Användarvillkor – betaprodukter

  1. Dessa villkor (här benämnt ”betavillkoren”) anger det juridiska avtalet mellan Bolt och den person som använder en betaprodukt (”Ni” eller ”du”).

  2. I dessa betavillkor gäller följande definitioner:

Betaprodukter: Bolt-tjänster som handlar om testning, prövotid, tidig tillgång, förhandsgranskning eller utveckling (var och en är en ”betaprodukt”);

Bolt: (även kallat ”vi”, ”vår” eller ”oss”): Bolt Operations OÜ, ett privat aktiebolag bildat och registrerat enligt lagstiftningen i Republiken Estland med registreringsnummer 14532901, med säte i Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Republiken Estland, tillsammans med ”Bolt group companies” och ”partners”. Bolt-partner: lokala representanter, dotterbolag, agenter etc. som utsetts av Bolt.

Bolt App: varje mobilapplikation som erbjuds av Bolt i samband med tillhandahållande av alla Bolt-tjänster;

Bolt Services: alla funktioner, tekniker, tjänster och/eller produkter som kan erbjudas (lokalt, regionalt eller globalt) över tid av Bolt (via en Bolt-app eller på annat sätt); och

Standardvillkor: alla villkor, policyer och riktlinjer som över tid utfärdas av Bolt för användning av Bolt-tjänster för den jurisdiktion där du använder en betaprodukt (kopior av dessa finns tillgängliga här).

  1. Bolt kan introducera betaprodukter i samband med förbättring, utveckling och modifiering av befintliga eller nya Bolt-tjänster.

  2. Användning av en betaprodukt ska ske i enlighet med dessa betavillkor och alla tillämpliga standardvillkor. Om det finns en konflikt mellan dessa betavillkor och några standardvillkor, kommer betavillkoren att ha företräde.

  3. Bolt ger ingen garanti eller utfästelse när det gäller tillförlitlighet eller korrekt funktion hos betaprodukter. Genom att använda betaprodukter bekräftar du att du kan uppleva tekniska svårigheter, störningar, fel eller bristande funktionalitet och att användningen sker på egen risk.

  4. Bolt tar inget ansvar för eventuella förluster, krav, skador, utgifter eller ansvar som uppstår (direkt eller indirekt) till följd av avbrott, problem eller olägenheter (vare sig för en Bolt-tjänst eller på annat sätt) som orsakas av någon betaprodukt.

  5. Du samtycker till att Bolt kan samla in information som rör tillgång, användning, testning, prestanda och funktionalitet hos betaprodukter som kommer att behandlas i enlighet med Bolts sekretesspolicy för tillämplig jurisdiktion (kopior av dessa finns tillgängliga här).

  6. Bolt kan när som helst avbryta eller avsluta betaprodukter (eller tillgången till dem) av vilken anledning som helst och utan förvarning.

  7. Alla immateriella rättigheter i betaprodukter och alla data som skapas från deras användning tillhör uteslutande Bolt eller dess licensgivare och får inte kopieras, distribueras, laddas upp, återpubliceras, dekompileras, tas isär eller överföras på något sätt utan Bolts skriftliga förhandsgodkännande.

  8. Om någon bestämmelse i dessa betavillkor konstateras (i sin skriftliga form) vara olaglig i en jurisdiktion ska den i möjligaste mån tolkas som att den har de ändringar som är nödvändiga för att ge den laglig verkan (men utan att påverka tolkningen i någon annan jurisdiktion). Om en sådan tolkning inte är möjlig ska de tillämpliga standardvillkoren gälla i enlighet med detta.

Skanna för att ladda ner

Nästan där!

Skanna QR-koden med mobilkameran för att ladda ner appen.