Retningslinjer om personvern for sjåfører

Bolt Operations OÜ (Selskapets registreringsnummer 14532901) er lokalisert i Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estland. De behandler personlige data til passasjerer og har utnevnt en databeskyttelses-ansvarlig. (privacy@bolt.eu)).

Begrepene "oss" eller "vi" henviser til eieren av Bolt-appen, Bolt Operations OÜ, et privat aksjeselskap grunnlagt i republikken Estland.

1. Personlig data vi behandler

 • Navn, e-post, telefonnummer, bosted.

 • Geolokalisering av sjåfører og kjøreruter.

 • Informasjon om kjøretøy (inkludert registreringsnummer).

 • Sjåførens effektivitet og rangeringer.

 • Sjåførens førerkort, bilde, yrke og ID-dokumenter.

 • Data om kriminelle domfellelser og lovbrudd. De finansielle data som er knyttet til å utføre transport-tjenester regnes ikke som personlige data, fordi sjåfører utfører tjenester som del av økonomiske og profesjonelle aktiviteter.

 • Informasjonen som kreves i henhold til gjeldende lov for skatteformål: er skattebetalerens personnummer, MVA, fødested/nasjonalitet, kontonummer, informasjon om hver medlemsstat der du er bosatt.

2. Årsaker til behandlingen

 • Vi samler inn og behandler personlig data for å kunne koble passasjerer sammen med sjåfører slik at de skal kunne bevege seg mer effektivt rundt i byer.

 • Geolokalisering og kjøreruter blir behandlet for å analysere de geografiske områdene og gi forslag til sjåførene. Hvis du ikke vil avsløre din geolokalisering for passasjerer, så må du avslutte Bolt-appen eller indikere i Bolt-appen at du er offline og for tiden ikke yter transporttjenester.

 • Sjåførens førerkort, yrke, ID-dokumenter og kriminelle domfellinger og lovbrudd blir behandlet for å avgjøre overholdelsen med juridiske krav og hvor godt det passer å satse på et yrke som sjåfør.

 • Bolt-appen viser sjåførens bilde, navn og detaljer om kjøretøyet for at passasjerer skal kunne identifisere sjåfør og kjøretøy.

 • Du kommer til å motta oppsummeringer fra Bolt sin sjåførportal, som vil omfatte din effektivitet og rangeringer som en sjåfør. Oppsummeringer og rangeringer av sjåfør er nødvendig for å gi en pålitelig tjeneste til passasjerer.

 • Vi samler inn informasjon om sjåførengasjement, interaksjon og vurdering (inkludert Sjåfør Poeng) på markedsplassen vår. Slik sikrer vi brukernes sikkerhet, overholdelse av bruksvilkårene og en tjeneste av høy kvalitet. Hvis vurderingen din faller under et visst nivå, kan vi varsle deg eller gi deg opplæringsveiledning. Hvis vurderingen din fortsetter å falle, vil du bli midlertidig utestengt fra å få tilgang til Bolt-plattformen. Kontoen din vil deretter bli gjennomgått av Bolt-teamet og utestengelsen din vil enten bli opphevet eller forlenget med 12 måneder. Du kan klage på avgjørelsen om å sperre kontoen din. For mer informasjon om hvordan du anker en beslutning om å suspendere kontoen din, se våre FAQ artikler om Sjåfør Poeng.

3. Juridisk grunnlag

 • Personlig data behandles for ytelsen til kontrakten konkludert med sjåføren. Forutsetningen for bruk av Bolt sine tjenester, er behandlingen av sjåførens identifikasjon og data om geolokalisering.

 • Personlig data kan bli behandlet på grunnlag av legitim interesse for gransking og oppdagelse av bedragerske betalinger.

 • Data angående kriminelle domfellelser og lovbrudd blir behandlet for å samsvare med juridiske forpliktelser.

4. Mottakere

 • Dine personlige data blir kun avslørt for passasjerer som har fått sin bestilling akseptert av deg. Passasjerer vil se sjåførens navn, kjøretøy, telefonnummer, bilde og data om geolokalisering. Passasjerer ser også sjåførens personlige data i kvitteringen.

 • Avhengig av sjåførens plassering, kan personlige data bli avslørt for lokal Bolt. Samarbeidspartnere, representanter, tilknyttede, agenter osv.). Behandlingen av personlig data av vil skje under samme forhold som etablert i disse retningslinjene om personvern.

 • Vi kan gi bort din informasjon i henhold til en rettskjennelse eller der vi samarbeider med en tilsynsmyndighet for databeskyttelse i behandlingen av klager eller undersøkelser. Vi kan også dele dine personopplysninger med rettshåndhevelse eller andre offentlige myndigheter (som Skatteetaten), inkludert å svare på forespørsler når informasjonen er lovpålagt eller fremmer en offentlig interesseoppgave. I ethvert scenario vil vi alltid forsikre oss om at vi har et lovlig grunnlag for å dele informasjonen, og vi vil sørge for at vi dokumenterer avgjørelsen vår.

5. Sikkerhet og tilgang

 • Personlige data samlet for å kunne gi tjenester er overført til og lagret i datasentrene til Zone Media LTD og/eller Amazon Web Services, Inc., som finnes plassert i områdene til en medlemsstat i EU. Kun autoriserte ansatte av Bolt-gruppens selskaper og partnere har tilgang til personlig data og de kan ha tilgang til opplysningene kun for å løse saker tilknyttet bruken av tjenestene (inkludert uenighet angående transport-tjenester).

 • Bolt-gruppens selskaper og partnere kan få tilgang til personlig data i den grad det er nødvendig for å gi kundestøtte i det respektive landet, se mer på https://bolt.eu/cities/.

6. Behandling av passasjerers personlige data

 • Du får ikke behandle personlig data til passasjerer uten vår tillatelse. Du får ikke kontakte noen passasjer eller samle inn, ta opp, lagre, gi tilgang til, bruke eller gjenbruke personlig data oppgitt av passasjeren eller som er gjort tilgjengelig for deg via Bolt-appen for noen annen grunn enn å oppfylle transporttjenesten.

 • Du må samsvare med reglene og betingelsene for behandling av personlig data for passasjerer som er iverksatt av Melding om personvern for passasjerer (http://www.bolt.eu/legal/). Hvis du overtrer kravene for behandlingen av personlig data for passasjerer, kan vi avslutte din sjåførkonto og gjøre krav på skadeerstatning fra deg.

7. Tilgang, korreksjon, eierskap, sletting og flyttbarhet av data

 • Personlig data kan sees på og rettes i Bolt sin sjåførportal.

 • Dine personlige data vil bli lagret så lenge du har en aktiv sjåførkonto. Hvis din konto blir stengt, blir personlig data lagret i ytterligere tre år.

 • Data som er nødvendig for regnskaps-årsaker skal lagres i sju år.

 • I tilfelle mistanke om administrerende eller kriminell overtredelse, svindel eller falsk informasjon, skal data lagres i ti år.

 • I tilfelle uenighet, skal data bli holdt tilbake til kravet er oppfylt eller utløpsdato for slike krav har forfalt.

 • Vi svarer på forespørsel om sletting og overføring av personlig data som er sendt på e-post innen en måned med spesifisering av perioden for sletting av data og overføring.

8. Løsing av uenighet

 • Uenighet som gjelder behandlingen av personlig data blir løst gjennom kundestøtte (info@bolt.eu) eller ved å kontakte Bolt sin administrator for databeskyttelse (privacy@bolt.eu).

 • Myndighet for overoppsyn er inspektøren for databeskyttelse i Estland (www.aki.ee) som kan kontaktes via e-post på info@aki.ee.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 28.12.2022.