Bilfria städer är framtiden

5 maj 2023

walkable car-free city

Föreställ dig en värld där städer inte längre är överbelastade med trafik, buller och luftföroreningar och vägar ersätts av cykelbanor, grönområden och sociala platser. Detta är inte bara en framtidsvision – övergången till bilfria städer pågår just nu på många håll i världen.

För att kunna förbättra luftkvaliteten, minska utsläppen och uppmana invånare att leva mer hälsosamt genom aktiv transport, har myndigheter som mål att begränsa – och i vissa fall förbjuda – bilanvändningen i städer.

I den här bloggartikeln går vi igenom fördelar med bilfria städer, vilka åtgärder städer har vidtagit och Bolts förhållning till den s k bilfria revolutionen.

Vad innebär en bilfri stad?

En bilfri stad innebär ett stadscentrum som prioriterar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik framför privata bilar.

Det finns en missuppfattning om att bilfria städer innebär ett totalförbud mot bilar, men konceptet handlar snarare om att minska eller begränsa bilanvändningen inom specifika stadsområden än att förbjuda dem helt. Däremot görs andra transportsätt mer lättillgängliga istället; som kollektivtrafik, cykelbanor, delad mobilitet eller promenadvänliga gator.

Bilförbud i vissa stadsområden innebär förbättrad säkerhet, minskade luft- och bullerföroreningar samt behov av andra transportmedel. Bilfria städer illustrerar dessutom ett kulturellt skifte om hur städer kan se ut med färre bilar på vägarna.

Bilfria städer i världen

Många städer över hela världen har anammat den bilfria stadsmiljön och tack vare sina förändringar nominerats till de bästa städerna att bo i utan bil. Här är några av dem:

 • Gent, Belgien
 • Amsterdam, Nederländerna
 • Oslo, Norge
 • Hydra, Grekland
 • Lamu, Kenya
 • Zermatt, Schweiz
 • Fes El Bali, Marocko
 • Venedig, Italien
 • Helsingfors, Finland
Elsparkcyklar på en gata i en bilfri stad

Därför väljer städer att bli bilfria

Miljöpåverkan är en av de viktigaste och mest motiverande faktorerna till att städer vill bli bilfria, men det är inte den enda anledningen som driver städer mot förändring. Nedan nämner vi flera fördelar med bilfria städer.

Minskade utsläpp

Bilar orsakar en betydande del av varje lands koldioxidutsläpp och klimatavtryck. I EU står transportsektorn för en fjärdedel av de totala koldioxidutsläppen, varav 75 % avser vägtransporter. Det är därför naturligt att städer ser till hur bilanvändandet kan begränsas för att uppnå klimatmålen.

Även om det privata bilanvändandet inte bär allt ansvar för utsläpp av vägtransporter, är just privata resor något som inte nödvändigtvis kräver bil. Städerna vill därför fokusera på hur just dessa resor kan optimeras, genom att göra andra transportsätt mer lättillgängliga.

Biltrafik som bakgrund och texten "Transportsektorn står för ca 25 % av Eu:s utsläpp av växthusgaser, varav 75 % är från vägtransporter".

Renare luft

Det är en ond cirkel. Ökad stadsbefolkning innebär fler privatägda bilar, vilket i sin tur leder till det oundvikliga problemet att luftföroreningarna även ökar. Luftföroreningarna är som värst i städerna och idag andas 99 % av världens befolkning in luft som ej uppfyller luftkvalitetsstandarder fastställda av Världshälsoorganisationen.

En renare stadsluft skulle därmed bli ett välkomnat resultat av minskad bilanvändning. Detta är precis vad som har hänt i London: stadens ansträngningar för att begränsa trafiken har lett att 94 % av invånarna har flyttat från områden med höga nivåer av kväveoxid.

Färre trafikolyckor

Trafikrelaterade olyckor orsakar tusentals dödsfall i städer över hela Europa varje år. Färre bilar på vägarna innebär förbättrad säkerhet och minskat antal dödsfall i trafiken. Detta har bevisats i städer som Oslo och Helsingfors, där minskad bilanvändning har resulterat i flera år utan ett enda trafikrelaterat dödsfall.

Mer utrymme

Ett bilrelaterat problem som ofta förbises är det stora utrymmet bilarna faktiskt ockuperar. Till exempel i Manhattan upptar vägar och parkeringsplatser nära 25 % av stadsutrymmet.

Genom att minska det privata bilägandet kan vi lösa problemet med platsbristen och istället skapa fler bostäder, grönområden och sociala platser till människor i städerna.

Oslo har förvandlat mer än 700 parkeringsplatser till cykelbanor, parker och sociala områden. På samma sätt planerar Paris att ta bort 70 000 parkeringsplatser i staden för att ge plats åt aktiv transport (dvs. fotgängare eller cyklister).

Aktiv transport

Genom att rensa gatorna på parkerade bilar och biltrafik kan städerna använda det extra utrymmet till att bygga en stark infrastruktur för aktiv transport. Aktiv transport innebär hållbara transportmedel som uppfyller klimatmålen samtidigt som det gynnar vår hälsa, t ex cykling och promenad.

Bolts elcyklar i en bilfri stad

Resultatet av en bilfri stad

Pilotprojekt i Europa visar att städer utan privata bilar är fullt möjliga. Trots viss invändning till en början, där invånarna inte ville tas ifrån friheten att kunna köra bil överallt, tog det inte lång tid innan samhället accepterade förändringen och istället visade en positiv inställning till stadens bilfria områden.

Övergången från privatägda bilar till hållbara transportmedel har resulterat i flera fördelar, för att nämna några: 

 • minskade luft- och bullerföroreningar
 • minskat dödsantal tack vare bättre luftkvalitet och färre trafikolyckor
 • fler grönområden
 • ökad aktivitet och rörlighet bland invånare
 • förbättrad hälsa hos invånare.

Fler invånare vill se livskvaliteten förbättras i staden genom grönområden, sociala platser, plats för aktiv transport och andra delade mobilitetsalternativ som underlättar resandet i städer. Det är därför ingen överraskning att städer som har anammat bilfria stadsområden rankas bland de mest bovänliga och dessutom bland de bästa resmålen i världen.

Tack vare framgången för bilfria städer, inspireras fler städer i världen att gå med den bilfria revolutionen. Paris planerar att förbjuda privata fordon i stadscentrum till 2024 och New York har föreslagit att omvandla 25 % av bilutrymmet till sociala platser för invånare till 2025.

Även om många städer välkomnar den bilfria politiken, är det inte helt enkelt att genomföra. Bilfria städer fungerar endast om invånarna har tillgång till andra transportmedel. Det är upp till stadsplanerarna att bygga om infrastrukturen till att prioritera bilfria transportsätt.

Bolt stödjer bilfria städer

På Bolt föreställer vi oss en framtid där städer byggs för människor och inte privatägda bilar. De flesta resor i städerna kräver inte privat bil. Bolt erbjuder friheten att använda transport på egna villkor, genom flexibla ondemand-resor med taxi, bildelning, elsparkcyklar och elcyklar – tillgängliga året runt. I Bolt-appen väljer du enkelt vilket transportsätt som passar tillfället.

Bolt har nyligen färdigställt ett forskningsprojekt i Berlin för att se vilken inverkan vår multimodala app och kollektivtrafik har i en stad och hur användning av alternativa transportmedel skulle kunna ersätta privata bilar.

Resultaten visar att Bolts tjänster kan minska antalet privatägda bilar i staden avsevärt och dessutom leda till en mer levande stad – för alla!

Senaste inläggen