Allmänna kampanjvillkor: Förare

Detta är de allmänna villkor som gäller för alla reklamkampanjer och erbjudanden som Bolt genomför för förarens räkning. Ta dig tid att läsa igenom dem innan du registrerar dig, eftersom de reglerar saker som:

 • så här kvalificerar du dig för en reklamkampanj/ett erbjudande;
 • så här gör Bolt eventuella tillhörande förmåner tillgängliga för dig;
 • så här kan Bolt dra tillbaka eller avbryta reklamkampanjer/erbjudanden;
 • i dessa fall gör Bolt inte reklamkampanjer/erbjudanden tillgängliga.

Om inget annat anges har alla villkor med stor bokstavsbeteckning samma innebörd som Allmänna villkor för Förare.

1. När gäller dessa Allmänna kampanjvillkor?

 • Varje gång du registrerar dig för Bolts reklamerbjudande eller kampanj gäller dessa villkor.
 • Dessa villkor kommer att meddelas till dig via e-post, i Bolts förarapp eller på annat sätt som Bolt anser lämpligt, tillsammans med specifika villkor för reklamkampanjen/erbjudandet.
 • För att du ska kvalificera dig för en reklamkampanj/ett erbjudande måste du uppfylla specifika villkor som är knutna till en viss reklamkampanj/ett visst erbjudande, följa dessa Allmänna kampanjvillkor samt de tillämpliga Förarvillkoren.

2. Hur kan Bolt upphäva eller avbryta en reklamkampanj/ett erbjudande?

 • Bolt kan när som helst upphäva eller avbryta en reklamkampanj/ett erbjudande tills vidare så länge som nedanstående villkor uppfylls:
 • Du har ännu inte uppfyllt alla specifika villkor som är knutna till en viss reklamkampanj/erbjudandeförmån, och
 • Du har underrättats om att en reklamkampanj/ett erbjudande har upphävts eller avbrutits via e-post, i Bolts förarapp eller på något annat sätt som Bolt anser lämpligt.

3. Bedrägerier och andra oegentligheter

 • Bolt kan upphäva utbetalningen av förmåner i samband med reklamkampanjen/erbjudanden till dig i väntan på en utredning om potentiellt bedräglig verksamhet eller oegentligheter.
 • Bolt kan omedelbart och utan förvarning upphäva hela reklamkampanjen/erbjudandet eller utesluta dig från den/det, ifall potentiellt bedräglig verksamhet eller andra oegentligheter identifierats.
 • Bedräglig verksamhet: alla bedrägeriliga försök mot Bolt-plattformen, andra användare av Bolt-plattformen eller tredje part (t.ex. betaltjänstleverantörer, utfärdare av betalkort etc.). Det kan bland annat handla om att skapa falska resor, obehörig användning av ett betalningsinstrument, i förväg arrangerade resor, prismanipulationer etc.
 • Oegentligheter: alla onormala interaktioner med Bolt-plattformen. Detta omfattar bland annat egenbeställningar, upprepade resor med samma passagerare (enhet eller betalningsinstrument), överdriven användning av kampanjkoder, ovanliga resor (från samma plats, onormalt långa eller korta), onormalt många resor med betalningsproblem (återbetalningar, fel på betalningsinstrument etc.).

4. Reklamkampanj/erbjudandeförmån

 • Bolt gör normalt sätt reklamkampanjen/erbjudandeförmånerna tillgängliga för dig i form av rabatter på Bolt-avgiften om inte särskilda villkor för reklamkampanjen/erbjudandet anger något annat.
 • I händelse av en rabatt på Bolt-avgiften – då tillämpas den på nästa betalning av Bolt-avgiften för en referensperiod omedelbart efter det att villkoren för reklamkampanjen/erbjudandet avslutats eller om villkoren för reklamkampanjen/erbjudandet har uppfyllts, såvida inget annat anges i villkoren för reklamkampanjen/erbjudandet.
 • Du måste ha ett aktivt Bolt-förarkonto med giltiga betalningsuppgifter för att få ta del av Bolts reklamkampanj/erbjudandeförmåner.
 • Alla kampanjer för kampanjer/erbjudanden är endast tillgängliga en gång per förare om inte annat uttryckligen anges i särskilda villkor.

5. Ändringar av dessa Allmänna kampanjvillkor

 • Bolt kan när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa allmänna kampanjvillkor.
 • Alla sådana ändringar av de Allmänna kampanjvillkoren träder omedelbart i kraft för alla reklamkampanjer/erbjudanden som du registrerar dig för.
 • Alla sådana ändringar av de Allmänna kampanjvillkoren gäller inte för pågående reklamkampanjer/erbjudanden som du redan har registrerat dig för vid tidpunkten för ändringen.

6. Andra viktiga villkor

 • Alla andra aspekter av vår relation som härrör från Bolts reklamkampanjer/erbjudanden ska regleras av de tillämpliga förarvillkoren.
 • Om det finns en inkonsekvens mellan Förarvillkoren och dessa Allmänna kampanjvillkor ska dessa villkor ha företräde.
 • Om dessa Allmänna kampanjvillkor är inkonsekventa med de specifika villkoren för reklamkampanjer/erbjudanden ska de senare ha företräde.

Skanna för att ladda ner

Nästan där!

Skanna QR-koden med mobilkameran för att ladda ner appen.