Hvordan kan jeg få en prisestimering

Prisen på turen din blir beregnet ut fra:

  • Grunnpris: pris for henting
  • Minuttsats: tid fra starten til slutten av turen
  • Kilometersats: turens avstand
  • Dynamisk prising, hvis aktuelt.

Du vil se prisestimering for hver kategori etter at du har skrevet inn destinasjonen. Det er den beste estimeringen vi kan gi med tanke på korteste vei og estimert ankomsttid.

Sluttprisen kan variere avhengig av trafikk, været, bygging på veien, eller at sjåføren tok en annen vei, eller at destinasjonen var endret midt på turen.

Forespørsel på sekunder, reis på minutter.

Available for iOS and Android devices.
Forespørsel på sekunder, reis på minutter.