Privacybeleid voor passagiers en bestuurders

Deze privacyverklaring laat u weten hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring laat u onder andere weten welke informatie wij gebruiken om u onze vervoersdiensten te leveren, hoe wij uw informatie gebruiken om u veilig te houden, en welke keuzes en controlemiddelen u ter beschikking staan. Deze verklaring geeft u ook informatie over uw privacyrechten en hoe de regels voor gegevensbescherming werken om iedereen te beschermen.

Bolt Operations OÜ is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij hieronder anders vermeld.

Ons adres is: Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Estland

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, en u kunt met hem contact opnemen op <a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a> of via een van onze postadressen die u vindt in de gemeentepagina's. Vermeld op de enveloppe "Functionaris voor gegevensbescherming".

De term "wij" of "ons" verwijst naar de eigenaar van de Bolt app, Bolt Operations OÜ, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in de Republiek Estland. De term “u” of “uw” verwijst naar de passagier of bestuurder die een vervoersdienst aanvraagt, huurt en/of ontvangt via zijn of haar Bolt app-account.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken alleen informatie die wij nodig hebben, zodat wij u de beste service op onze vervoersmarkt kunnen bieden.

 • Contactgegevens: zaken zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres. Voor sommige van onze diensten hebben wij misschien iets meer gegevens nodig, zoals uw huisadres.
 • Profielinformatie: zaken zoals uw profielfoto, opgeslagen adressen, taal- en communicatievoorkeuren. Voor sommige van onze diensten hebben wij misschien iets meer gegevens nodig, zoals gegevens over uw rijbewijs.
 • Geolocatie: zoals de plaats waar u een lift nodig hebt, of de plaats van scooters in uw buurt, de tijd, het verloop van de reis en de eindbestemming van uw reis.
 • Betalingsinformatie, zoals het aangerekende bedrag en de gebruikte betaalkaart.
 • Communicatie- en correspondentiegegevens, zoals wanneer u onze in-app chat gebruikt, of met onze klantenservicemedewerkers spreekt.
 • Beperkte identificatiegegevens van het apparaat, zoals het IP-adres, waarop de Bolt app geïnstalleerd is
 • Gegevens over het gebruik van de vervoersdiensten: zaken zoals gegevens over de reisstatus, tijden en gegevens over uw gedrag zoals beoordeeld door de chauffeurs.
 • Gegevens in verband met de communicatie via instant messages rechtstreeks in de Bolt app (“Chat met de chauffeur" optie): datum en tijd van de communicatie en de inhoud ervan.

2. Doel van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat wij u een of meer van onze vervoersdiensten kunnen verlenen:

 • Wij verbinden u met een chauffeur, helpen u een scooter te vinden of een voertuig te huren: Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om passagiers met chauffeurs in contact te brengen, zodat u opgehaald en afgezet kunt worden; of om u te laten zien waar onze dichtstbijzijnde beschikbare huurvoertuigen zich bevinden, zoals onze auto's of scooters. Instant messages in de Bolt app worden verwerkt om service en klantenondersteuning te verlenen (waaronder het oplossen van geschillen tussen bestuurder en passagier), voor veiligheidsdoeleinden en om onze producten en diensten te verbeteren, en voor analyse.
 • Wij brengen u waar u heen wilt: Wij tonen geolocatiegegevens en het telefoonnummer van de passagiers aan de chauffeurs bij “ride-hailing”, om efficiënt oppikken en afzetten mogelijk te maken, en de reis en route transparant te maken. Deze gegevens worden alleen verzameld wanneer de Bolt app geactiveerd is. Het verzamelen van geolocatiegegevens stopt na het sluiten van de Bolt app. In sommige landen kunnen chauffeurs de telefoonnummers van de passagiers niet zien; de chauffeur ziet een heel ander nummer dat tijdelijk doorschakelt naar het telefoonnummer van de passagier, zodat de chauffeur en de passagier nog steeds kunnen communiceren.
 • Wij zorgen ervoor dat uw reis vlot verloopt: Wij gebruiken geolocatiegegevens om ervoor te zorgen dat u op uw bestemming aankomt en om kwaliteitsproblemen in verband met onze diensten op te lossen. Wij moeten ook weten waar u een huurvoertuig aflevert, zodat wij u correct kunnen factureren, de batterijen kunnen opladen en onze vloot kunnen onderhouden.
 • Wij zorgen ervoor dat de app optimaal is: Wij gebruiken contactgegevens om passagiers en bestuurders op de hoogte te brengen van updates van de Bolt app, zodat u onze diensten kunt blijven gebruiken. Wij verzamelen ook beperkte gegevens van het apparaat dat u gebruikt om u te verbinden met onze internet-, mobiele en telefoondiensten, en om te helpen uw account veilig te houden door verificatie- en controlecontroles.
 • Wij zorgen ervoor dat uw rit de snelste, goedkoopste en handigste voor u is: Wij verzamelen gegevens over de routes die door onze passagiers en bestuurders worden afgelegd om de geografische dekking te analyseren. Zo kunnen wij de bestuurders betere aanbevelingen geven over de meest efficiënte routes, en ervoor zorgen dat onze huurvoertuigen, zoals onze scooters, op de meest geschikte plaats staan voor onze klanten.
 • Wij innen uw betaling: Wij verkrijgen betalingsgegevens om de betaling van passagiers namens de bestuurders voor “ride-hailing” te verwerken. En wij verwerken ook betalingen voor onze eigen huurvoertuigen, zoals voor onze auto’s en scooters.
 • Wij handhaven en bevorderen normen: Wij verzamelen gegevens over reisstatussen, tijd en passagierswaarderingen uit de feedback van de chauffeurs om de veiligheid van de gebruikers aan te moedigen, de naleving van onze voorwaarden te bevorderen, en ervoor te zorgen dat wij iedereen een kwaliteitsvolle en aangename dienst aanbieden. Gegevens en correspondentie over klantenondersteuning worden verzameld met het oog op feedback, en het oplossen van geschillen en problemen in verband met de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Wij houden u op de hoogte: Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres zullen gebruikt worden om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te laten weten dat uw reis voltooid is, om u ritbevestigingsbewijzen en ontvangstbewijzen te sturen, en om u op de hoogte te houden van belangrijke service-updates, zoals wanneer het huren van onze scooters door slecht weer onderbroken wordt.

3. Rechtsgrondslag

Wij mogen persoonlijke informatie op de hierboven beschreven manieren gebruiken als wij daar een goede reden voor hebben. Wij zorgen er altijd voor dat wij een goede reden hebben om iets met uw gegevens te doen.

 • Persoonlijke gegevens worden in het algemeen verwerkt om de diensten te verlenen die via de Bolt app met u worden gecontracteerd. Dat betekent dat wij, om u de dienst te verlenen die wij u beloofd hebben, en om aan onze voorwaarden te voldoen, uw persoonlijke gegevens zullen verwerken om aan die verplichtingen te voldoen.
 • In andere omstandigheden verwerken wij uw persoonlijke gegevens doorgaans op grond van legitieme belangen. Tot onze legitieme belangen behoren onze commerciële belangen om een innovatieve, gepersonaliseerde, veilige en winstgevende dienst te verlenen aan onze passagiers en partners, tenzij die belangen door andere belangen worden overschreven. Onze legitieme belangen omvatten ook zaken als het onderzoeken en opsporen van frauduleuze betalingen en andere kwaadwillige activiteiten, het handhaven van de veiligheid van ons netwerk en onze systemen, en het reageren op vermoedelijke of daadwerkelijke criminele handelingen.

Wij kunnen van tijd tot tijd een beroep doen op alternatieve rechtsgrondslagen wanneer:

 • het nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals voor het verwerken van gegevens wanneer de wet dat vereist, bijvoorbeeld wanneer er een geldig wettelijk verzoek is om persoonlijke gegevens aan een derde partij, zoals een rechtbank of een regelgevende autoriteit, bekend te maken;
 • om uw vitale belangen, of die van anderen te beschermen, bijvoorbeeld in geval van een noodsituatie of een onmiddellijke bedreiging van het leven; of
 • u ons duidelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen voor een ander specifiek doel waarbij u volledig bent geïnformeerd.

In landen waar legitiem belang geen beschikbare rechtsgrondslag is voor de verwerkingsactiviteiten van Bolt, zoals in Nigeria, beroept Bolt zich in plaats daarvan op een alternatieve geldige rechtsgrondslag die hierboven beschikbaar is.

Als u ervoor kiest om ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken, kan dat ons verhinderen om het contract met u uit te voeren, of ons verhinderen om iets te doen wat wettelijk van ons verwacht wordt. Het kan ook betekenen dat wij uw account niet kunnen beheren. Zo verzamelen en verwerken wij bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens die u tijdens de installatie en het gebruik van de Bolt app hebt verstrekt; als wij weigeren geolocatiegegevens via de App te delen, kunnen wij geen chauffeur naar uw locatie sturen om u op te halen, noch kunnen wij u een van onze eigen voertuigen in uw buurt tonen om te huren. In andere omstandigheden kunnen wij onze verplichtingen jegens u niet nakomen, bijvoorbeeld wanneer u weigert een identiteitscontrole uit te voeren om de integriteit van uw account te verzekeren, dan kan het account worden opgeschort of geblokkeerd om fraude te voorkomen.

4. Ontvangers

Wij werken alleen samen met vertrouwde partners en autoriteiten. Wij delen alleen als daar een goede reden voor is. Wij beperken het delen tot alleen dat wat nodig is. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet.

 • De persoonlijke gegevens van de passagier worden alleen aan de “ride-hailing” chauffeurs meegedeeld wanneer ze in de Bolt app een rit aangaan; in dat geval ziet de chauffeur de naam, het telefoonnummer (in sommige landen wordt het nummer gemaskeerd) en de geolocatiegegevens van de passagier.
 • Na het verlenen van de vervoersdienst blijven de naam en het telefoonnummer (in sommige landen is het nummer gemaskeerd) van de “ride-hailing” passagier gedurende 24-48 uur zichtbaar voor de chauffeur. Dit is nodig voor de chauffeurs om eventuele problemen met de passagier op te lossen, zoals iets terugkrijgen dat misschien in de auto is achtergelaten. Oeps!
 • De feedback die de passagiers geven over de kwaliteit van de “ride-hailing” is anoniem. Uw beoordeling is privé tussen u en Bolt.
 • Afhankelijk van de plaats waar de passagier zich bevindt, kunnen de persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de bedrijven en partners van de Bolt Operations OÜ groep (plaatselijke dochterondernemingen, vertegenwoordigers, filialen, agenten enz). De verwerking van persoonlijke gegevens door bedrijven en partners van de Bolt Operations OÜ groep zal onder dezelfde strikte voorwaarden gebeuren als deze die in deze privacyverklaring worden vermeld. U kunt er meer over lezen op de pagina van uw land.
 • In sommige omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht informatie te delen met externe ontvangers. Bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of wanneer wij samenwerken met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bij de behandeling van klachten of onderzoeken. Wij kunnen ook reageren op verzoeken, zoals die van wetshandhavingsinstanties, wanneer wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de reactie door de wet in dat rechtsgebied vereist is of een taak van openbaar belang bevordert, van invloed is op gebruikers in dat rechtsgebied, en in overeenstemming is met internationaal erkende normen. In elk scenario zullen wij ons er altijd van vergewissen dat wij een rechtmatige grondslag hebben om informatie te delen, en wij zullen ervoor zorgen dat wij onze beslissing documenteren.

5. Beveiliging en toegang

 • Alle persoonsgegevens die verzameld worden tijdens het verstrekken van onze diensten worden doorgegeven aan en opgeslagen in de datacentra van Zone Media Ltd. en/of Amazon Web Services, Inc., die gevestigd zijn op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Alleen bevoegde werknemers van Bolt Operations OÜ groepsmaatschappijen en partners hebben toegang tot de persoonlijke gegevens en mogen de gegevens alleen inzien om problemen in verband met het gebruik van de diensten op te lossen (met inbegrip van geschillen over transportdiensten).
 • De Bolt Operations OÜ groepsmaatschappijen en partners kunnen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om de klant in het betreffende land te ondersteunen.
 • Voor onze onderzoeks- en wetenschappelijke doeleinden worden alle gegevens, zoals de geolocatiegegevens in bulk, geanonimiseerd, zodat u nooit aan de hand van deze gegevens geïdentificeerd kunt worden.

6. Uw rechten en controle

Wij willen dat u de controle houdt over uw persoonlijke gegevens. Bolt biedt u controles via de app waar u uw persoonlijke gegevens kunt bekijken, waaronder uw profielgegevens en reisgeschiedenis. Wij bieden ook in-app instellingen zoals marketing opt-ins, en transparante cookie-toestemmingscontroles op onze website. Uw recht op toegang

 • U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens via de Bolt app. U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens ontvangen. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals wanneer wij de rechten van anderen tegen elkaar moeten afwegen, wat betekent dat u niet altijd alle informatie zult ontvangen die wij verwerken.

Uw recht op rectificatie

 • U kunt uw persoonlijke gegevens via de Bolt app raadplegen en bijwerken. U hebt het recht om ons te vragen informatie te rectificeren die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht om ons te vragen informatie aan te vullen waarvan u denkt dat ze onvolledig is.

Uw recht op het verwijderen van gegevens U hebt het recht om ons in bepaalde omstandigheden te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Uw recht op beperking van de verwerking van gegevens

 • U hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken. Dit betekent dat uw gegevens alleen voor bepaalde dingen gebruikt kunnen worden, zoals juridische claims of om wettelijke rechten uit te oefenen.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens

 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking indien wij uw gegevens verwerken op grond van legitieme belangen. U kunt bezwaar aantekenen tegen elk geautomatiseerd besluit dat wij hebben genomen, en vragen dat een persoon onze beslissing herziet.

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid

 • U hebt het recht te vragen dat wij de informatie die u ons gegeven hebt, in bepaalde omstandigheden van de ene organisatie naar de andere over te dragen, of aan u te geven. Dit geldt alleen voor informatie die u ons gegeven hebt.
 • De bewaartermijn voor gegevens in instant messages direct in de Bolt app bedraagt 90 dagen, behalve gevallen waarin de berichten verband houden met een gemeld incident - in dat geval bewaren wij ze 6 maanden.

7. Retentie

Bold bewaart de gebruikersgegevens slechts zolang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Dit betekent dat wij verschillende categorieën gegevens gedurende verschillende perioden bewaren, afhankelijk van het soort gegevens, de vervoersdienst waarop ze betrekking hebben, en de doeleinden waarvoor wij de gegevens verzameld hebben.

 • Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang u een actieve account hebt. Als uw account afgesloten wordt, worden de persoonlijke gegevens gewist (volgens ons bewaarschema en onze regels), tenzij die gegevens nog nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor boekhoudkundige doeleinden, geschillenbeslechting of fraudepreventie.
 • Financiële gegevens over aan passagiers verleende vervoersdiensten worden tot drie jaar na de laatste reis bewaard. Gegevens die nodig zijn voor andere boekhoudkundige doeleinden zullen tot zeven jaar na de laatste reis bewaard worden.
 • In geval van verdenking van een strafbaar feit, frauduleuze activiteiten of het verstrekken van valse informatie, worden de gegevens maximaal 10 jaar bewaard.
 • In geval van betwisting van betaling worden de gegevens bewaard tot de vordering voldaan is of tot de vervaldatum van dergelijke vorderingen.
 • De gegevens over de reisgeschiedenis en het gebruik van vervoersdiensten worden drie jaar bewaard, waarna de gegevens worden geanonimiseerd.

Merk op dat het verwijderen van de Bolt app van uw toestel niet leidt tot het wissen van uw persoonlijke gegevens. Als de Bolt app drie jaar lang niet gebruikt werd, zullen wij contact met u opnemen en u vragen of u uw account actief wilt houden voor toekomstig gebruik. Als er binnen een redelijke termijn geen antwoord komt, wordt uw account gesloten en worden de persoonlijke gegevens gewist, tenzij deze gegevens nodig zijn voor een doel dat eerder in deze privacyverklaring is vermeld.

8. Direct marketing

 • Wij kunnen direct-marketingberichten naar uw e-mailadres en/of telefoonnummer sturen wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, of op basis van een soft opt-in. Wij kunnen direct-marketingberichten personaliseren aan de hand van informatie over de manier waarop u de diensten van Bolt gebruikt, zoals hoe vaak u de Bolt-app gebruikt, en uw voorkeuren voor vervoer.
 • Als u geen direct-marketingberichten meer wilt ontvangen, klik dan op de link "Uitschrijven" in de voettekst van een van onze e-mails, of meld u af in het profielgedeelte van de Bolt app. Heel eenvoudig.

9. Geautomatiseerde besluitvorming Wij gebruiken geautomatiseerde besluitvorming in geval van het geven van waarschuwingen en het doorvoeren van opschorting van de “ride hailing”-dienst. Het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming is minder foutgevoelig, efficiënter en veiliger dan het gebruik van onze werknemers. Gegevens over uw gebruik van de vervoersdiensten (gegevens over de status van de reis incl. annuleringen en no-shows en gegevens over uw gedrag zoals beoordeeld door de chauffeurs) worden in aanmerking genomen bij de beoordeling van de noodzaak van een waarschuwing of schorsing. U kunt hier meer lezen over de geautomatiseerde besluitvorming. “Ride hailing” schorsing blijft 6 maanden van kracht, daarna wordt de toegang tot de dienst hersteld.

U hebt altijd het recht op menselijke beoordeling van de beslissing en om de beslissing aan te vechten, uw standpunt kenbaar te maken en een verklaring te krijgen door contact op te nemen met onze klantendienst in onze app.

10. Geschillenbeslechting

 • Geschillen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens worden opgelost via de klantendienst (<a href="mailto:info@bolt.eu" rel ="nofollow">info@bolt.eu</a>). U hebt het recht contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Bolt (<a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a>).
 • Onze toezichthoudende autoriteit is de Estse Inspectie voor gegevensbescherming (www.aki.ee).

11. Deze kennisgeving fantastisch maken

Wij hopen dat u deze privacyverklaring gemakkelijk te begrijpen vindt.

Gegevensbeschermingswetten zijn belangrijk. Ze versterken de regels en vergroten uw informatierechten. Veel van deze regels kunnen ingewikkeld lijken, maar de meeste zijn gebaseerd op gezond verstand. Wij nemen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot uw gegevens ernstig. Bolt zal deze privacyverklaring blijven wijzigen in het kader van ons streven om uw privacy te beschermen en u nog meer transparantie te bieden.

Verdere informatie is te vinden in de plaatselijke voorwaarden voor passagiers.