Paziņojums par pasažieru un braucēju personas datu aizsardzību

Šis paziņojums par personas datu aizsardzību sniedz jums informāciju, kā mēs uzraudzīsim jūsu personas datus. Šajā paziņojumā ir izskaidrots, piemēram, kādu informāciju mēs izmantojam, lai sniegtu jums mūsu transporta pakalpojumu kopumu, kā mēs izmantojam jūsu sniegto informāciju jūsu drošībai, kā arī jums pieejamās izvēles un datu pārvaldības iespējas. Šajā paziņojumā arī sniegta informācija par jūsu privātuma tiesībām un to, kā datu aizsardzības noteikumi darbojas ikvienas puses aizsardzībai.

Bolt Operations OÜ ir jūsu personas datu pārzinis, ja vien turpmāk tekstā nav noteikts citādi.

Mūsu pasta adrese ir: Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Igaunija

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības inspektoru, un jūs varat sazināties ar viņu, sūtot e-pastu uz adresi <a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a>,vai izmantojot kādu no mūsu pasta adresēm, kas atrodamas pilsētas lapās. Lūdzu, atzīmējiet uz aploksnes “Datu aizsardzības inspektoram”.

Termins "mēs" vai "mūsu" attiecas uz lietotnes Bolt īpašnieku Bolt Operations OÜ, kas ir Igaunijas Republikā dibināta privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Termins “jūs”vai “jūsu” attiecas uz pasažieri vai braucēju, kurš pieprasa, nomā un/vai saņem transporta pakalpojumu, izmantojot savu lietotnes Bolt kontu.

1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam tikai to informāciju, kas mums ir nepieciešama, lai mēs varētu nodrošināt jums vislabākos pakalpojumus mūsu transporta tirgū.

 • Kontaktinformācija: piemēram, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Dažiem mūsu pakalpojumiem var būt nepieciešama nedaudz plašāka informācija, piemēram, jūsu mājas adresei.
 • Profila informācija: jūsu profila attēls, saglabātās adreses, valodas un saziņas preferences. Dažiem mūsu pakalpojumiem mums var būt nepieciešama nedaudz plašāka informācija, piemēram, jūsu vadītāja apliecības dati.
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta: piemēram, izbraukšanas vieta vai tuvumā esošo skrejriteņu atrašanās vieta, laiks, brauciena gaita un tā galamērķis.
 • Maksājuma informācija, piemēram, iekasētā summa un izmantotā maksājumu karte.
 • Saziņas un sarakstes ieraksti, piemēram, izmantojot mūsu lietotnes tērzēšanas funkciju vai runājot ar mūsu klientu apkalpošanas aģentiem.
 • Ierobežoti ierīces identifikācijas dati, piemēram, tās ierīces IP adrese, kurā lietotne Bolt ir instalēta.
 • Dati par transporta pakalpojumu izmantošanu: piemēram, dati par brauciena statusu, laiku un vadītāju sniegtie jūsu uzvedības novērtējuma dati.
 • Dati, kas saistīti ar saziņu, izmantojot tūlītējos ziņojumus tieši lietotnē Bolt (opcija "Tērzēšana ar vadītāju"): saziņas datums un laiks un tā saturs.

2. Datu apstrādes mērķis

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai mēs varētu sniegt jums vienu vai vairākus mūsu transporta pakalpojumus:

 • Mēs savienojam jūs ar vadītāju, palīdzam jums atrast skrejriteni vai nomāt transportlīdzekli:Mēs vācam un apstrādājam personas datus ar nolūku savienot pasažierus ar autovadītājiem jūsu uzņemšanai un izlaišanai, vai parādīt, kur atrodas jūsu tuvumā pieejamie nomas transportlīdzekļi, piemēram, mūsu automobiļi vai skrejriteņi. Tūlītējie ziņojumi tieši lietotnē Bolt tiek apstrādāti, lai nodrošinātu pakalpojumus un klientu atbalstu (tostarp strīdu izšķiršanai starp vadītāju un braucēju), drošības nolūkos, kā arī lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī datu analīzei.
 • Mēs aizvedīsim jūs tur, kur vēlaties nokļūt:Kopbraukšanas laikā mēs parādām vadītājiem ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus un pasažiera tālruņa numuru, lai nodrošinātu efektīvu uzņemšanu un izlaišanu, kā arī brauciena un maršruta pārredzamību. Šie dati tiek vākti tikai tad, ja ir aktivizēta lietotne Bolt. Ģeogrāfiskās atrašanās vietas datu vākšana tiek pārtraukta pēc lietotnes Bolt aizvēršanas. Dažās valstīs vadītāji nevar redzēt pasažieru tālruņu numurus; vadītājs redz pavisam citu numuru, kas īslaicīgi tiek pārvirzīts uz pasažiera tālruņa numuru, kas nozīmē, ka vadītājs un pasažieris joprojām var sazināties.
 • Mēs nodrošinām, ka jūsu brauciens norit bez sarežģījumiem:Mēs izmantojam ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus ar nolūku pārliecināties, ka jūs nokļūstat galamērķī, un atrisināt ar mūsu pakalpojumiem saistītos kvalitātes jautājumus. Mums ir jāzina arī vieta, kur jūs atstājat nomas transportlīdzekli, lai mēs varētu pareizi izrakstīt rēķinu, uzlādēt akumulatorus un uzturēt mūsu transportlīdzekļu parku.
 • Mēs nodrošinām optimālu lietotnes darbību:Mēs izmantojam kontaktinformāciju pasažieru un braucēju informēšanai par lietotnes Bolt atjauninājumiem, lai jūs varētu turpināt izmantot mūsu pakalpojumus. Mēs apkopojam arī ierobežotus datus no ierīces, kuru izmantojat, lai izveidotu savienojumu ar mūsu interneta, mobilo un telefona pakalpojumiem un palīdzētu aizsargāt jūsu kontu, veicot autentifikācijas un verifikācijas pārbaudes.
 • Mēs nodrošinām jums ātrāko, lētāko un ērtāko braucienu:Mēs vācam datus par mūsu pasažieru un braucēju veiktajiem maršrutiem, lai analizētu ģeogrāfisko pārklājumu. Tas ļauj mums veikt tādas darbības kā uzlabot ieteikumus vadītājiem par visefektīvākajiem maršrutiem, kā arī palīdz pārliecināties, ka mūsu nomas transportlīdzekļi, piemēram, skrejriteņi, atrodas klientiem ērtākajās vietās.
 • Mēs iekasējam jūsu maksājumu:Mēs iegūstam maksājuma informāciju ar nolūku vadītāju vārdā apstrādāt pasažiera maksājumu par kopbraukšanas pakalpojumu. Mēs apstrādājam arī maksājumus par saviem nomas transportlīdzekļiem, piemēram, par mūsu automobiļiem un skrejriteņiem.
 • Mēs uzturam un veicinām standartus:Mēs vācam datus par brauciena statusiem, laiku un pasažieru vērtējumiem no vadītāju atsauksmēm, lai veicinātu lietotāju drošību, atbilstību mūsu noteikumiem un nosacījumiem, kā arī nodrošinātu kvalitatīvu un patīkamu pakalpojumu sniegšanu ikvienam. Klientu atbalsta datu un sarakstes vākšana tiek veikta ar nolūku sniegt atsauksmes, izšķirtu strīdus un risinātu pakalpojumu kvalitātes jautājumus.
 • Mēs sniegsim jums šādu informāciju:Mēs izmantosim jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai sazinātos ar jums par dažādiem jautājumiem, piemēram, informētu jūs, ka brauciens ir galā, nosūtītu jums brauciena apstiprinājuma kvītis un saņemšanas kvītis, kā arī informētu jūs par svarīgiem pakalpojumu atjauninājumiem, piemēram, mūsu skrejriteņu nomas apturēšanu sliktu laikapstākļu dēļ.

3. Juridiskais pamatojums

Mums ir tiesības izmantot personisko informāciju iepriekš aprakstītajos veidos, ja vien mums būs pienācīgs iemesls to darīt. Mēs vienmēr pārliecināmies, vai mums ir pamatots iemesls veikt darbības ar jūsu datiem.

 • Personas dati parasti tiek apstrādāti, lai sniegtu pakalpojumus, par kuriem ir noslēgts līgums ar jums, izmantojot lietotni Bolt. Tas nozīmē, ka, lai sniegtu jums solītos pakalpojumus un ievērotu mūsu noteikumus un nosacījumus, šo pienākumu izpildei mēs apstrādāsim jūsu personas datus.
 • Mēs parasti citos apstākļos apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgajām interesēm. Likumīgās intereses ietver mūsu komerciālās intereses nodrošināt novatoriskus, personalizētus, drošus un ienesīgus pakalpojumus mūsu pasažieriem un partneriem, ja vien citas intereses nav svarīgākas par šīm interesēm. Mūsu likumīgās intereses ietver arī tādus pasākumus kā krāpniecisku maksājumu un citu ļaunprātīgu darbību izmeklēšanu un atklāšanu, mūsu tīkla un sistēmu drošības uzturēšanu, kā arī reaģēšanu uz aizdomām par noziedzīgām darbībām vai faktiski veiktām noziedzīgām darbībām.

Mēs varam laiku pa laikam paļauties uz alternatīvu juridisko pamatu, ja:

 • ir nepieciešams ievērot juridisko pienākumu, piemēram, apstrādāt datus, kad to pieprasa likums, tostarp, piemēram, ja ir juridiski saistošs pieprasījums atklāt personas informāciju trešajai pusei, piemēram, tiesai vai valsts pārvaldes iestādei;
 • nepieciešams aizsargāt jūsu vai citu būtiskās intereses, piemēram, ārkārtas vai nenovēršama dzīvības apdraudējuma gadījumā; vai
 • jūs esat devis mums skaidru piekrišanu rīkoties tā citam konkrētam mērķim, par kuru esat pilnībā informēts.

Valstīs, kur likumīgās intereses nav pieejamas kā likumīgs pamats Bolt datu apstrādes darbībām, piemēram, Nigērijā, Bolt tā vietā paļaujas uz alternatīvu spēkā esošu juridisko pamatu, kas pieejams iepriekš. Ja jūs izvēlaties nesniegt mums personisko informāciju, tas var liegt mums izpildīt ar jums noslēgto līgumu vai pārtraukt mums veikt darbības, kuras paredzētas likumā. Tas var arī nozīmēt, ka mēs nevaram turpināt jūsu konta darbību. Piemēram, lietotnes Bolt instalēšanas un izmantošanas laikā mēs vācam un apstrādājam jūsu iesniegtos personas datus; atteikšanās koplietot ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus ar lietotnes starpniecību nozīmē, ka mēs nevaram novirzīt vadītāju uz jūsu atrašanās vietu uzņemšanai, kā arī nevaram jums parādīt nevienu tuvumā esošo mūsu nomas transportlīdzekli. Mēs nevarēsim izpildīt savas saistības pret jums citos apstākļos, piemēram, ja jūs atteiksities veikt identitātes verificēšanas pārbaudi jūsu konta integritātes nodrošināšanai, tad konta darbība var tikt apturēta vai bloķēta, lai novērstu krāpšanu.

4. Datu saņēmēji

Mēs sadarbojamies vienīgi ar uzticamiem partneriem un iestādēm. Mēs veicam datu kopīgošanu tikai tad, ja tam ir pienācīgs iemesls. Mēs ierobežojam informācijas kopīgošanu tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams. Mēs nenodarbojamies ar jūsu personiskās informācijas pārdošanu.

 • Pasažiera personas dati tiek atklāti kopbraukšanas pakalpojumu autovadītājiem tikai tad, ja viņi iesaistās brauciena sniegšanā, izmantojot lietotni Bolt; šādā gadījumā autovadītājs redzēs pasažiera vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru (dažās valstīs numurs tiek maskēts) un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus.
 • Pēc transporta pakalpojuma sniegšanas kopbraukšanas pasažiera vārds un tālruņa numurs (dažās valstīs numurs ir maskēts) vadītājam paliks redzams 24 – 48 stundas. Tas ir nepieciešams vadītājiem jebkādu jautājumu risināšanai ar pasažieri, piemēram, atdotu jums kādu īpašu lietu, kas varētu būt atstāta automobilī. Ak, vai!
 • Pasažieru sniegtās atsauksmes par kopbraukšanas pakalpojuma kvalitāti ir anonīmas. Jūsu vērtējums ir privāta informācijas apmaiņa starp jums un Bolt.
 • Atkarībā no pasažiera atrašanās vietas personas dati var tikt izpausti Bolt Operations OÜ grupas uzņēmumiem un partneriem (vietējiem meitasuzņēmumiem, pārstāvjiem, saistītajiem uzņēmumiem, aģentiem utt.). Bolt Operations OÜ grupas uzņēmumi un partneri personas datu apstrādi veiks saskaņā ar tādiem pašiem stingriem nosacījumiem, kādi noteikti šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību. Plašāka informācija ir pieejama jūsu valsts tīmekļa lapā.
 • Dažos gadījumos mums ir juridisks pienākums kopīgot informāciju ar ārējiem saņēmējiem. Piemēram, saskaņā ar tiesas rīkojumu vai gadījumos, kad sūdzību izskatīšanas vai izmeklēšanas procesos mēs sadarbojamies ar datu aizsardzības uzraudzības iestādi. Mēs varam arī atbildēt, piemēram, uz tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem, ja mums ir labticība, ka atbilde ir nepieciešama saskaņā ar šīs jurisdikcijas tiesību aktiem vai veicina sabiedrisko interešu uzdevumu, ietekmē lietotājus šajā jurisdikcijā un atbilst starptautiski atzītiem standartiem. Jebkurā gadījumā mēs vienmēr pārliecināsimies, vai mums ir likumīgs pamats informācijas kopīgošanai, un mēs nodrošināsim savu lēmumu dokumentēšanu.

5. Drošība un piekļuve

 • Jebkādi personas dati, kas ievākti pakalpojumu sniegšanas gaitā, tiek pārsūtīti un uzglabāti Zone Media Ltd. un/vai Amazon Web Services, Inc. datu centros, kuri atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā. Tikai Bolt Operations OÜ grupas uzņēmumu un partneru pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve personas datiem, un viņi var piekļūt datiem vienīgi ar nolūku atrisināt jautājumus, kas saistīti ar pakalpojumu izmantošanu (ieskaitot strīdus par transporta pakalpojumiem).
 • Bolt Operations OÜ grupas uzņēmumi un partneri var piekļūt personas datiem, ciktāl tas nepieciešams klientu atbalsta nodrošināšanai attiecīgajā valstī.
 • Mūsu pētnieciskajiem un zinātniskajiem nolūkiem visi dati, piemēram, liela apjoma ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati, tiek anonimizēti, lai jūs tajos nevarētu identificēt.

6. Mēs vēlamies, lai jūs saglabātu kontroli pār saviem personas datiem

Mēs vēlamies, lai jūs saglabātu kontroli pār saviem personas datiem. Bolt nodrošina jums datu pārvaldību lietotnē, kur varat apskatīt savu personisko informāciju, tostarp profila datus un braucienu vēsturi. Mēs piedāvājam arī tādus iestatījumus lietotnē kā mārketinga izvēles iespējas un pārredzamu sīkdatņu lietošanas pārvaldību mūsu vietnē. Jūsu piekļuves tiesības

 • Jūs varat piekļūt saviem personas datiem, izmantojot lietotni Bolt. Jums ir tiesības pieprasīt mums jūsu personiskās informācijas kopijas. Ir daži izņēmumi, piemēram, kad mums ir jālīdzsvaro citu tiesības, kas nozīmē, ka jūs ne vienmēr varat saņemt visu mūsu apstrādāto informāciju.

Jūsu tiesības uz datu labošanu

 • Jūs varat piekļūt un atjaunināt savus personas datus, izmantojot lietotni Bolt. Jums ir tiesības lūgt mums labot informāciju, kas, jūsuprāt, ir citādi neprecīza. Jums ir arī tiesības lūgt mūs aizpildīt informāciju, kas, jūsuprāt, ir nepilnīga.

Jūsu dzēšanas tiesības Jums ir tiesības noteiktos apstākļos lūgt mums dzēst jūsu personisko informāciju. Jūsu tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu

 • Jums ir tiesības noteiktos apstākļos lūgt mums ierobežot jūsu informācijas apstrādi. Tas nozīmē, ka jūsu datus var izmantot tikai noteiktiem mērķiem, piemēram, likumīgām prasībām vai likumīgo tiesību īstenošanai.

Jūsu tiesības iebilst pret datu apstrādi

 • Jums var būt tiesības iebilst pret apstrādi, ja mēs apstrādājam jūsu informāciju, pamatojoties uz likumīgajām interesēm. Jūs varat iesniegt iebildumu pret jebkuru mūsu pieņemto automatizēto lēmumu un lūgt to pārskatīt kādai personai.

Jūsu tiesības uz datu pārnesamību

 • Jums ir tiesības noteiktos apstākļos lūgt, lai mēs pārsūtītu jūsu sniegto informāciju no vienas organizācijas citai vai nodotu to jums. Tas attiecas vienīgi uz jūsu sniegto informāciju.
 • Ar tūlītējiem ziņojumiem saistīto datu glabāšanas termiņš tieši lietotnes Bolt ziņojumos ir 90 dienas, izņemot gadījumus, kad ziņojumi ir saistīti ar paziņotu negadījumu – tādā gadījumā mēs tos glabāsim 6 mēnešus.

7. Datu saglabāšana

Bolt saglabā lietotāja datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams iepriekš aprakstītajiem mērķiem. Tas nozīmē, ka mēs saglabājam dažādu kategoriju datus par dažādiem laika periodiem atkarībā no datu veida, transporta pakalpojumiem, uz kuriem tie attiecas, un mērķiem, kādiem mēs vācam datus.

 • Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr jums būs aktīvs pasažiera konts. Ja jūsu konts tiks slēgts, tad personas dati tiks dzēsti (saskaņā ar mūsu saglabāšanas grafiku un noteikumiem), ja vien šādi dati joprojām nav nepieciešami, lai pildītu jebkādas juridiskas saistības, vai grāmatvedības, strīdu izšķiršanas vai krāpšanas novēršanas nolūkiem.
 • Finanšu dati par pasažieriem sniegtajiem transporta pakalpojumiem tiks glabāti trīs gadus, skaitot no pēdējā brauciena datuma. Citiem grāmatvedības nolūkiem nepieciešamie dati tiks glabāti septiņus gadus pēc pēdējā brauciena.
 • Ja ir aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, krāpniecisku darbību vai nepatiesas informācijas sniegšanu, tad dati tiks glabāti līdz pat 10 gadiem.
 • Strīdīgu maksājumu gadījumā dati tiks glabāti līdz prasības apmierināšanai vai šādu prasību derīguma termiņa beigām.
 • Braucienu vēstures dati un dati par transporta pakalpojumu izmantošanu tiks glabāti trīs gadus, pēc tam dati tiks padarīti anonīmi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lietotnes Bolt atinstalēšana ierīcē nav priekšnosacījums jūsu personas datu dzēšanai. Ja lietotne Bolt nav izmantota trīs gadus, tad mēs sazināsimies ar jums un aicināsim apstiprināt, vai vēlaties saglabāt savu kontu aktīvu turpmākai izmantošanai. Ja pienācīgā laikā netiks saņemta atbilde, konts tiks slēgts un personas dati tiks dzēsti, ja vien šādi dati nav nepieciešami kādam mērķim, kas minēts iepriekš šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību.

8. Tiešais mārketings

 • Mēs varam nosūtīt tiešā mārketinga ziņojumus uz jūsu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, ja esat mums devis šādu atļauju, vai pamatojoties uz nesaistošu brīvas izvēles iespēju. Mēs varam personalizēt tiešā mārketinga ziņojumus, izmantojot informāciju par to, kā jūs izmantojat Bolt pakalpojumus, piemēram, lietotnes Bolt izmantošanas biežumu un transporta izvēles.
 • Ja vairs nevēlaties saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, lūdzu, noklikšķiniet uz saites “Abonementa atcelšana” viena no mūsu e-pasta ziņojumu kājenē vai atsakieties lietotnes Bolt profila sadaļā. Tik vienkārši.

9. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Brīdinājumu izteikšanas un kopbraukšanas pakalpojuma apturēšanas gadījumā mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanas sistēmu. Automatizētā lēmumu pieņemšana nodrošina mazāku kļūdu iespējamību, un efektīvāku un drošāku darbību nekā mūsu darbinieki. Dati par jūsu transporta pakalpojumu izmantošanu (brauciena statusa, tostarp atcelšanas un neierašanās, dati un vadītāju sniegtie jūsu uzvedības novērtējuma dati) tiek ņemti vērā, izvērtējot nepieciešamību izteikt brīdinājumu vai apturēt pakalpojumu. Plašāku informāciju par automatizēto lēmumu pieņemšanu varat lasīt šeit. Kopbraukšanas pakalpojuma apturēšana paliks spēkā 6 mēnešus, pēc tam tiks atjaunota piekļuve kopbraukšanas pakalpojumam. Jums vienmēr būs tiesības pieprasīt cilvēku pārskatītu lēmumu un apstrīdēt lēmumu, izteikt savu viedokli un saņemt skaidrojumu, mūsu lietotnē sazinoties ar mūsu klientu atbalsta dienestu.

10. Strīdu izšķiršana

 • Strīdi, kas ir saistīti ar personas datu apstrādi, tiek izšķirti ar klientu atbalsta dienesta starpniecību (<a href="mailto:info@bolt.eu" rel ="nofollow">info@bolt.eu</a>), vēršoties pirmās instances tiesā. Jums ir tiesības sazināties ar Bolt datu aizsardzības inspektoru, sūtot e-pasta ziņojumu uz adresi (<a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a>).
 • Mūsu uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (www.aki.ee).

11. Šī paziņojuma padarīšana par izcilu

Mēs ceram, ka jums šis paziņojums par personas datu aizsardzību ir viegli saprotams.

Datu aizsardzības likumi ir svarīgi. Tie pastiprina noteikumus un uzlabo jūsu tiesības uz informāciju. Daudzi no šiem noteikumiem var šķist sarežģīti, bet lielākā daļa balstās uz veselo saprātu. Mēs nopietni uztveram savu atbildību attiecībā uz jūsu datiem. Bolt turpinās veikt izmaiņas šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību saskaņā ar mūsu apņemšanos aizsargāt jūsu privātumu un sniegt jums vēl lielāku caurredzamību.

Plašāka informācija ir pieejama vietējos Pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanas noteikumos un nosacījumos.