Miesięczna faktura jest niejasna


Czym jest miesięczna faktura?

Miesięczna faktura zawiera podsumowanie opłat zapłaconych Bolt z tytułu korzystania z platformy za wszystkie przejazdy zrealizowane w poprzednim miesiącu.

Gdzie znajdę miesięczne faktury?

Faktura wysyłana jest na adres e-mail powiązany z Twoim profilem kierowcy w ciągu trzech pierwszych dni każdego miesiąca. Możesz również znaleźć wszystkie swoje faktury w zakładce Faktury w Portalu dla Kierowców.

Co zawierają miesięczne faktury?

Tabela główna:

  • Opłaty z tytułu korzystania z platformy Bolt – nasza prowizja pobrana od wszystkich zrealizowanych przejazdów w danym okresie minus ewentualne naliczone obniżki prowizji (np. bonusy).

Proszę mieć na uwadze, że jeżeli wartość obniżek przewyższa kwotę opłat z tutułu korzystania z platformy, nadwyżka będzie przeniesiona na kolejny miesiąc i obniży wartość prowizji naliczonej w przyszłym okresie.

Dział Do zapłaty:

  • Jeżeli ta kwota wynosi 0,00, oznacza to, że nie masz żadnych niezapłaconych kwot, które jesteś nam winien/winna, nie musisz zatem podejmować żadnych działań.
  • Jeżeli ta kwota jest inna niż 0,00, albo otrzymasz więcej zleceń na przejazdy płatnych za pośrednictwem aplikacji albo będziesz zobowiązany(-a) do zapłaty prowizji należnej Bolt przelewem bankowym lub mobilnym.

Proszę mieć na uwadze, że za wyjątkiem opłat drogowych i rezerwacyjnych, nie płacisz nam żadnych dodatkowych ani ukrytych opłat poza prowizją, która jest automatycznie potrącana z Twojego konta.

Zamów przejazd i rusz w drogę w kilka minut.

Możesz również zamówić przejazd online.

Zamów przejazd i rusz w drogę w kilka minut.