Bolt vides politika

Šīs vides politikas mērķis ir sniegt visiem Bolt darbiniekiem un partneriem nepieciešamo informāciju un palīdzēt viņiem izprast savu atbildību par Bolt ekoloģisko pēdas nospiedumu, kā arī palīdzēt viņiem ievērot ilgstpējības principus savā ikdienas darbā. Vides politika ir Bolt stūrakmens, turpinot īstenot mūsu apņemšanos samazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi. Tā izskaidro mūsu atbildību un ilgstpējības prioritātes.

Ievads

Bolt ir Eiropā vadošā transporta pakalpojumu platforma, kuras mērķis ir padarīt pārvietošanos pilsētā izdevīgāku un ilgtspējīgāku, piedāvājot dažādus transporta pakalpojumus.

Kad uzņēmums 2013. gadā tika izveidots, mūsu vīziija bija samazināt nepieciešamību pēc personīgā transporta. Tagad mūsu mērķis ir transportlīdzekļus ar zemāku emisiju daudzumu padarīt pieejamākus gan mūsu jau esošajiem, gan potenciālajiem klientiem.

Tā kā transports rada lielāko daļu gaisa piesārņojuma, ir tikai atbildīgi samazināt mūsu uzņēmuma atstāto ekoloģisko pēdas nospiedumu - gan mūsu platformas pakalpojumu, gan mūsu darbinieku radīto. Tādēļ mūsu mērķis strādāt, neradot nekādas oglekļa emisijas, ir tik būtisks.

Bolt ir apņēmies īstenot ilgtermiņa vides menedžmenta plānu. Mūsu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pieeju visiem platformas pārvietošanās veidiem un ilgtermiņā mūsu procesus īstenot ar 0 oglekļa emisijām. Tāpat arī vēlamies integrēt šādu pieeju mūsu lēmumu pieņemšanas procesos un motivēt darbinieku atbildīgumu.

Mērķi un principi, kas aprakstīti mūsu vides politikā, tiek piemēroti ikvienam transporta pakalpojumam Bolt platformā.

Vides menedžmenta principi

Zemāk aprakstītie vides menedžmenta principi, īstenojot ilgstpējīgu darbību, ir īpaši svarīgi Bolt:

  1. Apņemšanās samazināt uzņēmuma radītās oglekļa emisijas un rast risinājumus tam, kā mēs savā uzņēmējdarbībā varam kļūt vēl ilgtspējīgāki.
  2. Atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem regulējumiem, kas attiecināmi uz vides aizsardzības mērķiem un pienākumiem.
  3. Apņemšanās dot priekšroku biznesa partneriem, kuriem prioritāte ir vide un kuriem ir pašiem savi ilgtspējības mērķi un uzdevumi.
  4. Apņemšanās nepārtraukti uzlabot mūsu vides pārvaldības sistēmas un uzlabot sniegumu ar vidi saistītos projektos.