Så beräknas ditt kundbetyg

Efter varje resa betygsätter föraren dig på en skala från 1 till 5. Ditt slutbetyg som du ser i appen baseras på genomsnittet av dina betyg under en 365-dagarsperiod.

Varför är mitt kundbetyg viktigt?

Förarna ser kundbetyg innan de accepterar beställningar, vilket betyder att de kan välja att avvisa en resa från en kund med lågt kundbetyg. Genom att upprätthålla ett högt betyg ökar chansen att en förare kommer att acceptera din beställning.

Tips för bra kundbetyg

Här är några tips på hur du kan hålla ett högt kundbetyg:

Visa hänsyn och respekt

Vi vill att kunder och förare ska känna sig trygga och respekterade på Bolt-plattformen. Uppträd trevligt och tänk på att behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Lämna bilen i gott skick

Ta alltid med dig dina saker och eventuellt skräp när du lämnar fordonet. Det är inte föraren ansvar att städa undan skräp från passagerare.

Stäng dörren försiktigt

När du kliver in eller ut från fordonet är det viktigt att inte smälla igen dörren. Jämför det med hur du själv vill att någon ska behandla din egen bil.

Använd säkerhetsbälte

Lagen kräver att du använder säkerhetsbälte under färden. Underlåtenhet att göra det är både ett brott och utgör fara för dig själv och föraren.

Undvik att avboka resor (där det är möjligt)

Visst kan saker och ting ändras sista minuten och du kanske måste avboka en resa. Men tänk på att om du avbokar resor ofta och kort innan föraren anländer kommer det att påverka ditt kundbetyg.