Pobieranie raportu w formacie PDF

Możesz pobierać na swój komputer tygodniowe raporty wysyłane na Twój adres e-mail domyślnie w jako plik programu Excel. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby przekonwertować plik Excela na format PDF.

  • Pobierz raport i otwórz go.
  • Wejdź do zakładki Plik i kliknij Zapisz jako.
  • Przejdź do pola Format pliku i wybierz PDF z rozwijanego menu.

Zamów przejazd i rusz w drogę w kilka minut.

Możesz również zamówić przejazd online.

Zamów przejazd i rusz w drogę w kilka minut.