Bolt svarar på Kalla Faktas påståenden

29 aug. 2023

I augusti sände TV4 ett program som handlade om sexuella övergrepp i samband med taxiresor. Delar av programmet är fel eller missvisande. Vi bemöter påståendena nedan. 


Påståenden i Kalla Fakta

Den 29 augusti sände TV4:s Kalla Fakta ett program om taxiförare som dömts för sexuella övergrepp, inklusive ett par fall kopplat till Bolt. 

“Vi välkomnar att media granskar säkerheten i samband med taxiresor – det är en viktig fråga för oss och hela branschen. Samtidigt vill vi klargöra viktiga delar av programmet som är fel eller missvisande.”

“Bolt har ett delat ansvar med de förare som vi jobbar med, att se till att människor kommer fram tryggt och säkert. Det är ett stort förtroende som våra kunder lägger på oss. För två år sedan hade vi tyvärr bristande rutiner gällande kontroller på ett par punkter. Idag har vi striktare kontroller av både fordon och förare. Vi har även infört en rad nya säkerhetsfunktioner såsom fotoverifiering av förare, ljudinspelning under resor, och vi fortsätter kontinuerligt att förbättra säkerheten.”

“Ingen av de resor Kalla Fakta hänvisar till har genomförts på Bolts plattform. I två av fallen bokades resor via vår app, men förövaren lurade in offren i fel bil innan den faktiska bokade Bolt-föraren dök upp. Tyvärr kunde förövaren undgå polisen en längre tid eftersom resorna inte skett genom Bolts plattform och därmed inte kunde spåras.”

Lina Dahlander, Sverigechef för taxiverksamheten på Bolt.

Frågor och svar

Hur arbetar Bolt med att förbättra säkerheten i taxi?

Säkerheten för kunder och förare är vår viktigaste prioritet. Arbetet sker på flera plan; genom kontinuerliga kontroller av förare, fordon och licenser, implementering av nya tekniska funktioner, såsom ljudinspelning av resor, platsdelning och kontroller av stillastående fordon under pågående resa samt genom vår kundsupport och vårt säkerhetsteam som finns tillgängliga dygnet runt, 365 dagar om året. Dessutom samarbetar vi med Transportstyrelsen och andra branschaktörer.

Som kund är det viktigt att tänka på att det enda sättet att boka en Bolt är via appen. Kunden blir informerad om bilens registreringsnummer, bild på föraren, färg på bilen och förarens förnamn så att det ska vara så enkelt som möjligt att identifiera bilen. Vi har på så sätt kontroll över förare, fordon och resor och alla våra säkerhetsfunktioner tillgängliga. För mer information om samtliga säkerhetsåtgärder besök vår säkerhetsblogg.

Stämmer påståendet att det sker fler sexuella övergrepp på Bolt än andra taxibolag?

Bolt har gått igenom över 300 domar om brott mellan 2020 och 2023 som nämner taxi, i både resor som skett i privat och offentlig regi. Av dessa fall har vi identifierat ett 30-tal domar av sexuella övergrepp i taxi. Vi finner inget konkret belägg för Kalla Faktas påstående. Av de fall som uppmärksammas i programmet har ingen resa skett via Bolts plattform. I två av fallen bokades resor via Bolt, men förövaren lurade in offren i fel bil innan den bokade Bolt-föraren dök upp.

Är det lätt för obehöriga att komma åt en Bolt-förares konto?

Bolt gör regelbundna kontroller genom Bolt-appen där förare verifierar sin identitet med ansiktsigenkänning, genom att ta en bild som matchar bilden på deras taxiförarlegitimation och på Bolt-kontot. Denna kontroll görs med jämna mellanrum och innebär en avsevärd förbättring i säkerheten, då en kapare behöver komma över användarnamn, lösenord och verifiera sin identitet med en selfie. 

Kan förare som dömts för ett brott fortsätta köra för Bolt?

Bolt gör löpande kontroller för att säkerställa giltiga förarbehörigheter och trafiktillstånd. Transportstyrelsen utför löpande utdrag ur belastningsregistret och när en person döms för ett brott beslutar Transportstyrelsen huruvida deras taxilicens ska dras in, varpå föraren blir blockerad från Bolt vid inaktiv licens. Bolt är anslutna till Behörighetskontroll Yrkestrafik (BKY), vilket är ett digitalt system för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd utvecklat av Svenska Taxiförbundet.

Varför fick en åkeriägare fortsätta sin verksamhet hos Bolt efter att han blivit dömd för sexuella övergrepp?

Åkeriägarens förarkonto stängdes av i augusti 2021 i samband med att polisens och Bolts egen utredning kring händelserna startade. Den 31 januari 2022 beslutar Transportstyrelsen om att dra in åkeriägarens licens för taxiverksamhet, varpå Bolt blockerar företaget inom en vecka. Personen har aldrig haft möjlighet att köra för Bolt efter att han blockerades som förare.

Hur kunde en förare överfalla flertalet kvinnor men inte stoppas på över ett halvår? 

Det är verkligen fruktansvärt att förövaren inte fångades tidigare. Föraren blockerades från Bolt i september 2021 efter ett kundklagomål. Tyvärr stoppade det inte honom från att begå flertalet överfall det kommande halvåret under taxiresor utanför Bolts plattform.

Är det enkelt att få sitt förarkonto upplåst på Bolt? 

Förare kan bli blockerade av ett flertal olika anledningar: att de inte har en tillräckligt hög servicenivå, inte accepterar tillräckligt med resor eller får klagomål. I dessa fall som handlar om klagomål blockeras föraren direkt under utredningen. Vid allvarliga fall uppmanar vi kunden att polisanmäla då vi samarbetar med polisen under utredningen. Bolts säkerhetsavdelning gör en utredning av förarens konto och händelser och tar därefter beslut om blockering av kontot. Vid allvarliga eller upprepade klagomål stängs föraren av från Bolts plattform.

Varför hade föraren tillgång till en taxibil med Bolt-dekaler efter sin avstängning?

Här fanns tyvärr brister i våra rutiner. Åkeriet, som är ägare av fordonet, tillhandahöll bilen till föraren olovligen. Efter händelserna har vi infört striktare kontroller av bilar med Bolt-dekaler. Vi erbjuder taxibolag (våra partners) möjligheten att stripa fordon med Bolt-dekaler i utbyte mot en lägre avgift. Åkeriet kan fortfarande använda bilen för resor utanför vår plattform, men de måste upprätthålla höga kundbetyg på de resor som genomförs via Bolt. Om en partner inte når upp till kraven måste de ta bort dekalerna, vilket vi även kontrollerar att så har skett.

Var kan jag läsa mer om säkerhet på Bolt?

Här kan du läsa mer om säkerhet för förare och passagerare.


Bolt är en mobilitetsplattform som vill påskynda övergången från privat bilägande till delad mobilitet i städer. Vi finns i Europa och Afrika där vi bland annat erbjuder taxi, bildelning, elsparkcyklar och leveranser av mat och livsmedel.

Senaste inläggen