Jūsų Turinį ir atmesti ar ištrinti Jūsų Turinį arba jo atsisakyti, jei manome, kad jis pažeidžia Priimtino Naudojimo Taisykles.

8. Priimtino naudojimo taisyklės

8.1 Be kitų šioje Sutartyje nurodytų reikalavimų, šiame straipsnyje aprašomos konkrečios taisyklės taikomos Jums naudojant Programėlę (​ „Priimtino Naudojimo Taisyklės“ ​).

8.2 Naudojantis Programėle Jums neturite:

8.2.1 apeiti, išjungti su sauga susijusias Programėlės funkcijas ar kitaip jas trikdyti;

8.2.2 leisti kitam asmeniui naudotis Programėle Jūsų vardu, nebent tokiam asmeniui davėte leidimą;

8.2.3 naudotis Programėle, jei Mes Jums sustabdėme ar nutraukėme Programėlės naudojimą;

8.2.4 pritarti neteisėtam ar įstatymus pažeidžiančiam elgesiui, arba elgesiui, kuriuo padaroma žala asmeniui ar turtui, jį skatinti ar elgtis tokiu būdu;

8.2.5 modifikuoti Programėlę, jai trukdyti, ją perimti, trikdyti ar įsilaužti į Programėlę;

8.2.6 piktnaudžiauti Programėle tyčia ją užkrečiant virusais, „Trojos arkliais“, kompiuteriniais kirminais, loginėmis bombomis ar kita medžiaga, kuri pakenktų Programėlei ir Programėlės naudotojams;

8.2.7 rinkti kitus duomenis iš Programėlės nei nurodyta Sutartyje;

8.2.8 pateikti ar papildyti Jūsų Turinį medžiaga, kuriame yra nuogumo, smurto arba jei toks turinys yra susijęs su išnaudojimu, grasinantis, nepadorus, klaidinantis, neteisingas ar įžeidžiantis;

8.2.9 pateikti arba papildyti Jūsų Turinį medžiaga, kuri nėra Jūsų nuosavybė ir kurios Jūs neturite teisės naudoti ar kitaip pažeisti autorių teises, prekių ženklus ir kitas trečiųjų asmenų teises;

8.2.10 naudoti Jūsų Turinį pažeidžiant savininko nurodytas licencijos sąlygas;

8.2.11 pateikti ar papildyti informaciją ar komentarus apie kitą asmenį be to asmens leidimo;

8.2.12 grasinti, piktnaudžiauti ar kėsintis į kito asmens privatumą; kelti susierzinimą, sudaryti nepatogumus ar sukelti nereikalingą nerimą, priekabiauti prie kito asmens, jį trikdyti, erzinti ar kelti jam nerimą;

8.2.13 naudoti bet kokią automatizuotą sistemą, įskaitant, bent neapsiribojant, „robotus“, „vorus“ ar „neprisijungusius skaitytojus“, siekiant prisijungti prie Programėlės būdu, kai į Programėlę išsiunčiama daugiau pareikalavimo pranešimų, nei fizinis asmuo gali protingai išsiųsti per tą patį laikotarpį; ir

8.2.14 imtis kitų veiksmų, kurie yra laikomi nederamais naudojant Programėlę.

8.3 Priimtino Naudojimo Taisyklių nesilaikymas yra laikomas šios Sutarties esminiu pažeidimu ir gali būti imtasi šių priemonių:

8.3.1 nedelsiant laikinai arba visam laikui panaikinama Jūsų teisė naudotis Programėle;

8.3.2 nedelsiant laikinai arba visam laikui pašalinamas bet koks Jūsų Turinys;

8.3.3 pateikiamas įspėjimas;

8.3.4 imamasi teisinių veiksmų prieš Jus, įskaitant dėl pažeidimo patirtų visų išlaidų susigrąžinimo procedūras (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstas administracines ir teisines išlaidas);

8.3.5 minėta informacija atskleidžiama teisėsaugos institucijoms, jei Mes pagrįstai manome, kad tai būtina.

9. Taikoma teisė

9.1 Ši sutartis taikoma ir aiškinama remiantis Estijos Respublikos įstatymais.

9.2 Jūsų įsipareigojimus gali reglamentuoti Paslaugų Teritorijos įstatymai, pvz. Paslaugų Teritorijoje galiojantys eismo įstatymai ir taisyklės (​ „Vietos Įstatymai“ ​) ir Jūs sutinkame laikytis minėtų Vietos Įstatymų.

9.3 Ir Mes, ir Jūs neatšaukiamai ir besąlygiškai pripažįstame Estijos teismų bei teismų, turinčių jurisdikciją nagrinėti minėtų teismų skundžiamus sprendimus, neišimtinę jurisdikciją ir atsisakome bet kokios teisės reikšti prieštaravimus dėl bylų nagrinėjimo minėtuose teismuose.

10. Kita informacija

10.1 Su šia Sutartimi ar Paslaugomis susiję pranešimai arba kita informacija turi būti teikiami naudojant ​Programėlę, siunčiami el. paštu adresu info@bolt.eu arba pateikiami Mūsų interneto svetainėje esančiais pagalbos klientams kanalais.

10.2 Jūs sutinkate, kad šią Sutartį ir visus susijusius susitarimus Mes galime automatiškai perleisti vien tik Mūsų nuožiūra.

A PRIEDAS

Bendrosios važiavimo taisyklės – Elektriniai paspirtukai

1 Saugos patikros

1.1 Jūs atsakote už kruopščią saugos patikrą prieš naudojant Paspirtuką, įskaitant šių dalykų patikras, bet jomis neapsiribojant:

(a) patikrinti, ar gera rėmo būklė;

(b) patikrinti, ar gera ratų būklė (t. y. ar pripūstos padangos bei ar ratų judėjimui netrukdo svetimkūniai ar purvas);

(c) patikrinti, ar tinkamai veikia stabdžiai;

(d) patikrinti, ar pakankamai įkrauta baterija;

(e) patikrinti, ar veikia Paspirtuko skambutis;

(f) patikrinti, ar žibintai ir atšvaitai yra geros darbinės būklės, jei planuojate važinėti Paspirtuku tamsiu paros metu;

(g) patikrinti, ar Paspirtukas neturi gedimų, neįprasto ar pernelyg didelio susidėvėjimo ar kitų mechaninių problemų požymių bei ar nereikalingas techninis aptarnavimas; ir

(h) laikytis Jums Paspirtuko išnuomojimo metu pateiktų nurodymų.

1.2 Važiuojant turite nuolat stebėti, ar Paspirtukas ir jo veikimas atitinka pirmiau nurodytus saugos reikalavimus. Jei kuriuo nors metu važiuojant nustatysite saugos reikalavimo (-ų) pažeidimą ar pastebėsite kitą galimai nesaugų defektą, būklę ar grėsmę, privalote nedelsiant nutraukti važiavimą Paspirtuku, kai tai yra saugu ir apie tai pranešti, kaip nurodyta Sutarties 10.1 straipsnyje.

2 Kelių eismo saugumas

2.1 Visada turite važiuoti Paspirtuku ir jį valdyti saugiai. Naudojant Paspirtuką, juo važiuojant ar jį valdant, turite:

(a) laikytis visų galiojančių eismo įstatymų ir taisyklių;

(b) naudoti apsauginius reikmenis, kaip rekomenduojama ir reikalaujama pagal galiojančius įstatymus ir taisykles ir kurie pagrįstai reikalaujami asmens sužalojimo rizikai sumažinti (pvz. šalmą, kūno apsaugas ir tinkamus batus);

(c) nenaudoti Paspirtuko apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų, vaistų ir kitų medžiagų, kurios mažina Jūsų sugebėjimą saugiai valdyti Paspirtuką;

(d) laikytis greičio apribojimo ir pasirinkti greitį pagal situaciją, atsižvelgiant į Jūsų vairavimo patirtį, kelio sąlygas, kelio ir Paspirtuko būklę, oro sąlygas, eismo intensyvumą ir kitas eismo sąlygas, kad galėtume sustabdyti Paspirtuką neatsitrenkiant į kelyje esančią ar tikėtiną kliūtį;

(e) nesinaudoti mobiliuoju telefonu, planšetiniu ar nešiojamuoju kompiuteriu, tekstinių pranešimų prietaisu, muzikos grotuvu ar kitu prietaisu, kuris gali Jums trukdyti saugiai valdyti Paspirtuką;

(f) nevažiuoti Paspirtuku negrįstais keliais, per vandenį (išskyrus įprastinį važiavimą mieste) arba bet kurioje kitoje vietoje, kurioje tai daryti draudžiama, yra neteisėta ar kelia nepatogumų kitiems asmenims;

(g) nenaudoti Paspirtuko lenktynėms, važinėjimui kalnuose, kaskadiniams ar kitiems triukams;

(h) nevažiuoti Paspirtuku magistralėse ir keliuose, kuriems taikomi apribojimai;

(i) nevažiuoti Paspirtuku prieš eismo srautą;

(j) nevažiuoti Paspirtuku tik pėstiesiems skirtais takais;

(k) nevažiuoti už Programėlėje nurodyto važiavimo perimetro ribų;

(l) nevažiuoti esant blogoms arba pavojingoms oro ar kelio sąlygoms, įskaitant snygį, krušą, apledėjimą, šlapdribą, lijundrą arba perkūniją, dėl kurių gali būti pavojinga važiuoti Paspirtuku;

(m) neviršyti Paspirtukui tenkančio didžiausio svorio ribos (210 svarų / 95 kg);

(n) nevežti kito asmens (-ų);

(o) nevežti daiktų (pvz. portfelių, kuprinių, krepšių ir (arba) kitų daiktų), jei jie gali trukdyti saugiai valdyti Paspirtuką; ir

(p) siekiant užtikrinti, kad kiti eismo dalyviai Jus lengvai pastebėtų, dėvėkite šviesius spalvotus drabužius.

3 Statymas

3.1 Jūs turite:

(a) nestatyti Paspirtuko būdu, kuris pažeistų galiojančius įstatymus ir taisykles; ir

(b) Paspirtuką pastatyti matomoje vietoje ir stovinčioje padėtyje, kad kiti naudotojai galėtų naudotis Paspirtuku.