Vilkår og betingelser for passasjerer

Disse Generelle vilkår og betingelser fastsetter vilkår og betingelser som gjelder for og vokter bruken av Bolt-appen sin teknologi som kobler passasjerer og sjåfører for å hjelpe dem å bevege seg mer effektivt rundt i byer. Begrepene "oss" eller "vi" henviser til eieren av Bolt-appen, Bolt Operations OÜ, et privat aksjeselskap, grunnlagt i republikken Estland (selskapets registreringsnummer 14532901), hvis plassering av bedriften er Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135, men også til Bolt-gruppens selskaper og partnere (lokale leverandører, representanter, tilknyttede agenter osv). Listen over Bolt-gruppens selskaper og partnere er tilgjengelig på https://bolt.eu/cities/. For å kunne bruke Bolt-appen, må du godkjenne vilkårene og betingelsene som er fastsatt nedenfor:

1. Bruk av Bolt-appen

1.1. Bolt tilbyr en informasjonssamfunns-tjeneste gjennom Bolt-appen som muliggjør mekling av forespørsler om transporttjenester mellom passasjerer og sjåfører og Bolt tilbyr ikke transporttjenester. Transporttjenester utføres av sjåfører under en kontrakt (med deg) for frakt av passasjerer. Sjåfører utfører transporttjenester på et uavhengig grunnlag (enter som person eller via et selskap) som tilbyder av økonomiske og profesjonelle tjenester. Bolt er ikke ansvarlig på noen måte for oppfyllelsen av kontrakten inngått mellom passasjer (deg) og sjåfør. Uenighet som oppstår fra kunderettigheter, juridiske forpliktelser eller fra gjeldende lovverk på utførelsen av transporttjenesten vil bli løst mellom passasjerer og sjåfør. Data angående sjåfører og deres transporttjeneste er tilgjengelig i Bolt-appen og kvitteringer for reiser blir sendt til e-postadressen oppgitt i passasjerens profil.

1.2. Passasjer (deg) går inn i en kontrakt med sjåføren for utførelse av transporttjeneste via Bolt-appen. Avhengig av betalingsmetodene som er støttet av gitt område for reisen, kan du velge om du skal betale sjåføren for transporttjenesten med kontanter eller bruke betalingssystemet i Bolt-appen. Betalinger for Bolt Business-turer håndteres av en separat avtale for Business-turer. Kostnader vil inkludere gjeldende skatter der loven krever det. Kostnader kan inkludere andre aktuelle gebyr, avgifter, og/eller tillegg inkludert bestillingsgebyr, lokale skatter, flyplass-tillegg eller behandlingsgebyr for oppdelte betalinger. Hvis du ønsker kan du også velge å betale Tips til sjåføren direkte eller bruke betalingssystemet i Bolt-appen. Vi kan komme til å begrense maksimumsverdien på tips som vi ønsker.

1.3. I løpet av installeringen av Bolt-appen, blir passasjerens mobilnummer koblet til den respektive Bolt-brukerkontoen og lagt til databasen vår. Hvis du ikke lenger bruker ditt mobilnummer, må du varsle Bolt innen sju dager så vi kan anonymisere dine kontodata. Hvis du ikke varsler oss om endring av ditt nummer, kan din mobiloperatør sende ut samme mobilnummer til en annen person som deretter kan få tilgang til dine data ved å bruke Bolt-appen.

2. Promokoder

2.1. Bolt kan sende deg promokoder på grunnlag av per promotering. Promo-kodekreditt kan bli lagt til mot betaling på fullføring av en tur eller andre funksjoner eller nytte relatert til tjenesten og (eller en tredjepartstjeneste og er gjenstand for enhver ytterligere betingelse som etableres på grunnlag av per promotering. Utløpsdato for promokoder vil bli uttrykt i appen så snart du har lagt promokoden til kontoen din.

2.2. Hvis ditt reisebeløp overstiger kreditt som kan tas ut i samsvar med din tur, blir saldoen automatisk avgjort fra betalingsmetodem som er satt opp i din konto. På lignende vis gjelder kun kreditt på en promokode på en per tur basis og kan ikke overføres til neste tur/reise og går dermed tapt. Kun en promokode kan legges til per tur.

2.3. Bolt avholder seg retten til å avbryte enhver promokode når som helst, av enhver grunn. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, om Bolt anser at koder blir brukt på en ulovlig eller uredelig måte, de som er utstedt ved feil og de som har utløpt.

3. Betalingssystem i Bolt-appen

3.1. Avhengig av betalingsmetodene som støttes i det området reisen finner sted, kan du betale for transporttjenester med et kort, mobiloperatør-fakturering, eller annen betalingsmetode (f.eks Bolt Business) som og når tilgjengelig gjennom Bolt-appen. Ved å tilby betalingssystem i Bolt-appen, opptrer Bolt som kommersiell agent for tilbydere av transporttjenester. Hver enkelt sjåfør har autorisert Bolt som sin kommersielle agent for meklingen av konklusjon for kontrakter mellom sjåfør og passasjer, inkludert myndigheten til å godta betalinger fra passasjerer og videreformidle betalingene til sjåføren. Din forpliktelse til tilbyder av transporttjeneste vil bli oppfylt når betalingsbekreftelsen er gitt for å overføre midler til Bolt sin bankkonto. Du, som passasjer, er ansvarlig for å sikre at betalingen finner sted og sikre at nødvendige midler er tilgjengelig.

3.2. Du kan velge å betale Tips til sjåføren ved å bruke betalingssystemet i Bolt-appen. Tips kan betales via betalingssystemet i appen med måter autorisert av Bolt for den grunn. Bolt vil ikke ta provisjon for meklingen av Tips og det vil bli overført til sjåføren i sin helhet, unntatt eventuell skatt hvis det er aktuelt. Bolt avholder seg retten til å tilbakeholde tips hvis betalingen mistenkes å være uredelig, ulovlig, av en annen grunn enn som en takknemlig gest relatert til tjenesten som er utført, eller brukt i konflikt med Bolts Vilkår og betingelser

3.3. Når betalinger gjøres av betalingssystemet i appen, mottar Bolt dine betalinger og videresender penger til sjåføren. Bolt kan spørre om ytterligere opplysninger fra deg for å bekrefte betalingsmetode.

3.4. Når betalinger foretas av betalingssystemet i Bolt-appen, er ikke Bolt ansvarlig for mulige kostnader for tredjepartsbetalinger (f.eks mobiloperatører, bankgebyrer). Disse tjenestetilbyderne kan kreve ytterligere avgifter fra deg når betalinger behandles i forbindelse med betalingssystemet i Bolt-appen. Bolt er ikke ansvarlig for noen slik avgift og fraskriver seg alt ansvar i den forbindelse. Din betalingsmetode kan også være gjenstand for ytterligere vilkår og betingelser iverksatt av aktuelle tjenestetilbydere for betaling av tredjepart, vennligst gå gjennom disse vilkårene og betingelsene før du bruker betalingsmetoder.

3.5. Bolt vil være ansvarlige for funksjonen av betalingssystemet i Bolt-appen og gi kundestøtte for å løse problemer. Løsningen av uenigheter relatert til betalingssystemet i Bolt-appen finner også sted gjennom oss. For kundestøtte når det gjelder betaling, vennligst kontakt: info@bolt.eu. Forespørsler sendt inn via e-post eller Bolt-appen vil motta svar innen en virkedag. Bolt vil løse klager relatert til betalingssystemet i Bolt-appen og applikasjoner innen to virkedager.

3.6. Forhåndspris. Du kan bli tilbudt å bruke et tur-alternativ som lar deg gå med på en fast Billettpris på et gitt tilfelle av Transporttjeneste utført av Sjåfør (f.eks forhåndspris). Forhåndspris skal kommuniseres av deg via Bolt-appen før turen blir forespurt. Forhåndspris skal ikke gjelde hvis du endrer reisemålet i løpet av turen, turen tar betydelig lenger tid enn beregnet på grunn av trafikk eller andre faktorer, eller når andre uventede omstendigheter påvirker karakteristikken til turen betydelig (f.eks en rute med bompenger).

4. Bestilling og avbestilling av transporttjenester

4.1. Hvis du bestiller en transporttjeneste og sjåføren har gått med på å ta imot arbeidet, så regnes transporttjenesten å være bestilt.

4.2. Så snart en sjåfør bekrefter at han/hun vil fullføre din reise, inngår du en separat avtale med sjåføren for utførelsen av reisen på slike vilkår og betingelser som du blir enig med sjåføren om. Bolt utfører ikke reiser og er ikke en del av din avtale med den aktuelle sjåføren.

4.3. Å avbestille bruken av en bestilt transporttjeneste er regnet å være situasjonen der sjåføren har besvart din forespørsel og du deretter nekter, avviser, eller avbryter transporttjenesten. Når en forespørsel om en transporttjeneste er avbrutt etter en viss tidsperiode er du påkrevd å betale et avbestillingsgebyr.

4.4. Hvis du avbestiller en forespørsel om en transporttjeneste på flere gjentatte tilfeller innen 24 timer, så kan vi komme til å blokkere kontoen din midlertidig som advarsel. Etter flere slike advarsler, kan vi sette kontoen din på vent i en lengre periode (f.eks seks måneder). Etter den perioden kan du spørre om å reaktivere din konto og din søknad vil bli gjennomgått av Bolt.

4.5. Når sjåfør gir passasjer beskjed om ankomst av kjøretøy til hentested uten at passasjer eller folk som transporten ble bestilt for møter opp ved kjøretøyet innen en viss tidsperiode, som spesifisert av Bolt-appen, blir forespørselen regnet som avbestilt. Noen ganger kan sjåføren bestemme seg for å avbryte din forespørsel, vennligst merk at Bolt ikke er ansvarlig for slike situasjoner.

4.6. Så snart sjåføren ankommer og sender deg et varsel om at han/hun har ankommet, kan Bolt-appen begynne å belaste kostnad for ventetid med grunnlag i satser spesifisert i Bolt-appen.

4.7. Hvis du har forespurt transporttjenester ved å bruke Bolt-appen og forårsaker skade på sjåførens kjøretøy eller interiøret (blant annet ved å forårsake rifter eller flekker på kjøretøyet eller skape vond lukt i kjøretøyet), vil sjåføren ha rett til å kreve at du betaler et gebyr på 50 Euro og kreve kompensasjon for eventuelle skader som overstiger gebyret. Hvis du ikke betaler gebyret og/eller kompenserer for skaden, kan Bolt forfølge kravene på vegne av tilbyderen av transporttjenesten.

5. Lisens for bruk av Bolt-appen

5.1. Så lenge du samsvarer med disse Generelle vilkår og betingelser, sier vi oss enige i å gi deg en avgiftsfri, tilbakekall-bar, ikke-eksklusiv rett til tilgang og bruk av Bolt-appen i henhold til disse Generelle vilkår og betingelser, personvern og gjeldende vilkår for app-butikken. Du kan ikke overføre eller videre-lisensiere denne retten til bruk av Bolt-appen. I tilfelle din rett til bruk av Bolt-appen blir avbrutt, vil også den korresponderende ikke-eksklusive lisensen opphøre.

6. Ansvar

6.1. Siden Bolt-appen er en informasjonssamfunn-tjeneste (en måte å kommunisere på) mellom passasjerer og sjåfører, så kan vi ikke garantere eller ta noe ansvar for kvaliteten eller mangelen på defekter i utførelsen av transporttjenester. Siden bruken av Bolt-appen for forespørsler om transport-tjenester avhenger av oppførselen til sjåfører, kan ikke Bolt garantere at du alltid vil ha tilbud tilgjengelig for utførelsen av transporttjenester.

6.2. Bolt-appen tilbyr eller mekler ikke transport-tjenester for passasjerer. Det er heller ikke en tjeneste for at transport-agenter skal finne passasjerer for transporttilbydere. Bolt-appen brukes som metode for å organisere utførelsen av transporttjenester.

6.3. Forbrukers rettigheter på tilbakebetaling gjelder ikke for bestillinger på Bolt-appen. Forespørsel om en tilbakebetaling fra transporttjenesten innebærer ikke at du trekker deg fra avtalen der provisjonen på transporttjenesten ble bestilt.

6.4. Bolt-appen gis på en "som er"- og “som tilgjengelig”-basis. Bolt representerer ikke, garanterer ikke og går ikke god for at tilgang til Bolt-appen er uavbrutt eller feilfri. I tilfelle feil i programvaren, vil vi legge innsats i å rette det opp så snart som mulig, men vennligst husk at funksjonen til appen kan være begrenset på grunn av tidvise tekniske feil og vi er ikke i stand til å garantere at appen vil fungere til alle tider, for eksempel ved nasjonale katastrofer som resulterer i avbrudd av tjenesten.

6.5. Bolt, selskapets representanter, direktører og ansatte er ikke ansvarlige for noe tap eller skade som du kan bli påført som resultat av å bruke Bolt-appen eller å stole på reisen som er kontraktfestet gjennom Bolt-appen, inkludert men ikke begrenset til:

6.5.1. noen direkte eller indirekte skade på eiendom eller monetært tap

6.5.2. ta av profitt

6.5.3. tap av forretning, kontrakter, goodwill, rykte og noe tap som kan oppstå fra avbruddet av forretningen

6.5.4. tap eller unøyaktige data og

6.5.5. enhver annen form for tap eller skade.

6.6. Det finansielle ansvaret til Bolt i forbindelse med brudd på kontrakten vil være begrenset til 500 Euro. Du vil kun ha rett til å hevde skader hvis Bolt med vilje har brutt kontrakten. Bolt vil ikke være ansvarlig for handlinger eller ikke-handlinger til sjåføren og vil ikke være ansvarlig for skader som sjåføren forårsaker på passasjerer.

6.7. Du sier deg enig i å fullstendig holde Bolt, de tilknyttede selskaper, representanter, ansatte og direktører og skadesløse og fri for skyld fra ethvert krav eller tap (inkludert ansvar, skader, kostnader og utgifter av alle typer) som de lider som resultat av din bruk av Bolt-appen (inkludert de reisene du henter ut gjennom din bruk av Bolt-appen).

6.8. Bolt kan umiddelbart avslutte din bruk av Bolt-appen hvis du bryter disse Generelle vilkår og betingelser eller vi regner det som nødvendig å beskytte integriteten til Bolt eller sjåførers sikkerhet.

7. God praksis for bruk av Bolt-appen

7.1. Siden Bolt ikke er tilbyder eller mekler for transporttjenester, vil enhver sak med defekter eller kvalitet på transporttjenesten bli løst i henhold til reglene og reguleringene til tilbyderen av transporttjenester eller aktuelle offentlige myndigheter.

7.2. Vi ber deg om å fylle ut et skjema for tilbakemeldinger i Bolt-appen. Dette lar oss tilby forslag til sjåfører for forbedring av tjenestens kvalitet.

7.3. Vi forventer at du bruker Bolt-appen i god tro og behandler sjåfører som tilbyr sin tjeneste gjennom Bolt-appen respektfullt. Bolt forbeholder seg retten til å stenge din konto hvis du har brutt vilkårene fastsatt i disse generelle vilkårene og betingelsene eller hvis dine aktiviteter er uredelige, f.eks tilbakeholdning av betaling for utførelse av transporttjeneste, svindel, manglende respekt eller høflighet overfor sjåfører osv. I slike tilfeller kan kontoen for din Bolt-app bli trukket tilbake uten forhåndsvarsel.

7.4. Bolt vil fatte alle mulige tiltak for å sikre at kun sjåfører som har integritet og er respektfulle overfor sitt yrke og sine passasjerer, bruker Bolt-appen. Uansett er vi ikke i stand til å garanterer at enhver som utfører transporttjenester og finnes i Bolt-appen, tilfredsstiller tidligere nevnte kriterier til alle tider. Hvis du opplever ubehagelig transporttjeneste, vennligst varsle selskapet ansvarlig for tjenesten, et myndighetsorgan eller vår kundestøtte.

8. Tillegg til generelle vilkår og betingelser

8.1. Hvis noen betydelige tillegg blir lagt til de Generelle vilkår og betingelser, vil du bli varslet via e-post eller varsler i Bolt-appen. Hvis du fortsetter å bruke Bolt-appen, aksepterer du tilleggene.

9. Sluttbestemmelser

Generelle vilkår og betingelser vil bli voktet, tolket og håndhevet i henhold til loven i republikken Estland. Hvis respektiv uenighet som oppstår fra Generelle vilkår eller Avtalen ikke kan avgjøres av forhandlinger, så vil uenigheten bli endelig løst i tingretten i Harju. Hvis noen bestemmelse i de Generelle vilkårene er være umulig å håndheve, vil partene bytte ut den aktuelle bestemmelsen med en håndhevbar bestemmelse som ligner intensjonen og den økonomiske effekten til den aktuelle bestemmelsen.

Dato for ikrafttredelse: 19.06.2020.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.