Fördelar med att vara Bolt-partner

17 apr. 2023

På Bolt tycker vi att det är viktigt att våra partners trivs och har rätt förutsättningar på plattformen. I den här artikeln förklarar vi mer ingående om hur taxibranschen fungerar generellt och hur Bolts verksamhet jobbar med åkerier och förare, samt vilka fördelarna är att vara just Bolt-partner.

Så fungerar Bolt och taxibranschen

Bolt finns idag i 45 länder och över 500 städer i Europa och Afrika. Vi strävar efter att skapa städer för människor, inte privatägda bilar, genom att erbjuda bättre alternativ som kan ersätta behovet av och fördelarna med att äga en bil. Våra tjänster ger människor möjligheten att ta sig fram genom delad mobilitet, både korta och långa avstånd, samt matleveranstjänster.

Delad mobilitet innebär att flera personer kan samutnyttja fordon utan att behöva äga det, antingen i form av samåkning eller individuellt (t ex taxi, cyklar, bildelningstjänster).

Taxibranschen är uppbyggd på följande sätt i Sverige:

Detta betyder att Bolt varken äger taxibilar eller anställer taxiförare, utan tillhandahåller plattformen för taxiåkerierna att använda till att få kunder.

3 fördelar med att vara Bolt-partner:

Stor kundbas
Bolt erbjuder åkerier en plattform med stor kundbas som därmed hjälper åkerierna att nå ut till fler kunder och öka sina intäkter.

Stor frihet
Taxiåkerierna har stor flexibilitet och frihet att själva välja när och hur de arbetar. Förare kan köra heltid eller deltid, samt kombinera körningar på Bolt-plattformen med arbete på andra taxiplattformar.

Låg serviceavgift
Bolt har den lägsta serviceavgiften bland taxiplattformarna och har som mål att erbjuda den högsta intjäningen till partners. Det kostar dessutom ingenting att registrera sig som partner med Bolt.

Så mycket tjänar Bolt-partners

Först och främst är det värt att nämna att eftersom många taxiåkerier samarbetar med flera plattformar samtidigt och Bolt endast har uppgifter om intäkter från Bolts plattform, kan taxiförares/taxiåkeriets intäkter vara högre totalt sett.

Under 2022 hade partners som arbetade heltid på Bolt-plattformen en genomsnittlig bruttoinkomst på drygt 26 000 kronor per månad efter omkostnader som drivmedel, försäkring, serviceavgift och moms.

Våra partners intjäning har stigit med drygt 20 % sedan 2021 och vårt mål är att kunna erbjuda den högsta intjäningen per timme till partners.

Bolt hjälper partners att öka sina intäkter

Det mest effektiva sättet att öka partners intäkter är att minska förarnas väntetider och ge dem fler resor med så optimal prissättning som möjligt. Genom kampanjer, partnererbjudanden och bonusar till förare kan vi uppmana och motivera förare att tjäna mer.

Bonusprogram

Ett bonusprogram bygger på att vissa kriterier ska uppfyllas för att uppnå bonusbeloppet. Detta kan t ex vara minimum antal resor inom en viss tidsperiod, upprätthålla en viss acceptansgrad eller hög förarpoäng.

Taxiåkerier kan också välja att foliera sina bilar med Bolts logga för att få extra bonus och lägre serviceavgift. 

Multiplikatorer

I förarappen finns olika multiplikatorer som föraren kan följa för att öka sina intäkter. T ex ser de vilka områden som har hög efterfrågan och var de kan dra nytta av högre prissättning.

Föraren får även information om vilka tider som är de mest optimala för att få fler resor och högre intäkter. Optimala tider inkluderar rusningstid, d v s vardagsmorgnar och eftermiddag/kvällar, samt kvällar och nätter på helger. Förare kan själva välja sina arbetstider och körradie genom att ställa in område de vill köra inom/acceptera beställningar inom.

Partnererbjudanden

I och med inflationen och stigande priser generellt är kostnader och marginaler en utmaning för hela taxibranschen. Vi har därför vidtagit flera åtgärder för att öka våra partners intäkter genom att bl a höja våra priser mot kunder, samt minska partners omkostnader genom erbjudanden och rabatter på drivmedel, försäkringar, biltvätt m m, för att minska deras löpande kostnader.

Kundrabatter

För att öka förarnas intäkter erbjuder vi även kunder rabatter och erbjudanden. Dessa rabatter är en investering direkt från Bolt för att öka efterfrågan. Förare får alltid full ersättning, även om kunden betalar ett reducerat pris för resan.

Ersättning

Föraren får ersättning för vissa resor, t ex när:

 • resan tar längre tid än ursprungligen beräknat.
 • kunden ändrar destination eller lägger till stopp.
 • kunden inte dyker upp.
 • kunden avbokar resan när föraren är på väg till dem.

Bolts serviceavgift

Bolt tar ut en procentuell avgift från förarnas intäkter, som förutom att täcka löpande kostnader och utveckling av Bolt-plattformen, främst återinvesteras till förarna för att minska väntetider, ge fler körningar, högre bonusar och därmed högre intäkter. Bolt har den lägsta avgiften av apptaxiplattformarna på den svenska marknaden.

Tjej kliver ut från Bolt-taxi.

Kvalitet och säkerhet på Bolts plattform

Det viktigaste för oss på Bolt är att både förare och kunder får en trevlig upplevelse samt känner sig trygga under resan. För att kunna upprätthålla kvalitet på plattformen är det viktigt att vi får feedback från kunder om förarna samt feedback från förarna om kunder.

Efter varje resa ber vi kunden att lämna ett betyg om resan (1-5 stjärnor) samt möjlighet att lämna en kommentar. Tack vare denna feedbackfunktion kan vi undersöka och agera när ett förarbetyg sjunker under gränsvärdet och därpå vidta lämpliga åtgärder. Åtgärder inkluderar bl a:

 • Analysera feedback, kontakta föraren och förstå anledningen till det låga betyget.
 • Erbjuda vidare serviceutbildning för att hen ska kunna förbättra betyget.
 • Om ovanstående inte hjälper kan förarens konto blockeras för en begränsad period eller permanent.

Om förarpoäng

Du kanske undrar vad skillnaden är mellan förarbetyg och förarpoäng. Förarbetyg är ett betyg som föraren har fått från en specifik resa. Förarpoäng baseras på förarbetyg, avbokningsfrekvens samt andra faktorer. Förarpoängen beräknas från de senaste 100 accepterade körningarna. Förarpoängen kan sjunka i följande fall:

 • Kunden avbokar resan för att föraren inte åker direkt mot upphämningsplatsen.
 • Kunden avbokar resan på grund av säkerhetsskäl efter upphämtning.
 • Kunden ger ett lågt betyg (1-2 stjärnor) på grund av problem med renlighet, beteende eller säkerhet.
 • Kunden skickar in klagomål relaterat till hälso-/säkerhetsproblem eller liknande efter resan.
 • Föraren avvisar för många resor inom deras inställda radie.
 • Föraren påbörjar resan utan kunden.
 • Föraren avbryter resan innan hen är framme vid upphämtningsplatsen.
 • Föraren avbryter resan efter att ha nått upphämtningsplatsen utan att försöka kontakta kunden.

Förarpoängen räknas om efter var tredje accepterad körning. Föraren kan se förarpoäng och specifika händelser som påverkat den i förarappen.

Download Bolt

Senaste inläggen