Termenele și Condițiile campaniei de marketing

Dispoziții generale

 1. Bolt Operations OÜ, cu adresa la Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estonia, cod de înregistrare 14532901 este organizatorul campaniei End of Year ‘22.

2.Campania se desfășoară între 19.12.2022 și 31.01.2023 (inclusiv) (Data campaniei) în Azerbaijan, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Franța, Germania, Ghana, Irlanda, Kenya, Letonia, Lituania, Malta, Olanda, Nigeria, Polonia, România, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Tunisia, Uganda, Regatul Unit, Ucraina.

 1. Modul de desfășurare al Campaniei este stabilit prin aceste Termene și Condiții, precum și prin condițiile specificate în materialele promoționale și suplimentare ale Campaniei, care sunt obligatorii pentru toți participanții.

 2. Toți utilizatorii care au un cont personal Bolt sunt eligibili pentru a lua parte la Campanie (Participant).

 3. Nu este necesară o înregistrare în prealabil pentru participarea la Campanie. Cu toate acestea, pentru a lua parte la Campanie, Participantul trebuie să accepte Termenele și Condițiile Campaniei (iar câștigătorii trebuie să accepte ca numele lor să figureze pe website-ul Bolt, în comunicările pentru clienți, în e-mailuri și pe rețelele de socializare).

 4. Angajații Bolt și companiile care aparțin aceluiași grup ca Bolt, precum și membrii familiilor acestora, nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie.

 5. Este posibil ca același Participant să câștige de mai multe ori.

Premiul

 1. 3 premii a câte 500 de lei credit în contul Bolt vor fi oferite Participanților la Campanie prin tragere la sorți (Premiul).

 2. Premiul va consta în coduri promoționale Bolt și este valabil timp de 12 luni de la data la care a fost acordat.

 3. Premiul nu se acordă și nu se rambursează în numerar. Premiul nu poate fi schimbat sau înlocuit în niciun fel, iar Bolt nu va rambursa nicio cheltuială aferentă intrării în posesie a Premiului.

 4. Dacă este cazul, Bolt se angajează să plătească orice taxe aferente plății premiului.

Tragerea la sorți

 1. Tragerea la sorți are loc între 21.12.2022 și 01.02.2023 (inclusiv).

 2. Reprezentanții Bolt vor extrage Câștigătorii la data/datele indicate mai sus, în prezența avocaților Bolt.

 3. În decurs de trei zile lucrătoare de la data extragerii se va verifica respectarea Termenelor și Condițiilor Campaniei, iar câștigătorii vor fi anunțați. Numele câștigătorului/câștigătorilor Campaniei vor fi publicate pe website-ul Bolt, în comunicările pentru clienți, în e-mailuri și pe rețelele de socializare.

Confidențialitate

 1. În cadrul Campaniei, Bolt prelucrează datele Participantului cu scopul îndeplinirii condițiilor Campaniei, respectării obligațiilor legale și urmăririi intereselor sale legitime, conform Articolului 6(1) (c) și (f) din Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor). Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a anunța numele Câștigătorului și în scopul acordării premiului. Bolt este operatorul de date care gestionează informațiile cu caracter personal ale Participantului.

 2. Datele sunt oferite către Bolt în mod voluntar, iar în situația în care nu sunt transmise, este posibil ca Bolt să nu poată contacta câștigătorul Campaniei. Bolt poate transfera aceste date personale unui operator autorizat, care va trage la sorți Premiile. În cazul în care campania se desfășoară pe o platformă de socializare (cum ar fi, dar fără a se limita la Facebook, Instagram), se vor prelucra profilul și activitatea participanților de pe respectivele rețele de socializare (postări, aprecieri, comentarii). Bolt poate partaja datele Participantului cu alte entități din cadrul grupului Bolt, cu furnizorii serviciilor de stocare online de tip cloud și altor servicii IT esențiale, precum și cu furnizorii serviciilor de marketing. De asemenea, Bolt poate fi obligat să partajeze informațiile personale ale Participantului cu autorități publice autorizate să prelucreze date cu caracter personal. În situația în care Bolt trebuie să partajeze date cu furnizori din afara UE sau SEE, transferul datelor personale se va realiza numai dacă există o bază juridică adecvată, iar Bolt va lua măsuri de protecție corespunzătoare, cum ar fi clauze contractuale standard sau decizia privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană.

 3. Datele sunt colectate de la Participant în mod direct și prin intermediul instrumentelor și al aplicațiilor suplimentare folosite pentru desfășurarea Campaniilor precum End of Year ‘22.

 4. Participantul are dreptul de a solicita accesul la datele sale cu caracter personal, precum și rectificarea sau ștergerea lor, poate impune restricționarea prelucrării datelor sale personale, se poate opune prelucrării acestor date și își poate exercita dreptul la portabilitatea datelor. În cazul în care datele personale ale Participantului sunt prelucrate pe baza unui consimțământ, Participantul are dreptul de a-l retrage oricând, fără a aduce atingere legalității prelucrării datelor pe baza consimțământului acordat înainte de retragere. În cazul oricăror chestiuni nesoluționate privind confidențialitatea, Participantul are dreptul de a depune o plângere la o autoritate pentru protecția datelor.

 5. În cazul oricăror nelămuriri cu privire la practicile Bolt de prelucrare a datelor, Participantul poate contacta Bolt prin poștă, la adresa Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135. Participantul poate contacta responsabilul Bolt cu protecția datelor pe cale electronică, la privacy@bolt.eu.

 6. Datele Participantului vor fi păstrate până în momentul acordării Premiului. După anunțarea Câștigătorului, Bolt va păstra numai numele și prenumele câștigătorului pe o perioadă de un an, cu scopul folosirii acestor informații pe canalele media, publicitare, precum și la alte evenimente Bolt, după caz, și acolo unde este nevoie pentru a-și îndeplini obligațiile legale pe durata perioadelor de păstrare prevăzute.

 7. Dacă Participantul folosește datele personale ale unui terț în timpul participării la Campanie (de exemplu, dar fără a se limita la publicarea unei fotografii a unui terț), acesta trebuie să obțină acordul explicit al părții terțe pentru a-i folosi datele cu caracter personal în scopul participării la Campanie.

Activități interzise

 1. Participantul nu se va angaja în activități frauduloase, lipsite de etică sau ilicite, în activități lipsite de transparență față de Bolt sau în orice fel de activitate care eludează Campania în mod intenționat sau neintenționat.

 2. Participantul nu va afișa sau transmite niciun material (direct sau indirect, prin intermediul unui link sau al oricăror altor tipuri de surse media) care:

2.1. este inadecvat, lipsit de etică, amenințător, abuziv, intruziv față de viața privată a celorlalți sau care cauzează iritare, inconveniente sau anxietate inutilă;

2.2. este probabil să hărțuiască, supere, jeneze, alarmeze sau enerveze orice altă persoană;

2.3. uzurpă identitatea unei alte persoane sau prezintă în mod amăgitor identitatea Participantului sau afilierea cu orice altă persoană;

2.4. lasă impresia că astfel de materiale provin de la Bolt, cu excepția cazului în care materialele au fost oferite de Bolt special cu acest scop; sau

2.5. este detrimental reputației Bolt.

Obligații/Altele

 1. Prin participarea la Campanie, Participantul confirmă că a citit și este de acord cu Termenele și Condițiile Campaniei.

 2. În caz de forță majoră, Bolt are dreptul de a opri Campania fără notificare prealabilă și fără consecințe. În cazul în care este posibil, Bolt va notifica publicul de o astfel de întrerupere pe website-ul Bolt, în comunicările pentru clienți, în e-mailuri și pe rețelele de socializare.

 3. Bolt își rezervă dreptul de a lua orice decizii în legătură cu Campania, inclusiv schimbarea unilaterală și suplimentarea Termenelor și Condițiilor Campaniei, fără notificare prealabilă. Bolt va publica astfel de decizii în legătură cu Campania pe website-ul Bolt, în comunicările pentru clienți, în e-mailuri și pe rețelele de socializare.

 4. Bolt are dreptul de a elimina un Participant din Campanie fără notificare prealabilă, dacă Participantul încalcă Termenele și Condițiile Campaniei.

 5. Bolt nu este responsabil pentru erori ale terților care împiedică Participantul să ia parte la Campanie.

 6. Toate plângerile cu privire la organizarea Campaniei trebuie aduse la cunoștința Bolt prin intermediul adresei de e-mail giveaways@bolt.eu pe perioada desfășurării Campaniei. Bolt nu va procesa plângerile cu privire la Campanie trimise în afara termenului de desfășurare a acesteia.

Versiune internațională

Scanează și descarcă

Aproape gata!

Scanează codul QR cu camera telefonului pentru a descărca aplicația.