Integritetsmeddelande för passagerare

I detta integritetsmeddelande får du veta hur vi garanterar att hantera dina personuppgifter. Detta meddelande förklarar saker som vilken information vi använder för att erbjuda dig vårt utbud av transporttjänster, hur vi använder din information för att skydda dig och vilka valmöjligheter och kontrollåtgärder du har. Detta meddelande ger dig också information om dina integritetsrättigheter och hur reglerna för dataskydd fungerar för att skydda alla.

Bolt Operations OÜ är registeransvarig för dina personuppgifter om inget annat anges nedan.

Vår postadress är: Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Estonia

Vi har utsett ett dataskyddsombud som du kan kontakta på följande adress <a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a> eller via någon av våra postadresser som du hittar på stadssidorna. Märk kuvertet med "Dataskyddsombud".

Termen "oss" eller "vi" avser ägaren av Bolt-appen, Bolt Operations OÜ, som är ett privat aktiebolag grundat i Republiken Estland. Termen "du”, "din", "ditt" eller "dina" avser den passagerare som begär, bokar och/eller tar emot en transporttjänst via sitt Bolt-appkonto.

1. Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar endast den information som vi behöver för att kunna ge dig den bästa servicen på vår transportmarknad.

 • Kontaktuppgifter: saker som namn, telefonnummer och e-postadress. För vissa av våra tjänster kan vi behöva lite mer, t.ex. din hemadress.
 • Profilinformation: saker som din profilbild, sparade adresser, språk och kommunikationspreferenser. För vissa av våra tjänster kan vi behöva lite mer, t.ex. dina körkortsuppgifter.
 • Geolokalisering: t.ex. varifrån du behöver skjuts eller platsen för skotrar i närheten, tiden, resans förlopp och slutdestination.
 • Betalinformation, t.ex. det debiterade beloppet och det använda betalkortet.
 • Register med kommunikation och korrespondens, t.ex. när du använder vår chatt i appen eller talar med våra medarbetare på kundtjänst.
 • Begränsade identifieringsuppgifter för enheten, t.ex. IP-adressen som Bolt-appen installerats på
 • Uppgifter om användningen av transporttjänsterna: saker som uppgifter om resestatus, tider och uppgifter om ditt beteende som bedöms av förarna.
 • Uppgifter om kommunikation via snabbmeddelanden direkt i Bolt-appen (alternativet "Chatta med föraren"): datum och tid för kommunikationen och dess innehåll.

2. Syftet med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en eller flera av våra transporttjänster:

 • Vi ansluter dig med en förare, hjälper dig att hitta en skoter eller boka ett fordon: Vi samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att ansluta passagerare med förare så att du kan hämtas upp och lämnas av, eller för att visa dig var våra närmaste tillgängliga hyrbara fordon finns, t.ex. våra bilar eller skotrar. Snabbmeddelanden direkt i Bolt-appen behandlas för att tillhandahålla service och kundsupport (inklusive att lösa tvister mellan förare och passagerare), för säkerhetsändamål och för att förbättra våra produkter och tjänster samt för analys.
 • Vi tar dig dit du vill åka: Vi visar passagerarnas geolokaliseringsuppgifter och telefonnummer för taxichaufförerna när de kör för att möjliggöra effektiv upphämtning och avlämning samt göra resan och rutten transparent. Dessa uppgifter samlas endast in när Bolt-appen är aktiverad. Insamlingen av geolokaliseringsuppgifter upphör när du stänger Bolt-appen. I vissa länder kan förareerna inte se passagerarnas telefonnummer; föraren ser ett helt annat nummer som tillfälligt omdirigeras till passagerarens telefonnummer, vilket innebär att förareen och passageraren fortfarande kan kommunicera.
 • Vi ser till att din resa är smidig: Vi använder geolokalieringsuppgifter för att se till att du anländer vid din destination och för att lösa kvalitetsproblem i samband med våra tjänster. Vi behöver också veta var du väljer att lämna av ett bokat fordon så att vi kan fakturera korrekt, ladda batterier och underhålla våra fordon.
 • Vi ser till att appen är optimal: Vi använder kontaktuppgifter för att meddela passagerare om uppdateringar av Bolt-appen så att du kan fortsätta använda våra tjänster. Vi samlar också in begränsade uppgifter från den enhet som du använder för att ansluta dig till våra internet-, mobil- och telefontjänster och för att hjälpa till att hålla ditt konto säkert genom autentiserings- och verifieringskontroller.
 • Vi ser till att din resa är den snabbaste, billigaste och mest bekväma för dig: Vi samlar in data om de rutter som våra passagerare tar för att analysera den geografiska täckningen. Detta gör det möjligt för oss att förbättra rekommendationerna till förarna om de mest effektiva rutterna och hjälper oss att se till att våra hyrbara fordon, som våra skotrar, finns på de mest praktiska platserna för kunderna.
 • Vi samlar in din betalning: Vi erhåller betaluppgifter för att behandla passagerares betalningar för förarnas räkning för bokningen. Vi behandlar också betalningar för våra egna hyrbara fordon, t.ex. för våra bilar och skotrar.
 • Vi upprätthåller och främjar standarder: Vi samlar in uppgifter om resestatus, tid och passageraromdömen från feedback om föraren för att främja användarnas säkerhet, främja uppfyllandet av våra villkor och se till att vi tillhandahåller en högkvalitativ och trevlig tjänst för alla. Uppgifter från och korrespondens med kundsupport samlas in för att ge feedback och lösa tvister och frågor om tjänstekvalitet.
 • Vi håller dig underrättad: Ditt namn, telefonnummer och din e-postadress används för att kommunicera med dig, t.ex. för att informera dig om att din resa har slutförts, för att skicka resebekräftelser och kvitton till dig och för att informera dig om viktiga uppdateringar av tjänsten, t.ex. när dåligt väder förhindrar bokning av våra skotrar.

3. Rättslig grund

Vi har tillåtelse att använda personuppgifter på de sätt som beskrivs ovan om vi har en god anledning att göra det. Vi ser alltid till att vi har en god anledning när vi gör något med dina uppgifter.

 • Personuppgifter behandlas i allmänhet för att tillhandahålla de tjänster som avtalats med dig via Bolt-appen. Detta innebär att vi ger dig den tjänst vi lovat, och för att uppfylla våra villkor behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla dess skyldigheter.
 • Under andra omständigheter behandlar vi i allmänhet dina personuppgifter på grund av legitima intressen. Legitima intressen omfattar våra kommersiella intressen i att tillhandahålla en innovativ, personlig, säker och lönsam tjänst till våra passagerare och samarbetspartners, såvida inte dessa intressen åsidosätts av andra intressen. Våra legitima intressen omfattar också saker som att utreda och upptäcka bedrägliga betalningar och annan skadlig verksamhet, upprätthålla säkerheten i vårt nätverk och våra system och reagera på misstänkta eller faktiska brottsliga handlingar.

Vi kan från tid till annan förlita oss på alternativa rättsliga grunder när:

 • det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. för att behandla uppgifter när lagen kräver det, inklusive t.ex. om det finns en giltig rättslig begäran om att lämna ut personuppgifter till en tredje part, t.ex. en domstol eller en tillsynsmyndighet;
 • för att skydda dina eller andras vitala intressen, till exempel i händelse av en nödsituation eller ett överhängande livshot, eller
 • du har givit oss ett tydligt samtycke att göra detta på grund av ett annat specifikt syfte där du blivit helt informerad.

I länder där legitimt intresse inte är en tillgänglig laglig grund för Bolts behandlingsverksamhet, som i t.ex. Nigeria, förlitar sig Bolt istället på en alternativ giltig laglig grund som finns tillgänglig ovan. Om du väljer att inte ge oss personlig information kan det hindra oss från att uppfylla avtalet med dig eller förhindra oss från att göra något som förväntas enligt lag. Det kan också innebära att vi inte kan hantera ditt konto. Till exempel samlar vi in och behandlar de personuppgifter som du lämnar in i samband med att du installerar och använder Bolt-appen. Om du vägrar att dela dina geolokaliseringsuppgifter via appen innebär det att vi inte kan skicka en förare till platsen där du vill bli upphämtad, och vi kan inte heller visa dig ett av våra egna bokningsbara fordon som finns i närheten. Under andra omständigheter kommer vi inte att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Om du till exempel vägrar att genomföra en identitetskontroll för att säkerställa ditt kontos integritet, kan kontot stängas ner eller blockeras för att förhindra bedrägeri.

4. Mottagare

Vi samarbetar endast med betrodda samarbetspartners och myndigheter. Vi delar endast uppgifter när det finns en god anledning att göra det. Vi begränsar delningen till endast det som krävs. Vi säljer inte dina personuppgifter.

 • Passagerarens personuppgifter lämnas endast ut till föraren när en resa bokas i Bolt-appen, och i sådana fall ser föraren passagerarens namn, telefonnummer (i vissa länder är numret maskerat) och geolokaliseringsuppgifter.
 • Efter att ha tillhandahållit transporttjänsten ser föraren namnet och telefonnumret (i vissa länder är numret maskerat) på den passagerare som bokade en taxi i 24-48 timmar. Detta är nödvändigt för att föraren ska kunna lösa eventuella problem med passageraren, t.ex. för att returnera något speciellt som passageraren glömt i bilen. Hoppsan!
 • Feedback som passagerarna ger om kvaliteten på taxitjänsten är anonym. Ditt omdöme är privat mellan dig och Bolt.
 • Beroende på var passageraren befinner sig kan personuppgifterna lämnas ut till Bolt Technology Oü:s koncernbolag och samarbetspartners (lokala dotterbolag, representanter, filialer, agenter etc.). Bolt Operations OÜ:s koncernbolag och samarbetspartners behandlar personuppgifter enligt samma strikta villkor som fastställs i detta integritetsmeddelande. Du kan läsa mer på sidan för ditt land.
 • Under vissa omständigheter är vi juridiskt skyldiga att dela information externt. Till exempel vid ett domstolsbeslut eller när vi samarbetar med en tillsynsmyndighet för dataskydd vid hantering av klagomål eller utredningar. Vi kan också svara på förfrågningar, t.ex. från brottsbekämpande myndigheter, när vi i god tro tror att svaret krävs enligt lag i denna jurisdiktion eller främjar en uppgift av allmänt intresse, påverkar användare i denna jurisdiktion och är förenligt med internationellt erkända standarder. I samtliga fall försäkrar vi oss alltid om att vi har en laglig grund för att dela informationen, och vi ser till att dokumentera vårt beslut.

5. Säkerhet och tillgång

 • Alla personuppgifter som samlas in i samband med tillhandahållande av våra tjänster överförs till och lagras i datacenter tillhörande Zone Media Ltd och/eller Amazon Web Services, Inc, belägna inom någon av medlemsstaterna i EU. Endast auktoriserade anställda på Bolt Operations OÜ:s koncernbolag och samarbetspartners har tillgång till personuppgifterna, och de kan endast få tillgång till uppgifterna för att lösa problem i samband med användningen av tjänsterna (inklusive tvister om transporttjänster).
 • Bolt Operations OÜ:s koncernbolag och samarbetspartners kan få tillgång till personuppgifter i den utsträckning som krävs för de ska kunna tillhandahålla kundsupport i respektive land.
 • För våra forsknings- och vetenskapliga ändamål anonymiseras alla uppgifter, som t.ex. geolokaliseringsuppgifter som samlas in samtidigt, så att du aldrig kan identifieras utifrån dem.

6. Dina rättigheter och kontrollmöjligheter

Vi vill behålla kontrollen över dina personuppgifter. Bolt ger dig kontrollmöjligheter via appen där du kan se dina personuppgifter, inklusive dina profiluppgifter och din resehistorik. Vi har även andra inställningar i appen, som till exempel om du vill få marknadsföring, och kontrollmöjligheter av transparenta cookies på vår webbplats. Din rätt till tillgång

 • Du kan få tillgång till dina personuppgifter via Bolt-appen. Du har rätt att be oss om kopior av dina personuppgifter. Det finns vissa undantag, t.ex. när vi måste överväga andras rättigheter, vilket innebär att du kanske inte alltid får all information som vi behandlar.

Din rätt till rättelse

 • Du kan få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter via Bolt-appen. Du har rätt att be oss att rätta informationen som du anser vara felaktig. Du har också rätt att be oss komplettera information som du anser vara ofullständig.

Din rätt till radering Under vissa omständigheter har du rätt att be oss radera dina personuppgifter. Din rätt till begränsning av behandlingen

 • Under vissa omständigheter kan du ha rätt att be oss att begränsa behandlingen av din information. Detta innebär att dina uppgifter endast kan användas för vissa ändamål, t.ex. för rättsliga anspråk eller för att utöva juridiska rättigheter.

Din rätt till att invända mot behandlingen

 • Du kan ha rätt att invända mot behandlingen om vi behandlar dina uppgifter på grund av legitima intressen. Du kan skicka in en invändning mot ett automatiserat beslut som vi har fattat och begära att en person granskar det.

Din rätt till dataportabilitet

 • Under vissa omständigheter har du rätt att be oss att vi överför den information du givit oss från en organisation till en annan, eller att vi ger den till dig. Detta gäller endast information som du har givit oss.
 • Lagringsperioden för uppgifter om snabbmeddelanden som skickas direkt i Bolt-appen är 90 dagar, utom i de fall där meddelandena härrör till en rapporterad incident – i så fall lagrar vi dem i 6 månader.

7. Lagring

Bolt lagrar användaruppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan. Detta innebär att vi lagrar olika kategorier av uppgifter under olika lång tid beroende på typen av uppgifter, den transporttjänst som de avser och de syften för vilka vi samlade in uppgifterna.

 • Dina personuppgifter lagras så länge du har ett aktivt passagerarkonto. Om ditt konto avslutas raderas personuppgifterna (i enlighet med vårt schema och våra regler för lagring), såvida inte uppgifterna fortfarande behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för redovisning, tvistlösning eller bedrägeribekämpning.
 • Ekonomiska uppgifter om transporttjänster som tillhandahålls passagerare lagras i tre år efter den sista resan. Uppgifter som behövs för andra redovisningsändamål lagras i sju år efter den senaste resan.
 • Vid misstanke om ett brott, en bedräglig verksamhet eller falsk information lagras uppgifterna i upp till tio år.
 • Vid betalningstvister sparas uppgifterna tills anspråket är uppfyllt eller tills det att anspråket löper ut.
 • Uppgifter om resehistorik och uppgifter om användning av transporttjänster lagras i tre år, varefter uppgifterna anonymiseras.

Observera att dina personuppgifter inte raderas när du avinstallerar Bolt-appen på din enhet. Om Bolt-appen inte har använts på tre år tar vi kontakt med dig och ber dig bekräfta om du vill att ditt konto ska förbli aktivt för framtida användning. Om vi inte får något svar inom rimlig tid stängs kontot ner och personuppgifterna raderas om de inte behövs för något av de ändamål som nämns tidigare i detta integritetsmeddelande.

8. Direkt marknadsföring

 • Vi kan skicka meddelanden med direkt marknadsföring till din e-postadress och/eller ditt telefonnummer när du har gett oss tillåtelse att göra det, eller om du har valt att delta (soft opt-in). Vi kan anpassa meddelanden med direkt marknadsföring med hjälp av information om hur du använder Bolts tjänster, t.ex. hur ofta du använder Bolt-appen och dina transportpreferenser.
 • Om du inte längre vill ta emot meddelanden med direkt marknadsföring kan du klicka på länken "Avsluta prenumeration" i sidfoten i ett av våra e-postmeddelanden eller välja att sluta delta i profilavsnittet i Bolt-appen. Enkelt.

9. Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss av automatiserat beslutsfattande vid utfärdande av varningar och genomförande av avstängning av taxitjänster. Att använda automatiserat beslutsfattande är mindre felbenäget, effektivare och säkrare än att använda våra anställda. Uppgifter om din användning av transporttjänsterna (uppgifter om resestatus inklusive avbokningar och uteblivna resor samt uppgifter om ditt beteende enligt förarnas bedömning) beaktas när behovet av en varning eller avstängning bedöms. Du kan läsa mer om det automatiserade beslutsfattandet här. Avstängning från taxitjänsten varar i sex månader, varefter tillgången till tjänsten återställs.

Du har alltid rätt till granskning av beslutet av en mänsklig person och att bestrida beslutet, uttrycka din synpunkt och få en förklaring genom att kontakta vår kundtjänst i vår app.

10. Lösning av tvister

 • Tvister om behandlingen av personuppgifter löses i första hand genom kundtjänst (<a href="mailto:info@bolt.eu" rel ="nofollow">info@bolt.eu</a>). Du har rätt att kontakta Bolts dataskyddsombud (<a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a>).
 • Vår tillsynsmyndighet är Estlands dataskyddsinspektion (www.aki.ee).

11. Att se till att detta meddelande är bra

Vi hoppas att du tyckte att detta integritetsmeddelande var lätt att förstå.

Lagstiftningen om dataskydd är viktig. De stärker reglerna och förbättrar dina informationsrättigheter. Många av dessa regler kan verka komplicerade, men de flesta bygger på sunt förnuft. Vi tar vårt ansvar vid hantering av dina uppgifter på största allvar. Bolt kommer att fortsätta att göra ändringar i detta integritetsmeddelande som en del av vårt åtagande att skydda din integritet och ge dig ännu mer insyn.

Ytterligare information finns i de lokala villkoren för passagerare.

Skanna för att ladda ner

Nästan där!

Skanna QR-koden med mobilkameran för att ladda ner appen.