Att definiera en ny framtid — städer byggda för människor, inte bilar

16 dec. 2021

Bolt

Privatbilen — ett objekt av frihet, möjligheter och jämlikhet. Det är åtminstone så det har sålts till världen sedan massproduktionen av bilar startade i början av 1900-talet. Och till viss del är det sant. Vrid om nyckeln i tändningslåset och kör vart du vill.

Men, som med alla bra saker i livet finns det en hake. Och, tyvärr, det är en ganska stor en. 

Ironiskt nog har privatbilar och deras stödjande infrastruktur bara tjänat till att beröva oss den frihet och de möjligheter som de en gång utlovade. Och effekterna på vår livskvalitet, hälsa och produktivitet är obestridliga (mer om dem senare). 

Våra städer står nu bokstavligen vid ett vägskäl. Vi kan begrava våra huvuden i sanden och fortsätta som vi är, eller så kan vi vidta åtgärder för att återta våra städer för människor. Vi vill att du ansluter dig till oss här på Bolt när vi ger dig verktygen för att göra just det. 

Men först, en snabb historielektion…

Är privatbilar verkligen så dåliga?

Om du har en privatbil som du använder för en daglig pendling, eller kanske bara på helgerna, så finns chansen att du undrar vad uppståndelsen handlar om. Men vi måste betrakta privatbilismen som en helhet inom ramen för stadsplaneringen och stadsutvecklingen under de senaste årtiondena. 

Ända sedan bilar blev tillgängliga för massorna har våra städer och deras infrastruktur utformats för att hjälpa dem att frodas. Vägar och bilar har prioriterats, vilket dikterar hur våra miljöer är uppbyggda. Bredare vägar, fyrdubbla körfält, flervåningsparkeringar, överasfalterad grönska, you name it – våra städer har byggts för bilar. 

Det centrala problemet är att detta gör oss beroende av dem också. Allteftersom vi blir beroende, längtar vi efter en mer bilcentrerad stadsutveckling, och vi är fångade i en stark cykel – därav det nuvarande status quo.  

Problemet med privatbilar

Hälsa

Oavsett om det är på vår fysiska eller psykiska hälsa, är de negativa effekterna av privatbilar tydliga. Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) dör cirka 1,3 miljoner människor varje år till följd av trafikolyckor. 

Ytterligare 20-50 miljoner människor drabbas av icke-dödliga skador som kan leda till funktionshinder. Och oroväckande nog är trafikskador den vanligaste dödsorsaken hos barn och unga i åldern 5-29 år.

Vi måste också ta hänsyn till de hälsokonsekvenser som inte är lika synliga för det mänskliga ögat. Pendling med bil – komplett med dåligt väder, trafikstockningar och olyckor – bidrar till stress. 

Varje ytterligare reseminut korrelerar med en ökning av hälsoproblem. Flera studier har visat att långväga pendlare lider av psykosomatiska störningar i mycket högre utsträckning än personer med kortare arbetspendling. 

Fysiska symtom sträcker sig från huvudvärk och ryggvärk till matsmältningsproblem och högt blodtryck. Psykiska problem inkluderar sömnstörningar, trötthet och allmänna koncentrationsproblem. 

Hur man än ser det så är en värld full av privatbilar skadlig för vår kollektiva hälsa. 

Miljön

Luftföroreningar från privatbilar har flera effekter, inklusive global uppvärmning, hälsoproblem och att bygga upp förfall – allt detta har samhället varit villigt att tolerera på bekostnad av att ta sig runt självständigt.

Men effekterna slutar inte där. Bilar och tillhörande infrastruktur bidrar i hög grad till buller och visuella föroreningar. 

Den fula betongdjungeln på en parkeringsplats du ser från ditt kontorsfönster? Den oändliga kakofonin av biltutor och varvning av motorer du hör från din lägenhet? Återigen har vi just lärt oss att acceptera att det är en del av livet.

Livskvalitet

Här är ett litet experiment, nästa gång du går genom din stad, lägg märke till hur många parkeringsplatser, korsningar och breddade vägar det finns. Tänk bara på hur olika våra städer skulle kunna vara om även en del av dessa återanvänds för andra ändamål.

Kom ihåg att vår bilcentrerade infrastruktur har kommit på bekostnad av allt annat – prisvärda bostäder, gröna parker, skolor och dedikerade körfält för elfordon. Som sådan lever vi på en undermålig nivå, utan att ens inse det. 

Varje gång du måste ta en invecklad gångväg fylld med trafikljus, smala trottoarer och illaluktande avgaser, kom ihåg att det är ett resultat av att sätta biltrafikflödet framför människor. 

Våra bilcentrerade städer förstör hur vi (folket) interagerar med varandra – och därmed vår lycka och vårt allmänna välbefinnande. 

Med vår nuvarande infrastruktur har spontaniteten gått förlorad, eftersom vi är tvungna att planera nästan alla sociala engagemang eller händelser i förväg. Denna infrastruktur fungerar som ett hinder som skiljer oss från våra grannar och våra samhällen. 

Och det är när vi sätter upp barriärer som vi som mänsklig ras har potential att bli mer defensiva, själviska och ensamma. Vad som är säkert är att det nuvarande status quo inte främjar samhörighet. 

Det är dags att vända på saker och ting

Nu när vi har fastställt att privatbilsägande verkligen inte är det bästa för oss själva, våra samhällen och vår planet är frågan – var ska vi ta vägen härifrån? 

Måste vi leva inom en föråldrad ram som inte gör något för att optimera vår livskvalitet, eller kan vi göra en förändring?

På Bolt tror vi att det är dags att ge tillbaka våra städer till folket. Utan djärva förändringar kommer vi helt enkelt att fortsätta med status quo – att låta vår hälsa, ekonomi, städer och miljö ta plats i baksätet. 

Naturligtvis kan förändring vara svårt. Det är lätt att ta vägen med minsta motstånd – det är bekvämt. Men vi vill vara på rätt sida av historien och vi vill gärna att du ansluter dig till oss. 

Städer byggda för människor – framtiden?

Vi uppskattar att ägandet av privatbilar bara kommer att minska om det finns prisvärda och tillgängliga alternativ. 

Vårt uppdrag på Bolt är att göra rörlighet i städerna mer prisvärd, säker och hållbar. Genom ride-hailing, bildelning och elfordon (elsparkcyklar och elcyklar) ger vi människor möjlighet att dumpa sina bilar till förmån för transporter på begäran. 

Låt oss ta en titt på hur en framtidsstad kan se ut med färre personbilar omkring…

En dag i livet i en post-bil stad

Morgonlarm, kaffe och det är dags att lämna lägenheten för arbete. Hittills väldigt normalt, eller hur? 

Du är lite sen till tåget, så du bestämmer dig för att hämta en elsparkcykel runt hörnet. Du öppnar Bolt-appen, reserverar elsparkcykeln och hoppar på. 

När du åkt de två kilometrarna till tågstationen märker du hur grönt allt ser ut (ända sedan dessa breda vägar återvunnits för grönska och uteserveringar). Faktum är att en väg har blivit gågata och att det nu finns fristående butiker och ett centrum. Du inser också att det finns mer utrymme för elsparkcyklar och fotgängare på dessa bredare trottoarer.

När du stiger på tåget ser du några vänner och har en catch-up – när alla dumpar sina privatbilar känns allt mer sällskapligt, och du har mer interaktion med människor. Men hur som helst, du känner dig sömnig, så du tar på dig hörlurarna och stirrar ut genom fönstret. Wow, titta på den utsikten! 

Denna tåglinje brukade gå längs en väg med flera körfält, men ända sedan privatbilar började försvinna har dessa enorma vägar ersatts av parker, elsparkcykel- och cykelvägar och nya bostäder till ett överkomligt pris. Och köpcentren du brukade se när du närmade dig ditt kontor har nu träd utanför istället för parkeringsplatser.

Promenaden från tågstationen till ditt kontor är så mycket snabbare än den brukade vara. Tidigare var du tvungen att göra en liten runda för att undvika två enorma trafikkorsningar, och det var alltid långa väntetider vid rött ljus när privatbilar skyndade förbi dig. Men inte nu längre! 

Genom omfördelningen av utrymmet har promenader prioriterats i våra städer. Det märks när så många människor får sina rekommenderade antal dagliga steg gjorda. Ingen mer inandning av avgaser eller hantering av bilägares vägraseri – du kommer till kontoret och känner dig utvilad och redo att ta dig an dagen. 

Utanför ditt kontor har den där stora, fula parkeringen försvunnit. Och medan många anländer till fots eller på cykel, får vissa kollegor en Bolt-skjuts direkt till kontorsdörren. Bilen släpper av dem och åker omedelbart iväg till sin nästa passagerare, utan att behöva parkera.

Med färre privatbilar finns det en verklig känsla av att du och dina medborgare äntligen har fått tillbaka er stad!

Livet är bra.

Följ med oss på vårt uppdrag

Ja, ovanstående scenario kan kännas som lite av en utopi. Och ja, det kommer att finnas många hinder att övervinna för att komma dit, men vi känner att det är värt det för att förbättra vår kollektiva livskvalitet. 

Med ett knapptryck kan du ladda ner Bolt-appen, börja vända på status quo och delta i en ny värld av mobilitet på begäran. 

Är du redo för det?

Senaste inläggen