Termeni și Condiții Generale Platforma Bolt Business Delivery

Termenii generali definesc condițiile prin care Bolt le permite Clienților și Curierilor să utilizeze platforma Bolt Business Delivery.

Prin înregistrarea pentru a folosi platforma Bolt Business Delivery, fiecare Client și Curier este de acord cu aplicația și conținutul Termenilor și Condițiilor Generale, cât și cu procesarea datelor personale oferite în timpul înregistrării. Ei sunt de acord și cu utilizarea platformei Bolt Business Delivery în condițiile din Termenii și Condițiile Generale și din Politica de Confidențialitate. Informațiile pot fi partajate în cadrul multiplelor platforme Bolt (incluzând serviciul de ride-hailing).

DEFINIȚII

Bolt - definește Bolt Operations OÜ, Codul de înregistrare 14532901, adresa Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estonia, adresa de e-mail notices@bolt.eu

Platforma Bolt Business Delivery sau Platforma - definește platforma folosită de către Bolt în (i) plasarea unei cereri de livrare de către Clienți pentru distribuirea coletelor de către Curieri și (ii) le permite Curierilor oferirea serviciilor pentru livrarea coletelor către Destinatari.

Client - definește un Utilizator al platformei care a plasat o cerere de livrare și implicit intră în Acordul de Livrare cu Curierul. Clientul poate fi doar o persoană juridică.

Comision - definește taxa plătită de Curier către Bolt pentru fiecare Cerere de Livrare confirmată pentru furnizarea serviciilor către Curier.

Curier - definește persoana care s-a înregistrat ca furnizor în cadrul Platformei și își asumă responsabilitatea pentru livrarea Coletelor plasate prin intermediul Platformei. Pentru evitarea oricărui dubiu, drepturile și obligațiile aplicabile Curierilor conform Termenilor Generali se aplică mutatis mutandis, dacă este cazul, și entităților în numele cărora aceștia acționează și care au fost înregistrate în Platformă.

Livrare – reprezintă acțiunea Curierului de a prelua Coletul de la Client, a îl transporta de îndată la Adresa de Livrare și a îl preda în mod direct Destinatarului.

Taxa de Livrare - definește taxa pentru serviciile de livrare asociate Cererii de Livrare conform Acordului de Livrare și este calculată în concordanță cu principiile expuse în Termenii și Condițiile Generale (Articolul 5.1).

Acordul de Livrare - definește acordul între Client și Curier pentru Livrarea coletului în conformitate cu Cererea de Livrare confirmată prin intermediul Platformei. Acordul de Livrare se constituie din condițiile din prezenții Termeni generali care se referă la Livrare, și pe care Utilizatorii le acceptă prin înregistrarea în Platforma Bolt Business Delivery.

Adresa de Livrare - definește adresa specificată în Cererea de Livrare, locația la care Clientul dorește să fie livrat Coletul.

Termenii Generali - definește termenii și condițiile aplicate relației între Bolt și Client în conformitate cu scopul utilizării Platformei de către Utilizatori.

Colet - definește obiectul care face scopul Cererii de Livrare, cu excepția celor din categoria Colete Excluse.

Cerere de Livrare - definește cererea de livrare a Coletului de la adresa de preluare până la Adresa de Livrare. Cererea indică, de asemenea, ora de preluare și alte specificații stabilite de Client în conformitate cu opțiunile și modul de utilizare a Platformei.

Destinatar - definește persoana (incluzând agentul sau reprezentantul unei persoane juridice) a cărei identitate și date de contact sunt specificate în Cererea de Livrare de către Client drept Destinatar al Coletului, situat la Adresa de Livrare sau după caz, în proximitatea acesteia, locație stabilită de Client prin orice mijloc disponibil.

Utilizator - definește, în funcție de context, Clientul sau Curierul.

Condiții aplicabile Clienților și Curierilor (Utilizatorilor)

2. CADRU LEGAL

2.1 Platforma permite Clientului plasarea unei Cereri de Livrare pentru Livrarea Coletului/Coletelor către Destinatar, la Adresa de Livrare.

2.2 Pentru Livrarea unui Colet, Clientul și Curierul acceptă Acordul de Livrare. Acordul de Livrare este considerat ca și încheiat din momentul în care Cererea de Livrare este confirmată prin intermediul Platformei.

2.3 Folosind Platforma, Bolt acționează doar ca un furnizor al informațiilor și nu face parte din Acordul de Livrare. Bolt nu este un furnizorul serviciilor de Livrare, producătorul sau vânzătorul produselor incluse în Colet și nu este răspunzător pentru îndeplinirea condițiilor din Acordul de Livrare, a oricărui acord de vânzare sau al oricărui alt contract, între oricare dintre Client, Curier și/sau Destinatar, angajament sau garanție, legală sau convențională cu privire la produse sau starea acestora.

2.4 Prin operarea Platformei, Bolt acționează doar ca intermediar al unui serviciu furnizat de Curieri și al încheierii Acordului de Livrare între Curieri și Clienți. În această calitate, Bolt este autorizată de către fiecare Curier pentru a primi plățile din partea Clienților prin intermediul Platformei și să aloce fondurile primite între Curieri.

2.5 Platforma nu poate fi folosită pentru plasarea unei Cereri de Livrare pentru Colete care conțin produse care nu sunt permise (“Colete Excluse”) de Platformă. Datele actualizate despre produsele eligibile livrării vor fi disponibile tuturor Utilizatorilor prin intermediul Platformei. Coletele Excluse includ:

2.5.1. produse care nu respectă limitele dimensiunilor Coletelor specificate de Bolt.

2.5.2. ființe umane, animale, plante sau alte organisme vii sau moarte, incluzând părți ale acestora, rămășițe, fluide sau substanțe de origine animală, ființe umane, alte organisme sau orice fel de material biologic.

2.5.3. bancnote (incluzând valută), carduri bancare, materiale prețioase, titluri de valoare, bijuterii, vouchere cadou și alte lucruri de valoare.

2.5.4 piese și arme de foc, muniție, arme albe, alte obiecte destinate atacului sau apărării.

2.5.5 materiale inflamabile, combustibili, explozibile, radioactive sau oricare alte substanțe ionizante, muniții, gaz, infecțioase, otrăvitoare sau materiale corozive care, prin natura lor, pot fi dăunătoare mediului înconjurător.

2.5.6. droguri sau alte substanțe psihotrope care fac obiectul unui control special în conformitate cu legislația în vigoare.

2.5.7. alte obiecte care nu sunt permise pentru a fi livrate sau transportate conform legilor în vigoare sau produse care nu pot fi transportate fără permise și autorizații incluzând bunuri care nu pot fi livrate din cauza statutului Clientului sau al Destinatarului (exemple: medicamente care necesită rețetă, alcool sau tutun pentru minori).

2.6. Dacă Coletele livrate includ alcool și/sau tutun și sunt subiectul unui acord de vânzare între Client și Destinatar (anterior, ulterior sau simultan cu Comanda de Livrare), atunci Clientul trebuie să dețină o dovadă conform căreia Destinatarul își exprimă acordul pentru procurarea de alcool și/sau tutun, precum și dovada verificării că Destinatarul are vârsta legală în momentul achiziționării.

2.7. Niciun Utilizator nu va putea atrage răspunderea Bolt pentru orice pagubă sau daună (inclusiv costurile legale) în legătură cu orice reclamație a unui terț, incluzând Destinatarul, în măsura în care o astfel de cerere se bazează pe orice încălcare de către Utilizator ale prevederile actualilor Termeni și Condiții Generale sau în măsura în care reclamația vizează conținutul Coletului.

3. CEREREA DE LIVRARE PRIN PLATFORMĂ

3.1 Clientul poate plasa o Cerere de Livrare pentru a planifica o livrare de Colet/Colete de către Curier pentru Destinatar la Adresa de Livrare. Prin acceptarea Cererii de Livrare de către un Curier, Clientul și Curierul devin părți ale Acordului de Livrare.

3.2 Clientul reprezintă și garantează că a obținut consimțământul sau acordul de la Destinatar și/sau de la orice altă persoană de contact pentru a include numărul lor de telefon și/sau alte date de contact în Cererea de Livrare, pentru a-i permite Curierului să îi contacteze în legătură cu executarea Acordului de Livrare.

3.3. Curierul va livra Coletul/Coletele la Adresa de Livrare specificată de Client în Cererea de Livrare plasată prin intermediul Platformei. Clientul și Curierul pot modifica de comun acord Adresa de Livrare dacă noua adresă se află în proximitatea (nu mai departe de câteva străzi distanță. Orice altă deplasare va fi facturată în plus Clientului).

3.4. Destinatarul trebuie să fie prezent la Adresa de Livrare cel mai târziu la timpul estimat indicat în Platformă, obligație care cade în sarcina Clientului. Clientul și Destinatarul trebuie să fie disponibili apelurilor sosite pe numărul de telefon introdus în Platformă din momentul solicitării unei Cereri de Livrare pe Platformă până la Livrarea Coletului către Destinatar. În cazul nereușitei de înmânare a Coletului, din cauza Clientului sau Destinatarului, Clientul va plăti taxa de returnare al Coletului către Client, în conformitate cu Anexa 3.

3.5 Bolt, în numele Curierului, poate aplica Tariful de Așteptare sau anulare a livrării și tarifarea Clientului cu taxă integrală în următoarele cazuri:

3.5.1 Destinatarul nu este prezent la Adresa de Livrare în termen de 10 minute de la sosirea Curierului.

3.5.2 Numărul de telefon al Destinatarului furnizat de Client nu poate fi contactat de Curier în termen de 10 minute.

3.5.3 Clientul și Curierul nu reușesc sa cadă de acord asupra unei noi Adrese de Livrare în conformitate cu Articolul 3.3.

3.6 Orice timp de Livrare estimat, comunicat Clientului de către Curier sau de către Bolt, prin Platformă, este doar o estimare de timp, supus posibilelor schimbări. Nu există nicio garanție că respectivul Colet va fi livrat în intervalul estimat. Clientul a luat la cunoștință că timpii de Livrare pot fi afectați de factori externi, cum ar fi: trafic, ore de vârf și condițiile meteo.

4. RECLAMAȚII

4.1 Dacă Clientul are reclamații cu privire la livrarea Coletului, Clientul este încurajat să informeze Bolt despre acestea prin intermediul Platformei cât mai curând posibil, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la Livrarea în cauză. Bolt poate solicita o fotografie a pachetului sau alte dovezi sau explicații despre circumstanțele legate de reclamație.

4.2 Chiar dacă Bolt nu este producătorul și nici comerciantul bunurilor din Colet, nu este furnizorul servicilor de Livrare și nu este responsabil pentru produsele sau serviciile respective, Bolt va încerca să faciliteze o soluție amiabilă între Destinatar și Client, cum ar fi posibilitatea returnării, alocării de credit în contul Clientului pentru produse neconforme, dacă Bolt consideră că sesizarea este justificată.

4.3 De asemenea, Clientul poate trimite reclamații direct Curierului, în baza obligațiilor din Acordul de Livrare.

5. TAXE, PLĂȚI, FACTURARE

5.1 Curierul are dreptul să primească Taxa de Livrare de la Client și alte taxe aplicabile așa sunt calculate și comunicate Clientului prin intermediul Platformei. Taxa de Livrare este calculată de către Platformă în concordanță cu principiile tarifului diferențiat, luând în considerare distanța și timpul de livrare, situația traficului, condițiile meteo, grupul de curieri disponibili pe Platformă sau alți factor ce au legătură cu serviciul de Livrare.

5.2 Bolt, în calitate de mandatar al Curierului, va pregăti și va pune la dispoziția Clientului, facturile și chitanțele pentru taxele aplicate în concordanță cu Termenii Generali în numele Curierului. Bolt este autorizat să colecteze aceste taxe, din partea Clientului, în numele Curierului și să le distribuie către acesta.

5.3 Cu excepția cazurilor în cazul s-a convenit altfel și în condițiile determinate de limita de credit admisă de către Bolt, Clientul va efectua plata taxelor în termen de 15 zile de la data facturării sau a chitanței. Dacă plata nu a fost efectuată până la data scadenței, toate Cererile de Livrare în curs sau ulterioare pot fi respinse.

5.4 Factura/chitanța va fi generată în RON. Bolt va determina valoarea ratelor schimbului valutar pentru conversia Taxelor de livrare aplicate serviciului de Livrare solicitat în zone cu altă monedă de circulație.

5.5. În cazul în care Clientul a depășit limita de credit oferită de către Bolt, Cererea de Livrare (cât și viitoarele Cereri de Livrare) vor fi refuzate. Clientul rămâne răspunzător pentru plata sumelor datorate, chiar și în situația în care intervine refuzul Cererii de Livrare, indiferent de circumstanțele care ar provoca un astfel de refuz.

5.6 Obligațiile de plată derivate din Acordul de Livrare sunt considerate executate către Curier atunci când plata a fost efectuată către Bolt.

5.7 În cazul în care Clientul nu va efectua plata, conform extrasului de cont, până la data scadentă, acesta va fi obligat să plătească 0,5% dobândă pe zi din suma totală restantă. Clientul este răspunzător să achite către Bolt toate cheltuielile după data scadentă (inclusiv cele percepute de orice agenție de colectare a datoriilor) împreună cu toate costurile administrative, legale și de altă natură suportate la încasarea oricărei plăți restante. Taxa minimă de compensare pentru aceste costuri este de 10 euro.

5.8 Bolt poate oferi oferte promoționale și reduceri cu privire la Taxele plătibile Curierilor.

6. ANULAREA ȘI SUSPENDAREA UTILIZĂRII

6.1. Clientul nu poate retrage sau anula o Cerere de Livrare confirmată, după o anumită perioadă de timp, comunicată de Platformă.

6.2 Bolt are dreptul de a elimina un Utilizator de pe Platformă imediat și/sau refuza sau anula orice Cerere de Livrare, în cazul în care Coletul poate afecta sau pune în pericol Platforma, dacă Bolt are convingerea desfășurării unei activități frauduloase a Utilizatorului care folosește Platforma, sau dacă Utilizatorul nu respectă Termenii Generali (exemplu: Destinatarul nu s-a prezentat la Adresa de Livrare în repetate rânduri).

6.3. Utilizatorul nu poate folosi Platforma în scopuri ilegale, incluzând spălare de bani. Dacă Utilizatorul încalcă prevederile din aceasta secțiune, Bolt poate suspenda permanent accesul Utilizatorului la Platformă.

7. LICENȚIERE, DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI PROCESAREA DATELOR

7.1 Înregistrându-se pe Platformă, Bolt oferă Utilizatorului o licență revocabilă, neexclusivă, netransferabilă, non-sublicențiabilă pentru a folosi Platforma cu scopul de a încheia și executa Acorduri de Livrare.

7.2. Toate drepturile de proprietate intelectuală privind software-ul, documentația sau informația folosită sau dezvoltată de către sau în numele Bolt, în timpul furnizării informațiilor serviciilor societății sub acești Termeni Generali (incluzând Platforma și orice document încărcat) aparțin Bolt. Utilizatorul nu va copia, modifica, adapta, folosi ingineria inversă sau încerca în orice alt mod să obțină codul sursă al Platformei sau al oricărei alte aplicații folosite de către Bolt sau să extragă și/sau folosească orice date din Platformă, în scop comercial sau în oricare alt scop în afară de de a încheia și executa Acorduri de Livrare.

7.3. Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal introduse de către sau în numele Clientului sunt expuse în Acordul de prelucrare a datelor încorporat acestor Termeni Generali.

7.4 Bolt nu oferă niciun fel de garanții sau declarații cu privire la calitatea Livrării Coletului, inclusiv în ceea ce privește absența unor defecte vizibile sau ascunse ale Coletului sau bunurilor conținut al Coletului, neîncadrarea pentru scopurile obișnuite sau particulare (speciale) și Bolt nu are obligația să satisfacă cerințe ale Utilizatorului cu privire la funcționalitatea sau calitatea Platformei.

8. RESPONSABILITĂȚI

8.1. Atunci când produsele expediate în Colet sunt supuse unui acord de vânzare (anterior, ulterior sau simultan cu Livrarea) între Client și Destinatar, Clientul este singurul răspunzător pentru orice defecte în calitatea și cantitatea mărfurilor sau alte deficiențe în îndeplinirea contractului de vânzare. Atât Bolt, cât și Curierul nu își asumă vreo răspundere cu privire la acestea (inclusiv în privința produselor conținute în Colet).

8.2. Curierii sunt singurii responsabili pentru îndeplinirea sarcinilor impuse de Acordul de Livrare și Bolt nu își va asuma responsabilitatea cu privire la Livrare. Răspunderea financiară a Curierului pentru pagube materiale sau pierderi pe cale de consecință, cum ar fi, furt, pierdere, pagube aduse conținutului Coletului va fi limitată la suma cea mai mare dintre: (i) valoarea inițială a obiectului afectat din Colet; sau (ii) valoarea necesară reparării sau recondiționării, în ambele cazuri limita maximă fiind de 1000 de euro.

8.3. Platforma de livrare a Coletelor este furnizată utilizatorilor strict „ca atare”. Bolt nu va fi responsabil pentru întreruperi, erori de conexiune, indisponibilitate sau defecțiuni ale Platformei”, și nu acordă nicio garanție, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile de vandabilitate, adecvare la un anumit scop și neîncălcare a drepturilor unor terți. Fără a aduce atingere limitării anterioare, răspunderea Bolt pentru orice fel de pretenții din partea aceluiași Utilizator, incluzând cele întemeiate pe comiterea unei infracțiuni, încălcarea unor acorduri sau alte motive, nu va depăși echivalentul a 10.000 de euro sau valoarea comisioanelor încasate de către Bolt aferente Livrărilor efectuate de Curieri pentru respectivul Client/de la respectivul Curier, după caz, oricare ar fi valoarea mai mică.

9. DIVERSE

9.1. Bolt își rezervă dreptul de a efectua modificări ale Termenilor Generali în orice moment, prin încărcarea Termenilor Generali revizuiți pe Platformă și notificarea Utilizatorilor pe adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării.

9.2. Clientul poate denunța unilateral acordul încheiat cu Bolt pe baza acestor Termeni Generali în orice moment și din orice motiv, notificând Bolt cu cel puțin 7 zile înainte de data încetării. Bolt poate denunța unilateral acordul în orice moment și din orice motiv, notificând Clientului cu cel puțin 3 zile înainte de data încetării.

9.3. Toate obligațiile restante de plată, precum și obligațiile care reies din dispozițiile de răspundere și confidențialitate prevăzute în prezenții Termeni Generali vor fi în continuare aplicabile după încetarea acordului.

9.4. Bolt poate schimba sau elimina diferite părți ale Platformei sau modifica Platforma, caracteristicile sale și selecția Curierilor care participă la Platformă parțial sau integral, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

9.5. Utilizarea Platformei și a tuturor raporturilor juridice formate în baza lor între Utilizatorul respectiv și Bolt sunt guvernate de legile Republicii Estonia.

9.6. Dacă litigiul respectiv care rezultă din acești Termeni și Condiții Generale nu poate fi soluționat prin negocieri, atunci disputa va fi soluționată la Tribunalul Județean Harju din Tallinn, Estonia.

9.7. Dacă există o dispută între Client și un Curier care furnizează servicii pe Platformă, Clientul poate utiliza gratuit sistemul de reclamații Bolt.

9.8. În cazul în care există versiuni ale acestor Termeni Generali în orice altă limbă, versiunea în limba engleză va prevala.

__B. Condiții aplicabile exclusiv Curierilor

1. MODALITĂȚI DE LIVRARE __ 1.1. Curierii pot alege la discreție mijloacele de transport pentru furnizarea serviciului de Livrare. În cazul în care Cererea de Livrare necesită condiții specifice de transport (de exemplu, la solicitarea Clientului sau alte condiții necesare pentru a respecta legislația aplicabilă), Curierul trebuie să se asigure că mijloacele de transport și echipamentul îndeplinesc aceste specificații înainte de acceptarea serviciului de livrare.

1.2. Curierul este singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor relevante pentru operarea și utilizarea mijloacelor de transport alese (de exemplu licențe, asigurări, etc).

2. FURNIZAREA SERVICIILOR ÎN PLATFORMĂ DE CĂTRE CURIER

2.1. După ce a primit detaliile contului de la Bolt, Curierul poate începe utilizarea Platformei pe telefonul sau tableta Curierului. Bolt nu furnizează dispozitivele sau conexiune la Internet pentru utilizarea Platformei. Bolt nu este responsabil pentru funcționarea eficientă a Platformei pe niciun dispozitiv.

2.2. Curierul garantează că pe parcursul furnizării serviciului de livrare, acesta (i) respectă toate legile și reglementările relevante aplicabile furnizării serviciului de livrare către Client și cu toate cerințele prevăzute în Anexa 2 (Cerințe pentru furnizarea serviciului de livrare) și că (ii) se află într-o stare fizică și psihică bună ori de câte ori își pune la dispoziție serviciile pe Platformă.

2.3. Instrucțiunile detaliate și ghidurile de utilizare a Platformei sunt prezentate în Anexa 3 (Instrucțiuni pentru utilizare a Platformei). Curierului nu îi este permis să utilizeze Platforma în scopuri sau într-o manieră care nu este în conformitate cu Termenii Generali și să fraudeze sistemul.

2.4. Curierul poate furniza serviciul de Livrare în orice moment în care este autentificat pe Platformă. Curierului îi este permis să poarte haine inscripționate cu marca Bolt, în cazul în care Curierul a ales să le cumpere, în orice moment, ținând cont de limitările de mai jos. În timpul furnizării serviciului de Livrare prin intermediul Platformei, Curierul este restricționat să utilizeze orice îmbrăcăminte, accesorii sau echipamente care afișează sau includ orice logo sau marcă al unei platforme de livrare concurente. În orice caz, Curierul nu poate utiliza nicio îmbrăcăminte, accesorii sau echipamente care prezintă logo-uri Bolt sau branding combinate cu îmbrăcăminte, accesorii sau echipamente care prezintă logo-ul sau marca unei platforme de livrare concurente.

2.5. Curierul poate alege ora și durata furnizării serviciului de Livrare prin Platformă, la propria alegere. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Curierul trebuie să finalizeze toate Cererile de Livrare confirmate înainte de a întrerupe furnizarea de servicii.

2.6. Curierul nu este obligat să presteze personal serviciile de Livrare și poate, la alegerea sa liberă, să utilizeze terți ca subcontractanți pentru furnizarea serviciului de Livrare către Client. Curierul se va asigura și va răspunde de respectarea cerințelor de către subcontractant pentru furnizarea serviciului de Livrare, așa cum sunt prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2 a acestor Termeni Generali. Toate comisioanele câștigate pentru livrările efectuate de înlocuitor vor fi creditate în contul bancar al Curierului, care va distribui taxele conform celor convenite cu subcontractantul.

2.7. Clientul poate transmite evaluări și poate face reclamații cu privire la serviciul de Livrare prin intermediul Platformei. Bolt va soluționa plângerile conform propriei determinări, va investiga plângerea (acolo unde este necesar) și va decide cu privire la pașii de urmat ale acțiunilor în soluționarea plângerilor. În cazul în care un Curier nu și-a respectat obligațiile sau a primit mai multe reclamații, Bolt are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv dreptul Curierului de a utiliza Platforma.

3. PRELUAREA ȘI LIVRAREA COLETULUI

3.1. După momentul confirmării Cererii de Livrare de către Curier, Coletul va fi preluat la momentul și locul indicat pe Platformă de către Client. În cazul în care intervine o întârziere în momentul preluării, Curierul trebuie să contacteze Clientul pentru instrucțiuni.

3.2. Curierul poate alege calea de livrare la propria alegere, cu condiția ca Livrarea Coletului să fie făcută la adresa indicată pe Platformă cât mai curând posibil, ținând cont de trafic și de condițiile meteorologice. Platforma calculează un traseu indicat și un timp de Livrare estimat pentru livrarea Coletului, care nu sunt în controlul Curierului.

3.3. Curierului îi este interzis să adauge sau să elimine orice ambalaj și trebuie să livreze Coletul astfel cum este pregătit de către Client. Curierul nu are voie să schimbe, să modifice, să adauge, să elimine sau să modifice integritatea Coletului în niciun fel. Curierul trebuie să se asigure că acesta nu este deteriorat, distrus, furat sau pierdut pe durata Livrării, precum și să acționeze în mod responsabil în conducerea mijloacelor sale de transport.

3.4. Curierul trebuie să predea Coletul Destinatarului la Adresa de Livrare indicată pe Platformă. Instrucțiuni detaliate pentru cazurile în care Curierul nu este în măsură să livreze Coletul la Adresa de Livrare sunt prezentate în Anexa 3 (Instrucțiuni pentru utilizarea Platformei). În cazul în care Coletul conține alcool și/sau tutun, Curierul trebuie să verifice (de la distanță) vârsta Clientului înainte de a preda Coletul.

3.5. Curierul va respecta orice cereri rezonabile sau cerințe suplimentare care au fost comunicate de către Client direct sau prin intermediul Platformei.

4. TAXE ȘI FACTURARE

4.1. Pentru fiecare Livrare finalizată, Curierul va primi Taxa (mai puțin orice Comision plătibil către Bolt), care este calculată de Platformă în conformitate cu principiile de preț prevăzute în secțiunea 5.1 de mai sus.

4.2. Curierul acționează ca un contractant independent pentru Client și, prin urmare, are dreptul la o taxă plătibilă de către Client pentru serviciul de livrare prestat în baza Acordului de Livrare. Taxa este calculată de Platformă pentru fiecare Livrare.

4.3. Bolt percepe Comision de la Curier pentru fiecare Cerere de Livrare confirmată pentru furnizarea serviciilor agenției către Curier.

4.4. Bolt, care acționează ca un intermediar al Curierului, pregătește și eliberează Clientului factura/facturile pentru taxă în numele Curierului și acceptă plata Clientului pentru factură/facturi în numele Curierului. Obligația de plată a Clientului care decurge din Acordul de Livrare este considerată a fi îndeplinită atunci când plata este creditată în contul bancar al Bolt.

4.5. Bolt își asumă responsabilitatea de a redirecționa toate plățile de Taxe (mai puțin Comisionul plătit către Bolt) de la Client către contul bancar al Curierului furnizat către Bolt de Curier.

4.6. Facturarea și plățile între Bolt și Curier vor fi efectuate după fiecare perioadă de referință. Perioada de referință este de o săptămână.

5. SUSPENDAREA Și ÎNCETAREA UTILIZĂRII

5.1. În cazul în care Curierul încalcă oricare dintre obligațiile prevăzute Termenii Generali, Bolt are dreptul să suspende dreptul Curierului de a folosi Platforma fără nicio obligație de a compensa pierderea profitului.

5.2. Curierul are dreptul să denunțe unilateral acordul încheiat cu Bolt pe baza acestor Termeni Generali prin notificarea cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării. Bolt are dreptul să denunțe unilateral acest acord prin notificarea cu cel puțin 30 de zile înainte de data încetări.

5.3. Bolt are dreptul să rezilieze acordul fără o notificare prealabilă, în cazul în care Curierul încalcă sau nu respectă, în mod repetat cerințele prevăzute în acești Termeni Generali sau în oricare dintre Anexe. În plus, Bolt are dreptul de a rezilia acest acord, în cazul în care furnizarea serviciului societății informaționale în temeiul prezenților Termeni Generali este interzisă în conformitate cu legislația aplicabilă sau dacă un motiv imperativ decurge din legea aplicabilă pentru a rezilia acordul.

5.4. Rezilierea acordului nu va afecta:

5.4.1. orice drepturi acumulate ale oricăreia dintre părți, inclusiv orice drept de a primi plăți datorate, dar neplătite înainte de încetare; sau

5.4.2. obligații, valabile în continuare, după încetare.

6. UTILIZARE LEGALĂ

6.1. Curierul nu va folosi Platforma pentru scopuri neautorizate sau ilegale sau afecta sau încerca să afecteze buna funcționare a Platformei.

6.2. Curierul trebuie să respecte cerințele legilor și reglementărilor aplicabile împotriva spălării de bani și nu poate utiliza Platforma pentru scopuri de spălare de bani. Curierul garantează că nu este supus niciunei sancțiuni internaționale, antiterorism sau legi similare, decrete, ordonanțe, ordine, solicitări, cereri, reguli sau cerințe.

6.3. Bolt are dreptul să efectueze investigații ale respectării Curierului în concordanță cu legile împotriva spălării de bani și/sau să suspende accesul Curierului la Platformă, fără o notificare în prealabil, cu scopul opririi fraudei sau a oricărei alte încălcări a legii.

6.4. Curierul trebuie să informeze Bolt imediat despre orice acțiune sau context care poate permite nerespectarea acestei Secțiuni.

7. PROCESAREA DATELOR

7.1. Curierul va prelucra datele Destinatarilor și ale altor persoane de contact enumerate în Cererile de Livrare în conformitate cu Anexa 1 a acestor Termeni și Condiții Generale (Contractul de Prelucrare a Datelor).

7.2. Clientul înțelege și este de acord că Curierul poate avea nevoie să contacteze Destinatarul și persoanele enumerate în Cererea de Livrare pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în baza Acordului de Livrare.

8. RESPONSABILITATE

8.1. Curierul răspunde exclusiv pentru executarea Acordului de Livrare și pentru orice reclamații prezentate în baza Acordului de Livrare. Bolt nu răspunde pentru orice nerespectare sau neconformitate a executării Acordului de Livrare și nu își asumă nicio răspundere pentru încălcări de trafic sau accidente suferite în timpul executării Acordului de Livrare.

8.2. Bolt este răspunzător pentru daune sau pierderi de profit pe care Curierul le poate întâmpina numai în caz de încălcări intenționate sau neglijente a Termenilor Generali de către Bolt.

8.3. Curierul nu va trage la răspundere Bolt pentru orice pagubă sau daună, cerere, proces, acțiuni sau proceduri administrative, costuri și cheltuieli de orice natură, inclusiv onorariile și cheltuielile avocatului care rezultă din furnizarea serviciilor de Livrare de către Curier în baza acestor Termeni Generali.

8.4. Dacă Clientul are orice pretenții din cauza încălcării Contractului de Livrare, Curierul va apăra și garanta Bolt împotriva oricărei răspunderi cu privire la respectivele pretenții. ANEXA 1 ACORDUL DE PRELUCRARE A DATELOR

 1. Termenii cu majuscule utilizați în prezentul Acord de Prelucrare a Datelor („APD”) au semnificația care le este dată fie în (i) Termenii generali, (ii) în Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) sau acest APD.

 2. Prezentul APD se aplică prelucrării datelor cu caracter personal privind Destinatarii, persoanele de contact sau angajați ai Clientului furnizați (denumite în continuare „persoane vizate”) de către sau în numele Clientului în legătură cu Cererile de Livrare și utilizarea Platformei. Datele cu caracter personal cu privire la subiectele de date includ: (i) nume; (ii) nume de utilizator; (iii) datele de contact; (iv) adresele specificate în Cererile de livrare și (v) alte date cu caracter personal care sunt necesare în mod normal pentru a respecta Termenii Generalei sau Acordurile de Livrare.

 3. Bolt și, respectiv, Curierul, acționează ca operatori de date („Operatori”) cu privire la datele cu caracter personal relevante menționate în secțiunea 2 („Date cu caracter personal”).

 4. Scopul, natura și obiectul prelucrării datelor cu caracter personal de către operatorii de date relevante se limitează la operațiunile de prelucrare necesare pentru a respecta Termenii Generali sau Acordurile de Livrare.

(5) Durata prelucrării datelor cu caracter personal este limitată de necesitatea folosirii lor pentru îndeplinirea obligațiilor din (i) Termenii Generali; (ii) Acordul de Livrare aplicabil; sau (iii) condiții obligatorii din legea aplicabilă.

(6) Atunci când acționează ca Operatori în legătură cu datele cu caracter personal furnizate de Client, atât Bolt, cât și Curierul, au obligația:

(a) să nu prelucreze datele cu caracter personal sau să nu dezvăluie date cu caracter personal decât în ​​conformitate cu Termenii Generali sau prezentul APD, cu excepția cazului în care este impus de legislația UE sau a statelor membre la care este supus Operatorul, caz în care, Operatorul trebuie să informeze Clientul în măsura permisă de lege despre această cerință legală înainte de prelucrarea relevantă a datelor cu caracter personal;

(b) să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului și să ia toate măsurile necesare în conformitate cu Articolul 32 GDPR;

(c) să ia măsuri rezonabile pentru a asigura fiabilitatea persoanelor autorizate să prelucreze datele cu caracter personal și să se asigure că astfel de persoane și-au asumat să respecte obligațiile de confidențialitate;

(d) să notifice Clientul fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult patruzeci și opt (48) de ore, după ce a luat cunoștință, sau poate suspecta în mod rezonabil o încălcare a datelor cu caracter personal și să îi furnizeze Clientului informații (când sunt disponibile) care le permit Clientului să îndeplinească orice obligație de a raporta o încălcare a datelor cu caracter personal în cadrul GDPR;

(e) să pună la dispoziția Clientului, la cererea sa pertinentă, toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute la articolul 28 din GDPR;

(f) să acorde asistență rezonabilă Clientului în asigurarea respectării obligațiilor în conformitate cu articolele 32-36 din GDPR, ținând cont de natura prelucrării și de informațiile disponibile pentru procesatorul de date relevante;

(g) să asiste Clientul prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în măsura în care este posibil, pentru îndeplinirea obligației Clientului de a răspunde cererilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate în cadrul GDPR.

 1. Clientul autorizează Operatorul să numească subcontractanți pentru a prelucra datele cu caracter personal („suboperatori”) supuse întotdeauna Operatorului care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 28 alineatele (2) și (4) din GDPR.

 2. Clientul reprezintă, se angajează și garantează că toate datele cu caracter personal prelucrate de Operator au fost și vor fi colectate și prelucrate de către Client în conformitate cu legile privind protecția datelor și fără a se limita la cele menționate anterior. Mai mult, Clientul va lua toate măsurile necesare, inclusiv fără a furniza, fără limitare, va face notificări corecte de colectare și va asigura faptului că există o bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator, în conformitate cu prezentul acord, care este în conformitate cu GDPR și cu legile de protecție a datelor aplicabile.

ANEXA 2 CERINȚE PENTRU FURNIZAREA SERVICIULUI DE LIVRARE

Prezenta Planificare este parte integrantă a Termenilor Generali . Toți termenii cu majuscule au aceeași semnificație care le sunt date în Termenii Generali.

 1. Cerințe pentru persoana cu rol de Curier

1.1. Curierul are vârsta de cel puțin 18 ani.

1.2. Curierul nu va furniza serviciul de Livrare în timp ce acesta suferă sau are indicii rezonabile că ar putea suferi, de o boală care are risc de răspândire. Curierul este și va fi în orice moment pe parcursul furnizării serviciului de livrare apt din punct de vedere medical pentru a opera mijloacele de Livrare la alegere. Bolt are dreptul în orice moment sa solicite depunerea unui certificat de sanatate al Curierului din care sa rezulte acest lucru. Dacă Curierul oferă motive din care să se înțeleagă că Livrarea nu va fi efectuată în siguranță sau dacă refuză să furnizeze certificatul de sănătate, Bolt are dreptul să suspende accesul Curierului la Platforma.

1.3. Curierul nu poate furniza serviciul de Livrare sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

 1. Cerințe pentru furnizarea serviciului de livrare

2.1. Dacă în conformitate cu legea aplicabilă, Curierul trebuie să fie înregistrat ca furnizor de servicii, antreprenor sau ca o entitate similară pentru impozitare sau alte scopuri, Curierul trebuie să respecte cerințele relevante pentru întreaga perioadă de furnizare a serviciului de Livrare prin intermediul Platformei.

2.2. Când Curierul se alătură platformei, el/ea va participa la o pregătire în materie de igienă și securitate în domeniul sănătății și confirmă că a terminat instruirea.

2.3. Curierul nu se va implica într-un comportament nechibzuit în timpul conducerii, inclusiv prin conducerea nesigură, conducerea unui vehicul care nu este neconform sau permițând unei părți terțe să însoțească Curierul în vehicul în timp ce oferă serviciul de Livrare.

ANEXA 3 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A PLATFORMEI

Prezenta Anexa este parte integrantă a acordului și a Termenilor Generali. Toți termenii cu majuscule au aceeași semnificație care le sunt date în Termenii Generali.

 1. Pentru furnizarea serviciului de Livrare, Curierul trebuie să se marcheze activ pe Platformă apăsând oricând „Accesați Online”. Pentru întreruperea furnizării serviciului de Livrare în ziua respectivă, Curierul trebuie să își dezactiveze starea activă apăsând „Stop Noi Cereri”.

 2. În timpul furnizării serviciului de Livrare (și în alte momente), Curierul este încurajat să poarte haine de marcă Bolt, dacă a ales să le cumpere.

 3. Când Clientul a trimis o Cerere de Livrare a unui Colet, această Cerere de Livrare este trimisă unuia dintre Curierii din apropiere. Curierul poate alege să accepte sau să refuze Cererea de Livrare.

 4. Curierul poate accepta noi Cereri de Livrare și înainte de finalizarea Livrării Coletului anterior.

 5. După ce ridică Coletul din Adresa de Preluare indicată pe Platformă, Curierul marchează Coletul „Ridicat”, în Platformă.

 6. După predarea Coletului către Client, Curierul marchează coletul "Livrat" în Platformă.

 7. Dacă Destinatarul nu reușește să intre în posesia Coletului (nu răspunde la telefon, nu răspunde la ușă etc.), Curierul trebuie să contacteze Clientul la numărul de telefon indicat în Platforma de cel puțin 3 ori și și să rămână cu Coletul la Adresa de Livrare pe parcursul unui interval de 10 minute. În cazul în care Destinatarul este încă indisponibil și nu poate intra în posesia Coletului, Curierul va contacta serviciul de relații clienți Bolt pentru a autoriza Bolt să anuleze Livrarea și să taxeze Clientul pentru Livrare, precum și să primească sfaturi suplimentare cu privire la Colet. Dacă Curierului i se solicită să returneze Coletul către Client, Curierul va returna Coletul către Client, iar Clientul va fi facturat inclusiv pentru returnare.