Generelle Kampanjevilkår: Sjåfører

Dette er de generelle vilkårene som gjelder alle kampanjer eller tilbud fra Bolt som skal komme Sjåførene til gode. Vennligst ta deg tid til å lese gjennom disse før du deltar, da de vil avgjøre ting som:

 • hvordan Du kan kvalifisere deg for en kampanje/tilbud;
 • hvordan Bolt vil gjøre relevante fordeler tilgjengelig for Deg;
 • hvordan Bolt kan avvikle eller kansellere kampanjer/tilbud;
 • i hvilke tilfeller Bolt ikke vil gjøre fordeler ved kampanjer/tilbud tilgjengelige.

Med mindre noe annet er oppgitt vil alle begreper med stor forbokstav alltid ha samme betydning som Generelle vilkår for sjåfører.

1. Når vil disse Generelle Kampanjevilkårene gjelde?

 • Disse vilkårene gjelder hver gang du deltar i Bolts tilbud eller kampanjer.
 • Disse vilkårene vil sendes til Deg på e-post, i Bolts Sjåfør-app, eller på en annen måte Bolt anser som passende, sammen med spesifikke kampanje-/tilbudsvilkår.
 • For at du skal kvalifisere for en kampanje/tilbud må Du oppfylle de konkrete kriteriene som følger med den aktuelle kampanjen/tilbudet; overholde de Generelle Kampanjevilkårene, samt de gjeldende Sjåførvilkårene.

2. Hvordan kan Bolt suspendere eller avvikle en kampanje/tilbud?

 • Bolt kan suspendere enhver kampanje/tilbud inntil videre, eller avvikle den på et hvilket som helst tidspunkt, så lenge vilkårene nedenfor er oppfylt:
 • Du har enda ikke oppfylt alle de konkrete vilkårene tilknyttet den aktuelle kampanjen/tilbudet; og
 • Du har blitt varslet om suspensjon eller avvikling av kampanjen/tilbudet på e-post, i Bolts Sjåfør-app, eller på en annen måte Bolt anser som passende.

3. Svindel og andre uregelmessigheter

 • Bold kan suspendere innføringen av enhver fordel relatert til en kampanje/tilbud som er tilgjengelig for Deg i påvente av nærmere undersøkelser av potensielt uredelig aktivitet eller uregelmessigheter.
 • Bolt kan umiddelbart og uten forvarsel suspendere hele kampanjen/tilbudet eller ekskludere Deg fra den dersom potensielt uredelig aktivitet eller andre uregelmessigheter har blitt oppdaget.
 • Uredelig aktivitet: alle forsøk på å svindle Bolt-plattformen, andre brukere på Bolt-plattformen eller enhver tredjepart (f.eks. betalingstjenestetilbydere, betalingskortutsteder, osv.). Blant annet kan dette inkludere opprettelse av falske turer; uautorisert bruk av et betalingsmiddel; forhåndsavtalte turer, prismanipulering, osv.
 • uregelmessigheter: all unormal aktivitet på Bolt-plattformen. Blant andre ting inkluderer dette selvbestillinger, gjentagende turer med den samme passasjeren (enhet eller betalingsmiddel), overdreven bruk av promokoder, uvanlige turer (starter fra samme sted, unormalt lange eller korte); uvanlig antall turer med betalingsproblemer (tilbakeføringer, mislykkede betalingsforsøk, osv.).

4. Kampanje-/tilbudsfordeler

 • Bolt vil normalt gjøre fordeler fra kampanjer/tilbud tilgjengelig for deg i form av rabatter på Bolt-gebyr, med mindre vilkårene for den aktuelle kampanjen/tilbudet angir noe annet.
 • For rabatt på Bolt-gebyr – dette vil gjelde mot din neste betaling av Bolt-gebyr innenfor en gitt periode enten like etter kampanje-/tilbudsperioden, eller når du har oppfylt vilkårene for den aktuelle kampanjen/tilbudet med mindre vilkårene for den aktuelle kampanjen/tilbudet oppgir noe annet.
 • Du må ha en aktiv Bolt Sjåfør-konto med gyldig betalingsinformasjon for å motta Bolts kampanje-/tilbudsfordeler.

5. Endringer ved de Generelle Kampanjevilkårene

 • Bolt kan når som helst, uten forvarsel, gjøre endringer i de Generelle Kampanjevilkårene.
 • Enhver endring de Generelle Kampanjevilkårene vil gjelde umiddelbart for enhver kampanje/tilbud du deltar i.
 • Enhver endring i de Generelle Kampanjevilkårene vil ikke gjelde kampanjer/tilbud du allerede deltar i på tidspunktet for endringen.
 • Alle kampanjetilbud fordeler er kun tilgjengelig én gang per sjåfør med mindre annet er uttrykkelig spesifisert i spesifikke betingelser.

6. Andre viktige vilkår

 • Alle andre aspekter ved vår relasjon via Bolts kampanjer/tilbud vil være underlagt Sjåførvilkårene.
 • Dersom det er uoverensstemmelser mellom Sjåførvilkårene og de Generelle Kampanjevilkårene skal disse vilkårene gjelde.
 • Dersom det er uoverensstemmelser mellom de Generelle Kampanjevilkårene og de spesifikke vilkårene for den aktuelle kampanjen/tilbudet skal sistnevnte gjelde.
Norge

Bestill en tur

Order food

© 2022 Bolt Technology OÜ