Jag har problem med acceptansgraden

Acceptansgraden är ett sätt att mäta procentandelen körningar du har accepterat från dina senaste 100 beställningar. Du kan kontrollera din nuvarande acceptansgrad i förarappen genom att klicka på acceptansgraden.

Din acceptansgrad kommer att:

  • öka när du accepterar en inkommande beställning.
  • sjunka om du ignorerar eller avvisar en beställning från din inställda körradie.

Observera: Ett meddelande visas för de beställningarna där acceptansgraden inte påverkas om du avvisar den. Dessa körningar kan komma utanför din inställda körradie och din acceptansgrad påverkas därför inte om du avvisar beställningen.

Om du anser att det är något fel med beräkningen av din acceptansgrad får du gärna kontakta vårt supportteam via appen.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.