Melburn, Australija

Bolt u Melburnu

Melburn je dinamičan, a ipak kosmopolitski, redovno se proglašava jednim od najživljih gradova na svetu. Gde god se nalazili, od obala Geelonga do užurbanog pristaništa Melburna, računajte na Bolt da se vozite za nekoliko minuta.

Dostupne Usluge

Bolt
Priuštive vožnje.
1 - 4
$2.00 Baza
$1.15 KM + $0.35 MIN
$7.50 Minimum ($6.95 + $0.55 Provizija za zakazivanje)
$1.10 Victorian government levy

Prikazane cene su samo procene. Stvarne cene mogu varirati u zavisnosti od uslova u saobraćaju, nepredvidivih kašnjenja, putarina, popusta, važećih poreza i drugih faktora.

Zaradi Više Vozeći sa Bolt

Radite po vašem rasporedu. Bez minimalnih sati i bez šefa.

Vozi sa Bolt

Kontaktirajte nas

Taxify Australia PTY LTD.

Driver & Passenger Support
Podrška & FAQ
melbourne@bolt.eu
Registracija Novih Vozača
melbourne-signup@bolt.eu
Matični broj
622 746 267
Pravne odredbe
Odredbe i Uslovi